Valse vrede in de Eindtijd

Christenen in de Eindtijd

________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
« Armageddon maar 7 maanden »
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Valse vrede in de Eindtijd
Ongeloof bij de Eindtijd-christenen
.
De dood [666] komt steeds dichterbij

Het nr.666 (De Dood) komt steeds dichterbij en de Voorgangers en Pastors zeggen nog steeds niets. Geen waarschuwing niets. De Eindtijd is al bijna voorbij en… de gemeente is niet voorbereid.

Betekenis valse vrede niet goed begrepen

Mijn bezoek aan Walibi 2022 en 2023 heeft mij bedroefd gemaakt. Er is niet één keer over de Eindtijd en Armageddon gesproken. Het dodelijke Brandmerk [666] zal een Tattoo zijn in de vorm van een teken. Veel christenen leven in het ongewisse en worden zoet gehouden door algemene nietszeggende preken en dan plotseling… dan is het te laat. Ze zijn totaal niet voorbereid.

Situatie christenen vandaag de dag
Zie wat de Heer daarover heeft gezegd: Jezus: “Van alle christenen is 40% geestelijk dood, 30% is geestelijk afwezig en van de andere 30% worden maar enkelen opgenomen.”
De Voorganger kan voor de overige 30% alleen nog maar zijn best doen. Zo wordt duidelijk dat alleen uit deze groep maar een paar christenen worden opgenomen. De meesten blijven achter. Toen ik dit aan een Voorganger had verteld moest hij toegeven, dat half van zijn gemeente slaapt en vele anderen niet of nauwelijks nog geïnteresseerd zijn en weer anderen die met hun telefoon aan het ‘appen’ zijn. Velen komen voor de gezelligheid.

Voordat de grote Opwekking uitbreekt, is de gemeente van Laodicéa geestelijk vrijwel geheel in slaap gevallen. Het is een slapende gemeente.


Zie Armageddon kaartje! 2024 moet zijn 2025.
___
Ongeloof bij de Eindtijd-christenen
Meer dan 1000 Armageddon-kaartjes heb ik uitgedeeld en met christenen gesproken over de Eindtijd. Een groot gedeelte hadden zo hun bedenkingen en enkelen gaven mij de kaartjes weer terug, wellicht met de gedachten: “Weer een doemdenker” – Reactie: “Meneer: Nog voordat de laatste Jaarweek van Daniël begint, zijn we al weg!”  Ze moesten eens weten!
.
De Opname uitgesteld
De laatste jaarweek van Daniel was begonnen op 23 aug.2018 en zal eindigen op 5 sept.2025. Dat is 7 jaar en 13 dagen.
De laatste 7 jaar. (2x 3,5 jaar)
We gaan door de 1e 3,5 jaar heen dat door Jezus met één jaar is verlengt. Gewoonweg, omdat de christenen niet op Armageddon [666] zijn voorbereid. Dit gaf Jezus mij in op donderdag 26 sept.2019 om 13:26 uur. Jezus: “Mijn volk is niet voorbereid.”  (*)
Met deze uitspraak, ga ik er vanuit dat de Opname met één jaar is uitgesteld.
Oh, broeders en zusters, hoe is dat toch mogelijk? Ja, de 1e 3,5 is nu geworden 4,5 jaar. De tijd van Armageddon is nu 2,5 jaar! Jezus had dit al voorzegt. Zie: (Matth.24:22) Jezus: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
___
*) Sadhu Sundar Selvaraj – Last Days message Pt 2 Aug 2017 – (3 sept.2017)
Jezus: “Vervolging en marteldood komt eraan, maar Mijn volk is niet voorbereidt.”

Zie: YouTube (25:58 – 27:35) – (3:08:03)

Door de Steekvirus overvallen
De Heer heeft aan de 7 Bazuinen nog 2 oordelen eraan toegevoegd. De Heer heeft dat duidelijk gezegd en aan de Profeten doorgeven, maar de christenen gaan eraan voorbij. Er is geen Alarm, het is nog steeds heel stil. Maar dan plotseling, als de Steekvirus de mensen zal overvallen, dan zullen de christenen van allen het hards schreeuwen… Heer, wat is er aan de hand? Wat is dit? Is Armageddon al begonnen?

(Covid-19) De Coronavirus hebben veel mensen wel kunnen overleven, maar er komt er nog één aan en ook dat is een oordeel Gods: De Steekvirus… en deze is 1000x erger!

Stand-by voor de Steekvirus
Maar… voordat de Grote Opwekking gaat beginnen, hebben we eerst nog 3 of 4 dagen te gaan met de Steekvirus. De Horror van de Dood!

Alleen de Heilige Geest kan met de grote Opwekking deze Steekvirus stoppen.


Steekvirus nog voor de Grote Opwekking!
Jezus: “Zodra de mensen denken een vaccin gevonden te hebben, die de Coronavirus zou kunnen stoppen, breekt de Steekvirus uit!”
De 9e bazuin (Steekvirus) wordt verwacht begin sept.2022.
.
Twee extra oordelen – De 8e en 9e bazuin
Dit zijn de oordelen Gods voor de zéér stugge mensen die maar niet tot inzicht en bekering willen komen en… er komt nog veel meer!
Zie: De 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen. Maar, vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer, aan de 7 bazuinen, daar nog twee extra oordelen eraan toegevoegd. De 8e en 9e bazuin.
Covid-19 als de 8e bazuin en de Steekvirus 9e bazuin.
___
Zie Details: De 9e Bazuin “De 4e wee!”

