Wederkomst Jezus april 2023

(1) Orkaan Irma
Puerto Rico
Category 5 (Sept 6, 2017)
.
(2) Orkaan Maria
Puerto Rico
Category 4-5 (Sept 20, 2017)
.
(3) Orkaan Fiona
Puerto Rico
Category 4-5 (Sept 18, 2022)
.
.
Wederkomst Jezus april 2023
(1e en 2e Opname 5 en 8 april)
.
Tijd valse Profeet Grote Opwekking
Maar 75 of 61 dagen?
Broeders en zusters, geen 3,5 jaar en geen 5 maanden, maar 75 of nog maar 61 dagen!
Het mystery 1900 van visioen Vijf Tickets 1900 is zichtbaar geworden.
De 1900 gaat de 1900 dagen aan! Het was niet te zien.

De orkanen Irma, Maria en Fiona hadden een kracht van Categorie 5 en vonden alle drie plaats in de maand september. Dat is wel heel bijzonder. Toeval?


– Genadetijd bijna voorbij –
(Eindtijd in zicht)
.
(!!!) Puerto Rico Visioen Vijf Tickets 1900
Dit visioen kreeg ik op 28-09-2017 om precies 06:00 uur in de morgen.
Orkaan Irma vond plaats op 06-09-2017. De 1900 dagen moeten namelijk vanaf 06-09-2017 erbij worden opgeteld om het begin van de Grote Opwekking te kunnen berekenen. Er waren, binnen 14 dagen, twee zéér grote orkanen. Orkaan Irma en Maria met een orkaankracht van de Categorie 5!

Broeders en zusters, dit visioen (Vijf Tickets 1900) zag ik pas in op 18 sept.2022 met de orkaan Fiona en kon daarvoor, 5 jaar lang, de 1900 niet verklaren. Maar, zoals het er nu naar uitziet gaat dat in werkelijkheid de 1900 dagen aan! De orkaan Irma was op 6 sept.2017 en vanaf die tijd gerekend, plus 1900 dagen, kom ik uit op 19-11-2022. Er zijn twee datums  voordat de Grote Opwekking uitbreekt.

(75 dagen)
1e mogelijkheid berekend vanaf 06-09-2017 (Orkaan Irma)
Vanaf 06-09-2017 plus 1900 dagen is 19-11-2022.
Vanaf de datum 19-11-2022 t/m 02-02-2023 = 75 dagen.

Vanaf zaterdag 19-11-2022 zou de Grote Opwekking kunnen beginnen en dat gaat de laatste 75 dagen aan t/m de dood van de valse Profeet op 2 febr.2023.

(61 dagen)
2e mogelijkheid berekend vanaf 20-09-2017 (Orkaan Maria)
Vanaf 20-09-2017 plus 1900 dagen is 03-12-2022.
Vanaf de datum 03-12-2022 t/m 02-02-2023 = 61 dagen.

Vanaf zaterdag 03-12-2022 zou de Grote Opwekking kunnen beginnen en dat gaat de laatste 61 dagen aan t/m de dood van de valse Profeet op 2 febr.2023.

Binnen 5 jaar en 12 dagen drie keer een orkaan over Puerto Rico!
Vanaf orkaan Irma (06-09-2017) t/m orkaan Fiona (18-09-2022)= 5 jaar en 12 dagen.
Orkaan Fiona vond plaats op 18-09-2022. Aan de hand van deze derde orkaan heb ik de eerste twee orkanen Irma en Maria opnieuw bekeken. Toen pas zag ik dat visioen Vijf Tickets 1900 de 1900 dagen zouden kunnen voorstellen en had nu plotseling twee datums!
___
De Heer heeft de tijd aanzienlijk ingekort.
De Grote Opwekking zou kunnen beginnen op 19-11-2022 of op 03-12-2022.

