Armageddon 1 jaar 7 maanden

« Armageddon maar 7 maanden »
– 3e en 4e Wereldoorlog –
(Februari – maart 2025)
Atomair Vuur in het Dal van Armageddon
.
De Eindtijd
Opname 2022/2023/2024?
.
– Fout! –
.
Het is april 2025
Armageddon geen 3,5 jaar
Maar 7 maanden!
(5 febr.2025 – 5 sept.2025)
.
1e en 2e Opname
16 en 19 april 2025
(Pasen 20 april 2025)
.

(Tijden aangepast)

___

.
De tijd is op
Mijn gebed:
Heere Jezus, nu moet ik toch weer de datum bijstellen. Hoe is dat toch mogelijk. Wat doe ik fout?

In de avond op zaterdag 10 dec.2022 opende Jezus mijn geestesogen en ik zag de tijd van Armageddon aan mij voorbijgaan. De Antichrist zal als een briesende leeuw rond de aarde dood en verderf zaaien. Dat doet hij samen met de Ruiter op het zwarte en vale paard. De drie Ruiters van Armageddon.

De laatste 7 maanden
De Heer: “Als Armageddon 19 maanden zou duren, blijft geen mens behouden.”
Dit gaf de Heer mij in op zaterdag 23 sept.2023 om precies 11:00 uur.
Op Maandag 18 sept.2023 gaf de Heer mij al in, dat deze laatste 7 maanden Armageddon aangaan.
___
Voor degene die het nog niet weten:
De Ruiter op het witte paard is voor de vrede en is na zijn dood op 2 febr.2025, samen met het witte paard, uit het zicht verdwenen. De hele wereld zal in rouw zijn, want Jezus heeft gezegd: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”  Maar dan, 3 dagen later, op 5 febr.2025 staat de valse Profeet plotseling op uit de dood en is de Ruiter geworden op het Rode paard. De Antichrist!

(Afbeelding) De Ruiter op het witte paard is voor de vrede en staat tegenover de drie Ruiters van Armageddon.

Armageddon maar 7 maanden!
De valse Vrede. Het zal eerst beginnen met de Steekvirus van de dood.
Vanaf ±2 t/m 5 sept.2024. (3 dagen)
Vanaf 5 sept.2024 begint de Grote Opwekking, vijf maanden lang, t/m 2 febr.2025. (150 dagen)
___
De drie paarden van Armageddon
Begin Armageddon. In de twee maanden, volgend op 5 febr.2025, komt de Ruiter op het Rode paard met het nr.[666]. Vrijwel direct daarna breekt de 3e Wereldoorlog uit. Daarna zullen twee Asteroïden op de aarde inslaan. De 1e in de Atlantische Oceaan, de 2e op de Stad Mekka. Eén of twee weken later begint de 4e Wereldoorlog. (Kernoorlog)

De 1e Opname wordt verwacht op 16 april 2025. Dan komen de Drie Duistere Dagen. Daarna is de 2e Opname op 19 april 2025. Dit alles binnen een tijd van twee maanden. De verschrikkingen van Armageddon zullen dan nog voor ongeveer vijf maanden aanhouden t/m 5 sept.2025.

Verschuiving in tijd niet meer mogelijk
Broeders en zusters, het visioen Aug.2018 gaat het begin aan van de laatste Jaarweek en blijft ongewijzigd! De verschuiving van drie jaar in tijd, kan alleen nog worden gevonden binnenin deze laatste Jaarweek van Daniel, tussen 23 aug.2018 en 5 sept.2025.
Valse vrede: 6 jaar, 5 maanden en 13 dagen in plaats van 3,5 jaar.

Armageddon: Maar 7 maanden in plaats van 3,5 jaar. Totaal (7 jaar en 13 dagen)

De Opname niet in 2024 maar 2025!
Het is nu wel vrijwel zeker dat de Grote Opwekking in de maand september 2024 gaat beginnen.
Al enkele keren heb ik de begindatum van de Grote Opwekking moeten aanpassen.

Zou ik het dit keer wel goed hebben?

We staan vlak voor Armageddon
Hoelang kan de Opname nog wegblijven?
Pieter de RomeinDe laatste pausPaus Franciscus
Paus Franciscus weet dat hij geen normale dood zal sterven. Volgens de Profetie van Malachias (1094-1148) gaat het over paus Franciscus, nr.112.
Zijn reactie: “Mocht dat inderdaad zo zijn, dan hoop ik dat het geen lijdensweg zal worden maar een snelle dood.”
___
Hij weet dat hij een gruwelijke dood zal sterven. Dat weet hij, want hij is paus 112, Pieter de Romein, de laatste paus in Rome. Paus nr.113 zal buiten Rome worden gekozen.
Geboren: 17 dec.1936 / Op 17 dec.2023 (87 jaar)

Op 17 dec.2024 zal hij nog wel 88 jaar worden.

Armageddon Beurscrash
De huidige wereldeconomie brengt de mensen al tot wanhoop.
De te verwachte Armageddon Beurscrash vanaf 2 febr.2025.

De Wereldeconomie zal volledig instorten en het geld zal al zijn waarde verliezen.


