Update Steekvirus

.
« De Grote wind – De Perfecte Storm »
– De 9e Bazuin –
“Bereid je voor!”
.
________________________________________________________________
Update (16-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


De Eindtijd
De valse Profeet wordt verwacht in de maand sept.2024!
Alle Datums moeten nog worden gewijzigd!
Broeders en zusters, het visioen aug.2018 gaat het begin aan van de laatste Jaarweek van Daniël. Dat zijn de laatste 7 jaren voordat het 1000-jarig vrederijk gaat beginnen.
De eerste 3,5 jaar is ingegaan vanaf 23 aug.2018 en eindigt met de dood van de valse Profeet op ±2 febr.2025. Alle visioenen komen uit op 5 febr.2025!
De valse Profeet wordt ouder dan 62 jaar!
(Geboren 5 febr.1962)

De tijd van Armageddon is nu zo dichtbij gekomen, dat het verschil nog maar ±24 uur is!


De valse Profeet bij zijn komst in sept.2022
.
De komst van de valse Profeet
.
– De tijd is op! –
.
(Visioen) Einde valse Profeet 2 febr.2025
Vanaf sept.2024 t/m zijn dood op ±2 febr.2025.
De Heilige Geest wordt 3 dagen eerder van de aarde weggehaald voordat de Antichrist zal opstaan! (Vanaf ±2 febr. t/m 5 febr.2025)
.
De Antichrist staat op vanaf ±5 febr.2025!
.
Tijd valse Profeet bijna op!

Verschuiving in tijd houd op, vanaf 4 febr.2025. De valse Profeet is dan al 62 jaar oud!


Erger dan Coronavirus komt eraan

– Drie dagen Steekvirus –
Datum moet zijn sept.2024!
.
Sept.2024
Broeders en zusters, de Steekvirus moet nog vóór de Grote Opwekking uitbreken! Dat zou kunnen beginnen in sept.2024!
Deze drie dagen is de voorloper van de Drie dagen Duisternis!
We staan vlak voor een onvoorstelbaar en verschrikkelijk gebeuren!
Zie wereldwijd TV nieuws! »
.
Laatste update
Vrijdag 16 febr.2024
Alle datums moeten nog worden gewijzigd!
.
Voorlopig nog geen enkel signaal of waarschuwingen.
Er is nog geen Alarm.
Het is nog steeds veilig.
Er zijn nog geen berichten over de 2e pandemie: De Steekvirus.
.
Stand-by!
Broeders en zusters,
Vanaf 2 sept.2022 kan de Steekvirus nu elk moment uitbreken!
Dit is de Horror van dood en verderf.
Let op de Nieuwszenders!
– Opwekking 2023 moet worden 2024!
.
(Update) 27 sept.2021
Zie in volgorde:
De Steekvirus / De Grote Opwekking / De valse Profeet / De Antichrist
___
De Steekvirus, geen drie weken maar hoogstwaarschijnlijk maar 3 dagen! Maar wanneer precies, kan niet met zekerheid worden gezegd.
Eén ding is wel absoluut zeker:
De Steekvirus moet plaatsvinden nog vóór de Grote Opwekking!
De Grote Opwekking zou moeten beginnen nog voordat de valse Profeet zich bekend zal maken.
De valse Profeet wordt verwacht uiterlijk(!) in de maand sept.2021.
Jezus: “Er zal een Grote Opwekking zijn van korte duur.”

(Profetie) Allison Pound – Zie details! De 1e en de 2e Opname.

Broeders en zusters, zie de Profetie wat Jezus aan Sara Ayin heeft doorgegeven!
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”  – (Deze oorlog is de Steekvirus)
Een oorlog kun je over het algemeen al vroeg zien aankomen, maar dit is niet te zien.
.
De Steekvirus
Jezus: “De komende Oorlog zal verwoestend zijn! Dus het is absoluut noodzakelijk dat je nu tot Mij komt, omdat je misschien geen tijd meer zult hebben wanneer het [De Steekvirus] uitbreekt en je door angst word overvallen.”  – De Heer heeft het hier duidelijk over de Steekvirus!

Er zal tot 2x toe een grote wind waaien: De Corona- en de Steekvirus. Dit is niet te zien.

