Armageddon | De vier ruiters van de Eindtijd | Maart 2018

“Armageddon”
– De vier Ruiters van de Eindtijd –
Screen Shot 11-29-15 at 12.31 PM
(Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon)

(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)

________________________________________________________________
Update (13-12-2023)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
Natan en zijn hemelse ervaring (27 sept.2015)
Volgens het visioen van 15 year old Natan zal de Messias zich vanaf sept.2015 binnen enkele maanden bekend maken. Hij is de valse Profeet op het witte paard.
___
(!!!)

Openbaring Messias niet in 2015 maar op 5 sept.2024.

(Tijden nog niet aangepast)

___

.
Volgens het visioen van 15 year old Natan zal de Messias zich vanaf sept.2015 binnen enkele maanden bekend maken. Hij is de valse Profeet op het witte paard.

(sept./okt.2016)

Veel christenen weten al dat de Zegels, Bazuinen en de Schalen allemaal door elkaar gezien moeten worden. Zie bijvoorbeeld de 1e, 2e en de 3e wee van de 5e, 6e en de 7e Bazuin. Het moet juist andersom gezien worden! De 3e eerst, dan de 2e en dan pas de 1e wee! Net als met het visioen van Augustus 2018. Je moet van rechts naar links lezen en van onder naar boven wil je er wat van kunnen maken. Je kunt er behoorlijk van in de war raken.
Zie: “Armageddon – De eerste 24 uur” Het is alles door elkaar. Het is haast ongelooflijk.

Zie de werking van de oordelen: Drie keer zeven, plus één extra oordeel.


“De valse Profeet met de boog”

(Het witte paard)

What is Armageddon

Heel vaak zie je een negatief beeld als het om de valse Profeet gaat.

Maar het is juist het tegenovergestelde. Hij is de man van de vrede!

The four horsemen of Armageddon

Op dit beeld brengen de ruiters van Armageddon pure agressie en angst aan

Op vrijwel alle tekeningen laten de vier ruiters van Armageddon een afschrikwekkend beeld zien, wat de mensen straks te wachten staat.

The white horse of Armageddon

De ruiter op het witte paard met een boog en zijn gevolg

Op deze tekening zie je achter de valse Profeet zelfs vele manschappen, die nota bene allemaal met een zwaard mee ten strijde trekken. Maar deze ruiter op het witte paard heeft niemand nodig om zijn ideeën te verdedigen. Hij doet wat hij wil en krijgt van Satan dan ook alle macht.

Dit is de valse Profeet! (Openb.13:2) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”

Het witte paard en de drie paarden van Armageddon

De valse vrede en Armageddon op een Postzegel

Hieraan is al duidelijk te zien dat het witte paard totaal anders is dan de andere drie paarden. Het witte paard gaat dan ook de eerste tijd van 3,5 jaar aan. Daar is nu niet veel meer van over. Dit is de valse vrede en het wordt een heel mooie tijd! De andere drie paarden brengen juist dood en verderf.

Het witte paard van de valse vrede (Armageddon)

De ruiter op het witte paard staat tegenover de andere drie paarden van Armageddon

De betekenis van de boog
Dit is een beeld wat in werkelijkheid een situatie laat zien dat in feite een geheimenis verbergt.
De ruiter op het witte paard met de boog staat tegenover de andere drie paarden en terecht! Want de valse Profeet geeft het beeld van Jezus weer, die door de Joden de Messias wordt genoemd. Hij zal door de hele wereld op handen worden gedragen. (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
Iedereen zal naar hem luisteren en ze zullen gauw met de bouw van de derde Tempel gaan beginnen.

(sept./okt.2016!)

De valse Profeet brengt namelijk leven en geluk!
Het rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon.

De valse Profeet is een kracht die werkelijk met verbazingwekkende oplossingen zal komen waar de mensen nog nooit aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider. Hij zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen, waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger, zal hij met gemak oplossen. Hij zal ook in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten te genezen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft gekend. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.

Ik sprak op Curaçao met een zendingsechtpaar (±55 jaar) en ze waren verbaasd dat ik juist voor de ruiter op het witte paard was! Na mijn verhaal moesten ze toegeven dat ze het al die tijd verkeerd hadden ingezien. De ruiter op het witte paard met een boog gaat uit “overwinnende om te overwinnen”.
Op het moment dat de valse Profeet zich gaat openbaren, heeft hij nog maar enkele maanden te leven! Want hij zal in augustus 2018 worden gedood.

(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

Wie de valse Profeet?
De valse Profeet op het witte paard is niemand anders dan de Messias, die de Joden nu ieder ogenblik kunnen verwachten. Deze Messias voldoet aan alle eisen, die de Joden van een Messias verwachten.

Zoals vele christenen al weten, is de valse Profeet geen Antichrist. Want immers, hij wordt door de wereld op handen gedragen. Hij is een mens van de vrede en wordt met Jezus vergeleken. Hij zit net als Jezus ook op een wit paard, het symbool van de vrede. Hoewel hij de hele wereld in zijn macht heeft, is hij toch geen Antichrist maar een Wereldleider van de absolute vrede.

Betekenis van de boog (De boog van de liefde)

Er zijn in de wereld vele gewelddadige mensen, die de gedachtegang van de valse Profeet doelbewust niet willen of kunnen inzien. Daar is nu de boog voor om deze stugge van hart met pijlen van liefde te verwonden zodanig, dat ook zij alles zullen doen wat deze ruiter (de valse Profeet) op het witte paard hen zal voorstellen. De derde Tempel zou dan naast de Rotskoepel gebouwd kunnen worden.

