Genadetijd bijna afgelopen!

“Genadetijd bijna afgelopen!”
Get Ready_ Trompet
De goeden en de slechten worden uitgenodigd

 

De Aarde is al beginnen te beven (aardbevingen, stormen) en staat aan de vooravond van een reusachtige ramp! Een dichte duisternis omhult de Aarde en al zijn bewoners. De wetteloosheid heerst! Al degene, die in Jezus geloven en die Hem volgen ervaren een zwaarte (bezorgdheid) in hun hart zoals ik dat elke dag ervaar. De dag van verlossing komt steeds dichterbij. Het is bijna tijd, daarna het oordeel. En dan: “Wie hebt gij gediend en aan wie bent u loyaal en dienstbaar geweest?”

Zie: Countdown. Er is nog maar heel weinig tijd overgebleven, want de genadetijd is al bijna voorbij. Daarna wordt het wel wat moeilijker, als je toch nog tot bekering wilt komen. Want het leven kan dan alleen nog maar behaald worden via… de Guillotine.

_____

Aan de Pastor, Voorgangers

Evangelisten en Leiders

Laat er over het volgende geen misverstand bestaan
Alleen degene die in het Dal van Armageddon via de Guillotine wordt gedood, hebben het leven! Er is geen enkele andere vorm van bekering meer mogelijk. Want ook de genadetijd, als zou u via de achterdeur toch nog het leven kunnen beërven, is gesloten. Er is geen andere weg meer. M.a.w. Er is in de tijd van Armageddon geen genadetijd meer. Die tijd is voorbij.
Wie dus al voor deze laatste zeer wrede maar nieuwe form van bekering wordt gedood, die heeft zijn hart niet bekeerd. Er heeft dan geen bekering plaatsgevonden!

Mocht dan een rechtvaardige (rest- christen) door een ongeluk in het Dal van Armageddon sterven dan gaat die naar het Dodenrijk. Dit is het tussenstation dat tussen het Tussenfirmament en de hel is gelegen. Want direct na de Opname wordt de Hemel gesloten, maar ook de hel is gesloten!

Het dodenrijk

Drie maanden voordat het 1000 jarig vrederijk gaat beginnen daalt de Heer eerst af naar het Dodenrijk om alleen degene daaruit te halen die het leven hebben, zoals dat toen ook na de kruisiging van Jezus gebeurde. Degene die het leven hadden gingen met de Heer mee naar het koninkrijk der hemelen. De overige hadden het leven niet.

De Leiders blijven achter
Als er in een gemiddelde gemeente maar 1 tot 3% wordt opgenomen dan is het vrijwel zeker dat ook alle Leiders, die hiervoor verantwoordelijk zijn, achter zullen blijven. Want het is voor de Heer onacceptabel dat er zoveel gemeenteleden zijn, die dan niet met de Opname erbij zouden zijn. Dit is dan ook de voornaamste reden, dat er van de 1000 Voorgangers en Evangelisten maar 1% wordt opgenomen. Ze zullen de gevolgen daarvan aan den lijve ondervinden. Na de Opname zullen de gemeenteleden (de harde kern) hun thuis opzoeken!

Zie: “Wachten op Armageddon” (In bewerking)

Vrijwel direct, nadat de Opname heeft plaatsgevonden, zullen wereldwijd(!) alle Pastors, Voorgangers, Evangelisten en Leiders, Nota Bene door hun eigen kerkleden, worden gedood! Ze zijn daardoor niet toegekomen aan een bekering, want na de Opname is iedereen aan elkaar gelijk. Er zal dan geen onderscheid meer zijn tussen een christen, Jood of een Griek of voor al degene die voor of na de Opname nu wel of niet zijn hart heeft bekeerd, hoe goed of slecht die mens ook mag zijn.

Zie: “De onbezorgde Voorganger en zijn spoedige wrede dood”

Om Jezus naams wil gedood?