Twee keer een grote Wind
Het volgende gaat deze komende oorlog aan, maar is totaal anders dan wij mensen normaal met een oorlog bedoelen. Het gaat hier om de Corona- en de Steekvirus!
De Coronavirus kent drie of vier varianten, de één nog gevaarlijker dan de andere.
Maar… de Steekvirus is de allerergste nog nooit eerder vertoonde moordenaar!

De Coronavirus ging als eerste binnen drie maanden vanuit één Land (China) uiteindelijk de hele Wereld over. Maar de Steekvirus zweeft in de lucht en wordt door de wind bewogen en zal binnen 24 uur, ook vanuit China, de hele wereld overgaan en gaat daar, waar de Coronavirus niet kon komen.

God de Almachtige Rechter voert oorlog tegen de mens
In Zijn toorn en in Zijn grimmigheid heeft Jahweh(God) de steden Zeboïm, Adama, Sodom en Gomorrah omgekeerd vanwege de slechtheid van hun inwoners. Net als toen zal God de Vader ook nu weer Zijn maatregelen moeten nemen en zal eerst met de Coronavirus en daarna met de Steekvirus oorlog voeren tegen de mens. Maar nu pakt God de Vader de hele wereld aan!

Bereid u voor!

(Update) 25 aug.2021 – De 9e Bazuin
Armageddon niet vanaf 14 jan.2022, maar vanaf 5 febr.2022!
Broeders en zusters, de valse Profeet was geboren op 5 febr.1962 en zal niet ouder worden dan 59 jaar 11 maanden en ±27 dagen. De valse Profeet zal worden gedood op ±2 febr.2022 en na 3 dagen zal Satan(Lucifer) met een ‘Walk-in’ het lichaam overnemen en op 5 febr.2022 staat de Antichrist op!

Armageddon niet op 14 jan.2022 maar op 5 febr.2022. Dat is 22 dagen later!

Tijd terugrekenen
Jezus, heeft mij ingegeven dat alles(!) vanaf de 1e Opname moet worden teruggerekend! De 76 dagen had ik vanaf 13 april 2022 moeten terugrekenen. Dus van rechts naar links.
Het visioen van 23 mrt.2013 moest ik ook van rechts naar links berekenen. Na die berekening kwam ik uit op 23 aug.2018.! Er zaten precies vijf jaar en vijf maanden tussen.

Broeders en zusters, na drie dagen van gebed heeft de Heer mij laten zien dat ik vanaf 14 aug.2021 met mijn berekening 22(!) dagen te vroeg ben. Dat zijn de 17 dagen van augustus en de 5 dagen van sept.2021, totaal 22 dagen. Ik had vanaf 13 april 2022 de juiste tijd moeten terugrekenen!

Het was toch goed

Aanvankelijk wist ik het niet meer, maar Jezus heeft mij ingegeven dat alle visioenen nu goed zijn berekend! Openbaring valse Profeet wordt nu verwacht vanaf sept./okt.2021 en zal vijf maanden lang aanblijven t/m ±2 febr.2022. Daarna neemt, vanaf 5 febr.2022, de Antichrist het over.

Twee keer 3 dagen dood en verderf
(!!!) In de nacht (01:00 uur) van zaterdag 7 op zondag 8 aug.2021 zag ik dat de Steekvirus nog weleens max.3 dagen zou kunnen duren, de voorloper van de 3 dagen Duisternis! Deze eerste 3 dagen van dood en verderf (Steekvirus) zou de voorloper kunnen zijn van een tweede 3 dagen dood en verderf. De 3 dagen Duisternis!
De Steekvirus 3 dagen: ±200 tot 350 miljoen doden.
Deze 3 dagen zouden kunnen beginnen ergens in sept.2021. Waarschijnlijk eerst nadat de valse Profeet is opgestaan.
De 3 dagen Duisternis: ±2.3 miljard doden!
(Vanaf 13 t/m 16 april 2022. Deze datum staat vast!)

