Chemtrails van de Dood

« Chemtrails van de Dood »
.
– De Opname –
Jezus: “Als Ik terugkom, is de aarde stervende.”

Armageddon is in zicht

Chemtrails (28 september 2001)
Jezus: Vandaag moet alles voorbereid en klaar zijn. De kou van de winter is al naar veel gebieden op de aarde afgedaald. De chemicaliën zijn al geruime tijd uit de lucht gevallen door slechte mannen in ongemarkeerde vliegtuigen. Dit is door veel mensen op veel gebieden gezien.”
“Gifstoffen zijn en worden op grote schaal gebruikt als pesticiden. Dus mijn geliefden, de aarde is een levende chemische stof en jij en alle levende wezens ademen, eten, drinken gifstoffen. Jullie lichamen zijn besmet. De mens voert een chemische oorlog tegen zijn eigen leven.”
“Vernietiging van het ergste soort heeft en zal de aarde blijven bedekken totdat het stof en debri* de zon zullen verduisteren en Mijn Engel de bazuin zal laten blazen en de komst van lijden en dood aankondigt.”
(Lijden en dood in het Dal van Armageddon)
Bron: Louise Starr Tomkiel – (Engels)
___

*) Chemische metalen in Chemtrails – YouTube (50:13)

De aarde in Brand
(Openb.8:7) “En de eerste blies de bazuin, (…) en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.”

Dit heeft onmiskenbaar te maken met wat Chemtrails kunnen aanrichten. De Chemische stoffen, die daarin zitten, vallen op de bomen en het gras en wordt bij extreme hitte zeer ontvlambaar!

Chemtrails en Contrails
Broeders en zusters, hebben jullie die lange witte strepen in de lucht weleens gezien? Waar komen die vandaan en waar dienen ze voor? Velen denken dat dat uitlaatgassen zijn van verkeersvliegtuigen die in hun vlucht zo een wit spoor achterlaten. Maar als je lang genoeg naar de hemel staart, zie je ook vliegtuigen die nauwelijks, of zeg maar, helemaal geen uitlaatgassen als een wit spoor achterlaten. Dat heet Contrails.

Maar… dan zie je plotseling een vliegtuig die heel duidelijk is te volgen vanwege een wit spoor van rook dat schijnbaar uit de straalmotoren komt. Deze witte rook kan tientallen kilometers lang zijn. Dit zijn dan onmiskenbaar Chemtrails en… het zijn er heel veel!

Niet normaal

Op YouTube zijn vele video’s te vinden die beelden in de lucht laten zien van deze onvoorstelbare kriskras door elkaar lopende lijnen. Met het zien van al deze video’s en de werkelijk zeer vele foto’s van Chemtrails die op Google zijn te vinden, geeft de mens te denken: “Wat zijn ze daar aan het doen en waar is dat allemaal goed voor?”

Chemtrails – Kilometers lang
Avondzon achter Chemtrails
Uncle Sam (USA) “Chemtrails Normal” (15:57)
Chemtrails – Dit is niet normaal
Vier Straalmotoren en zes Sproeiers
De Heer
De eerst keer dat de Heer mij iets totaal anders ingaf om te schrijven was dat van De 10-jarige Jeremy en zijn visioen van Armageddon. Daarna gaf de Heer mij in door te gaan met het schrijven over Ufo’s in de Eindtijd, FEMA-treinen van de doodLucifer’s I.D. systeem en Wereld in Chaos.

Dan heeft de Heer mij ingegeven ook enige aandacht te besteden aan Chemtrails. Het duurde drie dagen voordat de Heer mij kon overtuigen dat ik daarover een verslag moest gaan schrijven, want zelf geloofde ik het niet omdat ik dat veel te ingewikkeld vond. Toen ik dan in de nacht weer achtervolgd werd door dit gegeven, ben ik maar gaan kijken wat de Heer mij toch met de Chemtrails wilde laten zien.

