Donald Trump – De David Gods

« Donald Trump – De David Gods »
.
Update: Geen 10 maar ±5 maanden!
Donald Trump de laatste president
Terug in office wanneer de Grote Opwekking is begonnen

(5 sept.2024 t/m 2 febr.2025)

________________________________________________________________
Update (19-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Joe Biden de verkeerde President

(Update) In ±aug.(?) 2024 wordt bekend gemaakt dat Donald Trump alsnog heeft gewonnen.


De valse Profeet/Antichrist
De valse Profeet maakt zich bekend op ±5 sept.2024 en zal precies 5 maanden later worden gedood op 2 febr.2025. Dan drie dagen later, zal Satan het lichaam van de valse Profeet overnemen en de Antichrist is opgestaan. Zijn einde zal dan zijn in de eerste week van sept.2025.

(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.”

Waarom president Trump voortijd zal aftreden
Het Laser Brandmerk Teken/Logo [666] wordt vanaf febr.2025 vrijwel direct verplicht(?) gesteld, waarna Donald Trump zijn functie zal moeten neerleggen, want hij gaat niet voor het Brandmerk [666].
Beter uitgelegd: Zonder het Brandmerk 666 kan geen werk meer worden gevonden!
(Visioen Ken Peters) Zie 666: Een zon met een hand erin. »

(Openb.13:17) “…en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

De volgende president een vrouw
(19 aug.2019) – YouTube Totaal (2:33:50)
YouTube – Best vanaf (1:32:50 t/m 2:09:45)
Vanaf (1:36:00) Een vrouw rijdt op een beest, een vrouw erger dan Hillary Clinton!
Dat zou nog weleens Harris kunnen zijn, want er is niemand die bij haar in de buurt komt. Joe Biden (78 jr.) redt het niet en zal nog dit jaar 2021 komen te overlijden.
Dat is gemakkelijk te berekenen, want na Trump is de volgende president namelijk een vrouw!

Er zullen geen verkiezingen meer komen, want Joe Biden en Kamala Harris waren al bij voorbaat gekozen. Harris, nu nog Vice-president van de Verenigde Staten, zal dan zijn functie als president overnemen.

Update: 05-04-2021
Broeders en zusters, er zijn genoeg visioenen waarin Jezus Zijn ongenoegen heeft geuit over de wijze waarop de verkiezingen in Amerika zijn verlopen. Er is op ongekende schaal fraude gepleegd! Het volk heeft duidelijk voor Donald Trump gekozen, maar door een digitale truc is het Joe Biden geworden. Er is daardoor in de hele wereld met veel ongeloof op gereageerd!
God de Vader heeft duidelijk laten weten:

“Wie op de verkeerde president kiest, die kiest voor de ondergang van Amerika!”

Amerika op de rand van de afgrond
(In première op 18 okt.2020) – YouTube (40:101:29:36)
Sadhu Sundar Selvaraj: Toen keek de Heer Jezus naar mij, en Hij zei: “Ik wil dat je naar Amerika gaat en hun waarschuwt voor het oordeel dat over hun komt, luister nu alsjeblieft heel goed, als ze op de verkeerde president kiezen.”
=
God de Vader zou nu inderdaad heel Amerika in een ongeluk kunnen storten door de sluizen te openen en met de rivier Mississippi, Amerika in tweeën te delen.
De Mississippi is nu 3.766 Km lang en ±400 meter t/m 6,4 Km breed, maar zou dan in de hele lengte ±33(!) Km breed worden!
__
Vele, zeer vele Orkanen en Windhozen zouden het land tot het uiterste toe teisteren en de Dollar zou volledig instorten. Maar God de Vader zal dat niet doen, want het volk is onschuldig. Ze hebben namelijk goed gekozen! Maar, het zijn de Democraten, in het Capitool, die de Amerikaanse Verkiezingen op een wel heel slimme wijze hebben kunnen beïnvloeden.

Door toedoen van de Democraten staat Amerika nu al op de rand van de afgrond!

Dit is wat ik zie:
Trump heeft met 93% de verkiezingen gewonnen. Maar… ik zie nog een andere getal: 97%!
De Democraten hebben, vrijwel zeker, een digitaal programma laten ontwikkelen zodat ze, zonder enige moeite, met elke volgende verkiezing nóóit meer zouden kunnen verliezen!
Dit programma zou kunnen zijn: Red October – Zie details!
___
Enkele voorbeelden:
(10 aug.2020) Massale fraude bij verkiezingen in Wit-Rusland. (20 tegen 80%!)
Dat is werkelijk onmogelijk, daar het volk massaal tegen president Loekasjenko heeft gestemd.
(16 jan.2021) Fraude bij Oegandese verkiezingen zéér omstreden! (34,8 tegen 58,6!)

