Wederkomst Jezus april 2023

(2023/2024 moet zijn april 2025)
Wederkomst Jezus april 2025
(1e en 2e Opname 16 en 19 april)
Pasen 20 april 2025
.
________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Tijd valse Profeet Grote Opwekking
Maar 150 dagen
Broeders en zusters, geen 3,5 jaar, maar 150 dagen!
Het mystery 1900 van visioen Vijf Tickets 1900 is zichtbaar geworden.
De 1900 is in werkelijkheid 19 maanden! Het was niet te zien.
De orkanen Irma, Maria en Fiona hadden een kracht van Categorie 5 en vonden alle drie plaats in de maand september. Dat is wel heel bijzonder. Toeval?
___
Orkaan Irma – Puerto Rico categorie 5(6 sept.2017)
Orkaan Maria – Puerto Rico categorie 4-5 (20 sept.2017)

Orkaan Fiona – Puerto Rico categorie 4-5 (18 sept.2022)

Puerto Rico visioen Vijf Tickets 1900
Dit visioen kreeg ik op 28-09-2017 om precies 06:00 uur in de morgen.
Drie keer een orkaan in de maand september. Het is vrijwel zeker dat de Grote Opwekking vanaf de maand september (2023) zal plaatsvinden. De Heer heeft de tijd aanzienlijk ingekort.
De Grote Opwekking zou kunnen beginnen vanaf 5 september. (2023)

Al zes keer heb ik de begindatums van de Grote Opwekking moeten aanpassen. Dit is de zevende keer. De Eindtijd is bijna voorbij en dan begint Armageddon. Zou ik het dit keer wel goed hebben?

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen.

Bereidt u voor!

Maar 5 maanden voor de valse Profeet?
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
Allison Pound ontving profetische inzichten. (Jan.2017)
De Heilige Geest komt met de Grote Opwekking, tegelijkertijd met de komst van de valse Profeet, en zal vanaf sept.2023 over de hele wereld vrede brengen. Door de kracht van de valse Profeet, zal voor enkele maanden lang nergens meer in de wereld een oorlog zijn.
Jezus: “Er zal een groot Licht over de aarde komen…” – Dit gaat de Grote Opwekking aan.

Zie details visioen Allison Pound: Twee keer een Opname

Openbaring valse Profeet (De Supermens)
Op het moment dat de valse Profeet zich in sept.2023 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Na enkele dagen zullen de mensen zien wat niemand ooit voor mogelijk heeft kunnen houden. De kracht die dan van deze man zal uitgaan kan door de wereld nauwelijks nog worden begrepen. Hij is de absolute wereldleider. De Supermens!
___
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zoveel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] Mary K. Baxter – (Hoofdstuk 22) Divine Revelations Info

De Grote Opwekking 5 maanden
De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want er blijven nu nog maar 5 maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat anders vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
(Openb.13:3) “…en de gehele aarde ging het Beest met verbazing achterna…”
Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Jezus zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

De visioenen Aug.2018 en Vijf Fiche’s 59 geven aan, dat de Opname vóór Pasen moet plaatsvinden!

Visioen Fiche 59 is een datum – Het was niet te zien
De twee visioenen Aug.2018 en Fiche 59 bepalen de Eindtijd en het begin van Armageddon! Het is nu vrijwel zeker dat maart 2024 de maand en het jaar van de Opname is. Met 2022 was ik er al heel dichtbij. Maar, de Opname is met 2 jaar uitgesteld.

Op donderdag 10-02-2022 om 9:30 uur, zag ik dat het nr.59 van Fiche 59 nog wel eens te maken zou kunnen hebben met 5 als de datum van de dag, en september als de maand 9. (5 sept.2023) De dag dat de valse Profeet zal opstaan.

Begin Armageddon
Op het moment dat de Antichrist op 5 febr.2024 zal opstaan is Armageddon begonnen.

Einde Armageddon met de terugkomst van Jezus op de Olijf-berg zal zijn op 5 sept.2025.

Dal van Armageddon
Begin Antichrist vanaf 05-02-2024 t/m de 1e Opname op 27 mrt.2024. (Totaal 51 dagen)
Totale tijd Armageddon (1 jaar en 7 maanden) vanaf 05-02-2024 t/m 05-09-2025.
De 1e en 2e Opname zullen plaatsvinden in het Dal van Armageddon op 27 en 30 mrt.2024.

(Pasen 31 maart 2024)


Jezus: “Mijn kinderen zijn niet voorbereid.”
(Opname vóór de verdrukking is een valse leer | Leger van Martelaren)

(30 sept.2022) Profeet Sadhu Sundar Selvaraj onthult dat de Heer hem vertelde over de valse leer van de Opname vóór de Grote Verdrukking en de Heer hem ook vertelde over de komende vervolging en martelaarschap. Zie: Video!

