De Opname uitgesteld?

De Opname uitgesteld?
– Eindtijd bijna voorbij –
.
________________________________________________________________
Update (14-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Waar blijft de Opname?

De Heer stelt alle dingen uit tot op het allerlaatste moment, zelfs tot op het laatste uur! Toen de Heer mij, op 23 maart 2013, het visioen van 23 aug.2018 gaf, zag ik dat daar precies vijf jaar en vijf maanden tussen zat. Het visioen aug.2018 was moeilijk te berekenen, maar het duurde dan ook meer dan vijf jaar voordat ik inzag dat de Laatste Jaarweek van Daniel eerst op 23 aug.2018 was ingegaan.

Het getal vijf
In elk visioen, dat ik van de Heer heb gekregen, is het getal 5 verwerkt. Steeds maar weer het getal vijf. Waarom is dat? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de vier ruiters. Namelijk, na elke 5 maanden staat er een ruiter op. Maar… alleen de tijd van de valse Profeet is ingekort. Dat zou eerst 3,5 jaar valse vrede zijn. Daar was nog maar vijf maanden van over.
De tijd die de valse Profeet nog rest, zeg maar nog over heeft, wordt steeds minder, want op 2 feb.2025 is zijn laatste dag op aarde en dan moet hij, drie dagen later, zijn macht overdragen aan Satan! Hoeveel tijd heeft de valse Profeet dan nog over? (150 dagen)!
___
Zie: Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon:
In 12 maanden tijd een andere paard.
De valse Profeet op het witte paard: Vanaf sept.2024 t/m 2 feb.2025. (±150 dagen)
Het rode paard: Vanaf 5 feb.2025 t/m het einde op 5 sept.2025.
Het zwarte paard: Vanaf maart 2025 t/m einde Armageddon in sept.2025.

Het vale paard: Vanaf april 2025 t/m einde Armageddon in sept. 2025.

Tijd valse Profeet loopt af op 2 feb.2025!
Vanaf 5 sept.2024 t/m 2 febr.2025 gezien, is de marge nog maar 150 dagen! Dan moet de valse Profeet zich toch wel openbaren, want zijn tijd is al bijna op!
Zie nieuwe en laatste berekening:

Bijvoorbeeld: Vrijdag zou de beste dag kunnen zijn. In het grafiek heb ik dat ook zo aangegeven. Deze tijd is veel te kort. Daarna zou de Heilige Geest met de Grote Opwekking dan nog maar ±150 dagen over hebben voordat de valse Profeet op 2 feb.2025 wordt gedood. De best mogelijke tijd voor de openbaring valse Profeet zou kunnen zijn: op 5 sept.2024!

Twee visioenen die de Eindtijd bepalen
Het visioen ’23 aug.2018′ geeft het begin aan van de laatste Jaarweek.
Vanwege de verschillen in tijd duurde het wel even voordat ik dat inzag.

De valse Profeet wordt niet ouder dan 62 jaar.

Voorloper Antichrist
De valse Profeet (Het eerste Beest) zal 62 jaar worden.
Geboorte valse Profeet was op 05-02-1962 en zijn einde zal zijn 2 febr.2025.
Openbaring Antichrist wordt verwacht op 5 febr.2025. Op het moment dat de valse Profeet wordt gedood, neemt Satan (Het tweede Beest) met een “Walk-In” het gezag over.
Einde Antichrist zal zijn op 5 sept.2025.

Na Napoleon en Hitler is de derde Antichrist de ergste van de drie!

Tot zover tijden juist berekend.

_____

Het tweede Beest
De ruiter op het eerste paard verdwijnt al na ±80 dagen en de valse Profeet, het eerste Beest, op het witte paard komt niet meer terug in beeld.
De ruiter op ‘Het Rode Paard’ was in feite eerst de ruiter, van het Witte Paard, die uit de dood is opgestaan. Het lichaam van de valse Profeet wordt op 5 febr.2022, met een Walk-In, door Satan zelf overgenomen en wordt dan de Antichrist het tweede Beest, de verwoester en hij heeft een zwaard!

(Openb.6:4) “En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

De wederopstanding van de valse Profeet
De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en is geen Antichrist. Maar dat verandert al gauw op het moment als hij wordt gedood. Want 72 uur later, op 5 febr.2022, staat de valse Profeet weer op en is op een wonderbaarlijke wijze volkomen hersteld van een dodelijke hoofdwond!
___
Zie: (Openb.13:3-4) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”


Verschuiving in tijd niet meer mogelijk
– De tijden staan vast –
.
Er zal geen uitstel meer zijn
De openbaring van de valse Profeet had eigenlijk al in okt.2021 moeten plaatsvinden. Dat wordt nu vrijwel zeker in nov.2021, want de Eindtijd loopt af op 2 feb.2022! Er is voor de Heilige Geest nauwelijks nog tijd over voor de Grote Opwekking.
(Openb.10:6c-7) “…er zal geen uitstel meer zijn, [7] maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.”
Dit geheimenis gaat het mysterie aan van de laatste Zoon Gods.

