Einde eindtijd maart 2018

Einde Eindtijd 5 febr.2024
(We hebben nog maar weinig tijd)
Niemand weet de dag en het uur

(Matth.24:36) Niemand weet de dag en het uur

________________________________________________________________
Update (31-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018!

De Opname
Een van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
.
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan daar ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af, vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen.
(Joh.16:13) “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan.

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “augustus 2018” niet hebben gekregen.

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Bron: “De weerhouder” (Profetie aan Maurice Sklar)

De Opname - visje(mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)
Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”
Dat is voor de maand mei 2018. Vandaar het visioen van “augustus 2018”.
Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. (mei 1948 – mei 2018)

De Heer komt twee maanden eerder!

Volgens het visioen van “de vijf fiches” zal de valse Profeet/Antichrist niet ouder worden dan 59 jaar en vijf maanden, want zijn einde is in juni 2021.
Geboorte valse Profeet/Antichrist was op 05 febr.1962.
Zie details van de derde Antichrist“56 jaar (1962-2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.

De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.

(3x 7 jaar) (2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
–  okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 – (7 vette economische jaren wereldwijd)
–  okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 – (7 magere economische jaren)
–  okt. 2014 +7 jaar = sept.2021 – (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27)

Het zijn 3x 7 jaren aan-één-gesloten. (777)

De eindtijd is begonnen in okt.2000 en eindigt in augustus 2018. De eindtijd gaat een tijd aan waarin de mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen. Maar als de Opname heeft plaatsgevonden, heeft de mens geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook een einde gekomen aan de betekenis eindtijd, want de tijd van Armageddon is geen eindtijd meer.

Na de Opname is er geen gewone bekering meer mogelijk, want dan zult je gedwongen worden om voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) te kiezen.

Kies je er dan niet voor, dan wordt je gedood. Maar kies je er wel voor dan ga je ook dood! Want wie over het Teken/Logo (666) beschikt die gaat zo wie zo de eeuwige dood tegemoet. Dus hoe dat je het ook bekijkt, je sterft in beide gevallen. Op deze manier roeit Satan namelijk zichzelf uit.

De valse Profeet en de wereld

Het duurt nu wel heel erg lang voordat de valse Profeet zich bekend gaat maken. Dat dit het jaar is van de valse Profeet, dat staat vast. Op de Joodse tijdbalk wordt namelijk dezelfde tijd aangeven. Maar als ik dit lange uitblijven van de valse Profeet zo zie, dan zou februari of maart 2018 nog wel eens de maand kunnen zijn, dat de valse Profeet zich zou kunnen openbaren en dat Nota Bene één jaar voor de Opname!

De bouw van de derde Tempel duurt ongeveer 12 maanden.

De eerste tijd (3,5 jaar) van Daniël, is al bijna voorbij en de valse Profeet is er nog niet.
Op zich vind ik dat wel heel vreemd. Maar dit zou ook de bedoeling kunnen zijn van God de Vader de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk te houden.

Grafiek is goed, alleen de tijden in dit verslag moeten nog worden aangepast

Deze drie visioenen zijn in elkaar verweven en kan niet los van elkaar worden gezien, dat is werkelijk onmogelijk. De tijdbalk van 1332 dagen vanaf okt.2017 gerekend stopt in juni 2021, want dan is Armageddon afgelopen. Maar er is nog een tijdbalk dat ook 1332 dagen aangeeft. (72+1170+90)= 1332 dagen. Het einde hiervan is het begin van het 1000-jarig vrederijk.

De derde Tempel pas in februari 2018 gereed

Als ik dit zo zie, dan is de inwijding van de derde Tempel helemaal niet in okt.2017, maar pas in februari 2018! Dit staat niet in de tijdbalk aangegeven. Ik heb okt.2017 aangegeven omdat dit een vermoeden was. De grote Opwekking duurt namelijk precies vijf maanden en wist niet beter, dat de inwijding van de derde Tempel dan ook op die dag zou moeten plaatsvinden. Maar dat wordt dus febr.2018.

RFID BiochipMaar… wat gaat er dan in okt.2017 gebeuren? Heeft dit misschien te maken met de invoering van de High Tech “Smart I.D. Card” en de Biochip? Het heeft er alle schijn van, want iets anders kan ik er niet van maken. In de vele YouTube filmpjes wordt de Biochip vanaf okt.2017 namelijk al verplicht gesteld.
De Biochip is een High Tech “Super-I.D.” (Identiteit) en is niet het nr.666.

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”

Wereldwijd zal in okt.2017 de Biochip massaal worden ingevoerd. Voor de twijfelaars, die denken dat dit het Teken/Logo (666) is, kunnen dan tijdelijk kiezen voor een High Tech “Smart I.D. Card” die vrijwel dezelfde functie heeft. Alleen moet de Pincode dan nog wel worden onthouden, wat bij de Biochip niet meer het geval zal zijn.
(Update /03-02-2017) Aanvankelijk dacht ik dat okt.2017 met de Biochip te maken had, maar de Heer wees mij erop dat dan de grote Opwekking gaat beginnen!

Tegelijkertijd zal dan de Biochip in elke land van de wereld verplicht worden.

(Update /01-02-2017) De Messiah en de derde Tempel oktober 2017 wordt februari 2018!

