Komende gebeurtenissen Wereldoorlog 3 en 4

Komende gebeurtenissen Wereldoorlog 3 en 4
Tijd berekend met Visioenen en één Profetie
(Febr./mrt.2024 t/m einde 5 sept.2025)
.
________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Israël – De vijgenboom generatie
Visioen aug.2018 Het begin van de laatste Jaarweek
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”  – Israël is deze vijgenboom!
(Countdown) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt officieel op 2 febr.2023.

Armageddon begint op het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2023 wordt gedood.

De Opname vóór 31 maart 2024
Als we vanaf 14 mei 1948 er 70 jaar bij optellen komen we uit in mei 2018 en als we daar nog eens 10 jaar bij optellen mei 2028. De Heer zal komen tussen mei 2018 en mei 2028.
De 1e en 2e Opname wordt verwacht op 27 en 30 maart 2024!
Dat wijst er nu op dat bij God de Vader één generatie op één maand na, bijna 76 jaar is.
(Vanaf 14 mei 1948 t/m 27 maart 2024 is 75 jaar, 8 maanden en 22 dagen)

(Matth.24:34) Jezus: “…Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”


De laatste Jaarweek
Vanaf 23 aug.2018 t/m 5 sept.2025. (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
Na het bestuderen van de visioenen zag ik dat de laatste Jaarweek van Daniël officieel is ingegaan op 23 aug.2018 en dat de valse Profeet gedood zal worden op 2 febr.2023. Hij zal dan 60 jaar, 11 maanden en ±27 dagen oud worden. (Bijna 61 jaar) De grote Opwekking zou wellicht maar 61 dagen kunnen duren.

De valse Profeet is geboren op 5 febr.1962 en zijn einde zal zijn op 2 febr.2023!


Begin Steekvirus
(Vanaf 1 sept.2023)
.
De Steekvirus 1000x erger dan Corona
Broeders en zusters, ik hoop dat ik mij heb vergist, maar de visioenen en de Profetie van Sara Ayin geven een duidelijk beeld weer. Deze week vanaf 1 sept.2023 gaan we voor 4 á 5 dagen een tijd tegemoet van dood en verderf.
Nog vóór de Grote Opwekking!
Jezus: “Dit [Corona] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
___
De 1e en 2e pandemie
De Steekvirus wordt verwacht vanaf 1 sept.2023.
Na 3 tot 4 dagen (Begin Grote Opwekking) Er zijn twee datums:
(19-11-2022) en (03-12-2022) Tot en met de dood van de valse Profeet op 02-02-2023.

De Eindtijd is bijna afgelopen. Bereidt u voor, want we krijgen eerst nog de Steekvirus en pas daarna de Grote Opwekking. Volgens het visioen Vijf Tickets 1900 en Wederkomst Jezus april 2023 heeft de valse Profeet nog maar 75 of 61 dagen te gaan.

