Wereld in Chaos

– Walmart FEMA Death Camps –

Wereldwijde Operatie Krijgswet verwacht vanaf febr.2023
FEMA Walmart – FEMA Martial Law – Military Jade Helm 15
.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

Na de Opname – Wereldwijde totale chaos
Broeders en zusters, zodra de Opname heeft plaatsgevonden, dan kunt u er zeker van zijn dat de Krijgswet direct van kracht zal zijn. Dat moet wel, want er zal wereldwijd totale paniek uitbreken! Namelijk: Alle kleine kinderen t/m 7 jaar zijn dan weg! Ook alle kinderen van niet gelovige ouders en van satan-mensen worden opgenomen. Want uw kinderen zijn uw kinderen niet, maar zijn de kinderen van Jezus! Na de Opname zullen er geen kleine kinderen meer op de Aarde zijn. Bijvoorbeeld: Op de babyafdeling van ziekenhuizen zijn alle baby’s verdwenen!

Zie details: “Visioen Olav Rogde” (Eerste uren na de Opname)

Vakantie?
Heeft u nog plannen om deze zomer (2023) met vakantie te gaan? Weet dan dat direct na de wereldwijde Opname, en dus ook in Europa, een totale chaos en grote paniek zal uitbreken. Het zal dan heel moeilijk worden om nog thuis te komen, te minste als u er niet met de Opname bij bent. Want alle Benzine Tankstations gaan sluiten. Dat moet ook wel, want wereldwijd zullen alle Banken binnen enkele uren na de Opname worden gesloten! Alle Bankrekeningen zullen geblokkeerd worden.

Je moet je dan eerst bij de Bank Identificeren om weer bij je rekening te kunnen komen.

Bewijs van leven

Zit je echter ver weg in een ander land en de Opname heeft dan al plaatsgevonden, dan moet je zo snel als maar mogelijk is naar de Notaris toe van dat land, want het zal er ongewoon druk zijn om dan nog snel een bewijs van leven aan te kunnen vragen. Ben je met de auto dan kan het wel dagen duren, of misschien wel weken, voordat dit bewijs uiteindelijk bij de Bank van uw land is aangekomen en de rekening weer kan worden vrijgegeven. Eerst dan kun je weer bij je Bankrekeningen komen en dan gauw naar huis. Want de plunderaars zullen dan al flink bezig zijn, voorwaar!

Retourticket
Mensen met een vliegticket kunnen problemen hebben. Vliegtuigen zullen waarschijnlijk voor onbepaalde tijd aan de grond blijven totdat de orde is hersteld en hoelang dat kan duren, is niet te overzien, want de hele wereld is in een totale chaos!
Zie: “Armageddon” (De eerste 48 uur)

(De nacht) Het moment van de Opname. Alle mensen die achterblijven worden bezet!

Verschil precies één jaar

De Rabbijnen van Israël gaan ervan uit dat het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022 zal beginnen. Deze datum staat in hun kalender aangegeven. Als dat inderdaad zo is, dan zal de valse Profeet zich eerst in maart 2019 openbaren en niet in maart 2018. En… broeders en zusters, ik hoop dat ze gelijk hebben, want de gemeente is nog lang niet gereed voor de Opname.

Geboorte van de Staat Israël was op 14 mei 1948 +70 jaar = 2018. (Opname “Aug.2018”)
(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. [33] Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. [34] Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Zie details: “TIME IS RUNNING OUT FAST!!!”  Een generatie is 70 jaar!

De valse Profeet
De Rabbijnen van Israël hadden hun Messias uiterlijk in nov./dec.2017 verwacht en gaan er nu vanuit dat nov./dec.2018 het jaar van hun Messias zal zijn. Dan zou een generatie 71 jaar zijn.
Maar de visioenen die ik van Jezus heb gekregen laten een ander beeld zien. Namelijk dat de valse Profeet zich eind februari of toch uiterlijk in maart 2018 zal openbaren. De Opname zal dan plaatsvinden in de laatste week van “Augustus 2018”.

Broeders en zusters, als ik zo dit visioen zie, dan ga ik ervan uit dat augustus 2018 met de Opname van doen heeft. Een visioen, zo ingewikkeld, dat ik het niet heb kunnen bedenken.

Wat gebeurt er in Amerika?
FEMA-militairen in de Supermarkt?
Ongewoon strenge bewaking
Militairen bij een FEMA Walmart Supercenter
– Straks vechten voor je leven! –
.