Wel broeders en zusters, wat ik daar dan allemaal over heb gevonden is een niet te begrijpen waarheid dat nauwelijks is te bevatten! De geheimzinnigheid waar LUCID en FEMA al mee bezig zijn en nu dat van de Chemtrails zijn duidelijk van demonische aard.

Ook nu weer gaf de Heer gaf mij in geen veelvoud van woorden te gebruiken zoals dat, wel zeer korte, verslag van het Lucifer’s I.D. systeem. Op dezelfde wijze moest ik dan nu een verslag schrijven over de Chemtrails waar ik eigenlijk helemaal niets van weet. Maar.. dat zou gauw veranderen.

Toen ik hier al drie dagen mee bezig was, begreep ik ook waarom de Heer mij dit verslag heeft laten schrijven. Veel mensen en christenen zijn er niet van op de hoogte wat dit de wereld allemaal kan aandoen, want het treft en vernietigd alles wat leeft!

YouTube – “Chemtrail Sprayer filmed up close by AF Pilots” – (1:37)

Een mengsel van puur Gif!
Chemtrail Dump op ±200 meter hoogte!
Maximale uitstoot – (Grote Foto!)
Wie dit verslag leest, zal begrijpen waarom Jezus mij deze opdracht heeft gegeven. Want Hij wil de bevolking, de wereldmens, laten zien waar vrijwel alle Regeringen in de wereld in werkelijkheid mee bezig zijn; namelijk het voortijdig vernietigen van de Aarde! Dit, omdat de mens niet in het ongewisse zal blijven wat er op deze aarde gebeurd.

Het is ongelooflijk wat hierover allemaal op YouTube is te vinden. Overtuigd uzelf met het zien van al deze beelden en weet, dat de aarde op langere termijn dit gewoonweg niet kan overleven.

Na Armageddon is de aarde stervende
Dit is wat Jezus tegen mij heeft gezegd: “Als Ik terugkom is de aarde stervende.”
Als de Heer, met Zijn Koningen en Heren in sept.2021 voor het 1000-vrederijk, op de Olijf-berg terugkomt, is de hele wereld door Chemicaliën vanuit de lucht al vrijwel geheel verschroeid en verbrand.
Zie: (Matth.24:22) Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, blijft geen vlees behouden.”

Dit gaat ook de natuur aan, de bossen, de rivieren en de zeeën. Wat blijf er dan nog van over?


(Maart 2017) Chemtrails – Texas Amerika

(23 apr.2018) – (Amerika) “Woman with Chemtrail Lungs” – YouTube (15:31)


Alsem – Puur Gif in de zee
Het zal werkelijk verschrikkelijk zijn om dan in die tijd te leven, want ook het water dat voor enige afkoeling kan zorgen is besmet.
(Openb.8:10-11) “En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. [11] En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd Alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.”
___
Atlantische Oceaan
Een 9-jarige jongen beschrijft een krachtige visie van verdrukking die God hem in detail heeft gegeven. Lees beschrijving! Volgens de jongen zal deze zeer giftige en gigantische Asteroide van Alsem in de Atlantische Oceaan terecht komen. Gevolg, een tsunami zoals de wereld nog niet heeft gekend.

Zie onder deze video de vele reacties!


Chemtrails- spoor door het wolkendek
Chemtrails – Infrarood opname bij daglicht
Piloot Chemtrails vergeten uit te zetten
Piloot te enthousiast

Dat het ook totaal mis kan gaan laten de twee bovenste foto’s zien. De Piloot heeft bij het landen de sproeier vergeten uit te zetten. Nu moet u zich voorstellen hoeveel mensen op het vliegveld nog aan het werk zijn en dus deze giftige stof, ongewild, moeten inademen. Op langere duur kan dat gewoonweg niet zonder gevolgen zijn.

