Doch tevergeefs eren zij Mij

– De Opname slechts voor een enkele –

Jezus:
“Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”
(Louise Buchmann -Zwitserland- “Wat de Heer mij liet zien en horen” Blz.27)
Zie verder in dit verslag.
___
Oude foto met tekst “But in vain do they worship Me” verwijderd
De Heer heeft mij ingegeven de foto, met daarop “Maar tevergeefs aanbidden ze Mij” te vervangen door een foto van Angelica Zambrano te plaatsen.
Dat gaf de Heer mij in op dinsdag 11-12-2018 om 16:22 uur. De Heer aanbidden is niet verkeerd. Het brengt de christenen tot het opdoen van inzichten.
.
________________________________________________________________
Update (22-12-2022)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


– The Rapture –
Maar weinigen worden opgenomen

Jezus: “Ik maak scheiding tussen het kaf en het koren”
(Luk.12:51)
“Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen?

Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.”

De Heer gaf mij in het verslag van de “De onbezorgde Voorganger” (Deel 1) te schrijven.

Dit verslag had ik al voor even stand-by staan. Maar toen ik een slechte preek hoorde, heeft de Heer mij gewezen op dit verslag dat namelijk was blijven liggen en waar ik niet meer aan gedacht had. Door die preek bracht de Heer mij dit verslag in herinnering en het staat nu op de Website.

Waarom was dit verslag zolang blijven liggen? Ik was namelijk met meerdere verslagen tegelijk bezig. Toen ik er weer aandacht zei ik: “Heer, de christenen zullen met het lezen hiervan Uw website niet meer willen openen.”
De Heer: “Ik maak scheiding tussen het kaf en het koren.”

Toen pas heb ik het op de website geplaatst.

Dan geeft de Heer mij het volgende in: “Ik kan jullie gezang niet meer verdragen.”
Ik begreep direct wat de Heer hiermee bedoelde. Deze liederen komen niet meer uit het hart. Het is een gewoonte geworden.
Toen opende ik in datzelfde uur de website van Angelica Zambrano en van Elvi Zapata waar ze in beide gevallen te horen kregen dat 80% van de evangelische christenen achter zullen blijven.

Toen gaf de Heer mij in dit verslag (Deel 2) te schrijven. En ja hoor, waar ik al bang voor was gebeurde. De bezoekers lieten het nu massaal afweten. Direct moest ik denken wat de Heer tegen mij had gezegd: “Ik maak scheiding tussen het kaf en het koren.”

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018!

Opnieuw berekenen
Aanvankelijk had ik gedacht dat totaal 2,5 miljard mensen opgenomen zouden worden, totdat Jezus mij ingaf dit aantal nog eens te bekijken. Direct zei ik: “Maar Heer, de Opwekking alleen al brengt 1,2 miljard binnen!” En weer gaf de Heer mij in ook dit aantal te bekijken.

Zie het volgende:

Angelica Zambrano kreeg in 2014, via de Engelen des Heren, te horen dat 80% van de evangelische christenen achter zullen blijven. Dat betekent dat er maar 20% wordt opgenomen.
Elvi Zapata verklaarde in 2013 ook al, dat 80% van de christenen achtergelaten zullen worden.

Voordat de grote Opwekking uitbreekt, is de gemeente van Laodicea geestelijk vrijwel geheel in slaap gevallen. Het is een slapende gemeente.

Getuigenis van Angelica Zambrano
Door de Engelen Gods liet de Heer mij zien dat 80% van de Evangelische christelijke Kerk, de gemeente des Heren, op aarde zal worden achtergelaten. Zij zullen achterblijven omdat ze koud zijn en omdat ze niet in Gods aanwezigheid willen verkeren vanwege hun zonden.
Slechts 20% zal met de Opname worden opgehaald om samen te zijn met Jezus. Dit is alleen voor de ware christenen. Dat is de reden waarom Jezus zegt: “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

(Matth:22:14) We zijn allen wel geroepen, maar we worden niet allemaal opgenomen.

Laat me uitleggen wat er allemaal gebeurt in veel van de kerken. Er is zeer veel religiositeit.* Er is geen loyaliteit aan het woord van God. Binnen in de kerk juicht de gemeente voor de Heer en verheugen zij zich, ze dansen en ze spreken zelfs in tongen. Maar wanneer ze thuis zijn, zijn ze totaal verschillend. Ze doen dan alsof ze de duivel zelf zijn. Dat is wat er gebeurt.
Mensen gaan naar huis en spreken totaal anders wat Jezus heel verdrietig maakt. Thuis wordt er niet gebeden. Ze lezen ook nauwelijks het woord van de Heer om Zijn aanwezigheid te zoeken. Jezus, wil niet dat iemand van ons zal worden achtergelaten.
Het is zeer droevig dat 80% van de kerk en gemeenteleden nog niet klaar zijn voor de terugkeer van de Heer. Er zijn maar enkele kerken die de ware liefde van Jezus tonen.
Tot zover.
Bron: Christ is Coming – Prepare to meet the Lord
(20 jan.2014)
___
*)  “Religiositeit” zijn mensen zonder geloof en buitenkerkelijk; alleen als het hun uitkomt.
Nog beter gezegd: Velen hangen aan hun Geloofsleer zijn Godsdienstig en Godvrezend.

Deze mensen hebben alleen de naam dat ze christenen zijn.

Een christen (vrouw ±60 jr.) bevestigde dat zij in het jaar 2012 een visioen van de Heer heeft gekregen, dat het over grote deel van de gemeente achter blijft. Toen ik haar vertelde dat van de huidige gemeente Loadicea er maar 3% zal worden opgenomen kwam zij met deze bevestiging.

Billy Graham: De grootste Evangelist aller- tijden!
(Geboren 07-11-1918)
Meer dan een miljard mensen heeft hij met het Woord kunnen bereiken.
Jezus: “Ik zal Billy Graham mee naar huis nemen.”
Billy Graham zal vlak voor de Opname door de Heer worden binnengehaald.
Zou de Heer Billy Graham in levende lijve met de Opname meenemen, dan had de Heer dit niet aan Maurice Sklar doorgegeven.
___
(Maurice Sklar/America)

Time is running out fast! (Poort van genade bijna gesloten)

Zie: (2 Petrus 1:10) “Verkiezing – noodzaak!”

(Een rechtvaardige nauwelijks gered)

are-you-ready1
are-you-ready1b
are-you-ready-png
are-you-ready2
Deze kerk is werkelijk overvol en dan is de Opname daar.
En maar ±15 christenen blijven achter??? Het is juist andersom!
___
Zie: “Armageddon is in zicht!”  (Video’s – De Opname)
In deze YouTube video’s is heel duidelijk te zien wie er allemaal achter zullen blijven.
Broeders en zusters, ik heb veel dromen gehad, veel visioenen. Want dat wat ik zag, is iets wat jullie niet graag willen horen. Vooral veel Voorgangers willen er het liefst niets van weten. Ik zag dat het letterlijk weinigen waren die opgenomen werden.
En opeens was daar de Opname. Daarna ging alles in vogelvlucht. Ik zag hagel van vuur op de Aarde regenen en er was een grote aardbeving. Een aardbeving die de wereld nog nooit heeft gezien, het was werkelijk gruwelijk. En velen bleven achter, die in de wereld de elite waren onder de christenen.

