59 jaar/1962-2021

“De komst van de valse Profeet”
De ruiter met de boog van de liefde
59 jaar (febr.1962 – aug.2018 – jan.2022)
– Laatste update (4)
.
Lijn1
.
29 dec.2015
Visioen/profetie wat de Heer mij in de morgen (05:00 uur) op 15 dec.2015 heeft laten zien
Zie details visioen: “Fiche 59”

.

.
___________________________________________________________
Update (21-06-2022)
Wederkomst Jezus vóór 9 april 2023
Rapture Zone
(Twee keer een Opname! – 5 en 8 april 2023)

Pasen 9 april 2023

– De tijden moeten nog worden aangepast –
De Opname in april 2023!
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018! Het begin van de laatste Jaarweek.

Openbaring valse Profeet aug.2021

In de middag (17:00 uur) op dinsdag 21-06-2016 zag ik het volgende:

Waarheid visioen van de vijf fiches 59

Het visioen van Augustus 2018 laat zich heel gemakkelijk aanzien, maar is het begin van de laatste Jaarweek. De valse Profeet zal zich begin aug.2021 bekend maken. Maar de waarheid van de twee cirkels die in elkaar zijn verweven, stellen in werkelijkheid twee karakters voor in één lichaam! Er zit namelijk een tijd tussen. De eerste en langste tijd gaat dat van de valse Profeet aan en de kortste tijd dat van de Antichrist.

Als dan de valse Profeet wordt gedood, neemt Satan (Lucifer) na drie dagen (72 uur) met een “Walk-in” het lichaam over voor nog precies 3 jaar 6 maanden. (Openb.13:14b) “En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”
(Openb.13:5) “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Maar die tijd, van 42 maanden (3,5 jaar), zal door God de Vader worden ingekort. Beide karakters hebben dan in één lichaam geleefd! Vandaar de twee bolletjes verweven in een fiche dat als één lichaam moet worden gezien.

Tijden grafiek is goed
De tijden in dit verslag moeten nog worden gewijzigd
_____
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet. Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
Het fiche met de twee bolletjes erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
De valse Profeet is op 05 febr.1962 geboren en zijn einde zal zijn in jan.2022. (59 jaar oud)
Regeerperiode valse Profeet, vanaf aug.2021 t/m jan.2022. De tijd van de valse Profeet is door God de Vader al aanzienlijk ingekort en van Armageddon zal dat 3 maanden zijn.
De vijf fiches die ik in het beeld (visioen) zag, gaan de laatste vijf maanden aan van de eerste 3,5 jaar.

In deze maanden gebeuren in volgorde vier bijzonderheden:

1) De valse Profeet gaat de derde Tempel inwijden? De Tempel zal niet worden gebouwd.
2) De laatste grote Opwekking van Joël begint vanaf aug.2021 t/m jan.2022. (5 maanden)
3) De deuren voor de stugge bruiloftsgasten worden op 13 april 2022 gesloten. (Matth.22:4-7)
4) De Engelen des Heren halen 300 miljoen andere bruiloftsgasten binnen. (Matth.22:8-14)
Dit, Broeders en zusters, is totaal 720+300= 1.020 miljard!*
_____

*) Zie: Opname één miljard

Het lichaam van de valse Profeet en de Antichrist
Leeftijd valse Profeet/Antichrist totaal: 59 jaar, van (05-02-1962) – (jan.2022)
Leeftijd valse Profeet: 59 jaar (05-02-1962) – (jan.2022)
Regeerperiode: Totaal precies vijf maanden. Vanaf aug.2021 t/m jan.2022.
Zijn leeftijd in de maatschappij 59 jaar, 6 maanden en maar 5 maanden als Wereldleider. (Totaal 59 jaar en 11 maanden)
Leeftijd Antichrist: 42 maanden: (Vanaf jan.2022 t/m sept.2025)

Regeerperiode precies 42 maanden.

Het jaar en de maand
De valse profeet zal zich bekend maken begin aug.2021. Het zal dan gaan om iemand die plotseling, van het één op het andere moment, alle aandacht van de hele wereld naar zich toe zal trekken.
Zie het jaartal opgebouwd met alleen maar zessen plus 4x 6.

(666+666+666+6+6+6+6 = 2022)

Het 1000 jarig vrederijk gaat beginnen vanaf sept.2025 t/m sept.3025. (1000 jaar)
Zie visioen getal 59. De valse Profeet zal 59 jaar oud en 11 maanden worden!

Hoeveel tijd hebben we nog?

.

“Is de tijd al te herkennen?”

(De Opname/The Rapture)

Zie enige aanwijzingen:
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

Er zijn verschillende tijden waaraan de tijd van de Opname is te herkennen
De geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948.
Dit is het eerste aftellen naar april 2022. Een generatie is precies 73 jaar en 11 maanden.
De openbaring van de valse Profeet wordt verwacht in aug.2021.

De bouw van de derde Tempel duurt ongeveer 12 maanden en de valse Profeet zal daar maar enkele weken gebruik van kunnen maken waarna hij Israël uitgezet zal worden. (!) Zie: De Tempel zal niet worden gebouwd.

De valse Profeet doorzien
(sept.2021) Het moment dat de valse Profeet, van de één op dezelfde dag, Israël zal worden uitgezet.

De valse Profeet wordt doodgeschoten in jan.2022. We hebben dan nog 3 maanden te gaan voordat de Opname op 13 en op 16 april 2022 zal plaatsvinden.

De geboorte van de valse Profeet/Antichrist op 05 febr.1962 werd door Jezus aan de christenen doorgegeven.
Napoleon werd 51 jaar.
Hitler werd 56 jaar.
De valse Profeet/Antichrist zal totaal 63 jaar worden. (febr.1962 – sept.2025)
De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren en is nu (juli 2020) al 58 jaar oud!

Zie: 58 jaar (2021-2022) 59 jaar

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
===*===