Twee keer een Pandemie

De Grote wind Een oordeel Gods
.
« Twee keer een Pandemie »
.
(Visioen)
Coronavirus – Steekvirus

(2019-2021) (Aug. 2021)

.

.
De laatste Jaarweek van Daniël – (2x 3,5 jaar)
Broeders en zusters, velen vragen zich af hoe ik aan de datums kom. Het zijn de visioenen!
Het visioen van aug.2018 geeft het begin aan van de laatste Jaarweek.
De eerste 3,5 jaar is begonnen vanaf aug.2018 en zal eindigen op 14 jan.2022.
De tweede 3,5 jaar gaat beginnen vanaf jan.2022 en zal eindigen in juni 2025.
___
De Grote Opwekking vanaf ±14 juli 2021 t/m 14 jan.2022 – (6 maanden)
Armageddon vanaf ±14 jan.2022 t/m juni 2025 – (42 maanden)

Het 1000-jarig vrederijk – De terugkomst van de Heer op de Olijf-berg wordt drie maanden later verwacht in de eerste week van sept.2025.

Vanwege het visioen van de 5 munten is dit het vervolg van de Steekvirus verborgen in de wind.
Verbaasd u zich niet, want erger dan de Coronavirus komt eraan: De Steekvirus!
In de drie jaar voordat de Grote Opwekking gaat beginnen zal er tot twee keer toe een pandemie uitbreken waarvan de eerste al is begonnen.
Coronavirus vanaf 14 dec.2019 t/m ±14 juli 2021. (Totaal 19 maanden)
.
De Steekvirus (!!!)
Broeders en zusters, er zijn twee datums wanneer de Steekvirus zou kunnen uitbreken!
1)_Steekvirus vanaf ±21 mei 2021 t/m ±14 juli 2021 – (Totaal 8 weken) of…
2)_Steekvirus vanaf ±9 juni _2021 t/m ±14 juli 2021 – (Totaal 5 weken)

Ongeveer 19 maanden voordat de valse Profeet zich op ±14 aug.2021 zal openbaren, zal er tot twee keer toe een pandemie uitbreken, waarvan de laatste zéér ernstig zal zijn. Bereidt u voor!

(Visioen) Vijf munten
Drie en twee kromme munten, totaal 5 munten.

Dit visioen heb ik gekregen op donderdag 21 mei 2020 om 03:58 uur in de nacht.

Wat eraan vooraf ging
Tot vijf keer toe ben ik naar een gemeente geweest waar een Evangelische Dienst in een Hotel werd gehouden. Bij de balie kreeg ik 3 munten, voor de slagboom, om de auto op de parkeerplaats te kunnen zetten.
___
Het visioen begon toen ik aan dat Hotel moest denken en de drie munten die ik van de receptioniste had gekregen. Vreemd genoeg bevond ik mij daarna plotseling, van het een op het andere moment, in een klein Chinees Restaurant.
Toen ik daar binnenkwam zaten er vijf mensen. Drie tafels waren, tegen elkaar, in een halve cirkel opgesteld. Dat vond ik vreemd. De andere 8 tafels waren niet bezet. Er stonden daar in totaal 10 tafels. Het bijzondere was, dat de drie tafels allemaal scheef stonden. Toen kwam een Chinese man naar mij toe en ik pakte de drie munten en gaf dat aan hem. Ondanks het feit dat ik maar drie munten had, waren er plotseling vijf munten!

Maar… waar komen, tot mijn grote verbazing, zo plotseling die andere twee munten vandaan? Hoe dan ook, die twee munten waren behoorlijk krom. De Chinees vroeg mij wat hij daarmee aan moest en… toen was het visioen weg! Het visioen was weg omdat ik mijn ogen opendeed en heel graag wilde zien waarom de twee munten zo krom waren. Zo levendig was dit visioen!