(04 oktober 2011) Bron: www.Eindtijdinbeeld.nl

Wat de Leiders niet willen horen
Ze weten het wel, maar willen het niet horen en slepen zo bijna de hele gemeente (97%) mee in het Dal van Armageddon!
.
Broeders en zusters, waarschuw uw Voorganger!
Wijs hem op dit verslag en dat van De onbezorgde Voorganger” en zijn spoedige wrede dood, want van de 1000 leiders wordt er maar 1% opgenomen!
Dat uw Voorganger met de Opname er niet bij zal zijn is met zo’n aantal (990) dat achter zal blijven wel heel erg groot.
Laat uw Voorganger over de Eindtijd praten en over de Biochip, de voorloper van het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666). Hij heeft dan in ieder geval zijn best gedaan en zou met de Opname erbij kunnen zijn en misschien ook enkele christenen meer.
___

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”

De Voorgangers en hun gemeente

Vele Voorgangers en Leiders van kleine en grote kerkgemeenschappen denken werkelijk dat iedereen er met de Opname bij zullen zijn. Maar waarom zou u denken dat juist uw hele gemeente (100%) zal worden opgenomen?

Eerste berekening
(Totaal alle christenen en naam- christenen tezamen)

Met de Opname zullen er wereldwijd ongeveer 1 miljard christenen zijn die tot inzicht en bekering zijn gekomen en de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen. Daarnaast zijn er 2,2 miljard naam- christenen. Met de grote Opwekking komt daar nog eens 1,2 miljard christenen erbij. Totaal 4,4 miljard. Denkt u nu echt dat als Jezus met de Opname de Zijnen komt ophalen dat al deze 4,4 miljard met de Opname erbij zullen zijn? Daar zijn de kleine kinderen (620 miljoen) en zwaar gehandicapten (±100 miljoen) nog niet eens bij opgeteld, want totaal is dat tezamen 5,120 miljard. Er zouden dan nog maar 2,5 miljard mensen op de Aarde overblijven.

Tweede berekening
(Alle christenen met de waterdoop en Opwekking tezamen)

Stel nu dat Jezus de 1 miljard zou opnemen die tot inzicht en bekering zijn gekomen en de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen en de 1,2 miljard die uit de grote Opwekking komen. Totaal 2,2 miljard. Daar komen de kleine kinderen en de zwaar gehandicapten nog bij. Totaal ±3 miljard mensen.

Broeders en zusters, dit was het beeld dat ik eerst had! Maar omdat ik dat zelf nauwelijks kon geloven heb ik dit aantal van ±3 miljard maar geschat en teruggebracht naar totaal ±2,5 miljard. Dit aantal staat in verschillende verslagen precies zo aangegeven, totdat Jezus mij ingaf het totaal van 2,5 miljard en de 1,2 miljard van de grote Opwekking opnieuw te berekenen.
Toen ik dat berekend had kom ik nu uit op ±920 miljoen mensen die met de Opname meegaan.
Vergeleken met het aantal van 5,120 miljard (eerste berekening) en de 3 miljard (tweede berekening) is het totaal nu nog maar 920 miljoen mensen dat uiteindelijk opgenomen zal worden. Dit is heel wat minder dan mijn eerder geschatte 2,5 miljard.

Deze berekening heb ik onderaan dit verslag staan.


“Opname één miljard”

Weinigen zullen worden opgenomen

.
Toegevoegde noot
Toen ik in het verslag “Stilte voor de Storm” een klein gedeelte eraan had toegevoegd onder “Gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden” gaf Jezus mij het volgende in:
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Ik was stomverbaasd! De Heer gaf mij het aantal door, hoe bestaat het.

Met iets meer dan één miljard ga ik er vanuit, dat dat ongeveer 1,020 miljard mensen zullen zijn.

Ik heb geprobeerd de berekening van 920 miljoen aan te passen. Maar dat kan niet, want ik zou niet weten waar ik dan zou moeten beginnen. Waar komen die andere 100 miljoen mensen vandaan?
Volgens mij moet dit naar evenredigheid berekend worden.

Ongeveer vier maanden later, nadat ik dit verslag al op de website had geplaatst, gaf Jezus mij op zondag (11-06-2017) precies om 23:00 uur dit aantal door.

Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wie dit allemaal zijn?
Zie het volgende:
Alles bij elkaar worden opgenomen: Van de een miljard christenen uit de gemeente Laodicea maar 3 miljoen en van de 1,2 miljard uit de grote Opwekking 300 miljoen nieuwe bruiloftsgasten, 600 miljoen kinderen van 0 t/m 7 jaar (dit zijn allemaal kinderen van onschuld), 20 miljoen kinderen van 7 t/m 12 jaar (deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd) en wereldwijd nog eens 100 miljoen zwaar gehandicapten en kinderen met het downsyndroom van elke leeftijd. Jezus, heeft dit aantal van 100 miljoen aan mij doorgegeven.

(3+300+600+20+100)= Totaal 920 miljoen die met de Opname mee zullen gaan. Maar… dat wordt nu iets meer dan één miljard.

Van de 1,020 miljard mensen die met de Opname erbij zullen zijn, zat ik met mijn berekening van 920 miljoen er wel heel dicht bij. Want de Heer neemt iets meer dan één miljard mensen op.
Onder mensen wordt verstaan, groot en klein en zelfs dat wat in de moederbuik in ontwikkeling is!
Totaal ±1,020 miljard.

Zie details:  “Opname één miljard”


Zie nu wat Jezus mij heeft laten zien!
Mijn eerste grote verbazing
Overgroot deel van de gemeente blijft achter.
In juli 2012 ging ik naar een andere gemeente toe waar ik nog niet eerder was geweest. Het was er al gezellig druk. Er waren ongeveer 500 christenen aanwezig. Te minste, dat was de schatting.

Toen mijn nichtje en ik net onze plaats hadden ingenomen kwamen twee heel goede bekende christenen bij ons zitten die we al in geen jaren meer hadden gezien. Ik herkende hun direct en was blij verrast, maar tegelijkertijd ook bedroefd. Want met dat ik hun zag wist ik dat ze met de Opname achter zouden blijven. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik dit als christen zag. Maar ik was zo blij met hun komst dat ik het voorval direct weer was vergeten.

Een week later ging ik weer naar dezelfde gemeente toe, vanwege deze gezelligheid. Er werd eerst gezongen en wat bijzonderheden aan de gemeente doorgegeven. Toen werd de dienst aan de Heer opgedragen. Nadat de Voorganger het gebed had uitgesproken deed ik mijn ogen weer open en met dat ik dat deed, zag ik dat, als de Heer op datzelfde moment met de Opname langs zou komen, er maar 30 christenen opgenomen zouden worden. Ik was stomverbaasd!

Direct zei ik in mijn gedachte: “Heer, dat kan toch niet waar zijn?” Ik zou mij vergist kunnen hebben. Maar… dat was niet het geval. De hele dienst door werd ik opmerkzaam gemaakt dat de Heer mij dit wel degelijk goed had ingegeven. Van alle christenen zouden alleen deze 30 worden opgenomen en de andere ±470 blijven achter!