Veel christenen herkennen de tijd niet. De Eindtijd is gemakkelijk te herkennen, maar ze geloven niet dat de Opname nabij is. Ze tarten Joh.16:13 “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

FEMA Walmart Supercenter gesloten in afwachting van Armageddon

YouTube – “Flying Above Closed Walmart” – (2:48)

FEMA Walmart
Meer dan 359 grote Supermarkten zijn van de ene op de andere dag plotseling gesloten. FEMA heeft het allemaal overgenomen. Alle koopwaar is eruit gehaald. De gebouwen staan voorlopig nog allemaal leeg en worden bewaakt door FEMA-militairen! Er gaat wat gebeuren en het is wereldwijd!

Operatie Martial Law is in feite al in 2017 begonnen.

Illuminati Shutting Down America – A Video You Need To See (2018 – 2019) – (10:13)

Armageddon
Het kwam zonder enige waarschuwing; 63 Sam’s Clubs zijn gesloten. In 2017 zijn er van de een op de andere dag 103 Kmart winkels gesloten! In jan.2018 komen daar nog eens 64 Kmart winkels bij.

Al deze, zeer grote winkels, moeten in Armageddon voor een ongekende opvang zorgen.

Wachten op de Krijgswet

Via YouTube zijn vele bezoekers al getuige geweest van de werkelijk zeer grootschalige verplaatsing van militair materieel over het spoor. Maar ook de meer dan 5 miljoen plastic doodskisten, die her en der in Amerika zijn opgeslagen, geven een naderend onheil aan. Op YouTube zijn ook de vele FEMA-kampen te zien waar 10.000-den mensen opgesloten kunnen worden.

Het wachten is nu nog op de Krijgswet die eerst na het de dood van de valse Profeet zal worden uitgevaardigd. Als dan na drie dagen de valse Profeet in augustus 2018 plotseling uit de dood opstaat hebben we te maken met de Antichrist op het rode paard en hij heeft een zwaard! We hebben dan nog precies drie weken te gaan voordat de Opname zal plaatsvinden.
Zie details van het rode paard: “Visioen tickets 1900”

(De laatste vijf maanden) Elke vijf maanden weer een ander paard.

Walmart Supercenter
Het zien van de 100.000-den plastic doodskisten is al erg genoeg, maar het wordt nog vreemder wanneer je op de vele YouTube video’s over eventuele betrokkenheid van Walmart ziet, die meer dan 200 winkels heeft gesloten en ze al in het geheim heeft omgezet in gevangenisachtige detentiecentra omringd door prikkeldraadomheiningen.
Eind 2017 en in 2018 worden nu al plotseling winkels gesloten die in sommige gevallen slechts 6 maanden open waren! Hieraan is te zien dat FEMA haast heeft, want de tijd schijnt al op te zijn.

Broeders en zusters, aan dit alles is te zien dat we in de laatste fase van de tijd leven. We leven in de laatste maanden voordat Armageddon zal uitbreken.

Kmart supercenter wordt gesloten
In jan.2018 – 64 Kmart winkels gesloten!
FEMA Corps bewaking – Waarvoor?
Garage voor 1000-den gevangenen
Genoeg plaats voor 100-den gevangenen
Walmart garage – Stand-by voor Armageddon
Walmart – Alle koopwaar is eruit gehaald

Alleen al in Amerika zijn in 2017 en 2018 nu al in totaal 359 Walmart Supercenters gesloten. Al deze Superwinkels, en overal in de wereld, hebben een enorme oppervlakte goed voor het huisvesten van 1000-den gevangenen.

We weten dat 2018 het Jaar van de Opname is waarin alles heel snel kan gaan, dus bereidt u zich alvast voor op het allerergste! Want dit zal een gebeuren zijn dat zal plaatsvinden in de hele wereld!

Dit gaat vooral alle christenen aan die straks na de Opname zijn achtergebleven, de restchristenen.

In de hele wereld zijn FEMA-kampen

Zie de 100-den YouTube video’s onder “FEMA Camps”

As Jade Helm 15 Nears More Military Movement In Texas Kansas Michigan and California (3:59)

Militair Jade Helm 15 Pantserwagen

Met het zien van zo een voertuig zou je zeggen: Wat is dat? Een pantservoertuig dat door de Jade Helm 15 wordt gebruikt. Het is een zeer indrukwekkend machtsvertoon.

