March 2018 | The last Benjamin | De zeven hemelen Gods | Karel Hoekendijk

.
Condor
Condor
.
.
.
.
.
(1 min. voor 12) (11:59 uur)

Het is bijna tijd

August 2018 Vlag Engeland (English) | Agosto 2018 Vlag Spaans_PNG (Español)
It’s almost time –                   Casi es la hora
.
Lijn blauw 15 px Zie onderaan: Foto’s Curaçao/Suriname Lijn blauw 15 px
.
Augustus 2018 Curacao.ArubaBonaire. (Papiamento)
(Curaçao – Aruba – Bonaire)

it’s kasi tempu

Update (19-02-2018)
.
donate
(Joh.9:4) Balans dec.2016 (11 Euro)
.
– Walmart FEMA Death Camps –
         « Wereld in Chaos » --
FEMA Walmart – FEMA Martial Law – Military Jade Helm 15
“Wereldwijde Operatie Krijgswet in sept.2018 verwacht”
.
– Vlag Engeland – « World in Chaos »  Vlag Engeland –
“Global Operation Martial Law expected in September 2018”
– Vlag Spaans_PNG – « Mundo en Caos »  Vlag Spaans_PNG 
“Operación mundial Ley marcial prevista para septiembre de 2018”
– Project L.U.C.I.D. –
Lucifer’s Universal Criminal IDentification
– The Beast 666 Universal Human Control System –
.
– Vlag Engeland – « Lucifer’s I.D. system »  Vlag Engeland –
La IDentificación Criminal Universal de Lucifer
– Vlag Spaans_PNG – « Sistema I.D. de Lucifer »  Vlag Spaans_PNG 
– El Sistema de Control Humano Universal Beast 666 –
– Einde Genadetijd is in Zicht –
       » Armageddon – Het vuur van de Hel « --
– End of Time of Grace is in Sight 
Armageddon – Fire of Hell
– Vlag Engeland –
El tiempo del fin de la gracia está cerca 
Armageddón – Fuego del infiernos
– Vlag Spaans_PNG –
– 2018 –
– Vlag Engeland – “The Year of The Rapture”  Vlag Engeland 
 Vlag Spaans_PNG  “El Año del Rapto”  Vlag Spaans_PNG 
(Armageddon)
– Vlucht naar Jezus –
(Minder dan 10% wordt opgenomen)
– Flee to Jesus –
Less Than 10% of the Christians
Will Be Raptured
.
– Vlag Engeland –
– Vuelo a Jesús –
Menos del 10% de los cristianos
se convierten en rapto
.
– Vlag Spaans_PNG –
– De Heren en de Koningen –
(Het 1000-jarig vrederijk)
The Lords and the Kings
(1000-year Kingdom of Peace)
– Vlag Engeland –
Los señores y los reyes
(1000 años del Reino de la Paz)
– Vlag Spaans_PNG –
.
– Geen genade meer –
– Two Steps From Hell –
(Nog twee stappen verwijderd van de Hel)
.
“No more Mercy”
(Two Seps From Hell)
– Vlag Engeland –
“No más Misericordia
(A dos pasos del infierno)
– Vlag Spaans_PNG –
.
“Ontvoerd door Buitenaardse wezens”
– Armageddon –
Annunaki van de Planeet X (Nibiru)
Kidnapped by Aliens
(Annunaki from the Planet X (Nibiru)
– Vlag Engeland –
Secuestrado por extraterrestres
(Annunaki del Planeta X (Nibiru)
– Vlag Spaans_PNG –
“Future Events – World War III”
– De laatste 3,5 jaar –
(De Antichrist Demonen Ufo’s en Buitenaardse Wezens)
Future Events – World War III
– The Last 3.5 Years –
and his vision of Armageddon
(The Antichrist Demons UFOs and Aliens)
– Vlag Engeland –
Eventos futuros – III Guerra Mundial
– Los últimos 3,5 años –
y su visión de Armageddón
(El Antichrist Demons Ufo’s y Aliens)
– Vlag Spaans_PNG –
– Israël tegen de rest van de wereld –
(Sept.2014 – sept.2021)
Israel against the rest of the world
(Sep 2014 – Sep 2021)
– Vlag Engeland –
Israel contra el resto del mundo
(Sep. de 2014 – sep. de 2021)
– Vlag Spaans_PNG –
– The Virtual 3rd Temple –
De Opname wordt verwacht in aug.2018
The Virtual 3rd Temple
(The Rapture is expected in Aug.2018)
