Update Steekvirus

.
« De Grote wind – De Perfecte Storm »
.
.
– De Dodelijke Steekvirus –
.
« De 9e Bazuin »
“Bereid je voor!”
.
Juni 2021!
Broeders en zusters, vanaf juni 2021 gaan we een tijd tegemoet waarin de Steekvirus nu ieder ogenblik kan uitbreken.
We staan vlak voor een onvoorstelbaar en verschrikkelijk gebeuren!
Zie wereldwijd TV nieuws! »
.
Laatste update
Maandag 21 juni 2021
.
Voorlopig nog geen enkel signaal of waarschuwingen.
Er is nog geen Alarm.
Het is nog steeds veilig.
Er zijn nog geen berichten over de 2e pandemie: De Steekvirus.
.
Stand-by!
Broeders en zusters, let op de Nieuwszenders!
Het kan nu ieder moment gebeuren.
.
(Update)
Eindtijd bijna voorbijDe laatste maanden
Eén ding is absoluut zeker:
De Steekvirus moet plaatsvinden nog vóór de Grote Opwekking!
1)_De Grote Opwekking vanaf ±14 juli t/m ±14 jan.2022. (6 maanden) of…
2)_De Grote Opwekking vanaf ±24 juli t/m ±14 jan.2022. (5 maanden en 20 dagen)
___
Pasen op 17 april 2022
De 1e en de 2e Opname 13 en 16 april 2022.!

Broeders en zusters, we zijn niet zover meer verwijderd van de 1e Opname. Het moment van de Opname is nu zo dichtbij gekomen dat er in de resterende tijd geen verschuiving meer mogelijk is.

Begin Armageddon wordt verwacht op 14 jan.2022.!
Het duurt dan nog 90 dagen voordat de Opname zal plaatsvinden.
Maar… voordat het zover is, krijgen we eerst nog te maken met de Steekvirus.
Deze Horror moet nog voor de Grote Opwekking plaatsvinden!
.
De eerst twee datums zijn we al voorbij.
Vanaf 21 mei t/m 14 juli 2021. (8 weken)
Op 21 mei 2020 kreeg ik een visioen van een klein Chinees Restaurant.
Dat had de eerst mogelijke datum kunnen zijn. Het was een zeker vermoeden.
___
Vanaf 9 juni t/m 14 juli 2021. (5 weken)
Omdat in al mijn visioenen het getal 5 voorkomt, heb ik 5 weken aangehouden.
De Grote Opwekking zou in deze beide gevallen beginnen op ±14 juli 2021.
.
Er zijn nu nog twee andere mogelijkheden:
Dat zijn 180 dagen voor de Heilige Geest of 170 dagen!
Vanaf 14 juli t/m 14 jan.2022. (180 dagen)
Vanaf 24 juli t/m 14 jan.2022. (170 dagen)
Maar de eerste 180 dagen voor de Heilige Geest, zouden met 10 dagen ingekort kunnen worden. In dat geval is er een verschuiving in de tijd. Dat betekend, dat de Steekvirus 5, 4 of 3 weken zou kunnen duren.
.
De Steekvirus
De laatste 28 of 21 dagen voor de Grote Opwekking.
Er zijn zeven datums mogelijk t/m 14 of 24 juli 2021.
1)_Vanaf vrijdag 21 mei t/m 14 juli 2021. (8 weken)
2)_Vanaf woensdag 9 juni t/m 14 juli 2021. (5 weken)
3)_Vanaf woensdag 16 juni t/m 14 juli is 28 dagen. (4 weken)
4)_Vanaf zaterdag 19 juni t/m 24 juli is 35 dagen. (5 weken)
Deze 4 datums zijn al voorbij.
___
5)_Vanaf woensdag 23 juni t/m 14 juli is 21 dagen. (7+14= 21 dagen of 3 weken)
6)_Vanaf zaterdag 26 juni t/m 24 juli is 28 dagen. (4+24= 28 dagen of 4 weken)
7)_Vanaf zaterdag 3 juli t/m 24 juli 2021. (21 dagen of 3 weken)
(Openbaring valse Profeet ±14 aug.2021)
.
Vijf maanden voor elke paard
Broeders en zusters, de datum (14 aug.2021) voor de valse Profeet staat vast. Deze datum kan niet meer gewijzigd worden, want 5 maanden later op ±14 jan.2022 staat de Antichrist op! Dat is precies drie maanden voordat de 1e en de 2e Opname zal plaatsvinden op 13 en 16 april 2022.
Op zondag 17 april is het Pasen!
(Afbeelding: De 4 paarden moeten van rechts naar links worden gezien)
.
De Steekvirus een 100% dodelijk gevaar
Deze virus wordt door de wind bewogen!
Zie: The Coming Perfect Storm – (John Paul Jackson 2008)
Met wat ik allemaal al heb gelezen en op YouTube heb gezien en van de twee Profeten Sadhu Sundar Selvaraj en John Paul Jackson hebt gehoord, ga ik er vanuit dat de Steekvirus ergens in juni 2021 vanuit China de wereld zal overgaan.
___