Zie: De Drie dagen duisternis (1) en De Nacht van 72 uur (2)

Zie de Profetie die Jezus aan Sara Ayin heeft doorgegeven!
Jezus: “De oorlog die eraan komt, verwacht niemand!”  – (Dit is de Steekvirus)
Een oorlog kun je over het algemeen al vroeg zien aankomen, maar dit is niet te zien. Zodra de valse Profeet zich heeft geopenbaard, zal er in de hele wereld geen redenen meer zijn om oorlog te voeren. Dat zal van de ene op de andere dag direct ophouden.
(De 9e Bazuin) Er komt een geestelijke oorlog aan, namelijk dat van de Steekvirus! Dat betekent dat de Heilige Geest zich nog niet heeft geopenbaard. Dat zou nog weleens kunnen gebeuren, vlak voordat de valse Profeet zal opstaan. Het zal voor iedereen een heel mooie tijd worden zoals de wereld dat nog niet heeft meegemaakt.

Jezus heeft gezegd, dat er een oorlog zal komen op het moment dat niemand het eigenlijk verwacht en deze oorlog is de Steekvirus!

De Steekvirus
Jezus: “De komende Oorlog zal verwoestend zijn!”

De Heer heeft het hier niet over Armageddon, want die zie je al ruimschoots van te voren op je afkomen. Maar de Steekvirus is er in één keer en dat verwacht niemand. Waarschijnlijk over de hele wereld en wel binnen 24 uur! De Steekvirus zal dan daar komen waar de Coronavirus niet kon komen.

De twee oordelen Gods nog vóór Armageddon

De Coronavirus(1) en ook de Steekvirus(2) zijn beiden een oordeel Gods en zullen in de tijd van Armageddon wegblijven en niet meer bestaan. Dat betekent dat de Steekvirus, hoe dan ook, nog voor Armageddon moet plaatsvinden!

De Steekvirus niet in Armageddon
Met dat de Grote Opwekking gaat beginnen, zal Jezus, of de Heilige Geest, in de vorm van een Leeuw op de Corona- en de Steekvirus gaan staan. Dat betekent, dat deze twee virussen vrijwel direct onder controle zullen zijn. Ze zijn dan niet meer actief en zullen na vijf maanden helemaal ophouden te bestaan.
(De valse Profeet heeft al minder dan vijf maanden t/m ±2 febr.2022)

God de Vader zal Zich niet bezig houden met Armageddon en zal deze twee oordelen dan ook verwijderen op het moment dat, na de dood van de valse Profeet, de Heilige Geest van de aarde wordt weggenomen.

Geen profeet
Broeders en zusters, ik ben geen profeet. Al deze gegevens haal ik uit de visioenen die de Heer mij heeft gegeven en wat de twee Profeten John Paul Jackson en Sadhu Sundar Selvaraj mij hebben laten zien.

Het is onmogelijk te zeggen wanneer de Steekvirus zal uitbreken. De Steekvirus zal wel niet onzichtbaar zijn, maar zou een kleur kunnen hebben. Het is een vermoeden.

Eindtijd bijna voorbijDe laatste 5 maanden
Broeders en zusters, de valse Profeet kan zich ieder ogenblik openbaren.
Jezus:
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea) – Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar en zelfs de maand weten te herkennen!

Profeet Sadhu Sunder Selvaraj
Shocking revelation about the Antichrist headquarters
(Schokkende onthulling over het hoofdkwartier van de Antichrist)
Er zullen drie plaatsen zijn waar hij over de wereld zal heersen!
De valse Profeet zal in Berlijn opstaan.
1) Politiek Hoofdkantoor (Berlijn)
2) Een Religie Hoofdkantoor.
3) En een Economisch Hoofdkantoor.

We staan vlak voor gebeurtenissen die de christenen zal doen opschrikken.

Pasen op 17 april 2022
De 1e en de 2e Opname 13 en 16 april 2022!
Broeders en zusters, we zijn niet zover meer verwijderd van de 1e Opname. Het moment van de Opname is nu zo dichtbij gekomen dat er in de resterende tijd geen verschuiving meer mogelijk is.
.
De laatste Jaarweek
Vanaf 23 aug.2018 is er geen verschuiving in tijd meer mogelijk. Vanaf dat moment staan de tijden vast. De valse Profeet wordt gedood op ±2 febr.2022 en de Eindtijd loopt af op 5 febr.2022!
De laatste Jaarweek(7 jaar) was berekend ten tijde van Daniël. Maar in de Eindtijd, zo vlak voor de Opname, is er weldegelijk een verschuiving in de tijd mogelijk. Al is de marge nog maar ±10 dagen. De valse vrede 3,5 jaar. (1.249 was 1.260 dagen)
.
Begin Armageddon wordt verwacht op 5 febr.2022.!
Het duurt dan nog 90 dagen voordat de Opname zal plaatsvinden.
Maar… voordat het zover is, krijgen we eerst nog te maken met de Steekvirus.