Verwachte gebeurtenissen en datums
1)_Vier dagen Steekvirus. Verwacht vanaf 15 of 28 nov.2022. (2 miljard doden)
2)_Openbaring valse Profeet verwacht op 19 nov. of 3 dec.2022.
3)_De Grote Opwekking wereldwijd vanaf 19 nov. of 3 dec.2022 t/m de dood van de valse Profeet op 2 febr.2023. De Heilige Geest brengt 1 miljard mensen tot inzicht en bekering.
(Matth.22:8-9) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. [9] Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft.”
4)_Openbaring Antichrist verwacht op 5 febr.2023 t/m het einde op 5 sept.2025.
5)_De 3e W.O. nog wel met conventionele wapens. Verwacht in de maand febr.2023.
-_  Duur 3e W.O. ±3 weken. (±1 miljoen doden)
6)_Inslag 2 Asteroïden. Eén in de Atlantische Oceaan en één op de Stad Mekka.
_-  Er leven wereldwijd ±634 miljoen mensen op Zeeniveau. (Totaal ±200 miljoen doden)
7)_De 4e W.O. met Nucleaire Atoomwapens. Verwacht in de maand maart 2023.
_-  Duur 3e W.O. ±2 weken. (±100 miljoen doden)
8)_(5 april 2023) De 1e Opname /The Rapture (De 1e groep Bruiloftsgasten 720 miljoen)
9)_De 3 dagen duisternis. Vanaf 5 t/m 8 april 2023. (2,3 miljard doden)
10)_Binnen 48 uur dood Satan iets meer dan 1 miljard mensen in hun slaap die hem toebehoren.
11)_(8 april 2023) De 2e Opname /The Rapture (De 2e groep Bruiloftsgasten 300 miljoen)
12)_Grootste aardbeving aller tijden. Schaal van Richter: 1:11 of max.12.
-.__ (±300 miljoen doden) Verwacht vanaf ±14-15 april 2023.
13)_Grootste tsunami aller tijden. Wereldwijd Ongeveer 200 meter hoog!
-.__ (±200 miljoen doden) Verwacht vanaf ±15-16 april 2023.
14)_De Laser Brandcode [666] verplicht vanaf april/mei 2023. Verwacht dat ongeveer 300 miljoen mensen voor het nr.[666] zullen gaan. Daar zullen ook vele christenen bijzijn.
15)_(Juni 2023) Dood 200 miljoen Chinese soldaten in het Dal van Jizreël. (Israël)
16)_Terugkeer Jezus op de Olijf-berg. Verwacht op 5 sept.2025.
17)_Binnen 2 jaar, 9 maanden en 21 dagen zullen er wereldwijd nog maar ±50 miljoen mensen op aarde leven.
18)_Einde 1000-jarig vrederijk wordt verwacht in de maand sept.3025.
19)_Einde aarde en maan in het jaar 3797. (2 Petr.3:10b-13)
.
===*===

Michel de Nostradame (1503-1564)
« De slapende Profeet »
.
De Eindtijd, Armageddon en het 1000-jarig vrederijk
Nostradamus, de grootste ziener aller- tijden, wordt de slapende profeet genoemd. Hij was altijd in de nacht bezig met het maken van aantekeningen en wat de mensen in de verre toekomst allemaal zouden meemaken. Wat hem dan ook het meest aangreep, waren de gebeurtenissen in de tijd van Armageddon!
Heel vaak was hij in rep en roer en uitzinnig van pure verbazing, zodat hij heel vaak door zijn medebewoners gekalmeerd moest worden. De waarheid kwam hem zo realistisch voor, dat hij momenten beleefd moest hebben die de waanzin ten top bereikt zou hebben.

Hoewel hij met het zien van al die beelden en afschuwelijkheden niet alles op papier heeft gezet, krijgt men met het lezen van zijn verslag, toch wel het vermoeden dat hij er werkelijk alles aan heeft gedaan om de mens voor de Eindtijd en Armageddon te waarschuwen.

Zombies in het Dal van Armageddon

Nostradamus, heeft bijvoorbeeld de afschrikwekkende beelden van de Zombies niet beschreven. Dat had hij gemakkelijk kunnen doen. Maar, omdat die situatie zijn verslagen in twijfel zouden brengen, heeft hij dat wellicht beperkt en afgesloten met de uitvinding van de Atoombom. Hij heeft in zijn verslag nog wel neergezet, dat het 1000-jarig vrederijk een tijd zal zijn dat nog niet eerder is voorgekomen, zo mooi, een tijd vol van vrede.

Super-Nova
Als laatste beschreef Nostradamus het einde van de planeet aarde, dat als een Super-Nova zal exploderen. Maar dat was alreeds in de Bijbel beschreven en ook Jacob Lorber heeft er een passage aan gewijd.
De planeet aarde zal in één klap, tegelijkertijd samen met de maan, vernietigd worden en wel in het jaar 3797.

De slapende Profeet Nostradamus

Explosie van de aarde zal plaatsvinden in het jaar 3797
De aarde en de maan zullen dan niet meer bestaan, net als de Mallona planeet die 2000x groter was dan de aarde. De aarde moet exploderen, want die was van Lucifer(Satan).

De aarde mag, in het uitgestrekte heelal, geen plaats van herinnering worden.

Einde van de planeet aarde
(2 Petr.3:10b-13) “Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. [11] Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, [12] vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen* in vuur zullen wegsmelten. [13] Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”
*) De elementen: De aarde en de maan.
.
===*===

Mallona planeet 2000x groter dan de Aarde
Asteroïde Belt tussen Mars en Jupiter in
Asteroïden Belt van de Mallona planeet
Jupiter op de achtergrond
.
Mallona of Maldek Planeet
.
Aarde en maan uit het Universum verdwenen
De Mallona planeet die 2000x groter was dan de aarde is geëxplodeerd. De Asteroïden Belt van de Mallona planeet als voorbeeld wat er nog van de aarde zal overblijven.

