Pieter de Romein – De laatste Paus

________________________________________________________________
Update (02-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
– Rome –
« Pieter de Romein De laatste Paus »
.
– Paus Franciscus –
.
(112)
.

(Dienaar van de Wereld)

Update (12-01-2019) – Tijden aangepast
Wederkomst Jezus niet voor 4 febr.2022 maar vóór 9 april 2023!
De tijden in dit verslag heb ik opnieuw moeten bijwerken. Omdat april 2022 het moment van de Opname zal zijn, is dit verslag veel te vroeg op de website gezet.
Aanvankelijk had ik dit verslag, en nog een paar andere verslagen, willen verwijderen totdat het juiste moment zich zou voordoen het opnieuw terug te zetten. Omdat dit ook nu weer mijn gebed was, gaf de Heer mij in de verslagen te laten staan en, samen met dit verslag, later in herinnering te brengen met het schrijven van een andere aanvullend verslag.

De verslagen mocht ik niet verwijderen!


Broeders en zusters, dit verslag had ik pas op de website willen zetten, enkele maanden, voordat de valse Profeet zich zou openbaren. Omdat ik dit verslag al bijna af had was dit mijn gebed tot Jezus. Met dat ik dit had gezegd, zei de Heer: “Zet dit verslag vandaag nog op de website!”
Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 04-08-2018 om 10:35 uur.
___
Toen de Heer mij dit ingaf dacht ik echt dat de Opname eerst voor 21 jan.2019 zou plaatsvinden en daarna voor 4 febr.2022. Maar, zoals we nu al weten is dat vóór 16 mei 2022.

Als ik nu zie wat Jezus mij met het verslag van ‘De race naar Armageddon’ heeft laten zien, kan ik mij nu wel voorstellen dat de Heer dit verslag van de laatste paus direct op de website wilde hebben. Anders had ik na deze ontdekking, van de Laatste Jaarweek, het pas later er in gezet.

De eerste helft van de laatste Jaarweek loopt officieel pas ten einde op 4 febr.2022!
Zoals dat bij enkele christenen al bekend is, zou in de maand augustus 2018 de Wereldleider zich bekend moeten maken, want de tijd is op!
De Heer zal vóór 21 jan.2019 de aarde bezoeken met een ijzeren Staf. Dit is nog niet de Opname dat pas in april 2022 zal plaatsvinden.

De valse Profeet zal zich eerst nog moeten openbaren in de maanden juli/aug. 2021. De valse Profeet zal niet ouder worden dan 59 jaar! (Geboren 5 febr.1962)

Hoe dan ook, met dit gegeven moeten we nog even wachten tot we weten wie toch die valse Profeet kan zijn. Als het dan zover is zal de bekendmaking een niet te missen moment worden, dat de hele wereld uit zijn dak zal doen gaan. Vanaf augustus 2021 zal het nog vijf maanden duren voordat de Antichrist zich in jan.2022 zal openbaren.
De Opname kan worden verwacht in april 2022.
___
Zie: Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy July 08, 2018 – YouTube (36:13)
___
*) De werkelijke vertaling hiervan is:

Jezus zal voor 21 jan.2019 de Aarde bezoeken vanwege de toenemende zonden.

De Supermens
Zie wat de valse Profeet dan allemaal teweeg zal brengen:
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.” – Helaas zal dat voor de mensen maar vijf maanden duren, want elke vijf maanden staat er weer een andere paard op.

Zie: “Wederkomst vóór 16 mei 2022!” – (Binnen vijftien maanden vier paarden!)


– Visioenen die de Eindtijd bepalen –
.
Vele visioenen en tekenen van de Eindtijd eindigen in 2018
1) Op YouTube eindigen vrijwel alle visioenen ook in 2018. Maar deze tijden kloppen niet, want de Opname wordt verwacht april 2022.
2) Het visioen van ’23 Aug.2018′ geeft het begin aan van de laatste Jaarweek.
Een Pastor in Venezuela heeft een vergelijkbaar visioen gehad. Hij zei: “De Opname is in 2018!”  Maar hij zal nu ook wel moeten toegeven dat de eerste 3,5 jaar van Daniël nu pas op 23 aug.2018 is ingegaan.
___
3) Sadhu Sundar Selvaraj: “De Heer zal vóór 21 jan.2019 terugkomen.”
Dit gaat niet de Opname aan maar heeft te maken met het feit, dat de Heer met een ijzeren Staf de Aarde zal bezoeken. Een andere verklaring kan ik er niet voor vinden.
Zie: Selvaraj 2017 – Gay Marriage, Final World Revival – Een ijzeren Staf – (Vanaf 10:20)
(Gay Marriage, Final World Revival – Sadhu Sundar Selvaraj 2017)
Zie: Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 2018Homo’s en Aids – (Vanaf 55:10)
(Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 2018 ★ SPEND AT LEAST AHOUR IN PRAYER)
___
4) Zie: ‘Twee karakters in één lichaam’ – (59 jaar) Einde leeftijd valse Profeet begin Antichrist.
Zie visioen: ‘Fiche 59’ – De valse Profeet wordt max.59 jaar oud. (Geboren 5 febr.1962)
5) ‘Billy Graham’ (07-11-1918) – (21-02-2018)*
___
*) – (Profetie gegeven aan Maurice Sklar op 13 juli 2010)
Jezus: “Dit zijn de gebeurtenissen die binnenkort zullen gebeuren als signaal van jullie vertrek van deze Aarde, Mijn Geliefden:…” – “Ik zal Billy Graham mee naar huis nemen.”
Billy Graham: De grootste Evangelist aller- tijden!
Meer dan een miljard(!) mensen heeft hij met het Woord kunnen bereiken. (Geboren 07-11-1918)
Het zal echter nog ongeveer 4 jaar duren voordat de Opname zal plaatsvinden.
___
“Billy Graham zal vlak voor de Opname door de Heer worden thuisgehaald.”
Het heengaan van Billy Graham in 2018 is ook het sein dat dit het jaar van de Opname zal zijn. Dit was eerst mijn schrijven voordat de Heer mij liet zien dat de Opname pas veel later zou plaatsvinden.

De Opname wordt nu verwacht in april 2022!

6) Een generatie is 73,5 jaar!
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”

Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt officieel op 4 febr.2022.
Israël is deze vijgenboom!
Alles wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie, op enkele dagen na, 74 jaar is.
(Matth.24:34) “Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht* zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
Zie details 70 jaar: » TIME IS RUNNING OUT FAST!!!
___

*) De 74 jaar gaat Israël aan, maar de laatste 3,5 jaar gaat de eerste tijd aan van Daniël dat samen met Armageddon precies 7 jaar zal gaan duren. De laatste Jaarweek 2x 3,5 jaar. In de laatste 3,5 jaar zal Satan (De Antichrist) de mens in ‘Het Dal van Armageddon’ vrijwel geheel vernietigen.

7) Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of profecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf.
In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)
___

De tijd in dit verslag is opgemaakt aan de hand van visioenen en Profetieën!


Bisschop Malachias
Pieter de Romein (nr.112) de laatste paus in Rome
.
Profetie van Malachias
In 1124 werd een 25e jarige Ier Bisschop onder de naam Malachias van Armagh en Cormack (St. Malachy – Maelmhaedhoc O’Morgair: 1094-1148). Hij was helderziende en spiritueel genezer.
(Afbeelding: Malachias, op een schilderij van de Duccio di Buoninsegna) »
___
Tijdens zijn bezoek aan de paus zag hij in een visioen exact hoeveel en welke pausen er na paus Innocentus II (1130-1143) zouden komen en dat de reeks van 112 pausen abrupt zou worden afgebroken.

St. Malachias profetie gaat in vanaf het jaar 1143 van de pausen en de anti-pausen t/m paus nr.112 (Pieter de Romein) waarvan paus Celestine II (1143-1144) de eerste zou zijn en de laatste paus Franciscus (2013 t/m 2019).

De Aartsbisschop van Ierland, Malachias, zou in het jaar 1139 visioenen hebben gehad over de toekomst van de Rooms Katholieke Kerk voor het ‘einde der tijden’. Hierin zou hij alle toekomstige pausen hebben gezien, tot en met de allerlaatste paus nr.112. De huidige Paus Franciscus is nr.112!

Paus Franciscus (nr.112) zal tijdens de allerlaatste vervolging van de Rooms Katholieke Kerk regeren. Hij zal zijn schapen in vele verdrukkingen* hoeden en als die voorbij zijn, zal de stad (Rome), op de zeven heuvelen gebouwd (in Malachias uitleg), worden verwoest en zal de Grote Rechter Zijn volk oordelen.** Dat zal dan het einde zijn. Dit einde omvat het ‘einde van de wereld’ in zijn huidige vorm, op het moment dat de Messias Jezus Christus naar de Aarde terugkeert.
___
*) Onder paus Benedictus XVI zou de Katholieke Kerk het zwaar te verduren krijgen. Op 12 september 2006 hield Paus Benedictus een preek welke beschouwd werd als een belediging van het op een na grootste geloof ter wereld. Tegelijkertijd kwamen de Pedo-Priesters in de problemen.
___
**) Nadat Rome is verwoest zal de Grote Rechter (met geweld) Zijn volk oordelen.
Dit moet gezien worden als “De dag des Oordeel”. Deze dag is niet ver meer! De 3x 7 oordelen zullen in het ‘Dal van Armageddon’ het gericht zijn dat over de Aarde en de mens komen zal.

De Oordelen: De zeven Zegels, zeven Bazuinen en de zeven Schalen. (Openb. 6, 8 en 16)

Malachias en zijn visioenen
Over de voorspelling van Aartsbisschop Malachias uit 1148, die alle pausen juist voorspeld heeft, zijn er op Google lange lijsten te vinden met de beschrijvingen en waarom deze allen zijn uitgekomen. Het leven van Aartsbisschop Malachias is redelijk goed gedocumenteerd. Zo goed zelfs, dat hij exact de dag en het tijdstip van zijn overlijden heeft kunnen voorspellen. Tijdens zijn bezoek in Rome (1139/1140) kreeg hij een aantal visioenen, die hij heel nauwkeurig heeft opgeschreven.
___
Het meest interessante is nu, dat de lange lijst – die eeuwen lang bestaan heeft – nu ten einde loopt. Paus Franciscus (112) is de laatste paus op de lijst van 112 pausen!

Na paus Franciscus (112) en paus nr.113 zal er nooit meer een paus worden gekozen.


Bisschop Malachias en de laatste 112 pausen
Paus nr.113 buiten Rome gekozen
.
Malachias, was een Ierse Bisschop uit de 12de eeuw.

Volgens Bisschop Malachias zullen er vanaf het jaar 1143 gezien, nog 112 pausen regeren. Daarna zal buiten Rome nog één paus worden gekozen. Paus nr.113. Maar deze is al eigenlijk van geen enkele betekenis meer, want de R.K.K. bestaat nauwelijks nog en de Antichrist staat boven hem.

Zie vanaf 1922 de laatste acht pausen!
105) 1_Paus Pius XI (1922-1939) totaal 17 jaar.
106) 2_Paus Pius XII (1939-1958) totaal 19 jaar.
107) 3_Paus John XXIII (1958-1963) totaal 5 jaar.
108) 4_Paus Paul VI (1963-1978) totaal 15 jaar.
109) 5_Paus Johannes Paulus I (1978-1978) 3 weken!
.
110) 6_Paus Johannes Paulus II. (1978 t/m 2005) totaal 27 jaar. De langst levende paus ooit! In de hele geschiedenis is dat nog niet eerder voorgekomen.
.
111) 7_Paus Benedictus XVI wordt door Bisschop Malachias “Olijf-glorie” genoemd. De zachtmoedige.
Hij zou met de vijand samenwerken.
Regeerperiode van 2005 t/m 2013 totaal 8 jaar. Zijn einde zal, hoe dan ook, zijn in 2022.
.
112) 8_Paus Franciscus is de laatste paus, die nog in Rome is gekozen en heet “Pieter de Romein”.
Deze paus, zal rechts-extreme gedachten hebben. Regeerperiode van 2013 t/m 2022 totaal 9 jaar. Zijn einde zal zijn in (jan./febr.) 2022.
.

113) Deze Paus (nr.113) zal door de Antichrist zelf buiten Rome worden gekozen en zou nog wel eens de aller- jongste paus ooit kunnen zijn! Dit vanwege het feit, dat paus Franciscus (nr.112) en alle Kardinalen, Priesters en Leiders al allemaal zijn gedood. Deze nieuwe en zeer jonge paus, zal van geen enkele betekenis zijn. Dat komt, omdat de Antichrist alles onder controle zal hebben en werkelijk alle aandacht naar zich zal toetrekken en dus ook met gemak de nieuwe jonge paus zal kunnen beïnvloeden.

De eerste vier pausen hebben met de Eindtijd niet veel van doen. Dat moment is voor het eerst begonnen met paus Johannes Paulus II. Nog niet eerder is er een paus geweest, die zoveel wereldreizen heeft gemaakt als juist deze ene! Van alle gekozen pausen tot nu toe, was Johannes Paulus II wel de beste paus ooit! Het Katholieke geloof werd gesterkt en bijna 2 miljard(!) mensen, hadden weer een reden om te geloven. Deze paus was vrijwel door de hele wereld geliefd.