(Matth.10:22) “En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

Wie volhard tot de Guillotine, die zal behouden worden.
Dit betekent, dat als een christen voor de Opname gewent was om in tongen te kunnen spreken, dat met zijn achterblijven na de Opname dit niet meer zou kunnen, want de Heilige Geest is er niet meer. Deze Kracht is namelijk ook opgenomen.
Het is voor de Leiders dan ook niet zo dat gij om Jezus naams wil, Nota Bene, door uw eigen leden, bent gedood. Vergist u zich niet. Alle Leiders zijn nu gelijk aan alle andere wereldmensen die a.h.w. na de Opname zijn verongelukt, nog voordat de Guillotine hun laatste wrede form van bekering heeft kunnen bekrachtigen. Dat betekent dus, dat met een vroegtijdige dood het leven niet is behaald!

Zie nu hoe dat dit mogelijk is:

Grote bezorgdheid Jezus
Grote bezorgdheid op het gezicht van Jezus!

 

Vele christenen denken dat de Heer u in de tijd van Armageddon zal bewaren? Fout!!! In de eerste tijd van 3,5 jaar van de valse vrede was dat nog wel mogelijk, maar niet als gij, hoe dan ook, in het Dal van Armageddon terecht bent gekomen. Toch staat er over en weer geschreven, dat de Heer u dan zal bewaren? Bewaren voor de dood, Nota Bene, in het Dal van Armageddon? Neen!!!
Bijna iedereen zal sterven, de één met het Brandmerk Teken/Logo (666) en de andere via de Guillotine! Door deze maatregel roeit Satan namelijk zichzelf uit. Aan het einde van Armageddon zullen er wereldwijd nog maar tussen de 40 en 50 miljoen mensen* op de Aarde aanwezig zijn. De rest, zeg maar de overige, (±5 miljard) is dood! (Jesaja 13:12) “Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.”
___
*) Het fijne goud van Ofir is (Openb.3:18). Het gaat hier namelijk om de Zonen Gods. “..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is…”
Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest zullen in een tijd van 1988 jaren ongeveer tussen de 40 en 50 miljoen Zonen Gods worden geboren. Al dezen zijn door de Vuurproef van (Openb.12:2) gegaan. “..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.”

Zie: “De Zonen Gods” (1e Vuurproef /2e graad)

Met nog 40 tot 50 miljoen mensen wereldwijd moet de Here God de Vader de tijd met drie maanden wel inkorten, anders blijft geen vlees behouden.
Zie: (Matth.24:21-22) “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

Zoals de meeste lezers van deze Website van de Heer nu wel weten: De uitverkorenen zijn niet de 144.000 Messiaanse Joden, maar gaan de Joden aan die het uitverkoren volk van God de Vader is waaruit Jezus is geboren. De 144.000 zijn namelijk verzegeld en ontrefbaar! In een tijd van 3,5 jaar zullen ze geen hoger hebben en geen dorst. Maar wordt hun eten aangeboden, dan zullen ze wel eten.

De laatste drie maanden (Matth.24:22). Vanaf eind okt.2017 t/m begin juni 2021 is precies 3 jaar en drie maanden. De terugkomst van Jezus op de Olijfberg is dan drie maanden later na de slag van Armageddon en vanaf dat moment gaat het 1000 jarig vrederijk beginnen. Dat zal dan zijn in september 2021.

Wat ik zie is, dat de Antichrist drie maanden voor de terugkomst van Jezus zal sterven. Eén engel van Michaël slaat het leger van 200 miljoen man binnen 24 uur met de dood, maar zal ook de Antichrist doden! Er staat in de Bijbel dat de Heer de Antichrist met Zijn adem zal doden. (2 Thess.2:7-8) “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

Zou de Heer de Antichrist inderdaad met Zijn adem doden, dan is de Heer al na 39 maanden teruggekomen en dat kan niet. Want de Heer komt pas drie maanden later nadat de Antichrist al is gedood.

