De Eindtijd Countdown naar Armageddon

Rabbi met de Shofar Eindtijd Hoorn

________________________________________________________________
Update (11-01-2023)
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 27 en 30 maart 2024)
Pasen 31 maart 2024
.
April 2022/2023? Fout!
Opname verwacht in maart 2024
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


« De Eindtijd Countdown naar Armageddon »
– De Opname –

(Maart 2024)

.
Broeders en zusters,
De maand augustus 2018 kan niet meer de maand van de Opname zijn

Zoals jullie nu weten heeft de valse Profeet zich vanaf maart 2018 nog steeds niet bekend gemaakt. De ruiter op het witte paard is de valse Profeet en hij zal tenminste 5 maanden regeren voordat de ruiter op het rode paard bekend zal worden. Daarna zal drie weken later de Opname plaatsvinden.

Het Einde van de Eindtijd is nabij
(Juni 2018) Het is nu al onmogelijk dat aug.2018 met de Opname te maken zou kunnen hebben en dat komt, omdat de laatste grote Opwekking aller tijden ook precies vijf maanden zal duren. Het visioen van aug.2018 gaat dus niet meer de Opname aan, dat is nu vrijwel zeker. Maar de maand aug.2018 zou, in dit geval, nog weleens de openbaring van de valse Profeet kunnen zijn. Want als met het overlijden van Billy Graham 2018 daadwerkelijk het jaar van de Opname is, dan zal de valse Profeet zich al in juli 2018 bekend moeten maken wil de Opname in dec.2018 plaatsvinden! Maar ja, het visioen geeft de maand augustus aan. Zou dit dan de maand kunnen zijn van de valse Profeet?

Zie aug./dec.2018: “Hoeveel tijd hebben we nog?” – (Jezus: “De tijd is op!” )

Vanwege het lange uitblijven van de valse Profeet zou dec.2018 nu de maand en het jaar van de Opname kunnen zijn. Er zijn voorlopig geen andere voorspellingen denkbaar wat met het visioen van aug.2018 te maken zou kunnen hebben. Want met het zien van dit visioen aug.2018 kan er geen andere datum beter berekend worden dan wat in het visioen zelf is aangegeven.

Dan krijg ik, voor de tweede keer, weer een visioen dat duidelijk een vervolg is van aug.2018. Volgens het visioen van de “Vijf fiches 59” zal de valse Profeet/Antichrist niet ouder worden dan 59 jaar en vijf maanden, want zijn einde zal zijn in september 2021.
___
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
Hij had de absolute macht, 11 jaar lang.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
Hij had de absolute macht, 12 jaar lang.
Zie details van de geboorte van de derde Antichrist: 56 jaar (1962-2018-2021) 59 jaar
(Geboorte valse Profeet/Antichrist was op 05 febr.1962)
De valse Profeet zal de absolute macht hebben 5 maanden lang. (Aug. t/m dec.2018)

De Antichrist zal de absolute macht hebben 33 maanden lang. (Dec.2018 t/m sept.2021)

In dit visioen heb ik alleen de tijdlijnen van Jesaja kunnen zien. Met het visioen van aug.2018 heb ik de tijden erbij kunnen zetten. Toen pas zag ik, dat Armageddon in feite al in juni 2021 afgelopen zal zijn. Want met dat Jezus, met zijn terugkomst, voet op de Olijf-berg zet, sterft de Antichrist. Dat zal dan zijn in sept.2021 en is tevens tegelijkertijd het begin van het 1000-jarig vrederijk.

De vijf Tickets zijn gemakkelijk te verklaren; dat zijn namelijk de vijf maanden waarin de valse Profeet de wereld werkelijk versteld zal doen staan. Maar… het nr.1900 kan ik niet ontcijferen. Met vele christenen hebben we alle denkbare mogelijkheden geprobeerd dit nummer te berekenen, maar helaas. Het zwarte paard zou daarmee te maken kunnen hebben. Dat was dan ook de enige mogelijkheid dat ik in deze Eindtijd, door de mist heen, heb kunnen bedenken.

Op het moment dat de valse Profeet zich in augustus 2018 bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)


“Wie is deze Antichrist?”

