59 jaar/1962-2021

“De komst van de valse Profeet”
De ruiter met de boog van de liefde
“59 jaar (1962-2018-2021)”
– Laatste update (4)
.
Lijn1
.
29 dec.2015
Visioen/profetie wat de Heer mij in de morgen (05:00 uur) op 15 dec.2015 heeft laten zien
Zie details visioen: “Fiche 59”

.

___________________________________________________________
Update (28-12-2018)
Rapture Zone
(Vermoedelijke Opname – maart/april 2022)

___________________________________________________________

.
(De tijden moeten nog worden aangepast)

___

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018!

Openbaring valse Profeet aug.2018

In de middag (17:00 uur) op dinsdag 21-06-2016 zag ik het volgende:

Waarheid visioen van de vijf fiches (59)

Het visioen van “Augustus 2018” laat zich heel gemakkelijk aanzien als zouden de maanden nov./dec. 30+29=59 dagen van het jaar 2015 voorstellen. De valse Profeet zou zich dan op dinsdag 29 dec.2015 bekend maken. Maar de waarheid van de twee cirkels die in elkaar zijn verweven, stellen in werkelijkheid twee karakters voor in één lichaam! Er zit namelijk een tijd tussen. De eerste en langste tijd gaat dat van de valse Profeet aan en de kortste tijd dat van de Antichrist.

Als dan de valse Profeet wordt gedood, neemt Satan (Lucifer) na drie dagen (72 uur) met een “Walk-in” het lichaam over voor nog precies 3 jaar 3 maanden. (Openb.13:14b) “En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”
(Openb.13:5) “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Maar die tijd, van 42 maanden (3,5 jaar), zal door God de Vader worden ingekort. Beide karakters hebben dan in één lichaam geleefd! Vandaar de twee bolletjes verweven in een fiche dat als één lichaam moet worden gezien.

Tijden grafiek is goed
De tijden in dit verslag moeten nog worden gewijzigd
_____
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist. Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
Het fiche met de twee bolletjes erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren en is straks in maart 2018 56 jaar oud.
We hebben dan nog 16 +39 +3 maanden te gaan voordat de laatste 7 jaar van Daniël is afgelopen.
Regeerperiode valse Profeet, vanaf maart 2018 t/m augustus 2021. De tijd van de valse Profeet is door God de Vader al aanzienlijk ingekort, dat van Armageddon zal dat 3 maanden zijn.
De vijf fiches die ik in het beeld (visioen) zag, gaan de laatste vijf maanden aan van de eerste 3,5 jaar.

In deze maanden gebeuren in volgorde vier bijzonderheden:

1) De valse Profeet gaat de derde Tempel inwijden?
2) De laatste grote Opwekking van Joël begint vrijwel direct daarna.
3) De deuren voor de stugge bruiloftsgasten worden in maart 2018 gesloten. (Matth.22:4-7)
4) De Engelen des Heren halen 1.2 miljard andere bruiloftsgasten binnen. (Matth.22:8-14)
Dit, Broeders en zusters, moet zijn 200 miljoen!*
De andere miljard christenen voelen zich ook geroepen, maar komen uit eigen beweging.
_____

*) Zie: “Duivelse christenen” (in bewerking)

Het lichaam van de valse Profeet en de Antichrist
Leeftijd valse Profeet/Antichrist totaal: 59 jaar, van (05-02-1962) – (juni 2021)
Leeftijd valse Profeet: 56 jaar (05-02-1962) – (mrt.2018)
Regeerperiode: Totaal precies vijf maanden. Vanaf okt./nov.2017 t/m maart 2018.
Zijn leeftijd in de maatschappij 55 jaar en 9 maanden plus 5 maanden als Wereldleider.
Leeftijd Antichrist: 39 maanden: (mrt.2018) – (juni 2021)

Regeerperiode precies 3 jaar en 3 maanden.