De laatste drie dagen

Drie maanden voordat het 1000 jarig vrederijk zal beginnen, gaat de Heer eerst de dwaze maagden onder het altaar bevrijden die dan direct doorgaan naar het koninkrijk der Hemelen. Tegelijkertijd worden ook de Koningen bevrijdt. Dan gaat de Heer, samen met de Koningen, naar het “Hof van Eden” om de Heren op te halen.

Op het moment dat de Antichrist wordt gedood, zullen tegelijkertijd wereldwijd alle demonen en duivels door de Engelen van Michaël gevangen worden genomen. Dat betekent dus, dat alle mensen en dieren die dan nog op de Aarde zijn van het ene op het andere moment verlost en bevrijd zullen zijn. Na drie jaar en drie maanden zal de rust dan zijn wedergekeerd. Dat betekent, dat de Antichrist drie maanden voor het einde van Armageddon gedood zal worden.

Zou in die drie maanden de Antichrist nog leven, dan zou het nog wel eens gebeurd kunnen zijn met de mensen. Want immers, alle mensen zijn bezet! Vele christenen zijn zich dat niet bewust, wat er direct na de Opname zal gaan gebeuren. Alle duivels en demonen worden op de Aarde geworpen en zullen om de mensen en de dieren gaan vechten om inwoning te kunnen maken. (Openb.12:4a) “En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.”
Zie nu het volgende: Jezus, heeft tegen Mary K. Baxter het volgende gezegd: “Als u het Beest niet gehoorzaamt en weigert zijn merkteken te dragen, zal ik voor u zorgen. Ik zeg niet dat velen niet voor hun geloof zullen moeten sterven in die tijd, want velen zullen onthoofd worden omdat zij op de Here God vertrouwden.” Dat de Heer voor de christenen zal zorgen betekend, dat de Heer ook in het Dal van Armageddon aanwezig zal zijn.

Zie: Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

Dit is nu al aan de gang en gaat de tijd aan van de valse vrede waar vele christenen al onthoofd zijn en nog onthoofd zullen worden. Met dit gebeuren worden de vele christenen, die nog niet van zichzelf weten dat ze achter zullen blijven, er alvast op voorbereidt. Dat zullen dan de overige van haar nageslacht zijn, de rest- christenen. Vgl.(Openb.12:17) “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…”
In de eerste 3,5 jaar van de valse vrede zijn al vele naam- christenen en Koptische christenen onthoofd. Daar zouden ook ware christenen Gods bij kunnen zitten.
Er zullen twee tijden zijn van in totaal 4 maanden en 9 dagen.

(4x 30=120 +9= 129 dagen of 72 +57= 129 dagen) (Nakijken)

De eerste tijd gaat de laatste drie maanden aan voordat de Opname zal plaatsvinden. Het gaat hier dan om de Biochip die voor de hele wereld verplicht gesteld zal worden. Velen zullen dan denken dat dit het nr.666 is en zullen er werkelijk alles aan doen om het tegen te werken.

De tweede tijd gaat de eerste drie maanden aan direct na de Opname, waarin al na enkele weken het Teken/Logo (666) aangeboden zal worden. Het zal eerst op vrijwillige basis zijn. En nu pas zullen de rest- christenen inzien dat de Biochip niet het gevreesde nr.666 is! Velen zullen dan alsnog voor de Biochip gaan om dan toch weer wat voedsel en drinken te kunnen kopen. Maar drie maanden na de Opname wordt dat beslist anders, want dan moet de mens kiezen tussen het wel of niet accepteren van het Laser- Brandmerk Teken/Logo wat gelijk is aan het nr.666. Hij heeft daar precies 7 maanden de tijd voor om daaruit te komen en de gevolgen zijn in beiden gevallen dodelijk! (Beter omschrijven)

Omdat het Bar geld niet meer bestaat, kan dan alleen nog met te ruilen eten binnen worden gehaald. Aanvankelijk zal het Brandmerk Teken/Logo nr.666 vrijwillig zijn, maar zal na de Opname al na 57 dagen verplicht worden.