Visioen berekend
Totaal was ik maar vijf keer voor het evangelie in dat Hotel geweest. Bij de Chinees waren vijf mensen aan één lange tafel. Twee mensen zaten naast elkaar en ±1,5 meter verder weer twee mensen en tegenover hun nog één persoon, totaal vijf en ik gaf de Chinees vijf munten.
De middelste tafel geeft de afstand aan van 1,5 meter en dat duidt erop dat het hier om de Coronavirus pandemie gaat die al enige tijd aan de gang is en zal totaal 19 maanden duren. (Vanaf 14 dec.2019 t/m ±14 juli 2021)
___
Wat mij direct opviel was, dat de tafels van links naar rechts, tegen elkaar, als een halve cirkel in het rond waren opgesteld. De betekenis daarvan gaat de wereld aan.
De 8 lege tafels stellen de 8 weken voor en moeten vanaf 14 juli 2021 worden teruggerekend.
De 7 mensen in het Chinees Restaurant stellen de 7 dagen voor van één week.
Vanaf 21 mei plus 8 weken of 54 dagen verder is ±14 juli 2021.
(Vanaf ±14 juli 2021 begint de Grote Opwekking)
___
Coronavirus vanaf ±1 dec.2019 t/m ±14 juli 2021 (19,5 maanden)

Steekvirus vanaf ±21 mei 2021 t/m ±14 juli 2021 (8 weken)

Vijf maanden voor de Grote Opwekking
Toen ik binnenkwamen gaf ik de Chinees vijf munten in plaats van drie. Het getal vijf verwijst, zoals gewoonlijk weer, naar de laatste vijf maanden vóór dat Armageddon op 14 jan.2022 gaat beginnen. Alle andere visioenen verwijzen ook naar deze laatste vijf maanden!

De laatste zes maanden (180 dagen) gaan de Grote Opwekking aan, dat vanaf ±14 juli gaat beginnen. De Openbaring van de valse Profeet zal beginnen van 14 aug.2021 en zal met zijn dood eindigen tussen 11 en 14 jan.2022. Daarna begint Armageddon!

Twee kromme munten
Het visioen begon in een Hotel, die overal in de wereld zou kunnen staan en eindigde in een Chinees Restaurant. Van de vijf munten waren er twee krom en daar gaat het nu juist om, wat zou dat toch betekenen? Twee kromme munten. Hoe en waar moest ik in hemelsnaam beginnen?
Een ding was absoluut zeker, dit gaat de Coronavirus aan die in China is begonnen (Covid-19). De andere zou de Steekvirus kunnen aangaan.

De Heer wilde mij met dit visioen wat doorgeven en iets laten zien.

Waarom ik dit visioen heb gekregen
De gehele verdere dag was ik daarmee bezig om in gebed dit visioen van de vijf munten te berekenen en plotseling zag ik het!
Broeders en zusters, nog dezelfde dag heeft de Heer mijn gebed verhoord.
(Dat was op donderdag 21 mei 2020 om 18:42 uur in de avond)

De twee munten die krom zijn, stellen de twee pandemieën voor die nog voor de Grote Opwekking zullen plaatsvinden. Het zijn twee pandemieën aaneengesloten!


Korte versie: YouTube (4:47) Zonder vertaler

“PREPARE For The Next Pandemic”

Sadhu Sundar Selvaraj
Lange versie: YouTube (33:15) Met vertaler.
Lange versie: YouTube (8:20) Met vertaler.
(Deze Profetie heeft Selvaraj ontvangen op 11 apr.2020)
Zie: Gedeelte uit de Preek (Vanaf 9:50)
Lange versie: YouTube (35:16) Met vertaler.
___
Pastor Joseph Sweet (Lancaster – Californië)
Sadhu Sundar Selvaraj zei tegen hem dat er een virus zal komen, erger dan de Coronavirus.
Pastor Joseph Sweet schrok en vertelde dat John Paul Jackson in het jaar 2012 dezelfde Profetie had ontvangen. De Heer vertelde hem dat er tot twee keer toe een pandemie zou komen.
De eerste zal niet zo een grote angst te weeg brengen, want de mensen veroorzaken meer angst dan de virus zelf. Maar de tweede zal serieus zijn, erger dan de Coronavirus!

(De Steekvirus wordt verwacht vanaf 21 mei 2021 t/m ±14 juli 2021)

(Vanaf 14:57) Jezus, gaf in 2012 aan John Paul Jackson door dat in het jaar 2020 tot 2 keer toe een pandemie zal uitbreken: “Er zal een pandemie uitbreken. De eerste pandemie zal onder de mensen enige angst brengen, maar de tweede pandemie zal serieus zijn.”