Paus Benedictus XVI, zou van deze erfenis profiteren. Maar over deze paus zou niet veel gesproken worden, zoals dat met zijn voorganger wel het geval was. Dat komt, omdat hij samen met de vijand de weg bewandelen zou, die door zeer vele Katholieken, wel of niet, afgekeurd zou worden. Zijn regeerperiode zou een neutraal en algemeen karakter hebben. Hij was niet in aanzien en niet te waarderen.

Maar paus Franciscus (Pieter de Romein) daarentegen, komt zeer krachtig over. Met deze valt niet te spotten! Er is maar één geloof en dat is het Katholieke geloof. Deze paus moet niets hebben van andere geloofsinstellingen. Alle religie buiten de Rooms Katholieke kerk om, wordt vermeden! Deze fanatieke houding zal er voor zorgen, dat er na de Opname in Rome iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Deze paus “Pieter de Romein” en zijn gevolg zullen van het ene moment op het andere ophouden te bestaan.

Een Jezuïet

Voor het eerst in de geschiedenis is er een Jezuïet tot paus gekozen; paus Franciscus “Pieter de Romein”. Wat dat betekent weet eigenlijk niemand. Er zijn geruchten, dat de naam ‘Romein’ niet veel goeds inhoud. Na paus Benedictus XVI zou het uiteindelijk bergafwaarts gaan. Paus Franciscus regeert, vanuit Rome, de Katholieke Kerk met strakke hand.

Paus Franciscus en de valse Profeet
De komst van de valse Profeet zal met zijn verschijning zoveel indruk maken, dat de laatste paus Franciscus (nr.112) Pieter de Romein nog nauwelijks zichtbaar zal zijn. Hij zal dan alleen nog in het vizier komen als het de valse Profeet uitkomt.

Maar direct na de Opname zal de hele wereld de Katholieke Kerk de oorlog verklaren. Dit zal dan het einde betekenen van Pieter de Romein maar ook van alle Kardinalen, Bisschoppen, Priesters en Leiders. Daarna zal Rome vernietigd worden en een kernbom zal het begin inluiden van Armageddon!


De grote stad (Vaticaanstad) Rome
.

Rome – vrijwel direct na de Opname – vernietigd door een kernbom

Paus Franciscus en zijn spoedige wrede dood

(SodomGomorraRome)

Bisschop Malachias over het einde van Rome: “Tijdens extreme vervolging van het Heilige College van Kardinalen (Sancta Romana Ecclesia) zal de stoel bezet worden door Petrus de Romein. Hij zal zijn schapen hoeden gedurende vele tribulaties; en wanneer hieraan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden en de Grote Rechter zal Zijn volk berechten. Einde.”
___

Rome zal door een kernbom worden getroffen en aan zijn einde komen als na de Opname eerst alle Leiders van de Katholieke Kerk zijn gedood! Na Sodom en Gomorra zal dit dan de derde stad zijn: Rome.

De paus, die op 13 maart 2013 is gekozen, heeft de naam paus Franciscus. Bisschop Malachias noemt deze “Pieter de Romein”. Deze paus zal alle Katholieken onder grote druk zetten en geestelijk met blindheid slaan, zo erg zelfs, dat vrijwel direct na de Opname het hele Pausdom door de woedende menigte (de harde Kern) zal worden gedood.
De paus zal weliswaar zwaargewond het Vaticaanstad ontvluchten, maar hij is dan al dodelijk gewond en zal vrijwel direct daarna een verschrikkelijke dood sterven. Dit gezicht heeft paus Pius X in een visioen duidelijk kunnen zien. Dat was in het jaar 1909.
___

Ter verduidelijking: Dit gezicht of visioen heeft hij niet van de Heer gekregen. Het was in zijn leven enkele keren voorgekomen, dat hij op dit punt voor even helderziende was en in de toekomst kon kijken.


Paus Franciscus en zijn Kardinalen

Het onzichtbare gevaar van de R.K.K.
(De onzuivere kerk)
.
De harde Kern

Het derde geheim van Fatima geeft het werkelijke beeld weer van wat er na de Opname allemaal met de Leiders van alle christelijke kerken in de wereld zal gaan gebeuren. (Zie verder in dit verslag) Het zal een geestelijke revolutie worden tegen alles wat christelijk is en de dood tot gevolg zal hebben. “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” – (Efeze 6:12)

Totale haat tegen alle restchristenen
In alle landen en Regeringen van de wereld zullen de christelijke kerken en godsdienstige samenkomsten per direct worden verboden. Mochten er na de Opname nog restchristenen zijn, dan worden ze gevangen genomen en op Gestapo methoden verhoord: “Als je Jezus Christus vervloekt en verlaat, kun je je leven redden.” – Dat zal dan het parool zijn.
Tientallen miljoenen christenen die achter zijn gebleven (restchristenen) zullen standvastig blijven en het aantal massamoorden zal onbeschrijfelijk zijn. Er zal geen wet en geen recht meer zijn. Satan is dan losgelaten!

Velen, die in nood zwak zijn, zullen het opgeven. Ze kunnen nergens heen, want de hele wereld zal in het geweld van de Boze zijn.

Niemand is meer veilig
Na de Opname zullen alle landen van de wereld het erover eens zijn, dat de christenen uitgeroeid moeten worden. De overste van deze wereld had nu de macht overgenomen. Kinderen zullen hun ouders verraden, zodat deze in levensgevaar verkeren.
Dan zal in vervulling gaan wat in Luc.21:16-17 geschreven staat: “Gij zult overgeleverd worden door ouders en broeders en vrienden en zij zullen sommigen van u doden en gij zult door allen gehaat worden om Mijns Naam wil.”
Zo zal dan de vreselijkste van alle tijden in de menselijke geschiedenis beginnen.

Zie details: “Visioen Olav Rogde” uit 1952 (De eerste uren na de Opname!)

Nostradamus:
“De grote hond zal de hele nacht janken, als de paus het land zal verlaten.” – (Kwatrijn 2:41)

De helderziende Franz Kugelbeer uit Lochau Vorarlberg (Oostenrijk) voorspelde reeds in 1922: “Moord in Rome. Hoge bergen van lijken van geestelijken en burgers. De paus vlucht uit Rome.”

In Nostradamus (Kwatrijn 6:24) staat dan het volgende:

“Conjunctie van Mars en de wereldheerser, onder Kreeft rampzalige oorlog. Korte tijd later wordt de nieuwe heerser gekroond die het land voor lange tijd vrede zal schenken.” – Deze heerser is Jezus.

Het 1000-jarig vrederijk

De woudprofeet Mühlhiasl uit Beieren: “Als de wereld vernietigd is, komt er een mooie tijd. Grote geloofspredikers zullen opstaan en heilige mannen, die wonderen zullen verrichten. En de mensen geloven weer.” – Dit gaat hier het 1000-jarig vrederijk aan.