Als de Heer dan zegt, dat Hij voor u zal zorgen dan is dat t/m de Opname en niet daarna. De Heer zal er dan wel voor zorgen dat het overal in de hele wereld aangenaam weer is. Er zal geen winter van enige betekenis meer zijn. Daar vele christenen uit hun huis zullen moeten gaan, zullen ze toch nog voor even (dat is drie maanden) in de bossen kunnen vertoeven.

De mens kan het dan drie maanden volhouden met een minimaal aan voedsel, daarna wordt het wat moeilijker. Complicaties duizeligheid en zwakte zullen dan langzaam toenemen.

Wat ik zie is het volgende:

Na de Opname wordt de Hemel gesloten, maar ook de Hel is gesloten! Alle mensen die dan sterven gaan naar het dodenrijk. Dat is een soort tussenrijk. De rest- christenen die voor de Opname ternauwernood gered zouden zijn, maar in het Dal van Armageddon door een ongeluk zijn gestorven, gaan ook naar dit dodenrijk. Maar zij staan er aanmerkelijk beter voor dan al degene die echt verloren zijn. Zij zitten dan in een soort van Paradijs waar Abraham Lazarus naar toe bracht. (Luk.16:19-26) “Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.”

Al deze worden aan het einde van Armageddon door Jezus uit het dodenrijk gehaald en gaan dan door naar het Tussenfirmament. Dit gaat alleen de rest- christenen aan, die door een vroegtijdige ongeluk hun bekering met de Guillotine niet zijn nagekomen. Dit is een heel, heel kleine groep. De meeste van hun zijn omkomen door de grote aardbeving.

De rest- christenen zijn allemaal de complete onderwaterdoop nagekomen. Alleen deze groep kunnen het Tussenfirmament beërven.

Er zijn vier soorten van Koninkrijken
De eerste; is het Koningrijk van God in de 2e en 3e graad. De tweede; is het Koninkrijk der Hemelen in de 1e graad. Daar zitten alle majesteit- engelen. Het derde koninkrijk gaat dat van de Joden aan, waar Abraham, Isaac en Jakob op de Troon zitten. Het vierde koninkrijk gaat het Tussenfirmament aan. Al deze koninkrijken zijn een Paradijs. De één is nog mooier dan de andere. Toen Natan naar het koninkrijk van de Joden ging, werd hij dan ook alleen door de Joden verwelkomt.

Zie alle details in: “Het dal van Armageddon” (Door een ongeluk overvallen) (in bewerking)

En nu pas komt (Matth.22:1:3) in zicht:

“En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen.”

(Matth.22:4-7) “Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overige grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.”

(Matth.22:8-14) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

Tot zover.

De Bruiloftsgasten
Er zijn vijf soorten van Bruiloftsgasten. Daarvan worden er vier uitgenodigd. (1) Dat zijn al degene in de 2e en de 3e graad. (2) De wijze maagden in de 1e graad. (3) De slechten en de goeden in de 1e graad. (4) De voornaamste onder de Joden. Zij worden door de Heilige Geest allen van harte uitgenodigd.
Alleen de dwaze maagden blijven met de Opname achter.  De enige reden daarvoor is, dat ze niet of nauwelijks over enige kennis in de 2e graad beschikken. Al deze behoren niet tot de grote schoolkinderen en schooljongens, want deze groep hebben zo wie zo het leven niet.

Als de Heer er dan toch nog één vindt die zich onder de bruiloftsgasten bevindt, dan gaat dat hier duidelijk om een grote schooljongen en niet om een dwaze maagd. Dit gebeuren (scheiding) speelt zich af op de Aarde en niet in de Hemel, maar dat spreekt vanzelf.

Maar, wie zijn dan de bruiloftsgasten die door de Heer worden afgewezen? Dat zijn in ieder geval niet de dwaze maagden, want zij overwinnen allen de druk van Armageddon en gaan dan pas na het bruiloftsfeest naar het koninkrijk der Hemelen.