Het zal 1000 keer erger zijn dan de Coronavirus!

De eerste pandemie (Coronavirus) heeft onder de mensen al heel wat angst teweeg gebracht, omdat dit virus onzichtbaar is en… het is nog niet voorbij. Het is een sluipmoordenaar en gaat van mens tot mens. Maar… de Coronavirus is nog niets vergeleken met wat er nog komen gaat: De Steekvirus!
___
(Habakuk 3:5) “Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet.”

(Dit vers gaat de Steekvirus aan!)


John Paul Jackson – Perfect Storm
Coronavirus In Prophecy – Two Pandemics Are Coming
(Recorded Oct 4, 2012 Prophecy) – YouTube (20:23)
De Heer geeft bijzonderheden door die eraan komen.

Deze profetie kwam ACHT JAAR vóór de aanhoudende uitbraak van het Coronavirus.

Social distancing: 1,5 meter Concentratiekamp
Bron: Death of 1/4 of the Earth’s population (PDF) 10 april 2020 – YouTube (12:52)
Jezus: “Je bent gescheiden van je familie en degenen van wie je houdt. Op dit moment bereiden de regeringen zich voor op een staking. Ze willen maximale schade, niet voor zichzelf, maar voor jou.”
De staking, waar de Heer het hier over heeft, gaat de wereldwijde Lockdown aan.
(Quarantaine tijd: Twee weken thuisblijven.)
Besmet zijn is nog niet ziek zijn. Door de 1,5 meter en eventuele flinke boete wordt machtsmisbruik gepleegd. Als je griep hebt kun je daar ook anderen mee besmetten.

Vrijwel alle landen in de wereld zijn sinds de 2e wereldoorlog, en vooral door de Coronavirus, nog nooit zo snel en vakkundig kapot gemaakt als door regeringen en de Media. (Fake News)

Satanische Wereld Orde
Het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Iedereen heeft lak aan de Lockdown en de 1,5 meter tirannie. De economie gaat ten gronde!
Critici stellen dat de Regeringsleiders veel te veel op de rem staan als het om de Coronavirus gaat en dat de economie snel opgestart moet worden voordat het te laat is.
Alle seinen staan op rood. De democratische rechtsstaat bestaat in feite niet meer en de dictatuur van de valse Profeet komt eraan. Er zal een Wereldregering komen, de NWO, onder leiding van de valse Profeet.
Alle regeringen staan onder leiding van de Satanische Wereld Orde, zonder dat ze het zelf weten. Ze handelen onbewust naar hun eigen ondergang toe.
Door de 1,5 meter Lockdown hebben velen geen enkel positief besef meer over de toekomst.

Uiteindelijk zal de Grote Opwekking, of de Derde Wereldoorlog, de mensheid weer tot inzicht brengen.

Als we niet snel weer gaan werken wordt de impact op de economie erger dan de pandemie zelf.

De 1,5 meter Lockdown moet zo snel als maar kan worden opgeheven waarna de economie weer even kan herstellen. Het zou helaas maar voor even zijn, want wat er daarna komt slaat de wereldeconomie totaal lam. De Steekvirus!


Another Virus Worst Than Coronavirus is Coming

Steekvirus bewogen door de wind
– Erger dan Coronavirus –
.
De volgende pandemie – Weer een oordeel Gods
De Steekvirus is onzichtbaar en verborgen in de wind.
God de Vader: “Een andere Grote wind zal over de wereld komen!”
Sadhu Sundar Selvaraj
(Een ander virus komt eraan en het is erger dan het coronavirus)
YouTube (3:08:00) Full Video – Start vanaf (1:20:00)
___
Vanaf ±21 mei t/m ±14 juli 2021 komt er nog een veel grotere pandemie aan dat als een storm op de mensen zal worden losgelaten: De Steekvirus. Anders dan de Coronavirus is de Steekvirus niet besmettelijk maar juist des te dodelijker!
Deze Horror Steekvirus komt, van het ene op het andere moment, van alle uithoeken van de wereld op de mensen af en zal iedereen treffen die daarmee in aanraking is gekomen.
(Jeremia 25:32) “Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde.”
Jezus: “De komende oorlog zal verwoestend zijn.”