Dictator Museveni(76) is al 35(!) jaar aan de macht. Het Afrikaanse land heeft massaal tegen gestemd! Wellicht zullen meerdere landen volgen.

Update 8 april 2021 – De Eindtijd bijna op
Oh… broeders en zusters, de tijd gaat veel sneller dan we denken.
Donald Trump heeft geen 10, maar nog 5 maanden te gaan!
___
Vanaf 20 aug.2021 t/m 20 jan.2022 = 245 dagen.
(20 aug (5) sept (4) okt (3) nov (2) dec.2021 (1) 20 jan.2022)

Einde valse Profeet zal zijn ±2 febr.2022!

De Grote Opwekking maar 6 maanden!
Het aftellen is begonnen vanaf 14 mei 1948, met het ontstaan van de Staat Israël, en eindigt op 13 april 2022! (Een generatie Gods is precies 73 jaar en 11 maanden.)
De grote Opwekking gaat beginnen vanaf aug.2021 t/m ±2 febr.2022. (Totaal 5 maanden)
De valse Profeet vanaf ±5 sept.2021 t/m zijn dood op ±2 febr.2022. (Totaal 5 maanden)
De Antichrist zal drie dagen later opstaan, nadat de valse Profeet is gedood op 5 febr.2022 en zal zelf de dood vinden op het moment dat Jezus voet zet op de Olijf-berg in sept.2025. Het maakt niet uit waar de Antichrist zich dan bevindt.
De 1e en 2e Opname (The Rapture) wordt verwacht op 13 en op 16 april 2022!

«- Zie Countdown. Het aftellen gaat nu wel heel snel!

Koning en president van Amerika
Donald Trump neemt in sept.2021 het Witte Huis weer over.
Maar… broeders en zusters, er is nog een betere exacte datum: 4 juli 2021!
Zou Tim Dixon gelijk hebben? Het is een profetie! – Deze datum zijn we al voorbij.
(7:47) God de Vader zal Donald Trump aanstellen als Koning en president van Amerika!
___
Mijn gebed: “Mijn Heer, waarom duurt het nog zolang?”
Jezus: “Zodra dit gaat gebeuren wil Ik in het midden staan!”
Het beste moment zou dan kunnen zijn op de dag dat de kranten, de media, in Amerika Trump alsnog tot winnaar zullen uitroepen. Het is niet met Pasen (4 april 2021) bekend geworden, maar zal op een zeker moment plaatsvinden in aug./sept.2021.
___
Dat zal gebeuren op het moment dat de Grote Opwekking zal uitbreken.
(Joël 2:28) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft…”

Dit is wat de Heer bedoeld met in het midden staan!

Donald Trump en de Heilige Geest
Jezus zegt, dat Hij in het midden wil staan als Donald Trump wordt herkozen. Dat kan alleen gebeuren als de Grote Opwekking begint.
Sadhu Sundar Selvaraj – Profetie:
In de maand aug.2021 zal Donald Trump vervuld worden met de Heilige Geest, zegt de Heer.
Jezus: “…en Ik zal hem dopen met de Heilige Geest en met Mijn kracht.”

In de Grote Opwekking zal Jezus Donald Trump vervullen met de Heilige Geest. Dat betekent, dat hij de onderwaterdoop nog niet heeft meegemaakt. Was dat wel het geval geweest, dan had Jezus dat niet gezegd. (Joël 2:23b) “…ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.”

De nieuwe Bruiloftsgasten
In zes maanden tijd, gedurende de Grote Opwekking, gaat de Heilige Geest één miljard mensen met water dopen waaronder Donald Trump. Dit zullen de 2e groep nieuwe Bruiloftsgasten zijn, waarvan maar 300 miljoen op 16 april 2022 opgenomen zullen worden. Zie details! Opname één miljard
Deze geestelijke waterdoop gaat als volgt:

Iemand die door de kracht van de Heilige Geest tot levend geloof is gekomen, bemerkt van het ene op het andere moment, dat hij helemaal doorweekt wordt met water en dat terwijl hij al zijn kleren nog aan heeft! Het bijzondere is nu, dat zijn kleren niet nat zijn geworden en dat hij toch voor zijn gevoel, als het ware, helemaal onder water is gedompeld. Maar, het is de Heilige Geest die hem heeft gedoopt.