Vaccine voorbereiden (Chemtrails)
Tanks met Chemicaliën in vliegtuig
Tanks met Chemische stoffen
Bemanning controleren het sproeien
Chemtrails – Jumbo 747-400
Chemtrails Airliner – Jumbo 747-400
Een vliegtuig kan 60 tot 70 ton Chemicaliën meenemen
Er zijn vele theorieën en één daarvan is, dat Chemtrails de te snelle opwarming van de aarde moeten voorkomen. Zo wordt ook beweerd, dat ze hiermee het weer, zoals orkanen, overstromingen, hittegolven en droogte daardoor beter kunnen controleren.

Maar wie op deze wereld geloof dat nou?

Stikstofdioxide
De Regeringen zijn zichtbaar bezig om de aarde te redden, maar tegelijkertijd zijn ze ook bezig met het vernietigen van de mensheid door enorme hoeveelheden fijnstof en Chemicalien, zoals ziekmakende stikstofdioxide, in de lucht te spuiten en dit ook over de bevolking, bossen en de zee uit te sproeien.

De bevolking wordt zo misleidt, want zonder dat ze er erg in hebben is er een onzichtbare macht die de oorlog aan het groeiende aantal mensen heeft verklaard.


Energie Centrales met zeer grote uitstoot Co2
Rotterdam (Dutch) – Energiecentrale EON
Open Bruinkoolmijn (Bonn) Duitsland
Bruinkoolcentrale (Jaenschwalde) Duitsland
Elektrische Centrale (Gelsenkirchen) Duitsland
(Co2) Behalve dat zeer grote Fabrieken al behoorlijk wat vervuiling veroorzaken komen daar nog eens de Chemtrails bij, een geheimzinnige stof, dat zeer waarschijnlijk nog erger of giftiger is dan de verbrande kerosine wat uit de straalmotoren komt.

Negentig bedrijven zijn wereldwijd verantwoordelijk voor negentig procent van de uitstoot. Met de Chemtrails erbij zal de wereldwijde Co2-uitstoot (Kooldioxide) alleen nog maar verder toenemen.


Voorbeeld: Olietanker verliest draagvlak
(Armageddon) Londen (Engeland)
Japanse Tsunami direct na de Opname
Londen (Engeland)
Zeespiegel stijgt ±7 tot max. 9 meter!
Draagvlak water wordt minder
De zeespiegel zal vrijwel direct na de Opname stijgen tot een hoogte van ±7 tot max. 9 meter! Dat het waterpeil stijgt heeft te maken met het feit dat het zeewater als het ware uitzet. Er zitten dan minuscule luchtdeeltjes in het water waardoor de draagvlak minder wordt. Dit is de enige reden waarom, in het Dal van Armageddon, zoveel schepen ten onder zullen gaan.

(Openb.8:8-9“En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, [9] en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.”

Wereld in onbalans

Na de Opname zullen de demonen in het Dal van Armageddon de weersgesteldheid tot het uiterste in onbalans brengen en… alsof dat al niet erg genoeg is komt daar nog eens iets verschrikkelijks bij.

Grote hitte
(Openb.16:8-9a) En de vierde [Engel] goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. [9a] En de mensen werden verzengd door de grote hitte…”
Dit zal een gebeurtenis zijn die de mensen in het Dal van Armageddon tot het uiterste zullen kwellen. Het zal een hitte zijn zoals dat in de Sahara- zandwoestijn voorkomt, plus ±50 graden! Waarschijnlijk zal het dan ook nog eens windstil zijn.
Zie: (Openb.7:1) “Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.”

De vele windmolens in de wereld, die stroom opwekken, staan allemaal stil. Er zal geen wind meer waaien. Het zal een 100x erger zijn dan in een sauna! Extreme droogte, Alsem in het water en geen wind, wie kan zoiets overleven? En dat vijf maanden lang!


IJsbeer op nog een stukje ijs – (Co2)?
Grienden stranden massaal in Australië
Dode koeien liggen tegen het raster
Rendieren dood in Noorwegen
Wat gebeurt er toch allemaal op deze Wereld?

