De komst van de valse Profeet

Komst van de valse Profeet
(Nov.2021)
Het witte paard van de valse vrede

Komst Antichrist (666+666+666+6+6+6+6= 2022)

Lijn1
Het Witte paard
De ruiter met de boog van de liefde
De Ruiter op het Witte Paard met de Boog van verstandhouding

.

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

.
Visioen/profetie:
Op dinsdagochtend (15 dec.2015) om 05:00 uur heeft de Heer mij weer een visioen gegeven. Alle visioenen die de Heer mij heeft gegeven gaan de Eindtijd aan.

Zie nu hoe en op welk een wijze de Heer mij dit visioen heeft laten inzien.

Net als met het visioen van Aug.2018 (23 maart 2013), was ik ook dit keer in een diepe slaap, toen iemand heel rustig naar mij toeliep. Het was Charles Aznavour, de Franse zanger. Ik herkende hem direct! Dit was nota bene in een Casino en hij had vijf fiches in zijn hand. De fiches hadden een goudachtige kleur met daarin twee cirkels in elkaar verweven en het nummer 59 eronder.

De Heer heeft het beeld van Charles Aznavour gebruikt om de leeftijd van de twee Profeten ermee aan te geven. Zie verder in dit verslag.

Vroeger (1977 t/m 1982) ging ik heel vaak naar een Casino. De laatste keer dat ik daar met fiches mijn geluk ging beproeven was in 1982. Daarna ben ik nooit meer naar een Casino geweest. De fiches in het visioen leken erg veel op de 50 gulden fiches, maar dan met het nummer 59 erop.

Hoe verbaasd was ik toen ik zag, dat op de fiches het nummer 59 stond. Terwijl ik in een diepe slaap was probeerde ik het nummer 59 te onderzoeken. Waarom 59 en geen 60, 50 of 100? Dat vond ik nogal vreemd.

Gedurende de avond liep Charles Aznavour daarna nog eens 4x naar mij toe en hij had nog steeds dezelfde vijf fiches in zijn hand! Tussen elke ontmoeting zat een tijd. Maar met de vijfde keer dat hij naar mij toeliep, gaf hij mij nu één fiche. Toen zag ik plotseling de betekenis van de twee cirkels en het nummer 59!

En met dat ik mij bewust was dat het hier inderdaad om een visioen ging, werd ik wakker en het beeld was weg. Direct zag ik dat het hier om een aanvulling ging van het visioen “Aug.2018”.

Dat hij tot vijf keer toe naar mij toeliep betekend, dat hij niet meer en niet minder dan alleen de vijf fiches bij zich had. Of hij nu wel of niet tegen mij sprak kon ik niet goed zien of horen.

De vijf fiches geven de vijf maanden aan van sept.2021 t/m 5 febr.2022. Dit betekent, dat de laatste grote Opwekking ongeveer vijf maanden zal duren, voordat de 1e Opname 67 dagen later op 13 apr.2022 zal plaatsvinden. Daarna zal de duisternis 3 dagen dood en verderf zaaien en de 2e Opname zal plaatsvinden op 16 april 2022.

De Grote Opwekking maar 90 dagen
(5 maanden t/m 5 febr.2022) Maar vanaf de maand sept.2021 kan al niet meer, want we zitten nu al in oktober 2021! Weer ging ik in gebed en wat ik toen zag is het volgende:
De Grote Opwekking zal ongeveer 90 dagen duren!
Zie nu de nieuwe berekening:
Vanaf 5 febr.2022 gezien. De Grote Opwekking zou kunnen beginnen vanaf ±5 nov.2021, want dat is het moment dat de Heilige Geest, in de vorm van een Leeuw, op de Corona- en de Steekvirus zal gaan staan en het zal ophouden te bestaan.
Broeders en zusters, weet wel dat de valse Profeet zich eerst nog moet openbaren en daarna komt ook nog eens de Steekvirus, de Horror van 3 dagen Hel! Dit alles zou kunnen plaatsvinden vanaf ±1 nov.2021. Bereid u voor!

Blijf binnen als de Steekvirus uitbreekt. Blijf thuis! Het is maar voor 3 dagen.


Het visioen Vijf Fiches 59
Dit visioen dat ik op 15 dec.2015 had ontvangen was ongeveer 3 jaar eerder voordat Charles Aznavour op 1 okt.2018 kwam te overlijden. Precieze datum: (22-05-1924 / 01-10-2018)

Charles Aznavour stierf op 94 jarige leeftijd en heeft te maken met de twee Eindtijd-Profeten Mozes en Elia, die op dat moment ook 94 jaar(!) oud waren. Jezus, heeft mij dat laten zien!

