De valse Profeet in de Eindtijd

« De valse Profeet in de Eindtijd »
(Het mysterie van de vijf maanden)
.
________________________________________________________
Update (21-09-2018)
“Wederkomst Jezus vóór 4 febr.2022!”

________________________________________________________

.
(De tijden moeten nog worden aangepast)
___
.
Broeders en zusters,

Een visioen kent geen update, het is een vaststaand feit. Het is werkelijk onmogelijk er ook maar iets aan te veranderen. Je kunt alleen constateren. Want dat er in augustus 2018 iets gaat gebeuren dat staat vast, maar wat?

Met het overlijden van Billy Graham weten we nu, dat 2018 het jaar van de Opname is. Vele profetieën hebben dat op deze wijze aangegeven. Dat betekent, dat niet de Thora kalender maar de westerse kalender wordt aangehouden als het om het jaar 2018 gaat. Het jaar 6000 eindigt namelijk op 10 september en op 11 september 2018 zitten we in de jaartelling 6001. De Opname zou in het jaar 6001 en drie maanden later kunnen plaatsvinden en wel in december 2018. Volgens 2 Petr.3:8 zitten we dan al in het jaar 6001!

We hebben 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk.
(4000+2000= 6000+1000= 7000 jaren)
De Thora kalender telt vanaf Adam en Eva, jaar 1 t/m 4000+2000 jaar.
Vanaf de geboorte van Jezus met de eerste jaartelling 1 t/m 2000 jaar is totaal 6000 jaar.

Maar… we leven nu al in 2018, het jaar van de Opname!

God de Vader en de eerste 6 dagen (Genesis 1:1-31)
(Genesis 2:2-3a) “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die…”
(2 Petr.3:8) “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”

Het 1000-jarig vrederijk is de zevende dag.

Generatie 70 jaar

Het visioen (aug.2018) dat ik op 23 maart 2013 heb gekregen, moest even worden berekend. Maar toen zag ik dat vanaf 14 mei 1948 ongeveer 70 jaar later dit de generatie (geslacht) is dat Jezus met dit visioen bedoelde. Volgens het visioen van aug.2018 zou een generatie dan 70 jaar en 4 maanden zijn. Ik twijfelde daar geen moment aan, en heb op advies van Pastors en christenen het visioen van aug.2018 op internet gezet.

De Vijgenboom
Geboorte van de Staat Israël was op 14 mei 1948+70 jaar = mei 2018.
(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. [33] Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. [34] Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
Zie details: » TIME IS RUNNING OUT FAST!!! « Een generatie is 70 jaar!
___
De vijgenboom, dat is Israël en een geslacht of generatie is bij God de Vader 70 jaar. Het is op allerlei wijze in de Bijbel aangegeven.

(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

Twee keer vijf maanden
In alle visioenen komt het getal vijf voor en gaat, zonder enige twijfel, de maanden van een jaar aan. Omdat er aan de horizon van de Eindtijd nog helemaal niets van de valse Profeet is te zien, die zich uiterlijk in maart 2018 had moeten openbaren, zie ik nu iets wat met deze vijf maanden van doen kan hebben.
Stel nu dat, vanaf aug.2018, de vijf maanden erbij opgeteld moeten worden, dan komen we uit in dec.2018 en vijf maanden later, op 14 mei 2019, gaat het 71ste jaar in van de Staat Israël.

(Augustus t/m dec.2018 is vijf maanden en vanaf dec.2018 t/m mei 2019 is ook vijf maanden!)

Het mysterie van de vijf maanden
Is de maand aug.2018 nu wel of niet de maand van de Opname?
Volgens de visioenen zou de valse Profeet zich nu bekend moeten maken in aug.2018 tegelijkertijd met de laatste grote Opwekking die ook precies vijf maanden zal duren t/m dec.2018. Dat is dan weer vijf maanden voordat op 14 mei 2019 de 71ste generatie zal beginnen. Zie ook nu weer de vijf maanden!
In alle visioenen komt het getal vijf voor, hoe bestaat het.

De vijf maanden beginnen nu een mysterie te worden. Wanneer zal de Opname plaatsvinden? Is dat eind augustus of eind dec.2018?


(2017-2018-2019)
(5778 = 6000) – (5779 = 6001)
.

De Joodse kalender met de huidige westerse tijd

– Drie tijden die de Eindtijd bepalen –

De drie tijden:

De Thora kalender (6000 jaar), de Joodse Kalender (5778 jaar) en het ontstaan van de Staat Israël op 14 mei 1948. Er bestaat geen andere kalender die ook maar enigszins in de buurt kan komen van deze drie tijden. Deze tijden zijn als het ware in elkaar verweven en geven daarmee de Eindtijd aan.

Volgens de Thora kalender leven we nu (mei 2018) in het jaar 6000!