De twee Profeten hebben ook de gevolgen beschreven wat de Steekvirus de mensen brengen zal. Zodra deze dodelijke virus uitbreekt, zal de wereld in een complete chaos verkeren en totaal ontwricht raken.

Armageddon
Jezus: “Zodra de mensen denken een vaccin gevonden te hebben, die de Coronavirus zou kunnen stoppen, breekt de Steekvirus uit!”
.
Oh… broeders en zusters, met 6 of 7 en nu al 10(!) verschillende Coronavaccins, is dat moment nu wel heel erg dichtbij gekomen. Bereid je voor!
Zie toch hoe dichtbij we de Horror met de 2e pandemie zijn benaderd.
.
Coronavaccins in aantocht
Er zijn nu al 159(!) vaccin kandidaten in ontwikkeling.
Totaal zijn al 10 Vaccins goedgekeurd voor gebruik, al of niet in noodsituaties.
.
1)_ BBIBP-CorV( China)
2)_ Spoetnik V( Rusland)
3)_ Tozinameran (Comirnaty)( Verenigde Staten / Duitsland)
Tozinameran van Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
.
4)_ Moderna-COVID-19-vaccin( Verenigde Staten)
5)_ AZD1222 (Vaxzevria)( Verenigd Koninkrijk)
AZD1222 van AstraZeneca (Vaxzevria)
.
6)_ EpiVacCorona( Rusland)
7)_ CoronaVac( China)
8)_ Ad5-nCoV( China)
9)_ BBV152( India)
.
10)_Ad26.COV2.S van Janssen / Johnson & Johnson
( België / Nederland /  Verenigde Staten)

(Bron:_https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19-vaccin)

De Steekvirus zal NIET in de tijd van Armageddon uitbreken. De 1e pandemie (Coronavirus) wordt direct opgevolgd door een bijna 100% dodelijke 2e pandemie: De Steekvirus!

De 1e pandemie heeft met de Coronavirus al voor heel veel paniek gezorgd en is de voorbode met wat de 2e pandemie de mensen in juni 2021 nog brengen zal.

De 1e en ook de 2e wind zal waaien vanuit China!
We moeten ervan uitgaan dat de Steekvirus ergens in juni zou kunnen beginnen. Omdat deze vreselijke virus door de wind wordt gedreven, zal het zeer waarschijnlijk binnen 24(!) uur de hele wereld overgaan.
___
Het einde van de 1e en de 2e Grote wind (pandemie) zal dan zijn op ±14 juli 2021 of op het moment dat de Grote Opwekking gaat beginnen!
De valse Profeet zal zich pas openbaren op ±14 aug.2021. Dat is 31 dagen later.
Het duurt daarna nog precies 5 maanden of 150 dagen voordat Armageddon gaat beginnen!
Zie video! (6 aug.2020)
Zie hoe de wind waait! – Donkere wolken 2021

Great wind (Sting virus)YouTube (3:35 / 14:49)

Te laat

De meeste doden zullen vallen in de eerste 2 á 3 weken, omdat de mensen dan nog niet weten met wat voor een dodelijke virus ze te doen hebben. De wereld zal denken dat het Coronavaccin deze nieuwe virus heeft veroorzaakt, maar zullen al gauw inzien dat het hier om een heel andere virus gaat: De Steekvirus!