Waarheid visioen Vijf Fiches 59 pas op 21-06-2016 ingezien
Het visioen (Fiche 59) dat ik op 15 dec.2015 had ontvangen laat zich heel gemakkelijk aanzien en kan op verschillende wijze worden berekend.
Maar de waarheid van de twee cirkels die in elkaar zijn verweven, stellen in werkelijkheid twee karakters voor in één lichaam! Er zit namelijk een tijd tussen. De eerste en langste tijd (59 jaar) gaat dat van de valse Profeet aan en de kortste tijd (3,5 jaar) dat van de Antichrist. Als dan de valse Profeet wordt gedood, neemt Satan (Lucifer) na drie dagen (72 uur) met een “Walk-In” het lichaam over voor nog precies 3,5 jaar. Beide karakters hebben dan in één lichaam geleefd! Vandaar de twee cirkels verweven in een fiche dat als één lichaam moet worden gezien.
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet. Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.

Zie: 59 jaar (1962-2018-2021)

Omdat de valse Profeet in nov.2015 nog niet bekend was, schreef ik in het verslag van De vier ruiters van de Eindtijd dat de valse Profeet zich nu zeker in dec.2015 zal gaan openbaren en aan de hand daarvan kreeg ik dit visioen van de vijf fiches met het nr.59 erop!
De profetie van Natan vond plaats op 27 september 2015. Hij zei; dat het nog enkele maanden zou duren voordat de Messias (valse Profeet) zich zal openbaren.* Met het zien van deze video dacht ik dan ook dat het hier om de tijd ging. Maar de uitleg ervan is in werkelijkheid totaal anders!

*) Zie: Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan

Openbaring valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich in sept.2021 bekent zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend. Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22)

De Heer wil de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk houden. Dit heeft te maken met het feit dat de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

De boog en pijlen van begrip
Vanaf de eerste dag zal hij, op een wel heel extreme manier, alle aandacht van de hele wereld naar zich toetrekken. Wat deze valse Profeet allemaal zal brengen, zal ieders voorstellingsvermogen te boven gaan. Alle Joden in Israël en daarbuiten zullen uitzinnig zijn van vreugde! Want zij zien in deze valse Profeet namelijk de lang verwachte Messias!
Direct zullen er plannen gemaakt worden voor de bouw van de derde Tempel. Door de geestelijke kracht van de valse Profeet zullen alle vijanden van Israël door pijlen van begrip en liefde worden getroffen.
Zie de vele foto’s van de derde Tempel in:
Maar, de Derde Tempel zal niet worden gebouwd. De tijd is te kort. De bouw duurt één jaar.

Zie: Een onzichtbare derde Tempel

Het Beest (valse Profeet) op het witte paard
Niemand zal nog enige reden hebben om oorlog te voeren. Er zal een vreemde harmonie zijn dat werkelijk door niemand meer te begrijpen is en dat komt door de valse Profeet, die door de Heer het Beest wordt genoemd. (Openb.13:2) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
___
Jezus: “Het is waar, dat er een tijd van vrede en voorspoed zal aanbreken en gedurende die tijd zal het Beest aan populariteit en respect winnen. Hij zal de problemen van de wereld in het niets doen verdwijnen, maar de vrede zal eindigen in bloedvergieten en de voorspoed zal in het hele land veranderen in grote hongersnood.”

Bron: [PDF] Mary K. Baxter (Hoofdstuk 22)

De aller- grootste Opwekking ooit
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden vanaf de maanden okt./nov.2021. De Grote Opwekking zal maar 90 dagen duren!


Mozes en Elia – De twee Profeten van de Eindtijd

De twee Olijfbomen
Mozes en Elia zijn, vanaf het jaar 2021 gezien, nu al 97 jaar oud(!) en zullen door het Joodse volk, en de hele wereld, binnenkort herkend worden. Dat moet haast wel, want ze zullen voor grote rampen zorgen!

(Openb.11:3-12) [11] “Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.”

Charles Aznavour: (Geboren 22 mei 1924 – Overleden 1 okt.2018)

(Dec.2015) Met dit schrijven was Charles Aznavour al 91 jaar oud. Direct zag ik, dat zijn leeftijd ook dat van deze twee Profeten is! Aanvankelijk had ik 73 jaar geschreven. Dat was dan ook een vermoeden, want ik had toen nog geen vergelijking. Maar volgens het visioen “Fiche 59” zijn deze twee Profeten dus wel even wat ouder!