De derde Tempel naast de Rotskoepel
.
De derde Tempel kan binnen een tijd van 12 maanden worden gebouwd

Alle natuurstenen zijn al gevormd voor het opzetten van de Tempel

.
De moderne Derde Tempel
De derde Tempel in een moderne stijl

Gezien de constructie is dit een meer jaren plan

.
De Klaagmuur
De Klaagmuur met op de achtergrond de gouden Rotskoepel (Al-Sakhrah moskee)

De Rotskoepel is gebouwd op de top van de berg Moria, de Tempelberg

.
Het altaar van de wereld

Het altaar van de Wereld van bovenaf gezien

Plattegrond Rots Tempel

(Grondplan van de Rotskoepel)

De Gouden Rotskoepel is eigenlijk geen Moskee, maar een Tempel! Het is een indrukwekkend gebouw dat boven het altaar van de Wereld is gebouwd ter bescherming van de rots. Want dit is de rots waarop Abraham zijn zoon Isaak wilde offeren. (Genesis 22:1-14)

De Tweede Tempel van Herodes
De derde Tempel

De Berg Moria, de Tempelberg


Jeruzalem Tempelberg

Model van de verfraaide Tweede Tempel van Herodes met rechts de Antonia burcht


“De laatste 7 jaren van Daniël”

(Daniël 9:27)

De valse Profeet (Het eerste Beest)
Leeftijd valse Profeet 05 febr.1962 t/m eind augustus 2018 is 56 jaar en zes maanden.
De valse Profeet geeft het beeld van Jezus weer en zal zijn werk beginnen als hij 54 jaar oud is t/m 56 jaar. Want dat is de leeftijd (56 jaar) waarop hij in augustus 2018 zal worden gedood.
Openbaring van de valse Profeet zal zijn in sept./okt.2016 of eerder.
Hij zal de absolute macht hebben, 1 jaar en 5 maanden lang.
Dit moet zijn 7 maanden!
.

(Eindtijd 6,5 jaarArmageddon 7 maanden)

Er zijn al twee Antichristen geweest, de derde is op komst

Dit is de Antichrist! (Openb.13.3-5) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (15-08-1769) – (05-05-1821).
Napoleon was van 1804 t/m 1815 Keizer van Frankrijk. Hij is 51 jaar geworden.

Hij had de absolute macht, 11 jaar lang.

De tweede Antichrist: Adolf Hitler (20-04-1889) – (30-04-1945)
Hij begon zijn werk vanaf 1933 t/m 1945. Hij is 56 jaar geworden.

Hij had de absolute macht, 12 jaar lang.

De derde en laatste Antichrist (Het tweede Beest)
De Antichrist: 59 jaar, van (05-02-1962) – (juni 2021) /(De valse Profeet/Antichrist)
De derde Antichrist is alreeds geboren en is de ergste van de drie!
Hij zal de absolute macht hebben, 3 jaar en 3 maanden lang.

Zie: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar” (De drie Antichristen)

De ruiter van het eerste (witte) paard (het eerste Beest) verdwijnt aan het einde van de eerste 3,5 jaar, wat eens de valse vrede was, en komt niet meer terug in beeld.
De ruiter van het tweede (rode) Paard is in feite de ruiter van het eerste witte paard die uit de dood is opgestaan. Namelijk, het lichaam van de valse Profeet wordt in augustus 2018 door Lucifer zelf overgenomen. Deze wordt dan de Antichrist, het tweede beest, de verwoester en hij heeft een zwaard! (Openb.6:4) “En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

Zie hoe dat dit mogelijk is:

De valse Profeet is geboren op 05 febr.1962 en is geen Antichrist. Maar dat verandert al gauw op het moment als hij wordt gedood. Want 72 uur later, in de maand augustus 2018, staat de valse Profeet weer op en is op een wonderbaarlijke wijze volkomen hersteld van een dodelijke hoofdwond!

Zie: (Openb.13:3-4) en (Openb.13:12).

Wat is er nu met zijn dood in die drie dagen (72 uur) in werkelijkheid gebeurt?
Op de derde dag, dus precies na 72 uur, komt het zilveren koord los. Het zilveren koord is de verbinding tussen de ziel (geest) en het lichaam.

Zie: (Prediker 12:5-7) “Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt… en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.”

Satan (Lucifer) ziet dat zijn knecht is gedood en neemt het lichaam over. Hij duikt a.h.w. in het lichaam. Dit gebeuren heet “Walk-in”. De ruiter van het eerste witte paard is nu plotseling de ruiter van het tweede rode paard geworden en zijn boog van de liefde is nu veranderd in een zwaard!

De reïncarnatie van Satan (Lucifer) in een dood lichaam maakt dat dit lichaam weer levend wordt. Zijn geboorte in een volledig ontwikkeld mensenlichaam begint met een leeftijd van 56 jaar en drie maanden t/m 59 jaar en drie maanden. Dat is precies drie jaar.

God de Vader moet de tijd inkorten, want anders blijft geen vlees behouden.
Zie: (Matth.24:21-22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De uitverkorenen zijn niet de 144.000 Messiaanse Joden, maar gaat de Joden aan die het uitverkoren volk van God de Vader is, waaruit Jezus is geboren.

De 144.000 zijn namelijk verzegeld en ontrefbaar. In een tijd van 3.5 jaar zullen ze geen hoger hebben en geen dorst. Maar wordt hun eten aangeboden, dan zullen ze wel eten.

De tijd wordt ingekort
Wat ik zie is, dat de tijd met drie maanden wordt ingekort. Na 3 jaar en 3 maanden slaat een Engel Gods het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2021 al afgelopen. Maar de Heer zelf komt pas drie maanden later in sept.2021.
Aan de hand van de laatste Jaarweek (2014-2021) en (Matth.24:22) is het einde van Armageddon goed te zien. Armageddon duurt precies 3 jaar en 3 maanden. De terugkomst van Jezus op de Olijf-berg is dan 3 maanden later, na de slag van Armageddon, en vanaf dat moment gaat het 1000 jarig vrederijk beginnen. Het is dan september 2021.
De derde en laatste Antichrist zal zijn werk beginnen in aug.2018 t/m juni 2021.