De Joodse kalender is anders en geeft het jaar 5778 aan dat is begonnen op 21 sept.2017 en eindigt op 10 sept.2018. Daarna zitten we in het jaar 5779. Maar de telling van de westerse kalender is weer anders. Het 70ste jaar van de Staat Israël gaat pas in op 14 mei 2018 en eindigt op 13 mei 2019. Daarna zitten we op 14 mei 2019 in het 71ste jaar van de Staat Israël.

Opname verwacht in dec.2018

Omdat de valse Profeet nog steeds niets van zich heeft laten horen kan aug.2018 ook nooit meer de maand van de Opname zijn, want de Opwekking duurt namelijk vijf maanden. Het visioen aug.2018 gaat zeer waarschijnlijk de openbaring aan van de valse Profeet. Dat zou dan betekenen dat de Opname verwacht wordt tussen de 23ste en uiterlijk op 31 dec.2018!

Alles wijst erop dat de tijd op is

Het kan nu niet anders, dat 2018 inderdaad het jaar van de Messias zou kunnen worden. Anders moeten de visioenen van aug.2018 en Fiche 59 opnieuw bekeken worden en de komst van de Messias en het begin van het 1000-jarig vrederijk moet op de Thora kalender (6000) en de tijdbalk van Israël (5778) dan ook allemaal worden gewijzigd.

Verschil precies één jaar
De gemeente is niet gereed voor de Opname

De Rabbijnen van Israël gaan ervan uit dat het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022 zal beginnen. Deze datum staat in hun kalender aangegeven. Als dat inderdaad zo is, dan zal de valse Profeet zich eerst in augustus 2019 openbaren en niet in augustus 2018. En… broeders en zusters, ik hoop dat ze gelijk hebben, want de gemeente is nog lang niet gereed voor de Opname.


Jezus: “De tijd is op!”

Waaraan is te zien dat augustus 2018 de maand en het jaar van de Opname is?
Zie visioen van “Augustus 2018”.
De vijf fiches. De vijf maanden van de grote Opwekking en “De komst van de valse Profeet”
De laatste Bruid was in nov.2009. Zie details: “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Oalim was in nov.2014. Zie: “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Zoon van God de Vader in augustus of december 2018. Zie: “De laatste Benjamin”
___
De Eindtijd is officieel begonnen in oktober 2000 en eindigt in augustus 2018 of in december 2018.
Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden en daardoor zijn vrije wil verliest, heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

Ook hieraan is te zien, dat de Opname ieder ogenblik kan plaatsvinden.

Juni 2021 de dood van de 200 miljoen soldaten in het Dal van Jizreël. (Armageddon)
Sept.2021 de dood van de Antichrist bij de komst van Jezus op de Olijf-berg.
De valse Profeet/Antichrist is geboren op 5 febr.1962.
Zie: “Het rode paard van Armageddon” – In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
Fiche 59 is een vervolg op het visioen van aug.2018 en is niet mis te verstaan.

De Antichrist zal niet ouder worden dan 59 jaar. Dus, hoeveel tijd hebben we nog?

De Opname zou nu in dec.2018 moeten plaatsvinden
De visioenen laten zien, dat de Opname niet in 2019 kan plaatsvinden. Want zou dat wel het geval zijn, dan klopt het visioen van aug.2018 niet en… de Antichrist zou dan 60 jaar oud worden. Het 1000-jarig vrederijk zou dan niet in 2021 maar eerst in sept.2022 beginnen. (Zie kalender!)
Voorlopig zijn de Rabbijnen met hun berekening er wel heel dichtbij. Het scheelt precies één jaar!

De visioenen aug.2018 en Fiche 59 geven sept.2021 aan als het begin van het 1000-jarig vrederijk.


Openbaring valse Profeet wordt verwacht in augustus 2018

Zie berekening:
(1+24+9) = 34 maanden. (Dec.2018 + 2x 12 maanden +9 maanden = 34 maanden)
In sept.2021 is Armageddon officieel afgelopen.
Armageddon heeft dan totaal 34 maanden geduurd in plaats van 42 maanden.
Van de 42 maanden heeft God de Vader er dan 8 maanden vanaf gehaald.
De maand mei 2019 openbaring van het zwarte paard en in okt.2019 van het vale paard.
___
Na 2 jaar en 7 maanden, aan het einde van Armageddon, slaat één van de kleinste Engelen van Michaël, binnen 24 uur, het leger van 200 miljoen man met de dood en is Armageddon in de maand juni 2021 al afgelopen. (Openb.9:16) “En het getal der legerscharen van ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde het aantal.”

Zie berekening: (2x 10.000 x10.000= 200.000.000) 200 miljoen!

(Rood China)
Dat zijn de Chinezen, die zich al die tijd op de vlakte hebben gehouden. Dit onvoorstelbaar grote leger, zal optrekken tegen Israël en zich verzamelen in het Dal van Jizreël. (Jesreel)
(Openb.16:12,16) En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.” [16] “En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.”
Zie foto: De vlakte van Jizreël vanaf de Megiddo-pas gezien.

