Geen verschuiving meer mogelijk

« De tijd is op! »
.
Verschuiving in tijd niet meer mogelijk
– Datum Opname zichtbaar geworden –
.
________________________________________________________________
Update (16-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Stand-by – Wees voorbereid
Alle datums staan vast!
De Discipelen, en anderen, zouden wel heel graag willen weten wanneer Jezus aan het einde der tijden terug zou komen. Maar met nog 2000 jaar te gaan, was zelfs het jaar nauwelijks, of zeg maar werkelijk onmogelijk, goed aan te geven.
Zie wat de Heer toen in het jaar ±1853 tegen Jakob Lorber heeft gezegd:
Jezus: “Het jaar, de dag en het uur van Mijn wederkomst kan Ik u daarom niet zeker zeggen, omdat alles op deze aarde van de volkomen vrije wil van de mensen afhankelijk is. Daar­om weet dat ook geen engel in de hemel, maar slechts de Vader alleen, en zij, aan wie Hij het wil openbaren.”

Zie: Jakob Lorber! (1800-1864) – De Wederkomst van Christus (Hoofdstuk 2 Blz.26)

De Opname
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Dat Jezus het op dat moment ook niet wist, was weer afhankelijk van hoe dat het gedrag van de mens aan het einde der tijden zou zijn. Zou de Heer Zijn komst bespoedigen of de tijd van Zijn komst verlengen?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de roep van de sjofar [hoorn] kunt horen.”  – Profetie: Maurice Sklar USA

Hiermee heeft de Heer aangegeven, dat de tijd verlengt is. Het einde is in zicht!

Zes dagen lang geen Zon
(Matth.24:42) “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”
Het einde van de Eindtijd is nu meer dan duidelijk te herkennen, want we staan vlak voor Armageddon!
De 3 dagen van Jona gaan de Aurora’s aan, maar vrijwel niemand ziet het. Over de hele wereld zal dag en nacht, 3 dagen lang aan de hemel een kleurrijke lichtshow te zien zijn. Dat is het teken waar Jezus het toen in die dagen over had.
De Aurora’s zullen na 3 dagen, binnen enkele seconden, verdwijnen en dan zullen de Duivels op de aarde worden geworpen. In de totale Duisternis zullen de demonen en duivels iedereen doden die ze dan nog buiten begeven.

Zie: Drie dagen duisternis van dood en verderf en De Nacht van 72 uur.

Satan stelt de christenen gerust
Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”  – De duivel weet dat hij hiermee doel treft.
Maar… naarmate de Opname steeds dichterbij komt, is er in de tijd nauwelijks nog een verschuiving mogelijk waardoor de dag van de 1e en de 2e Opname zichtbaar is geworden. – (Afbeelding: Doomsday Clock)

Het zijn maar enkelen die dit kunnen zien en… De Zonen Gods!

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!


– De Opname –
.
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
.
Waarom 2x een Opname?
(Het gaat hier om de kinderen)
.
De Opname niet zoals we ons dat hebben voorgesteld
Binnen een tijd van drie dagen totale Duisternis en Horror, zal er tot twee keer toe een Opname plaatsvinden! De 1e Opname zal zijn op 13 april 2022 en de 2e Opname aan het einde van de 72 uur durende Duisternis op 16 april 2022.
Wie zou dit allemaal nog kunnen geloven? Wel broeders en zusters, ook ik was stomverbaasd toen de Heer mij dit had ingegeven. De eerste keer was op vrijdag 3 mei 2019 om 16:24 uur en de tweede keer was vrijdag op 21 juni 2019 om 16:48 uur.
Ik was in gebed toen ik moest denken aan de Bruid des Heeren. Als de Heer de kleine kinderen al voor de drie duistere dagen opneemt, waarom dan ook niet tegelijkertijd de Bruid?

Zie het volgende:

Anna-Maria Taigi – (1769-1837)
Sommige mensen, maar vooral kinderen, zullen vooraf naar de Hemel worden gebracht om hen de gruwelen van deze 3 duistere dagen te besparen.
Mensen die zich dan toch nog buiten bevinden, zullen direct sterven. Driekwart van de mensheid zal uitgeroeid worden, meer mannen dan vrouwen. Ze zullen op zoek gaan naar hun kinderen en… omdat ze zich opdat moment buiten zullen bevinden worden ze door de Horror, die in de duisternis is verborgen, gedood. Niemand, die op dat moment buiten is, zal aan de verschrikking van deze 3 duistere dagen kunnen ontsnappen.
___
Met …Sommige mensen… wordt in eerste instantie bedoeld, christenen die hun roeping en verkiezing hebben weten te bevestigen. Dat zijn er met 3 miljoen helaas niet zoveel. Met de Opname behoren daar ook bij, de 620 miljoen kinderen en 100 miljoen gehandicapten. (Totaal 720 miljoen) Deze eerste groep zal al met de 1e Opname op 13 april 2022 van de aarde worden weggenomen.