Deze Horror moet nog voor de Grote Opwekking plaatsvinden!

Countdown Tijd bijna over
Broeders en zusters, mocht na deze datum (1 sept.2021) nog geen tekenen zijn van de dodelijke Steekvirus, weet dan dat de openbaring van de valse Profeet, hoe dan ook, vanaf sept./okt.2021 moet plaatsvinden! Want ongeveer vijf maanden later op 5 febr.2022 staat de Antichrist op!
De Grote Opwekking wordt verwacht in sept./okt.2021 t/m ±2 febr.2022.
Regeerperiode valse Profeet: 4,5 maanden.
.
Vijf maanden voor elke paard
Broeders en zusters, de datum sept./okt.2021) voor de valse Profeet staat vast. Deze datum kan niet meer gewijzigd worden, want 5 maanden later op 5 febr.2022 staat de Antichrist op! Dat is ongeveer 3 maanden voordat de 1e en de 2e Opname zal plaatsvinden op 13 en 16 april 2022.
Op zondag 17 april is het Pasen!
(Afbeelding: De 4 paarden moeten van rechts naar links worden gezien)
.
De Steekvirus een 100% dodelijk gevaar
Deze virus wordt door de wind bewogen!
Zie: The Coming Perfect Storm – (John Paul Jackson 2008)
Met wat ik allemaal al heb gelezen en op YouTube heb gezien en van de twee Profeten Sadhu Sundar Selvaraj en John Paul Jackson hebt gehoord, ga ik er vanuit dat de Steekvirus ergens in sept.2021 vanuit China de wereld zal overgaan.

De twee Profeten hebben ook de gevolgen beschreven wat de Steekvirus de mensen brengen zal. Zodra deze dodelijke virus uitbreekt, zal de wereld in een complete chaos verkeren en totaal ontwricht raken.

Armageddon
Jezus: “Zodra de mensen denken een vaccin gevonden te hebben, die de Coronavirus zou kunnen stoppen, breekt de Steekvirus uit!”
.
Oh… broeders en zusters, met 6 of 7 en nu al 10(!) verschillende Coronavaccins, is dat moment nu wel heel erg dichtbij gekomen. Bereid je voor!
Zie toch hoe dichtbij we de Horror met de 2e pandemie zijn benaderd.
.
Coronavaccins in aantocht
Er zijn nu al 159(!) vaccin kandidaten in ontwikkeling.
Totaal zijn al 10 Vaccins goedgekeurd voor gebruik, al of niet in noodsituaties.
.
1)_ BBIBP-CorV( China)
2)_ Spoetnik V( Rusland)
3)_ Tozinameran (Comirnaty)( Verenigde Staten / Duitsland)
Tozinameran van Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
.
4)_ Moderna-COVID-19-vaccin( Verenigde Staten)
5)_ AZD1222 (Vaxzevria)( Verenigd Koninkrijk)
AZD1222 van AstraZeneca (Vaxzevria)
.
6)_ EpiVacCorona( Rusland)
7)_ CoronaVac( China)
8)_ Ad5-nCoV( China)
9)_ BBV152( India)
.
10)_Ad26.COV2.S van Janssen / Johnson & Johnson
( België / Nederland /  Verenigde Staten)

(Bron:_https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19-vaccin)

De Steekvirus zal NIET in de tijd van Armageddon uitbreken. De 1e pandemie (Coronavirus) wordt direct opgevolgd door een bijna 100% dodelijke 2e pandemie: De Steekvirus!

De 1e pandemie heeft met de Coronavirus al voor heel veel paniek gezorgd en is de voorbode met wat de 2e pandemie de mensen in sept.2021 nog brengen zal.