Most left behind

De meesten blijven achter

Door deze gebeurtenis kon ik de dienst nauwelijks nog volgen. Na de dienst sprak ik er met de Koster over wat mij was overkomen en hij zei: “Dat kan niet, dat is werkelijk onmogelijk!”
Van de ±500 christenen zouden er maar 30 worden opgenomen. Dat is 6% van de gemeente. Van alle gemeenten, was dit verreweg het grootste aantal dat ik in een gemeente heb kunnen waarnemen. Maar bij vele andere gemeenten was het aantal veel minder. Van 1 tot 2% en hooguit 3%.

Zie: “De onbezorgde Voorganger”

Door deze ervaring wilde ik zien hoe het met andere gemeenten van de Heer gesteld was. Weer ging ik naar een andere gemeente toe waar dit keer ongeveer 700 christenen aanwezig waren en ja hoor, weer was het beeld hetzelfde. Er zouden maar 18 christenen worden opgenomen. Dat is bijna 3%.
Toen ging ik weer naar een andere gemeente toe en met dat ik daar binnen kwam zag ik al dat van de 250 christenen, daar aanwezig, er maar 5 opgenomen zouden worden. Dat is 2%.

Toen ging ik weer naar een andere gemeente toe van ±1,500 christenen en meteen zag ik dat er maar 7 christenen opgenomen zouden worden. Dat is minder dan een ½ %!

Geestelijk dood
Broeders en zusters, deze ½ % moet ik even uitleggen
___
Situatie christenen vandaag de dag
Zie wat de Heer daarover heeft gezegd:
Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
In elke gemeente is ±40% geestelijk afwezig en weer anderen ±30% van de leden zijn geestelijk dood. Totaal 70%. De Voorganger kan voor de overige 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen worden opgenomen. Toen ik dit aan een Voorganger had verteld moest hij toegeven, dat half van zijn gemeente slaapt en vele anderen niet of nauwelijks nog geïnteresseerd zijn en weer anderen die met hun telefoon aan het Appen zijn.
Velen komen voor de gezelligheid.
Door de weeks met de Bijbelstudie zijn er maar enkelen aanwezig.
Ik was heel erg bedroefd, dat van zo een grote gemeente er maar 7 waardig werden bevonden.

Maar… zie nu het volgende, want het kan nog erger!

1000 to 1Bij Pastor Wilfred Lai worden van de 20.000 slechts 200 christenen opgenomen. Slechts 1% van die kerk is waardig bevonden. Van elke 1000 zijn dat er maar 10.
Maar Evangelist Yong Gyu Park, maakt het nog erger. Van de 1000 christenen wordt er maar één christen opgenomen!

Zie verder in dit verslag.

Veel mensen geloven
Maar met geloof alleen ben je nog niet voorbij Satan, want Satan gelooft ook.
Wat het geloof brengt.

(Joh.14:4) “En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.”  zegt Jezus. m.a.w. Geloof is al genoeg om die weg onbewust te vinden. Maar of daarmee ook al het leven is behaald, is zeer twijfelachtig. Want zonder bekering, kan dit geloof in Jezus niet bekrachtigd worden. Degene die tot inzicht en bekering zijn gekomen staan er al heel wat beter voor. Maar ook voor hen geldt het volgende: Zonder waterdoop, kan uw bekering niet bekrachtigd worden.

Van de 72.000 maar 2
Het volgende gaat over een christen Adele Krause (25 jaar) die in een ziekenhuis Dr. Theophil Caroli leert kennen. Beiden zijn heel gelovig en hebben het Woord meerdere keren met elkaar gedeeld.
Ze was opgenomen met een ernstige vorm van t.b.c. Na een kort ziekbed komt ze te overlijden en negen weken later staat zij als een engel in de studiekamer van Dr. Caroli.
Het gesprek wat daaruit volgde is een boekwerk geworden van 110 x een A4.

Een gedeelte uit: “Waarheden over het Hiernamaals”

(Blz.64) Dr. Caroli: “Ik zou graag willen weten hoe het verder aan de grens toegaat. Met hoe velen waren jullie daar toen je na je dood aan het Grensstation van het hiernamaals werd doorgelaten?” – “Wij waren slechts met z’n tweeën”, antwoordde Adele met een diepe zucht.
“Wat…? Uit duizenden slechts twee?”, riep Caroli ontsteld.(*)
“Ik begrijp je verwondering”, sprak Adele ernstig “maar het is blijkbaar nog niet tot je doorgedrongen dat de Heiland over de weg die ten leven leidt zelf heeft gezegd: “..want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”  (Matth.7:14)
Tot zover.
___
*) Zie Jakob Lorber: “Aan gene zijde” (Blz.55) Aantal sterfgevallen berekend voor de 1e W.O. 50 doden per minuut bij normale omstandigheden. 72.000 per dag en meer dan 26 miljoen per jaar.
Er waren toen (1912) ±1,5 miljard mensen op de Aarde.
Vandaag de dag (2016/2017) ±200 miljoen aantal sterfgevallen per jaar.

Er zijn nu (14-02-1017) ongeveer 7,5 miljard mensen op de Aarde.

Grote bedenkingen

Dat er onder de christenen bedenkingen zijn kan ik mij best wel voorstellen. Want als Jezus nu, voordat de grote Opwekking gaat beginnen, langs zou komen dan wordt er gemiddeld maar 3% opgenomen. Bij Angelica Zambrano is dat, met de Opwekking erbij, totaal 20%. Dat betekent dat er uit de grote Opwekking nog eens 17% met de Opname erbij zullen zijn.

Als Jezus mij niet opmerkzaam had gemaakt de aantallen (2,5 en 1,2 miljard) opnieuw te berekenen, dan had ik met de Opname gewoon ±2,5 miljard mensen aangehouden. Maar met dit nieuwe gegeven was ik zeer teleurgesteld en bedroefd en zie nu pas wat de huidige gemeente Laodicea vandaag de dag is. Zo erg had ik het niet verwacht. Met gemiddeld 3% is dit gewoonweg veel te weinig.

Armageddon, de martelkamer van de dood
Ongeveer 200 miljoen zullen het redden en ongeveer 1,8 miljard christenen gaan alsnog voor het Teken/Logo (666). Dat dit aantal zo onvoorstelbaar groot is heeft te maken met het feit dat Satan deze christenen niet zomaar zal laten gaan. Ze zullen tot het uiterste toe gemarteld worden! Dat komt omdat de christenen zelf moeten beslissen of nu wel of niet voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) zullen gaan. Op deze verschrikkelijke wijze worden ze gedwongen.

Dat is heel erg gemeen zou je zeggen. Maar ja, na de Opname zitten de “rest- christenen” in het “Dal van Armageddon” waar Satan met de mensen kan doen wat hij maar wil.

((Openb.12:13) “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.”
(Openb.3:17) is gelijk aan (Openb.12:13) “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [de rest- christenen] van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…”

“De vrouw” is de gemeente des Heren en “de overigen” zijn de “rest- christenen” die uit deze gemeente komen. Deze twee verzen horen bij elkaar.

(Openb.12:14) “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.”
Deze groep zijn “De Heren” die met de Opname naar het “Hof van Eden” worden vervoerd. Degene die daar niet voor zijn uitgekozen gaan met de Opname direct door naar het koninkrijk der Hemelen.
De Koningen komen voort uit het “Dal van Armageddon”.