De Heer heeft het hier over de Steekvirus: De Grote wind!

200 tot 350 miljoen
De Grote wind gaat de Steekvirus aan
Sadhu Sundar Selvaraj zei tegen Pastor Josef Sweet (Lancaster/Californië) dat er een virus zal komen, erger dan de Coronavirus en John Paul Jackson zei dat de tweede pandemie serieus zal zijn, meer nog dan de eerste pandemie. Aan de hand van dit gegeven kwam ik met mijn berekening tot een verschrikkelijk groot aantal doden. Ongeveer 200 tot 350 miljoen mensen zullen door toedoen van de Steekvirus sterven.
Dit vermoeden kwam bij mij binnen op woensdag 15 april 2020 om ±15:00 uur.
Heeft de Heer mij dit echt ingegeven of heb ik mij misschien vergist?
___
Broeders en zusters, deze datum is een vermoeden. Er zijn namelijk 2 datums!

De 1e mogelijkheid zou kunnen zijn vanaf 21 mei 2021 en de 2e vanaf ±9 juni t/m ±14 juli 2021.

1000x erger
Aan de Coronavirus zullen wereldwijd ±4 miljoenen mensen sterven, maar de Steekvirus is 1000x erger! Ongeveer 200 of 350 t/m 500 met een piek van 800 miljoen!
Broeders en zusters, maar dat is 10x zoveel dan wat ik in eerste instantie had berekend. Het is haast niet te geloven. Laten we nu maar hopen dat ik het niet zo goed heb gezien, want deze aantallen kwamen alleen vroeger voor maar toch zeker niet in deze moderne tijd.
Hoe dan ook, de Steekvirus zal dood en verderf brengen, bereidt u voor!

De Steekvirus is weer een andere nieuwe, zeer gemene, virus en is 1000x erger dan de Coronavirus. Verwacht wordt dat tussen de 350 en ±500 miljoen mensen zullen sterven! Met zo een groot aantal stort de economie in.

De Steekvirus een 100% dodelijk gevaar
De Heer: “Er zal een virus komen waar geen geneesmiddel voor gevonden kan worden.”
Het is vrijwel zeker dat de Heer daarmee de Coronavirus heeft bedoeld, want van de 6 of 7(?) vaccins is er niet één bij die 100% betrouwbaar is.

Hoe dan ook, de Coronavirus is zeer besmettelijk, maar de Steekvirus is een serieus probleem dat niet uitgeroeid kan worden. Het is namelijk niet overdraagbaar en is ook niet besmettelijk.

De hongerdood

Het volgende is een vermoeden. Ongeveer 200 miljoen doden door de Steekvirus plus(!) miljoenen doden meer door de hongersnood. Velen zullen thuis de hongerdood sterven. Vanwege de ernst van de Steekvirus durven vele mensen hun huis niet meer uit te gaan.

De 2e pandemie
Code rood in heel de wereld:
“Als de Steekvirus mij niet doodt, zal de honger mij wel doden.”

Ongeveer 200 miljoen mensen zullen sterven door de Steekvirus en vele miljoenen door de hongerdood.

De Steekvirus!
.
De Heer wees mij erop dat er al twee zeer grote pandemieën waren geweest. De eerste in Europa met de Zwarte Dood en de tweede was de Spaanse Griep in de hele wereld! Deze twee pandemieën waren zeer besmettelijk en gingen van mens tot mens.

Ten tijde van de Zwarte Dood (1347-1352) waren er niet zoveel mensen op de aarde, met de Spaanse Griep (1918-1919) was dat al ±1,5 miljard!

De Steekvirus die er nu aankomt heeft, in de geschiedenis van de mens, wellicht nog nooit bestaan. Er zijn daarover in ieder geval geen aantekeningen van gemaakt. Vergeleken met de aantallen van vroeger hebben we nu al bijna 8 miljard(!) mensen op de aarde.

Toen de Heer mij dit liet zien kwam ik direct al uit op ongeveer 20 tot 50 miljoen doden, maar het zou even zo goed ook 200 tot 500 miljoen kunnen zijn!