De 1e maar ook de 2e wind zal waaien vanuit China!
We moeten ervan uitgaan dat de Steekvirus ergens in september zou kunnen beginnen. Omdat deze vreselijke virus door de wind wordt gedreven, zal het zeer waarschijnlijk binnen 24(!) uur de hele wereld overgaan.
___
Het einde van de 1e en de 2e Grote wind (pandemie) zal dan zijn op het moment dat de Grote Opwekking gaat beginnen!
De valse Profeet zal zich pas openbaren in sept./okt.2021.
Het duurt daarna nog precies 4,5 maanden voordat Armageddon gaat beginnen!
Zie video! (6 aug.2020)
Zie hoe de wind waait! – Donkere wolken 2021

Great wind (Sting virus)YouTube (3:35 /14:49)

Te laat

De meeste doden zullen vallen in de eerste 2 á 3 dagen, omdat de mensen dan nog niet weten met wat voor een dodelijke virus ze te doen hebben. De wereld zal denken dat het Coronavaccin deze nieuwe virus heeft veroorzaakt, maar zullen al gauw inzien dat het hier om een heel andere virus gaat: De Steekvirus!

De 2e pandemie is er één van Vuur!
Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
De Heer heeft het hier over de Steekvirus! Verwacht wordt tussen de 200 en 350 miljoen doden. Het aantal doden is een vermoeden. Dat wilt niet zeggen, dat het ook allemaal precies zo zou kunnen gebeuren. Maar dan toch, het zal verschrikkelijk zijn!
In sept. of okt.2021 zal een Leeuw met zijn poten op deze 2 pandemieën staan!
.
De Leeuw van Juda
Dat moet de Heer Jezus zijn, want dan begint de Grote Opwekking!
De Grote Opwekking vanaf sept./okt.2021 t/m ±2 febr.2022. (4,5 maand)
In sept./okt.2021 staat de valse Profeet op! Als dan 4,5 maanden later, op ±2 febr.2022, de valse Profeet wordt gedood, wordt de Heilige Geest direct van de aarde weggenomen!

Zie: De Heilige Geest is niet meer

Visioenen bepalen de Eindtijd Armageddon (5 febr.2022)
Het begon eerst met 23 aug.2018. Het begin van de laatste Jaarweek van Daniël.
Daarna met Fiche 59. Dat is de leeftijd van de valse Profeet.
(Geboorte valse Profeet: 5 febr.1962(!) einde ±2 febr.2022.)
Alleen al met deze visioenen heb ik de juiste tijd tot op de dag nauwkeurig kunnen berekenen!
___

(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna…”


De valse Profeet – De Supermens – De ruiter op het witte paard

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of Prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

Openbaring valse Profeet
De Messias – Een ongekende Wereldleider
(Afbeelding: Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is)
(Openb.13:2) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
De Heer zei over deze valse Profeet: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”
___
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)
.
De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort, want er blijven nu nog maar vijf maanden over! Dit heeft te maken met het feit dat anders vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.
(Openb.13:3b) “…en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”
Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Jezus zegt van deze valse Profeet: “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. [14] En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen…”  – (Openb.13:13-14a) 
Dit Beest is de valse Profeet, maar als hij dan op ±2 febr.2022 plotseling wordt gedood en na drie dagen weer opstaat, zal de wereld en vele christenen denken dat dat Jezus is en ze zullen het Beest (Antichrist) met verbazing achterna gaan.
.
De valse Profeet wordt de Antichrist
(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste beest [valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.”

(Openb.13:5“En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

– Twee karakters in één lichaam –
.
De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam

(Visioen) Ditzelfde beeld gaf Jezus mij met het nr.59

.
De valse Profeet/Antichrist gaat één en dezelfde persoon aan!
De valse Profeet wordt 59 jaar oud en staat na 3 dagen op uit de dood en is vanaf dat moment de Antichrist!
(De Antichrist: Vanaf 5 febr.2022 t/m 5 sept.2025.)
Zie: Opname één miljard – (Niemand wil achterblijven)
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”

Dit aantal heeft de Heer mij ingegeven op zondag 11-06-2017 om 23:00 uur.

Zie de laatst mogelijke berekening:
(Visioen) Een Chinees restaurant en de 2 kromme munten. Dat betekent dat na de 1e pandemie ook de 2e pandemie vanuit China de wereld zal overgaan. Er zijn totaal 7 mensen in het restaurant. De 3 tafels of de 3 gave munten zouden de 3 weken kunnen voorstellen dat de 2e pandemie (Steekvirus) zou kunnen duren. Maar… dat wordt 3 dagen!
___
De valse Profeet gaat zich openbaren vanaf sept./okt.2021.
De Grote Opwekking in sept./okt.2021.

