Armageddon 1 jaar 7 maanden

« Armageddon 1 jaar 7 maanden »
– 3e en 4e Wereldoorlog –
(Februari – maart 2024)
Atomair Vuur in het Dal van Armageddon
.
De Eindtijd
Opname April 2023?
.
– Fout! –
.
Armageddon geen 3,5 jaar
Maar 1 jaar en 7 maanden!
(5 febr.2024 – 5 sept.2025)
.
1e en 2e Opname
27 en 30 maart 2024
(Pasen 31 maart 2024)
.

.
De tijd is op
Mijn gebed:
Heere Jezus, nu moet ik toch weer de datum bijstellen. Hoe is dat toch mogelijk. Wat doe ik fout?
In de avond op zaterdag 10 dec.2022 opende Jezus mijn geestesogen en ik zag de tijd van Armageddon aan mij voorbijgaan. De Antichrist zal als een briesende leeuw rond de aarde dood en verderf zaaien. Dat doet hij samen met de Ruiter op het zwarte en vale paard. De drie Ruiters van Armageddon.
___
Voor degene die het nog niet weten:
De Ruiter op het witte paard is voor de vrede en is na zijn dood op 2 febr.2024, samen met het witte paard, uit het zicht verdwenen. De hele wereld zal in rouw zijn, want Jezus heeft gezegd: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”  Maar dan, 3 dagen later, op 5 febr.2024 staat de valse Profeet plotseling op uit de dood en is de Ruiter geworden op het Rode paard. De Antichrist!

(Afbeelding) De Ruiter op het witte paard is voor de vrede en staat tegenover de drie Ruiters van Armageddon.

Armageddon 1 jaar en 7 maanden!
De valse Vrede. Het zal eerst beginnen met de Steekvirus van de dood. Vanaf ±1 sept.2023. (3 tot 5 dagen) Vanaf 5 sept.2023 begint de Grote Opwekking, vijf maanden lang, t/m 2 febr.2024. (150 dagen)
___
De drie paarden van Armageddon
Begin Armageddon. In de twee maanden, volgend op 5 febr.2024, komt de Ruiter op het Rode paard met het nr.[666]. Vrijwel direct daarna breekt de 3e Wereldoorlog uit. Dan zullen twee Asteroïden op de aarde inslaan. De 1e in de Atlantische Oceaan, de 2e op de Stad Mekka. Eén of twee weken later begint de 4e Wereldoorlog. (Kernoorlog)

De 1e Opname wordt verwacht op 27 maart 2024. Dan komen de Drie Duistere Dagen. Daarna is de 2e Opname op 30 maart 2024. Dit alles binnen een tijd van twee maanden. De verschrikkingen van Armageddon zullen dan nog voor ongeveer 1 jaar en vijf maanden aanhouden t/m 5 sept.2025.

Verschuiving in tijd niet meer mogelijk
Broeders en zusters, het visioen Aug.2018 gaat het begin aan van de laatste Jaarweek en blijft ongewijzigd! De verschuiving van twee jaar in tijd, kan alleen nog worden gevonden binnenin deze laatste Jaarweek van Daniel, tussen 23 aug.2018 en 5 sept.2025.
Valse vrede: 5 jaar, 5 maanden en 13 dagen in plaats van 3,5 jaar.

Armageddon: 1 jaar en 7 maanden in plaats van 3,5 jaar. Totaal (7 jaar en 13 dagen)

De Opname niet in 2023 maar 2024!
Aanvankelijk had ik de Opname in april 2022 aangehouden en keek niet verder. Ten einde raad zag ik dat de Opname in april 2023 toch wel zou moeten plaatsvinden en hield mij daaraan vast, want de tijd is al bijna op. Armageddon zou dan 2 jaar en 7 maanden duren.
Maar toen ik de visioenen opnieuw ging berekenen kwam ik dit keer uit in maart 2024! Deze datum was in drie visioenen verborgen en ik had nooit gedacht dat Armageddon nu nog maar 1 jaar en 7 maanden zou duren, maar toch.

Zie berekening!


Het mysterie van de drie visioenen
.
.
(Visioen 1)
De laatste Jaarweek 2018-2025
Dit visioen kreeg ik op 23 maart 2013. Na de berekening kwam ik uit op 23 aug.2018.
(Vanaf 23-03-2013 tot 23-08-2018 is op de dag af precies 5 jaar en 5 maanden)
De laatste 7 jaar van Daniel was al begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen op 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
___
De 1e tijd van 3,5 jaar valse vrede is verlengt met 2 jaar en is geworden 5 jaar, 5 maanden en 13 dagen. De 1e en de 2e Opname had eigenlijk al moeten plaatsvinden op 13 en 16 april 2022 maar is, met twee jaar, verplaatst naar 27 en 30 maart 2024. (Pasen 31 maart 2024)

Armageddon was eerst voor 1 jaar uitgesteld. Te minste, dat was wat ik in eerste instantie had berekend. Maar volgens de visioenen was dat in werkelijkheid 2 jaar! Het was niet te zien.