– Vlag Engeland –
El 3er Templo Virtual
(El Rapto se espera en Agosto de 2018)
– Vlag Spaans_PNG –
Trompet Geluiden van de Eindtijd
(Gabriël met Trompet)
Trumpet Sounds
of
The End Times
(Gabriel with Trumpet)
– Vlag Engeland –
.
Sonidos de trompeta
del tiempo final
en todo el mundo!
(Gabriel con trompeta)
– Vlag Spaans_PNG –
.
.
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
(Jezus: “De tijd is al op!”)
.
– The Rapture –
(Jesus: “Time is already up!”)
– Vlag Engeland –
.
– El Rapto –
(Jesús: “¡El tiempo ya se acabó!”)
– Vlag Spaans_PNG –
.
We hebben nog maar weinig tijd
.
– De ruiter op het witte paard –
Wie is deze man?
– Time of Grace almost over –
(The last five months)
– Vlag Engeland – » The End is near « Vlag Engeland
– Genadetijd bijna voorbij –
(De laatste vijf maanden)
» Het einde is in zicht «
– Planeet Nibiru en de komst van de Messias –
          – De Opname is dichterbij dan ooit tevoren – --
(Openbaring 12:1-18)
.
Revelation of the False Prophet –
The mystery 23rd of Sep 2017
hidden in a crop circle
(The false Prophet and the Antichrist)
Vlag Engeland
– Openbaring valse Profeet –
Het mysterie 23 sept.2017
verborgen in een graancirkel
(De valse profeet en de Antichrist)
Vlag NL_PNG
.
– Profetische tekens aan de hemel –
(Openbaringen van de Eindtijd)
Lijn1
– Vlag Engeland – (Revelations of the End Time)Vlag Engeland
.
– Het Dal van Armageddon –
(Het is 30 seconden voor 12)
.
(Niemand wil achterblijven)
(Nobody wants to stay behind)
– Vlag Engeland –
(Nadie quiere quedarse atrás)
– Vlag Spaans_PNG –
Lijn1
– Wereldklok –
(De gemeente van Laodicea)
– Bereidt u voor! –
(Wat is dat en hoe doe je dat?)
80% Left Behind3
(Jezus en Angelica Zambrano)
.
.
Colorado
en zijn spoedige
wrede dood
Lijn1
and his speedy
cruel death
.
Vlag Engeland
.
2 Petr.1.10
(2 Petrus 1:10)
(Een rechtvaardige nauwelijks gered)
Zeilboot_ Donkere Wolken
Video’sDe Opname
(Donkere wolken aan de horizon)
Wachten op Armageddon
“Wachten op Armageddon”
(Duivelse evangelische christenen)
(Gemeenteleden gevangen)
(In bewerking)
Get Ready_ Trompet
“Genadetijd bijna afgelopen”
(De Aarde begint al te beven)
(Bruiloftsgasten, afgewezen)
(In bewerking)
(2014-2018-2021)
the-messiah-coming-soon
(De Messias van de wereld)
(2017-2018) = (5778/6001)
Niemand weet de dag en het uur
(De tijd is al op)
– Armageddon –
the-rapture1
Jezus: “De tijd is allang voorbij. De tijd is al op!”
Het wachten is nu nog op de Wedergeboorte van “De laatste Benjamin!”
(De laatste Zoon van God de Vader)
.
– Israël –
“What is the Messias Waiting For?”
3rd Tempel 2016
– 2017/2018 –
(De laatste twee Tempels 3 en 4)
.
– Time is up! –
(2017/2018) – (5778)
de-zon-komt-op-achter-de-aarde
hebrew-year-5777
.
“De laatste Jaarweek
(2014-2021)
.
Daniel
(Daniël 12:11-12)
(Het mysterie van de 1290 en 1335 dagen)
.
.
“De komst van de valse Profeet”
De ruiter met de boog van de liefde
(maart 2018)
Laatste update (4)
.
.
“Antichrist”
The Antichrist1_JPEG
(De drie Antichristen)
(Napoleon/Hitler/De Antichrist)
.
Rabbi Rami Levy & 15 year old Natan
(De komst van de valse Profeet)
– Het witte paard –
Het openen van de eerste zegel
Screen Shot 11-29-15 at 12.31 PM
(De vier ruiters van de Eindtijd)
Het witte paard van de valse vrede
en de drie paarden van Armageddon
Het witte paard van de valse vrede
(Update 1-2-3)
