De Heilige Geest is niet meer

Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen

.
– De Heilige Geest is niet meer –
De laatste 90 dagen voor de Opname

(jan./febr./mrt./april 2022)

Drie maanden voor de Opname
Jezus: “Het grootste gedeelte van Mijn kinderen gaan door de grote verdrukking!”

Na de openbaring van de Antichrist hebben we nog precies drie maanden (90 dagen) te gaan voordat de Opname in april 2022 zal plaatsvinden. De Heilige Geest is dan al opgenomen en de christenen kunnen vanaf dat moment niet meer in tongen spreken. Daardoor zal er onder hen grote onzekerheid en verwarring ontstaan.

De laatste Benjamin

Op het moment dat de valse Profeet is gedood, wordt de Heilige Geest binnen drie dagen al van de aarde weggenomen. Namelijk met de dood van de valse Profeet komt na drie dagen (72 uur) het zilveren Koord los, waarna de Antichrist het lichaam van de valse Profeet zal overnemen. Maar juist binnen één van deze drie dagen wordt de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren. Op het moment dat in één van deze 72 uren de strijd gaat beginnen, is de Heilige Geest al weg en komt ook in het 1000-jarig vrederijk niet meer terug.

De Heilige Geest is niet meer

Nu woont Satan (Lucifer) nog in de hemelse gewesten, maar als hij met een “Walk In” het lichaam van de valse Profeet gaat overnemen, dan woont hij op dat moment op de aarde. De christenen zullen begrijpen dat God de Vader ZIJN allerliefste – de Heilige Geest – niet samen met deze duivel op de aarde wil hebben.

Satan en de laatste Benjamin
Welnu, als het moment aanbreekt dat de valse Profeet is gedood zal Satan, de Draak, voor de laatste keer proberen een Zoon Gods bij zijn geboorte uit balans te brengen en te verslinden. Dat zal plaatsvinden in de tweede week van jan.2022.

Zie: (Openb.12:4b) “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.”

De laatste 90 dagen voor de Opname
De precieze datum: Vanaf 12/13 jan. t/m 13 April 2022 is ±90 dagen.
Jezus: “Zorg ervoor dat jullie voor ten minste drie maanden eten en drinken in huis hebben!”  – Voorwaar, dit gaat de hele wereld aan!
Dit gaf Jezus mij in op donderdag 20-12-2018 om 23:28 uur.

Deze drie maanden geven aan dat de Grote Opwekking dan al voorbij is en dat Armageddon al voor 90 dagen aan de gang is en… de Opname heeft nog niet plaatsgevonden.

(2x 72) 144 uur lang geen zon
Vlak voor Pasen, in de maand april 2022, zal de wereld drie dagen (72 uur) lang een kleurrijke lichtshow (Aurora’s) ervaren. Dit zijn de drie dagen van Jona waarvan Jezus heeft gesproken en daarna zal de wereld opgeschrikt worden door nog eens 3 dagen (72 uur) van een totale duisternis! Binnen deze 3 dagen zal er dan tot twee keer toe een Opname plaatsvinden.
___
Zie Kalender!
De 1e Opname wordt verwacht op 13 of 14 april en de 2e Opname, drie dagen later, op 16 april 2022.
Eindtijd bijna voorbij – Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

De een na laatste Zoon Gods wordt in juli/aug.2021 uit het vuur Wederom geboren. Vrijwel direct daarna, binnen 24 uur, zal de grote Opwekking beginnen. In tijden van Oorlog en tijdens de wereldwijde aller-grootste Opwekking ooit, kunnen er geen Zonen Gods worden geboren.

De laatste Vuurproef
Na de Grote Opwekking, vijf maanden later in jan.2022, wordt de laatste Zoon van God de Vader, de laatste Benjamin, uit de geest Wederom geboren. Deze laatste Vuurproef zal plaatsvinden in de drie dagen dat het lichaam van de valse Profeet dood is. Aan het einde van deze drie dagen zal de Antichrist in dat zelfde lichaam opstaan en is Armageddon begonnen.
___
Valse vrede – Armageddon
Regeerperiode valse Profeet: Vanaf juli/aug.2021 t/m jan.2022. (Opname april 2022)

Regeerperiode Antichrist: Vanaf jan.2022 t/m sept.2025.


