DEFCON 1 De wereld in oorlog

De Vierde Wereldoorlog zal ongeveer 2 weken duren

Rusland zal eerst met de Atoomoorlog beginnen

________________________________________________________________
Update (11-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


(DEFCON-1) De wereld in oorlog
De Vernietiger van Werelden
.
DEFCON-1 (wat nog nooit is bereikt) hoort bij de gevaarlijkste situaties, zoals een Nucleaire Oorlog. Dit is echt angstaanjagend… We zijn daar nog maar één stap van verwijderd.
Albert Einstein zou nog weleens gelijk kunnen hebben toen hij zei: “Ik weet niet met welke wapens de 3e Wereldoorlog zal worden uitgevochten, maar de 4e Wereldoorlog zal worden uitgevochten met stokken en stenen.”
Met een Atoomoorlog zijn er geen overwinnaars.
.
Uitvinder van de Atoombom
Het beruchte citaat van J. Robert Oppenheimer: “Nu ben ik de Dood, de Vernietiger van Werelden.”
(13.875.187 weergaven 6 aug.2011) J. Robert Oppenheimer speaks those famous words.
This video was posted, in 1956, on the 66th Anniversary of the Atomic Bombing of Hiroshima.

Robert Oppenheimer geboren 1904 New York. (1904-1967)


NAVO zet troepen stand-by vanwege Russische invasie in Oekraïne

De 3e en 4e Wereldoorlog

Nog vóór de 1e en 2e Opname

Een 90-jarige profetes uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een visioen van God ontvangen die de wereld van vandaag en morgen met precisie beschrijft. Evangelist Emanuel Minos hield in die tijd (1968) Opwekkingsdiensten in haar woonplaats en heeft de mogelijkheid gehad haar te ontmoeten en zij vertelde aan hem wat ze had gezien.
Emanuel Minos: De tranen begonnen uit haar ogen te stromen en liepen over haar wangen. Toen zei ze: Ik zal het niet zien, maar u zult het zien. Maar dan…: Plotseling, zal Jezus verschijnen* en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn. (Dit zoals zij in het ‘visioen’ zag)
(De schrijver: Deze Derde Wereldoorlog zal ongeveer 3 weken duren en zal een Conventionele oorlog zijn zonder Nucleaire Bommen.)
___

*) “…zal Jezus verschijnen.” Dit gaat niet de Opname aan, maar heeft te maken met de Grote Opwekking die vijf maanden zal duren, want de 3e en 4e Wereldoorlog zal nog vóór de Opname plaatsvinden!


Tekening overzicht visioen van een 9-jarige jongen (USA)

De 4e Wereldoorlog

Atomair Vuur in het Dal van Armageddon

(Visioen) De jongen van 9 jaar oud zag heel duidelijk waar Amerika met Vuur zal worden getroffen. Zie de vele kruisjes! De Vierde Wereldoorlog zal beslist anders zijn dan de Derde Wereldoorlog. Omdat er binnen twee maanden twee soorten van een oorlog zullen zijn, wordt het onderscheid of verschil gemaakt door de intensiteit ervan. Vandaar de Derde- en de Vierde Wereldoorlog.

De 3e en 4e Wereldoorlog
Broeders en zusters, tussen de 3e en de 4e WO zal er een pause komen van ±20 dagen vanwege de inslag van een zeer grote Asteroïde (±3 Km groot) vanuit de ruimte midden in de Atlantische Oceaan! Daardoor staan deze twee verschillende oorlogen zo dicht bij elkaar dat het als één oorlog wordt gezien. De 3e WO nog wel met gewone conventionele wapens, maar de 4e WO met Nucleaire Bommen!
.
Wapens maken het verschil tussen de 3e en 4e Wereldoorlog. Was dat niet het geval geweest, dan zou dit gewoon de 3e Wereldoorlog zijn. Weet wel, dat de Opname dan nog niet heeft plaatsgevonden! Zie [Matth.24:1-33] en wat er nog allemaal vóór de Opname zal gebeuren. Oorlog en Nucleaire oorlogen!
(Matth.24:34) “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”  – Dit vers gaat de 3e en 4e Wereldoorlog aan en dan pas de Opname.