Er worden op aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren.

De laatste Benjamin
Het wachten is op de een na laatste Benjamin van de Heer God de Vader. Het duurt echter zolang dat de Heer eigenlijk als het ware geestelijk een Keizersnede zou moeten uitvoeren om deze een na laatste Benjamin geboren te kunnen laten worden, want eerst daarna kan de Grote Opwekking beginnen.
De laatste Benjamin, de laatste Zoon van God de Vader, zal uit de geest wederom geboren worden op 2 feb.2022. Hij kan op aarde dan nog ±70 dagen van zijn niveau genieten voordat de Opname op 13 apr.2022 zal plaatsvinden.
(Afbeelding: De laatste Benjamin)

(Matth.11:11-12) “…en geweldenaars grijpen ernaar.”

Gebeurtenissen in volgorde
1)_Openbaring valse Profeet voordat de Steekvirus uitbreekt.
2)_Verwacht: Wereldwijd drie of vier dagen Steekvirus.
3)_De valse Profeet zou zich kunnen openbaren tussen 5 en 19 nov.2021.
Het beste moment zou dan kunnen zijn op vrijdag 5 of vrijdag 12 nov.2021.

De valse Profeet heeft vanaf 5 nov.2021 nog te gaan 89 dagen of 82 dagen.

De Leeuw Gods

Eerst moet de valse Profeet zich nog openbaren begin nov.2021. Dan na ongeveer 3 dagen later breekt de Steekvirus uit voor 3 of 4 dagen! Daarna breekt de Grote Opwekking uit en de Heilige Geest staat als een Leeuw gelijk met zijn poten op de beiden virussen, de Corona en de Steekvirus, en het zal direct ophouden te bestaan.

Deze tijden staan vast
1)_De dood van de valse Profeet zal plaatsvinden op 2 feb.2022.
2)_Drie dagen later de opstanding van de valse Profeet op 5 feb.2022 als de Antichrist.

3)_De 1e en de 2e Opname op 13 en 16 april 2022. Op 17 april 2022 is het Pasen!

Satan stelt de christenen gerust
Eén van de meest gebruikte teksten om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”  – De duivel weet dat hij hiermee doel treft.
Maar… naarmate de Opname steeds dichterbij komt, is er in de tijd nauwelijks nog een verschuiving mogelijk waardoor de dag van de 1e en de 2e Opname zichtbaar is geworden. – (Afbeelding: Doomsday Clock)

Het zijn maar enkelen die dit kunnen zien en… De Zonen Gods!

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!


Het moment van de 1e en de 2e Opname op 13 en 16 april 2022

De Kandelaar Gods
Het Symbool en Beeld van God de Vader
Het Kruis is het symbool dat de mensen aan Jezus doet denken. Maar het kruis van Jezus verdwijnt uit de huiskamer en is bij vele mensen in de wereld al niet meer in hun huis te vinden.

De Kandelaar is de Heilige Geest. Dat is het licht in het hart van de vele christenen. Maar de Kandelaar Gods wordt weggehaald op de dag dat de valse Profeet wordt gedood! Niemand zal dan nog bij machte kunnen zijn om in tongen te kunnen spreken, want de Heilige Geest is uit alle harten van de christenen weggehaald. Het duurt dan nog 70 dagen voordat de 1e en de 2e Opname op 13 en op 16 april 2022 zal plaatsvinden.

De Opname uitgesteld?
Vele christenen denken dat de Opname is uitgesteld. Dat komt omdat ze denken dat de Opname allang had moeten plaatsvinden, want, waar blijft de Heer toch?
Toen ik eind 2014 in een andere gemeente kwam, nam de Pastor mij even mee naar een vergaderruimte. Het eerste waar de Pastor direct over sprak was: “Waarom heeft de Opname nog niet plaatsgevonden? De tijd is al op!”  – De Pastor wist wie ik was!
Veel christenen reageren op dezelfde wijze. Maar het ergste moet nog komen, want zeer- zeer velen zullen achterblijven in het Dal van Armageddon! Dat zijn er ±99! (Luk.15:1-32)
Een hoogst enkele wordt opgenomen.

Zie details: Opname één miljard (Niemand wil achterblijven)

De Opname wordt verwacht in april 2022
Deze Opname gebeurt in een ondeelbaar ogenblik en is vrijwel onzichtbaar. Dat komt omdat we eerst de drie dagen van Jona hebben en daarna de drie Duistere Horror dagen. Aan het begin en einde van deze drie Duistere dagen zal er tot twee keer toe een Opname plaatsvinden.
Plotseling zijn alle kleine kinderen t/m 7 jaar en van gelovige ouders t/m 12 jaar, en vele christenen, met de Opname van de Aardbodem weggenomen. Dit is de eerste Opname, maar na drie dagen komt er nog een Opname!
.
Alle christenen zijn dan thuis, want er is in de hele wereld al drie dagen geen daglicht meer. Dit zijn de dagen van Jona waarover Jezus heeft gesproken.
(Matth.12:38-39) “Toen antwoordden Hem enige der Schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. [39] Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet.”
Dan aaneensluitend komen de drie dagen van pure Horror, dood en verderf!