Tijd valse Profeet bijna op.


De Steekvirus
Mogelijk vanaf begin sept./okt.2021.
Niemand zal meer naar buiten durven te gaan!
Advies, ga alvast eten en drinken inslaan!
Bereid je voor!
___
Zorg ervoor dat jullie het meest noodzakelijke in huis hebben.
De 2e Grote wind, de Steekvirus, zal plaatsvinden begin sept.2021.
De Grote Opwekking ergens in sept.2021.
.
(Sept.2021) Zodra de Steekvirus begint, zal een ieder van ons duizend en één angsten uitstaan!

Met deze dodelijke Steekvirus ga je niet meer zo gemakkelijk het huis uit.


De dodelijke Steekvirus komt eraan

– Een vreemde onbekende virus –
.
Nog 2 bazuinen extra!
Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”  – Choo Thomas (9 febr.2012)
De situatie vandaag de dag is 1000x erger dan toen in de dagen van Sodom en Gomorrah! Dat is waarom de Heer nog twee oordelen aan de 7 bazuinen heeft toegevoegd. De 8e en de 9e bazuin!

(De Coronaen de Steekvirus)

De Eindtijd
Jezus: “Vanwege de zeer ernstige zonden heb Ik nog 2 extra oordelen eraan toegevoegd.”

Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.

Twee extra oordelen 8 en 9
Dit zijn de oordelen Gods voor de zéér stugge mensen die maar niet tot inzicht en bekering willen komen en… er komt nog veel meer! De 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen. Maar, vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer, aan de 7 bazuinen, daar nog twee extra oordelen 8 en 9 eraan toegevoegd.
___
De 8e Bazuin is de Coronavirus en de 9e bazuin is de Steekvirus en zijn gekoppeld aan de zeven bazuinen en… alleen de Steekvirus behoort tot de 4e wee!
Het is vrijwel zeker dat deze twee oordelen de Corona- en de Steekvirus aangaan.

Dit alles moet nog gebeuren vóórdat de Grote Opwekking in sept.2021 gaat beginnen.

Van mens tot mens

Deze 1e extra oordeel (8e Bazuin) is… en was al begonnen op 1 dec.2019 en gaat de Coronavirus aan, dat plotseling zal eindigen ergens in sept.2021. De Coronavirus zal dan van het ene op het andere moment helemaal ophouden te bestaan. Het is een éénmalige oordeel dat als een pandemie over de wereld is gekomen. Echter, dat is niets vergeleken met wat de 2e extra oordeel de mensen nog brengen zal, want dat zal verschrikkelijk zijn!

Door de wind bewogen
Deze 2e extra oordeel (9e Bazuin) zou kunnen beginnen vanaf begin sept.2021 en gaat de Steekvirus aan, dat met de Grote Opwekking plotseling zal eindigen in sept.2021.
De Steekvirus zal uit alle hoeken van de aarde op de mensen worden losgelaten! Nog sneller dan de Coronavirus, die van mens tot mens moest komen, zal de Steekvirus uit het niets de mensen overvallen zoals nog niet eerder ooit op aarde is voorgekomen.

Bereid u voor!

Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Het witte paard en de drie paarden van Armageddon
(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)
Zie wanneer de oordelen over de mensen zullen komen!
De 8e en de 9e bazuin – Dit zijn de eerste(!) 2 oordelen die nog vóór de Grote Opwekking zullen plaatsvinden.*
1)_De 8e bazuinCoronavirus (1 dec.2019 t/m sept.2021)
2)_De 9e bazuinSteekvirus (Drie dagen ergens in sept.2021)
Het is werkelijk onmogelijk te zeggen wanneer de Steekvirus precies gaat beginnen, maar dat het nog vóór de Grote Opwekking zal plaatsvinden is wel zeker!
___

*) Alle 7 zegels, de 7 bazuinen (plus 2) en de 7 schalen moeten om en om en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien. Het is alles door elkaar. Er is geen volgorde!