De 2 Getuigen van Openbaringen
Wat ik uit het visioen heb begrepen is, dat de twee Profeten, in jute zakken bekleed, al vanaf 1 okt.2018(!) met hun werk zijn begonnen. Dat was de dag de maand en het jaar dat Charles Aznavour was overleden. De twee Profeten waren beiden toen al 94 jaar oud!
___
(Openb.11:3) “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.”
We weten nu vrijwel precies hoelang deze twee Profeten zullen leven.
Vanaf 1 okt.2018 t/m 1 april 2022 is 3,5 jaar! (1260 dagen)

Vanaf 1 okt.2018 t/m 1 okt.2021 is 3 jaar plus 6 maanden is 1 april 2022!

Jeruzalem – Het huis van Juda
Niemand weet nog om wie het gaat. Maar dat kan nu niet lang meer duren. In jute zakken bekleed, zou een kledingstuk kunnen zijn. Het kenmerk van de twee Profeten. Israël, wordt verdedigd door deze twee Profeten. Armageddon? Voorwaar, Jeruzalem blijft ongeschonden!

(Zagg.12:2-3) God de Vader: “..over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”


« Een groot feest in Israël »
(De hele wereld zal verbaasd zijn)
.
Op het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren, zal de hele wereld verbaasd zijn! Want dit is de man die voor vrede en welvaart zal gaan zorgen. Hij zal alle aandacht naar zich toetrekken.
Er zal, op die dag, in Israël een groot feest zijn en alle Joden zullen juichen!
De valse Profeet zal zich in sept.2021 bekend maken. De hele wereld zal hem via de T.V. kunnen volgen en hij zal ±14 uur lang “Live” te zien zijn en dat elke dag totdat hij ±2 febr.2022 plotseling zal worden gedood.
___

Veel mensen en christenen die van de komst van de valse Profeet al op de hoogte zijn, kijken al uit naar deze dag, want dit is Wereldnieuws! Met dit gebeuren, zullen de mensen op een spannende wijze met elkaar praten en van ideeën kunnen wisselen, want dit nieuws brengt de nieuwsgierigheid zoals de mens dat nog niet eerder ooit in zijn leven heeft meegemaakt!

De eerste momenten zijn meestal de belangrijkste. Velen zullen dit gebeuren van het begin af opnemen. Waarschijnlijk zal het op alle zenders van de wereld worden uitgezonden. Ik ga er vanuit, dat er binnenkort geruchten zullen zijn over de komst van deze Wereldleider. Meestal is CNN de eerste als het om heel belangrijk nieuws gaat. (CNN Breaking News) Veel mensen zullen dit op T.V. willen zien!
Pim Fortuyn maakte al grote indruk, maar deze man is werkelijk uniek!

Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.

(Nederland – Pim Fortuyn: Geboren 6 mei 1948 – Overleden 19 febr.2002) (53 jaar oud)
Wat Pim Fortuyn is overkomen zal ook met de valse Profeet gebeuren.
In zeer korte tijd trok hij alle aandacht van de hele wereld naar zich toe. De wereldpers stond om hem heen. Hij was elke dag in het nieuws en alles wat hij zei, bracht de mensen tot nadenken totdat hij door een kogel werd gestopt! Dat zal ook met de valse Profeet gebeuren. Maar geheel anders dan wat met Pim Fortuyn gebeurde, zal de valse Profeet na 3 dagen plotseling uit de dood opstaan en zijn boog van begrip en liefde zal dan veranderd zijn in een zwaard! Hiermee zal de Antichrist dan opstaan en de wereld naar een bijna totale ondergang zal leiden.
___
(Matth.24:22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
===*===

(10-01-2016)

Stof tot nadenken (1)

Het visioen van de vijf fiches 59

Het visioen wat de Heer Jezus mij heeft gegeven blijft ongewijzigd! Er was geen andere vertaling dan alleen dat, wat ik ervan heb kunnen zien. Wat Jezus mij heeft gegeven kan ik niet veranderen en… ik zou niet weten hoe. Een visioen/Profetie kan niet veranderd worden.

Twijfelen aan een visioen?
Ik weet zeker dat ook Natan, de Hebreeuwse jongen van 15 jaar oud, nu begint te denken: “Ik heb een hemelse ervaring gehad en heb daar zoveel bijzonderheden gezien en ook de komst van de Messias, dat hij zich na enkele maanden zal openbaren, en er is nog steeds niets bekend.”

Vanaf zijn ervaring op 27 sept.2015 zijn we nu al bijna een jaar verder en nog steeds geen Messias.