De Antichrist zal opstaan op 5 febr.2023 en de 1e en 2e Opname zullen plaatsvinden 59 dagen later in het Dal van Armageddon op 5 en 8 april 2023. Pasen op zondag 9 april 2023.


Drie weken schijnvrede

Een Asteroïde zal er de oorzaak van zijn dat de Derde Wereldoorlog al na drie weken vroegtijdig tot een einde zal komen. Maar… is de rust na drie weken eenmaal teruggekeerd, dan breekt plotseling de Vierde Wereldoorlog uit die er heel anders uit zal zien dan de Derde Wereldoorlog, want deze Vierde Wereldoorlog is er een met Vuur!

De Vierde Wereldoorlog zal plaatsvinden nog vóór de 1e en de 2e Opname. De Derde en de Vierde Wereldoorlog staan zo dicht bij elkaar dat het als één oorlog zal worden gezien, wat het niet is. Deze twee Wereldoorlogen vinden plaats in de eerste twee maanden van Armageddon. (Vanaf 5 febr. t/m 2 apr.2023) In febr.2023 de Derde Wereldoorlog en de Vierde Wereldoorlog in mrt.2023 met Nucleaire Wapens! Beide oorlogen (WO 3 en WO 4) zullen totaal 5 weken duren.

Vanaf 5 febr.2023 t/m 5 sept.2025: Totale tijd Armageddon 2 jaar en 7 maanden.

Abbé Curicque (Metz, Frankrijk 1872)
(Oost en West) Er zal een geweldige strijd uitbreken. De vijanden komen in een grote legertros uit het Oosten (moet zijn: uit het Noorden). Des avonds wordt er nog geroepen: “Vrede, vrede!” Maar de volgende ochtend staan zij al (in Oekraïne) voor de deur. Het conflict waarin de ene helft van de wereld tegen de andere vecht, zal niet lang duren; want God zal de oorlogvoerenden afschrikken, door een huiveringwekkende natuurramp te ontketenen.”
(Dit zal gebeuren met een Asteroïde die in de Atlantische Oceaan zal inslaan.)
In het jaar, waarin de strijd uitbreekt, zal het voorjaar zó vroeg en zó mooi zijn, dat de koeien al in april (moet zijn maart) in het hoge gras van de wei zullen grazen. De tarwe kan nog wel worden binnengehaald, maar de haver niet meer. Het conflict zal niet lang duren, want de Heer zal de strijdende mensen afschrikken.
___
Dat zal twee keer gebeuren. De eerste keer met een Asteroïde en de tweede keer met de drie dagen van Jona! Terwijl ik met dit schrijven bezig was gaf de Heer mij het volgende in: “Daarna zal er geen oorlog meer worden gevoerd, alleen nog met het Merkteken [666].”  – Maar… dat is een geestelijke oorlogsvoering!
Dit heeft Jezus mij ingegeven op donderdag 20-02-2020 om 13:58 uur.
Armageddon gaat geen oorlog aan, maar heeft te maken met het nr.[666].

Met dit Merkteken [666] zal Satan oorlog voeren tegen de christenen.

Alois Irlmaier, 26 juni 1959
“Hoelang de oorlog zal duren? Ik zie duidelijk het getal drie, maar of het drie dagen, drie weken of drie maanden zal zijn, dat weet ik niet.”
De schrijver: De Derde Wereldoorlog zal in febr.2023 uitbreken en zal drie weken later plotseling worden onderbroken als een Asteroïde in de Atlantische Oceaan slaat. Daarna duurt het nog ongeveer drie weken voordat de Derde Wereldoorlog wordt hervat. Maar… deze Derde Wereldoorlog is in feite de Vierde Wereldoorlog en zal maar twee weken duren. Irlmaier weet niet precies hoelang die oorlog zal duren.

Omdat het hier duidelijk om twee verschillende Wereldoorlogen zal gaan, heeft hij wellicht alleen de Derde Wereldoorlog gezien en die duurt inderdaad maar 3 weken. De 4e WO 2 weken!


Nuclear World War 4 – NATO vs RUSSIA
(WO-4) De Eindtijd-visioenen geven de tijd aan in maart 2023)
.
De Vierde Wereldoorlog
De 90-jarige profetes: Al dat wat ik heb gezien van oorlog is kinderspel vergeleken bij deze oorlog en het zal eindigen met Nucleaire Bommen. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan, Amerika, [Rusland] Japan, Australië en de rijke landen.