Dieren, walvissen en Grienden raken gedesoriënteerd door het inademen van deze hoeveelheid giftige Chemicaliën in Chemtrails die, behalve op het land, ook in en over de zee worden gesproeid. De warmte van de aarde zal daardoor alleen nog maar meer toenemen en het ijs op de Noordpool en Zuidpool smelt veel sneller dan verwacht.

Grienden stranden massaal in Australië (2009)
Tientallen (±50) Grienden zijn gestrand op de noordelijke kust van het eiland Tasmanië ten zuiden van Australië. Dit gebeurd overal in de wereld.

Zie Google: “Grienden op het strand”

Een onverklaarbare mysterie

Ook dieren kunnen een niet te verklaren indruk geven zoals een foto op het platteland laat zien. Het is een vreemd verschijnsel. Deze koeien zijn al dood en liggen allemaal met de kop tegen en zelfs over het prikkeldraad heen. Dit beeld geeft aan dat ze wellicht zijn opgejaagd. Ze konden geen kant meer op! Wat zou daarvan de doodsoorzaak kunnen zijn: Chemtrails?

Bliksem doodt meer dan 300 rendieren in Noorwegen (28 augustus 2016)
Dat is wat er in de plaatselijke krant heeft gestaan om de bevolking gerust te stellen. Namelijk, dat het hier om een natuurverschijnsel zou gaan. Zie foto!

Over honderden meters liggen de rendieren verspreid. Door de bliksem gedood? Boeren in de wijde omgeving en daarbuiten kunnen dat nauwelijks geloven omdat dit gewoonweg niet kan. Er zou daar dan, op één plaats, meer dan honderd keer een Bliksem hebben moeten inslaan om zo een grote kudde rendieren te kunnen doden. Er is niemand die dat geloofd.


Chemtrails boven de bergen
Chemtrails boven de Zee
Chemicaliën in Chemtrails

De bovenste twee foto’s laten zien dat overal wordt gespoten. Deze geheimzinnige stof kan al op geringe hoogte in de lucht worden gespoten en in veel gevallen tussen de 6 en 10 Km hoog zodat het door de wind, zoveel mogelijk als maar kan, over een groot gebied verspreidt kan worden. De Chemtrails zijn pas goed te zien als het licht bewolkt of helder weer is. Deze giftige Chemicaliën worden niet alleen boven druk bevolkte gebieden gespoten, maar ook over het oerwoud en de zee!

Ongrijpbare vijand

We leven in een geheimzinnige wereld waar de Regeringen het voor het zeggen hebben. De Illuminatie is al bezig om de bevolking, op allerlei wijze, te ondermijnen die zich onbewust is van de bedoelingen van deze ongrijpbare Vijand. Vele beweegredenen is absoluut Top- geheim om de bevolking maar niet ongerust te maken. Zo zijn er vele ondergrondse Bedrijven waar menselijke demonen al jaren in het geheim bezig zijn de wereld te verzieken.

De Opname zeer nabij
Jezus: “Ik maak scheiding tussen het kaf en het koren.”
Tot drie keer toe heeft Jezus dat tegen mij gezegd.
Zie: “Doch tevergeefs eren zij Mij” (Jezus en Angelica Zambrano)
De Heer zei dit ook tegen de Evangelist Sadhu Sundar Selvaraj: “In deze Eindtijd ben Ik nu al bezig het kaf van het koren te scheiden.”
Zie vergelijking in de Bijbel! (Lukas 12:51) “Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.”

De Heer is nu al bezig de schapen van de bokken te scheiden, want het is bijna tijd!


YouTube – “CHEMTRAILS & YOUR BRAIN!” – (14:51)
Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock MD Speaks OUT on GEO- Engineering!
.
Gif Chemtrails bevorderd Alzheimer
Schimmel Virus
Een op den duur dodelijke Virus
Chemische metalen worden ingeademd
Gedeelte Bos vernietigd door Chemicaliën
Siliconen Nanodeeltjes in Chemtrails en de toekomst van siliconen gebaseerd leven.