Fema Walmart – Fema Martial Law – Military Jade Helm 15

Zodra de militairen het land en de Regering gaan overnemen zullen de mensen al hun eigendommen kwijtraken. Ze zullen onteigend worden van hun huis, auto en bedrijven. Alles zal dan van de Staat zijn! Alle Bankrekeningen zullen worden gesloten en zullen de nieuwe Regering toebehoren.

Militairen nemen de macht over
De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak andere wetten dan normaal. Het leger houdt toezicht op naleving hiervan, en gerechtelijke vervolging vindt veelal plaats door de krijgsraad.

De krijgswet kan worden afgekondigd in tijden van oorlog of tijdens bezetting van een gebied, of in situaties dat er geen burgerlijke overheid is. (Tekst: Wikipedia)

Regel al uw geldzaken en breng uw financiën op orde, zo vlug als maar mogelijk is! Wanneer de noodtoestand is afgekondigd en de Krijgswet wordt ingevoerd, zult u niet meer kunnen beschikken over geld en evenmin over uw spaargelden! Dat zal allemaal eigendom van de Staat worden. Er zullen geen aparte rijke noch arme mensen meer zijn, want er zal slechts één klasse mensen zijn onder een Boze en Kwaadaardige Leider, de Antichrist. Uw vrijheid zal dan verdwenen zijn… voor altijd! Dit zal eerst gebeuren direct na de Opname.

De wereld eenheidsregering, de Krijgswet of de noodtoestand, de controle door de almachtige Staat en het verdwijnen van de burgerlijke vrijheid, is vele malen dichterbij dan u denkt. De leiders hebben in het geheim al allerlei plannen daarvoor gemaakt en nu stevenen zij met grote snelheid af op de vervulling daarvan. Gij allen wordt blind en dom gehouden! Het is veel later dan u zich ooit zou kunnen voorstellen!

De meeste mensen realiseren zich niet in wat voor een gevaarlijke tijd we leven.

De laatste maanden voor de Opname: Laat op de Bankrekeningen voldoende geld staan om de vaste lasten zoals hypotheek, huur, gas, water, elektriciteit en dergelijke voor gedurende ten minste drie maanden te kunnen betalen. Dit duidt erop, dat drie maanden voor de Opname de Biochip al voor iedereen verplicht gesteld zal worden! Dit zou nog weleens de toeloop naar het Brandmerk Teken/Logo (666) kunnen zijn.
Dit gaat alleen de mensen aan die denken dat de Biochip het nr.666 is.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”

Alle mensen met een vermogen, of het hebben van een eigen huis, zullen van het ene op het andere moment daarmee worden overvallen. Ze zullen van al hun eigendommen worden onteigend. Binnen een dag of een uur zal alles de Regering toebehoren! Het Bar-geld is dan al verleden tijd. Al uw transacties zullen dan via het Belastingkantoor gaan.
Bar-geld (Cash geld /Contant geld verdwijnt) wordt in 2018 afgeschaft.
Er zal voortijd geen waarschuwing komen als plotseling “De Krijgswet” in werking wordt gesteld. Velen zullen de wanhoop nabij zijn.
(Het gevaar van schulden in de Eindtijd)

(Er zullen geen miljonairs meer zijn)


YouTube – “Warning From FEMA Liaison to GET READY!” – (11:04)

Waarschuwing van FEMA-contactpersoon aan familie: “Sta gereed!”

Live gestreamd op 29 jan.2018.

Broeders en zusters, met het zien en horen van deze video toont de lichaamstaal van deze twee een zeker oprechtheid. Ze zien er gestrest en super bezorgd uit. Met je geest bemerk je ook direct dat dit behoorlijk serieus is en geen grap. Veel mensen zullen nu voorbereid zijn op wat er komen gaat. Mijn advies is: Zorg ervoor dat je te minste voor drie maanden eten en drinken in huis hebt en de nodige basisbenodigdheden. We leven in een tijd waarin alles nu heel snel kan gaan.

 FEMA Walmart toekomstbeeld
 Mensen in de rij voor registratie (Biochip)
Tralies bij een FEMA Walmart Supercenter!
Fema Martial Law
Het leger en de FEMA-troepen bereiden zich voor op iets verschrikkelijks en is een gebeuren in het Dal van Armageddon! Alle berichtgevingen over FEMA-kampen enz. laten al een beangstigende vooruitblik zien. De diepe Staatsschaduw van FEMA is in staat tot een onbeperkt kwaad.