Het water zal besmet raken, we zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal zal overleven. De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als dat wij hun behandeld hebben.

Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is moet u, Evangelist Minos, de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van God en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.

“DEGENE WIENS ZONDEN VERGEVEN ZIJN EN DIE JEZUS KENT ALS HEER EN REDDER, IS VEILIG.”

(Matth.24:21-22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. [22] En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen* zullen die dagen worden ingekort.”
___

*) De uitverkorenen gaan de Joden aan, Gods volk, maar dat zijn niet de 144.000 Messiaanse Joden, want die zijn ontrefbaar. Zie details: Het mysterie van de 144.000 en De Evangelisten van Armageddon


(7.337.713 weergaven) 26 juli 2020 – YouTube (4:52)
.
Deze realistische, op feiten gebaseerde simulatie is verdeeld in 3 fasen: Nuclear War, Nuclear Fallout en de Nuclear Winter. Zie deze video om erachter te komen wat er met de wereld zal gebeuren tijdens elk van deze drie fasen. Het totaal aantal doden zou kunnen oplopen naar 200 miljoen.
De Opname heeft dan nog niet plaatsgevonden!

Jezus: “Mijn volk is op zijn best als ze onder druk worden gezet.”

.
===*===

De valse Profeet (Het witte paard)
Broeders en zusters, het is nu vrijwel zeker dat de valse Profeet zich zal openbaren op 5 sept.2022.
Vanaf deze tijd heb ik bij benadering de volgende datums kunnen vastleggen:
.
De laatste 59 dagen voor de 1e Opname
Vanaf 5 febr. t/m ±27 febr.2023 = ±22 dagen. (3e Wereldoorlog)
Vanaf ±27 febr. t/m ±19 mrt.= ±20 dagen. (Asteroïde inslag Atlantische Oceaan)
Vanaf ±19 mrt. t/m 2 apr.2023 = ±14 dagen. (4e Wereldoorlog)
Vanaf 2 apr. t/m 5 apr.2023 = 3 dagen. (De 3 dagen van Jona)
(22+20+14+3= Totaal 59 dagen)
.
De 1e Opname zal plaatsvinden op 5 april 2023.
De 3 dagen Totale Duisternis zal plaatsvinden tussen 5 en 8 april 2023.
De 2e Opname zal plaatsvinden op 8 april 2023.
.
Visioen Fiche 59 is een datum – Het was niet te zien
(59 is 5 september) De dag dat de valse Profeet zal opstaan.
De 5e dag van sept. en sept. als de 9e maand. (5 sept.) (59)
De Antichrist zal 5 maanden later opstaan op 5 februari 2023.
___
De 5 Fiches gaan de 5 maanden aan. (150 dagen)
Elke 5 maanden een andere paard. De Antichrist (Het rode paard)
(2x 59) Visioen 59 als de datum (5 sept.) en 59 dagen voor de 1e Opname.
(Vanaf 5 februari 2023 t/m de 1e Opname, 59 dagen later, op 5 april 2023)
.

– De laatste generatie –
(1948-2024)
De tijd is op
Visioen aug.2018 Het begin van de laatste Jaarweek
De laatste 7 jaar van Daniël (23 aug 2018 t/m 5 sept 2025) – (Totaal 7 jaar en 13 dagen)
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”  – Israël is deze vijgenboom!
(Countdown) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt op 5 febr.2024.
Armageddon begint vanaf het moment dat de valse Profeet op 2 febr.2024 wordt gedood.

Bereidt u voor!

De Opname vóór 31 maart 2024
Als we vanaf 14 mei 1948 er 70 jaar bij optellen komen we uit in mei 2018 en als we daar nog eens 10 jaar bij optellen is dat 80 jaar in mei 2028. De Heer zal komen tussen mei 2018 en mei 2028.!
De Opname wordt verwacht vóór 31 maart 2024!
Dat wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie op één maand na, bijna 76 jaar is.
(Vanaf 14 mei 1948 t/m 27 maart 2024 is 75 jaar, 10 maanden en 13 dagen)
(Matth.24:34) Jezus: “…Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht [generatie] zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
.