Opslag 500.000 FEMA doodskisten (Georgia US)
Ongeveer 8 lijken om en om in een doodskist
Overal grote opslag van plastic doodskisten (Amerika)
– De mysterieuze doodskisten van FEMA –
.
FEMA doodskisten
Broeders en zusters, het wordt verschrikkelijk, bereidt u voor!
De Coronavirus is een voorbode en is nog niets vergeleken met wat er in werkelijkheid aankomt: De Steekvirus! Waar moeten zoveel doden dan worden begraven?
(VS ±332 miljoen inwoners) In Amerika hebben ze ±5 miljoen FEMA-doodskisten. Wat hebben ze daar in China? (1,440 miljard inwoners) en India (1,380 miljard)

Wat de Steekvirus binnenkort zal brengen is waarschijnlijk groter dan de Zwarte Dood en de Spaanse Griep bij elkaar! Vroeger waren er niet zoveel mensen op de aarde, maar nu met ongeveer 8 miljard mensen zou het aantal doden niet te overzien zijn.

(VS) Amerika
De regering beweert dat ze er zijn voor militairen die tijdens de actie om het leven komen. Maar er zijn meer FEMA-doodskisten dan er militairen zijn in heel Amerika! Nee, de ±5 miljoen FEMA-doodskisten zijn er niet voor de militairen, dat is vrijwel zeker.
(5 miljoen keer ±8 lijken = 40 miljoen)

Het Amerikaanse leger heeft ±475.500 soldaten in actieve dienst, 540.000 reservisten en 195.000 reserve eenheden. Totaal ±1.210.500 soldaten.

Het mysterie van de FEMA-doodskisten
In elke FEMA-doodskist kunnen ongeveer 8 lijken, om en om, erin worden geplaatst. De mysterieuze doodskisten zullen in eerste instantie gebruikt worden voor de slachtoffers die door de Steek virus zijn gedood. Maar, waarvoor de plastic doodskisten echt bedoeld waren, gaan vooral alle christenen aan die door de Guillotine gedood zullen worden. De doodskisten zijn uiteindelijk niet voor de soldaten bestemt, want ze vertegenwoordigen FEMA!

Zie: The Conspiracy of Fema Camp CoffinsYouTube (9:51)

FEMA gevangenkampen – (Federal Emergency Management Agency)

Er zijn meer dan 800 FEMA gevangenkampen in de Verenigde Staten! Ze worden fulltime zwaar bewaakt door de Nationale Garde, maar zijn de hele tijd leeg! Deze kampen worden pas beheerd als de staat van beleg in de Verenigde Staten van kracht wordt. Met een simpele opdracht van de president kan de staat van beleg worden uitgevoerd.

350 miljoen
Deze zeer grote plastic doodskisten zijn er eigenlijk alleen maar om twee redenen, waarvan zelfs de Amerikaanse regering nog niet eens weet waarvoor ze uiteindelijk gebruikt zullen worden.
___
1)_De Steekvirus ±200 t/m 500 miljoen doden. Maar ik ga uit van ±350 miljoen, want aan de hand daarvan heb ik het visioen van de vijf munten gekregen.
(Steekvirus vanaf ±21 mei 2021 t/m ±14 juli 2021)
Deze Steekvirus bestaat nog niet, maar komt eraan!
___
2)_De drie duistere dagen ±3,3 miljard doden.

(Vanaf 13 april 2022 t/m 16 april 2022)

Bereidt u zich voor
Vele mensen, maar vooral christenen, weten nog niet wat er allemaal op hun afkomt.

De Coronavirus en de Steekvirus zullen plaatsvinden in de eerste 3,5 Jaar van de laatste Jaarweek en de drie duistere dagen in de laatste 3,5 jaar van Armageddon.

Europa – De Zwarte Dood (1347-1352)
75 tot 200 miljoen doden
(1349) De grootste pestepidemie uit de Europese geschiedenis
De Zwarte Dood is de naam voor een pandemie die van 1347 tot 1352 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking.