Miljoenen christenen weten al dat er iets gaat komen en voor anderen, die de waarheid ervan niet herkennen, wordt het moeilijk om informatie serieus te nemen. De wereld wordt als het ware voorbereid op een naderend onheil. Dit gaat iedereen aan, want het is bijna tijd.

De werkelijk zeer luide “Bazuinen” geven de Eindtijd aan, want de Opname is nabij. De massale instroom in Europa jaagt iedereen een zekere angst aan. De rijken vluchten naar veilige oorden en verwachten dat de hel in Europa binnenkort zal losbreken. Maar dan plotseling staat er een Wereldleider op die de mensheid zal redden en de vrede brengt waar eigenlijk niemand meer in deze roerige tijd nog op heeft kunnen bedenken.

Maar… na vijf maanden zal die vrede wreed worden verstoord, want de valse Profeet wordt dan plotseling gedood en direct daarna komt de Antichrist met het Brandmerk Teken/Logo (666)!

De Opname
Vele christenen denken dat ze voldoende voorbereid zijn en zich geen zorgen hoeven te maken, want ze gaan ervan uit dat ze allemaal opgenomen zullen worden. Oh… broeders en zusters, van de 100 christenen wordt maar hooguit 3% opgenomen en de andere 97% blijven achter!
Jezus: “Ik neem iets meer dan een miljard mensen op.”
Zie in dit verslag wie er allemaal worden opgenomen.

Zie: “Opname één miljard” (Niemand wil achterblijven)

Alleen de wijze maagden hebben zich juist voorbereidt, want ze beschikken over kennis in de 2e en de 3e graad! Dit is de olie die Jezus met deze gelijkenis bedoeld. Het gaat om het vergaren van kennis, want wat zou de betekenis van deze olie dan nog hebben kunnen voorstellen?
De olie brengt licht in de nacht. Wie over voldoende kennis beschikt heeft het juiste licht. Jezus bracht met al Zijn kennis licht in deze wereld.

(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis.”


YouTube – Flight Drone Recording – (2:48)

Een kleine militaire eenheid van de Verenigde Naties met gepantserde voertuigen en ondersteunende voertuigen verbergt zich in Hagerstown, Maryland net buiten Washington, D.C.

In heel Amerika staan overal van deze voertuigen stand-by. Het wachten is op Armageddon.

.
“What is the US Government preparing for?”
.
Een zeer verontrustend beeld
Militaire gepantserde voertuigen en ondersteunende voertuigen staan overal in Amerika stand-by!

Video gepubliceerd op 14 maart 2017.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Wereld in Chaos – Wereldwijde Operatie Krijgswet sept.2018 verwacht