Hij zal dan de absolute macht hebben, 2 jaar en 11 maanden lang. (Totaal 35 maanden)

De drie Beesten
Het eerste Beest is de valse Profeet.
Het tweede Beest is de Antichrist.
Het derde Beest is de Europese Unie (EU).
___
Feitelijk is er nog een vierde beest dat nu al duidelijk is te zien. Maar dat wordt in Openbaringen niet genoemd. Zie: (2 Thess.2:7) “Want de geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”

Zoals we weten zijn de rollen nu omgedraaid. Het slachtoffer wordt vervolgd en de dader gaat meestal vrijuit, of krijgt een straf die niet te vergelijken is met dat wat de dader in werkelijkheid allemaal heeft aangericht. De Rechters staan vaak in voor de dader en niet voor het slachtoffer. Dit is bijvoorbeeld in Nederland al duidelijk zichtbaar. Dit is nu het geheimenis van de wetteloosheid.

De twee Olijfbomen (Mozes en Elia) zouden ook met dit vierde Beest vergeleken kunnen worden, maar is in dit geval toch anders. Ze hebben meer weg van een Richter. Hun daden zullen de mensen (de kleintjes) tot nadenken brengen en de stugge van hart zelfs met de dood dwingen om in Jezus te geloven.
Want er is in het “Dal van Armageddon” nog meer één soort van bekering mogelijk. Namelijk die via de Guillotine. Dit heeft te maken met het feit, dat direct na de Opname alle mensen op Aarde bezet zullen worden.

(De nacht) Het moment van de Opname – Alle mensen worden bezet!

De eerste 3,5 jaar van de valse vrede
Het eerste Beest is de valse Profeet met de boog van de liefde.

Het feit dat hij een beest wordt genoemd heeft te maken met de kracht van zijn wil. Namelijk, hij heeft een heel extreme manier van overtuigen dat geen tegenspraak duld. M.a.w. Hij heeft een enorme overredingskracht.

De tweede 3,5 jaar van Armageddon
Het tweede Beest is de Antichrist met het zwaard.

Deze wordt terecht het Beest genoemd, want hij zal het Teken/Logo (666) verplicht stellen. Behalve deze verborgen eeuwige dood, zal door zijn toedoen nog eens enkele miljarden mensen worden gedood.

Het derde Beest is de Europese Unie (EU)
De lidstaten van de Europese Unie (EU) is opgericht in 1957.
Sinds 1 juli 2013 omvat de Europese Unie 28 lidstaten, met ongeveer 507 miljoen inwoners.

De Europese Unie wordt als één land beschouwd en dit is het derde Beest.

De UN en de VN behoren niet tot het derde Beest.
De United Nations (UN) is een vredesmacht ingesteld na de oktoberoorlog in 1973 om als buffer te fungeren tussen de Israëlisch en Egyptische legers in de Sinai. De UN vredesmacht gaan nu alle landen aan van de hele wereld. Vrijwel de hele wereld vertegenwoordigt de United Nations.

De Verenigde Naties (VN) is een internationale organisatie, opgericht in 1945 door 51 landen. Deze organisatie telt sinds 14 juli 2011 nu in totaal 193 lidstaten.

De drie paarden van Armageddon
Ik zag in het visioen 3 haaien. Waarom heeft de Heer mij deze haaien laten zien en niet de drie paarden van Armageddon? En waar is het witte paard gebleven?
Dit visioen kreeg ik op vrijdag (11-09-1992) om 5:00 uur in de nacht.

In dit visioen zag ik mijzelf op kantoor. Ik keek naar buiten en een grote verbazing trof mij en riep de anderen ernaar te kijken en ook zij werden zeer zwaar getroffen door deze waarheid. Direct wist ik dat, met het zien van deze beelden, de laatste 3,5 jaar waren ingegaan en de Opname dan ook net enkele seconden ervoor had plaatsgevonden. De tijd die de Heer mij bij benadering liet zien was in Nederland ±11:00 uur in de morgen.

Dat de Heer mij deze tijd heeft laten zien, heeft te maken met “ter elfder ure”. Dat wil zeggen, op het laatste ogenblik, eindelijk!
Waar komt te elfder ure vandaan? Te elfder ure betekent “op het laatste moment” – “als het bijna te laat is.” Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel.
Zie: (Matth.20:1-16) “Arbeiders des Heren in de wijngaard.” 

(Matth.20:16) “Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.”

De dag en het uur van de Opname kunnen we niet bepalen, dat is onmogelijk. (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Ook nu weer, net als met het visioen van de Opname, die ik op zaterdag (07-07-1990) heb gekregen, liet de Heer mij een gebeuren zien vlak voor en na de Opname en de gevolgen direct daarna.

Zie: “Visioen Olav Rogde” (De eerste uren na de Opname!)

Het beeld:
Ik zag een grote haai van een ongekende afmeting. Eerst één die direct aller aandacht trok, toen nog één en daarna weer één. Het waren drie grote haaien en ze kwamen uit de Aarde.
De tweede en de derde haai waren ieder een maat kleiner dan de eerste en de haaien zwommen in de lucht steeds hoger, om de gehele Aarde te kunnen overzien. De andere twee haaien gingen de eerste haai achterna.
 
Dit zijn de drie paarden van Armageddon
De haaien gaan de ruiters aan.
De eerste grote haai is de Antichrist op het rode paard met een zwaard.
De Antichrist zit op een rossig of rood paard.
De tweede haai is de ruiter op het zwarte paard met een weegschaal.
Dit is de ruiter van de honger.
En de derde haai is de ruiter op het vale paard. De ruiter van de dood.

Deze drie paarden vertegenwoordigen Armageddon.


“Het rode paard”

(De ruiter met het zwaard)

Het rode paard_ Armageddon

De valse Profeet is veranderd in een Draak!

(Openb.6:4) “En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”
Er staat eigenlijk een rossig paard. Maar vele hebben het over een rood paard. Het is op de tekening vaak beter over te brengen dan een rossige kleur.
Het beeld geeft een niet te missen indruk. Dit is de Antichrist!

Hij gaat zijn werk beginnen vanaf aug.2018 t/m juni 2021. In Europa (augustus 2018) is het dan zomer en de mensen leven nog steeds in het ongewisse. Want de valse Profeet is, drie dagen na zijn dood, met zijn opstanding nu een Draak geworden!


“Het zwarte paard”

(De ruiter met de weegschaal)

Het zwarte paard_ Armageddon

De ruiter op het zwarte paard en zijn profetische verschrikking

(Openb.6:5) “En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand.”