De 2e pandemie is er één van Vuur!
Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
De Heer heeft het hier over de Steekvirus! Verwacht wordt tussen de 200 en 350 miljoen doden. Het aantal doden is een vermoeden. Dat wilt niet zeggen, dat het ook allemaal precies zo zou kunnen gebeuren. Maar dan toch, het zal verschrikkelijk zijn!
Op ±14 juli zal een Leeuw met zijn poten op deze 2 pandemieën staan!
.
De Leeuw van Juda
Dat moet de Heer Jezus zijn, want dan begint de Grote Opwekking!
De Grote Opwekking vanaf ±14 juli t/m ±14 jan.2022. (6 maanden)
Eén maand later op ±14 aug.2021 staat de valse Profeet op! Als dan 5 maanden later, op ±11 jan.2022, de valse Profeet wordt gedood, wordt de Heilige Geest direct van de aarde weggenomen!

Zie: De Heilige Geest is niet meer

Visioenen bepalen de Eindtijd Armageddon (14 jan.2022)
Het begon eerst met 23 aug.2018. Het begin van de laatste Jaarweek van Daniël.
Daarna met Fiche 59. Dat is de leeftijd van de valse Profeet.
(Geboorte valse Profeet: 5 febr.1962(!) einde ±11 jan.2022.)
Alleen al met deze visioenen heb ik de juiste tijd tot op de dag nauwkeurig kunnen berekenen!
___

(Openb.13:12“En het oefent al de macht van het eerste beest [valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”  – Dit is de Antichrist!


De valse Profeet – De Supermens – De ruiter op het witte paard

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of Prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

Openbaring valse Profeet – De Messias – Een ongekende Wereldleider
Op het moment dat de valse Profeet zich vanaf 14 aug.2021 bekend zal maken, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

(Afbeelding: Voorlopig weet nog niemand wie deze valse Profeet is)

– Twee karakters in één lichaam –
.
De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam

(Visioen) Ditzelfde beeld gaf Jezus mij met het nr.59

.
De valse Profeet/Antichrist gaat één en dezelfde persoon aan!
De valse Profeet wordt 59 jaar oud en staat na 3 dagen op uit de dood en is vanaf dat moment de Antichrist!
(De Antichrist: ±14 jan.2022 t/m einde 1e week sept.2025.)
Zie: Opname één miljard – (Niemand wil achterblijven)
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”

Dit aantal heeft de Heer mij ingegeven op zondag 11-06-2017 om 23:00 uur.

Zie de laatst mogelijke berekening:
(Visioen) Een Chinees restaurant en de 2 kromme munten. Dat betekent dat na de 1e pandemie ook de 2e pandemie vanuit China de wereld zal overgaan. Er zijn totaal 7 mensen in het restaurant. De 3 tafels of de 3 gave munten zouden de 3 weken kunnen voorstellen dat de 2e pandemie (Steekvirus) zou kunnen duren.
___
De valse Profeet gaat zich openbaren vanaf ±14 aug.2021.
De Grote Opwekking. De eerste 21 dagen voor de Heilige Geest.
Daarna nog 150 dagen. (Totaal ±171 dagen)

Vanaf 24 juli gerekend t/m 14 aug. 2021. (Totaal 21 dagen)


De Steekvirus vanaf juni t/m ±14 juli 2021.
Niemand zal meer naar buiten durven te gaan!
Advies, ga alvast eten en drinken inslaan!
Bereid je voor!
___
Zorg ervoor dat jullie het meest noodzakelijke in huis hebben.
De 2e Grote wind, de Steekvirus, zal plaatsvinden vanaf juni 2021.
De Grote Opwekking gaat beginnen vanaf ±14 juli 2021.
.
(Juni 2021) Zodra de Steekvirus begint, zal een ieder van ons duizend en één angsten uitstaan!

Met deze dodelijke Steekvirus ga je niet meer zo gemakkelijk het huis uit.