De Steekvirus – De 9e bazuin
Broeders en zusters, er is gelukkig nog niets te merken of te zien als het om de Steekvirus gaat. Maar dat die eraan komt, dat staat vast!
De meeste doden zullen vallen in de eerste 2 á 3 dagen, omdat de mensen dan nog niet weten met wat voor een dodelijke virus ze te doen hebben. De wereld zal denken dat het Coronavaccin deze nieuwe virus heeft veroorzaakt, maar zullen al gauw inzien dat het hier om een heel andere virus gaat.
Deze dodelijke virus wordt door de wind gedreven. De steden, dorpen en platte land zullen verlaten zijn en iedereen zal thuis blijven vanwege de Steekvirus.
.
PREPARE For The Next Pandemic!

Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (4:47)

De Coronavirus
De Heer:
“Er zal een virus komen waar geen geneesmiddel voor gevonden kan worden.”

Het is vrijwel zeker dat de Heer daarmee de Coronavirus heeft bedoeld, want van de 10 of 11(?) vaccins is er niet één bij die 100% betrouwbaar is. Hoe dan ook, de Coronavirus is wel zeer besmettelijk, maar de Steekvirus is een serieus probleem dat niet uitgeroeid kan worden. Het is namelijk niet overdraagbaar en is ook niet besmettelijk.

Ooh… broeders en zusters, luister naar deze video!
Op 20 febr.2020 gebeurde het dat Sadhu Sundar Selvaraj door Jezus in de hemel werd geroepen met de mededeling, dat God de Vader een boodschap had voor de mensen op aarde. God de Vader tot Selvaraj: “Een andere grote wind zal over de hele wereld waaien!”
Sadhu Sundar Selvaraj: En toen de Heer het woord “Wind” had uitgesproken, was het belangrijk voor mij het volgende te weten: “Een andere Grote wind, erger dan de Coronavirus pandemie, zal over de wereld waaien.”
.
De wereld is angstig en al bang geworden vanwege de Coronavirus. Maar het woord van de HEER God de Vader kwam tot mij en zei: “Een andere erger dan Coronavirus komt eraan!”
Sadhu Sundar Selvaraj: “De Coronavirus is nog niets vergeleken met wat er dan nog gaat komen.”  – De Steekvirus!
Er zal eerst een kleine en daarna een Grote wind waaien. Na de Coronavirus komt er nog een wind die vele malen erger is. Als dat komt, durft niemand meer naar buiten te gaan.
(Habakuk 3:5) “Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet.”

(Dit vers gaat de Steekvirus aan!)


.
Voorbeeld: De mensen door angst overvallen

Deze dodelijke virus zal 3 dagenen lang door de wind worden bewogen. De steden, dorpen en platte land zullen verlaten zijn en iedereen zit thuis vanwege de Steekvirus!


Gabriel op 13 april 2022 – Het moment van de 1e Opname

Verschuiving in tijd niet meer mogelijk
Datum Opname staat vast
Het verschil in tijd is ongeveer 48 uur! Verschuiving in tijd is niet meer mogelijk. Alle datums staan nu vast!
___
Broeders en zusters, ik ben geen profeet, maar het zijn mijn visioenen die mij de datums laten zien. De visioenen moeten berekend worden. Het is alles bij benadering. Wat ik wel duidelijk zie is, dat het verschil nu nog maar 1 of 2 dagen kan zijn.

Zie details: Verschuiving in tijd niet meer mogelijk

Datum Opname zichtbaar geworden!
De dagen van de 1e en de 2e Opname staan vast. De Heer zal met de 1e Opname terugkomen op 13e april 2022! De 2e Opname zal zijn op 16 april 2022. Dat is enkele uren of minuten voordat Pasen op zondag 17 april 2022 gaat beginnen.
___
Zie: De Opname april 2022  (Westerse – Joodse – Hebreeuwse kalender)
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Dodelijke Steekvirus