Vanwege zijn buitengewone inzichten en kracht heeft God de Vader Lucifer de aarde cadeau gegeven. Ongeveer 1000 jaar later in het jaar 3025, als alle christenen van deze aarde zijn weggehaald, zal 772 jaar later deze planeet aarde met de maan voor altijd uit dit Universum verdwijnen.

Explosie van de Mallona of Maldek planeet
De Asteroïden Belt zijn stukjes steen en rotsen in de ruimte en is afkomstig van de Mallona planeet. Deze planeet is in feite de Maldek planeet en bevond zich tussen Mars en Jupiter in. Nu is er alleen nog maar gruis; Asteroïden genaamd.

Wat is er nu in werkelijkheid gebeurd? De bewoners van de Mallona planeet waren nogal spectaculair. Ze hadden honderden meters diepe gaten gegraven om zo grote Nucleaire Bommen te testen. Resultaat, op den duur barste de Mallona planeet volkomen uit zijn voegen!

Op dezelfde wijze zijn we als het ware ook bezig de aarde te vernietigen, alleen niet zo direct en dramatisch als wat er met de Mallona planeet is gebeurd. In de jaren 1950-1960 werden de explosies merendeel al ondergronds uitgevoerd.
Jezus: “Wat met de Mallona planeet is gebeurd zullen de Aardbewoners ook doen, alleen dan met dit verschil dat Ik het niet zal toelaten dat de aarde voortijd zal worden vernietigd.”
___
De Asteroïde Belt is ontstaan door de explosie van de Mallona of Maldek planeet en was 2000x groter dan de aarde.
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Komende gebeurtenissen Wereldoorlog 3 en 4

(DZG// Maandag 14-11-2022/ 11:32) – (Update: 15-11-2022)

The Soon coming Antichrist—Unstoppable World Tyrant!
(17 juni 2017) Spreker: Pastor David C. Pac YouTube Afbeelding: 27:13 – (33:08)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LfT74ZDuGTc
Zie: Antichrist schot links in het gezicht
De false Profeet wordt verwacht in de maanden nov of dec.2022!
(Feb 5, 2023) The Antichrist Is Coming… Unstoppable World Tyrant! The Watchman
(Jan 24, 2018) YouTube (0:17 / 14:22)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=GH_OgoncQxQ
Daniël en Nebukadnezar
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
Michel de Nostradame (1503-1564)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/t-No1s2gxio/hqdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=t-No1s2gxio
Super-Nova
Bron: _https://schoolworkhelper.net/supernova-formation-properties/
Explosie van de aarde zal plaatsvinden in het jaar 3797. Bron 1 en 2:
1) _https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/nintchdbpict000293726508.jpg?strip=all&w=960
2) _http://www.nowtheendbegins.com/false-prophecy-group-end-times-prophecies-predicts-end-world-tonight/
Mallona planeet 2000x groter dan de Aarde
(Foto) _http://api.ning.com/files/p0ZiZvXgHQgZOSIikR3559XzHWqBM4y9orgmpcQsv1bhW*zJbXuhTWsyjKdNUjCYE4st4ZyDr9zycRybA95w9rsJLepOYv5m/planetmaldek.jpg
Bron: _http://www.starseeds.net/group/maldekian-starseeds
Asteroïde Belt tussen Mars en Jupiter in
(Foto) _http://tools4literature.weebly.com/uploads/3/1/5/6/31568659/1624666_orig.png
Bron: _http://tools4literature.weebly.com/all-summer-in-a-day.html
Asteroïde Belt van de Mallona planeet
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/tDIyHX_iif4/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=tDIyHX_iif4
Jupiter op de achtergrond
Planeta Faetón Maltek, Mayona etc
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Axx_1_41j3I
Nostradamus – The Man Who Saw Tomorrow
Narrated By Orson Welles – FULL Movie (1981)
Dailymotion – (Best Video Documentaire) – (1:27:31)
Bron: _http://www.dailymotion.com/video/x2hg6li
===*===