De dodelijke Steekvirus komt eraan

– Een vreemde onbekende virus –
.
Nog 2 bazuinen extra!
Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”  – Choo Thomas (9 febr.2012)
De situatie vandaag de dag is 1000x erger dan toen in de dagen van Sodom en Gomorrah! Dat is waarom de Heer nog twee oordelen aan de 7 bazuinen heeft toegevoegd. De 8e en de 9e bazuin!

(De Coronaen de Steekvirus)

De Eindtijd
Jezus: “Vanwege de zeer ernstige zonden heb Ik nog 2 extra oordelen eraan toegevoegd.”

Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.

Twee extra oordelen 8 en 9
Dit zijn de oordelen Gods voor de zéér stugge mensen die maar niet tot inzicht en bekering willen komen en… er komt nog veel meer! De 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen. Maar, vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer, aan de 7 bazuinen, daar nog twee extra oordelen 8 en 9 eraan toegevoegd.
___
De 8e Bazuin is de Coronavirus en de 9e bazuin is de Steekvirus en zijn gekoppeld aan de zeven bazuinen en… alleen de Steekvirus behoort tot de 4e wee!
Het is vrijwel zeker dat deze twee oordelen de Corona- en de Steekvirus aangaan.

Dit alles moet nog gebeuren vóórdat de Grote Opwekking in juli 2021 gaat beginnen.

Van mens tot mens

Deze 1e extra oordeel (8e Bazuin) is… en was al begonnen op 1 dec.2019 en gaat de Coronavirus aan, dat plotseling zal eindigen op ±14 juli 2021. De Coronavirus zal dan van het ene op het andere moment helemaal ophouden te bestaan. Het is een éénmalige oordeel dat als een pandemie over de wereld is gekomen. Echter, dat is niets vergeleken met wat de 2e extra oordeel de mensen nog brengen zal, want dat zal werkelijk verschrikkelijk zijn!

Door de wind bewogen
Deze 2e extra oordeel (9e Bazuin) zou kunnen beginnen vanaf Juni of juli 2021 en gaat de Steekvirus aan, dat met de Grote Opwekking plotseling zal eindigen in juli 2021.
De Steekvirus zal uit alle hoeken van de aarde op de mensen worden losgelaten! Nog sneller dan de Coronavirus, die van mens tot mens moest komen, zal de Steekvirus uit het niets de mensen overvallen zoals nog niet eerder ooit op aarde is voorgekomen.

Bereidt u voor!

Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Het witte paard en de drie paarden van Armageddon
(Het rode paard, zwarte paard en het vale paard)
Zie wanneer de oordelen over de mensen zullen komen!
De 8e en de 9e bazuin – Dit zijn de eerste(!) 2 oordelen die nog vóór de Grote Opwekking zullen plaatsvinden.*
1)_De 8e bazuinCoronavirus (1 dec.2019 t/m ±14 juli 2021)
2)_De 9e bazuinSteekvirus (juni 2021 t/m ±14 juli 2021)
___

*) Alle 7 zegels, de 7 bazuinen (plus 2) en de 7 schalen moeten om en om en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien. Het is alles door elkaar. Er is geen volgorde!

De Steekvirus – De 9e bazuin
Broeders en zusters, er is gelukkig nog niets te merken of te zien als het om de Steekvirus gaat. Maar dat die eraan komt, dat staat vast!
De meeste doden zullen vallen in de eerste 2 á 3 weken, omdat de mensen dan nog niet weten met wat voor een dodelijke virus ze te doen hebben. De wereld zal denken dat het Coronavaccin deze nieuwe virus heeft veroorzaakt, maar zullen al gauw inzien dat het hier om een heel andere virus gaat.
Deze dodelijke virus wordt door de wind gedreven. De steden, dorpen en platte land zullen verlaten zijn en iedereen zal thuis blijven vanwege de Steekvirus.
.
PREPARE For The Next Pandemic!

Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (4:47)

De Coronavirus
De Heer:
“Er zal een virus komen waar geen geneesmiddel voor gevonden kan worden.”

Het is vrijwel zeker dat de Heer daarmee de Coronavirus heeft bedoeld, want van de 10 of 11(?) vaccins is er niet één bij die 100% betrouwbaar is. Hoe dan ook, de Coronavirus is wel zeer besmettelijk, maar de Steekvirus is een serieus probleem dat niet uitgeroeid kan worden. Het is namelijk niet overdraagbaar en is ook niet besmettelijk.