Dit is de derde ruiter, het zwarte paard met de weegschaal. Hij gaat zijn werk beginnen vanaf aug.2018 t/m het einde. Europa gaat dan de winter tegemoet.

De derde ruiter op het zwarte paard verbergt een geheimenis dat eerst zichtbaar wordt als deze ruiter zijn functie gaat beginnen. Hij brengt de honger en velen zullen voor hun eten moeten vechten! Dit heeft dan ook te maken met de Biochip die de restchristenen, naamchristenen en vele mensen van de wereld nog steeds zien als het Teken/Logo (666). Dat is geheel onterecht, maar wel begrijpelijk.
Alleen de rijken en de slimme mensen hebben het goed en velen zullen voor de Biochip gaan. Want het is alleen maar makkelijk. Bijv. Je hoeft je Pin-code niet meer te onthouden en al je medische gegevens zijn erin opgeslagen enz. enz.

Velen zullen de Biochip in de linkerhand laten injecteren, anderen in de rechterhand. Maar voor anderen en christenen zal het toch de honger brengen en ze zullen het heel moeilijk krijgen.

Vele christenen zullen de Website (De Zonen Gods) van Heer dan wel hebben gelezen en weten dat je geen materiaal naar de hemel kunt meenemen, alleen littekens en tattoos.

Volgens mij moet Karel Hoekendijk dit allemaal over mij hebben gezien en nog veel meer.

Het is haast ongelofelijk dat er onder de mensen toch nog zoveel restchristenen zullen zijn, die voor dit dodelijke Brandmerk (666) zullen kiezen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit, dat Satan deze mensen en de restchristenen niet zomaar zal laten gaan. Ze zullen gemarteld worden! En zoals we weten, heeft iedereen een breekpunt, waarop hij dan toch uiteindelijk zal moeten toegeven. Het is heel erg gemeen, maar toch is dit wat er gaat gebeuren. Dat verklaard waarom er toch nog zoveel restchristenen voor het Teken/Logo (666) zullen gaan.

Het zilveren koordDeze 500 miljoen mensen zullen in eerste instantie alles verliezen: Huis, auto, werk en ze kunnen niet meer bij hun bankrekening komen. Dit komt door gebrek aan inzicht. Want de Biochip is een apparaat en materiaal kun je na de dood niet meenemen. Je kunt alleen littekens meenemen, tattoos en het Laser- Brandcode Teken/Logo (666).
Met de dood stapt een identiek etherische of astraal lichaam uit het fysieke lichaam. Behalve op het aardse lichaam zelf, zijn dan ook alle tattoos en littekens op het etherische lichaam te zien en dus ook het Laser- Brandmerk!

Vijf tot drie maanden voor de Opname zal de High Tech “Smart I.D. Card”, dat aan de Biochip vooraf is gegaan, dan op alle mensen in de hele wereld van toepassing zijn. De Biochip moet dan geïnjecteerd worden!

In aug.2018, drie dagen na de dood van de valse Profeet, staat de Antichrist op. Binnen tien maanden moeten alle mensen in de hele wereld over het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) beschikken, willen ze nog in de maatschappij kunnen functioneren. Dit Brandmerk wordt dan gekoppeld aan de Biochip.
Vanaf apr.2018 zullen ongeveer 500 miljoen mensen hierdoor vele maanden onder druk worden gezet. We zitten dan al in de maand aug.2018 als de ruiter van het zwarte paard in zicht komt. Dat is vijf maanden na de Opname!

Uiteindelijk zullen ongeveer 300 miljoen mensen voor het Brandmerk gaan. De andere 200 miljoen gaan voor de tweede dood. Zie: “De tweede dood”

Het geheimenis:
Zie daarvoor eerst (Hosea 12:7-8) “Kanaän, in zijn hand is een bedrieglijke weegschaal, afpersen is zijn lust. Maar Efraim zegt: Waarlijk, ik ben rijk geworden, ik heb mij rijkdom verworven; in al mijn vermogen vindt men bij mij geen ongerechtigheid die zonde zou zijn.”

Zoals je weet leven miljoenen in overvloed, terwijl miljoenen anderen wegkwijnen.

De profeet, Amos, spreekt ook over de rijke kooplieden, de uitbuiters van zijn tijd, die de armen onderdrukten in plaats van ze te helpen: “Hoort dit gij die fel zijt op de arme, om de weerloze des lands te vernietigen, denkend: Wanneer is de nieuwe maan voorbij, dat wij koren kunnen verkopen, en de sabbat, dat wij graan te koop aanbieden met verkleining van de efa (een kleine maat), met vergroting van de sikkel (de prijs), met bedrieglijk gebruik van een valse weegschaal, ten einde de geringe te kopen voor geld en de arme om een paar schoenen; en wij verkopen afval voor graan wij verkopen afval voor graan!”(Amos 8: 4-6).

(Openb.6:5-6) “En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.”

De ruiter van het zwarte paard met in zijn hand een weegschaal, zal de wereld met grote hongersnood slaan. Een maat tarwe en drie maten gerst; heeft te maken met het feit dat het eten onder de armen al verdeeld moet worden. Iedereen krijgt een gelijk deel.

Zoals je ziet, zal de olie en de wijn in eerste instantie nog onaangetast blijven, de rijke, en degene die zich dat nog kunnen veroorloven, mag zijn genotmiddelen nog voor een korte tijd behouden. Met de olie en wijn wordt dan ook overvloed en luxe mee bedoeld. De kleintjes, de armen, zullen het juist heel moeilijk krijgen.


“Het vale paard”

(De ruiter met de sikkel)

Magere Hein_ Armageddon

Magere Hein en zijn paard behangen met de dood

Het volgende is vrij ingewikkeld en verdiend enige aandacht.
(Openb.6:8) “En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”

Dit is nu de laatste en vierde ruiter op het vale paard. Hij gaat zijn werk beginnen vanaf jan./febr. 2019 t/m het einde. In Europa is het dan winter en het is steenkoud!