Tim Dixon Profetie – Zie: Kernpunten
Zodra de overwinning van Donald Trump vast staat, zal vanaf dat moment binnen een tijd van 30 dagen alle schuldigen worden aangewezen!
De engel des doods zal toeslaan. (Joe Biden komt nog dit jaar 2021 te overlijden. Hij is dan al geen president meer.)
God zal de structuur van de politiek op z’n kop zetten.
Kamala Harris zal worden verraden en zich keren tegen degene, die zich tegen haar hebben gekeerd.
God gaat de rollen omdraaien.
(De Republikeinen zullen voor 100% het Capitool en het Witte Huis krijgen.)

Tot zover dit visioen van Tim Dixon.

Een valse president
Het kwaad in het Witte Huis zal worden gestopt!
De verschrikkingen die zouden gebeuren in de huidige regering, als Jezus het niet voortijd zou stoppen.

De man Joe Biden, een valse president, door de Democraten verborgen voor het publiek, moet de macht teruggeven aan president Donald Trump!

(Profetie Tim Dixon) Een wit paard dat als een vlam over de wereld reist, de man (Trump?) die hem berijdt met de Bijbel in zijn hand.
De Grote Opwekking zal vanuit Amerika over de hele wereld waaien!
Trump houdt de Bijbel omhoog bij de “kerk van de presidenten.”
(De St. John’s Church in Washington, vlakbij het Witte Huis.)
___

Bereidt u voor op de Grote Opwekking dat eind aug.2021 gaat beginnen t/m het einde van de Eindtijd op ±2 febr.2022, want dan begint Armageddon!

De Opname april 2022
Hoeveel tijd hebben we nog?
De 1e Opname wordt verwacht op 13 april 2022!
Drie dagen duisternis – (Dood en verderf)
De Nacht van 72 uur – (Dood en verderf)
De 2e Opname zal na deze drie dagen plaatsvinden, op zaterdag 16 april 2022.
Op zondag 17 april 2022 is het Pasen!

Zie: Twee keer een Opname

De laatste Jaarweek van Daniël – (2x 3,5 jaar)
Broeders en zusters, velen vragen zich af hoe ik aan de datums kom.
Het zijn de visioenen die de Heer mij heeft gegeven. Het zijn vele details!
De Eindtijd is bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Profetie: Pastor Sori Park (Zuid-Korea)
.
Zie Kalender: Alle datums staan vast!
Het visioen van aug.2018 geeft het begin aan van de laatste Jaarweek.
Het visioen van Fiche 59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet.
De eerste 3,5 jaar – Vanaf 23 aug.2018 en zal eindigen op 14 jan.2022.
De tweede 3,5 jaar – Vanaf 14 jan.2022 en zal eindigen in juni 2025.
___
De Grote Opwekking vanaf eind aug.2021 t/m ±2 febr.2022 – (Totaal 5 maanden)

Armageddon vanaf ±5 febr.2022 t/m juni 2025 – (Totaal 42 maanden)

Het 1000-jarig vrederijk

De slag van Armageddon eindigt eerst in juni 2025. De terugkomst van de Heer, op de Olijf-berg, wordt pas drie maanden later verwacht, in de eerste week van sept.2025.!

De valse Profeet wordt niet ouder dan 59 jaar
Daarna neemt de Antichrist het over
.
Visioen/profetie dat de Heer mij in de morgen (05:00 uur) op 15 dec.2015 heeft laten zien.
De vijf fiches geven de vijf maanden aan van 5x 30 dagen = 150 dagen.

Om precies te zijn vanaf 5 sept.2021 t/m 2 febr.2022. Dat betekent, dat de grote Opwekking 150 dagen zal duren, voordat de 1e Opname op 13 april 2022 zal plaatsvinden.

De tijd is op!
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de roep van de sjofar [hoorn] kunt horen.”  – Profetie: Maurice Sklar USA
___
De valse vrede – (Vanaf aug.2018 t/m 14 jan.2022) Dit is de eerste 3,5 jaar van Daniël.
(Matth. 24:34“Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
Een generatie of geslacht is bij God de Vader 73 jaar en 11 maanden.

(De laatste generatie vanaf 14 mei 1948, met het ontstaan van de Staat Israël, t/m 13 april 2022.)

Openbaring Antichrist 5 febr.2022
De laatste 67 dagen, begint vanaf 5 febr.2022 t/m 13 april 2022!
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”
(Drie maanden is ±90 dagen) Dat zal Jezus niet zomaar hebben gezegd, dus neem uw maatregelen!

Dit gaf Jezus mij in op zaterdag 06-10-2018 om 12:28 uur.

De Antichrist op het Rode Paard
Dan vijf maanden later het zwarte Paard en weer vijf maanden later als laatste het vale Paard.
Armageddon gaat beginnen vanaf 5 febr.2022 t/m juni 2025. Dit is de tweede 3,5 jaar van Daniël.

De terugkomst van Jezus op de Olijf-berg, drie maanden later op vrijdag 5 sept.2025.