(Twee keer 72 uur) De drie dagen van Jona zullen zeer kleurrijk zijn. De Aurora’s zullen 72 uur lang aanhouden en aan de hemel zal een groot rood Kruis over de hele wereld te zien zijn. Daarna komt de nacht van 72 uur!

De 1e en 2e Opname zullen plaatsvinden in het donker
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”  – Dit heeft te maken met de drie dagen van Jona en de drie dagen totale duisternis.
De situatie in de wereld is nu al zo verschrikkelijk geworden dat veel kerken in de overlevingstand zitten. De gemeente van de Heer lijkt wel vol, maar er zijn nauwelijks voldoende middelen (geld) om de gemeente staande te houden.
(De Eindtijd) De Heer zegt dat de tijd al op is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Evangelist Choo Thomas (9 feb.2012)

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Met de Opname zullen maar een handjevol christenen worden opgenomen. De grote verdrukking is dan al voor drie maanden aan de gang!
Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat.
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen.” (blz.27)


– Mijn eerste verslag –
.
De EindtijdTwijfelen aan de datum
Omdat de Eindtijd al bijna voorbij is, begon ik aan de tijd te twijfelen.
.
(!!!) Geen toeval
Zie nu hoe de Heer mijn vraag beantwoorde:
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, vroeg ik: “Heer, heb ik de datum van de 1e Opname wel goed?”
Met dat ik dat gevraagd had, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015!
Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de 1e Opname. Dat is precies 7 jaar later! Hoe bestaat het. Zou ik dan nog aan de visioenen twijfelen die de Heer mij allemaal heeft gegeven?

De twee mooiste visioenen waren Aug.2018 en Vijf Fiches 59.

(Afbeelding) Billy Graham: “Why The Delay?”
Zie de Heer in het midden van de afbeelding: Het moment van de Opname.
(Waar blijft de Heer?) Billy Graham heeft zich daar ook al over verbaasd. Hij had echt gedacht dat de Heer nog in zijn leven terug zou komen, maar helaas. De Heer zei al, dat hij Billy Graham voortijd thuis zou halen.
Zie details:
De Heer legt uit wat er nog allemaal zou gebeuren voordat de Opname zal plaatsvinden en één daarvan was het thuishalen van Billy Graham. Zie details: Armageddon is in zicht
Jezus: “Dit zijn de gebeurtenissen die binnenkort zullen gebeuren als signaal van jullie vertrek van deze Aarde, Mijn Geliefden…”  – “Ik zal Billy Graham mee naar huis nemen.”
Door de Heilige Geest gegeven aan: Maurice Sklar
Billy Graham (07-11-1918) – (21-02-2018) De grootste Evangelist allertijden!
Meer dan één miljard(!) mensen heeft hij met het Woord kunnen bereiken.
.
===*===

Wachten tot na de Opname – Drie keer een Magere Hein?
Velen gaan voor de Gouden Kroon!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Opname uitgesteld? – Eindtijd bijna voorbij

(DZG// Maandag 01-11-2021/ 23:53) – (Update: 04-11-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Zon en wolken – Het moment van de Opname
Bron: _https://aboitebaptistchurch.org/sermons/psalm-19-perfect-revelation-lord/
Billy Graham – Why the Delay
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/SCrhG983cvg/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=SCrhG983cvg
De valse Profeet op het witte paard
(De valse Profeet met een Boog en pijlen van begrip)
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Openbaring Antichrist(Jan.2022 t/m sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00) – Afbeelding (7:15)
Sadhu Sundar Selvaraj
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
De laatste Benjamin – 70 dagen voor de Opname
(Foto) American Bald Eagle zittend op een tak. Bron: _https://media.arkansasmatters.com/nxsglobal/arkansasmatters/photo/2016/06/14/Bald%20Eagle_1465923279470_8990936_ver1.0_640_360.jpg
Bron: _http://www.kark.com/news/local-news/american-bald-eagle-recovery-recognized-june-20/481357943
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
Satan stelt de christenen gerustDoomsday Clock
(Afbeelding) Bron: _https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
De Opname (Visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
Het kruis van Jezus verdwijnt uit de huiskamer
(Foto) Bron: _https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/187691-de-symbolische-betekenis-van-het-kruis-van-jezus.html
Bron: YouTubeThe RaptureWho is left behind?
3 Days of Darkness – The moon with clouds
(Afbeelding) _https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGKyjy8dFv4xN_QQZocynFOdTHxL7278
Few will be taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
CM Christianity Malaysia – Malaysia’s Christian News Website
(Afbeelding) Three times a Grim Reaper (1024×640)
The Case For Grief Support In The Asian Context: Dr Edmund Ng
Bron: _https://christianitymalaysia.com/wp/case-grief-support-asian-context-dr-edmund-ng/
===*===