De laatste Jaarweek van Daniël 9:27 (aug.2018 – sept.2025)

Het geheim van Fatima – De dood van de paus in april/mei 2022

De Derde en Vierde Wereldoorlog
Dal van Armageddon
.
De laatste Wereldoorlog
De Derde- en Vierde Wereldoorlog liggen zo dicht bij elkaar dat ze als één geheel gezien kunnen worden. De Derde Wereldoorlog* zal ongeveer één jaar duren en de Vierde Wereldoorlog zal gericht zijn tegen Israël. Werkelijk de hele wereld zal dan hierbij betrokken raken!
___

*) De Derde Wereldoorlog gaat eigenlijk de wereldwijde revolutie aan de nog alle aanwezige restchristenen op aarde te vervolgen en te doden. Zelfs in de 1e en 2e Wereldoorlog heeft zich zoiets verschrikkelijks nog niet voorgedaan.

De laatste christenen (restchristenen)
Na de Opname van alle kinderen t/m 7 jaar en vele christenen zal er in de hele wereld aan alle restchristenen de oorlog worden verklaard. Dat zijn christenen die met de Opname zijn achtergelaten.
Alle Pastors, Voorgangers, Evangelisten en alle Leiders van christelijke gemeenschappen zullen door de harde Kern worden gedood. Dit is een geestelijke revolutie; de Derde Wereldoorlog.

In de Vierde Wereldoorlog gaat de hele wereld strijden tegen Israël!

Armageddon vanaf febr.2022 t/m juni 2025. Totaal 3 jaar en 5 maanden.
Derde Wereldoorlog (febr.2022 t/m juni 2022) Totaal 5 maanden.
De harde Kern tegen de christelijke Leiders en wereldwijd alle Regeringen tegen de restchristenen.
___
De Vierde Wereldoorlog vanaf aug.2022 t/m juni 2025 wereldwijd en eindigt hiermee in het Dal van Jizreël (Israël) met de slag (de dood) van 200 miljoen soldaten. (Openb.9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”
Zie berekening: (2x 10.000 x10.000= 200.000.000) 200 miljoen!

Er is maar één leger ter wereld dat zoveel mensen kan opbrengen: China!


De wet van Armageddon is genadeloos

Paus Pieter de Romein dienaar van de wereld

.
Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad
(Openb.17:16-18) “De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer (onzuivere kerk) en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. De vrouw die je zag is de grote stad (Vaticaanstad-Rome), die heerst over de koningen op aarde.”
___

Deze verzen verbergen een onvoorstelbaar en een werkelijk verschrikkelijk toekomstgebeuren dat alle overgebleven naamchristen en ware christenen Gods zullen treffen, Armageddon!

Satan, zal met verschrikkelijke martelingen de achterblijvers dwingen alsnog voor het Brandmerk Teken/Logo (666) te kiezen. Het Brandmerk Teken/Logo (666) mag namelijk niet zomaar, op de persoon zelf, met een Laser worden gebrandmerkt. Hij moet daar zelf toestemming voor geven! Zonder deze toestemming verliest het Brandmerk (666), geestelijk gezien, namelijk zijn kracht. Resultaat, de meest verschrikkelijkste martelingen zullen de zwakken moeten dwingen alsnog voor het Brandmerk te kiezen. Alleen de aller- sterkste zal winnen.

Dit is een wel zeer gewelddadige vorm om mensen te dwingen tot het nemen van het Brandmerk (666). Immers, met de Opname is namelijk met de Eindtijd ook de genadetijd afgelopen, want toen kon er nog op een vredelievende wijze een bekering worden aangedaan. Echter, de wet van Armageddon is genadeloos

De Katholieke kerk en Openbaring 18
(Openb.18:1-4) “Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde. Met een krachtige stem riep hij: “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier.”

“Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.” Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: “Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.”

(Openb.18:5-8) “Want haar zonden reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden. Doe met haar wat zij met anderen deed, ja laat haar dubbel boeten. Laat haar het dubbele drinken uit de beker waaruit zij anderen te drinken gaf. Geef haar net zo veel pijn en rouw te dragen als zij zich luister en overvloed heeft gegund.”
“Ze zegt bij zichzelf: “Ik zit hier als een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren!” Daarom zullen alle plagen haar op één dag treffen: dodelijke ziekte, rouw en hongersnood, en ze zal in vlammen opgaan. Want God, de Heer, die dat vonnis heeft geveld, is machtig.”
___
“…en ze zal in vlammen opgaan.” – Dit zou nog weleens betrekking kunnen hebben met de totale vernietiging van Rome, die vrijwel direct na de Opname door een kernbom getroffen zal worden.

“…Babylon… de grote stad… zal nooit meer gevonden worden. – (Openb.18:21)


Er zal een Leider opstaan met een ongelofelijke kracht en macht

Alle Antichristen zien zichzelf als uniek

Zij denken niet aan opvolgers, want die zijn er gewoon niet

Gebeurtenissen in het kort samengevat

Vele jaren zijn voorbij gegaan, zonder dat er in Europa iets gebeurde. Zo zijn er ook velen die zeggen, dat Jezus niet meer terugkomt. Maar plotseling gaat het gerucht dat er een Wereldleider is opgestaan, de valse Profeet die later de Antichrist zal blijken te zijn.

Napoleon: De eerste Antichrist

Frankrijk heeft nooit Keizers gehad alleen Koningen of Koninginnen. Maar de eerste Keizer van Frankrijk was een Antichrist!

Hitler: De tweede Antichrist

Duitsland heeft nooit een Führer gekend, alleen Rijkskanseliers. Maar de eerste, die zich als de Führer aankondigde, was niet een Rijkskanselier, maar een Antichrist! En hij kwam met een nieuwe groet: De Hitler groet. De eed die alle soldaten hem moesten zweren, was een eed, die hem beschermde. Het zweren van een eed, achtervolgt een ieder, die de eed, ten gunste voor iemand, heeft uitgesproken. Vaak wordt de eed met grote kracht uitgesproken.

De derde en laatste Antichrist
De valse Profeet is nog geen Antichrist. Hij moet eerst nog gedood worden voordat hij na drie dagen met zijn opstanding uit de dood de Antichrist kan zijn. En na de eerste en de tweede Antichrist is de derde in lijn de valse Profeet/Antichrist! De eed waarmee alle mensen van de wereld de Antichrist zullen zweren hem trouw te blijven, zal worden bekrachtigd door een Brandmerk Teken/Logo (666) of gelijkwaardig.

Er zijn vele Antichristen opgestaan. Alle Antichristen worden dan ook ieder afzonderlijk “De Antichrist” genoemd. Een Antichrist is een alleenheerser en kan geen gelijken om zich heen hebben.


De paus in Vaticaanstad (Rome)

De paus en het spoedige einde van Rome
– Het begin van Armageddon –
.
Uitleg einde Rome
Dit duidt erop, dat het hier om een onvoorstelbaar grote ramp gaat, die plotseling het Vaticaanstad en heel Rome treffen zal. Een epidemie zal het niet zijn, want dat verspreid zich niet zo snel dat de paus over de dode lichamen van zijn broeders moet stappen.