_____

Niemand wordt opgenomen
Er waren ook vier andere gemeenten bij waar helemaal niemand wordt opgenomen, want dat zag ik direct. De één had ongeveer 150 leden de andere 80 en twee gemeentes van ongeveer 50 leden.
Er zijn vele profetieën dat hele(!) gemeenten achter zullen blijven en dat er geen één christen opgenomen zal worden, behalve de kleine kinderen van 1 t/m 7 jaar.
Daar behoren ook de kinderen bij van 7 t/m 12 jaar. Deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd en zullen ook worden opgenomen, ook al zouden beide(!) ouders achterblijven of maar één van de ouders worden opgenomen.

(Matth.24:40-42) “Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

(Openb.12:17-18) “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [de rest- christenen] van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;
18] en hij bleef staan op het zand der zee.”

(Het zand der zee) Dit aantal wordt geschat op 2,3 miljard “rest- christenen” waarvan ongeveer 200 miljoen via het “Dal van Armageddon” alsnog het leven zullen beërven.

Jezus weet, dat Hij in de laatste 3,5 jaar niets meer kan doen. Het evangelie is gebracht en de mensen hebben Hem niet willen aannemen. Nu is de Antichrist aan de beurt. Door de kracht van de Heilige Geest is er voor het laatst een Opwekking geweest, zoals nog nooit eerder was voorgekomen.

Zie: De “Late regen” van Joël (2:23/28)

Jezus grote bezorgdheid
Jezus, heeft werkelijk alles gedaan wat volgens Hem maar mogelijk was om de mens tot een enig inzicht en bekering te brengen. Met de Opname zal de genadetijd van meer dan 2000 jaar worden afgesloten. Dan zal er een afschrikwekkend middel (De Guillotine) worden gebruikt om de achterblijvers te dwingen alsnog te kiezen voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666).
Zie wat Jezus daarover tegen Zipora Bitrus zegt: “Je zou niet door de verdrukking kunnen komen. Dat is de reden waarom je met de Opname erbij moet zijn.”
Vele christenen vergissen zich als het om Armageddon gaat. Ze zullen het niet redden. Want de druk van de marteling om het Teken/Logo (666) te accepteren is te groot.
Zie: (Openb.13:2-7) “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”
___

Bron: Jezus en Zipora Bitrus: “Rapture Revelation to Zipora Bitrus”

80% Left Behind1

Maar 20% wordt opgenomen

Het gemiddelde van alle kerken en gemeenschappen bij elkaar is dat nu ongeveer 3% die met de Opname erbij zullen zijn en met de grote Opwekking komt daar nog eens 17% bij. Maar als de grote Opwekking begint is dat aantal veel meer, want vlak voor de Opname zijn vrijwel alle gemeentes overvol!

Daarvan zegt Jezus, dat er dan totaal 20% wordt opgenomen.

Een voorbeeld

(Luk.15) De Heer heeft 100 schapen geroepen en in de stal des Heren verzameld. Daarvan heeft de Heer er maar één kunnen uitkiezen. De andere 99 blijven achter.

Van de 1000 Voorgangers wordt maar 1% opgenomen
Het zijn vooral de Voorgangers en Pastors die tijdens hun preken steeds door Demonen in de gaten worden gehouden en evenzo ook bij een ieder in rang tot en met de aller- laagste onder de Leiders.
Ze leven allemaal in de 1e graad van hun verdraagzaamheid. (Openb.3:17)

Volharden ze echter in hun beperkte geloof, dan is het nog maar de vraag of ze er met de Opname bij zullen zijn, want door hun toedoen is het werkelijk niet te vatten dat er zoveel gemeenteleden achter zullen blijven. Vrijwel de hele gemeente “rest- christenen” gaan allemaal voor het nummer!

De Pastor

De harde kern
Er zal met de Leiders afgerekend worden
Als er in een gemiddelde gemeente, voor de grote Opwekking, maar 1 tot 3% wordt opgenomen dan is het vrijwel zeker dat ook alle Voorgangers en Leiders, die hiervoor verantwoordelijk zijn, achter zullen blijven. Ze zullen de gevolgen daarvan aan den lijve ondervinden. Na de Opname zullen de gemeenteleden (de harde kern) hun thuis opzoeken!

Dit is een verborgen geheim. Niemand van de Voorgangers en Leiders weten dat deze groep in hun gemeente aanwezig zijn. Maar zie toch, wat Jezus tegen Broeder Yong-Doo Kim over deze “de harde kern” te zeggen heeft!

(2 Petr.1:12) “Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te [blijven] herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.”

Op donderdag (11-06-2015) vond ik op Internet een verslag over visioenen en gesprekken met de Heer als het om de Opname gaat. Zie nu wat ik heb gevonden!

Brother Yong-Doo Kim
De Here Jezus vertelde Broeder Kim dat Zijn komst zeer nabij is.

Het volgende staat geschreven in boek 5: “Baptized by Blazing Fire” (Gedoopt door brandend vuur).

Brother Yong-Doo Kim
De Heer gaf mij het volgende duidelijk te verstaan:
“Als de Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders de gemeente niet duidelijk voorbereiden op de Opname, dan zal het resultaat zijn dat ze allemaal zullen worden achtergelaten.
De gelovigen die achterblijven, zullen hun woede uiten op hun Voorgangers. Ze zullen boos worden omdat ze er met de Opname niet bij waren. De gelovigen zullen wraak nemen op hun Voorgangers, die hen tijdens hun leven niet voldoende hadden geïnformeerd over de naderende Opname en de gevolgen van wat Armageddon met zich mee zal brengen.
De voorgangers zullen op brutale wijze sterven door de handen van hun eigen kerkleden die werden achtergelaten. Dit evenement zal plaatsvinden in de hele wereld en in alle plaatsen en kerken.”
Dit, aldus Jezus.
.
Reactie van Brother Yong-Doo Kim:
“Als Voorganger ben ik echt bang.”
_____

Bron: http://signs-ofthe-times.blogspot.nl/2013/12/the-error-of-rapture-date-setting.html

Deze Voorganger denkt dat hij met de Opname misschien achter zal blijven. Dat is niet bepaald onterecht als je bedenkt, wat Jezus daarover heeft gezegd: “Van de 1000 Leiders wordt maar 1% opgenomen.”

(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;
13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
Aan de hand van dit vers geeft Jezus in deze Eindtijd vele bijzonderheden door. Maar vele Voorgangers en Leiders gaan hieraan voorbij. Er wordt nauwelijks over de Eindtijd gepredikt en wat Armageddon met zich mee zal brengen.
(Hosea 4:6) “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”

Tot zover.

Het geheim van de harde kern
In de gemeente doen ze zich weleens waar heel goed voor en zijn van de andere gelovigen nauwelijks te onderscheiden. Maar in het dagelijkse leven zijn ze onherkenbaar. Hier behoort de “harde kern” niet bij, want die zijn juist vol verwachting!

Deze hele groep (de harde kern) zal via de Guillotine alsnog het leven ingaan. Want zo hard als dat ze tegen hun eigen Voorgangers en Leiders hebben opgetreden zo hard zullen ze te dien dage ook tegenover zichzelf zijn. Ze weten wat het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) hun brengen zal!

Jezus: “Van de 1000 Leiders wordt er maar 1% opgenomen en van de toehoorders is dat ongeveer 3%.”
Er zijn enkele gemeenten bij waar ongeveer 5 tot 7% wordt opgenomen. Dat is uitzonderlijk veel!