Drie dagen dood en verderf » Bereid je voor!


De christenen willen een aangename preek horen

en geen Eindtijd Horror

Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen
Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een geluk evangelie. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en evangelie, berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie.

(De Eindtijd en Armageddon) De Leiders; ze weten het wel, maar willen het niet horen en slepen zo bijna de hele gemeente (97%) mee in het Dal van Armageddon!

De Voorgangers en hun gemeente
Vele Voorgangers en Leiders van kleine en grote kerkgemeenschappen denken werkelijk dat iedereen met de Opname erbij zullen zijn. Maar waarom zou u denken dat juist uw hele gemeente (100%) zal worden opgenomen?
In vele kerken was het met de jaren door een erg leuke en onderhoudende preek geweest, maar over de Eindtijd en hoe Armageddon te overleven, was geen kennis opgedaan. Totdat de Opname in het nieuws bekend zal worden gemaakt: “Miljoenen, zo niet meer dan een miljard mensen zijn opgenomen!”“Jezus, is langsgekomen en heeft de christenen opgehaald!”

Zie: Visioen Olav Rogde (De eerste uren na de Opname!)

Het is niet gemakkelijk om opgenomen te worden. Daar is werkelijk onvoorstelbaar veel gebed, vasten en kracht voor nodig. Je kunt niet zomaar aannemen dat u er gereed voor bent. Je moet een bewijs hebben!

(2 Petr.1:10) “Beijvert u daarom des te meer, broeders en zusters, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren
Zie, een uitspraak van de Heer als het om de Opname gaat. De Heer spreekt hier duidelijk de gemeente Laodicéa mee aan en dan is de Grote Opwekking nog niet eens begonnen.
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)


Zeilboot_ Donkere Wolken

Velen gaan onbewust donkere tijden tegemoet

“De hele gemeente wordt opgenomen?”

Het is juist andersom!

Alle video’s over de Opname zijn misleidend
Velen (±97%) zullen worden opgenomen? Het is net andersom! Dat is dan ook de reden waarom de Heer zegt, dat van de 1000 minder dan 1% van de Voorgangers, Pastors, Leiders en Evangelisten en wereldwijd maar 3% van de christenen worden opgenomen en het trompetgeschal zullen horen.
De Leiders zijn verantwoordelijk en ze hebben gefaald!

Ze hebben de Eindtijd niet gepredikt en wat de gevolgen van Armageddon met zich mee zal brengen.

rapture-in-a-church
Rapture in a ChurchYouTube (0:30)

Er blijft maar 1 achter? Het is juist andersom!

the-rapture-left-behind-coming-of-christ

Van al de rapture video’s, heeft deze mij wel het meest aangegrepen! In deze video gaat een vader met zijn kind schommelen en plotseling is de kleine weg! Maar… zie vooral het moment, dat de man alleen nog maar ter herinnering de trouwring van zijn vrouw overhoudt!

are-you-ready1
are-you-ready1b
are-you-ready-png
are-you-ready2
Are you ready?YouTube (1:02)
Deze kerk is werkelijk overvol en dan is de Opname daar.
En… maar ±15 christenen blijven achter??? Het is juist andersom!
___
Zie: “Armageddon is in zicht!”  (Video’s – De Opname)
In deze YouTube video’s is heel duidelijk te zien wie er allemaal achter zullen blijven.
.
Bereidt u voor
(!) Een christen in Curaçao (vrouw ±60 jaar) bevestigde dat zij in het jaar 2012 een visioen van de Heer heeft gekregen, dat het over grote deel van de gemeente achter blijft. Toen ik haar vertelde dat van de huidige gemeente Loadicea minder dan 3% zal worden opgenomen kwam zij met deze bevestiging.
Zie: (2 Petrus 1:10) “Verkiezing – noodzaak!”

(Een rechtvaardige nauwelijks gered)

Trompet Opname
Moment van de Opname
(Aartsengel Gabriël)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Valse vrede in de Eindtijd – (De dood [666] komst steeds dichterbij)

(DZG// Vrijdag 10-06-2022) – (Update: 07-07-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
A Storm is Coming but, The Church Doesn’t Care
WARNING Marty Breedens dream (27-06-2017)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=cFq0UboC4S4
De meesten blijven achter  –  “Most left behind”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=F4xlzIT9qbA
CM Christianity Malaysia – Malaysia’s Christian News Website
(Afbeelding) Three times a Grim Reaper (1024×640)
The Case For Grief Support In The Asian Context: Dr Edmund Ng
Bron: _https://christianitymalaysia.com/wp/case-grief-support-asian-context-dr-edmund-ng/
The Deadly Sting virus – (2022)
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
Afbeelding: Visje 
Afbeelding: YouTube (16:04) – (43:19)
(20 mei 2022) Prophet Sadhu Sundar Selvaraj 👳 Trump Is God’s Gateway
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9f5jg5lm01c
Few will be taken YouTube (24:57)
(Foto) Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
De OpnameGabriël met Bazuin – Drie Bazuinen voor de Opname
Bron: _The Rapture: http://www.bible.org.nz/will-there-be-a-rapture-of-the-church/
Divine Revelations: “You must prepare yourself.”  – YouTube (24:57)
Bron: _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/
===*===