Alle bijzonderheden die Natan in de Hemel heeft mogen meemaken, komen precies overeen met dat wat de Rabbijnen min of meer ook al wisten. Het waren vele ingewikkelde details die je als kind nooit kan weten, tenzij je een hemelse ervaring of een visioen hebt gehad.
Natan was niet gestudeerd, hij was geen bekend lid van een Synagoge en toch wist hij bijzonderheden te vertellen, die de Rabbijnen werkelijk versteld hebben doen staan.
Het is opgenomen en dat verslag is op 4 okt.2015 direct op Internet gezet!

Zie: Rabbi Rami Levy & 15 year old Natan

De Joodse jongen Natan van toen 15 jaar oud, en al de Rabbijnen, zullen nu wel hen bedenkingen hebben en ik moet eerlijk toegeven, ik ook! Voorlopig is het nog even afwachten.
De Israëlieten zijn er nu al zeker van, dat de Messias zich nu binnenkort zal openbaren. Nog niet eerder hebben de Joden zo een zuivere berekening kunnen maken als toen in het jaar 2016.
___

Maar zoals we nu al weten wordt de valse Profeet verwacht in sept.2021.

De bezoekers
Vanwege zijn berichtgeving heeft Natan wereldwijd al vele bezoekers. Ook zij zullen nu wel hun twijfels hebben en natuurlijk ook alle anderen, ergens in de wereld, die met het krijgen van zo’n groot visioen op Internet er niet mee voor de dag, of naar buiten, durven te komen.
Jezus: “Gelovigen bezondigen zich door de openbaringen; de visioenen en de Woorden van de Heer te verwerpen.”  – (Louise Buchmann: “Wat de Heer mij liet zien en horen” – Blz.9).

Jezus zegt, dat de tijd allang voorbij is. De tijd is al op. Dus hoelang moeten we nog wachten voordat de valse Profeet zich zal openbaren? Hij kan nu elk moment van de tijd bekend zijn.


(04-02-2016)

Stof tot nadenken (2)

Op 5 febr.2021 is de valse Profeet/Antichrist 59 jaar oud!

De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (15-08-1769) – (05-05-1821).
Napoleon was van 1804 t/m 1815 Keizer van Frankrijk. Hij is 51 jaar geworden.

Hij had de absolute macht, 11 jaar lang.

De tweede Antichrist: Adolf Hitler (20-04-1889) – (30-04-1945)
Hij begon zijn werk vanaf 1933 t/m 1945. Hij is 56 jaar geworden.

Hij had de absolute macht, 12 jaar lang.

Voorloper Antichrist
De valse Profeet (Het eerste Beest) zal 59 jaar worden.
Geboorte valse Profeet (05-02-1962) – (Einde verwacht op ±2 febr.2022)
De derde en laatste Antichrist (Het tweede Beest)
De Antichrist zal zich openbaren op 5 febr.2022 en zal t/m het einde van Armageddon Regeren.
Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood, neemt Satan (Lucifer) met een “Walk-In” het gezag over.
Openbaring Antichrist wordt verwacht op 5 febr.2022.
Geboorte valse Profeet 05-02-1962 t/m ±2 febr.2022 – Einde Antichrist 5 sept.2025.

De derde Antichrist is alreeds geboren en is de ergste van de drie!

De ruiter van het eerste (witte) paard (het eerste Beest) verdwijnt, na vijf maanden, aan het einde van de eerste 3,5 jaar van Daniël. De valse Profeet komt niet meer terug in beeld.
De ruiter van het tweede (Rode) Paard is in feite de ruiter van het eerste Witte Paard die uit de dood is opgestaan. Namelijk, het lichaam van de valse Profeet wordt in febr.2018 door Lucifer zelf overgenomen. Deze wordt dan de Antichrist, het tweede Beest, de verwoester en hij heeft een zwaard!

(Openb.6:4) “En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

De valse Profeet is geboren op 05 febr.1962 en is geen Antichrist. Maar dat verandert al gauw op het moment als hij wordt gedood. Want 72 uur later, op 5 febr.2022, staat de valse Profeet weer op en is op een wonderbaarlijke wijze volkomen hersteld van een dodelijke hoofdwond!
Zie: (Openb.13:3-4) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”


(22-05-2016)

Stof tot nadenken (3)

“De valse Profeet”

(Sept.2021)

Broeder en Zusters, Hoeveel tijd hebben we nog?
Zie nu het volgende:
Al mijn schrijven komen voort uit (Joh.16:13) ”Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Het zijn vele aanvullingen die niet in de Bijbel voorkomen.


Special Torah Scroll Written for Messiah Completed

Speciale Thora Geschreven voor Messias voltooid

De Rabbijnen
Hieraan is al duidelijk te zien dat het niet zolang meer kan duren voordat de valse Profeet op zal staan, want de tijd is al op!