Deze berekening is, als Jezus voor de grote Opwekking langs zou komen.

Van alle Leiders maar 1%
Dat zou van de 1000 ongeveer 10 Leiders kunnen zijn. Van deze groep is er misschien één of twee bij die met (2 Petr.1:10) hun roeping of verkiezing hebben kunnen bevestigen. De overige acht zouden tot de wijze maagden kunnen behoren, wie weet.
Dat er zoveel Pastors en Voorgangers achter zullen blijven heeft te maken met het feit dat ze allemaal in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven. De andere 10 Leiders leven in de 1e graad van kennis!
De olie die de wijze maagden met zich meedragen is de kennis in de 2e en 3e graad, ook al hebben zij dit niveau met de 1e en de 2e Vuurproef niet kunnen behalen.
___
Ware kennis/2e en 3e graad

Jezus: “En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.”  (1 Kor.12:31)

Dit aantal van 3% heeft de Heer aangesproken nog voordat de grote Opwekking van (Joël 2:23 /28) gaat beginnen, want dan brengen de engelen des Heren nog eens 1,2 miljard(!) mensen binnen. Met dit grote aantal zijn in de hele wereld alle gemeenten werkelijk overvol.
(Matth.22:1-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden.”
Maar… van dit aantal (1,2 miljard) wordt er uiteindelijk maar 17% opgenomen! (3+17= Totaal 20%)

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

Willow Creek Megachurch USA

“Willow creek megachurch” The new worship centre with more than 7.000 Seats

Stadion 20.000
Van de 20.000 christenen wordt er maar 1% (200) opgenomen!

(Klik foto voor vergroting)

Bericht van Pastor Wilfred Lai
Mombasa, Kenia. De gemeente was overvol! Er zaten 20.000(!) enthousiaste christenen in de zaal. Wat was Pastor Lai blij, wat mooi! Met deze blijdschap en vervuld met grote vreugde, stelde hij Jezus een vraag: “Heer, als de Opname nu zou plaatsvinden, hoeveel zou U er dan opnemen?” En de Heer zei: “Maar 1%.”

Van de 20.000 christenen, die op dat moment vol waren van hun geloof in Jezus, worden er slechts 200 opgenomen. Slechts 1% van die kerk is waardig bevonden!

Hoe is dit toch mogelijk, maar 1%?! Het is haast niet te geloven. Van de 20.000 zouden er maar 200 christenen worden opgenomen. Maar 200! Terwijl iedereen in de zaal uit zijn dak ging als het om Jezus gaat! Daarom heeft de Heer deze Website (De Zonen Gods) mogelijk gemaakt om de gemeente voortijd te waarschuwen, wat er in werkelijkheid met de Opname gaat gebeuren. Want er zullen maar een handje vol christenen worden opgenomen en 3% van de huidige kerk en gemeenschappen is niet zoveel.

Een toegewijd leven
Vele christenen zullen nu zeggen; maar het is toch 20%? Ja, dat is ook zo. Maar de anderen, de tweede groep van in totaal 17%, hebben daar heel weinig voor hoeven te doen. Binnen een tijd van drie a vijf maanden heeft de Heilige Geest uit 1,2 miljard slechte en goede mensen maar 170 miljoen eruit kunnen halen. (Matth.22:1-10)
De eerste groep van 3% hebben vrijwel hun hele leven een toegewijd leven geleidt en alleen uit deze eerste groep komen voort: Engelen, Krachten, Machten, Heerschappijen, de Bruid des Heren en de grote Schepping Meesters.
De wijze maagden (Engelen) en de dwaze maagden (Krachten), de terugkeer van de verloren Zoon (Machten), de Zonen Gods (Heerschappijen), de Bruid des Heren en de Oalim’s! Alleen de Oalim’s behoren tot de grote Schepping Meesters.
De grote Schepping Meesters

Zie: “De Morgenster”/”De Oalim” (Geboorte van de Oalim /2e Vuurproef /3e graad)

De melk Gods
In de tweede groep (17%) leven alle christenen in de 1e graad van hun inzichten en niemand van hun leeft in de 1e graad van hun verdraagzaamheid, want ze zijn allemaal aan de melk Gods. (1 Petr.2:1-2)
De 1e graad van kennis is bij deze 2e groep al helemaal niet gevonden. Eerst moet de melk Gods worden gedronken. In die tussen tijd moet ook nog eens aan de waterdoop gehoor worden gegeven en pas één jaar na de waterdoop zal de Heilige Geest deze ene christen één Pond geven waarmee hij vele Ponden erbij zou kunnen verdienen. Maar zover komt hij niet, want de Opname is al na vijf maanden!

(1 Petr.2:1-2) “..en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk…”

Een pasgeboren christen geeft de Heilige Geest pas volmacht na de waterdoop, want eerst na de waterdoop geeft de Heilige Geest de melk Gods in de vorm van geestelijke onderwijs en ongeveer een jaar later krijgt deze christen één Pond. De Talenten gaan de Zonen Gods aan.

1000 to 1
Bij Pastor Wilfred Lai worden van de 20.000 slechts 200 christenen opgenomen. Slechts 1% van die kerk is waardig bevonden!
Maar Evangelist Yong Gyu Park, maakt het nog erger. Van de 1000 christenen wordt er maar één christen opgenomen! Het is zeker dat ook dit van land tot land verschild.
___
Heaven & Hell 1000-1 (Pastor Yong Gyu Park)

Tijdens een tragisch Bijna Dood Ervaring werd de conservatieve Presbyteriaanse pastor Yong Gyu Park meegenomen naar de hemel en de hel, waar de Heer hem liet zien dat er van de 1000 christenen Gods er maar 1 waardig was bevonden om opgenomen te worden.

Evangelist Choo Thomas
(Het woord van Jezus werd haar gegeven op 9 februari 2012)

De Heer zegt dat de tijd al om is. Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Na de Opname zal de grootste ramp ooit plaatsvinden
De Heer zegt daarover dat de ergste Japanse Tsunami en allergrootste aardbeving tot nu toe niets zijn in vergelijking met dat wat er dan zal gebeuren. De achterblijvers en de “rest- christenen” zullen het heel moeilijk krijgen.

(Hebr.12:26) “Toen heeft Zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.”

(Armageddon) Londen (Engeland) Japanse Tsunami direct na de Opname

(Armageddon) Londen (Engeland) Waterpeil ±7 tot max. 9 meter!

Armageddon
Na de Opname waterpeil plus 9 meter!
Met deze waterstand, staat Londen onder water. Er zijn vele Profetieën dat de grootste aardbeving aller- tijden nog voor de Opname zal plaatsvinden. Maar dat is niet wat ik zie en wat ik denk. Mocht dat namelijk gebeuren, dan zullen er wereldwijd meer dan honderden miljoenen mensen sterven. De wereld zal dan, zo vlak voor de Opname, in een totale chaos verkeren. Want met zo een grote aardbeving zijn er overal tsunami’s en overstromingen wat de mens nog niet eerder heeft meegemaakt. Het waterpeil stijgt dan wereldwijd vrijwel direct met plus ±7 tot max. 9 meter! Niemand zou dan nog aan Jezus kunnen denken, want met al deze verschrikkingen is het een ieder voor zichzelf.
Zie: “Armageddon” (De eerste 48 uur)

(De nacht) Het moment van de Opname

De laatste vijf maanden

Dan is er nog iets wat zal gebeuren. Vrijwel niemand onder de christenen zullen in de tijd van de grote Opwekking sterven en dat vijf maanden lang! Dat komt door de kracht van de Heilige Geest. Dus als je dit zo ziet, dan is het werkelijk uitgesloten dat er zo vlak voor de Opname zo iets verschrikkelijks zou kunnen plaatsvinden.