Met de Chemtrails worden er gigantische hoeveelheden fijnstof in de lucht gespoten, waardoor steeds meer mensen gezondheidsproblemen krijgen. Zie foto van militairen die voor het eten in gebed gaan. Ze zijn zich meer dan bewust van deze geheimzinnige stof dat vanuit de lucht op alle leven wordt gesproeid en dus ook op groente en gewassen, enz. enz.

Chemtrails
(Tekst ingekort) Amerikaanse onderzoekers: “Ondanks ontkenningen van onze Regering, militairen en wetenschappers, is deze “geplande” GEO- Engineering al geruime tijd aan de gang!”

Biologen hebben vastgesteld dat 90% van de wilde zalm in de Pacific Northwest dood is! Bijen, vogels, vleermuizen, bomen, zelfs de oude Noord- Californische sequoia’s van 1000 jaar oud sterven aan dezelfde Biotech/ Nanotech- Aerosol DESTROYER!

Chemische bestanddelen in Chemtrails
Door experts gemeten: Barium, Mangaan, Aluminium, Arsenicum, Cadnium, Thorium, Stontnium, Chroom, Nikkel, IJZER, Lood en andere zware metalen bevinden zich op extreem toxische niveaus en worden behandeld met Nanotechnologie.
Bron: “ChemTrail Sprayer” – 100% Proof – Filmed up close by AF Pilots.

(Gepubliceerd 20 jan.2011)

Crop Dusting Plane (Port Broughton) Zuid-Australië
.
Monsanto – Landbouw (Missouri) US
Drones Spraying Crops

YouTube – “Chemtrail Cowboy” Music – (4:08)