“The Angel of Death”
.
Magere Hein met de sikkel_ Armageddon

(De Engel van de Dood /Magere Hein)

Zijn verschijning zegt al meer dan genoeg. Maar het gaat voornamelijk om de sikkel. De werking van de sikkel is iets wat door de christenen niet zo gemakkelijk wordt begrepen. De ruiter op het vale paard heeft een sikkel in de hand en dat verbergt een geheim.

Zie nu wat dit geheim is:

Op de derde dag nadat de dood is ingetreden, dus precies na 72 uur, komt het zilveren koord los. Het zilveren koord is de verbinding tussen de ziel (geest) en het lichaam.

Zie: (Prediker 12:5-7) “Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt… en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.”

Mocht nu een christen sterven, dan zal op dat zelfde moment, in een ondeelbaar ogenblik, het zilveren koord door Magere Hein worden doorgehaald. Dit nu is de ruiter op het vale paard en zijn naam is: “De Dood”.

In Nederland wordt deze figuur “Magere Hein” genoemd. Het bijzondere is nu, dat alleen de christenen deze Magere Hein kunnen zien als ze sterven. Degene die niet gered zijn zien Magere Hein niet, want het zilveren koord wordt in dit geval, bij degene die niet gered zijn, na 3 dagen zo dun dat het automatisch wordt verbroken. Magere Hein hoeft in dit geval de sikkel niet te gebruiken.

The Angel of Death
Als je dan dit figuur ziet, dan weet je dat “De Dood” voor jou staat.
Magere Hein drukt Natan tegen zijn borst! Hij wil Natan zijn wil opleggen, maar krijgt daar geen toestemming voor.

Zie: “Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan” – (Youtube vanaf 19:30 t/m 22:05)

Deze vierde ruiter op het vale paard kan de druk alleen maar vergroten, maar doden dat kan hij niet, want dat is ook niet zijn functie. Zijn functie is het doorhalen van “Het zilveren koord”.
Met dit gegeven gaat de slachtpartij (Guillotine) pas beginnen in jan./febr. 2019 en niet eerder. Als je dan deze conclusie maakt, dan pas is de aanwezigheid van de ruiter met de sikkel te begrijpen. Dit is een geheimenis en het is nauwelijks te zien.

Het zilveren koord wordt alleen bij de christenen/heiligen doorgesneden met de sikkel en niet bij de mensen van de wereld. Dit is geen oogstsikkel maar het lijkt er wel een beetje op. De oogstsikkel van Jezus ziet er anders uit, het is een ouderwets uitziende oogstsikkel. Het beeld is niet zo dramatisch als dat wat de sikkel van de vale ruiter uitstraalt.


“Het vijfde zegel en het altaar”

(Het altaar van de heiligen)

Het volgende is het vervolg van de vierde ruiter op het vale paard en is ook nu weer een verborgen geheimenis, dat niet zo gemakkelijk is in te zien. Dit is een Vuurkennis en dat weet ik, omdat ik op dit punt over het algemeen direct door de christenen (grote schooljongens) wordt aangevallen!

De genadetijd is voorbij en de Opname heeft plaatsgevonden. In het Dal van Armageddon is er dan nog maar één soort van bekering mogelijk en deze bekering is een heel heftige! In de genadetijd had de mens, nog voor de Opname, jaren de tijd om zijn hart te bekeren. De mens kwam dan eerst tot inzicht en daarna tot bekering en na gelang de tijd zijn er zelfs velen bij, die hun bekering met de waterdoop hebben kunnen bevestigen. Maar na de Opname wordt dat beslist anders. Dan moet de mens kiezen tussen het wel of niet accepteren van een Laser- Brandmerk Teken/Logo wat aan het nr.666 gelijk is. Hij heeft daar precies 10 maanden de tijd voor om daar uit te komen en de gevolgen zijn in beiden gevallen dodelijk!

Het eerste geval: Ga je voor het Teken/Logo dan heb je nog ongeveer 2 jaar en enkele maanden te leven, want daarna staat de dood vast!

Het tweede geval: Er is geen enkele andere vorm van bekering meer mogelijk dan alleen nog maar via de Guillotine dat ook de dood brengt. Hierin is een geheimenis verborgen dat de bekeerlingen niet bepaald kunnen waarderen. De ziel van een mens kan in dit geval alleen nog via de Guillotine worden bevrijdt, want een andere vorm van bekering is er niet. Want de Heilige Geest is weg en de hemel is gesloten.

Zie: Visioen Maurice Sklar
“Ik hoorde een bijna oorverdovend luide explosie van hemelse bazuinen van beide engelen tegelijkertijd, en opeens zag ik een menigte zielen – miljoenen en miljoenen van hen – zeer snel uit de Aarde opstijgen als in een lichtflits. De rivier van het licht dat door de poorten stroomde kwam hun tegemoet in de bovenste atmosfeer van de Aarde en keerde vervolgens om en alle zielen en de lichtrivier stegen op vanuit de Aarde en door de afsluitende poorten terug in de hemel.”
(Dit is het moment van de Opname).
“Toen zag ik de poorten geheel afsluiten in een veel sneller tempo, nu de zielen van de Aarde allemaal in de hemel waren aangekomen. Daarna werd het zo donker dat ik zelfs de sterren niet meer kon zien. Er was geen lichtrivier meer die naar de Aarde stroomde.”

Zie voor meer details: “Poort van genade bijna gesloten”

Direct na de Opname zijn de hemelpoorten gesloten en nu pas wordt (Openb.6:9-11) duidelijk. “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”

Als nu een wereldmens in de tijd van Armageddon door een ongeluk komt te overlijden, dan is hij verloren. Maar al heel anders is het als het om een ware christen Gods gaat, die met (2 Petr.1:10) zijn verkiezing en roeping niet heeft kunnen bevestigen. Vele christenen die het niveau hebben van de dwaze maagden, worden met de Opname achtergelaten.

Voordat de slachting onder de heiligen gaat beginnen, is er namelijk een grote aardbeving. Het is vrijwel zeker dat er wereldwijd ongeveer 100 miljoen mensen daardoor zullen omkomen en daar kunnen heel veel christenen bij zijn, die anders ook voor de tweede dood zouden kiezen. Deze ongelukkige mensen, en ook christenen, zijn namelijk niet geslacht maar zijn verongelukt.