De meeste christenen 2,320 miljard, zullen alsnog voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666) gaan en ±200 miljoen christenen zullen “De tweede Dood” sterven omdat ze nooit voldoende waren gewaarschuwd door hun Voorganger of Evangelist van hun gemeente of kerk. Dit is dan ook de reden, waarom de Heer zegt, dat van de 1000 Voorgangers, Pastors en Evangelisten er maar 1% wordt opgenomen.

Van alle christenen wereldwijd zullen er niet zoveel zijn, die het trompetgeschal zullen horen, want het is voor de Heer werkelijk onacceptabel dat er zoveel gemeenteleden (97%) achter zullen blijven.

Behoren de kinderen daar ook bij? Vandaar misschien de 80%?

Neen, daar behoren de kinderen van 1 t/m 7 jaar niet bij. Ook de kinderen van gelovige ouders van 7 t/m 12 jaar horen daar niet bij. Het gaat hier duidelijk om volwassen mensen. Alleen de volwassenen die waardig zijn bevonden om opgenomen te worden, geven het juiste aantal aan wat de Heer bedoeld met totaal 20%.

Kinderen en de Opname
Deze kinderen zijn onder te verdelen in twee groepen:
De eerst groep zijn kinderen van 1 t/m 7 jaar. Al deze kinderen zijn kinderen van onschuld.
Deze worden zo wie zo opgenomen, want uw kinderen zijn uw kinderen niet. Deze kinderen zijn van Jezus. U hebt alleen het voorrecht gehad om ze op te voeden.

Dat betekent dat ook alle kinderen van deze leeftijd, van niet gelovige ouders en zelfs van satanische duivelse ouders, allemaal zullen worden opgenomen.

Na de Opname zullen er geen kinderen meer op de Aarde zijn
Bijvoorbeeld: Uit de babyafdeling in het ziekenhuis zijn alle baby’s verdwenen!
Zie: “Visioen Olav Rogde” (De eerste uren na de Opname!)

Wereldwijd zullen ongeveer 620 miljoen kinderen worden opgenomen.

Kinderen door hun ouders geheiligd

Kinderen door hun ouders geheiligd

De tweede groep zijn kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Alle kinderen van gelovige ouders van 7 t/m 12 waarvan ten minste één van hen de complete waterdoop is nagekomen worden ook opgenomen. Al deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd, ook al zouden beide(!) ouders met de Opname achterblijven of maar één van de ouders worden opgenomen. Beide ouders, of te minste één van hun, moet de complete waterdoop zijn nagekomen. Zo niet, dan blijven ook hun kinderen van 7 t/m 12 jaar achter!

Na Armageddon zullen er wereldwijd nog maar tussen de 40 en 50 miljoen mensen op de Aarde overblijven. Aanvankelijk had ik 300 miljoen berekend, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de 40 en 50 miljoen mensen.
(Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”

Dit vers gaat het begin van het 1000-jarig vrederijk aan. Het is nauwelijks te zien.

De 1,2 miljard opnieuw berekend
De Heilige Geest brengt in de laatste vijf maanden van de grote Opwekking 1,2 miljard mensen binnen.
Jezus gaf mij in, dit aantal van 1,2 miljard bekeerlingen opnieuw te bekijken.
Met dat Jezus mij dit had ingegeven begon ik direct aan dit grote aantal van 1,2 miljard te twijfelen. Want ik ben er namelijk vanuit gegaan dat alle(!) 1,2 miljard opgenomen zouden worden, totdat Jezus mij opmerkzaam maakte dit opnieuw te bekijken.

Zie het volgende:

80% Left Behind2

De Opname (80%) blijft achter

Angelica Zambrano werd in 2015 aangetoond dat 80% van de Evangelische christenen achter zullen blijven. Elvi Zapata verklaarde in 2013 ook al, dat 80% van de christenen achtergelaten zullen worden.

Als Jezus hun dit heeft doorgegeven dan heb ik door mijn enthousiasme met 1,2 miljard dit aantal veel te hoog ingeschat.

Als de Heer nog voor de grote Opwekking met de Opname langs zou komen, dan wordt er wereldwijd maar 3% van de huidige gemeente opgenomen. Maar als de Heer na de grote Opwekking komt, dan ziet het aantal er in een keer heel anders uit. Dan komt er nog eens 17% erbij!

Totaal is dat inderdaad 20% wat Jezus aan Angelica Zambrano heeft doorgegeven.

Aan de hand van deze 17% extra heb ik het aantal opnieuw berekend en ik moet toegegeven dat ik nu een totaal ander beeld heb.

Er zijn in (2017/2018) wereldwijd ±1 miljard christenen en ±2,2 miljard naam- christenen. Totaal 3,2 miljard.

Overzicht (2016-2017)
Rooms-katholicisme: 1,150 miljard
Oosters-orthodox: 240 miljoen
Protestantisme: 350 miljoen
Afrikaanse Onafhankelijke christelijke kerken: 110 miljoen
Anglicanisme: 80 miljoen
Gereformeerd/Hervormd/Presbyterianisme/Calvinisme: 75 miljoen
Methodisme: 70 miljoen
Lutheranisme: 65 miljoen
Apostolaten: 10 miljoen (onderdeel van Pinksterbeweging)
Pinksterbeweging: ±900 miljoen
Baptisten: 70 miljoen
Overige Christelijke Groeperingen: 10 miljoen
Totaal: ±3,130 miljard christenen en naam- christenen.

Afgerond naar 3,2 miljard.

Van de 3,2 miljard zijn er eind 2017 ongeveer 1 miljard christenen die de eerste gehoorzaamheid Gods met de complete onderwaterdoop zijn nagekomen. De rest (2,2 miljard) is dit belangrijke gegeven niet nagekomen.

De andere 1,2 miljard die door de engelen van de kruispunten en wegen worden gehaald, worden door de Heilige Geest met water gedoopt zonder dat deze tweede groep compleet onderwater gedompeld wordt. Maar mocht er dan toch gehoor aan worden gegeven dan is dat veel beter, vooral als deze mensen kinderen hebben van 7 t/m 12 jaar!

Dat de Heilige Geest zelf deze waterdoop uitvoert heeft te maken met de tijd! Bij mij duurde het namelijk acht maanden voordat ik werd gedoopt. Vele christenen gemiddeld één jaar of nog langer.

Er worden op de Aarde zowel engelen als Zonen Gods geboren.
Zie: “Een visioen over de hemel” (Geboorte van engelen /1e graad)
Zie: “De Zonen Gods” (Geboorte van een Zoon Gods /1e Vuurproef /2e graad)
Zie: “De Morgenster”/”De Oalim” (Geboorte van de Oalim /2e Vuurproef /3e graad)
Zie indeling niveaus: “De zeven hemelen Gods”

(De Bruid heeft een kracht en een uitstraling van één zon. De Oalim 1000 zonnen!)