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Chemtrails van de Dood 

(DZG// Maandag 26-12-2017/ 14:48)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Chemtrails van de Dood
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7RxE3oruRZU
De aarde in Brand
(Foto) _https://thegarnetmine.com/wp-content/uploads/2017/10/0e14c0a51f3d4d0ea78235bb901e5081-780×520.jpg
Bron: _https://thegarnetmine.com/7942/news/2017-the-year-of-wacky-weather/
Chemtrails – Kilometers lang
(Foto) _http://thechemtraildiary.weebly.com/uploads/2/3/1/7/23175228/6754651_orig.jpg
Bron: _http://thechemtraildiary.weebly.com/
Avondzon achter Chemtrails
(Foto) _http://consciouslifenews.com/wp-content/uploads/2013/08/chemtrails.jpg
Bron: _https://consciouslifenews.com/kimberly-gamble-chemtrails-affect/1161963/
Uncle Sam (USA) “Chemtrails Normal” – (15:57)
CHEMTRAILS: UNNATURAL DEMONIC SORCERY OF DEATH FROM ABOVE!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X0YZgnLjfNA
Chemtrails – Dit is niet normaal
CHEMTRAILS: UNNATURAL DEMONIC SORCERY OF DEATH FROM ABOVE!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X0YZgnLjfNA
Vier Straalmotoren en zes Sproeiers
(Foto) _https://stratejisite.files.wordpress.com/2016/03/image001402.jpg?w=600
Bron: _https://stratejisite.wordpress.com/2016/03/23/haarp-dosyasi-chemtrails-ve-haarp-nedir/
YouTube – “Contrails vs Chemtrails” – (4:21)
“Contrails vs Chemtrails – A video comparison”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=FFL4ogRm3yc
YouTube – “Chemtrail Sprayer filmed up close by AF Pilots” – (1:37)
Chemtrail Sprayer filmed up close by AF Pilots (Solid Proof)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=R_ajaIsjutc
“The Outright Truth About Chemtrails” – (33:11)
The Outright Truth About Chemtrails & Geo Engineering
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=FdZQ8tFrqbc
“Weerman – Groen is Chemtrails!” – (0:41)
Ex-Military Weatherman Tells News of CHAFF Weather Manipulation – (0:41)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=AXF2gWuvhn0
Chemtrails- Sproeiers in werking
(Foto) _http://cdns.yournewswire.com/wp-content/uploads/2017/05/geoengineering-real-678×381.jpg
Bron: _https://nworeport.me/2017/05/08/harvard-scientists-advocate-geoengineering-admit-chemtrails-are-not-a-conspiracy/
Een mengsel van puur Gif!
(Foto) _http://www.wakingtimes.com/wp-content/uploads/2015/01/Chemtrails-Colors.jpg
Bron: _http://www.wakingtimes.com/2016/04/22/chemtrails-terraforming-transhumanism/
“Chemtrails Dump op ±3 Km hoogte” – (0:21)
CHEM TRAILS PLANE SPRAYING
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=mzc60zl70Gk
Chemtrail Dump op ±200 meter hoogte!
Bron: _http://3ukr694671p02fhcme3a1bsaiek-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/05/evergreen_supertanker-400×300.jpg
“Een vliegtuig kan ±70 ton meenemen” – (2:29)
ChemTrail AirCraft FULLY EXPOSED UP CLOSE Spraying! Thick Heavy ChemTrails Video From Another Plane!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=zKics8HBBeM
Maximale uitstoot – (Grote Foto!)
(Foto) _http://www.boldmethod.com/images/learn-to-fly/weather/contrails/both.jpg
Bron: _http://www.boldmethod.com/learn-to-fly/weather/contrails/?fb_comment_id=653474241400557_654918664589448#f171bd6c3e6bbb
(Maart 2017) Chemtrails – Amerika
(Foto) _https://www.technocracy.news/wp-content/uploads/2017/03/chemtrails-777×429.jpg
Bron: _https://www.technocracy.news/harvard-engineers-plan-new-real-world-geoengineering-experiment/
Woman with Chemtrail Lungs
The MOST IMPORTANT video on youtube SHARE THIS NOW they will pull it
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=T3yz8HzQ4vo
Zie visioen: “Asteroide van Alsem”
(Foto) _https://worldtruth.tv/wp-content/uploads/2017/04/maxresdefault-2.jpg
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
Chemtrails- spoor door het wolkendek
(Foto) _https://www.washingtonpost.com/pbox.php?url=http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/files/2014/04/dennis.gif&w=1484&op=resize&opt=1&filter=antialias&t=20170517
Bron: _https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2014/04/08/a-once-in-a-lifetime-sky-sundog-in-a-distrail/?utm_term=.5b3dfdc9acc1
Chemtrails – Infrarood opname bij daglicht
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/isSrSgAFr8Q/maxresdefault.jpg
Piloot Chemtrails vergeten uit te zetten