Na de Opname is er nog maar één soort van bekering mogelijk
Jezus heeft gezegd, dat er maar een handje vol christenen opgenomen zullen worden. Wat de Heer mij heeft laten zien is, dat er toch christenen achter zullen blijven. Voor de vele christenen die voor de Opname de waterdoop zijn nagekomen en ook in tongen hebben kunnen spreken is er na de Opname ook voor hen een andere manier van bekering mogelijk om alsnog het leven in te kunnen gaan. Zij moeten dan kiezen voor de tweede dood!

Volgens de wet van Armageddon is iemand die kiest voor het Teken/Logo (666) tot in eeuwigheid der tijden verloren en de andere, die zonder de Laser- Brandcode voor de tweede dood gaat, die heeft het leven.

Het altaar van de tweede dood (Openb.2:10-11)
Na de Opname worden de poorten van de hemel gesloten en niemand kan er meer in. Er is dan nog meer één plek waar de heiligen na hun dood naartoe kunnen gaan. Namelijk; ze worden onder het altaar opgevangen en moeten daar verblijven totdat de tijd van Armageddon is afgelopen.
Een altaar is een offertafel en alleen de mensen die in de tijd van Armageddon geslacht zijn verblijven onder dit altaar. Het maakt niet uit of die mens voor de Opname nu wel of niet een christen Gods is geweest. Want dan zijn alle mensen met hun geestelijk denken aan elkaar gelijk.
Alle mensen van andere duivelse religies, een (massa) moordenaar of wie dan ook die voor de Guillotine gaat, die gaat er maar voor één doel daar naar toe. Hij weet dat deze tweede dood hem het leven zal brengen!

Zie: “De tweede dood”

In het “Dal van Armageddon” zijn alle mensen aan elkaar gelijk. Er is geen onderscheid meer. Het maakt dan niet uit hoe slecht of hoe heilig een christen daarvoor ook is geweest. Het enige voordeel wat vele christenen en alle dwaze maagden hebben is, dat ze geestelijk al zo sterk zijn, dat ze met gemakt de tweede dood aankunnen. Ze zijn zeker van hun zaak.

Maar dat heeft een wereldmens juist niet! Hij is namelijk door één van de 144.000 Messiaanse Joden tot inzicht gekomen en gaat hoe dan ook met enige twijfel deze tweede dood aan, die hem inderdaad het leven zal brengen!

Maar er zijn ook velen erbij, die hun eigen verstand zullen gebruiken. (Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

Door een ongeluk overvallen
Wat nu, als iemand (een christen) voortijd door een ongeluk om het leven komt?

Alle mensen, goed of slecht, kunnen alleen nog maar via de tweede dood het leven beërven! Er is geen andere mogelijkheid meer, dat staat vast. Maar als nu iemand die voor de Opname een ware oprechte christen was en hoe dan ook wordt achtergelaten en dan ook nog eens een keer voortijd verongelukt en daardoor komt te overlijden, dan zou volgens de wet van Armageddon deze verloren zijn. Want deze christen heeft de enige mogelijkheid tot eeuwig leven, dat er nog bestond, niet kunnen aangrijpen.

Hiervoor ben ik in een ernstig gebed gegaan. Is deze christen die, tot zijn eigen verbazing, met de Opname is achtergebleven en vrijwel direct daarna door een ongeluk om het leven is gekomen nu wel of niet gered? Misschien zou hij voor de tweede dood zijn gegaan en misschien ook niet.

Omdat ik ervoor in gebed ben gegaan moest ik steeds aan het Tussenfirmament denken. Velen zullen daarnaar toe gaan.

De tweede stal van Jezus
Zie: (Joh.10:16) “Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.”

Deze andere of tweede stal gaat een ieder aan, die tot de vrede engelen behoren. Deze mensen zijn a.h.w. de “Vrede stichters”.

Het Tussenfirmament kan alleen worden ingegaan door de meest oprechte mensen die eerlijk zijn van hart. Al deze mensen zijn in de genadetijd, dus voor de Opname, gestorven en zijn op een of andere wijze de waterdoop niet nagekomen. Velen hebben hun geloof in Jezus, anderen niet. Deze zijn a.h.w. ternauwernood gered. Zij zijn de oprechten, de vrede stichters. Dit geld dan ook voor alle christenen die zijn achtergebleven en die voor de Opname de waterdoop wel zijn nagekomen en zelfs in tongen hebben kunnen spreken.

Maar na de Opname is er een nieuwe vorm van bekering en de waterdoop is dan niet meer geldig. Het heeft zijn kracht verloren, want de Heilige Geest is er niet meer. Dat betekend dus, dat alle christenen nu gelijk worden gesteld met de vrede stichters die een oprecht leven hebben geleid.

Zou dan zo iemand door een ongeluk voortijd sterven, dan mist hij wel het kleed van een Majesteit engel. Hij is niet verloren maar gaat naar “Het Tussenfirmament” en mist daardoor het koninkrijk der hemelen.

Zie A4: “De zeven hemelen Gods”

Het Tussenfirmament is een soort Paradijs dat tussen de Aarde en de hemelen Gods in staat. Degene die in het Dal van Armageddon voortijd zijn verongelukt hebben de druk, dat het Brandmerk geeft, kunnen ontlopen. Want vele christenen zullen op een heel gemene manier gemarteld worden en onder druk gezet worden, zodat ze alsnog voor de Brandcode zouden moeten kiezen. Dat is hun dan door een vroegtijdig ongeluk bespaard gebleven.


“Ken Peters beschrijft zijn eigen dood!”

(Jezus, staat vlak naast hem)

Zie het volgende verslag van Ken Peters:

Wat u nu gaat lezen heeft te maken met (2 Petr.1:10) waar Ken Peters en zijn vrouw niet voor in aanmerking komen. Want hij kan, met alles wat hij al voor de Heer heeft gedaan, zijn verkiezing en roeping niet bevestigen.