(666+666+666+6+6+6 = 2016)
(sept./okt.2016)
De 144.000_
De eerste 48 uur
(De nacht) Het moment van de Opname
(Alle mensen worden bezet!)
Dal van Armageddon
Ze zijn bang, maar niet bang genoeg
(Een gemeentelid en de Voorganger)
“Drie maanden na Armageddon”
De terugkomst van Jezus op de Olijfberg
(sept.2021) Begin 1000 jarig vrederijk
(In bewerking)
– De schaduwkant van orgaandonatie –
– 72 uur lang nog een zenuwlichaam! –
         (Het belang van de waterdoop) --
.
“Rook, Vuur en de Rots.
.
(Bekentenis van een bekeerde Satanist)
* * *
(COMBAT IN THE HEAVENLY REALM)
By John Mulinde, Obsteig (Austria) (Youtube) (32:04)
Vlag Engeland
.
(We hebben nog maar weinig tijd!)
Vlag NL_PNG
(Time is running out fast!)
Vlag Engeland
(El tiempo esta acabando rapido!)
Vlag Spaans_PNG
.
De Zonen Gods maart 2018 - De Oalim
.
» Leeuwen op de Tronen Gods «
Piramide 7 Hemelen Gods
(Profetie Karel Hoekendijk)
Voormalig Evangelist en Pastor
“Volle Evangelie Gemeente”
.
“De Zonen Gods onzichtbaar”
Condor Bald Eagle USA
(1 Kor.12:31)
En Ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert
.
“Geboorte Condor/Leeuw uit het Vuur”
(Een Zoon Gods en de Oalim uit het Vuur geboren)
Zie: Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1, 2 en 3)
.
Jezus en Nicodemus
Weg tot geestelijke Wedergeboorte (1)
(1e Vuurproef /2e graad)
Morgenster
Weg tot geestelijke Wedergeboorte (2)
(2e en 3e Vuurproef /3e graad)
(2e graad /Nader uitgelegd)
(3e graad /Nader uitgelegd)
El Condor
(Het mysterie winter en de sabbat)
– Ware kennis/2e en 3e graad –
renbaan-paulus
(De erekrans)
Weg tot geestelijke Wedergeboorte (3)
(En geweldenaars grijpen ernaar)
(Mystery of the winter and the Sabbath)
Vlag Engeland
“The honorary wreath!”
Vlag Engeland
Spelende kinderen
(Doel van inzichten)
(Het geheim van de kleine kinderen)
Condor in vlucht
(De Scepter Gods)
(De Sterren, de Zuilen, de Rammen Gods)
“De terugkeer van de verloren Zoon”
(Het mysterie van de 2e liefde)
(In bewerking)
“De ijzeren Staf en de Scepter Gods”
(Het behalen van deze twee Trofeeën)
(In bewerking)
100 Dollar biljetten
(Het gevaar van schulden in de Eindtijd)
(Er zullen geen miljonairs meer zijn)
“Blauwdruk van de geschiedenis
van morgen
(De laatste 1000 jaar)
(In bewerking)
“De 5 Talenten Gods”
(De 9 gaven van de Heilige Geest)
(In bewerking)
“Het 1000 jarig vrederijk”
(De laatste 7,3 jaar van Henoch)
(In bewerking)
Lijn1
.
De Eindtijd/Armageddon
nostradamus-the-man-who-saw-tomorrow
(Narrated By Orson Welles)
(Best video Documentaire) (1:27:31)
Vlag Engeland
– De Opname –
a-thief-in-the-night-1972
(Deel 1) Best Rapture video ever (1:09:44)
Vlag Engeland
– Armageddon –
a-distant-thunder-1978
(Deel 2) After the Rapture (1:16:37)
Vlag Engeland
– Christian Movie –
left-behind-i-2000-christian-movie
Moderne versie (1:39:54)
Vlag Engeland
– Tribulation Force –
left-behind-ii-2002-tribulation-force
After the Rapture (1:35:17)
Vlag Engeland
– World at War –
left-behind-iii-2005-world-at-war
Armageddon (1:35:12)
Vlag Engeland
– World at War –
het-einde-van-de-antichrist
“Left Behind III” (2005)
The End of the Antichrist (1:35:12)
Vlag Engeland
Lijn1
.
Getting Preparend for the Rapture
Zie: (Divine Revelations) You must prepare yourself. (24:57)
Very few will Enter Rapture – Learn How To Prepare Yourself
Je moet gereed zijn. (2 Petr.1:10)!