De epidemie werd veroorzaakt door de pestbacterie en kostte wereldwijd tussen de 75 en 200 miljoen mensen het leven. De pest, die in de middeleeuwen de Zwarte Dood veroorzaakte, bleef nadien nog eeuwenlang door sudderen in Europa.

Spaanse griep (1918-1919) 100 miljoen doden
Noodhospitaal – Funston, Kansas (US)
De Spaanse griep was een beruchte griep-pandemie in de jaren 1918-1919.
Deze wereldwijde pandemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens.
Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1.
___
(Foto links) Hoe de Spaanse griep 100 jaar geleden tientallen miljoenen levens eiste.

(Foto rechts) Een noodhospitaal tijdens de griepepidemie van 1918 in Camp Funston, Kansas (US).

Evolutie wereldbevolking max. 8 miljard
In 1804 waren er voor het eerst meer dan één miljard mensen op aarde. In 1927 was dat aantal verdubbeld tot twee miljard en in 1960 passeerden we de drie miljard. Vier miljard werd bereikt in 1974, vijf miljard in 1987 en zes miljard in 1999. In 2011 gingen we over de zeven miljard en in 2023 zou het acht miljard kunnen zijn.

Zie: World Population ±7,794 miljard – (Juni 2020)

We leven nu in het decennium (2011-2021) met de grootste gemiddelde absolute toename richting acht miljard.

Maar… zover zal het niet komen, want met de tweede pandemie op komst en de drie duistere dagen, zullen er al meer dan 2,6 miljard mensen zijn gedood. Daar komt nog bij, de één miljard die Satan binnen 48 uur zal doden en de één miljard die Jezus met de Opname van de aarde zal wegnemen. Totaal 4,6 miljard!

De Opname
Zie berekening details in volgorde van het gebeuren zelf:
(Vanaf ±21 mei t/m ±14 juli 2021) De 2e pandemie 200 tot ±350 miljoen doden.
___
(13 april 2022) De 1e Opname 3 miljoen 1e groep Bruiloftsgasten, ±620 miljoen kinderen, ±100 miljoen zwaar gehandicapte mensen. (Totaal 720 miljoen)
(Vanaf 13 t/m 15 april 2022) Van deze drie duistere dagen dood Satan binnen 48 uur, van de eerste twee dagen, nog eens 1 miljard die hem toebehoren. Al deze mensen zijn thuis als ze worden gedood.
(Vanaf 13 t/m 16 april 2022) Drie dagen duisternis ±2,3 miljard doden. Al deze mensen leven in de buitenlucht en in open huizen.
(16 april 2022) De 2e Opname 300 miljoen 2e groep Bruiloftsgasten.
(720+300= Totaal 1,020 miljard)
___
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Totaal 4,6 miljard mensen leven dan al niet meer op de aarde.

Zie details: Opname één miljard – (Niemand wil achterblijven)

Wereldwijd miljoenen doden
Begin Steekvirus vanaf ±21 mei 2021 t/m ±14 juli 2021 – (Totaal 8 weken!)
Alle mensen worden gedwee bij het zien van zoveel miljoenen doden.

Wat is er aan de hand? Is Armageddon al begonnen? Waar is de Antichrist?

Jezus: “Schiet op en bereidt je voor!”
(Dit gaf de Heer mij in op zondag 24-05-2020 om 6 uur in de morgen)
Dit zou nog weleens te maken kunnen hebben met de Steekvirus die eraan komt.
Schiet op heeft te maken met al mijn schrijfwerk en bereidt je voor gaat de Steekvirus aan.
Het is ook belangrijk voor tenminste 5 á 8 weken eten en drinken in te slaan.

Broeders en zusters, we moeten ons voorbereiden, want de Steekvirus is een serieus probleem!


Coronavirus – Grote toestroom ambulances voor de ingang Ziekenhuis (Rusland)

Voorbeeld van wat de Steekvirus brengen zal
File van ruim 80 ambulances voor een Ziekenhuis
Coronavirus Rusland: Ambulances schuiven aan.

Op de beelden van Navalny is te zien hoe een lange rij ziekenwagens staan te wachten bij het ziekenhuis, in totaal meer dan 80. Bij sommige ambulances staat het ziekenhuispersoneel gewoon even buiten te wachten.

