Armageddon maart 2018 – juni 2021

“Armageddon”

The Rapture march 2018

“Maart 2018”
__________________
.
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
We hebben nog maar weinig tijd!

 

Een visioen/profetie
Jaren lang heb ik mij al bezig gehouden met de Opname. Maar dan, in de nacht van zaterdag 23 maart 2013, was het zover. Jezus, gaf mij toen een wel heel bijzonder visioen. Dit visioen heb ik gekregen om 03:07 uur in de nacht en was zo helder dat ik dacht dat ik de ogen open had! Maar ik lag in de piek van mijn slaap. Direct stond ik op van verbazing en met dat ik mijn ogen open deed was het beeld verdwenen. Maar wat ik gezien had was al meer dan voldoende; dit moet de wereld weten!
Direct probeerde ik al in de nacht dit visioen te bestuderen en te analyseren. Enkele uren later heb ik precies opgetekend en beschreven wat de Heer mij toen in het visioen heeft laten zien.

(Zie tekening!)

JPEG_NL_Vision_Best1
.

De dag en het uur kunnen we niet bepalen, dat is onmogelijk. Maar als ik dit zo zie, en het gaat de Opname aan, dan is het jaar en de maand duidelijk te herkennen!

Zes lijnen in een vierkant
Hoe je het ook bekijkt, je moet van onder naar boven en van rechts naar links lezen. Eén lijn kan ik niet plaatsen. Dat is de tweede lijn van bovenaf gezien. Het is een lijn zonder tekst. Wat deze lijn precies moet voorstellen, dat weet ik niet. Alle lijnen in het vierkant staan scheef zowel naar beneden als naar boven. Zelfs de lijn rechts staat bijna verticaal! Ik zag op de lijnen kruisjes en bolletjes. En met dat ik mij daarover verwonderde, zag ik hoe dit beeld ingevuld moest worden. Het was wel eens waar een ogenblik maar toch was elk detail ervan duidelijk te zien.

In het visioen zag ik het geheel in een vierkant en precies zo heb ik het getekend.

Zou ik zoiets hebben kunnen verzinnen? Misschien. Maar ik was in ieder geval niet op het idee gekomen om de jaartallen en de maanden van rechts naar links te schrijven en al helemaal niet de datum (23 maart 2013) op z’n kant, dus naar beneden en onder de lijn, te schrijven. Maar, je moet eerst van rechts naar links en dan ook nog eens alles van onder naar boven de situatie lezen, wil je er wat van kunnen maken. Bovendien staan alle lijnen scheef. De twee lijnen naar beneden, geven een tijd aan dat afloopt. De drie lijnen naar boven geven een nieuwe tijd aan.

Broeders en zusters, als we dit visioen zo zien dan hebben we niet zoveel tijd meer. De Opname wordt verwacht in (01-31) maart 2018! Het wachten is nu nog op de Wedergeboorte van de laatste Zoon van God de Vader. De laatste Benjamin!

Zie: “De laatste Benjamin”

Waarom heb ik dit visioen gekregen?

Het is de bedoeling van de Heer dat dit visioen in de hele wereld bekend gemaakt zal worden. Behalve dit visioen komen daarmee ook al mijn verslagen over de Eindtijd op de Website te staan. De Heer wil de christenen bewust maken in wat voor een tijd we leven. Daarom is het belangrijk dat de christenen zelfonderzoek doen. Hoe staan zij er geestelijk voor? (2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. [11] Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Jezus, komt snel op de wolken!
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

De tijdklok
Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…”  (Matth.24:32-34) De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.
70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!
___

<= Zie: Countdown!


“Het is bijna tijd!”

(Maart 2018)

Tijdschema

JPEG_NL_Grafiek_Best1

Het volgende is heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen (De Opname) niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Oalim. Dat is heel bijzonder.
Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… November(!) 2009. En wat dacht u van het niveau van de Oalim? Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… November(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed zijn geweest.

Maar nu de Heer mij van de Bruid en de Oalim de maand heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand maart van de Opname heeft doorgegeven. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand bekend. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk! (Matth.24:42-44).

Hebt u de tijd ook opgemerkt?

Vanaf nov. 2009 t/m nov. 2014 is precies 5 jaar en vanaf nov. 2014 t/m okt. 2017 is precies 3 jaar. Het duurt dan nog 6 maanden voordat de Opname zal plaatsvinden. Ook hieraan is duidelijk te zien dat de tijd afloopt.

De Eindtijd is begonnen in okt. 2000 en eindigt in maart 2018. De Eindtijd gaat een tijd aan waarin de mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen. Maar als de Opname heeft plaatsgevonden, heeft de mens geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook een einde gekomen aan de betekenis Eindtijd.
.
Inzicht
.
Drie keer zeven jaar
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2000 t/m 2007 2007 t/m 2014 2014 t/m 2021
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +3,5= 17,5 jaar)
3,5 jaar vredetijd
3,5 jaar Armageddon
(2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
Okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
Okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 (7 magere economische jaren)

Okt. 2014 +7 jaar = september 2021 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)

Wie van mijn lezers hebben deze tijden opgemerkt?
Het zijn 3x 7 jaren aan-één-gesloten.
Maar zonder dat de wereld dat ziet, zijn we al vanaf okt. 2014 de laatste 7 jaren ingegaan. Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27).
Vrijwel niemand onder de Christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien. En toch heeft God de Vader daar een reden voor. Zie daarover (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