Dan is er nog een tweede mogelijkheid; een vulkaanuitbarsting misschien? Maar, vanwege de vlucht van de paus is het zeer onwaarschijnlijk dat bijna iedereen om hem heen dood neervalt en hij toch heel gemakkelijk als enige op de vlucht zal gaan. Dus, ook dat is uitgesloten.

Dan is er nog een derde mogelijkheid: een bom. Een bom zo dicht bij de paus, dat het -zonder gezien te worden- binnen in het Vaticaanstad tot ontploffing zal worden gebracht. Maar er staat, dat de volgende paus (nr.113) buiten Rome gekozen zal worden. Dan kan dat ook niet zomaar een bom zijn geweest. Want zoveel schade kan zelfs de zwaarste conventionele (MOAB) bom niet maken dat het hele volk uit Rome moet vluchten.

Dan is er nog maar één mogelijkheid: Een kernbom! En hier gaan de meeste profetieën over. Als men nu de visioenen van paus Pius X goed leest, dan zou het hier om een nucleaire Bom kunnen gaan, die de stad Rome volkomen onbewoonbaar zal maken.
Dat de paus toch nog ternauwernood kan vluchten is zeker mogelijk. Maar hij is wel levensgevaarlijk gewond. Zo zwaar zelfs, dat hij na een kort uitstel op gruwelijke* wijze zal sterven.
___
*) Wat vele Japanners, dagen later na de ontploffing met de Atoombom, in Hiroshima hebben meegemaakt zou hiermee vergeleken kunnen worden.

Toen ik deze ene zin geschreven had, liet Jezus mij in een beeld zien dat de harde Kern, behalve in de gemeente des Heren, ook in alle andere kerken, die om Jezus heen draaien, na de Opname alle Leiders zullen doden en dus ook in het hele Vaticaanstad van Rome. De Hoer van Babylon!

De laatste Jaarweek

Of Jezus al in de Eindtijd, zo vlak voor de Opname, zal toestaan de hele stad Rome totaal te vernietigen is zeer onwaarschijnlijk. Dat kan dan ook alleen gebeuren, nadat de Opname heeft plaatsgevonden. Maar, omdat Satan 2x 3,5 jaar (23 aug.2018 – juni 2025) heeft gekregen te doen wat hij maar wil, zou dit een mogelijkheid kunnen zijn. Echter, de valse Profeet weet en ziet alles. Hij is ook helderziend! Want een groot deel van de wereld denkt immers, dat hij Jezus, de Messias is. Daarom moet de valse Profeet eerst gedood worden, alvorens mensen bij machte zijn om in Rome zo een verschrikkelijk wapen tot ontploffing te kunnen brengen. De regeerperiode van de valse Profeet zal over de hele wereld vrede brengen, wat nog niet eerder is voorgekomen. Want hij is voor de totale vrede!

Bovendien is het de tijd er nog niet voor, dat een dergelijk verschrikkelijke tragedie de mensen in Rome treffen zal. De tijd is daarvoor nog te vroeg. De valse Profeet moet zich eerst nog in juli/aug.2021 openbaren waarna hij na vijf maanden gedood zal worden in de maand december 2021 of in jan.2022. Dan hebben de mensen nog drie maanden de tijd voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden en Armageddon in alle hevigheid zal losbarsten!

Dat Rome door een kernbom getroffen kan worden, zal volgens de vele profetieën dan wel uitkomen. Na de Opname zal het respect voor Jezus te dien dage uit de harten van de mensen zijn verdwenen. In deze verwarring zal Satan het Brandmerk Logo/Teken (666) verplicht stellen. De mensen willen zekerheid. Dit Logo of Teken (666) zal er dan voor zorgen dat de mensen kunnen blijven werken, kopen en verkopen.

Kiest heden wie u dienen wilt
Wie verstand heeft, onderzoekt het getal 666, want Satan zal niet met dit nummer komen maar met een vergelijkbaar camouflage Teken of een Logo.

Het toegangsnummer om dingen te kunnen kopen en te verkopen en om te blijven werken, autorijden, is het Brandmerk Teken/Logo (666). Dit is ook het toegangsnummer tot de hel!

De Biochip zal uiteindelijk aan het Brandmerk Teken/Logo (666) worden gekoppeld en bevat alle informatie van die mens. Bijvoorbeeld: Burgers Service Nummer, Paspoortnummer, Rijbewijsnummer, Banknummer en Pincode, Goed zedelijk gedrag en al uw medische gegevens staan daarin vermeld, enz. enz.
In de Biochip is alles opgeslagen wat die ene mens kenmerkt. De Biochip is alleen gemakkelijk, maar is niet het nr.666. Stel nu dat u een ongeluk krijgt en bewusteloos bent. Het Ambulance personeel hoeft dan alleen nog maar te scannen en al uw medische gegevens komen op het scherm te voorschijn. De Biochip kan daarmee uw leven redden.

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”


Michel de Nostradame (1503-1564)

Toekomstbeeld Rome beangstigend
(Atomair Vuur in Italië)
.
Totale ondergang Rome
Het volgende zijn de drie meest angstaanjagende profetieën die ooit zijn opgetekend over het lot van Rome en het pausdom. De Bijbel vertelt ons dat Jezus ons altijd zal waarschuwen voordat er een oordeel zal plaatsvinden.
De St. Malachias profetie over het lot van paus Franciscus is nu overal op het internet te vinden omdat het voorspelt dat de paus, die nu het pausdom bezet, getuige zal zijn van de vernietiging van Rome. De meeste mensen weten echter niet dat er een aantal andere profetieën zijn die ook de ondergang van Rome hebben voorspeld en daarmee vergeleken kunnen worden omdat ze uit meer dan één bron zijn aangegeven. Het is een feit dat het Derde Geheim van Fatima en Nostradamus ook Rome in puin hebben beschreven.

Zie de drie profetieën:

Malachias van Armagh

De eerste profetie komt van een Ierse Katholiek die in de 12e eeuw Aartsbisschop van Armagh was. Zijn profetie werd lang geleden officieel goedgekeurd door de Katholieke Kerk en opgeslagen in de archieven van het Vaticaan, ondanks het feit dat het de toekomstige vernietiging van Rome voorspelde. De profetie van St. Malachias bevat 112 toekomstige pausen die Rome zouden regeren vanuit het pausdom. Vanaf paus (nr.1) Celestine II in het jaar 1143 na Christus is met het pausdom van paus Franciscus, onze huidige paus Pieter de Romein nr.112.