Zie overzicht

De bekeerlingen vertegenwoordigen de gemeente en uit deze gemeente worden de Zonen Gods en de Bruid des Heren geboren.

De Opname verwacht in april 2022

Aan de hand van deze afbeelding is het aantal mensen dat tot inzicht en bekering komen heel goed te zien. Het zijn 1 miljard christenen die voor de grote Opwekking de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen.

De 1,2 miljard
Als de engelen Gods 1,2 miljard mensen binnen halen dan zijn dat in geen enkel opzicht christenen, want ze worden door de engelen des Heren op de kruispunten van de wegen gevonden.
In de stal des Heren zijn 100 schapen. Het zijn allemaal christenen en maar één heeft zijn verkiezing met (2 Petrus 1:10) kunnen bevestigen. De terugkeer van de verloren Zoon.
(Luc.15:4-7) Zie, de Heer is niet te spreken over de andere 99 schapen!

Van de 100 schappen is er maar 1% gered. De andere 99% blijven met de Opname achter.

Maar de berekening van deze Eindtijd is dat heel anders.
Van de 1 miljard wordt er maar 3 miljoen opgenomen en de rest blijft achter.
Van de 1,2 miljard die met de grote Opwekking door de engelen zijn binnengehaald worden er maar 300 miljoen opgenomen.

Het gaat hier allemaal om volwassen mensen.

Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen

Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een “geluk evangelie”. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie en berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie.

De tijd is al op
(Joh.16:12-13) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;
13] doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Aan de hand van dit vers geeft Jezus in deze Eindtijd vele bijzonderheden door.

Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zullen slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”
(Louise Buchmann -Zwitserland- “Wat de Heer mij liet zien en horen” Blz.27)
Van alle christenen die de waterdoop zijn nagekomen er zijn maar een handje vol christenen die opgenomen zullen worden.
De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengen de engelen des Heren een grote schare binnen van 1,2 miljard christenen waaruit de Heilige Geest maar 170 miljoen ervan kan opnemen.

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

Maar (3%) uit Laodicea
Een christen die dit inziet, zal het van de daken afschreeuwen! Ja, hij zal alles in het werk stellen en proberen om de mensen en de slapende christenen wakker te schudden. Maar in de tijd van Laodicea hebben de christenen andere bezigheden.

De verschrikkingen die de mens straks, direct na de Opname, in het “Dal van Armageddon” te wachten staat, zal een tijd worden van ongeloof en horror.


De Heer

“Ik zal maar een handje vol mensen opnemen”

De wijze en de dwaze maagden
Jezus zegt, dat Hij maar 20% van de evangelische gemeente zal opnemen.
De vijf wijze en vijf dwaze maagden komen voort uit de eerste groep van 1 miljard christenen.
Er zullen 3 miljoen wijze maagden zijn en 3 miljoen dwaze maagden.

Van de bijna 1 miljard christenen die, met de 1e Opname, allemaal achter zullen blijven is 3 miljoen niet zoveel.

Er worden ongeveer 300 miljoen volwassen mensen opgenomen en ±300 miljoen gedood. De overige gaan als nog voor het Laser- Brandmerk Teken/Logo (666).

Alle berekeningen zijn bij benadering bekeken.

(920) miljoen
De Opname - visje
Alles bij elkaar worden dan opgenomen 3 miljoen uit de eerste groep en uit de tweede groep 300 miljoen volwassen christenen, 600 miljoen kinderen van 0 t/m 7 jaar, 20 miljoen kinderen van 7 t/m 12 jaar. Daar komen wereldwijd nog eens 100 miljoen zwaar gehandicapten bij en mongool kinderen van elke leeftijd.

(3+300+600+20+100)= Totaal ±920 miljoen die met de Opname meegaan.

In enkele verslagen heb ik aangegeven dat er totaal 2,5 miljard mensen worden opgenomen. Maar… met deze berekening kom ik niet verder dan 1,020 miljard mensen.
Met dit gegeven moet ik bekennen, dat ik met 1 miljard voor de grote Opwekking en 1,2 miljard met de grote Opwekking (is totaal 2,2 miljard) een werkelijk onmogelijk groot aantal had berekend die er met de Opname bij zouden zijn.

Wat ik weet en zie is, dat er nu, zo vlak voor de grote Opwekking, ongeveer 1 miljard christenen zijn die de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen en er worden daarvan maar 3 miljoen opgenomen. Alle andere 2,2 miljard naamchristenen, die de eerste gehoorzaamheid Gods niet zijn nagekomen, blijven met de 1e Opname zo wie zo achter.

De waterdoop te allen tijde belangrijk
De Heilige Geest doopt de nieuwe bekeerlingen in de tijd van de grote Opwekking met “de vroege en late regen”. Hoewel dit geestelijk gezien een geldige doop is, zijn deze nieuwelingen de complete waterdoop nog niet nagekomen. Daar kunnen vele ouders bij zijn die kinderen hebben van 7 t/m 12 jaar.
Deze kinderen zijn in dit geval niet door hun ouders geheiligd. Dat heeft pas zijn waarde als de ouders, zo vlak voor de Opname, de eerste gehoorzaamheid Gods met de waterdoop zijn nagekomen. Dan zullen hun kinderen van 7 t/m 12 jaar ook worden opgenomen ondanks het feit, dat de kinderen van jongs af aan niet in het geloof zijn onderwezen en opgegroeid. Maar door de geestelijke uitstraling van hun ouders zullen de kinderen al gauw door de Heilige Geest overtuigd worden in wat voor een tijd ze leven.

Er zijn maar weinig christenen die hiervan op de hoogte zijn. Gedurende de Opwekking moeten christenen ouders met kinderen van 7 t/m 12 jaar adviseren zo snel mogelijk voor de waterdoop te gaan.

De grote Opwekking
(Joël 2:23) “En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.”

De kinderen van Sion gaan alleen de christenen aan. Plotseling voelen ze alsof ze in het water staan, maar hun kleren blijven droog. Bijna alle 2,2 miljard christenen zullen dan in tongen kunnen spreken.

(Joël 2:28) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.”
Dit gaat de hele wereld aan! Zelfs de meest ongelovige onder de mensen zal dit meemaken.

(Joël 2:29) ”Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

Maar dan, in de laatste week van augustus 2018 zal de Opname plaatsvinden en dan komt de grote ontnuchtering. Van de 2,2 miljard worden er maar 200 miljoen opgenomen, hoe kan dat? Deze waarheid is werkelijk verschrikkelijk.

Door een ongeluk overvallen
(Joël 2:32) “En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomende zullen zij behoren, die de Here zal roepen.”
(Hand.2:21) “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.”
(Rom.10:13) “..want: Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”

Deze drie verzen gaan alleen degene aan die in de strijd, een oorlog of door een ongeluk is getroffen. Als zo iemand dan in zijn laatste uur de Heer aanroept, dan zal de Heer hem geenszins verlaten en het leven is behaald.

Het is de Heilige Geest die de 170 miljoen tot inzicht en bekering heeft gebracht. Maar waar komen al deze mensen vandaan? Ze komen uit alle landen van de wereld en de Heer neemt alleen degene op die tot levend geloof is gekomen. Voorheen waren dit de slechte en goeden mensen. Dit zijn nu de tweede groep bruiloftsgasten. Totaal 170 miljoen.