(1 jaar en 7 maanden) Armageddon met 2 jaar ingekort

De Opname had eigenlijk al in april 2023 moeten plaatsvinden, maar is wéér voor één jaar uitgesteld. De laatste jaarweek van Daniel was begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen op 5 sept.2025. Dat is 7 jaar en 13 dagen. De laatste 7 jaar. (2x 3,5 jaar) We gaan door de 1e 3,5 jaar dat door Jezus nu met 2 jaar is verlengd. Gewoonweg, omdat de christenen niet op Armageddon [666] zijn voorbereid. Dit zag ik op donderdag 26 sept.2019 om 13:26 uur. Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”

Een klein hoopje
Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”
Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen.” (blz.27) – Zie: Opname één miljard (Niemand wil achterblijven)
___
(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” – Velen zullen achterblijven, anders zou de Heer dit niet hebben gezegd! Met deze uitspraak, ga ik er vanuit dat de Opname weer met één jaar is uitgesteld. Oh, broeders en zusters, de 1e 3,5 is nu geworden 5 jaar, 5 maanden en 13 dagen! De tijd van Armageddon 3,5 jaar, is nu al ingekort tot 1 jaar en 7 maanden! Jezus had dit al voorzegt.
(Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De Heer zag al ruimschoots van te voren dat Satan als een Beest tekeer zal gaan en heeft zodoende al bij voorbaat Armageddon weer met één jaar ingekort.

Zie details: De Opname niet in 2022

.

– Het jaar van de Opname –
(2023)
Wereldoorlog 3 en 4
Broeders en zusters, volgens de visioenen zouden de 3e en 4e Wereldoorlog in de maanden februari en maart 2024 moeten plaatsvinden. De 3e en 4e WO zullen twee verschillende oorlogen zijn.
De 3e WO nog wel met conventionele wapens, de 4e WO met Nucleaire wapens! Wapens maken het verschil tussen de 3e en 4e Wereldoorlog. Was dat niet het geval, dan zou het gewoon de 3e Wereldoorlog zijn. Tussen deze 2 Wereldoorlogen zal er een pause zijn van 2 á 3 weken vanwege de twee Astroïde inslagen. De 1e midden in de Atlantische Oceaan en de 2e op de Stad Mekka.
De 1e en 2e Opname wordt verwacht op 27 en 30 maart 2024. (Pasen 31 maart 2024)
Zie details: De laatste veldslag
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Wederkomst Jezus april 2023

(DZG// Maandag 10-10-2022) – (Update: 08-12-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Foto: Graanvelden en donkere wolken
HD wallpaper: clouds, crops, dark clouds, field, sky, wheat field, public domain images
Bron: _https://www.wallpaperflare.com/clouds-crops-dark-clouds-field-sky-wheat-field-public-domain-images-wallpaper-hzgeh
(1) Orkaan Irma
Size of Hurricane Irma – Puerto Rico Category 5 (Sept 6, 2017)
NOAA Satellite image of Hurricane Irma as of 1:15 p.m. PDT on Sept. 6, 2017
Bron: _https://www.ospo.noaa.gov/Organization/History/imagery/Irma/index.html
Foto: _https://www.ospo.noaa.gov/Organization/History/imagery/Irma/img/2017249_2015vis.gif
(2) Orkaan Maria
Size of Hurricane Maria – Puerto Rico Category 4-5 (Sept 20, 2017)
Bron: _http://edition.cnn.com/2017/09/19/americas/hurricane-maria-caribbean-islands/index.html
(3) Orkaan Fiona
Size of Hurricane Fiona – Puerto Rico Category 4-5 (Sept 18, 2022)
Foto: Hurricane Fiona brings “catastrophic” flooding, power outages to Puerto Rico
Orkaan Fiona wordt per satelliet vastgelegd terwijl het oog van de storm van categorie 1 op 18 september Puerto Rico nadert. Foto: CIRA/RAMMB
Bron: _https://www.axios.com/2022/09/18/hurricane-fiona-flooding-power-grid-puerto-rico
Afbeelding: End of Days – (Genadetijd bijna voorbij)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=o5wGh7gUYXE
Orkaan Fiona (Category 4)
Afbeelding: Category 4 Hurricane Fiona bearing down on Bermuda before pummeling Atlantic Canada
By Brian Donegan (Published September 22, 2022) Updated 9:59PM. Hurricanes FOX Weather
Bron: _https://www.fox29.com/news/category-4-hurricane-fiona-to-track-near-bermuda-before-pummeling-atlantic-canada
De Opname / The Rapture (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
Afbeelding: De Antichrist [666]
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Afbeelding: Sadhu Sundar Selvaraj
Jezus: “Mijn kinderen zijn niet voorbereid.”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=_MhRidGgAgI
(30 sept.2022) Pre Tribulation Rapture is False Doctrine | Army of Martyrs | Sadhu Sundar Selvaraj
Afbeelding: Jaartallen op de weg: 2022-2023-2024
Bron: _https://bedrijvenparkborculo.nl/nieuws/
Few will be taken YouTube (24:57)
(Afbeelding) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
Afbeelding: (2 minuten voor 12:00 uur) Time is running out!
Bron: _http://spaceforswashbuckling.blogspot.nl/2015/06/america-has-fallen-word-from-god-61715.html
===*===