Al vijf keer heb ik de begindatums van de Grote Opwekking moeten aanpassen. De Eindtijd is al bijna voorbij en dan begint Armageddon. Zou ik het dit keer wel goed hebben?

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen.

Bereidt u voor!

Begin valse vrede 1e mogelijkheid
(19-11-2022 tot 02-02-2023) Totaal 75 dagen.
.
Begin valse vrede 2e mogelijkheid

(03-12-2022 tot 02-02-2023) Totaal 61 dagen.

Maar enkele maanden voor de valse Profeet?
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”
Allison Pound ontving profetische inzichten. (Jan.2017)
De Heilige Geest komt met de Grote Opwekking, tegelijkertijd met de komst van de valse Profeet, en zal vanaf nov./dec.2022 over de hele wereld vrede brengen. Door de kracht van de valse Profeet, zal voor enkele maanden lang nergens meer in de wereld een oorlog zijn.
Jezus: “Er zal een groot Licht over de aarde komen…”  – Dit gaat de Grote Opwekking aan.

Zie details visioen Allison Pound: Twee keer een Opname

Openbaring valse Profeet (De Supermens)
Op het moment dat de valse Profeet zich in nov./dec.2022 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Na enkele dagen zullen de mensen zien wat niemand ooit voor mogelijk heeft kunnen houden. De kracht die dan van deze man zal uitgaan kan door de wereld nauwelijks worden begrepen. Hij is de absolute wereldleider, de Supermens!
___
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zoveel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] Mary K. Baxter – (Hoofdstuk 22) Divine Revelations Info

De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want er blijven nu nog maar twee maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat anders vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
(Openb.13:3) “…en de gehele aarde ging het Beest met verbazing achterna…”
Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Jezus zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

De visioenen Aug.2018, Fiche 59 en de Opname 59 dagen later geven aan, dat de Opname vóór Pasen moet plaatsvinden.

Dal van Armageddon
Begin Antichrist vanaf 05-02-2023 t/m de 1e Opname op 5 apr.2023. (Totaal 59 dagen)
Totale tijd Armageddon (2 jaar en 7 maanden) vanaf 05-02-2023 t/m 05-09-2025.
De 1e en 2e Opname zullen plaatsvinden in het Dal van Armageddon op 5 en 8 april 2023.

(Pasen 9 april 2023)


Jezus: “Mijn kinderen zijn niet voorbereid”

(30 sept.2022) Profeet Sadhu Sundar Selvaraj onthult dat de Heer hem vertelde over de valse leer van de Opname vóór de Grote Verdrukking en de Heer hem ook vertelde over de komende vervolging en martelaarschap. Zie: Video!

(2,5 jaar?) Armageddon met één jaar ingekort

De Opname had eigenlijk al in april 2022 moeten plaatsvinden, maar is voor één jaar uitgesteld. De laatste jaarweek van Daniel was begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen op 5 sept.2025. Dat is 7 jaar en 13 dagen. De laatste 7 jaar. (2x 3,5 jaar) We gaan door de 1e 3,5 jaar dat door Jezus met één jaar is verlengd. Gewoonweg, omdat de christenen niet op Armageddon [666] zijn voorbereid. Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26 sept.2019 om 13:26 uur. Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”

Een klein hoopje
Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”
Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen.” (blz.27) – Zie: Opname één miljard (Niemand wil achterblijven)
___
(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”  – Velen zullen achterblijven, anders zou de Heer dit niet hebben gezegd! Met deze uitspraak, ga ik er vanuit dat de Opname met één jaar is uitgesteld. Oh, broeders en zusters, de 1e 3,5 is nu geworden 4,5 jaar! De tijd van Armageddon 3,5 jaar, is nu al ingekort tot 2,5 jaar! Jezus had dit al voorzegt.
(Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
De Heer zag al ruimschoots van te voren dat Satan als een Beest tekeer zal gaan en heeft zodoende al bij voorbaat Armageddon met één jaar ingekort.