Nostradamus

De tweede profetie komt van de Profeet Nostradamus die ook de ondergang van Rome beschrijft. Nostradamus schreef in Kwatrijn 10:65 dat de paus een verklaring zal uitbrengen die de vijanden van Rome zal aansteken en zal resulteren in de ‘ondergang’ van de stad.

De drie kinderen en hun geheim van Fatima

Het geheim van Fatima
De derde profetie komt ook uit de Katholieke Kerk. Deze visie, ontvangen door drie jonge herderskinderen op 13 mei 1917 in de stad Fatima (Portugal) bevat een beschrijving van een toekomstige paus die door Rome loopt en getuige is van de verwoeste stad en bezaaid met lijken. De derde Fatima-profetie beschrijft soldaten die de Paus en anderen met geweld op een steile heuvel aan de voet van een groot kruis laten knielen en die vervolgens worden geëxecuteerd door deze groep soldaten die kennelijk het Vaticaanstad zijn binnengevallen.*

Dat Rome vernietigd zal worden wordt ondersteund door St. Malachy O’Morgair’s profetie van de pausen en Nostradamus (Kwatrijn 10-65) die ook sprak over de komende vernietiging van Rome.

Het Derde Geheim van Fatima uit 1917 vertegenwoordigde nog een andere profetie die de toekomstige vernietiging van Rome voorspeld. En dus hebben we nu vier afzonderlijke bronnen van profetie die allemaal de vernietiging van Rome voorspellen. Kunnen al deze bronnen van profetie verkeerd zijn? Ondanks de drie bovenstaande profetieën en het feit dat twee van de profetieën afkomstig waren van de Katholieke Kerk zelf, lijkt het Vaticaan nog steeds al deze waarschuwingen totaal te negeren.
(Tekst bewerkt. Bron: _http://www.godswatcher.com/romefate.htm)
___

*) Dit lijkt op de harde Kern zoals beschreven is in: “Duivelse christenen”


.
Het geheim van Fatima
De harde Kern en het Einde van de R.K.K.
(Een geestelijke revolutie)
.

Een revolutie brengt te allen tijde een snelle onomkeerbare verandering voort. Het zal, na de Opname, een belangrijk moment in de geschiedenis worden, waarna het leven van veel betrokkenen er totaal anders zal gaan uitzien.

Toen ik in gebed was liet de Heer mij op donderdag 19-07-2018/ 14:08 uur een beeld zien: Na de Opname zullen wereldwijd, de Leiders van alle christelijke Kerken door hun eigen gemeenteleden (de harde Kern) op een werkelijk gruwelijke en wrede manier worden gedood. Dat beeld had ik namelijk al eerder gekregen. Maar, met het opstellen van dit verslag zag ik het weer opnieuw!*
Maar wat ik nu zag was, dat overal in de wereld, maar vooral in Italië, alle Katholieke Priesters en Leiders gedood zullen worden. Eerst daarna gebeurt het dat Rome door een kernbom getroffen zal worden. Dat zal dan het einde zijn van Rome.
___
*) Zie: “Duivelse christenen” – (Wachten op Armageddon) – (Verslag van 13 mrt.2018)

Zie ook: “De onbezorgde Voorganger” en zijn spoedige wrede dood. (Verslag van 30 juli 2016)

EINDTIJD VISIOENEN PAUS PIUS X – (1903-1914)
In het visioen, dat hij in 1909 kreeg, zag hij in de Eindtijd een andere paus die Rome zou ontvluchten over de lichamen van dode Priesters en Kardinalen.

In een tweede visioen tijdens een audiëntie bij de Franciscaner orde in 1909, bleek paus Pius X in een trance te vallen. Na enkele ogenblikken opende hij zijn ogen, stond op en sprak:

Paus Pius X: “Wat ik heb gezien is verschrikkelijk! Ik heb een van mijn opvolgers gezien, met dezelfde naam, die wegvluchtte over de dode lichamen van zijn broeders. Hij zal een onderkomen vinden in een schuilplaats. Maar als hij zijn schuilplaats verlaat zal hij op gruwelijke wijze sterven. Zal ik het zijn of zal het een opvolger zijn? Respect voor God is verdwenen uit de harten van de mensen. Ze willen zelfs de herinnering aan God uitwissen. Dit zal dan het begin zijn van de laatste dagen van de wereld.” – “Zolang ik nog leef mag dit aan niemand worden verteld.”
___
(19-08-2014) Franciscus: “Ik weet dat ik niet al te lang meer heb. Twee of drie jaar en dan zal ik vertrekken naar het Huis van de Vader.”

Paus Franciscus weet dat hij geen normale dood zal sterven en dat volgens het visioen (Profetie) van St. Malachias Paus nr.112 juist hem aangaat en te dien dage op hem betrekking zal hebben. Zijn reactie: “Mocht dat inderdaad zo zijn, dan hoop ik dat het geen lijdensweg zal worden maar een snelle dood.”

HET DERDE “GEHEIM VAN FATIMA” – (13 mei 1917)
Het derde deel van het ‘Geheim van Fatima’, dat op 26 juni 2000 door het Vaticaan bekend zou zijn gemaakt, lijkt de visioenen van paus Pius X te bevestigen.
Een passage: “…voordat hij daar aankwam trok de Heilige Vader door een grote stad dat half in puin lag. Trillend en met aarzelende stappen, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken, die hij tegenkwam.
Toen hij de top van de berg bereikte werd hij, op zijn knieën zittend voor een groot kruis, vermoord door een groep soldaten, die kogels en pijlen op hem afvuurden.
De andere Bisschoppen, Priesters, mannen en vrouwen, gelovigen en allerlei andere mensen (christenen) van verschillende rangen en standen stierven op dezelfde wijze, de één na de ander.”

Broeders en zusters, dit zal dan het werk zijn van de harde Kern.

Jezus en Armageddon
De Heer gaf Broeder Yong-Doo Kim het volgende duidelijk te verstaan:
“Als de Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders de gemeente niet duidelijk voorbereiden op de Opname, dan zal het resultaat zijn dat ze allemaal zullen worden achtergelaten.
De gelovigen die achterblijven, zullen hun woede uiten op hun Voorgangers. Ze zullen boos worden omdat ze er met de Opname niet bij waren. De gelovigen zullen wraak nemen op hun Voorgangers, die hen tijdens hun leven niet voldoende hadden geïnformeerd over de naderende Opname en de gevolgen van wat Armageddon met zich mee zal brengen.
De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden die werden achtergelaten. Dit evenement zal plaatsvinden in de hele wereld en in alle plaatsen en kerken.”
Dit, aldus Jezus.
.
Reactie van Broeder Yong-Doo Kim: “Als Voorganger ben ik echt bang.”