De Joodse Messias is de valse Profeet

Vijf maanden voor de valse Profeet (aug.2021 t/m jan.2022)

Wereld in verdrukking
(Matth.24:12) “…En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen…”
(2 Thess.2:7-8a) Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. [8a] Dan zal de wetteloze zich openbaren…”  – Dit gedeelte van de vers gaat in feite de laatste vijf maanden aan, maar het is niet te zien. Het is namelijk de valse Profeet die nog weerhoudt.

De wetteloze is niet de valse Profeet maar de Antichrist.


Zie oppervlakte rondom de vierde Tempel van 1,6 x 1,6 km!

De Derde Tempel zal worden gebouwd in het Dal van de Olijf-berg

.
– De Derde Tempel –
.
Geen tijd meer
Broeders en zusters, dit is wat ik zie: De Grote Opwekking zal beginnen in juli/aug.2021 t/m 11 jan.2022. Als Israël de derde Tempel nog wil bouwen, dan moeten ze nu wel heel snel opschieten, want de tijd is al op!
Maar… ga er maar vanuit, dat de derde Tempel er niet zal komen. Het duurt namelijk tenminste één tot 1,5 jaar voordat de Tempel er staat. Mochten ze dan toch met de bouw beginnen, dan komen alle vijanden van Israël in opstand om dat probleem tegen te houden. Het kan dan nog wel meer dan een jaar duren voordat er een overeenstemming zou kunnen komen en zoveel tijd is er niet meer.
Zie: De onzichtbare Derde Tempel in de Eindtijd

(De Derde Tempel in het hart van de christenen)

De valse Profeet
(2 Thess.2:7b) “…totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”
Vele christenen denken dat dit gedeelte van de vers de Heilige Geest aangaat, maar… het gaat in werkelijkheid de valse Profeet aan! Eerst als deze in jan.2022 wordt gedood, dan pas is hij (de valse Profeet) verwijderd en uit de weg geruimd.
Verwijderen is tegen je wil in en daar kan nooit de Heilige Geest mee worden bedoeld. Deze tekst komt heel hard aan en is te respectloos opgesteld als het om de Heilige Geest zou gaan.
___

Conclusie: Vers 2 Thess.2:7b “…hij, die nog weerhoudt…”  gaat de valse Profeet aan! Hoe dan ook, op het moment dat de Antichrist zich zal openbaren, is de Heilige Geest net daarvoor al van de aarde weggehaald en de tongen-taal zal er niet meer zijn.

De Opname eerst in het Dal van Armageddon
Drie dagen nadat de valse Profeet is gedood staat de Antichrist op. Aanvankelijk dacht ik dat na zijn dood de Opname drie weken later zou plaatsvinden, maar dat is drie maanden later! Alle christenen gaan samen met de Antichrist door de eerste drie maanden van Armageddon heen. We zitten dan al in de tweede helft van de laatste Jaarweek. Het Dal van Armageddon!

De Heilige Geest wordt van de aarde weggenomen op het moment dat de laatste Zoon van God de Vader uit de geest Wederom geboren gaat worden. We hebben dan nog 90 dagen te gaan voordat de Opname zal plaatsvinden.


Wachten op Armageddon

Juli/aug.2021 – jan.2022 – april 2022
5 plus 3 maanden voor de Opname

Nog even en de Heilige Geest is weg

Vijf maanden voor de valse Profeet
De laatste Jaarweek is begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen in sept.2025.

De valse Profeet zal opstaan in de maand juli/aug.2021 en zal worden gedood in jan.2022. Hij zal maar vijf maanden regeren.

