De laatste Jaarweek van Daniël

“De laatste Jaarweek van Daniël”
“Israël tegen de rest van de wereld”
(Begin Armageddon 5 febr.2023)
.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

Sept.2022
Broeders en zusters, één ding is absoluut zeker: In het jaar 2025 zitten we in het 1000-jarig vrederijk!

Elke dag ben ik op internet en YouTube op zoek naar getuigenissen die de Eindtijd aangaan. Het komt mij steeds meer voor dat ik voorlopig de enige ben die met twee duidelijke visioenen het moment van de Opname met tijden heb bekrachtigd en met mij ook een Spaanse Pastor in Venezuela die een soortgelijk visioen heeft gehad.

Het 1000-jarig vrederijk
Volgens de berekening, wat Jezus mij met de visioenen heeft gegeven, zal het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2021 beginnen.
Vanaf “aug.2018” gezien begint na 3 jaar en 2 maanden het 1000-jarig vrederijk.*

Maar… volgens de Berekening van de Rabbijnen van Israël zal dat pas in sept.2022 zijn! Voor de Joden zal het 1000-jarig vrederijk pas beginnen na 4 jaar en 2 maanden. Dat is één jaar later.

Hoe dan ook, zelf kom ik niet verder dan sept.2021.
Dan moet ik steeds denken met wat Jezus tegen Pastor Brani Duyon heeft gezegd. Namelijk, dat Hij eerder zal komen dan mensen verwachten.
(Mei 2006) Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”
(Matth.24:34)“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
___
*) Tijd Armageddon ingekort
(Matth.24:22) “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
Volgens de visioenen begint Armageddon in aug.2018 en zal eindigen in de maand juni 2021. Dat is drie maanden voordat het 1000-jarig vrederijk zal beginnen. De lengte van Armageddon zal dan zijn 2 jaar en 11 maanden.

God de Vader zal de laatste tijd van 3,5 jaar voor 7 maanden inkorten.

.

Natan de Hebreeër

(Engels ondertiteling)

Natan: “Ik zag heel duidelijk wat er allemaal zal gebeuren.”

De laatste Jaarweek op 11 sept.2015 ingegaan
Zie nu het volgende: In het visioen van Natan geeft hij aan dat de “Derde Wereldoorlog” al op 11 september 2015 is begonnen. Maar wat hij wel of niet gezien heeft is, dat juist op die dag de laatste Jaarweek van Daniël is ingegaan!
De datum tot op de dag wist ik niet, maar wel dat van het jaar en ook de maand!
De laatste Jaarweek van Daniël heb ik in al mijn verslagen sept./okt.2014 aangegeven.

(De komst van de valse Profeet)

– Doel van Satan –
– Armageddon –
Visioen/Profetie
Het visioen van Natan wordt geheel verteld vanuit het Joodse geloof en de ervaringen van zijn voorspelling voor onze wereld laat een beeld zien dat Armageddon niet ver meer is.

In de video vertelt hij het verhaal over wat er precies allemaal zal gebeuren. Het is doorspekt met typisch Joodse uitdrukkingen, maar wat de ervaring van Natan erg interessant maakt, is dat hij ook zegt te weten hoe het verder met de wereld zal gaan.

Wie is de Antichrist?
Zie de video op ongeveer de 28e minuut van zijn getuigenis, want vanaf dat punt gaat het over de nabije toekomst van de Aarde dat volgens Natan er niet zo goed uitziet.
Er zal een oorlog komen waar de gehele wereld bij betrokken zal zijn en waarbij, volgens Natan, ongeveer alle landen het op Israël gemunt zullen hebben. Het wordt begonnen door iemand die in het hiernamaals Gog wordt genoemd en waarvan Natan zeker zegt te weten dat hier de Amerikaanse president Obama mee wordt bedoeld.

Ten tijde van het visioen (27 sept.2015) was Obama nog President van Amerika. Maar of Barack Obama, de voormalig President van de Verenigde Staten, zelf nog inspraak kan hebben in dit hele wereldgebeuren zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

(23-31) Augustus 2018
Volgens Natan is de “Derde Wereldoorlog” in feite al begonnen op 11 september 2015 en zal er binnenkort iets gebeuren waardoor deze oorlog zal escaleren en iedereen het erover eens zal zijn dat de Eindtijd dan pas is begonnen en dat met de laatste (3e) Wereldoorlog Armageddon is ingegaan.