(5) Het gaat hier namelijk om de bekeerlingen die tot de grote schoolkinderen en schooljongens behoren. Want één grote schooljongen zou aan handen en voeten worden gebonden. Deze groep is namelijk net zo groot als de goeden en de slechten. Dat is 1.2 miljard! Al deze worden door de Heer afgewezen.

Het volgende is gewoonweg niet te zien en is iets wat waarschijnlijk niemand onder de christenen weet. Vijf maanden voor de Opname worden namelijk de deuren voor de vijfde groep Bruiloftsgasten al gesloten.
De Heer is namelijk niet te spreken over deze Bruiloftsgasten. Ze zullen allen door het Dal van Armageddon moeten gaan en maar weinigen zijn er die, alleen met geweld, het leven kunnen behalen. Het gaat hier dan ook alleen om de grote schoolkinderen en de grote schooljongens, want niet iedereen die voor de Guillotine gaat behoren tot de dwaze maagden. De dwaze maagden hebben de kennis die bijna aan de wijze maagden gelijk is. (Beter omschrijven)

_____

De Bruid is afgesloten in nov.2009.
Het niveau van de Oalim is afgesloten in nov.2014.
De uitnodiging voor de Builofsgasten wordt afgesloten in okt.2017 tegelijkertijd met de grote Opwekking van Joël. De laatste grote Opwekking zal precies vijf maanden duren. De Opname wordt dan verwacht in maart 2018.

Dit laatste is voor de christenen werkelijk onzichtbaar. Maar als de tekst goed wordt gelezen, dan pas is (Matth.22:1-14) in te zien en te begrijpen.

De Bruiloftsgasten die aanvankelijk op de nominatielijst stonden en dus allemaal worden afgewezen, wordt door de Heer als een gelijkenis naar voren gebracht. Het zijn de stugge van hart. Deze is het die naar het dodenrijk wordt weggesleept, want hij had geen Bruiloftskleed aan. Zie: (Matth.22:13) “Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis…”

Dit is geen geheim
(Matth.22:1-14) laat het al duidelijk zien, maar is niet te doorgronden omdat deze tekst in de 3e graad is geschreven.

Vuurkennis betekent, dat vrijwel niemand onder de christenen (1e graad) dit zal aannemen. De grote schoolkinderen en schooljongens gaan direct in de aanval! Ze moeten wel, want ze verdedigen de 1e graad van hun vermogen wat hun verdraagzaamheid is.

De Bruiloftsgasten hebben de uitnodiging van de Heer afgeslagen. Het gaat dan ook alleen om de stugge van hart. Dit is een gebeuren dat vijf maanden voor de Opname in werking zal treden. Drie dagen voordat de grote Opwekking van Joël in de maand okt.2017 zal plaatsvinden, zullen de deuren van de Bruiloftszaal, voor deze 1e groep genodigden, al worden gesloten. Behalve de goeden en de slechten, zijn alle andere bruiloftsgasten al bij de Heer bekend.
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Nu is de Heilige Geest dan aan de beurt en deze kracht gaat binnen vijf maanden alle kruispunten van de wereld langs om binnen te halen, zowel de goeden als de slechten en dat zijn er ongeveer 1.2 miljard! Van al deze nieuwe bekeerlingen zijn dat 300 miljoen goeden en 900 miljoen slechten van hart.

Als de Heer zegt, dat er maar 3% wordt opgenomen, dan gaat dat de gemeente aan voordat de grote Opwekking gaat beginnen. Want immers, door de kracht van de grote Opwekking is de gemeente overvol!

_____

Wie zijn nu de bruiloftsgasten die achter worden gelaten?

