De valse Profeet Antichrist

– Twee karakters in één lichaam –

2017 Crop Circle at The Cerne Giant, Dorset – Reported May 22ndYoutube (0:46/ 6:56)

Vesica Piscis – Dorset Engeland (22 Mei 2017)

De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
.
________________________________________________________________
Update (13-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


.
Het mysterie 23 sep.2017 verborgen in een graancirkel
.
Openbaring valse Profeet verwacht in sept.2024
Op het moment dat de valse Profeet zich openbaart, breek ook de laatste grote Opwekking uit.

Zie: “De Late regen” van (Joël 2:23/28)

Een Fiche met het getal 59
Broeders en zusters, op vrijdagavond 15-09-2017/ 22:10 uur vond ik op het zoekprogramma Google een graancirkel dat overeenkomt met het tweede visioen dat ik van de Heer heb gekregen.
Als ik op 15 dec.2015 dit visioen van het fiche 59 niet gekregen zou hebben, dan had ik het beeld dat in de graancirkel te zien is niet zo kunnen beschrijven. Het beeld lijkt namelijk in eerste instantie op Jezus, maar stelt in werkelijkheid de twee karakters voor van de valse Profeet en de Antichrist.
___
(Openb.13:14) “En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”

Dit is de valse Profeet/Antichrist. Twee karakters in één lichaam.

De valse Profeet wordt 62 jaar, 11 maanden en 28 dagen oud
De valse Profeet van 5 febr.1962 t/m zijn dood op 2 feb.2025. Hij heeft dan 62 jaar, 11 maanden en 28 dagen geleefd. Na 3 dagen staat de valse Profeet weer op maar, heeft vanaf dat moment een ander karakter: De karakter van de Antichrist!

Zie details: De komst van de valse Profeet en 59 jaar (1962-2018-2024)

Twee cirkels overlappen elkaar met een figuur in het midden
Deze twee cirkels stellen twee karakters voor in één lichaam. De graancirkel laat een beeld zien dat eerst de valse Profeet en daarna de Antichrist in dat lichaam gaat wonen.
Op Google “Afbeeldingen” en op “YouTube” zijn vele foto’s en video’s van deze graancirkel te zien. Als je dan het figuurtje vergroot, dan kun je midden in het figuur zelf zowaar nog een cirkel waarnemen die een zon moet voorstellen. Deze zon straalt totaal 23 stralen uit naar beide richtingen.
___
Als je zo het beeld ziet, dan zie je zowel links als rechts van het figuur heel duidelijk 12 strepen of stralen, die te maken kunnen hebben met de 12 sterren die boven het hoofd van de vrouw op 23 sep.2017 zijn te zien.
Deze 12 stralen (sterren) zouden de 12 geboden Gods kunnen voorstellen. Aan de ene kant hangt de valse Profeet de 12 geboden Gods aan omdat hij de vrede nastreeft en aan de andere kant valt de Antichrist de 12 geboden Gods aan om de mensen tot pure wanhoop te drijven.

Totaal zijn dat 23 strepen die de 23 dagen van 23 sep.2017 zouden kunnen voorstellen. Toeval?

Zie enkele voorbeelden in Google “Afbeeldingen”.
Zie in de afbeeldingen een cirkel midden in het figuur die een zon moet voorstellen.
Zie ook in “Afbeeldingen”: Vesica Piscis Crop Circle
Zie de vele andere soorten van afbeeldingen van twee cirkels die in elkaar zijn verweven.
Het ziet er allemaal heel geheimzinnig uit. Het zijn mysteries die door de mens nauwelijks zijn te doorzien. Vrijwel altijd zijn daarin vrij belangrijke gegevens te vinden die de mens en de aarde zouden kunnen aangaan. Het is maar in enkele gevallen gelukt om het mysterie ervan te kunnen vertalen en uit te leggen. De graancirkels lijken wel op een wiskundige formule.

Het ziet er ook zo ongewoon en interessant uit dat het werkelijk onmogelijk is dat mensen, in zo’n korte tijd, zo een grote afbeelding, en wel zo symmetrisch, kunnen namaken.

– Twee karakters in één lichaam –
Vesica Piscis – Dorset England (22 Mei 2017)
Zie L/R 12 stralen(sterren) volgens 23 sep.2017
Een Vesica Piscis – Asbury Engeland.(1996)
Ditzelfde beeld gaf Jezus mij met het nr.59
Twee cirkels Fiche 59
Jezus, heeft mij in een visioen een beeld laten zien van een fiche met twee cirkels die in elkaar zijn verweven met het getal 59 eronder. Direct zag ik dat het hier om de valse Profeet en de Antichrist gaat, die in één en dezelfde lichaam zullen wonen. Het zijn twee verschillende karakters.
De valse Profeet is degene die het langst in dit lichaam zal wonen. Totaal ongeveer 59 jaar, elf maanden en 25 dagen. Dat is gezien vanaf 5 feb.1962 t/m 2 feb.2022.
(5 febr.1962 is de geboortedatum van de valse Profeet/Antichrist)

De Antichrist neemt drie dagen na de dood van de valse Profeet met een “Walk-in” het lichaam over en zal vanaf 5 feb.2022 regeren t/m sep.2025.