De Supermens
In de Bijbel staat, dat er een Leider zal opstaan met een ongelofelijke kracht en macht.
(Openb.13:1-14) – [2] “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
Volgens de visioenen zal de regering van de valse Profeet beginnen in aug.2018 als hij 56 jaar oud is. Deze “Supermens” is in het Oosten geboren en zal met gemak de hele wereld kunnen overtuigen, want dit is de Leider die de wereld nog nooit heeft gekend!
___
De valse Profeet/Antichrist zou in Jeruzalem geboren zijn en is later naar Egypte verhuisd. Daar bestudeerde hij in 1987 computers, handel en filosofie. Hij werkt nu op de achtergrond in het Midden Oosten. Hij wordt beschreven als een knappe man met onvoorstelbaar veel charisma. Eerst zal hij een redder zijn, een “Vredevorst” een “Supermens” een man met alle antwoorden. Maar na de dood van deze valse Profeet zal zijn geest veranderen in de Antichrist!
Hij werkt nu nog in het geheim. Maar hoe velen van ons kennen hem misschien al?
Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)
____
Volgens Natan zal hij zich in Israël openbaren.

Zie: “Visioen van Natan!”

(Aug./dec.2018) Het einde van de Eindtijd
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

Broeders en zusters, net als ikzelf willen ook jullie niet verrast worden als de Opname zal plaatsvinden. Ik wil naar deze tijd toe kunnen leven en ik weet zeker dat jullie ook willen.


De storm komt eraan – Maar dat maakt de christenen niets uit

De stugge christenen
Vele christenen die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven gaan hier min of meer aan voorbij. Dat komt omdat ze de tijd niet willen herkennen namelijk, dat de Opname op handen is. Ze zijn met allerlei soorten van zaken bezig en vele geloven niet meer in de spoedige Opname.

Zie (Matth.22:1-13) De bruiloftsgasten hebben geen tijd, zaken gaan voor. (Matth.22:4-5) “Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. [5] Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.”

Jezus:
“De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

De Heer zegt dat de tijd al op is. “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Zie bijvoorbeeld het volgende:
Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen is dat van (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
De duivel weet dat hij hiermee doel treft. De christenen gaan er dan ook gewillig op in en wijzen (Joh.16:13) al bij voorbaat af en vooral als het om de tijd van de Opname gaat. De Heilige Geest kan deze stugge christenen nauwelijks nog wat brengen. “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”

Met “de toekomst” spreekt de Heer hier duidelijk de tijd aan. De Heer heeft het alleen over de dag en het uur. Maar de maand moet daar nu ook zeker bij gerekend worden, want de maand augustus kan nooit meer de maand van de Opname zijn. Hoe dan ook; in deze Eindtijd kunnen we aan de hand van de tekenen zien dat de Opname nu ieder ogenblik kan plaatsvinden.

De Opname
(1 Thess.5:4-6) Paulus: “Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.”
Velen denken dat dit de ongelovigen aangaat. Maar… de wereld is niet geïnteresseerd. Dit gaat alleen de ware christenen aan, want 97% van de gemeente blijft achter! En deze zijn het die met de Opname als een dief in de nacht overvallen zullen worden, voorwaar!

Zie: “Doch tevergeefs eren zij Mij” – (Jezus en Angelica Zambrano)

Kerstfeest (25 en 26 december 2018)

De grote Opwekking zal in juli 2018 moeten plaatsvinden, dat is vijf maanden voor de Opname. Met de kerstdagen in het vooruitzicht zullen veel mensen tot inzicht en bekering komen. Maar houd de tijd en al het wereldgebeuren in de gaten. Want voordat je het weet, zouden de toekomstige gebeurtenissen nog wel eens heel gewoon en vanzelfsprekend kunnen overkomen.

(Matth.24:42-44) “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”


– Het moment van de Opname –

===*===

Teksten: Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Eindtijd Countdown naar Armageddon – Het Einde van de Eindtijd is nabij

(DZG// vrijdag 15-06-2018)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
The End is Near
Foto: _https://salemnet.vo.llnwd.net/media/cms/CW/blogs/Trending/31746-theend630.jpg
Bron: _https://www.crosswalk.com/blogs/christian-trends/end-times-errors-christians-need-to-avoid.html
Rabbi met de Shofar Eindtijd Horn
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ADLREfWaHvU
A Storm is Coming but, The Church Doesn’t Care
WARNING Marty Breedens dream (27-06-2017)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=cFq0UboC4S4
Het moment van de Opname
(Foto) _https://www.psephizo.com/wp-content/uploads/2017/02/new-heaven-and-new-earth.jpg
(Link) _https://www.psephizo.com/biblical-studies/why-dont-we-talk-about-the-end-of-the-world-more/
===*===