Valse Profeet Fiche 59

“Hoeveel tijd hebben we nog?”

« Valse Profeet – Fiche 59 »
.
________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
Visioen Fiche 59

De Eindtijd heb ik met Fiche 59 juist kunnen berekenen en hier houd ik mij aan vast! De Eindtijd is al bijna afgelopen en is nu zo kort, dat er nauwelijks nog een verschuiving in de tijd kan worden gevonden. We weten dat Jezus tot de allerlaatste dag een gebeuren kan afhouden, maar het wordt nu wel heel erg spannend, want de tijd is al op!

De Grote Opwekking niet zoals we ons dat hebben voorgesteld
(Update: 12 febr.2024) Zie kalender!
De Grote Opwekking ±150 dagen!
De Steekvirus moet nog plaatsvinden en duurt 3 of 4 dagen!
Omdat 2 febr.2024 het einde is van de valse Profeet, ga ik er vanuit dat de Heilige Geest voor de Grote Opwekking nog maar 150 dagen over heeft!
Broeders en zusters, ik weet het even niet meer. Maar, wat ik wel weet is dit:

Op 2 febr.2025, einde valse Profeet en… de Heilige Geest!

.
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

De valse Profeet laat nu wel heel erg lang op zich wachten. Maar het is niet anders. Het is nu nog een kwestie van enkele maanden voordat hij zich zal openbaren, want de tijd is al op! Volgens het visioen Fiche 59 heeft de valse Profeet nog te gaan t/m 2 febr.2025!

De Grote Opwekking ±150 dagen
Jezus: “Bereidt de Mijnen alvast voor, want door de kracht van de Grote Opwekking is daar nauwelijks nog aandacht voor!”
De Heer heeft het hier over de komende Armageddon met het nr.[666]
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26-09-2019 om 13:26 uur.
Broeders en zusters, ik schrok toen Jezus dat tegen mij zei, want de Grote Opwekking duurt niet zo heel lang. Hooguit 150 dagen! De tijd is kort.

Jezus: Mijn volk is niet voorbereid.”


Einde Eindtijd vanaf 2 febr.2025
(Armageddon vanaf 5 febr.2025)
.
Broeders en zusters, hoeveel tijd hebben we nog?
Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen vele christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort. Nog maar 5 maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Deze man is werkelijk uniek!
___

(Openb.13:3-4) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

De valse Profeet/Antichrist gaat één en dezelfde persoon aan!
De valse Profeet was geboren op 5 febr.1962 en aan de hand daarvan heeft de Heer mij het visioen ‘Fiche 59’ gegeven. Dit gaat de tijd aan: 5 sept.(2023)

De valse Profeet zal niet ouder worden dan 61 jaar 11 maanden en ±28 dagen. De valse Profeet zal worden gedood op 2 febr.2024 en na 3 dagen zal Satan(Lucifer) met een ‘Walk-in’ het lichaam overnemen en op 5 febr.2024 staat de Antichrist op!


Antichrist (5 febr.2024 – Einde 5 sept.2025)
Armageddon 5 febr.2024 t/m 5 juni 2025
Drie maanden later
1000-jarig vrederijk vanaf  5 sept.2025
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Valse Profeet Fiche 59

(DZG// Vrijdag 14-01-2022) – (Update: 02-01-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Afbeelding: (Zie klok) Hoeveel tijd hebben we nog?
Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
Foto: END TIMES – Einde Eindtijd vanaf 2 febr.2024
(Afbeelding) _https://clearlens.org/wp-content/uploads/2017/02/end-times.png
Bron: _https://clearlens.org/qa-jesus-get-generation-wrong/
(Eindtijd/Armageddon) Vier paarden in een draf
Bron: _https://ioan17.wordpress.com/tag/got-question-org-question-of-the-weekwhat-is-going-to-happen-according-to-end-times-prophecy/
Openbaring Antichrist – (5 febr.2024 – Einde 5 sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
===*===