De naam en niveau Oalim (3e graad)

 “De naam en niveau Oalim”
(3e graad /Nader uitgelegd)
(De Oalim/Morgenster) Jezus, de Leeuw van Juda

 

De Zonen Gods en de Oalim

De naam Oalim is niet een naam van God de Vader (Elohim) en is ook niet dat van Jezus, die de Morgenster is. Deze naam heb ik gebruikt om het niveau in de 3e graad mee aan te geven!

Het aangezicht van een Leeuw

De Zonen Gods hebben een zekere kracht en uitstraling van een Condor, de Oalim dat van een Leeuw! Het niveau van de Oalim is verborgen in de Morgenster, dat in zijn context maar vier keer in de Bijbel voorkomt.

De Zonen Gods en de Morgenster
(Job 38:1) Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide: “Terwijl de Morgensterren tezamen juichten en al de Zonen Gods jubelden.” (Job 38:7)
Vgl. (2 Petr.1:19) (Openb.2:26-28) (Openb.22:16).
Het niveau van de Oalim is in feite de Morgenster en andersom en heeft een kracht van 1000 zonnen! Dit is het zonnehart en is door een rechtvaardige bekeerling (1e graad) nauwelijks te zien. Dit is de 1e Vuurkennis in de 2e graad! Alleen de Zonen Gods (2e graad) weten dat dit niveau van de Oalim ook de Morgenster is. Tenminste, als ze daar kennis van hebben vernomen.

Zie: “De Zonen Gods” – (De 1e Vuurproef /2e graad)

De naam van God “ELOHIM” (of Elohay) de “Morgenster” en de naam “Oalim.
De naam Oalim komt alleen voor in de boeken van Jakob Lorber.
Zie: “Het gezicht van Oalim” (Oalims visioen: Drie harten in elkaar)
Jakob Lorber – De Huishouding van God (deel 2) Hoofdstuk 72 /280 (vers 9 t/m 25).
H 2 /72 (01-27) en H 2 /74 (23, 24-32) (Oalim)
____
De Oalim. Zie: “De zeven hemelen Gods” – (Leeuwen op de Tronen Gods)

(Profetie Karel Hoekendijk) “Volle Evangelie Gemeente”

Met de afbeelding van een Leeuw, heb ik de naam Oalim een beeld gegeven dat het derde hart, het zonnehart aangaat. Wordt dan deze naam gebruikt, dan gaat dat de 2e Vuurproef aan. Het is een niveau.
Als ik dan lees wat Jezus met het derde gebed in het Hof van Gethsémane heeft meegemaakt, dan kan ik geen ander naam en beeld bedenken om de kracht en uitstraling van het derde Lichthart te kunnen beschrijven. Jezus, beleefde de 2e Vuurproef en de druk was zo groot, dat de Heer bloed zweette.
(Luc.22:44) “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.”
Deze strijd moet bij Jezus ongeveer 2 uur hebben geduurd.

Zie: “De Oalim” – (De 2e Vuurproef /3e graad)

Jezus, is de Morgenster en is uniek! Er is op de hele Aarde niemand geweest die Jezus enigszins heeft kunnen benaderen. Jezus, heeft de 1e, 2e en de 3e Vuurproef met gemak kunnen doorstaan. Er zijn maar weinigen die over zo een grote arsenaal van kracht beschikken als wat Jezus allemaal heeft behaald. Als er dan toch nog iemand is, dan is het nauwelijks uit te voeren, dit door gebrek aan inzicht.
Degene die het niveau van de Oalim heeft behaald, is feitelijk niet met de Morgenster te vergelijken, dat kan ook niet. Dat komt omdat een Zoon Gods, met het behalen van de 2e Vuurproef, weleens waar dezelfde hoogte heeft kunnen bereiken maar, vanaf het begin van zijn leven, zeker niet zonder zonden is geweest wat bij Jezus wel het geval was. Maar toch is de Oalim gelijk de Morgenster en andersom en heeft een onvoorstelbare kracht van 1000 zonnen!

Zie: “De zeven Hemelen Gods” – (Het zonnehart)

Jezus, heeft in Zijn hele leven niet gezondigd. (Hebr.4:15) “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.”

(Joh.7:16-18) “Jezus, antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.”

[18] “Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem.”

H 2 /74 [23] Jezus: “Ja waarlijk, Ik zeg jullie, de leer mag op zichzelf nog zo waar, goed en mooi zijn, als zij echter alleen op het geloof aangewezen is, dat op niets anders gebaseerd is dan enkel op een verschaalde overlevering en de blindheid van het hart als getuige voor de echtheid van de leer heeft, is de leer ondanks dat alles niets waard!”
Hiermee spreek de Heer tot de rechtvaardige bekeerlingen, die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven, en die niet verder willen en kunnen kijken dan wat (Openb.3:17)a daarover te vertellen heeft, omdat zij met de Bijbel [de algemene leer] al meer dan wat ook genoegen hebben genomen. M.a.w. Wat de Heilige Geest en Jezus als Leraar met visioenen en profetieën via (Joh.16:13)b hun wil duidelijk maken, worden door velen afgewezen door gebrek aan inzicht.
Jezus: “Gelovigen bezondigen zich door de openbaringen; de visioenen en de Woorden van de Heer te verwerpen.”  (Louise Buchmann: “Wat de Heer mij liet zien en horen” Blz.9)
___
A) (Openb.3:17) “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte…”

B) (Joh:16:13) “..doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Jezus: “Alles wat Ik heb meegemaakt kan de mens (een christen) ook meemaken. Van de meer dan 200 miljoen Aardbollen met mensen erop, is het alleen de mensen op deze planeet [Aarde] gegeven mogelijk dezelfde hoogte te kunnen behalen met wat Ik heb behaald.”
Dit staat in “Het Grote Johannes Evangelie” die Jezus aan Jakob Lorber heeft gedicteerd. Maar nog voordat ik daarvan een boek had gelezen, was ik al op de hoogte van dit mysterie. Alleen de naam Oalim kende ik toen nog niet.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Foto Leeuw. Bron: _http://xn--80aqafcrtq.cc/nl/?p=85947
De Leeuw van Juda. (Niet afgebeeld)
Bron: _http://www.shoutsofjoyministries.com/vision-lion-judah/
===*===