(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”


Details over de 1e en 2e Opname
.
Geen toeval
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015. Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de Opname! Dat is precies 7 jaar later. Hoe bestaat het!

Broeders en zusters, want juist op deze dag (13 april 2022) zal binnen 24 uur tot twee keer toe een aardbeving plaatsvinden dat door iedereen op de hele wereld duidelijk gevoeld zal worden.

Twee aardbevingen!
De Aurora’s zijn precies 72 uur lang te bewonderen, waarvan de laatste 24 uren de belangrijkste zijn. Er zullen twee aardbevingen plaatsvinden, voordat “De 3 Duistere dagen’ zullen aanbreken.
De eerste aardbeving zal zijn, precies 24 uur voordat de tweede aardbeving zal plaatsvinden. Op het moment van de tweede aardbeving gaan de 3 dagen van totale duisternis in en tegelijkertijd is er ook een Opname. Dat is de eerste Opname.

Zie details: Drie dagen duisternis


– Het teken van Jona –
.
Drie dagen kleurrijke lichtshow (Aurora’s)
De Schriftgeleerden en de Farizeeën waren al constant bezig een val te spannen om zodoende de Heer te kunnen aanklagen ten einde Hem te doden en zeiden: “Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.”  – (Matth.12:38)
(Matth.12:39-40) “Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. [40] Want gelijk Jona [voor de Ninevieten ten teken geworden is en] drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”
Jezus: “De hemel zal oplichten* in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden.”
Zie: Alois Irlmaier – (1894-1959) 65 jaar. Drie Dagen Duisternis
___

*) Om verwarring te voorkomen, dit zijn Aurora’s die niet alleen op de Noord- en Zuidpool kunnen worden gezien, maar zullen plaatsvinden over de hele wereld! Dit gebeuren is nog nooit eerder vertoond.

De drie dagen van Jona
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Dit zei Jezus tegen evangelist Choo Thomas. (9 febr.2012)

Al eerder had ik deze zin in enkele verslagen verwerkt, maar de inhoud van deze 3 dagen had ik niet beschreven omdat ik niet wist wat dat zou moeten zijn. Aanvankelijk dacht ik dat deze drie dagen de 3 duistere dagen zouden moeten voorstellen, maar deze zin gaat in werkelijkheid de drie dagen van Jona aan en dat zag ik eerst niet. Toen de Heer mij ingaf dat er 2x een Opname zou plaatsvinden, toen pas zag ik deze drie dagen van Jona die aan de 3 duistere dagen vooraf zullen gaan.

De foto’s laten al zien wat we zullen meemaken en dat het ongewoon donker zal worden. De hele dag en nacht zal het voor drie dagen lang donker zijn met vele mooie kleuren.

Maar, wat er daarna in werkelijkheid komen gaat is in feite 1000-den malen erger dat door niemand meer te bedenken is, de 3 dagen van Horror, dood en verderf!

De laatste 72 uur
We hebben eerst de drie donkere en kleurrijke dagen van Jona, voordat de 3 dagen van duisternis de mensen treffen zal. Verwacht wordt 2,3 miljard doden.

De tweede Opname zal plaatsvinden 3 dagen later aan het einde van deze 3 dagen van totale duisternis, daarna is het opnieuw mooi weer. Binnen 3 dagen, twee keer een Opname!


–» De Opname ☆ Maart 2024 «–
.
<

Overzicht laatste Jaarweek in maanden en jaren

– Elke vijf maanden een andere Paard –
.
« Het Rode Paard van Armageddon »
(Februari 2024)
.
.
« De laatste Jaarweek – De eerste 3,5 jaar »
Binnen 15 maanden vier paarden!
Sept.2023     –     Febr.2024     –     Juni 2024   –   Okt./nov.2024
.
Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Velen denken dat de vier paarden tegelijkertijd komen aanstormen
Maar tussen elke paard zitten vijf maanden
.

Vesica Piscis – 2017 Crop Circle at The Cerne Giant, Dorset – Reported May 22nd
.
Het mysterie 23 sept.2017 (Openb.12:1-4) verborgen in een graancirkel.

(De valse Profeet en de Antichrist)


(De valse Profeet – Ram met 2 horens)

De Antichrist in de tijd van Armageddon
(De vier horens en de drie keer twee horens)
.
Broeders en zusters,
Dit beeld van de Antichrist gaat de Eindtijd en Armageddon aan… en dit is wat ik zie:
De drie koppen met elk twee horens stellen een Supermacht voor.
De drie Supermachten: De Europese Unie – De valse Profeet – De Antichrist.