Ooh… broeders en zusters, luister naar deze video!
Op 20 febr.2020 gebeurde het dat Sadhu Sundar Selvaraj door Jezus in de hemel werd geroepen met de mededeling, dat God de Vader een boodschap had voor de mensen op aarde. God de Vader tot Selvaraj: “Een andere grote wind zal over de hele wereld waaien!”
Sadhu Sundar Selvaraj: En toen de Heer het woord “Wind” had uitgesproken, was het belangrijk voor mij het volgende te weten: “Een andere Grote wind, erger dan de Coronavirus pandemie, zal over de wereld waaien.”
.
De wereld is angstig en al bang geworden vanwege de Coronavirus. Maar het woord van de HEER God de Vader kwam tot mij en zei: “Een andere erger dan Coronavirus komt eraan!”
Sadhu Sundar Selvaraj: “De Coronavirus is nog niets vergeleken met wat er dan nog gaat komen.”  – De Steekvirus!
Er zal eerst een kleine en daarna een Grote wind waaien. Na de Coronavirus komt er nog een wind die vele malen erger is. Als dat komt, durft niemand meer naar buiten te gaan.
(Habakuk 3:5) “Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet.”

(Dit vers gaat de Steekvirus aan!)


.
Voorbeeld: De mensen door angst overvallen

Deze dodelijke virus zal weken lang door de wind worden bewogen. De steden, dorpen en platte land zullen verlaten zijn en iedereen zit thuis vanwege de Steekvirus!


Gabriel op 13 april 2022 – Het moment van de 1e Opname

Verschuiving in tijd niet meer mogelijk
Datum Opname staat vast
Het verschil in tijd is ongeveer 48 uur! Verschuiving in tijd is niet meer mogelijk. Alle datums staan nu vast!
___
Broeders en zusters, ik ben geen profeet, maar het zijn mijn visioenen die mij de datums laten zien. De visioenen moeten berekend worden. Het is alles bij benadering. Wat ik wel duidelijk zie is, dat het verschil nu nog maar 1 of 2 dagen kan zijn.

Zie details: Verschuiving in tijd niet meer mogelijk

Datum Opname zichtbaar geworden!
De dagen van de 1e en de 2e Opname staan vast. De Heer zal met de 1e Opname terugkomen op 13e april 2022! De 2e Opname zal zijn op 16 april 2022. Dat is enkele uren of minuten voordat Pasen op zondag 17 april 2022 gaat beginnen.
___
Zie: De Opname april 2022  (Westerse – Joodse – Hebreeuwse kalender)
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Dodelijke Steekvirus