Zie details: De Opname niet in 2022

.

– Het jaar van de Opname –
(2023)
Wereldoorlog 3 en 4
Broeders en zusters, volgens de visioenen zouden de 3e en 4e Wereldoorlog in de maanden februari en maart 2023 moeten plaatsvinden. De 3e en 4e WO zullen twee verschillende oorlogen zijn.
De 3e WO nog wel met conventionele wapens, de 4e WO met Nucleaire wapens! Wapens maken het verschil tussen de 3e en 4e Wereldoorlog. Was dat niet het geval, dan zou het gewoon de 3e Wereldoorlog zijn. Tussen deze 2 Wereldoorlogen zal er een pause zijn van 2 á 3 weken vanwege de twee Astroïde inslagen. De 1e midden in de Atlantische Oceaan en de 2e op de Stad Mekka.
De 1e en 2e Opname wordt verwacht op 5 en 8 april 2023. (Pasen 9 april 2023)
Zie details: De laatste veldslag
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Wederkomst Jezus april 2023

(DZG// Maandag 10-10-2022) – (Update: 14-10-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Foto: Graanvelden en donkere wolken
HD wallpaper: clouds, crops, dark clouds, field, sky, wheat field, public domain images
Bron: _https://www.wallpaperflare.com/clouds-crops-dark-clouds-field-sky-wheat-field-public-domain-images-wallpaper-hzgeh
(1) Orkaan Irma
Size of Hurricane Irma – Puerto Rico Category 5 (Sept 6, 2017)
NOAA Satellite image of Hurricane Irma as of 1:15 p.m. PDT on Sept. 6, 2017
Bron: _https://www.ospo.noaa.gov/Organization/History/imagery/Irma/index.html
Foto: _https://www.ospo.noaa.gov/Organization/History/imagery/Irma/img/2017249_2015vis.gif
(2) Orkaan Maria
Size of Hurricane Maria – Puerto Rico Category 4-5 (Sept 20, 2017)
Bron: _http://edition.cnn.com/2017/09/19/americas/hurricane-maria-caribbean-islands/index.html
(3) Orkaan Fiona
Size of Hurricane Fiona – Puerto Rico Category 4-5 (Sept 18, 2022)
Foto: Hurricane Fiona brings “catastrophic” flooding, power outages to Puerto Rico
Orkaan Fiona wordt per satelliet vastgelegd terwijl het oog van de storm van categorie 1 op 18 september Puerto Rico nadert. Foto: CIRA/RAMMB
Bron: _https://www.axios.com/2022/09/18/hurricane-fiona-flooding-power-grid-puerto-rico
Afbeelding: End of Days – (Genadetijd bijna voorbij)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=o5wGh7gUYXE
Orkaan Fiona (Category 4)
Afbeelding: Category 4 Hurricane Fiona bearing down on Bermuda before pummeling Atlantic Canada
By Brian Donegan (Published September 22, 2022) Updated 9:59PM. Hurricanes FOX Weather
Bron: _https://www.fox29.com/news/category-4-hurricane-fiona-to-track-near-bermuda-before-pummeling-atlantic-canada
De Opname / The Rapture (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
Afbeelding: De Antichrist [666]
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Afbeelding: Sadhu Sundar Selvaraj
Jezus: “Mijn kinderen zijn niet voorbereid.”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=_MhRidGgAgI
(30 sept.2022) Pre Tribulation Rapture is False Doctrine | Army of Martyrs | Sadhu Sundar Selvaraj
Afbeelding: Jaartallen op de weg: 2022-2023-2024
Bron: _https://bedrijvenparkborculo.nl/nieuws/
Few will be taken YouTube (24:57)
(Afbeelding) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
Afbeelding: (2 minuten voor 12:00 uur) Time is running out!
Bron: _http://spaceforswashbuckling.blogspot.nl/2015/06/america-has-fallen-word-from-god-61715.html
===*===