(Brother Tim Dixon 24-01-2021)
.
Zie: Samenvatting Kernpunten Profetie
De Leeuw uit de stam Juda is Jezus Christus. (Openb.5:5)
De zeven bazuinen zijn de stemmen van 7 ministers die waarschuwen voor wat komen gaat.
President Trump keert terug naar zijn functie voor nog 4 jaar. (Moet zijn, nog 7 of 6 maanden!)
De man met de staf is de geest van Mozes.
De witte muilezel symboliseert dat God (niet de mens) Trump heeft gekozen om te regeren.
De man in de storm en wervelwind is de geest van Elia.
Biden en Harris zitten op de ezels.
De ezels vertegenwoordigen de Democratische partij.
De dood van de ezels vertegenwoordigt de Democratische partij, die de macht verliest en geen steun meer geeft aan Biden en Harris.
Biden grijpt naar zijn borst en sterf aan een hartaanval.
Harris heeft verborgen bewijsmateriaal naar de leden van het congres gegooid om ze neer te halen.
Het met een mes steken in de hand van Nancy Pelosi geeft aan, dat Pelosi alle kracht (macht) verliest.
De tornado die de hoofdstad binnenkomt, vertegenwoordigt de komende storm van vergelding tegen corruptie in de hoofdstad, waarbij kinderhandel, pedofilie en alle vormen van diepe goddeloosheid aan het licht komen.
Nancy Pelosi, Chuck Schumer en vele anderen worden uit hun posities verwijderd.
Enkele congresleden waren nooit betrokken bij de corruptie en bleven ongedeerd.
___
Zie details video!
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Donald Trump – De David Gods

(DZG// Woensdag 07-04-2021/ 00:53) – (Update: 18-09-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Foto) President Donald Trump arrives to speak at the White House, Thursday, Nov. 5, 2020, in Washington.
(AP Photo/Evan Vucci)
Bron: _https://apnews.com/article/election-2020-joe-biden-donald-trump-north-carolina-coronavirus-pandemic-bebdcff679f91449d90e1be67d539457
Visioen Ken Peters – Een zon met hand als het nr.666
Bron: _http://americaslastdays.blogspot.com/2011/05/i-saw-tribulation-ken-peters-including.html
(Foto) Sadhu Sundar Selvaraj
2019 Lancaster Prophetic Conference Session 4 – Sadhu Sundar Selvaraj
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=nYeajRFrQ1Q
(Afbeelding: Kaart van America) – Border of the West and East of the Mississippi River
Source: _https://kentuckysportsradio.com/basketball-2/btis-rants-and-ramblings-is-there-a-difference-in-recruits-from-east-and-west-of-the-mississippi/
(Afbeelding) Mississippi rivier (Amerika)
Bron: _https://travel.visualstories.com/facts-about-mississippi-river-you-may-not-know
Overstroming Mississippi rivier (Amerika)
Bron: _https://www.nu.nl/274248/video/overstroming-mississippi-veroorzaakt-overlast-op-weg.html
(Afbeelding) Aartsengel Gabriël met trompet
Bron: _http://metaphysicalspirit.blogspot.nl/
(Foto) De Heilige Geest gelijk een duif
Bron: _https://puckworks.moniquebroekman.nl/feestvdgeest/paginas/reactie1.html
(Afbeelding) De Opname (visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
(Foto) Tim Dixon(2021-02-23) Within 30 days God will rattle the structure of the politics
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=GRDVZdzEE9Y
_____
The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie
Blessed Mom
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/channel/UCuJp2Wd_vzqBPt4wvib-6sg
(Zoek: Thief in the Night) Bron: _https://www.youtube.com/channel/UCuJp2Wd_vzqBPt4wvib-6sg/search?query=The%20Rapture%20and%20the%20Thief%20in%20the%20Night%20
_____
Donald Trump met de Bijbel
Trump houdt de Bijbel omhoog bij de “kerk van de presidenten.”
President Trump voor de St. John’s Church in Washington, vlakbij het Witte Huis.
(1) (Foto) Bron: _https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/law-and-order-wie-de-bijbel-goed-leest-en-op-de-juiste-wijze-benut-leert-de-stemlozen-te-horen~b6cc70d2/
(2) Bron: _https://www.npr.org/2020/06/02/867705160/he-did-not-pray-fallout-grows-from-trump-s-photo-op-at-st-john-s-church?t=1619087042891
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Two Times a RaptureYouTube (1:15) – (52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=mej7HRxCCKs
Brother Tim Dixon (24-01-2021)
Prophetic Dream about Trump, Pelosi, congress, and coming events
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=rcYeYUFpST8
===*===