(DZG// Woensdag 05-05-2021/ 23:53) – (Update: 27-09-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) Update Sting virus
Bron: _https://www.weeronline.nl/nieuws/zo-beinvloedt-het-weer-de-verspreiding-van-het-coronavirus
(Update) The 9th Trumpet
(Foto) Afbeelding: _http://www.ufointernationalproject.com/ufo-photos-and-videos/trumpet-sounds-have-returned-are-governments-hiding-something/
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00) – Afbeelding (7:15)
Sadhu Sundar Selvaraj
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
Daniël en Nebukanezar
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
Sadhu Sundar Selvaraj en de Romeinse soldaat
(Afbeelding) How to Prepare for this Pandemic | Sadhu Sundar Selvaraj | English
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OwbrChmUm8g
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
De 4 ruiters in de nacht op de wolken – Wat ons te wachten staat
(1) Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/eindtijd.htm
(2) Bron: _http://www.google.sr/search?q=www.jrbell.com&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg2emr8-HTAhWIRyYKHe0tAykQ_AUIBygC&biw=1366&bih=622&dpr=1#imgrc=DWDpSyIrJ3zgfM:&spf=1
(Foto) The Coming Perfect Storm – (John Paul Jackson 2008)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=kzPJjOzZorg
Geen medicijn of vaccine
Bron: _https://www.diariodecanoas.com.br/noticias/rio_grande_do_sul/2020/02/03/com-quatro-casos-suspeitos–saude-define-plano-de-contingencia-e-estrategias-ao-coronavirus.html
Man in beschermpak
(Foto) Covid-19 Pandemic: The Race For a VaccineCovid-19 Vaccine-2
Bron: _https://www.euronews.com/2020/04/07/covid-19-pandemic-the-race-for-a-vaccine-and-cure-for-the-deadliest-viral-outbreak-in-a-ce
(Foto) Dark clouds for 2021 – Great wind (Sting virus)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=xOZqM1q3IaA
Prophecy For The Next Pandemic | Be Prepared | Prophet Sadhu Sundar Selvaraj
Premiered on Aug 6, 2020 – YouTube (3:35/ 2:49 PM)
De Heilige Geest is niet meer
Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
Visioenen bepalen de EindtijdArmageddon (5 febr.2022)
Openbaring Antichrist(5 febr.2022 t/m ±5 sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is – YouTube (0:44/ 7:21)
Islamic Mahdi the Biblical Antichrist, rider on the white horse, New World Order (29 sept.2015)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
Bron: (Purvigiggle) _https://www.youtube.com/user/Purvigiggle/videos
(666) De valse Profeet met een Boog
Bron: _http://trackingbibleprophecy.com/antichrist.php
2017 Crop Circle: Cerne Giant, Dorset – Reported 22nd May
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=HF0srEz31AE
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Crop Circle Center England (22 Mei 2017)
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Twee keer kromme 50 Cent munt – Boven elkaar
Bron: _https://www.magicshop.nl/Webwinkel-Product-32674263/Bended-coin-50-eurocent.html
(Venezuela) Vrouw met winkelwagen
Bron: _http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/valutaoorlog-venezuela-dwingt-prijscontroles-af/
(Afbeelding) The Deadly Sting virus2021It’s Coming
Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 2021 ★ It’s Coming ★ Sadhu Sundar Selvaraj Sermons
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ruNVSAECMnE
(Afbeelding) De wereld door de Steekvirus omgeven
Bron: _http://www.angelfire.com/ca7/loquebar/Tomkiel.htm
(Afbeelding) Postzegel 39 USA
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Prophecy For The Next Pandemic | Be Prepared | Prophet Sadhu Sundar Selvaraj
In première gegaan op 6 aug. 2020 – YouTube (3:35/ 14:49)
Sadhu Sundar Selvaraj – (16 mei 2020) – YouTube (4:47)
Be Prepare | The Next Pandemic | Prophecy 2020 | Sadhu Sundar Selvaraj
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=K3TQx1S1PXM
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – (April 10, 2020)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
De Dodelijke Steekvirus
(Afbeelding) (Virus rood met zwarte punten)
Bron: NADH-2020: Het Niks-Aan-De-Hand-virus
Bron: _https://www.grenzeloos.org/content/nadh-2020-het-niks-aan-de-hand-virus
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
Empty New York City Street (Lege straten in de hele wereld)
(Foto) _http://cdn.pcwallart.com/images/empty-new-york-city-street-wallpaper-
Bron: _http://pcwallart.com/empty-new-york-city-street-wallpaper-1.html
Gabriel op 13 april 2022Het moment van de 1e Opname
Gabriël met trompet geeft de Eindtijd aan
Bron: _https://www.ontdekgod.nl/geluiden-in-de-lucht/
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (7:16)
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
===*===