Waarheid visioen van de vijf fiches (59) op 21-06-2016 ingezien
Het visioen van “Aug.2018” laat zich heel gemakkelijk aanzien. Maar de waarheid van de twee cirkels die in elkaar verweven zijn, stellen in werkelijkheid twee karakters voor in één lichaam! Er zit namelijk een tijd tussen van drie dagen. De eerste en langste tijd gaat dat van de valse Profeet aan en de kortste tijd dat van de Antichrist. Beide karakters hebben dan in één lichaam geleefd. Vandaar de twee cirkels verweven in een fiche dat als één lichaam moet worden gezien.
.
Zie details van de derde Antichrist: “(1962-2025) 63 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
.

De vijf fiches geven de vijf maanden aan vanaf 23 maart t/m 23 aug. 2018. Dat betekent dat de laatste jaarweek vanaf die datum is begonnen. Maar de vijf maanden geven in werkelijkheid de tijd aan dat elke paard zal opstaan.
Na de 1e ruiter staat na elke 5 maanden een andere paard op.
Zie details van dit visioen:

De komst van de valse Profeet

Omdat de valse Profeet in nov.2015 nog niet bekend was, schreef ik in het verslag van De vier ruiters van de Eindtijd dat de valse Profeet zich dan zeker in dec.2015 zou gaan openbaren en aan de hand daarvan kreeg ik dit visioen van de vijf fiches met het nr.59 erop.
De profetie van Natan vond plaats op 27 september 2015. Hij zei; dat het nog enkele maanden zou duren voordat de Messias (de valse Profeet) zich zou openbaren.* Met het zien van deze video dacht ik dan ook dat het hier om die tijd van Natan ging. Maar de uitleg ervan is totaal anders!

*) Zie: Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan


Openbaring valse Profeet
.
Op het moment dat de valse Profeet zich in de maand nov.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De Heer wil de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk houden. Dit heeft te maken met het feit dat de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Vanaf de eerste dag zal hij, op een heel extreme manier, alle aandacht van de hele wereld naar zich toetrekken. Wat deze valse Profeet allemaal zal brengen, zal ieders voorstellingsvermogen te boven gaan. Alle Joden in Israël en daarbuiten zullen uitzinnig zijn van vreugde! Want zij zien in deze valse Profeet namelijk de lang verwachte Messias. Hij kan zich nu ieder ogenblik openbaren.

(23 sep.2017)

Net als Jezus straalt de valse Profeet ook een soort aura uit

Dit beeld lijkt op de Vesica Piscis, een puntig ovaal figuur dat voortkomt uit het kruispunt van twee cirkels. Als dit beeld Jezus zou voorstellen, dan zouden de stralen het licht (energieveld) zijn of een Aura dat van Jezus uitgaat.

De wereld wordt misleid door het hemelse gebeuren van 23 sep.2017

Vele mensen denken dat dit beeld Jezus aangaat. Dat komt omdat er stralen vanuit het figuur zijn te zien. De stralen die vanuit de valse Profeet uitgaan hebben te maken met zijn charisma wat eigenlijk een aantrekkingskracht is.

Als we nu de drie visioenen bekijken, die duidelijk de Eindtijd aangaan, dan zou vanaf dec.2021 de maand en het jaar kunnen zijn van een nieuwe tijd. Een tijd die te maken zou kunnen hebben met bijvoorbeeld de weersgesteldheid die voor de komende 1000 jaar wel heel aangenaam moet kunnen zijn. Bijvoorbeeld; op de hele wereld geen winter en extreme hitte meer, maar een gemiddelde temperatuur van ±28 graden en elke dag zon en regen op z’n tijd.

Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

De Here Jezus zegt dat Zijn komst zal zijn als in de dagen van Noach. De ontsporing van de mensheid neemt hand over hand toe. Wetteloosheid, onrecht en immoraliteit. Alles kan en mag tegenwoordig.
(Matth.24:37-39) “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.”

42] “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

(2 feb.2022) Het einde van de Eindtijd
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam

(DZG// Zondag 14-11-2021/ 23:10)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
2017 Crop Circle: Cerne Giant, Dorset – Reported 22nd May
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=HF0srEz31AE
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Crop Circle Center England (22 Mei 2017)
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
De twee getuigen
Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
Crop circles. Bron: _https://livingbyintuitionandinspiration.wordpress.com/
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Afbeeldingen 2 cirkels en Jezus. – Bron:
_https://beta.chainbb.com/cropcircle/@cropcircles/cerne-abbas-giant-dorset-england-reported-22nd-may-2017
===*===