De eerste groep bruiloftsgasten behoren tot de 1 miljard christenen. Maar, ze zijn afgewezen.

(Matth.22:8-10) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Dat betekent dat er van de 170 miljoen nieuwe bruiloftsgasten er waarschijnlijk ook 170 miljoen bruiloftsgasten zijn die door de Heer zijn afgewezen. Hoe dan ook, bijna 2 miljard christenen zijn niet waardig bevonden om met de Opname erbij te zijn. Ze blijven allemaal achter!

De nieuwe bruiloftsgasten

De 170 miljoen nieuwe bruiloftsgasten zullen de plaatst innemen van de andere 170 miljoen bruiloftsgasten die niet naar het feest van de Heer wilden komen.

(Matth.22:3-14)
3] En Hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.
4] Wederom zond Hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, Ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft.
5] Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.
6] De overige grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.
7] En de Koning werd toornig, en Hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.
8] Toen zeide Hij tot zijn slaven: “De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.
9] Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.”

10] En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

Met vers 7 wordt duidelijk wat deze bruiloftsgasten uiteindelijk te wachten staat, want ze gaan allemaal door het “Dal van Armageddon”.

Van de 1,2 miljard christenen zijn er maar 170 miljoen nieuwe en andere bruiloftsgasten. De eerste groep bruiloftsgasten hadden de voorkeur boven de andere 800 miljoen christenen die zo wie zo achtergelaten zouden worden. Maar de 170 miljoen worden alsnog afgewezen. Totaal 970 miljoen blijven achter.

11] Toen de Koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag Hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.
12] En Hij zeide tot hem: “Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed?”  En hij verstomde.
13] Toen zeide de Koning tot de bedienden: “Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geweend zijn en het tandengeknars.”

14] “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”


– De laatste veldslag –

Van de 7,6 miljard mensen, die er in augustus 2018 zullen zijn, wordt één miljard mensen opgenomen.
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Van de 6,6 miljard die achter zijn gebleven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Al deze mensen zullen in hun slaap worden gedood. Dit gebeurt direct na de Opname!
Armageddon - De laatste veldslag

Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is. Blijft over 5,6 miljard. Men kan zich dit alles nauwelijks voorstellen. Binnen enkele jaren worden er nog eens ¼ deel (1,4 miljard) mensen uitgeroeid (Openb.6:8). Dit ten gevolge van oorlogen, epidemieën en het in verval raken van de maatschappij. Blijft over 4,2 miljard. Al deze dingen zullen een natuurlijke reactie zijn op de oorlog in het Midden-Oosten. De wereld is met afschuw vervuld!

Van de overige 4,2 miljard zullen er ongeveer tussen de 40 en 50 miljoen Armageddon overleven. Al deze gelukkigen hebben op een of andere manier niet het Laser- Brandcode Teken/Logo (666).
(Dan.12:12-13) “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”

Satan heeft deze kleine groep niet kunnen pakken.


Betere zorg en levensstandaarden zorgden voor een gigantische stijging van de populatie.

De jaren en de miljarden:

Het jaar 1804: 1 miljard (1804)
123 jaar later: 2 miljard (1927)
33 jaar later: 3 miljard (1960)
15 jaar later: 4 miljard (1975)
12 jaar later: 5 miljard (1987)
12 jaar later: 6 miljard (1999)

12 jaar later: 7 miljard (2011)

Augustus 2018 (±7.6) miljard
Er zijn nu (12-02-2017) wereldwijd (±7.484.000.000) mensen op de Aarde.
Volgens de berekening zullen er in augustus 2018 (±7.6) miljard mensen op de Aarde zijn.

Er komen elk jaar ±83 miljoen mensen bij op de Aarde.

Wereldbevolking (Teller)

http://www.worldometers.info/nl/

Berekening van de kinderen
Per dag komen zijn er tussen de 205.000 en 215.000 geboortes op de hele wereld. (2016)
Een jaar heeft 365 dagen.
(365x 210.000) = 76.650.000 kinderen per jaar.
(7x 76.650.000) = 536.550.000 afgerond 537 miljoen kinderen.

Dat zijn dan 537 miljoen kinderen van 1 t/m 7 jaar.

Vrouwen die in verwachting zijn
Hun ongeboren kind wordt ook opgenomen!
(76.650.000 : 12 = 6.387.500 x 9) = 57.487.500 afgerond 58 miljoen.
Dat zijn 58 miljoen ongeboren kinderen.
Totaal 536.550.000 + 57.487.500 = 594.037.500 afgerond 600 miljoen.

Totaal 537 + 58 = 595 miljoen afgerond 600 miljoen.

Volgens de berekening zullen er vlak voor de Opname ongeveer 2,2 miljard christenen zijn.
1997 waren er ±340 miljoen christenen geregistreerd.
2002 waren er ±400 miljoen christenen geregistreerd.
2014 waren er ±650 miljoen christenen geregistreerd.
2017 waren er ±950 miljoen christenen. Dit is een schatting. (Afgerond ongeveer 1 miljard)
Uit deze groep van 1 miljard worden alleen 3 miljoen christenen opgenomen.
2018 De grote Opwekking. De engelen des Heren halen 1,2 miljard slechte en goede mensen binnen.
Daarvan wordt er door de Heilige Geest maar 17% uitgekozen.

Deze 170 miljoen nieuwe bruiloftsgasten komen uit zichzelf tot levend geloof.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Overzicht foto’s en tekeningen
De Opname slechts voor een enkele
Bron: Angelica Zambrano (80%)
Vision of Coming Jesus (Rapture) from 18 Different People(Youtube)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=q4-vKIfAhsQ
Korenveld – Kaf van het koren scheiden
Bron: _https://nl.linkedin.com/in/mieke-van-hamersveld-33a49525
De meesten blijven achter
“Most left behind”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
Jezus is bedroefd
Het witte paard en Jezus. Grote bezorgdheid op het gezicht van Jezus.
Bron: _https://www.whatsaiththescripture.com/Prophecy/Wisdom…
Zaal met mensen
Angelica Zambrano (80%) Vision of Coming Jesus (Rapture) from 18 Different People(Youtube)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=q4-vKIfAhsQ
De Voorganger krijgt de schuld
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
De harde kern
Bron: _http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10627:de-hooivorken-komen-tevoorschijn-in-duitsland&catid=10:buitenland&Itemid=23
Stadion met 7.000 zitplaatsen
The new worship centre with more than 7.000 Seats. “Willow creek megachurch”
Bron: _http://imgarcade.com/1/willow-creek-megachurch/
Stadion met 20.000 christenen
Bron: _https://www.flickr.com/photos/gary_dunaier/3481637677
Heaven & Hell 1000 to 1
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=tqexj9nK9c4
The Afterlife. Few go to Heaven, most go to Hell.
Kinderen door hun ouders geheiligd
Bron: _Bro Dave Ch. #22 – Surviving the Great Tribulation – Apocalyptic Novel Commentary
https://www.youtube.com/watch?v=6klz74EO-a4
Het moment van de Opname
Angelica Zambrano (80%)
Vision of Coming Jesus (Rapture) from 18 Different People(Youtube)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=q4-vKIfAhsQ
De Opname (visje)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
De laatste veldslag – Bron: _http://www.vecip.com/?onderwerp=135
===*===