« Het Rode Paard van Armageddon »
Binnen 15 maanden vier paarden!
Sept.2023  –  Febr.2024  –  Juni/Juli 2024  –  Nov./Dec.2024
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


(DEFCON-1) De wereld in oorlog

(DZG// Donderdag 07-07-2022) – (Update: 13-07-2022)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Armageddon_ Man with Gas mask – Soldaat met Gasmasker
2017 Third Temple LOCATION FOUND!!!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
NAVO zet troepen stand-by vanwege Russische invasie in Oekraïne
(Foto) Een groep NATO soldaten
NATO puts forces on standby amid fears of Russian invasion of Ukraine
Bron: _https://www.indianarrative.com/world-news/nato-puts-forces-on-standby-amid-fears-of-russian-invasion-of-ukraine-145312.html
TruNews Discusses 1968 Prophecy by 90 Year Old Norwegian Woman
(Bron 1) _https://www.youtube.com/watch?v=8zmrqdwrzjc&t=2s
(Bron 2) _https://www.reddit.com/r/Norway/comments/dxmp44/trunews_discusses_1968_prophecy_by_90_year_old/
VideoProphecy of 90 Year old Woman From Norway YouTube (18:14)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=YZue17K_sXA
PROFETIE UIT 1968 VAN EEN 90-JARIGE VROUW!
(Tekst) Dit is een kopie (Origineel niet bijgewerkt)
Bron: _https://pressmagazineonline.wordpress.com/2015/03/18/profetie-uit-1968-van-een-90-jarige-vrouw/
Tekening van een 9 jarige jongen – Amerika
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
9yr old Grandson describes powerful vision of tribulation God gave him in detail Read Description
(Tekening) YouTube 2:23 (12:03)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=yGXdECAjJtA&feature=emb_logo
Asteroïde slaat in de Atlantische Oceaan
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
Asteroïde – maan en de Zee
Asteroid USA-Europa1
Bron: _https://worldtruth.tv/9-year-old-boy-has-a-vision-of-an-asteroid-hitting-the-atlantic-and-a-nuclear-war-involving-the-united-states/
PROFETIE UIT 1968 VAN EEN 90-JARIGE VROUW!
Verslag overgenomen – Zie Bron!
Bron: _https://pressmagazineonline.wordpress.com/2015/03/18/profetie-uit-1968-van-een-90-jarige-vrouw/
(2017) – Geschat aantal Kernwapens Wereldwijd
(Afbeelding) _https://nbocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2017/09/04/7f4732c6-9175-11e7-ad56-7c808e895848_web_scale_0.175_0.175__.jpg?maxheight=460&maxwidth=638
Bron: _https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170904_03052243
Armageddon gaat het nr.[666] aan. – Het Merkteken van de dood
Flight 666 (2018) R0 Custom DVD Cover
Bron: _https://dvdcover.com/flight-666-2018-r0-custom-dvd-cover/
Atomair VuurAtomic Fire – (Doomsday Clock Midnight Apocalypse) – (Foto) Bron: _https://thetylt.com/attachments/80cb76d5215aa966397d317f49de33c1af94ac7a/store/fitq/1700/5000/9ca1e921397a6d056af3b38cd0ba808ccf99317ddb9105eefd36947d0138/end_of_the_world_grid.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OMbWGoBUdLk
(Atoomoorlog) De Wereld belaagt met Nucleaire Bommen
(IC Pics Live Journal) Snelle wereldwijde staking. (Deel 1)
(27 mei 2017 om 20:52) Gepubliceerd in afkorting.
(Gedeelte tekst) Van de jaren 80 tot de ineenstorting van de USSR eind 1991 waren er veel plannen voor Amerikaanse nucleaire aanvallen op het grondgebied van de USSR, die voorzagen in het voeren van een nucleaire oorlog binnen 3-6 maanden.
Bron: _http://ic.pics.livejournal.com/pereklichka/18436226/1037209/1037209_original.jpg
(2x afbeelding) Nuclear War Simulation – NATO vs RUSSIA
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=dxJHecyYBno
Het Rode Paard van Armageddon
Elke vijf maanden een andere paard(Vier paarden op een rij)
(How is Malaysia Flight MH17 Linked to End Time Prophecy) – YouTube (4:06 / 7:48)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=lIWViYSURL8
===*===