Het jaar en de maand
De valse profeet kan zich nu ieder ogenblik bekend maken. Het zal dan gaan om iemand die plotseling, van het één op het andere moment, alle aandacht van de hele wereld op zich zal weten te vestigen.
Zie het jaartal opgebouwd met alleen maar zessen plus 2.

(666+666+666+6+6+6+2 = 2018)

Het 1000 jarig vrederijk zal vanaf sept.2021 gaan plaatsvinden.
Maar zie het getal 59. De valse Profeet /Antichrist zal 59 jaar worden!

Dus hoeveel tijd hebben we nog?

De tijd van nov./dec.2016 is gemakkelijk te berekenen. Namelijk de bouw van de derde Tempel duurt ongeveer 10 a 12 maanden, daarna gaat de valse profeet het gebouw inwijden.
Hij blijft voor 5 maanden in Israël t/m maart 2018. Totaal zijn dat ±10 +5= 15 maanden.
Als deze 15 maanden dan vanaf maart 2018 wordt terug berekend, kom ik uit in nov./dec.2016.

De Opname wordt dan verwacht in maart 2018.

Tijd grafiek moet nog worden gewijzigd
.

“Is de tijd al te herkennen?”

(De Opname/The Rapture)

Zie enige aanwijzingen:
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

Er zijn verschillende tijden waaraan de tijd van de Opname is te herkennen
De tijd van de 6000 werkjaren en één 1000 jaar vrederijk. De Heer heeft totaal 7000 jaar beschikt voor de mens. (4000 +2000= 7000)

De tijd van 2000 jaar genadetijd. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest t/m de Opname in maart 2018 is precies 1988 jaar.

De geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948.
Dit is het eerste aftellen naar maart 2018, want bij God de Vader is één generatie precies 70 jaar.
De openbaring van de valse Profeet in sept./okt.2016.

De bouw van de derde Tempel duurt ongeveer 12 maanden en de valse Profeet zal daar 5 maanden gebruik van maken t/m maart 2018. Dit is het tweede aftellen naar maart 2018.

Het moment dat de valse Profeet de derde Tempel betreed in nov.2017. Hij zal daar voor 5 maanden de Tempel blijven bezoeken tot zijn eigen eer.

De grote Opwekking. Twee weken nadat de valse Profeet de Tempel heeft betreden in nov.2017 begint de laatste grote Opwekking.

De valse Profeet doorzien
Maart 2018. Het moment dat de valse Profeet, van de één op dezelfde dag, Israël zal worden uitgezet.

Bij aankomst in Europa wordt de valse Profeet doodgeschoten in maart 2018. We hebben dan nog 3 weken voordat de Opname zal plaatsvinden.

De geboorte van de valse Profeet/Antichrist op 05 febr.1962 werd door Jezus aan de christenen doorgegeven.
Napoleon werd 51 jaar.
Hitler werd 56 jaar.
De Antichrist zal 59 jaar worden. (febr.1962 – juni 2021)
De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren en is nu al 55 jaar oud!

Zie: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar”

Extra Noot,
De derde Tempel kan binnen een tijd van 10 of 12 maanden worden gebouwd. Alle natuurstenen zijn al gevormd voor het opzetten van de Tempel. Aanvankelijk had ik sept./okt.2016 aangegeven. Maar omdat de valse Profeet zich nog niet heeft geopenbaard moet ik zeggen dat ik beslist geen helderziende ben en ook nooit een voorspelling zal doen. Het is te allen tijde een gevolgtrekking aan de hand van tijden, die ik uit de visioenen heb kunnen halen. Ik ben geen profeet of een mysticus. Dat wil zeggen dat ik de datum zeker fout kan hebben. Ik ga mij ook niet achter anderen verschuilen die wellicht ook bij benadering dezelfde visioenen gehad zouden hebben. Maar dat we nog maar heel weinig tijd hebben dat staat vast. De drie visioenen waren overduidelijk en heb daarmee gemakkelijk de tijden aan kunnen passen. Maar of ik het daarmee ook bij het rechte eind heb, moet de tijd uitwijzen.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De valse Profeet op het witte paard.
Bron: http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
===*===