(Het beest is de valse Profeet/Antichrist)

Eigenlijk had de valse Profeet al in okt. 2014 bekend moeten zijn, maar de Heer wil die tijd zo kort mogelijk houden (1 jaar en 5 maanden) omdat anders de hele wereld zal denken dat deze valse Profeet de Messias is. Maar als deze valse Messias plotseling wordt gedood schrikt de wereld in ongeloof, waardoor hun geloof op een wrede manier onderdruk gezet zal worden. De moord op de valse Profeet brengt de mens tot nadenken en dan pas(!) zullen de mensen het Teken/Logo (666) gaan onderzoeken.

De Eindtijd duurt geen 7 jaar maar 17,5 jaar!
Zie grafiek: 3x 7 jaar! De Eindtijd nog beter omschreven.
Wereldwijd denken bijna 99,99% van de christenen dat de Eindtijd precies 7 jaar is. (2x 3,5 jaar).

De eerste 3,5 jaar (valse vrede) gaat nog wel de Eindtijd aan, maar de tweede 3,5 jaar (Armageddon) valt buiten de Eindtijd van 17,5 jaar!

De tweede en laatste 3,5 jaar van Armageddon valt niet onder de Eindtijd
De Eindtijd heeft te maken met de laatste tijd van 17,5 jaar waarvan de eerste 3,5 jaar van de valse Profeet is bijgeteld. Dit is de laatste kans dat de mensen in genade nog voor Jezus kunnen kiezen. Deze tijd is in werkelijkheid ingegaan in okt. 2000 en duurt precies 2x 7+ 3,5=17,5 jaar t/m maart 2018. Daarna is er geen vrije wil meer, maar zal de mens gedwongen worden te kiezen voor het Teken/Logo (666) of de dood via de Guillotine. M.a.w. De laatste 3,5 jaar van Armageddon heeft niets met de Eindtijd van doen.

De Eindtijd van 17,5 jaar eindigt dan ook tegelijkertijd met de Opname in maart 2018.

Zie verdeling Eindtijd:
(7 vette jaren +7 magere jaren +3,5 jaar [valse vrede] is totaal 17,5 jaar)
(7 +7 +7 [2x 3,5 jaar] = totaal 21 jaren)
Wie het vatte kan die vatte het.

_____

Tijd Armageddon ingekort

God de Vader, heeft de eerste tijd van 3,5 jaar ingekort en zal dit ook doen met de tweede tijd (3,5 jaar) van Armageddon! Hoe dat mogelijk is, kan alleen een ware strateeg bedenken. De Opname zou eigenlijk moeten plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2018. Maar, is met twee maanden vervroegd. Nu zal de Opname plaatsvinden in maart(!) 2018. Als nu de eerste 3,5 jaar wordt terug berekend, dan zijn de laatste 7 jaren van (Daniël 9:27) al ingegaan in okt. 2014.

Volgens de tijdrekening van 3x 7 jaar, zou het 1000 jarig vrederijk pas kunnen beginnen in sept.2021. Maar, daar de Heer ook de tijd van Armageddon zal inkorten, moet ervan worden uitgegaan, dat het 1000 jarig vrederijk al voor okt.2021 of nog eerder zou kunnen beginnen. Volgens de berekening zou de tijd van Armageddon precies 3,5 jaar moeten duren. De Heer zegt duidelijk: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”   (Matth.24:22) De uitverkorenen gaan niet de 144.000 aan, maar het Joodse volk.

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

De Keniaan dr. Owuor “Ik herhaal: de Heer heeft tot mij gesproken dat het tijd is en dat de Kerk op ieder moment opgenomen kan worden. DE TIJD IS VOORBIJ. Alle christenen moeten zich gereed maken voor de komst van de Heer.”

Ricardo Cid (Republiek Chili, Santiago)
”Jesus, is coming soon! Hoe kan ik je hiervan overtuigen, het is al zo snel!”

Zie internet! “8 uur in de Hemel” door Ricardo Cid.

Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah.

(Oost-Maleisië) Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

(Matth.9:37-38) “Toen zei Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zal uitzenden in zijn oogst.”
Laat de mensen en uw geliefden niet door Armageddon overweldigd worden.
____
Zie voor meer details:

_____


Donkere wolken van de Eindtijd
DW1

Armageddon is in zicht!


.
De Aartsengel Gabriël
Aartsengel Gabriël

Moment van de Opname

Jezus: “De tijd is allang voorbij. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Save the Date!
.
Volgens het visioen
(Tekening)
zou dit het jaar en de maand
van de Opname kunnen zijn
.
MARCH 2018
mrt1
Lijn1
Website sinds mrt.2015/update 14-07-2016
The Netherlands
_____________
.

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Ge­noot­schap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens Joh.16:13.


De Opname. Bron: The Rapture: http://www.bible.org.nz/will-there-be-a-rapture-of-the-church/
Donkere wolken van de Eindtijd. Bron Foto:
http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/11/landbouwministerie-verklaart-zeer-groot-deel-vs-tot-rampgebied
Aartsengel Gabriël met trompet (De Opname). Bron:
===*==