Ambulances in de rij – Medisch Hulpverleenster wacht buiten (Rusland)

Colonne vrachtwagens met Coronadoden

Wat in Italië is gebeurd zal straks met de Steekvirus over de hele Wereld plaatsvinden


Bereidt u voor op de Perfecte Storm
– De Steekvirus –
.
John Paul Jackson: The Coming Perfect Storm (20202021)

In okt.2007 moet John Paul Jackson dit visioen al hebben ontvangen, want hij kwam er pas mee naar buiten in aug.2008 en vertelde dat deze Perfecte Storm in 2020 zal plaatsvinden. Maar hij kwam pas in het wereldnieuws in april 2012.

The Perfect Storm
De impact op de economie zal door de Steekvirus werkelijk verpletterend zijn!
Oh… mensen van de wereld bereidt u voor, want vanaf 21 mei t/m 14 juli 2021 komt er een nog veel grotere pandemie: De 2e Grote wind of nog beter de Steekvirus!

Anders dan de Coronavirus is de Steekvirus niet besmettelijk maar juist meer dan dodelijk.

Nog niet eerder gezien
(2008) John Paul Jackson had het volgende geprofeteerd: “De Heer vertelde me dat er een pandemie zou komen. De eerste zal klein maar toch verschrikkelijk blijken te zijn, maar de andere zal serieus worden.”
We hebben eerder vreselijke virussen Ebola en de Vogelgriep meegemaakt, maar ze zijn desondanks beperkt in vergelijking met wat de Coronavirus ons nu laat zien. Het Coronavirus is om de een of andere reden zeer ernstig gebleken en verspreidt angst op een manier zoals we dat nog niet eerder hebben gezien.

De angst is besmettelijker dan de virus zelf.


Naamloze massa graven in Barangay Basper – Tacloban City (Indonesië)

Maak je gereed voor de volgende pandemie

Let goed op het volgende:
Bij deze geeft ik alleen de bekende ziekten aan die veelvuldig in het nieuws waren.
(774 doden)

De SARS-epidemie 2002-2004 koste in 29 landen 774 doden.

(11.000 doden)
De Ebola-virusziekte (EVD) van 2013-2016 die 3 landen in West-Afrika trof.

De EVD veroorzaakte in totaal meer dan 11.000 doden in 10 landen.

(284.000 doden)

De wereldwijde pandemie van H1N1 “Mexicaanse griep” uit 2009-2010. Daarbij waren tussen de 700 miljoen en 1,4 miljard mensen besmet en er vielen ongeveer 284.000 doden.

(250.000 tot ±500.000 doden)

De Seizoensgriep, die de WHO jaarlijks schat, veroorzaakt ongeveer 250.000 tot ±500.000 doden.

Aids/HIV (770.000 tot 1 miljoen doden)
Totaal aantal besmettingen Aids wereldwijd
Wereldwijd zijn er 37,9 miljoen mensen met HIV, volgens cijfers van UNAIDS uit 2018.
In 2018 zijn er 770.000 mensen gestorven aan de gevolgen van AIDS.
De besmettelijke ziekte Aids (HIV) met ongeveer 1 miljoen doden per jaar.

De meeste nieuwe HIV-infecties zien we in Zuid-Afrika, Kenia, Tanzania, Mozambique, Zambia en Brazilië.

TBC (Jaarlijks 1,5 miljoen doden)

Sinds januari 2012 is de ernstigste wereldwijde pandemie de aanhoudende Tuberculose (TBC) pandemie die ongeveer 10 miljoen mensen per jaar besmet met jaarlijks ±1,5 miljoen tbc-doden. Deze statistieken maken dat TBC tot de besmettelijkste ziekte behoort, die zelfs hoger is dan de AIDS (HIV) met ongeveer 1 miljoen doden per jaar.

(Jaarlijks 7 tot 8 miljoen hongerdoden)
Een nieuwe pandemie zou ook wel dat van de wereldwijde hongersnood kunnen zijn.
Ongeveer 800 miljoen mensen op de wereld lijden honger en hebben niet voldoende eten.

Jaarlijks zijn er 7 tot 8 miljoen hongerdoden en dit aantal neemt toe, vooral in Afrika.