(DZG// Woensdag 05-05-2021/ 23:53) – (Update: Maandag 21-06-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Afbeelding) Update Sting virus
Bron: _https://www.weeronline.nl/nieuws/zo-beinvloedt-het-weer-de-verspreiding-van-het-coronavirus
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
Sadhu Sundar Selvaraj en de Romeinse soldaat
(Afbeelding) How to Prepare for this Pandemic | Sadhu Sundar Selvaraj | English
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OwbrChmUm8g
De 4 ruiters in de nacht op de wolken – Wat ons te wachten staat
(1) Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/eindtijd.htm
(2) Bron: _http://www.google.sr/search?q=www.jrbell.com&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg2emr8-HTAhWIRyYKHe0tAykQ_AUIBygC&biw=1366&bih=622&dpr=1#imgrc=DWDpSyIrJ3zgfM:&spf=1
(Foto) The Coming Perfect Storm – (John Paul Jackson 2008)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=kzPJjOzZorg
Geen medicijn of vaccine
Bron: _https://www.diariodecanoas.com.br/noticias/rio_grande_do_sul/2020/02/03/com-quatro-casos-suspeitos–saude-define-plano-de-contingencia-e-estrategias-ao-coronavirus.html
Man in beschermpak
(Foto) Covid-19 Pandemic: The Race For a VaccineCovid-19 Vaccine-2
Bron: _https://www.euronews.com/2020/04/07/covid-19-pandemic-the-race-for-a-vaccine-and-cure-for-the-deadliest-viral-outbreak-in-a-ce
(Foto) Dark clouds for 2021 – Great wind (Sting virus)
Source: _https://www.youtube.com/watch?v=xOZqM1q3IaA
Prophecy For The Next Pandemic | Be Prepared | Prophet Sadhu Sundar Selvaraj
Premiered on Aug 6, 2020 – YouTube (3:35/ 2:49 PM)
De Heilige Geest is niet meer
Het moment dat de Heilige Geest wordt opgenomen
(Afbeelding) _https://lh6.googleusercontent.com/-ni4kWIKO48Q/TWjA9JuhOzI/AAAAAAAAAHg/gu_Qb1_AGFg/s1600/Heilige-Geest.JPG
Bron: _http://ezekiel38rapture.blogspot.com/2012/07/geprolongeerd-ontvang-de-heilige-geest.html
Visioenen bepalen de EindtijdArmageddon (14 jan.2022)
Openbaring Antichrist(14 jan.2022 t/m ±5 sept.2025)
Bron: _https://www.topbestalternatives.com/empire-earth-iii/android/
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Voorlopig weet nog niemand wie de valse Profeet is – YouTube (0:44/ 7:21)
Islamic Mahdi the Biblical Antichrist, rider on the white horse, New World Order (29 sept.2015)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=9rpCfw5xGho
Bron: (Purvigiggle) _https://www.youtube.com/user/Purvigiggle/videos
2017 Crop Circle: Cerne Giant, Dorset – Reported 22nd May
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=HF0srEz31AE
(Twee karakters in één lichaam) De valse Profeet en de Antichrist in één lichaam
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Crop Circle Center England (22 Mei 2017)
Bron: _http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2017/05/22/UK20170522_A.html
Twee keer kromme 50 Cent munt – Boven elkaar
Bron: _https://www.magicshop.nl/Webwinkel-Product-32674263/Bended-coin-50-eurocent.html
(Venezuela) Vrouw met winkelwagen
Bron: _http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/valutaoorlog-venezuela-dwingt-prijscontroles-af/
(Afbeelding) The Deadly Sting virus2021It’s Coming
Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 2021 ★ It’s Coming ★ Sadhu Sundar Selvaraj Sermons
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ruNVSAECMnE
(Afbeelding) De wereld door de Steekvirus omgeven
Bron: _http://www.angelfire.com/ca7/loquebar/Tomkiel.htm
(Afbeelding) Postzegel 39 USA
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Prophecy For The Next Pandemic | Be Prepared | Prophet Sadhu Sundar Selvaraj
In première gegaan op 6 aug. 2020 – YouTube (3:35/ 14:49)
Sadhu Sundar Selvaraj – (16 mei 2020) – YouTube (4:47)
Be Prepare | The Next Pandemic | Prophecy 2020 | Sadhu Sundar Selvaraj
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=K3TQx1S1PXM
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – (April 10, 2020)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
A Worst Than Corona Virus is Coming – (April 8, 2020)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (29:14)
Bron: _https://www.facebook.com/hfc.gabayngbuhay/videos/the-next-pandemic/304469467196518/
De Dodelijke Steekvirus
(Afbeelding) (Virus rood met zwarte punten)
Bron: NADH-2020: Het Niks-Aan-De-Hand-virus
Bron: _https://www.grenzeloos.org/content/nadh-2020-het-niks-aan-de-hand-virus
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
Empty New York City Street (Lege straten in de hele wereld)
(Foto) _http://cdn.pcwallart.com/images/empty-new-york-city-street-wallpaper-
Bron: _http://pcwallart.com/empty-new-york-city-street-wallpaper-1.html
Gabriel op 13 april 2022Het moment van de 1e Opname
Gabriël met trompet geeft de Eindtijd aan
Bron: _https://www.ontdekgod.nl/geluiden-in-de-lucht/
Time Will Delay No Longer – YouTube (3:08:00)
Sadhu Sundar Selvaraj – Afbeelding – Youtube (7:16)
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
(Afbeelding) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
===*===