Bron: _http://www.breakingisraelnews.com/64082/special-torah-scroll-written-messiah-completed-photos-jewish-world/#LyaAXBXZlAfD4Pig.97

What is the Messiah Waiting For?
The End Time Shofar

The End Time shofar

Bron: _http://www.breakingisraelnews.com/65107/are-jewish-people-ready-messiah-jewish-world/#pWYUWiotbPlk2m7f.97

De Messias weet dat hij wordt doodgeschoten en dat is iets waar je niet graag naar uitkijkt. Toch zal er en moment komen dat hij zich wel moet openbaren om de mensen te helpen.

Waar wacht de Messias nog op?

Volgens mijn inzicht wacht de valse Profeet het moment af, dat de Euro of de Dollar zal instorten, want dan moet hij zich wel openbaren om de economie en daarmee de mensen te redden.

Nieuwe Amerikaanse Dollar

De nieuwe Amerikaanse Dollar voor het jaar 2021 of 2022

Maar met de invoering van de nieuwe Amerikaanse Dollar is een economische ineenstorting ook mogelijk. De valse Profeet moet dan wel opkomen. Hij is de Redder, de Wereldleider ooit. Dit zal de Messias zijn waar de het Joodse volk al zo lang naar hebben uitgekeken.

Zijn komst zal zijn, vermoedelijk eind sept.2021. Aan de hand van de vele verslagen die ik over en weer op het Internet heb kunnen vinden kom ik uit op deze datum.


“Countdown Armageddon”

(Vanaf 5 februari 2022)

Een generatie 73 jaar en 11 maanden
Het aftellen is in werkelijkheid begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en bij God de Vader is een generatie precies 73 jaar en 11 maanden.

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Zie ook het volgende: Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea) – (Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar De weerhouder

De Keniaan dr. Owuor: “Ik herhaal: de Heer heeft tot mij gesproken dat het tijd is en dat de Kerk op ieder moment opgenomen kan worden. DE TIJD IS VOORBIJ. Alle christenen moeten zich gereed maken voor de komst van de Heer.”

Ricardo Cid (Republiek Chili, Santiago)
”Jesus, is coming soon! Hoe kan ik je hiervan overtuigen, het is al zo snel!”

Zie internet! 8 uur in de Hemel door Ricardo Cid.

Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah.

(Oost-Maleisië) Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

De bouw van de derde Tempel zal dan zijn aanvang nemen, direct nadat de valse Profeet zich bekend heeft gemaakt, maar zal uiteindelijk niet worden gebouwd.
De laatste grote Opwekking van Joël (2:23/28) “De late regen” zal plaatsvinden in de maand febr./mrt. 2018 vijf maanden voor de Opname.
De Heer wil de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk houden. Dit heeft te maken met het feit dat de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.

Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”

Voor de bezoekers van deze Website:
Alles wat ik schrijf is aan u, of u het nu wilt geloven of niet.

Als Jezus mij een visioen geeft, dan vertel ik dat aan iedereen!

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Ge­noot­schap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De komst van de valse Profeet (sept.2021)

(DZG// Dinsdag 15-12-2015/ 22:10) – (Update: 06-10-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Armageddon) Vier paarden in een draf
Bron: _https://ioan17.wordpress.com/tag/got-question-org-question-of-the-weekwhat-is-going-to-happen-according-to-end-times-prophecy/
De ruiter op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Franse zanger Charles Aznavour (94) overleden (1924-2018)
Precieze datum: (22-05-1924 / 01-10-2018)
Bron: _https://www.bruzz.be/music/franse-zanger-charles-aznavour-op-94-jarige-leeftijd-overleden-2018-10-01
De Derde Tempel naast de Rotskoepel
Bron: _https://beyondthecusp.wordpress.com/2016/03/20/kamil-al-khatib-and-another-absurdly-ludicrous-accusation/
De twee getuigen (Mozes en Elia)
Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
De twee getuigen  (The 2 Witnesses of Armageddon)
Bron: _http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
De nieuwe US Dollar (2021/2022)
Bron 1: _http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-News!/Nieuwsbrief%20140%20-%20111129.pdf
Uitleg nieuwe Dollar, niet toegevoegd.
Aanvulling van Bron 1:
Bron: _http://www.darkroastedblend.com/2013/03/fictional-currency-imaginary-money.html
De dollar vandaag de dag, niet in beeld gebracht.
Bron: _http://thecrux.com/ron-paul-theres-a-new-threat-to-the-u-s-dollar-now/
===*===