Vlag Engeland –

Mark of the Beast
(Laser- Brandmerk Teken/Logo (666)/Zegel van de Dood)
.
Verichip
Armageddon Laser- fire mark
(access code 666)
Vlag Engeland
JPEG zon2
Armageddon Laser- brandmerk
(toegangscode 666)
Vlag NL_PNG
I am in Hell
(Best Video’s)
(Satan leeft onder ons)
Fighter Jets Escort Flying Saucer
(Er zijn meer dan 200 miljoen aardbollen)
(Ufo’s bestaan echt!)
Red Moon Rapture
(Bloedmaan(?) 26 aug.2018)
.
Magere Hein met de sikkel_ Armageddon
(Wat er na de Opname gaat gebeuren)
.
.
Foto Ken Peters
(I Saw the Tribulation – Ken Peters)
(Best Video of End Time Prophecies) (Youtube) (2:21:15)
Vlag Engeland
.
(Events before and after the Rapture)
Vlag Engeland
(Bergen/Noorwegen)
(De eerste uren na de Opname!)
(Maurice Sklar/America)
Vlag Engeland
(The first hours after the Rapture!)
Vlag Engeland
Porta Celi - Poort van genade
(Maurice Sklar/America)
Vlag NL_PNGVlag Engeland
The Four Horsemen Armageddon
(Maurice Sklar/America)
Vlag NL_PNGVlag Engeland
Vlag Engeland Vlag Spaans_PNG Bandeira Portuguesa Drapeau Français
Heinrich Heine
(Ternauwernood gered)
(1797-1856)
King3
(Johannes King/Suriname)
JPEG_ Engel stad
(Talmage/America)
Een miljoen engelen
Jezus: “Wie wil gaan?”
(William Booth/Engeland)
William Booth - arreslee in de kerstnacht
Jezus: “Ga jij!” – “Wat, ik gaan?”
(William Booth/Engeland)
– Een straat-evangelist –
.
-
(Foto’s binnenland)
Curaçao12a
(Foto’s Willemstad)
===*===
.
.
– De Zonen Gods –
Het ontstaan van deze website.
Zie hoe het allemaal is begonnen!

“Jezus, en een website”

Het eerste begin
Tot vijf keer toe heeft Jezus mij duidelijk ingegeven dat ik (Joh.1:12) moet prediken. De eerste keer door een broeder en daarna nog eens vier keer in sept.2014. In die tijd was ik in Suriname.
Jezus, gaf mij in de nacht van zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 en in de nacht van zaterdag 13 sept.2014 in een visioen door, dat ik (Joh.1:12) moet prediken. Dus niet alleen over de naderende Opname, maar ook over het mysterie van de Wedergeboorte uit de geest.
Jezus: “Predikt (Joh.1:12)! Als Ik Nicodemus niet had aangesproken over dit mysterie, dan was hij niet uit de geest Wederom geboren geweest.”

_____

Een Profetie
Het begon allemaal met een profetie dat voormalig Evangelist Karel Hoekendijk mijn ouders heeft gegeven, dat hun oudste zoon aanging. Ik ben Jan Belle en geboren in Nederland. Mijn ouders gingen in sept.1952 naar Suriname toe, waar mijn vader in het plaatsje “Zorg en Hoop” op de “Algemene Middelbare School” (AMS) als leraar kon beginnen. Mijn hele jeugd van 1 t/m 13 jaar heb ik dan ook in Suriname doorgebracht en daarna van 01 maart 1973 t/m 01 maart 1974 Militaire Dienst in Suriname als vrachtwagenchauffeur. (DAF 314)

(Tris) Tropendienst in Suriname.

Maar begin september 1961 gebeurde er iets heel bijzonders! Mijn ouders kregen toen in de middag een wel heel ongewoon telefoontje binnen. Het was Karel Hoekendijk die persoonlijk van Jezus het telefoonnummer had gekregen om direct bij aankomst, vanuit Aruba naar Suriname, mijn ouders op te bellen. Het was een profetie dat mij aanging.
Zie daarover meer: “De zeven hemelen Gods” Een profetie van Karel Hoekendijk!
.

* * *


Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Ridders. Bron: _http://www.northernway.org/mysteryschool/wp-content/uploads/2014/05/TemplarKnights.jpg
Cadet Chapel at the Air Force Academy – Colorado.
Bron: _https://cabla.nl/artikel/17400/prachtige-kerken-van-overal-op-de-wereld
(Laatst bijgewerkt:) Condor in vlucht. Het is bijna tijd.
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/NLZNJQKbdWc/maxresdefault.jpg
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=NLZNJQKbdWc
Armageddon. De vier ridders met kap en het witte paard. Bron:
_https://ioan17.wordpress.com/tag/got-question-org-question-of-the-weekwhat-is-going-to-happen-according-to-end-times-prophecy/
Foto. De weg naar omhoog. Bron: _http://www.gerritsma-site.nl/Reislog%20FenE-Old.html
Piramide. Bron: _http://www.bigbabylon.nl/Piramide-edelsteen-Chakra-EDG-101
Geboorte Condor/Leeuw uit het Vuur. (1e/2e Vuurproef) De Zonen Gods/De Oalim.
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=U_M57kUSASw
Bro Dave Ch. #7 – America in Prophecy – Apocalyptic Movie Commentary
===*===