Maart 2018

TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
We hebben nog maar weinig tijd!

– Augustus 2018 –
Visioen! “De maand van de Opname”
The Rapture
Jezus, komt snel op de wolken!
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!” Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

De tijdklok
Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…” (Matth.24:32-34) De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt. 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!
___

Zie: Tijdschema (Countdown)

De Eindtijd (3x 6 jaar) is begonnen in de maand oktober van het jaar 2000 en eindigt in maart 2018. De Eindtijd gaat een tijd aan waarin mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen. Maar als de Opname heeft plaatsgevonden, heeft de mens geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook een einde gekomen aan de betekenis Eindtijd.
.
Inzicht
.
Drie keer zeven jaar
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2000 t/m 2007 2007 t/m 2014 2014 t/m 2021
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +3,5= 17,5 jaar)
3,5 jaar vredetijd
3,5 jaar Armageddon
(2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)

Okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
Okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 (7 magere economische jaren)
Okt. 2014 +7 jaar = okt. 2021 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)

Wie van mijn lezers hebben deze tijden opgemerkt?

Het zijn 3x 7 jaren aan-één-gesloten.
Maar zonder dat de wereld dat ziet, zijn we al vanaf okt. 2014 de laatste 7 jaren ingegaan. Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27)
Vrijwel niemand onder de Christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien. En toch heeft God de Vader daar een reden voor. Zie daarover (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…” Het beest is de valse Profeet/Antichrist)

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”
____

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder

De Keniaan dr. Owuor “Ik herhaal: de Heer heeft tot mij gesproken dat het tijd is en dat de Kerk op ieder moment opgenomen kan worden. DE TIJD IS VOORBIJ. Alle christenen moeten zich gereed maken voor de komst van de Heer.”

Ricardo Cid (Republiek Chili, Santiago)
”Jesus, is coming soon! Hoe kan ik je hiervan overtuigen, het is al zo snel!”
____

Zie internet! “8 uur in de Hemel” door Ricardo Cid.

Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah.

(Oost-Maleisië) “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!” Zei de Heer Jezus.

Armageddon
The Antichrist1_JPEG
In de Bijbel staat, dat er een Leider zal opstaan met een ongelofelijke kracht en macht
(Openb.13:1-8) “De Antichrist”
.
Geboorte valse Profeet/Antichrist was op 5 februari 1962. Maar er is nog een andere datum bekend! Namelijk 3 februari 1962. Zie Internet! In de maanden nov./dec. 2015 zal hij zich openbaren.
____

Bron: De Antichrist Rene’s Homepage

Een visioen/profetie
Jaren lang heb ik mij al bezig gehouden met de Opname. Maar dan, in de nacht van zaterdag 23 maart 2013, was het zover. Jezus, gaf mij toen wel een heel bijzonder visioen. Dit visioen heb ik gekregen om 03:07 uur.

(Zie tekening!)

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, de maanden zijn verkeerd aangegeven.
Zie: “Hoeveel tijd hebben we nog?”  ==> Nieuwe situatie == >
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand “maart 2018” had moeten zijn “augustus 2018”!

De dag en het uur kunnen we niet bepalen, dat is onmogelijk. Maar als ik dit zo zie en het gaat de Opname aan, dan is het jaar en de maand duidelijk te herkennen.

Zou ik zoiets hebben kunnen verzinnen? Misschien. Maar ik was in ieder geval niet op het idee gekomen om de jaartallen en de maanden van rechts naar links te schrijven en al helemaal niet de datum (23 maart 2013) op z’n kant, dus naar beneden en onder de lijn, te schrijven. Bovendien staan alle lijnen scheef. De twee lijnen naar beneden, geven een tijd aan dat afloopt. De drie lijnen naar boven geven een nieuwe tijd aan.

Zie voor meer details:
===*===