Zie: “Doch tevergeefs eren zij Mij” (Jezus en Angelica Zambrano)


De R.K.K. (Hoer van Babylon)
Troont op de koningen van de wereld
.
(Openb.17:7-13) “En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.”
.
[8] Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.”
.
De betekenis hiervan is; dat het hier om het lichaam gaat dat vanaf het begin af aan eerst door de valse Profeet wordt bewoond en na diens dood drie dagen later, met een “Walk-In”, door Satan, het Beest, zal worden overgenomen.
.
[9] “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is.”

Dit vers gaat Rome aan en deze grote stad is gebouwd op zeven heuvels.
De vrouw; dat zijn alle (zogenaamde) heiligen die in de Vaticaanstad-Rome wonen en die de Rooms Katholieke Kerk ondersteunen waarvan de paus het allerhoogste Ambt of Leider is.

Als het om Openb.17:10 gaat dan hoort (Pius XI) niet in deze lijst thuis

Vijf zijn gevallen en twee leven nog (Totaal 7)

De twee pausen van de Eindtijd
[10] “Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, één is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven.”
.
De vertaling hiervan is; dat deze vijf pausen al zijn gestorven. “…één is er nog…” dat is paus Benedictus XVI en “…de andere…” is paus Franciscus.
Maar… er zal na hem nog een paus komen, paus nr.113. Deze zal, door de Antichrist zelf, buiten Rome worden gekozen. Want Rome zal door een kernbom worden vernietigd en is vanwege de straling daardoor ook totaal onbewoonbaar geworden. Echter, deze paus (nr.113) is van geen enkele betekenis meer daar de Katholieke Kerk, over de hele wereld, al helemaal is afgebrokkeld en is opgehouden te bestaan.
.
[11] “En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.”
Velen denken dat de betekenis van dit vers paus Franciscus aangaat en weer anderen paus nr.113. Maar het gaat hier in werkelijkheid de Antichrist aan die boven de Katholieke Kerk staat. Want Satan heerst over deze Kerk!
Het is dan ook de Antichrist die ten verderve ten onder zal gaan en niet paus Franciscus. Hoewel zijn voorgangers al in de Hel zitten is juist deze ene Jezuïet, geestelijk gezien, de ergste van allemaal! Daarom wordt deze paus ook Pieter de Romein genoemd. (Petrus Romanus)
.
“En het beest, dat was en niet is…”  gaat de valse Profeet aan totdat hij wordt gedood. “…is zelf ook de achtste…”  Dit is de Antichrist, want zijn einde zal zijn in sept.2025.
.
[12] “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. [13] Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.”

De betekenis hiervan is; dat alle landen, waaronder de 10 sterkste landen van de wereld, achter dit Beest (de Antichrist) zullen staan.

De Wereldleider

Een ding is zeker; paus Franciscus zal niet vanuit de kerk de valse Profeet in het zadel helpen. Deze zal zich openbaren op zijn tijd. Plotseling is hij daar en brengt direct bijzonderheden aan de dag waar niemand ooit over heeft nagedacht. Zijn gedachten en uitspraken zullen bij de mensen zelfs extreem overkomen, maar is zo slim en doordacht, dat niemand(!) van de hele wereld bij machte zal zijn om hem tegen te spreken. De ene waarheid overtreft de andere en de mensen zullen al heel gauw inzien, dat er beslist geen andere uitweg mogelijk is. En de nieuwe Wereldleider is opgestaan!


Het zwaard van Armageddon
(Febr.2022 – Juni 2025)
.
Visioenen geven de tijd aan
Zie het volgende:
1) Het visioen van “Aug.2018″, wat ik op 23 maart 2013 van de Heer heb ontvangen, geeft een tijd aan. Van maart 2013 t/m maart/april 2022 is ongeveer 9 jaar en ±2 maanden.

De Opname had al in aug.2018 moeten plaatsvinden, maar wordt nu verwacht vóór 16 mei 2022!

Tijd Armageddon van 42 naar 36 maanden!
De valse Profeet zal 5 maanden regeren en dan begint Armageddon. De tijd van 42 maanden zal door de Heer met 6 maanden worden ingekort. Het vuur van Armageddon zal dan nog maar 3 jaar duren!
(36+3+3)= 42 maanden.
(Matth.24:22) En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
___
De eerste tijd precies: 3 jaar en 6 maanden (aug.2018 t/m jan.2022)
De tweede tijd ongeveer: 3 jaar en 3 maanden (febr.2022 t/m juni 2025)
De terugkeer van Jezus op de Olijf-berg zal zijn in sept.2025.

Dit is de laatste Jaarweek van Daniël. (Daniël 9:27) Totaal 7 jaar. (2x 3,5 jaar)

Armageddon vanaf febr.2022 t/m juni 2025. (Totaal 2 jaar en 6 maanden)
De 200 miljoen soldaten, die zich voor de strijd tegen Israël zullen verzamelen, zullen door de kleinste engel van Michaël in juni 2025, binnen 24 uur, allen worden gedood. De roofvogels zullen daar dan huishouden.

De Antichrist zal gedood worden als die 59 jaar oud is. Zodra Jezus met Zijn terugkomst voet op de Olijf-berg zet sterft op dat moment de Antichrist in sept.2025.

Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist
De valse Profeet zal niet ouder worden dan 59 jaar. (Geb. 5 febr.1962)

(Einde valse Profeet jan.2022/ Einde Antichrist sept.2025)

Twee karakters in één lichaam
De 2 cirkels, die in elkaar zijn verweven, stellen de valse Profeet en de Antichrist voor die na elkaar in één lichaam zullen wonen. Het zijn twee verschillende geesten:
De valse Profeet met de Boog van de liefde van juli/aug.2021 t/m jan.2022. (±6 maanden)
De Antichrist met het zwaard van Armageddon van jan.2022 t/m sept.2025. (3 jaar 8 maanden)

De valse Profeet wordt doodgeschoten in dec.2021 of jan.2022 en na 3 dagen neemt Satan, met een “Walk-In”, het lichaam over. Het nummer 59 geeft het jaar 2021/2022 aan dat de valse Profeet op die leeftijd (59 jaar) zal worden gedood.

Jezus: “Ik neem maar een handje vol mensen op.”
Veel christenen weten dat Jezus zeer binnenkort met de Opname zal terugkeren, maar zijn zich niet bewust dat de meerderheid (97%) van hen zal worden achtergelaten.
Choo Thomas zei; dat minder dan 10% van de christenen en minder dan 1% van de predikanten zal worden opgenomen. (Van de 1000 Pastors wordt maar 1% opgenomen.)
Angelica Zambrano werd aangetoond dat 80% van de christenen zal worden achtergelaten.
Elvi Zapata verklaarde een paar jaar geleden, dat 80% van de mensen die zijn video’s bekijken met de Opname zullen worden achtergelaten.
(Curaçao 2016) Een christen (vrouw ±60 jr.) bevestigde dat zij in het jaar 2012 een visioen van de Heer heeft gekregen, dat het overgrote deel van de gemeente achter blijft. Toen ik haar vertelde dat, van de huidige gemeente Loadicea, er maar 3% zal worden opgenomen kwam zij met deze bevestiging.
___
(Jan Belle) Wat ik heb gezien is, dat van de gemeente des Heeren maar 3% wordt opgenomen.
Zie: “Doch tevergeefs eren zij mij” – Zie onder: Mijn eerste grote verbazing. (2012)
___
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”

Zie details: “Opname één miljard” (Niemand wil achterblijven)


THE POPE’S MAGIC CIRCLE
Het onzichtbare gevaar van de R.K.K.

