Wat er nog allemaal moet gebeuren

The Four Mystery Horses

Het witte paard van de valse vrede en… de 3 paarden van Armageddon

(Matth.24)
Wat er nog allemaal moet gebeuren
Dan pas de Opname
Het is bijna tijd
.
De Grote Opwekking
(Vanaf 5 sept.2024 – 2 febr.2025)
Totaal 5 maanden
.
Armageddon
(5 febr.2025 – 5 sept.2025)
Totaal 7 maanden
.
Datum Opname – The Rapture
De 1e en 2e Opname – (16 en 19 april 2025)
.

Broeders en zusters, al drie keer had ik de datum niet goed berekend. Dat was eerst in 2022, 2023 en dan moest 2024 toch wel het jaar van de Opname zijn. Te minste, dat dacht ik. Dus met al mijn verdere verslagen heb ik deze datum van 2024 erin staan. Maar… de 1e en 2e Opname wordt nu met absolute zekerheid verwacht op 16 en 19 april 2025!

(Matth.24)
En Jezus antwoordde en zei tot hen:
.
Ziet toe, dat niemand u verleide! [5] Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. [6] Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. [7] Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. [8] Doch dat alles is het begin der weeën. […]
.
[10] En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. [11] En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. [12] En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen [13] Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. [14] En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.[…]
.

[27] Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. [De Opname – The Rapture]


Zie tijden in de wereld van totale chaos
Zie datums!
.
(Vanaf 2 – 5 sept.2024)
Steekvirus van de dood. (De 2e Pandemie)!
(5 sept.2024 – 2 febr.2025) De Grote Opwekking.

(2 febr.2025) De Dood van de valse Profeet.

Armageddon
(5 febr.2025)

Opstanding Antichrist! (Einde Antichrist 5 sept.2025!)

De 3e en 4e Wereldoorlog
(Vanaf 5 febr.2025) De derde Wereldoorlog. (Conventionele wapens)
(In maart 2025) Inslag 2 Asteroïden. (Niet Rome maar Mekka!)
(Eén Asteroid op de Stad Mekka en één in de Atlantische Oceaan.)

(Vanaf april 2025) De vierde Wereldoorlog. (Kernwapens)

(72 uur voor de 1e Opname)
(Vanaf 13 april 2025) De drie dagen van Jonah.

(Op 16 april 2025) De eerste Opname.

(72 uur voor de 2e Opname)
(Vanaf 16 – 19 april 2025) De Drie Duistere Dagen van de dood.
(Op 19 april 2025) De tweede Opname.

(Vanaf 20 april 2025) Pasen in de Hemelen!

(Vanaf 20 – 23 april 2025) Drie dagen mooi weer.
(Op 24 april 2025) De Grote aardbeving wereldwijd!
(Op 24 en 25 april 2025) De Grootste Tsunami allertijden!Het Brandmerk [666]
Waarschijnlijk zal het Brandmerk [666] al vanaf eind febr.2025 een aanvang nemen.

(Het Brandmerk vanaf febr.2025 tot en met het einde op 5 sept.2025)

Het 1.000-Jarig vrederijk
(Op 5 sept.2025) Terugkomst Jezus op de Olijf-berg.
De bouw van de Derde Tempel in het Dal van de Olijf-berg!

(Vanaf 5 sept.2025 tot en met sept.3025) Het 1.000-Jarig vrederijk.

(Sept.3025) Einde van de mensen op aarde.
De aarde en de maan mogen geen plaats van herinnering worden.
Vandaar de Super-Nova!
Door de klap van explosie aarde, komt ook de maan tot zijn einde.
De planeet aarde was namelijk van Lucifer (Satan).
Zie hoe en waarom God de Vader Lucifer de aarde heeft gegeven.

Dit alles vanwege zijn briljante ideeën, enz.

Na Miljarden van aardse jaren
Satan komt tot inzicht en bekering!
Jezus: “Eens zal alles dan weer als vanouds zijn.”
(God de Vader en Jezus)
De Alfa en de Omega.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


(Matth.24)
Wat er nog allemaal moet gebeuren

(DZG// Woensdag 07-02-2024) – (Update: 08-02-2024)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
The Four Mystery Horses
Bron: _http://davidalton.net/2012/01/04/apocalypse-revelation-lord-of-the-world-lord-of-the-rings-and-fr-Elijah/
Aurora Borealis(Vier foto’s in één blok)
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
De Opname – The Rapture (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
===*===