Het einde is begonnen Kies Jezus

Het einde is begonnen. Blijft u straks achter? Kies Jezus!

“Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025”
De Opname april 2023 » April 2025
– Rapture Zone –
De 1e en 2e Opname 16 en 19 april 2025
.
________________________________________________________________
Update (12-02-2024)
Wederkomst Jezus vóór 20 april 2025
– Rapture Zone –
(Twee keer een Opname! – 16 en 19 april 2025)
Pasen 20 april 2025
.
2022/2023/2024? Fout!
Opname verwacht in april 2025
.
.
(Tijden nog niet aangepast)

___


Grote reclamebord

Op zaterdag 18 dec.2021 om ±18:00 uur reed ik vanuit Arnhem over de snelweg(A12) richting Emmerich (Duitsland) toen ik, ongeveer één Km voor de grens, bij Beek, een groot reclamebord zag. Ik kon haast niet geloven wat erop stond! Het was druk op de weg en je rijd er zo voorbij. Het was een moment in de tijd, omdat meerdere reclames er op werden aangegeven.

Kies Jezus
Dat grote reclamebord zag ik al op afstand. Je kijkt er ongewild even naar en dat was het. Maar toen de roep “Kies Jezus!” in het beeld verscheen, werd ik als het ware door de Heer erop gewezen toch nog even weer naar dat grote reclamebord te kijken. En met dat ik daarna keek, was ook het beeld verdwenen. Het was werkelijk een niet te missen boodschap waarop met grote letters de Eindtijd werd aangegeven! Het was weleens waar maar een fractie van een seconde dat ik dat zag, maar dat was genoeg. Ik nam direct de eerstvolgende afslag en ging aan de overkant van de snelweg staan en heb in het donker enkele foto’s ervan gemaakt.
Het beeld is goed gekozen.

Een verkeersvliegtuig stijgt op en… iemand blijft achter!

Reclame over de Eindtijd?
Zoiets zie je alleen als je in Amerika(USA) bent. Ze staan overal aan de kant van de snelwegen, maar in Nederland? Neen, dat had ik niet verwacht.
Zelf ben ik een Eindtijdschrijver en schrijf alles op wat Jezus mij ingeeft. Deze website is niet van mij, maar van Jezus. De visioenen die Jezus mij ingeeft, gaan duidelijk de Eindtijd aan.
Zie: (www.dezonengods.com) – “Jezus, en een website!”
Die Eindtijd Info “Het Einde is begonnen” geeft de tijd aan waarin we leven. Op internet heb ik die reclame opgezocht en ja hoor, op Google ‘Afbeeldingen’ staan de vele borden.

Zie enkele voorbeelden:

Het einde is begonnen. Blijft u straks achter? Kies Jezus!
.
Zes grote reclameborden
Bron: _https://jezuskomtspoedig.nl/

Zie Video onderaan: Billboards aan de snelwegen!

Leven we in de Eindtijd?
De Coronavirus wordt door de regering aangegrepen als of we hier al te doen hebben met het nr.666. Bereid u voor!
Dit verslag “Kies Jezus” had ik al af, maar moest nog even wachten.

Op dinsdag 28-12-2021 om 13:36 uur op de website gezet.


Er is geen God. Stop met piekeren en geniet van je leven
.
Stof tot nadenken
Dit reclamebord zet de mensen aan het denken. Ze zullen zeker op onderzoek uitgaan, want immers: Je weet maar nooit! Baat het niet, dan schaadt het niet.

(Spreuken 1:32) “Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid en de dwazen gaan te gronde door hun eigen lichtzinnigheid.”

(De Hel) Het best bewaarde geheim ter wereld!
De mens heeft zo wie zo eeuwig leven, hetzij in de Hemel, het Paradijs of in de Hel, de Hades.
(Ezechiël 18:23) “Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? – Luidt het woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?”
Beter uitleg:

“Neen! Veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn slechte wegen en het leven hebbe!”

Het eerste Beest – De valse Profeet
Het Beest uit de aarde
(Openb.13:11-15) “En ik zag een ander [tweede] Beest [Antichrist] opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de Draak.
[12] En het oefent al de macht van het eerste Beest [valse Profeet] voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste Beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. [Is nu de Antichrist]
[13] En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.
[14] En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het Beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het Beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. [Is de Antichrist]
[15] En hem werd gegeven om aan het beeld van het Beest een geest te schenken, zodat het beeld van het Beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het Beest niet aanbaden, gedood werden.”
.
Wie verstand hebbe, berekene het getal [666]
Het merkteken van het Beest
(Openb.13:16-18) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [17] en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het Beest, of het getal van zijn naam heeft. – Het Brandmerk Teken/Logo [666]
[18] Hier is de wijsheid: Wie verstand heeft, berekene het getal van het Beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Het einde is begonnen – Kies Jezus!

(DZG// Dinsdag 28-12-2021) – (Update: 11-01-2023)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Foto: Het einde is begonnen. Blijft u straks achter? Kies Jezus!
Bron: Eigen Foto genomen bij Beek (NL) aan de grens bij Duitsland.
Zes grote reclameborden
Bron: _https://jezuskomtspoedig.nl/
See Video below: Billboards on the Highways!
(Afbeelding) [666] Kleur: Groen/Zwart/Rood
Bron: _https://www.tvqc.com/2018/05/11/genre/serie-action/flight-666-un-trailer-pour-le-film-daction-horreur-de-the-asylum/
(Afbeelding) Er is geen God – Stop met piekeren en geniet van je leven
Bron: _https://appie.abspoel.nl/het-einde-van-het-atheisme/
(Afbeelding) [666] The Mark of the Beast – What everyone needs to know! 
Wat iedereen zou moeten weten!YouTube (1:02/ 4:57)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=6bEFo8BPBGc
Bron: _http://spiritlessons.com/Documents/Mark_of_the_Beast/Dutch_Merkteken_van_het_Beest_666.htm
===*===