Stel nu dat de valse Profeet zich inderdaad in febr./mrt. 2017 zal openbaren dan kan de derde Tempel voor okt.2017 of in een tijd van 7 maanden onmogelijk worden gebouwd. Dat betekent, dat de Tempel, zo vlak voor de grote Opwekking niet perse gereed hoeft te zijn. Want, ik wist niet beter dat de derde Tempel voor het begin van de grote Opwekking in gebruik moest worden genomen en daarom heb ik dat ook zo in het grafiek aangegeven.

Inwijding derde Tempel pas in februari 2018
De bouw van de derde Tempel zal zijn aanvang nemen vanaf jan.2018 en zal vlak voor de Opname vrijwel helemaal gereed zijn.
Na de inwijding en ceremonie zal de Messiah de derde Tempel betreden. Dit moet dan gebeuren in febr.2018. Maar omdat de Rabbijnen al in één week of hooguit drie weken al heel duidelijk kunnen zien dat de ere dienst niet helemaal goed verloopt, met wat ze van de Messiah verwacht hadden, zullen de Rabbijnen al heel gauw inzien dat ze zich wellicht in deze man vergist hebben.

Dat zou dus betekenen, dat deze nog wel eens de verkeerde Messiah zou kunnen zijn wat ook daadwerkelijk zo is, want deze is namelijk de valse Profeet. De voorloper van de Antichrist!

De teleurstelling daarover zal ook onder het Joodse volk niet onopgemerkt gemerkt blijven en dan komt het moment dat de Rabbijnen hun besluit wel moeten nemen. De Messiah wordt uit de derde Tempel gezet en dat binnen twee a drie weken!

De hele wereld zal daar getuigen van zijn, dat de valse Profeet voor de Joden niet de messiah is die ze hadden voorgesteld. Omdat in het hele Midden- Oosten daarover grote woede zal ontstaan, zal de Messiah (valse Profeet) naar Europa vluchten en uitwijken waar hij in de week van zijn aankomst zal worden doodgeschoten. Het is dan al augustus 2018, de maand van de Opname!

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al behoorlijk ingekort tot nog maar 1 jaar en 2 maanden. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Evangelist Choo Thomas
(Het woord van Jezus werd haar gegeven op 9 februari 2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Het kan nu niet zo lang meer duren dat we binnenkort met iemand te maken zullen hebben die, veel meer dan Donald Trump en met gemak, alle aandacht van de hele wereld naar zich toe zal trekken. Donald Trump heeft zo wat half de wereld tegen zich, maar de valse Profeet zal door de hele wereld op handen worden gedragen.
(Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

(Het beest is de valse Profeet)

Donald Trump is niet de valse Profeet of Antichrist, maar is met alle aandacht die hij al trekt de voorloper van de valse Profeet die dan nog eens vele 1000-den keren beter voor de dag zal komen dan ooit een mens voor hem!

Over deze valse Profeet zegt Jezus: “Hij zal voor een welvaart zorgen zoals de mens nog niet eerder heeft meegemaakt. Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”

70-years

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar

Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”  (Matth.24:32-34)

De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
(mei 1948 + 70 jaar = mei 2018)
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.

(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!

joodse-tijdbalk-2015-2018-2022

De Joodse kalender met de huidige westerse tijd

De Joodse tijdbalk
Het Joodse jaar 5777 is begonnen op 3 okt.2016.
Dit overzicht geeft aan, dat de Heer pas in sept.2022 zal terugkomen en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk zal beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021!

Volgens de Thora kalender leven we nu (sept./okt.2017) in het jaar 6000.

We hebben 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk.
(4000+2000= 6000+1000= 7000 jaren.)
(2 Petr.3:8) “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”

Het 1000-jarig vrederijk is de zevende dag.

king-of-the-world-year-5777
5777_ 2016-2017
Alles wijs erop dat de tijd al op is
2017 = 5777
Het kan nu niet anders, dat 2017 inderdaad het jaar van de Messiah zal worden, want dat kan nu niet meer missen. Anders moeten deze drie visioenen opnieuw bekeken worden en de komst van de Messiah en het begin van het 1000-jarig vrederijk moet dan op de Thora kalender (5999) en de tijdbalk van Israël (5777) ook allemaal worden gewijzigd.

Is er misschien iemand onder u die dat zou willen proberen?

Jezus, komt snel op de wolken!
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)
(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Niemand weet de dag en het uur
“No Man Knows The Day or Hour!” – OH, REALLY?? Bron:
Bron:_https://www.youtube.com/watch?v=F0YgxRmH2-A
De Opname. (Visje) Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
RFID Chips Used in Humans. Bron:
Bron: http://obamacarefacts.com/obamacare-microchip-implant/
Tijdbalk. De westerse en Joodse kalender. Bron:
De laatste Jaarweek van Daniël. Bron: _http://www.toreblogg.info/355739066
Dit was: _http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
Tijdbalk Daniel 70 Years. Bron:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2016/07/jesus-is-coming-very-soon-2482553.html
King of the world returns the year 5777.
Un humiliates is-ra-el after halting construction for ‘3rd Temple’ of Babylon
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=gk8cIj01TMg
2016 – 2017 Jubilee year! 5777 Hebrew Jubilee.
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=6m-fqxwWVNo
Year of Messiah 2017 = 5777.
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=4aKI3lR_3gw
===*===