Het mysterie van de 5 maanden
Het bijzondere is, dat in al de visioenen, die ik van de Heer heb gekregen, het getal 5 voorkomt. Zie het visioen 23 aug.2018, want daarmee is het begonnen. Vijf jaren en vijf maanden.
Het getal 5 geeft de 5 maanden aan van de Grote Opwekking.
De Grote Opwekking: 5 maanden. (150 dagen vanaf 5 sept.2023 t/m 2 febr.2024)
Armageddon: Totaal 1 jaar en 7 maanden.

Op de dag af precies 19 maanden. (05-02-2024 t/m 05-09-2025)

(Visioen 2)
Visioen Fiche 59 is een datum – Het was niet te zien
Dit visioen kreeg ik in de morgen (05:00 uur) op 15 dec.2015.
(5 Fiches en het getal 59) Zie in dit visioen 5x het getal 5!
De twee visioenen Aug.2018Fiche 59 en de Vijf Tickets 1900 bepalen de Eindtijd en het begin van Armageddon! Het is nu vrijwel zeker dat maart 2024 de maand en het jaar van de Opname zal worden. Met 2022 was ik er al heel dichtbij. Maar, de Opname is met 2 jaar uitgesteld. Eerst zou het 2023 moeten zijn en is nu geworden 2024.

Op donderdag 10-02-2022 om 9:30 uur, zag ik dat het nr.59 van Fiche 59 nog wel eens te maken zou kunnen hebben met 5 als de datum van de dag, en september als de maand 9. (5 sept.2023) De dag dat de Grote Opwekking gaat beginnen en de valse Profeet zal opstaan.

(1) Orkaan Irma
Puerto Rico
Category 5 (Sept 6, 2017)
.
(2) Orkaan Maria
Puerto Rico
Category 4-5 (Sept 20, 2017)
.
(3) Orkaan Fiona
Puerto Rico
Category 4-5 (Sept 18, 2022)
.
(Visioen 3)
Puerto Rico visioen Vijf Tickets 1900
Dit visioen kreeg ik in de morgen (06:00 uur) op 28 sept.2017.
Drie keer een orkaan in de maand september en… dit visioen kreeg ik in de maand september! Totaal 4x september! Het is vrijwel zeker dat de Grote Opwekking vanaf de maand september 2023 gaat beginnen. De Heer heeft de tijd aanzienlijk ingekort.
De Grote Opwekking zou kunnen beginnen vanaf 5 sept.2023.

Al zes keer heb ik de begindatum van de Grote Opwekking moeten aanpassen. Dit is nu al de zevende keer! De Eindtijd is bijna voorbij en dan begint Armageddon. Zou ik het dit keer wel goed hebben?

We staan vlak voor Armageddon
Hoelang kan de Opname nog wegblijven?
Pieter de RomeinDe laatste pausPaus Franciscus
Paus Franciscus weet dat hij geen normale dood zal sterven. Volgens de Profetie van Malachias (1094-1148) gaat het over paus Franciscus, nr.112.
Zijn reactie: “Mocht dat inderdaad zo zijn, dan hoop ik dat het geen lijdensweg zal worden maar een snelle dood.”
___
Hij weet dat hij een gruwelijke dood zal sterven. Dat weet hij, want hij is paus 112, Pieter de Romein, de laatste paus in Rome. Paus nr.113 zal buiten Rome worden gekozen.
Geboren: 17 dec.1936 / Op 17 dec.2022 (86 jaar)

Op 17 dec.2023 zal hij nog wel 87 jaar worden.

Armageddon Beurscrash
De huidige wereldeconomie brengt de mensen al tot wanhoop.
De te verwachte Armageddon Beurscrash vanaf 2 febr.2024.

De Wereldeconomie zal volledig instorten en het geld zal al zijn waarde verliezen.


.
Begin laatste Jaarweek
Samenvatting: Broeders en zusters, naarmate de Eindtijd eindigt zie ik steeds beter.
Vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
Valse vrede: 5 jaar, 5 maanden en 13 dagen. (23-08-2018 t/m 05-02-2024)
De Grote Opwekking: 5 maanden. Totaal 150 dagen vanaf 5 sept.2023 t/m 2 febr.2024.
Armageddon: Totaal 1 jaar en 7 maanden. Op de dag af precies 19 maanden.
Begin Armageddon (05-02-2024 t/m 05-09-2025)
___
Nieuwe situatie:
Armageddon geen 3,5 jaar, maar 1 jaar en 7 maanden!
Vijf maanden voor de valse Profeet en 19 maanden voor de Antichrist.
De Heer wil zodoende de tijd nog verder inkorten, anders blijft geen mens behouden.
Jezus had dit al voorzegt.
(Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

Als de Heer op vrijdag 5 sept.2025 (begin 1000-jarig vrederijk) op de Olijf-berg terugkomt, zijn er nog maar net 30 tot 50 miljoen mensen over op aarde.