Het eerste begin:

Ken Peters was wel gelovig maar had zijn hart nog niet bekeerd. Hij was nog niet van Jezus toen hij dit beeld (visioen) in 1980 kreeg. De Apostel Petrus zegt: “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

Net als Nostradamus heeft Ken Peters een beeld gekregen van de Eindtijd. Nostradamus kon elk moment van de dag de beelden oproepen. Hij was helderziende, dat is Ken Peters niet. Het was een moment in zijn leven dat hij even in de toekomst kon zien. Hij heeft niet met Jezus gesproken om voor de Heer op de Aarde een opdracht uit te voeren.

Ken Peters behoorde toen nog niet tot de kinderen des Heren. (2 Petr.1:10) is voor hem dan ook niet van toepassing. Het lijkt op een roeping, maar dat is het niet. Een roeping zal een christen Gods alleen worden gegeven als die de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop is nagekomen. Dit is dan een christen die door de Heer is uitgezocht om op de Aarde een bepaalde opdracht uit te voeren.

Maar wat Ken Peters heeft ervaren gaat de wereld aan. Dat hij daardoor tot bekering is gekomen, zal uiteindelijk zijn leven redden. Maar hij zal wel door het vuur van Armageddon moeten gaan.

Zou Ken Peters, na zijn visioen over de toekomst, zijn hart hebben bekeerd en Jezus zou hem dan voor de mensen op Aarde een opdracht hebben gegeven, dan had Ken Peters zijn eigen dood niet beschreven maar wellicht dat van een ander. Bijvoorbeeld dat van zijn vrouw.
Zie nu wat Ken Peters in zijn visioen allemaal al heeft meemaakt en in werkelijkheid nog moet meemaken: De Opname is er al geweest en hij en zijn vrouw zijn achtergelaten! Na enige druk van ongeveer tien dagen wordt hij onthoofd.
(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zie: “De tweede dood”

Zie nu zijn getuigenis over dit vreselijke gebeuren:

Ken Peters: “Ik moet eerlijk zijn; ik was banger wat er met mij zou gebeuren, dan dat ik geschokt was dat mijn vrouw zojuist vermoord was. Ik weet dat het heel egoïstisch klinkt, maar als ik iets anders zou vertellen, zou ik liegen. Ik was ontzettend bang, want ik wist dat ik zou gaan sterven.”

Ik was verlamd van angst en wist, dat ik het niet zou redden. Ik trilde helemaal, het was vreselijk. Ik begon het van binnen uit te roepen naar Jezus. Op dat moment voelde ik een hand op mijn schouders, en ik werd onmiddellijk helemaal warm. Het trillen stopte en ik werd weer helder. Ik vergeet nooit, die hand. Die zag eruit, alsof er heel veel werk mee verricht was.

Ik voelde me plotseling vredig worden van binnen en draaide me om. Daar stond de Heer, Jezus Christus. Ik weet niet hoe Hij daar kwam, maar Hij keek me heel streng aan. Het was echter niet veroordelend, maar meer alsof Hij recht in me keek, in mijn leven. En Zijn ogen waren niet bruin of blauw, maar leken wel rood, als van vuur. Hij keek heel duidelijk dwars door mij en mijn hele leven heen en Hij wist alles van mij. Al mijn sterke en zwakke punten, alle verborgen leugens en misleidingen waren voor Hem zichtbaar. Mijn hele wezen lag voor hem open. Dat was een erg beangstigend moment.

Ik zou willen vertellen dat mijn ontmoeting met de Heer mij heel blij maakte, maar dat was niet zo. Ik werd er juist bang van. Ik weet nu wat er met de “vreze des Heeren” wordt bedoeld. Het was een krachtige manifestatie van Zijn Wezen, niet het “we zijn vriendjes en maatjes” gedoe. Dat maakte ik niet mee; ik zag Hem in Zijn almacht.

Op het moment dat Hij in mij keek en ik me gewaar werd van mijn eigen verdorvenheid, sprak Hij tot mij, en zei: “Wees niet bang, mijn zoon, want de dood zal je nooit vasthouden”.

Toen werd ik op de tafel van de Guillotine gelegd. Ze zeiden dat ik nog één kans had om Hem te verwerpen, maar ik zei: “Nee, Hij is de Heer van iedereen en Hij zou ook uw Heer moeten zijn.” En toen ik Hem zag, wist ik zeker dat er niet één knie zal zijn die niet zal buigen en niet één tong die niet zal belijden dat Hij Heer is, ongeacht aan welke kant ze staan.
Toen werd ik onthoofd. Maar op het moment dat het zwaard mijn hals raakte, was ik “weg”. Ik voelde geen dood. Opeens keek ik van boven op mezelf neer. Mijn hoofd was eraf en ik bloedde als een rund. Plotseling zag ik dat mijn hand werd vastgehouden, door dezelfde hand van de Heer.”
Tot zover.
___
Zie dit zelfde verslag in het Engels: “Vision Ken Peters” (Events before and after the Rapture)

Youtube: Ken Peters “I Saw the Tribulation” (2:21:15)

Het volgende kan door veel christenen niet worden begrepen:
Mensen zullen de dood zoeken, maar “De Dood” vlucht van hun weg!
(Openb.9:6) “En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.”

Dit vers is niet te doorzien, maar betekent het volgende: De tijd van Armageddon heeft de Antichrist absolute volmacht. Direct na de Opname worden alle mensen, die achter zijn gebleven, bezet door demonen. Een demon zou een mens kunnen aanzetten tot zelfmoord, maar zal dat niet doen. Dat komt omdat de mens nog moet kiezen voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666).

Veel mensen zullen de dood zoeken en geenszins vinden t/m het einde van Armageddon.
Zie nu wat de mensen met het Teken/Logo (666) aan het einde van Armageddon zullen roepen: “Valt op ons en verberg ons!”  (Hosea 10:8 /Luc.23:30 /Openb.6:15-17).
Ook hieraan is duidelijk te zien dat zelfmoord onmogelijk is geworden. Zelfmoord kan alleen als Satan jou daartoe aanzet. De mens wordt dan getroffen door een verstandsverbijstering en slaat de hand aan zichzelf.
Maar die tijd is voorbij! De mens kan namelijk niet meer over zijn eigen leven beschikken.

