Update Valse Profeet Fiche 59

« Update Valse Profeet Fiche 59 »
– Einde in zicht –
________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Broeders en zusters, ik weet het even niet meer
Visioen Fiche 59
Opnieuw begon ik aan de tijd van het visioen Fiche 59 te twijfelen. Ik had de Heer al in een gebed gevraagd of de tijd wel overeenkomt met wat ik allemaal schrijf, want twee weken is te kort met wat de valse Profeet nog allemaal heeft te doen. De Heer gaf als enige antwoord: “Kijk wanneer je voor het eerst een verslag* op de website hebt gezet.”  – En dat was het. Eigenlijk had ik heel wat meer willen weten, maar helaas. Want ik zeg jullie eerlijk, ik begin het nu wel heel erg benauwd te krijgen.
___
Nergens op internet zijn de tijden van de valse Profeet/Antichrist en dat van de Opname te vinden. Dat kan ik mij best voorstellen, want wie wil nu met Matth.24 om de tijden gaan wedijveren? Voorlopig ben ik nog steeds de enige!

*) Zie details: 13 april 2015 Einde Eindtijd 2 febr.2022

Twee weken is te kort
(Einde valse Profeet 2 febr.2023!) Opnieuw begon ik aan de tijd van het visioen Fiche 59 te twijfelen, want één of twee weken is te kort met wat de valse Profeet nog allemaal heeft te doen.
Heb ik mijzelf, mijn Fans en al mijn lezers misschien jaren lang onbewust voor de gek gehouden? Gezien de tijd en wat er nog van het visioen Fiche 59 overblijft, lijkt het er wel heel erg veel op. Dit visioen kan eigenlijk niet meer bestaan. Op 5 febr.2023 weten we wat daarvan waar is.
Maar… mocht dit visioen Fiches 59 hoe dan ook toch nog echt van de Heer afkomstig zijn, dan zou dit voor mij de spannendste momenten zijn ooit in mijn leven!
Maar, wat ik wel weet is dit:

Op 2 feb.2024, einde valse Profeet en… de Heilige Geest!

Broeders en zusters, hoeveel tijd hebben we nog?

Als de valse Profeet 60 jaar wordt, dan heeft hij nog uiterlijk tot 5 febr.2023 te gaan, want dan wordt hij 61 jaar! En dat kan niet. Het nr.59 gaat vanaf 5 febr.2023 t/m 5 april 2023 aan. Dat is 59 dagen voordat de 1e Opname op 5 apr.2023 zal plaatsvinden. Dit visioen past precies in het beeld van deze tijd. De Eindtijd! In het visioen kreeg ik namelijk hetzelfde beeld te zien!

(Blackout?)
Einde website eerder dan eind maart 2023
Broeders en zusters, mocht dit alles niet overeenkomen met wat ik al die jaren daarover hebt geschreven, dan moet ik jullie mijn diepste verontschuldiging aanbieden. Met al dit gegeven hoef ik de Blackout van eind maart niet eens meer af te wachten. Het beste is dan al na 5 febr.2023 maar helemaal van internet af te gaan en deze website vroegtijdig af te sluiten.
Er staan vele artikelen in die met deze Eindtijd te maken hebben. Op aandringen mag ik deze website daarom absoluut niet in zijn geheel afsluiten. Deze kan wel blijven bestaan, maar ik zal niet meer verder gaan met het visioen Fiche 59.

Tot zover.

Waar ik eigenlijk mee zit, is de tijd! Het einde van de valse Profeet komt steeds dichterbij, want vanaf 2 febr.2023 neemt Satan het over. Armageddon begint op 5 febr.2023!

Dit alles heb ik berekend aan de hand van het visioen Fiche 59. Maar de tijd die overblijft is meer voor de Antichrist dan voor de valse Profeet. Als je Matth.24:1-42 leest, dan zit daar behoorlijk wat tijd tussen de velen gebeurtenissen!

(Matth.24:6-8) “…geruchten van oorlogen. [7] …volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. [8] Doch dat alles is het begin der weeën. [11] …vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. [12] En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”
[15] “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats* ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, [16] vluchten naar de bergen.”

*) Heilige plaats: De Tempelberg in Jeruzalem, Israël.

De Antichrist Israël uitgezet

Zodra de wereld de Antichrist op de Tempelberg ziet staan, zullen vanaf dat moment de weeën gaan beginnen! Want binnen een paar dagen of een week zal de Antichrist het land Israël worden uitgezet. Eerst daarna zullen zijn woede-uitbarstingen het volk doen beven!

Israël – De vijgenboom generatie
Visioen aug.2018 Het begin van de laatste Jaarweek
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
___
(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”  – Israël is deze vijgenboom!
[33] “Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. [34] Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
___
Bij God de Vader is een generatie, op één maand na, bijna 74 jaar.
Vanaf de geboorte van Israël op 14 mei 1948 t/m de 1e Opname op 13 april 2022 is een generatie 73 jaar en 11 maanden. Voorwaar!
(Countdown) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt op 13 april 2022.

Armageddon begint op het moment dat de valse Profeet in febr.2022 wordt gedood.

De Opname vóór 17 april 2022
Als we vanaf 14 mei 1948 er 70 jaar bij optellen komen we uit in mei 2018 en als we daar nog eens 10 jaar erbij optellen is dat mei 2028. De Heer zal komen tussen mei 2018 en mei 2028.
De Opname wordt verwacht vóór 17 april 2022! Dat wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie op één maand na, bijna 74 jaar is.
(Vanaf 14 mei 1948 t/m 13 april 2022 is 73 jaar en 11 maanden)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Update: Valse Profeet Fiche 59

(DZG// Zondag 16-01-2022/ 18:11) – (Update: 25-01-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Afbeelding: The End of the World is Cancelled
Bron: _https://godshotspot.wordpress.com/tag/rapture/
Afbeelding: Blackout
Bron: (Duitsland) – Verhalten bei Blackout
Bron: _https://afk-waidhofen.at/abschnittsaussendungen/verhalten-bei-blackout/
(Twee karakters in één lichaam)
De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
===*===