De Eindtijd-ren naar Armageddon

« Eindtijd berekeningen »
De Opname maart 2024
.
De Eindtijd
Broeders en zusters, de laatste 7 jaar van Daniel is opgedeeld in 2x 3,5 jaar. De 1e 3,5 jaar valse vrede met de valse Profeet is werkelijk ondenkbaar. Dat zou God de Vader nooit hebben toegelaten. Die tijd, de valse vrede, zal hooguit maar 5 maanden duren. Dat had ik in vrijwel alle verslagen zo ook beschreven. Ik twijfelde er zelfs even aan en dacht dat de valse Profeet nog maar 75 of 61 dagen de wereld zou kunnen regeren. Maar, het is toch 5 maanden.

(Vanaf 5 sept.2023 t/m 2 febr.2024) Totaal 150 dagen voor de valse Profeet.


– De laatste generatie –
(14 mei 1948 – 27 maart 2024)
(Totaal 75 jaar, 10 maanden en 13 dagen)
.
De tijd is op
Visioen Aug.2018 Begin laatste Jaarweek
Laatste 7 jaar van Daniël (23 aug.2018 t/m 5 sept.2025) – (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
75 jaar, 10 maanden en 13 dagen)
(Visioen 23 aug.2018) Vanaf 23-03-2013 t/m 05-02-2024. (10 jaar, 10 maanden en 13 dagen)

Zelfs Pasen (31 maart 2024) valt op week nr. 13. Hoe bestaat het!

(1e Paasdag 31-03-2024) Datum 1e Opname 4 dagen voor Pasen:
14-05-1948 tot 27-03-2024. (75 jaar, 10 maanden en 13 dagen)
De 1e Paasdag, berekend vanaf 2018 t/m 2028, valt steeds op een andere dag.

Vanaf 01-04-2018 t/m 16-04-2028 komt nergens het nr.13 voor, alleen op 27-03-2024.

Het jaar 2024 van de Opname is een Schrikkeljaar
Februari heeft om de 4 jaar één dag extra. Normaal 28 dagen, maar in 2024, 29 dagen. (29 februari 2024) De maand februari is in 2024 ook de maand en het jaar van de dood van de valse Profeet, op 2 febr.2024, en 3 dagen later de opstanding van de Antichrist op 5 febr.2024.

Tijd Antichrist vanaf 5 febr.2024 t/m het einde op 5 sept.2025. (Totaal 1 jaar en 7 maanden)

(70 tot 80 jaar)
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
___
(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”  – Israël is deze vijgenboom!
(Countdown) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt met de 1e Opname op 27 mrt.2024.
Armageddon begint vanaf het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2024 wordt gedood.

De Antichrist zal 3 dagen later opstaan op 5 febr.2024. Bereidt u voor!

De Opname vóór 31 maart 2024
Als we vanaf 14 mei 1948 er 70 jaar bij optellen komen we uit in mei 2018 en als we daar nog eens 10 jaar bij optellen is dat 80 jaar in mei 2028. De Heer zal komen tussen mei 2018 en mei 2028.!
De 1e en 2e Opname wordt verwacht op 27 en 30 maart 2024!
Dit wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie op één maand en 17 dagen na, bijna 76 jaar is.
(Vanaf 14 mei 1948 t/m 27 maart 2024 is 75 jaar, 10 maanden en 13 dagen)
___
(Matth.24:34) Jezus: “…Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht [generatie] zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
.

Het witte paard van de valse vrede
en de 3 paarden van Armageddon
(Binnen 15 maanden vier paarden)
.
Sept.2023  –  Febr.2024  –  Juli 2024  –  Nov./Dec.2024
.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Armageddon 1 jaar 7 maanden

(DZG// Donderdag 15-12-2022) – (Update: 16-12-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Armageddon_ Man with Gas mask – Soldaat met Gasmasker
2017 Third Temple LOCATION FOUND!!!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
Afbeelding: De Opname (The Rapture)
De 1e en 2e Opname 27 en 30 maart 2024
Bron: _https://profetico.info/rapto-secreto-as-surpreendentes-origens-da-visao-teologica-dispensacionalista/
Armageddon
De ruiter met de boog tegenover de drie paarden van Armageddon
Bron: _http://endtimeupgrade.org/christ-or-antichrist-who-is-the-white-horse/
Armageddon – De vier paarden (postzegel)
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00) – Afbeelding (7:15)
Sadhu Sundar Selvaraj
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
Afbeelding: The Last Pope
The Last Pope: St. Malachy’s End-Time Prophecy
Bron: _https://thegodblog.org/2020/05/04/the-last-pope-st-malachys-end-time-prophecy/
Living Under the Last Pope: 12 Facts You Must Know – YouTube (12:14)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=tNBuD4UfMn4
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6E9ZZYlLIIc
The Future of Blockchain —— Understand ACChain in 2 minutes
(May 3, 2017) ACChain is the abbreviation for “Asset Collection Chain.”
Video 1: YouTube (0:39 – 2:00)
Bron 1: _https://www.youtube.com/watch?v=CJ73hIFWcpw
Video 2: YouTube (01:44:03 – 2:09:09)
Bron 2: _https://www.hopegirlblog.com/2017/08/24/explaining-acchain-lynette-zang-crypto-currency-and-the-mark-of-the-beast/
===*===