Feitelijk zijn alle mensen van Satan, want ze zijn allemaal bezet. Een demon zal de mens niet tot zelfmoord aanzetten, want als die dat doet, dan is hij zijn huisje (lichaam) kwijt en Satan kan niet tegen zichzelf verdeeld zijn.

Na de uitstorting van de Heilige Geest is er nog niet eerder een Antichrist opgestaan, die de kroon en volmacht krijgt van Satan. (1 Joh.2:18) “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.”
Er staat in de Bijbel dat er vele Antichristen* zullen zijn. Maar een Antichrist van dit formaat, die heel Europa in een oorlog stort, heeft nog niet bestaan. Napoleon zou de eerste zijn.
___
*) Een Leviathan is een Antichrist. Dit zijn zonen van Satan. Het hoogste niveau van een Antichrist was, tot dus ver, dat van een Leviathan.

De eerste keer dat Satan ooit volmacht had gegeven was aan Napoleon en daarna aan Hitler. Beiden zijn zonen van Satan; de Leviathan. Door het geven van absolute volmacht, kunnen ze in de hele wereld vele mensen verleiden.

Een Leviathan was eens een demon die in de mens inwoning heeft kunnen maken. De Leviathan wordt geboren uit de geest van een demon. Deze geboorte vindt plaats in een wereldmens, die één is geworden met een demon. Hij is een soort van verloren Zoon (Luc.15:11-32) maar is toch anders. Deze heeft eens zijn hart bekeerd en beschikte, vanwege zijn liefde voor Jezus, al over de Heilige Geest!

Hij is de waterdoop niet nagekomen en is gevallen tot in de dood. Alleen in dit geval moet God de Vader Zijn zwaard (Hebr.4:12) gebruiken om de geest (inwonende geest /Oergeest) van de ziel te splijten en er is dan een Leviathan geboren. (Hebr.4:12) Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest…”

De Oergeest gaat dan terug naar God de Vader en zal bij een volgende gelegenheid weer opnieuw in een mens worden ingeplant. De geest van een mens kan maximaal tot zeven keer toe een mens aandoen. Als de mens dan nog niet tot inzicht en bekering is gekomen, dan zal deze op een andere planeet geboren worden waar het dan nog moeilijker zal zijn om tot inzicht en bekering te komen. In het uitgestrekte Universum zijn er meer dan 200 miljoen Aardbollen met mensen erop. Daarvan zijn er hooguit maar zeven planeten bij, waar de geest van die mens, de mens op Aarde kan aandoen.

Het is onmogelijk dat er uit een verloren Zoon, die over de Heilige Geest en de waterdoop heeft beschikt en die met (Hebr.6:4-6) tot in de dood is gevallen, dat daaruit een Leviathan geboren kan worden.

(Hebr.6:4-6) Dit vers heeft te maken met een bekeerling die tot in de dood (1e graad) is gevallen. Hij heeft de waterdoop wel ervaren en beschikt daarom ook over de Heilige Geest. De Heilige Geest (De Kandelaar) kan God de Vader zo weg halen, dat is geen probleem. (Openb.2:5). Maar bij deze verloren Zoon, die tot in de dood is gevallen, en bij een Leviathan, moet Hij de Oergeest beschermen en daar gebruikt God de Vader het zwaard voor. (Hebr.4:12)

Het zwaard van God

De heilige (een christen) met zijn ziel en een demon met het lichaam moet in dit geval via de Guillotine worden gescheiden. De Guillotine lijkt een beetje op het zwaard van God de Vader die de ziel van het lichaam verlost. De demon of demonen zitten nu met een dood lichaam opgescheept en kunnen pas na drie dagen uit dat lichaam vrijkomen. Want immers, beiden (Jezus en de demon) claimen de ziel.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Ge­noot­schap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens Joh.16:13.


Overzicht foto’s en tekeningen
The Four Mystery Horses (Condor overzicht) Bron:
http://davidalton.net/2012/01/04/apocalypse-revelation-lord-of-the-world-lord-of-the-rings-and-fr-Elijah/
What is Armageddon? Bron: http://jayongeorge.com/2015/01/21/what-is-armageddon/
De vier ruiters van Armageddon. Bron: http://2012.forum2go.nl/kommee-t-nieuws-t1470.html
De ruiter met de boog. Bron:
http://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/wp20151101/is-oorlog-ooit-gerechtvaardigd/
De vier paarden (postzegel) Bron:
http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
De ruiter met de boog tegenover de andere drie paarden. Bron:
http://endtimeupgrade.org/christ-or-antichrist-who-is-the-white-horse/
De Derde Tempel naast de Rotskoepel. Bron:
https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
De Klaagmuur. Bron: https://www.isropa.nl/vakantie-israel/jeruzalem/
De gouden Rotskoepel. Foto Rots. Bron:
http://www.cie.ugent.be/RUG/deley18.htm
Grondplan van de Rotskoepel (Tekening) Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotskoepel
(1) De Tweede Tempel van Herodes. Bron:
https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/w20130415/is-jeruzalems-tempel-herbouwd/
(2) (Schaal 1:60) De Tweede Tempel van Herodes. Bron:
http://geschiedenis.hobo-online.nl/wp-content/uploads/2012/08/12.08.14.Klaagmuur-maquette.jpg
(3) De Tweede Tempel van Herodes. Totale overzicht hele maquette is niet aangegeven. Bron:
http://www.refdag.nl/achtergrond/geschiedenis-cultuur/wrede_vorst_herodes_de_grote_liet_grootse_bouwwerken_na_1_728780
Tempel van Ezechiel. Bron:
http://www.christipedia.nl/Artikelen/T/Tempel_van_Ezechiel
Het rode paard. Bron:
_http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
Het zwarte paard. Bron:
http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
Het vale paard. Bron: http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
Magere Hein met de sikkel. Bron:
http://kingworldnews.com/andrew-maguire-death-knell-lbma-massive-short-stops-gold/
===*===