Velen denken dat de eerste groep genodigden de Israëlieten, de Joden, aangaat. Maar het gaat alleen alle christenen aan, ze hebben het te druk met hun eigen bezigheden. Ze hebben andere ideeën en hebben daardoor geen tijd. Daarom heeft God de Vader maar op de kruispunten alle goeden en slechten uitgenodigd. Deze tweede groep zouden dan de christenen zijn en de heidenen. Als je dit zo leest is het heel aannemelijk dat de 1e groep dan de Joden aangaan en de 2e groep de christenen.

(Matth.22:4-7) “Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overige grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.”
Zeventig jaar na de geboorte van Jezus werd de Stad Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Zou God de Vader Zijn eigen volk (Joden) doden en de Stad in brand steken?

Dus zo ziet u, de eerste groep bruiloftsgasten gaan niet de Joden aan.

De Vuurkennis

Vrijwel alle christenen die in de 1e graad van hun verdraagzaamheid leven, handelen naar hun eigen vermogen. Dat zijn merendeel de grote schoolkinderen en schooljongens. Zij behoren zo wie zo niet tot de bruiloftsgasten. Bij elkaar zijn dat ongeveer 1 miljard christenen die allemaal de waterdoop zijn nagekomen en velen van hun spreken in tongen. En of u dat nu wil geloven of niet, al deze christenen blijven met de Opname achter.

Tot de eerste groep bruiloftsgasten (1e graad) behoort een ieder, die buiten de Bijbel om met (Joh.16:13) over enige kennis in de 2e graad beschikken.  Maar, dat zijn er niet zoveel. Niemand van hen heeft met (2 Petr.1:10) hun verkiezing of roeping kunnen bevestigen. Deze bruiloftsgasten blijven met de Opname allemaal achter en ook die ene, die aan handen en voeten wordt gebonden en naar het dodenrijk wordt verwezen. Dit gebeuren (scheiding) speelt zich af op de Aarde en niet in de hemel.

Een druk leven 

Christenen, die een druk leven hebben, hebben namelijk geen tijd om anderen tot een enig inzicht en bekering te brengen. Drie dagen voordat de grote Opwekking gaat beginnen, worden deze christenen, die de bruiloftsgasten hadden kunnen zijn, door de Heilige Geest gepasseerd. Dit is een gebeuren, dat al vijf maanden voor de Opname zal plaatsvinden!

Hoe groot dit aantal zal zijn is makkelijk te berekenen, want van de 1 miljard christenen wordt er maar 3% opgenomen. Dat is ±30 miljoen. Als al dezen dan tot de wijze maagden behoren, dan heb je ook het aantal van de dwaze maagden. Dat betekent, dat 30 miljoen bruiloftsgasten door de Heer worden afgewezen. Weet wel, dat van de 1 miljard christenen er niet één bij is, die hun verkiezing of roeping met (2 Petr.1:10) heeft kunnen bevestigen en daar behoren de 30 miljoen genodigden ook bij. M.a.w. Niet één van de wijze maagden heeft zijn verkiezing of roeping kunnen bevestigen.

Wie zijn dan de genodigden bij het bruiloftsmaal?
Al degene die over (2 Petr.1:10) beschikken hebben zo wie zo het leven en zijn er met de Opname er gewoon bij. Dit aantal is ±5 miljoen. Tot deze groep behoren al de Oalim’s (3e graad), de Bruid en de Zonen Gods (2e graad) en alle christenen in de 1e graad van kennis. Dit zijn de wijze maagden, aantal ongeveer 30 miljoen. Dit zijn de tweede groep bruiloftsgasten. Daar komen bij alle christenen die in genade zijn aangenomen zoals ook de 1.2 miljard die door de Heilige Geest zijn binnengehaald.
Dit gegeven is de Vuurkennis en is door de christenen (1e graad van verdraagzaamheid) nauwelijks te verdragen. Ze zullen, willen en kunnen het gewoonweg niet geloven.
_____
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Gabriël met trompet. Bron: http://metaphysicalspirit.blogspot.nl/
Foto Jezus. Bron: http://www.whatsaiththescripture.com/Prophecy/Wisdom.Seeking.Messiah.html
===*===