De Opname één jaar uitgesteld

Wachten op Armageddon

De Opname twee jaar uitgesteld
Niet 2022/2023 of 2024 maar 2025!
Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”
.
________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De Eindtijd
Broeders en zusters, veel christenen, waaronder Pastors, hebben zo hun bedenkingen, dit vanwege het lange uitblijven van de Heer. Ze zeggen: “De tijd is allang voorbij, waar blijft de Heer!”
Anderen: “De Grootmachten zijn in staat van oorlog. Wanneer zal de Opname plaatsvinden?”

(Matth.24:6-8) “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde [van de Eindtijd] is het nog niet. [7] Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. [8] Doch dat alles is het begin der weeën.”

(3,5 jaar?) Armageddon met twee jaar ingekort
De laatste jaarweek van Daniel was begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen op 5 sept.2025. Dat is 7 jaar en 13 dagen. De laatste 7 jaar. (2x 3,5 jaar)
We gaan door de 1e 3,5 jaar dat door Jezus met twee jaar is verlengd. Gewoonweg, omdat de christenen niet op Armageddon [666] zijn voorbereid. Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26 sept.2019 om 13:26 uur. Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”
___
Velen zullen achterblijven, anders zou de Heer dit niet hebben gezegd!
Met deze uitspraak, ga ik er vanuit dat de Opname met twee jaar is uitgesteld.
Oh, broeders en zusters, hoe is dat toch mogelijk? Ja, de 1e 3,5 is nu geworden 5,5 jaar! De tijd van Armageddon 3,5 jaar, is nu al ingekort tot 1 jaar en 7 maanden! Jezus had dit al voorzegt. Zie: (Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

De Heer zag al van te voren dat Satan als een Beest tekeer zal gaan en heeft zodoende al bij voorbaat Armageddon met twee jaar ingekort.

Armageddon
De 2e tijd van Daniel aanzienlijk ingekort!
(Valse vrede) De 1e tijd van 3,5 jaar is geworden: 6 jaar en 5 maanden.
(Armageddon) De 2e tijd van 3,5 jaar is geworden: maar  7 maanden.!

(2x 3,5 jaar: Totaal 7 jaar en 13 dagen)
Totale tijd Armageddon vanaf: 5 febr.2025 t/m 5 sept.2025.


Sadhu Sundar SelvarajLast Days message Pt 2 Aug 2017 – (Sept 3, 2017)

(On Earth, As It Is In Heaven Conference)

Armageddon [666]
Sadhu Sundar Selvaraj: “A Worldwide Persecution and martyrdom is coming, but My people are not prepared for it.”
Jezus: “Vervolging en marteldood komt eraan, maar Mijn volk is niet voorbereidt.”
Zie: YouTube (25:58 – 27:35) – (3:08:03)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Opname 2 jaar uitgesteld(Niet 2022 maar 2024)

(DZG// Maandag 22-08-2022) – (Update: 23-12-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) Drie keer Magere Hein – Waiting for Armageddon
Bron: _http://countdowntozerotime.com/2014/10/08/at-last-a-use-for-those-famous-fema-coffins-cdc-suggests-hermetically-sealed-caskets-for-ebola-victims-aka-fema-coffins/
===*===