(De onzuivere kerk)

Het geheimenis van de Tempel van Gnosis

Zie details hoe het karakter van het plein in Vaticaanstad-Rome is opgebouwd!

Het oordeel over Babylon

Het oude Babel is volledig hersteld en de Babylonische afgodendienst floreert als nooit tevoren. Zelfs het Sint-Pietersplein in Rome heeft een occulte betekenis. Dit plein stelt namelijk een zonneschijf voor, verdeeld in acht vakken. In het midden hiervan is een cirkel- het vrouwelijke element- en daarin staat een obelisk- het mannelijke element. De acht vakken wijzen naar het achtvoudige pad dat leidt tot verlichting en inwijding, ook bekend in het boeddhisme.

De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht en worden dronken.
___
Bron: _http://www.franklinterhorst.nl/Het%20oordeel%20over%20Babylon.htm

(Klein gedeelte tekst overgenomen en is ongewijzigd)

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Pieter de RomeinDe laatste pausPaus Franciscus

(DZG// Zaterdag 04-08-2018/ 13:42) – (Update: Zaterdag 12-01-2019/ 14:43)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Living Under the Last Pope: 12 Facts You Must Know – YouTube (12:14)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=tNBuD4UfMn4
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6E9ZZYlLIIc
Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 08- 2018
(JESUS WILL RETURN BEFORE 2019 BLOOD MOON RELATION)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=VjpK6W6lqkU
Een generatie is 70 jaar (Man-vrouw en 4 kinderen)
Bron: _http://messianieuws.nl/hoe-messiaanse-gezinnen-zich-door-de-maatschappij-worstelen/
Malachias, op een schilderij van de Duccio di Buoninsegna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malachias
Ontploffing kernbom – De grote stad (Vaticaanstad-Rome)
Uit twee foto’s samengevoegd (Foto 1-2)
(Foto 1) _http://verenoflood.nu/wp-content/uploads/2016/01/blasted01.gif
Bron: _http://verenoflood.nu/tag/waterstofbom/
De grote stad (Vaticaanstad-Rome)
(Foto 2) _https://s-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/897/89703095.jpg
Bron: _https://www.booking.com/hotel/it/a-100-metri-dal-vaticano.nl.html?aid=356989;label=gog235im-hotel-XX-it-aN100NmetriNdalNvaticano-unspec-nl-com-L%3Anl-V%3A2ahUKEwiP1HS8ZbcAhXMqQKHeu8CwQjxx6BAgBEAI-O%3AwindowsS7-B%3AinternetSexplorer-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX-H%3As;sid=0554c78c796735469a7cfc850c391457;dist=0&sb_price_type=total&type=total&
Paus Pius X – (1903-1914)
(Foto) _http://unamsanctamcatholicam.blogspot.com/2008/07/lamentabili-sane-of-evolution.html
Bron: _https://bp3.blogger.com/_GAd7SBh5HXo/SHzSKSg4zWI/AAAAAAAACWI/6KJmojqi1-M/w1200-h630-p-k-no-nu/st%2520pius%2520X%25202.jpg
Vergadering van Kardinalen (Concilie)
Bron: _https://the-end-time.blogspot.com/2013/02/pope-benedicts-resignation-fallout.html
(Foto) Twee duivels kijken naar een super explosie – YouTube (0:18)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xhtdD4hHboU
Bron 2: _http://www.quizz.biz/quizz-189507.html
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
De paus en het spoedige einde van Rome
(Foto) _https://cdn-attachments.timesofmalta.com/world_04_temp-1364820495-5159820f-620×348.jpg
Bron: _http://magicocean.top/pope-francis-delivered-the-homily-at-mass-in-st-peters-basilica-on-tuesday-january-th-the-solemnity-of-the-epiphany-of-the-lord.html
Michel de Nostradame (1503-1564)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/t-No1s2gxio/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=t-No1s2gxio
De drie kinderen en hun geheim van Fatima
(Foto) _https://www.vaticanocatolico.com/portada_DeFotos/Images/Fotos_Archivos/lucia-francisco-jacinta-fatima.jpg
Bron: _https://www.picsunday.com/p/Apariciones-De-Garabandal.html
De harde Kern
(Foto) Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10627:de-hooivorken-komen-tevoorschijn-in-duitsland&catid=10:buitenland&Itemid=23
De R.K.K. (Hoer van Babylon) Troont op de koningen van de wereld
(Foto) _https://blogdoprofh.files.wordpress.com/2013/12/81fd7-apocalipse-17.jpg
Bron: _https://blogdoprofh.wordpress.com/category/hermeneutica/page/5/
The 8 Kings of Revelation (The Last Pope)
(Foto) _https://media.worldslastchance.com/images/2013/04/08/10761/8-kings-chart-new-francis.png
Bron: _https://www.worldslastchance.com/end-time-prophecy/living-under-the-last-pope-12-facts-you-must-know.html
De twee pausen van de Eindtijd – (Paus Franciscus en paus Benedictus XVI)
(Foto) _https://3.bp.blogspot.com/-3T3nU74Rj0Y/Vs0VzHBNNSI/AAAAAAAAPsk/_Usz_RUO3Jo/s1600/2perfil.jpg
Bron: _http://www.tattooskid.com/icatolicacom-a-caridade-que-une-bento-xvi-e-francisco_WvJUHkm6FhoqXfzAcA1p24spn8z**Hf6m%7CziSVZFJD4*u4ZSsMnc7DcpvH%7CmeTp7VkQ16CCSJIsA9pR2DKK5gg/9ZZuqAn5N5LRKhGyZOIH0gR*JJtoW0SkyzAmhK%7CxAlsADK4Bybys0QgVXfqDsS7lhaqAJzuQN04LuqY6in7ciPGx2pZtAbcmRJP03n0IRfYaMZk2hetbvZz6M5RR8xbx2VoDFssXPpLfQymspzS9HFEcu2JtNcl6*21VtjYZzkA/
Vrouw in cirkel met een vat wierrook
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/oqY3RakCUOM/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=oqY3RakCUOM
(Grafisch overzicht) Temple of Gnosis
(Foto) _https://f4.bcbits.com/img/a0242230128_10.jpg
Bron: _https://templeofgnosis.bandcamp.com/album/de-secretis-naturae-alchymica
.
===*===