Zie: “De laatste Jaarweek van Daniël”


Dit verslag heb ik opgemaakt omdat het visioen duidelijk aug.2018 aanwees als de maand en het jaar van de Opname. Maar het is nu al mei(!) 2018. Als de Opwekking vijf maanden zal duren dan staat deze tijd niet meer in verhouding. Conclusie: Als de valse Profeet zich eerst in aug.2018 zal openbaren dan zou de Opname moeten plaatsvinden in dec.2018! Een ander variant dan dit kan ik voorlopig niet meer vinden.

Kerstfeest 2018

Op 25 en 26 december is het kerstfeest waarin wereldwijd de geboorte van Jezus wordt gevierd. Dat zou dan inderdaad een goed moment kunnen zijn als het om de Opname gaat. Vele mensen denken dan aan de geboorte van het kindje Jezus die voor de mens op de wereld is gekomen. Het zal vooral de jeugd zijn die daardoor tot inzicht en bekering zullen komen.

Het ziet er nu naar uit dat de maand augustus 2018 dus niet persé de maand van de Opname hoeft te zijn, want anders had de valse Profeet zich in mrt./apr.2018 wel bekend gemaakt.
Voorlopig verbergt de valse Profeet zich nog steeds in een stilzwijgen.

Hoe moet het jaar van de Opname dan berekend worden? Wel, dat is niet zo moeilijk meer. Want we weten nu, met het overlijden van Billy Graham, dat 2018 het jaar van de Opname is.

Drie mogelijkheden dat de Heer eerder zal komen
De Heer zei in mei 2006 tegen Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Broeders en zusters, als Jezus dit zo zegt, waar moeten we dan op letten?

(1) De maand maart 2018 had moeten zijn Aug.2018.
Met het zien van het visioen aug.2018, dat ik in maart 2013 kreeg, moet je direct denken aan de Opname. Want er was toen een tweede volle maan op 31 maart 2018! Alles leek erop dat maart 2018 inderdaad de maand en het jaar van de Opname had kunnen zijn. De Heer zei immers: “Ik zal eerder komen dan mensen verwachten.”

Dat zou twee maanden eerder zijn dan mei 2018. De verwachting was dan ook dat het visioen van aug.2018 juist deze tijd moest aangeven. Maar omdat de valse Profeet uitbleef, ben ik in gebed gegaan en zag dat de maanden, vanaf maart 2018, doorgeteld hadden moeten worden en dat wist ik niet. Het was ook niet te zien. Daar is het visioen veel te ingewikkeld voor.

(2) Eerst heb ik overal in al mijn verslagen maart 2018 aangegeven, daarna heb ik dat veranderd in aug.2018 en nu zou er moeten staan dec.2018!? Hoe is dat toch mogelijk. Dat is vijf maanden voordat op 14 mei 2019 de 71ste generatie zal beginnen. Is dit misschien een voorbode?
Zie ook nu weer de vijf maanden! In alle visioenen komt het getal vijf voor, hoe bestaat het.

In ieder geval is één ding nu vrijwel zeker: Het jaar 2018 is het jaar van de Opname!

(3) De valse Profeet zou eigenlijk 42 maanden moeten regeren. Maar… hij wordt al na vijf maanden doodgeschoten. In dit geval komt de Heer dan 37 maanden eerder dan mensen verwachten, want velen gaan ervan uit dat de valse Profeet de volle tijd van 42 maanden zal Regeren. Maar dat zou Jezus nooit toelaten.* (Regeerperiode valse Profeet: Augustus t/m dec.2018)


Er zal een Leider opstaan met een ongelofelijke kracht en macht

*) Het Beest en de wereld
Op het moment dat de valse Profeet zich bekend zal maken, zullen veel mensen en naamchristenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar! De wereld heeft zo iemand nog niet gekend.
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De valse Profeet is nog niet bekend. Maar de Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan. Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”
Deze man is werkelijk uniek!
Jezus, zegt van deze valse Profeet, dat zo iemand nog niet heeft bestaan.
___
(Openb.13:2-4) “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. [3] En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De valse Profeet in de Eindtijd

(DZG// Donderdag 10-05-2018/ 23:14)

Bron: Foto’s, Afbeeldingen en Tekeningen
(70) 70 jaar – (Foto) _https://www.design-a-cake.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/p/sp60_1.jpg
Bron: _https://www.design-a-cake.co.uk/culpitt-decoration-motto-number-70-silver-pack-of-50.html
We are Here – Liberty (4000+2000+1000= 7000 jaar)
Bron: _http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/4-6000-to-Liberty.jpg
De Joodse kalender met de huidige westerse tijd
Bron: _http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
Daniël en Nebukadnezar
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
De vlakte van Jizreël (Armageddon) vanaf de Megiddo pas gezien. (Zie foto)
_http://foreverjerusalem.co.za/wp-content/uploads/2015/11/028-Valley-of-Jesreel-Armageddon.jpg
Bron: _http://foreverjerusalem.co.za/journey-through-israel/
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
===*===