Waar Natan heel duidelijk over is, is dat er iets onverwachts zal gebeuren waardoor de zaak volledig uit de hand zal lopen en het is niet meer te stoppen. Alle landen zullen in staat van oorlog zijn!


– Rood China
– Een leger van 200 miljoen man –
China beschikt over de grootste strijdkrachten ter wereld
Omdat na een tijd van oorlog Amerika, Europa en Rusland, vanwege het tekort aan manschappen, niet meer in staat of bij machte zullen zijn om nog verder tegen Israël te strijden, komt er vanuit het Oosten een leger aanzetten van 200 miljoen man!
(Openb.9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”

Zie berekening: (2x 10.000 x10.000= 200.000.000) 200 miljoen!

(Rood China)
Dit zijn de Chinezen, die zich al die tijd op de vlakte hebben gehouden. Dit onvoorstelbaar grote leger, zal optrekken tegen Israël en zich verzamelen in het Dal van Armageddon.
(Openb.16:12) En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.” [16] “En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.”

Zie foto: De vlakte van Jezreël vanaf de Megiddo-pas gezien.

Einde Armageddon juni 2021
Na 2 jaar en 11 maanden, aan het einde van Armageddon, slaat één van de kleinste Engelen van Michaël het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2021 al afgelopen. Dat is drie maanden voordat Jezus in sept.2021 met Koningen en Heren op de Olijf-berg terug zal komen.
(Zach.14:4) “Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts…”

Dit is dan tevens het begin van het 1000-jarig vrederijk.


Joodse kalender met de huidige westerse tijd

De Messias

De Rabbijnen verwachten hun Messias uiterlijk in nov./dec.2017. Maar volgens de visioenen van aug.2018 en de vijf fiches ga ik uit van maart 2018!

Het 1000-jarig vrederijk sept.2022
Er zijn twee harde bewijzen als het om sept.2022 gaat, het begin van het 1000-jarig vrederijk.
De Rabbijnen zouden het nog weleens bij het rechte eind kunnen hebben, want als het om het 1000-jarig vrederijk gaat dan komen hun berekeningen uit in sept.2022!

Maar nog sterker is het visioen van Natan! Die zegt namelijk, dat de “Derde Wereldoorlog” al op 11 september 2015 is begonnen. Als je dan de laatste Jaarweek van Daniël hierbij optelt, dat kom je uit in september 2022!

De Opname
Wel broeders en zusters, ik zal jullie eerlijk zeggen; wat mij betreft mag het nog wel één jaar langer duren voordat Jezus de Zijnen met de Opname komt ophalen. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik in Suriname een groot afdak wil maken voor 100 tot 200 mensen. Maar de Heer gaf mij in dat het een groot afdak moet zijn voor 500(!) mensen. Dat heeft te maken met de grote Opwekking.

Maar met mijn kleine pensioen lukt dat niet, helaas.


“Hoeveel tijd hebben we nog?”

Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

Het berekenen van de Eindtijd
Broeders en zusters, het was mij opgevallen dat in mei 2007 de wereldeconomie wereldwijd in elkaar stortte. Het is alles in Amerika begonnen en trof Europa precies één jaar later in mei 2008.

Toen ik dit gebeuren zag, trok ik de vergelijking van Jozef met het visioen van de Farao van de zeven vette en zeven magere koeien. (Genesis 41:1-57)

Inzicht bevestigd

Omdat ik niet precies wist wanneer de Eindtijd zou beginnen, zag ik plotseling dat deze tijd al zeven jaar geleden in sept./okt.2000 moet zijn begonnen. Toen ik dat zag, was het niet zo moeilijk meer om de tijd van de Opname te kunnen bepalen en vrijwel direct daarna gaf Jezus mij het visioen van aug.2018. Wellicht om met dit bewijs mijn inzicht te bevestigen. Heel bijzonder.

De Eindtijd is begonnen in sept.2000 en eindigt officieel in aug.2018. De Eindtijd gaat een tijd aan waarin de mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen. Maar als de Opname heeft plaatsgevonden, heeft de mens geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook een einde gekomen aan de betekenis Eindtijd.

– Inzicht –

De laatste 21 jaren van de 6000 werkjaren (2 Petr.3:8)

Volgens het visioen van Natan is de laatste Jaarweek van Daniël al begonnen op 11 september 2015!
Met dit gegeven kan ik de tijd nu nog beter berekenen. Maar het verschil blijft precies één jaar!