(Foto) _http://www.greatdreams.com/chemtrail-plane.jpg
Bron: _http://beforeitsnews.com/chemtrails/2016/04/chemtrail-extermination-run-caught-on-night-vision-video-2450758.html
“Pilot Forgets To Turn Off Chemtrails” – (0:40)
BUSTED Pilot Forgets To Turn Off CHEMTRAILS while landing
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9Ec6XrA6WI0
Vaccine voorbereiden (Chemtrails) Grote foto
Foto: _http://www.niburu.co/images/2019/mar/vaccin.jpg
Bron: _http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13889:niet-meer-de-straat-op-zonder-vaccinatie-voor-mazelen&catid=17:gezondheid&Itemid=30
Chemicaliën- Tanks in vliegtuig
(Foto) _https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/58885_10203196355853914_1914211982_n.jpg?oh=19bd47538a70d45ba682bfa907045229&oe=5B05D858
Bron: _https://www.facebook.com/groups/globalskywatch/permalink/10153700896740302/?stream_ref=2
“Turbo-Blaster – Jumbo Boeing-747” – (5:58)
Chemtrail Plane Inside
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7RxE3oruRZU
Tanks met Chemische stoffen
Chemtrail Plane Inside
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7RxE3oruRZU
“Tanks en zitplaatsen – Airbus 380” – (5:58)
Chemtrail Plane Inside
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7RxE3oruRZU
“Vaccine voorbereiden” – (50:13)
What Chemtrails Are Doing To Your Brain – Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock Reveals Shocking Facts.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0
Bemanning controleren het sproeien
(Foto) _https://www.metabunk.org/attachments/image-jpg.8259/
Bron: _https://www.metabunk.org/debunked-chemtrail-plane-and-other-unlabeled-photos-from-facebook-etc.t1318/page-3
Chemtrails – Jumbo 747-400
(Foto) _http://www.lazerhorse.org/wp-content/uploads/2014/09/Chemtrail-hoax-big-engine-contrails.jpg
Bron: _http://www.lazerhorse.org/2014/09/21/chemtrails-evidence/
Chemtrails Airliner – Jumbo 747-400
(Foto) _http://thegreaterpicture.com/images/chemplane.jpg
Bron: _http://thegreaterpicture.com/chemtrails.html
Rotterdam (Dutch) – Energiecentrale EON
(Foto) _https://nos.nl/data/image/2015/02/24/135266/xxl.jpg
Bron: _https://nos.nl/artikel/2188302-lagere-co2-uitstoot-ondanks-economische-groei.html
Open Bruinkoolmijn (Bonn) Duitsland
(Foto) _https://www.mo.be/sites/default/files/styles/3_2_standard_photo_format/public/field/image/55454_99872_tqZyzu.jpg?itok=YAmbnbkV
Bron: _https://www.mo.be/interview/we-moeten-zo-snel-mogelijk-naar-een-nuluitstoot
Bruinkoolcentrale (Jaenschwalde) Duitsland
(Foto) _http://deredactie.be/polopoly_fs/1.1867634!image/2181691163.jpg_gen/derivatives/landscape670/2181691163.jpg
Bron: _http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1867605
Elektrische Centrale (Gelsenkirchen) Duitsland
(Foto) _https://static01.nyt.com/images/2014/12/10/world/SUB-CLIMATE/SUB-CLIMATE-videoSixteenByNine1050.jpg
Bron: _https://www.nytimes.com/2014/12/10/world/with-compromises-a-global-accord-to-fight-climate-change-is-in-sight.html
Voorbeeld: Olietanker verliest draagvlak
(Foto) _https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Amoco_Cadiz_1.jpg
Bron: _https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amoco_Cadiz_1.jpg
“Dramatic Sinking Ships” – (5:24)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=zqb3YQCvbeU
(Armageddon) Londen (Engeland) Japanse Tsunami direct na de Opname
London. Dit zal de situatie zijn als het zeeniveau, t.o.v. NAP, 9 meter zal stijgen.
Bron: _http://www.davidicke.com/headlines/the-climate-change-scam-more-fear-to-make-you-comply-the-david-icke-videocast/
Londen (Engeland) Zeespiegel stijgt ±7 tot max. 9 meter!
Engeland. Het moment dat Londen onder water komt te staan.
Bron: _http://www.davidicke.com/headlines/the-climate-change-scam-more-fear-to-make-you-comply-the-david-icke-videocast/
IJsbeer op nog een stukje ijs – (Co2)?
(Foto) _http://bikram.ru/wp-content/uploads/ice-foto-topic-icemelts-1.jpg
Bron: _http://bikram.ru/posts/news/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8/
Grienden stranden massaal in Australië (2009)
(Foto) _https://www.google.nl/search?q=Grienden+stranden+massaal+in+Australi%C3%AB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTsuyKu77ZAhUKfFAKHYqEBOgQ_AUICigB&biw=1280&bih=856#imgdii=M4t-7-pTLXSLQM:&imgrc=D1I4VWSGpZD3EM:
Bron: _http://theconversation.com/explainer-what-do-we-know-about-why-whales-strand-themselves-4323