.
Begin laatste Jaarweek
Samenvatting: Broeders en zusters, naarmate de Eindtijd eindigt zie ik steeds beter.
Vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
Valse vrede: 6 jaar, 5 maanden en 13 dagen. (23-08-2018 t/m 05-02-2025)
De Grote Opwekking: Totaal 150 dagen, vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025. (5 maanden)
Armageddon: Totaal maar 7 maanden.
Begin Armageddon (05-02-2025 t/m 05-09-2025)
___
Nieuwe situatie:
Armageddon geen 3,5 jaar, maar 7 maanden!
Vijf maanden voor de valse Profeet en 7 maanden voor de Antichrist.
De Heer wil zodoende de tijd nog verder inkorten, anders blijft geen mens behouden.
Jezus had dit al voorzegt.
(Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

Als de Heer op vrijdag 5 sept.2025 (begin 1000-jarig vrederijk) op de Olijf-berg terugkomt, zijn er nog maar net 30 tot 50 miljoen mensen over op aarde.


De Eindtijd-ren naar Armageddon

« Eindtijd berekeningen »
De Opname april 2025
.
De Eindtijd
Broeders en zusters, de laatste 7 jaar van Daniel is opgedeeld in 2x 3,5 jaar. De 1e 3,5 jaar valse vrede met de valse Profeet is werkelijk ondenkbaar. Dat zou God de Vader nooit hebben toegelaten. Die tijd, de valse vrede, zal hooguit maar 5 maanden duren. Dat had ik in vrijwel alle verslagen zo ook beschreven. Ik twijfelde er zelfs even aan en dacht dat de valse Profeet nog maar 75 of 61 dagen de wereld zou kunnen regeren. Maar, het is toch 5 maanden.

(Vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025) Totaal 150 dagen voor de valse Profeet.


– De laatste generatie –
(14 mei 1948 – 16 april 2025)
(Totaal 76 jaar, 11 maanden en 2 dagen)
.
De tijd is op
Visioen Aug.2018 Begin laatste Jaarweek
Laatste 7 jaar van Daniël (23 aug.2018 t/m 5 sept.2025) – (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
76 jaar, 11 maanden en 2 dagen)
(Visioen 23 aug.2018) Vanaf 23-03-2013 t/m 05-02-2025. (11 jaar, 10 maanden en 13 dagen)

Pasen (20 april 2025) valt in de week nr.16.

(1e Paasdag 20-04-2025)
(70 tot 80 jaar) – (2018 t/m 2028)
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
___
(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”  – Israël is deze vijgenboom!
(Countdown) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt met de 1e Opname op 16 apr.2025.
Armageddon begint vanaf het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2025 wordt gedood.

De Antichrist zal 3 dagen later opstaan op 5 febr.2025. Bereidt u voor!

De Opname vóór 20 april 2025
Als we vanaf 14 mei 1948 er 70 jaar bij optellen komen we uit in mei 2018 en als we daar nog eens 10 jaar bij optellen is dat 80 jaar in mei 2028. De Heer zal komen tussen mei 2018 en mei 2028.!
De 1e en 2e Opname wordt verwacht op 16 en 19 april 2025!
Dit wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie op één maand en 17 dagen na, bijna 76 jaar is.
(Vanaf 14 mei 1948 t/m 16 april 2025 is 76 jaar, 11 maanden en 2 dagen)
___
(Matth.24:34) Jezus: “…Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht [generatie] zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
.

Het witte paard van de valse vrede
en de 3 paarden van Armageddon
(Binnen 8 maanden vier paarden)
.
Sept.2024    –    Febr.2025    –   april 2025    –    sept.2025
.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Armageddon maar 7 maanden

(DZG// Donderdag 15-12-2022) – (Update: 13-12-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Armageddon_ Man with Gas mask – Soldaat met Gasmasker
2017 Third Temple LOCATION FOUND!!!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
Afbeelding: De Opname (The Rapture)
De 1e en 2e Opname 16 en 19 april 2025
Bron: _https://profetico.info/rapto-secreto-as-surpreendentes-origens-da-visao-teologica-dispensacionalista/
Armageddon
De ruiter met de boog tegenover de drie paarden van Armageddon
Bron: _http://endtimeupgrade.org/christ-or-antichrist-who-is-the-white-horse/
Armageddon – De vier paarden (postzegel)
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00) – Afbeelding (7:15)
Sadhu Sundar Selvaraj
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
Afbeelding: The Last Pope
The Last Pope: St. Malachy’s End-Time Prophecy
Bron: _https://thegodblog.org/2020/05/04/the-last-pope-st-malachys-end-time-prophecy/
Living Under the Last Pope: 12 Facts You Must Know – YouTube (12:14)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=tNBuD4UfMn4
(Foto) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6E9ZZYlLIIc
The Future of Blockchain —— Understand ACChain in 2 minutes
(May 3, 2017) ACChain is the abbreviation for “Asset Collection Chain.”
Video 1: YouTube (0:39 – 2:00)
Bron 1: _https://www.youtube.com/watch?v=CJ73hIFWcpw
Video 2: YouTube (01:44:03 – 2:09:09)
Bron 2: _https://www.hopegirlblog.com/2017/08/24/explaining-acchain-lynette-zang-crypto-currency-and-the-mark-of-the-beast/
===*===