(DZG// Donderdag 15-02-2018/ 01:05)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Walmart FEMA Death Camps
(Foto) _http://www.thelivingmoon.com/gallery/albums/userpics/10005/jade-helm.jpg
Bron: _http://www.thelivingmoon.com/forum/index.php?topic=8174.135
Walmart Closed!
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/9x7regAZGW4/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9x7regAZGW4
WALMART 2017
NEW ⚠ All USA people need to see this! ⚠ WALMART 2017
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=kcBsqJAKH3M
Ongewoon strenge bewaking
(Foto) _http://www.jewworldorder.org/wp-content/uploads/2017/09/Walmart-FEMA-camp-hurricane-harvey-678×381.jpg
Bron: _http://www.jewworldorder.org/hurricane-harvey-residents-were-taken-to-fema-camp-at-walmart/
Militairen bij een FEMA Walmart Supercenter
(Foto) _http://static1.businessinsider.com/image/5536a03e69bedd6e77514ef8/wal-mart-mysteriously-closed-5-stores-and-some-people-have-a-wacky-conspiracy-theory-about-why.jpg
Bron: _http://www.businessinsider.com/wal-mart-and-jade-helm-conspiracy-theory-2015-4?international=true&r=US&IR=T
FEMA Walmart Supercenter gesloten in afwachting van Armageddon
(Foto) _https://i0.wp.com/gumshoenews.com/wp-content/uploads/2015/06/walmart-closure-1.jpg?ssl=1
Bron: _https://gumshoenews.com/2015/06/04/walmart-closures-and-jade-helm-15/
63 Sam’s Club gesloten
Illuminati Shutting Down America – A Video You Need To See (2018 – 2019) – (10:13)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=l3WHDmezxZU
Kmart supercenter wordt gesloten
(Foto) _https://therant905.files.wordpress.com/2018/01/sears-holdings-has-added-another-28-kmart-stores-to-its-list-of-locations-targeted-for-shuttering-this-year.jpg
Bron: _https://rantnc.com/2018/01/04/sanfords-kmart-to-close-by-early-april/
In jan.2018 – 64 Kmart winkels gesloten!
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/3MSB7RwCF1Y/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=3MSB7RwCF1Y
Who’s The Real Enemy? | Operation Jade Helm 15 – YouTube (3:59)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=AEkPlKSDHpA
(Foto) Weer vijf Walmart supercenters gesloten – (Who’s The Real Enemy? | Operation Jade Helm 15)
ROAD TO THE NEW WORLD ORDER: FIRST TEXAS NOW VIRGINIA –
UN TROOPS SEEN MOBILIZING ACROSS AMERICA… IT’S HAPPENING!!!
(Foto) _http://gunsleague.com/wp-content/uploads/2016/10/0-1211.jpg
Bron: _http://gunsleague.com/road-to-the-new-world-order-first-texas-now-virginia-un-troops-seen-mobilizing-across-america-its-happening/
FEMA Corps bewaking – Waarvoor? – (FEMA Camps and Martial Law coming soon)
(Foto) _http://consp.s3.amazonaws.com/acct/arnef33/inventory/img/Misc/walmart2_sys20161022199705id_.jpg
Bron: _http://conspiratainment.com/20161022194795
Genoeg plaats voor 100-den gevangenen
(Foto) _https://media.standardnews.com/wp-content/uploads/2016/07/26200007/Walmart2.png
Bron: _http://standardnews.com/walmart-abandoned-old-building-wait-see-architects-transformed/
Garage voor 1000-den gevangenen
(Foto) _https://c1.staticflickr.com/8/7029/6519600523_c06df613d8_b.jpg
Bron: _https://www.flickr.com/photos/joeshlabotnik/6519600523
Walmart garage – Stand-by voor Armageddon
(Foto) _http://usa.streetsblog.org/wp-content/uploads/sites/5/2013/12/Salt-Lake-City4.jpg
Bron: _https://usa.streetsblog.org/2013/12/02/how-parking-requirements-help-walmart-and-hurt-small-businesses/
Walmart – Alle koopwaar is eruit gehaald
(Foto) _https://c1.staticflickr.com/9/8091/8462199703_f73f0abf1c_b.jpg
Bron: _https://www.flickr.com/photos/fanofretail/8462199703
FEMA Camps!
(Foto) _http://www.thedailysheeple.com/wp-content/uploads/2014/03/The-Fema-Camp-Bill-is-Back.jpg
Bron: _http://www.thedailysheeple.com/a-storm-is-brewing-on-the-horizon-will-obama-declare-martial-law-before-2016_032014
Jade Helm 15 Pantserwagen
As Jade Helm 15 Nears, More Military Movement In Texas, Kansas, Michigan and California
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Y5FamH9IGGg
Martial Law (Boston)
(Foto) _https://c.o0bg.com/rf/image_960w/Boston/2011-2020/2013/05/13/BostonGlobe.com/National/Images/03668607.jpg
Bron: _https://www.bostonglobe.com/metro/2013/05/12/marathon-bombing-suspect-was-stranger-neighborhood-where-was-slain/kV9tWjiFIbmiAcV7mFHSkN/story.html
Warning From FEMA Liaison to GET READY!
Waarschuwing van FEMA-contactpersoon: “Sta GEREED!”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=BDYlfDf-K30
Live gestreamd op 29 jan.2018
FEMA Walmart toekomstbeeld
(Foto) _https://thoth3126.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Walmart-FEMA-eua.jpg
Bron: _http://oseias46a.blogspot.nl/2017/07/alguns-sonhos-terriveis-sobre-eventos.html
Tralies bij een FEMA Walmart supercenter!
WALMART CONSPIRACY EXPOSED (2017)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=1L3IXcMAPfU
Wal*Mart – Martial Law
Bron: _http://tradcatknight.blogspot.nl/2016/02/walmart-fema-is-there-any-connection.html
United Nations Military Vehicles Hiding in Maryland; Stored or Ready For Action?
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=5ObWUUwXhpA
(Foto 1) “Must see: What is going on?”
Must see: “What is going on? What is the us government preparing for?”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7xXK_i6h86A
(Foto 2) What is the US Government preparing for?”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7xXK_i6h86A
===*===