Ik houd de tijd aan volgens de visioenen die ik van Jezus heb gekregen.

(2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
Sept. 2000 +7 jaar = sept. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
Sept. 2007 +7 jaar = sept. 2014 (7 magere economische jaren)
Sept. 2014 +7 jaar = sept. 2021 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)
De eerste tijd van 3,5 jaar (sept.2014 t/m aug.2018)

De tweede tijd van 3,5 jaar (aug.2018 t/m sept.2021)

Drie keer zeven jaar aan-één-gesloten

Maar zonder dat de wereld dit ziet, zijn we al vanaf sept.2014 de laatste 7 jaren ingegaan. Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27). Vrijwel niemand onder de christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien. De tweede en laatste 3,5 jaar (Armageddon) valt niet onder de Eindtijd.

De wereld schrikt in ongeloof
Eigenlijk had de valse Profeet al in sept./okt.2014 bekend moeten zijn. Maar de Heer wil die tijd zo kort mogelijk houden, omdat anders de hele wereld zal denken dat deze valse Profeet inderdaad de Messias is. Maar als hij dan plotseling wordt gedood schrikt de wereld in ongeloof, waardoor hun geloof op een wrede manier onder druk gezet zal worden. De moord op de valse Profeet brengt de mens tot nadenken en dan pas zullen de mensen het Brandmerk (666) gaan onderzoeken.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”

De Eindtijd duurt geen 7 jaar maar 17,5 jaar
Zie grafiek: 3x 7 jaar! De Eindtijd nog beter omschreven.
Wereldwijd denken bijna 99,9% van de christenen dat de Eindtijd precies 7 jaar is. (2x 3,5 jaar).

De eerste 3,5 jaar (valse vrede) gaat nog wel de Eindtijd aan, maar de tweede 3,5 jaar (Armageddon) valt buiten de Eindtijd van 17,5 jaar!

Wanneer loopt de Eindtijd af?
Vele christenen denken dat hiermee een einde is gekomen met de tijd van Armageddon en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk zal beginnen. Maar de Eindtijd heeft te maken met de laatste tijd van 17,5 jaar, waarvan de eerste 3,5 jaar van de valse vrede is bijgeteld. Dit is de laatste kans dat de mensen in genade nog voor Jezus kunnen kiezen.
Deze tijd is in werkelijkheid ingegaan in sept.2000 en duurt precies (2x 7 +3,5)= 17,5 jaar t/m aug.2018. Daarna is er geen vrije wil meer, maar zal de mens gedwongen worden te kiezen voor het Brandmerk (666) of de dood.
De laatste 3,5 jaar van Armageddon heeft niets met de Eindtijd van doen. De Eindtijd van 17,5 jaar eindigt dan ook tegelijkertijd met de Opname in aug.2018.

Zie: “Hoeveel tijd hebben we nog?” (Jezus: “De tijd is al op!” )

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De laatste Jaarweek van Daniël

(DZG// Maandag 04-12-2017/ 14:07)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Israël tegen de rest van de wereldBron:
_http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/11/anti-interventie-manifest-discussietekst
Natan de Hebreeer.
Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan English Subtitles – Testimony About The End of Days Coming Soon
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=-H0MDGIXZ0o
De laatste Jaarweek van Daniël.
Bron: _https://evangelienieuws.wordpress.com/wat-zegt-de-bijbel-over-de-islam-in-de-eindtijd2/
Natan de Hebreeër – I saw exactly what will happen
Heavenly message through hebrew boy to Israel – YouTube (10:25)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=RwB6ygai9y0
(Rood China)
De vlakte van Jezrëel (Armageddon) vanaf de Megiddo pas gezien. (Zie foto)
_http://foreverjerusalem.co.za/wp-content/uploads/2015/11/028-Valley-of-Jesreel-Armageddon.jpg
Bron: _http://foreverjerusalem.co.za/journey-through-israel/
Joodse kalender met de huidige westerse tijd.
De laatste Jaarweek van Daniël. Bron: _http://www.toreblogg.info/355739066
Hoeveel tijd hebben we nog?
_https://www.treehugger.com/culture/atomic-scientists-move-doomsday-clock-five-minutes-midnight.html
===*===