Dode koeien liggen tegen het raster
(Foto) _http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-666/Chaos!11.jpg
Bron: _http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-NWO/chaos_bijbelstudie_nwo.html
Rendieren dood in Noorwegen
(Foto) _https://images1.persgroep.net/rcs/i-fP2FyRRf6xHJ2R9d4rAencH9w/diocontent/70014487/_crop/189/739/3708/2098/_fitwidth/763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
Bron: _https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/bliksem-doodt-meer-dan-300-rendieren-in-noorwegen~a6cbdde0/
Overal Chemtrails boven de bergen
(Foto) _https://static.webshopapp.com/shops/008525/files/111327215/chemtrails-landschap.jpg
Bron: _http://www.volkwordtwakker.nl/nl/waarheden-of-leugens-openbaringen/het-bewijs-van-chemtrails/
Chemtrails boven de Zee
(Foto) _http://weatherwars.info/wp-content/uploads/2010/01/pv23.jpg
Bron: _http://weatherwars.info/the-pilots-view/
YouTube – “CHEMTRAILS & YOUR BRAIN!” – (14:51)
Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock MD Speaks OUT on GEO- Engineering!
CHEMTRAILS & YOUR BRAIN! Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock MD Speaks OUT on GEO- Engineering!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=mWSAFcmkYxE
“Inwendige schade aan darmen” – (1:19:34)
Seeds of Death: Unveiling The Lies of GMO’s – Full Movie
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ
Gif Chemtrails bevorderd Alzheimer
NASA Admits To Using Chemtrails To Expose Americans To Deadly Chemicals
(Foto) _https://davidwolfecom-xt0mxgicgroc.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2017/03/fain-800×419.jpg
Bron: _https://www.davidwolfe.com/nasa-chemtrails-americans-deadly/
Schimmel Virus
What Chemtrails Are Doing To Your Brain – Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock Reveals Shocking Facts.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0
Op den duur een dodelijke Virus
What Chemtrails Are Doing To Your Brain – Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock Reveals Shocking Facts.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0
“Chemische Metalen in Chemtrails” – (50:13)
What Chemtrails Are Doing To Your Brain – Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock Reveals Shocking Facts.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0
Chemische metalen worden ingeademd
What Chemtrails Are Doing To Your Brain – Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock Reveals Shocking Facts.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0
“Kinderen van onschuld – Zie Chemtrails!”
CHEMTRAILS: UNNATURAL DEMONIC SORCERY OF DEATH FROM ABOVE!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X0YZgnLjfNA
Bos vernietigd door Chemicaliën
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=vca7c04r95I
“Zie Doodskop in Chemische Bak” – (50:13)
What Chemtrails Are Doing To Your Brain – Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock Reveals Shocking Facts.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0
“Soldaten in een ernstig gebed” – Chemtrails
Ezekiel’s Vision Part 2:
Silicone Nanoparticles In Chemtrails & The Future Of Silicone Based Life
(Siliconen Nanodeeltjes in Chemtrails en de toekomst van siliconen gebaseerd leven)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=nQsNphwjU7U
Crop Dusting Plane (Port Broughton) Zuid-Australië
(Foto) _http://jughandlesfatfarm.com/wp-content/uploads/2012/03/crop-duster-mtopper.jpg
Bron: _http://jughandlesfatfarm.com/blog/more-reasons-to-buy-organic/
Monsanto – Landbouw (Missouri) US
(Foto) _http://khmoradio.com/files/2012/07/1163004-630×374.jpg?w=980&q=75
Bron: _http://khmoradio.com/crop-duster-crash/
Drones Spraying Crops
(Foto) _http://www.nogeoingegneria.com/wp-content/uploads/2018/02/drones-spraying-crops.jpg
Bron: _http://www.nogeoingegneria.com/news/la-fusione-bayer-monsanto-si-gioca-sullagricoltura-digitale/
“Landbouw Groente en Chemtrails” – (1:19:34)
Seeds of Death: Unveiling The Lies of GMO’s – Full Movie
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ
“Weerbericht – Zie Chemtrails!” – (5:36)
DENZKO ✈ Vergiftete Flugzeuge ✈ ANTI CHEMTRAIL Song (Deutsch)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=rMsOxQacIlA
YouTube – “Chemtrail Cowboy” Music – (4:08)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=vca7c04r95I
===*===