De andere vier horens gaan de landen aan, die met hun Superwapens de wereld in onbalans zullen brengen. Deze landen, en vrijwel de hele wereld, zullen in de tijd van Armageddon eerst vele mensen met het Brandmerk Teken/Logo (666) onder druk zetten. Daarna zullen de landen tegen Israël optrekken.


– Bijna tijd –
.
« Openbaring Antichrist »
(666+666+666+6+6+6+6+2= Januari 2024)
– Armageddon –
Einde Eindtijd 5 febr.2024 » StartDe Horror van Armageddon
Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon

(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)

.
De ruiter van de Eindtijd en de 3 ruiters van Armageddon
De ruiters van de rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon en zullen beginnen vanaf 5 febr.2022 t/m juni 2025. Drie maanden later zal de Antichrist worden gedood in de 1e week van sept.2025 zodra Jezus voet zet op de Olijf-berg. Dan is daarmee ook tegelijkertijd het 1000-jarig vrederijk begonnen dat zal eindigen in het jaar 3025.
___
Explosie planeet aarde zal plaatsvinden in het jaar 3797

(2 Petr.3:10) “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.”

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de roep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie Profetie: Maurice Sklar USA

Nog even en dan weten we het
De Grote Opwekking duurt maar vijf maanden! (150 dagen)
(Vanaf ±5 sept.2021 t/m ±2 febr.2022)

« Zie: Countdown in de Eindtijd!


Donkere wolken van de Eindtijd
.
Armageddon is in zicht
.

De Aartsengel Gabriël
Aartsengel Gabriël

Moment van de Opname


Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Geen verschuiving meer mogelijk

(DZG// Woensdag 03-02-2021/ 20:53) – (Update: 12-12-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00) – Afbeelding (7:15)
Sadhu Sundar Selvaraj
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
Satan stelt de christenen gerustDoomsday Clock
(Afbeelding) Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
Het teken van Jona
(Afbeelding) _http://www.euvosescrevi.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Jonas-756×500.png
Bron: _http://www.euvosescrevi.com.br/jonas-um-profeta-como-eu/
Aurora Borealis(Vier foto’s in een blok)
(Foto) _https://ipfs.io/ipfs/QmbCs2KUUyDKEweSrHh3WDRWeDvriYwxfWAA5gECwMQVXi
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
Armageddon – (Vier paarden op een postzegel)
Bron: _https://www.farmlandbirds.net/node/5540
The King is Coming!
Bron: _http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
Vijf kinderen spelen
Bron: _https://www.scoopwhoop.com/india-childhood-games/#.qqhgh6osj
The Three Days of Darkness April 2022 – (Donkere wolken en de maan)
Foto: _https://i2.wp.com/planetxnews.com/wp-content/uploads/2017/10/three_days_of_darkness.jpg?resize=600%2C305&ssl=1
Bron: _https://planetxnews.com/2017/10/15/planet-x-passage-catholic-prophecy/
Zie: Vier paarden in het grafiek! – (1-2-3-4)
1) Het witte paard – De valse Profeet
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
2) Het rode paard
Bron: _http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
3) Het zwarte paard
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
4) Het vale paard
Bron: _http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
Elke vijf maanden een andere paard(Vier paarden op een rij)
(How is Malaysia Flight MH17 Linked to End Time Prophecy)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=lIWViYSURL8
De valse Profeet – Ram met 2 horens
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=5vlS8cN0vfA
THE ANTICHRIST AND THE FALSE PROPHET – MAY 22, 2017 – YouTube (18:39)
De Antichrist in de tijd van Armageddon (7 koppen)
(Afbeelding) Zeven koppen met horens – (4 plus 3x 2 horens totaal 10 horens)
Bron: _https://4.bp.blogspot.com/-3JD9RMDLb4I/WO20mdfH7nI/AAAAAAAAE2M/gy7pn2mwdf0f2hmTF3i58RQdiaF0klbEgCLcB/s1600/apocalipsis_bestias_primera_ilust.jpg
Bron: _http://www.adventistasenred.com/2011/12/apocalipsis-131.html
De 4 ruiters in de nacht op de wolken – Wat ons te wachten staat
(1) Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/eindtijd.htm
(2) Bron: _http://www.google.sr/search?q=www.jrbell.com&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg2emr8-HTAhWIRyYKHe0tAykQ_AUIBygC&biw=1366&bih=622&dpr=1#imgrc=DWDpSyIrJ3zgfM:&spf=1
The King is Coming!
Bron: _http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm
Donkere wolken van de Eindtijd
Bron: (Foto)
_http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/11/landbouwministerie-verklaart-zeer-groot-deel-vs-tot-rampgebied
Aartsengel Gabriël met trompet
Bron: _http://metaphysicalspirit.blogspot.nl/
===*===