Het werk van de Heilige Geest
Zonder de Heilige Geest kan niemand uit de geest Wederom geboren worden. Op het moment dat de laatste Benjamin uit de geest Wederom geboren gaat worden wordt de Heilige Geest al van de aarde weggehaald. Daarna kan er, onder de christenen, niemand meer uit de geest Wederom geboren worden, want de Heilige Geest is weg. In het 1000-jarig vrederijk is de Heilige Geest ook niet aanwezig. De Heilige Geest was er alleen om Zonen Gods geboren te laten worden waarvan Jezus de eerste was, want daarna zouden nog velen volgen.
Zo zijn er dan op de aarde geboren:

Engelen(1e graad), de Zonen Gods(2e graad) en de Oalim’s(3e graad)

De laatste vijf maanden voor Armageddon
Er zijn, in de laatste vijf maanden van de Eindtijd, nog twee christenen die uit de geest Wederom geboren moeten worden. De eerste van de twee wordt geboren, op de dag, voordat de Grote Opwekking gaat beginnen en de laatste, vijf maanden later, in de tijd van drie dagen dat de valse Profeet dood is.
De Grote Opwekking is nog niet begonnen. Daarom, grijp nu nog met wat u grijpen kan, maar voor velen christenen is het te moeilijk om dit niveau in de 2e graad te kunnen bemachtigen.

Paulus: “…maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht…”  – (Filippenzen 3:12b)

Geweldenaars en het mysterie van de Vuurproef
Een christen kan alleen door de kracht van de Heilige Geest uit de geest Wederom geboren worden. Maar als de Heilige Geest van de aarde is opgenomen, dan is het behalen van het Zoonschap Gods ten einde gekomen. (Joh.1:12) De Heilige Geest is de macht, die voor het behalen van dit mysterie, het Zoonschap Gods, aangegrepen moet worden.

(Joh.1:12) “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…”  – Maar met een bekering en het spreken in tongen alleen, ben je nog niet uit het Vuur Wederom geboren.

Johannes de Doper
(Matth.11:11-12) “Voorwaar, Ik zeg u, onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het Koninkrijk van God is groter dan hij. [12] Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk Gods zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”

In het Koninkrijk der Hemelen wonen de engelen Gods (1e graad) en in het Koninkrijk van God, de Zonen Gods. (2e graad)

Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk Gods
Zie: (Joh.3:5-8) “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. [6] Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.”
7) “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.”

8) “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.”

Geboren uit water gaat de waterdoop aan. Uit water en Geest, daar zit een tijd tussen en velen komen niet verder dan een bekering. Een mens van de wereld is tot inzicht en bekering gekomen. Deze is een christen geworden. De waterdoop bevestigd zijn bekering in de 1e graad van zijn inzichten. Eindigt hij/zij in de 1e graad, dan wordt hij met de overgang een engel en beërft daarmee het Koninkrijk der Hemelen.

Maar… geboren uit de geest, is iets totaal anders. Een Zoon Gods wordt geboren uit het Vuur! (De Vuurproef) Dit is een onvoorstelbare hoogte in de 2e graad van zijn kracht, want hij is een geweldenaar! Wie dit niveau kan behalen is een Zoon Gods. Hij is geen engel.

Laat u dit gezegd worden:
“Wie niet voortijd uit de geest Wederom geboren wordt, die wordt een engel!”
(Luc.20:34-36) “…immers, zij zijn aan de engelen gelijk.”
(Matth.22:30) Jezus: “…maar zij zijn als de engelen in de hemel.”

Zie: Een visioen over de hemel (De engelen Gods)

Het Koninkrijk der Hemelen

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Heilige Geest is niet meer

(DZG// Donderdag 16-01-2020/ 22:55)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
De Antichrist
(Afbeelding) _Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
De laatste twee Zonen van God de Vader – De laatste Zoon van God de Vader (jan.2022)
(Joh.3:8) De Zonen Gods gaan hun eigen weg
(Foto) Bron: _http://www.factretriever.com/native-american-facts
De aarde in vuur (Messias is de valse Profeet)
Bron: _http://jewfacts.com/the-messiah-may-be-coming-sooner-than-you-think/
(666) De valse Profeet met een Boog
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
Drie keer Magere Hein – Waiting for Armageddon
Bron: _http://countdowntozerotime.com/2014/10/08/at-last-a-use-for-those-famous-fema-coffins-cdc-suggests-hermetically-sealed-caskets-for-ebola-victims-aka-fema-coffins/
===*===