(20 tot 100 miljoen doden)
De Spaanse griep was een beruchte griep-pandemie in de jaren 1918-1919.
Deze wereldwijde pandemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens.
Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1.

Ten tijde van de Spaanse Griep (1918-1919) leefden er toen ongeveer ±1 miljard mensen op de aarde en nu (2020) al bijna 8 miljard!

(75 tot 200 miljoen doden)
(1349) De grootste pestepidemie uit de Europese geschiedenis

De Zwarte Dood is de naam voor een pandemie die van 1347 tot 1352 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte. De pestbacterie kostte wereldwijd tussen de 75 en 200 miljoen mensen het leven.


Twee keer een pandemie 2020 – 2021
Coronavirus – Steekvirus
.
De 2e pandemie is er een van Vuur
Jezus: “Dit [Corona-] virus is nog niets vergeleken met wat Ik in de wereld ga sturen.”
Wat de Heer naar de wereld zal sturen is de Steekvirus!
Ooh… broeders en zusters, bergen jullie je maar, want wat er dan aankomt is door de mens niet te bevatten en werkelijk verschrikkelijk!
De zonden vandaag de dag zijn 1000-den keren erger dan toen in Sodom en Gomorra.

Zie: (PDF) Transcript 10 April, 2020 by Sara Ayin.

(±4 miljoen doden)
Coronavirus – (Covid-19) Voorbode
Omdat de Coronavirus (pandemie) over de hele wereld ongeveer 20 maanden zal duren zou het aantal van ±4 miljoen kunnen oplopen tot ±4,5 miljoen doden of meer. Dit is een voorlopige schatting.

De Coronavirus is een voorbode en is nog niets vergeleken met wat er in werkelijkheid zal aankomen: De Steekvirus!

De mens tart God de Vader
In Zijn toorn en in Zijn grimmigheid heeft Jahweh(God) de steden Zeboïm, Adama, Sodom en Gomorrah omgekeerd om de slechtheid van hun inwoners. Net als toen zal God de Vader ook nu weer Zijn maatregelen moeten nemen en zal met de Corona- en de Steekvirus oorlog voeren tegen de mens. Maar nu pakt God de Vader de hele wereld aan!
___
Zie Video: Sodom was echt en het gebeurt weer! – YouTube (55:22)
Zie in deze video: De mens zeer verderfelijk. Jezus: “Niet één mens is zonder zonde.”

(Rom.3:23a) “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods…”

De virus-oorlog

(De Eindtijd) De oorlog gaat in feite de Corona- en de Steekvirus aan die God de Vader op de mens zal loslaten waarvan de Coronavirus al aan de gang is, dit vanwege de zeer ernstige zonden van de mens. De aarde is geen plaats van rust en vrede. Het is een slagveld waarin Satan en zijn demonen de overhand hebben.

Dit gedeelte gaat de Coronavirus aan
De mens overvallen door de Coronavirus
Jezus: De oorlog die eraan komt, verwacht niemand. We zitten tenslotte allemaal samen in deze crisis, toch? Nee! Je bent niet samen in deze crisis. Je bent gescheiden van je familie en degenen van wie je houdt. Op dit moment bereiden de regeringen zich voor op een staking. Ze willen maximale schade, niet voor zichzelf, maar voor jou!”
De Heer heeft het hier over de 1,5 meter Concentratiekamp Lockdown-tirannie.

Covid-19 vanaf ±14 dec.2019 t/m 14 juli 2021 – (Totaal 19 maanden)

Dit gedeelte gaat de Steekvirus aan
Jezus: “De komende oorlog zal verwoestend zijn. Dus het is absoluut noodzakelijk dat je nu tot Mij komt, omdat je misschien geen tijd hebt wanneer het uitbreekt, als de angst zich nestelt. Met de oorlog worden grote natuurrampen verordend om over de aarde te komen. Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade.”
___
De komende oorlog gaat zonder twijfel het Corona- en de Steekvirus aan. Het is beslist geen Wereld Oorlog zoals de 1e en de 2e Wereld Oorlog. Dat is te merken aan het volgende:
_ wanneer het uitbreekt – Gaat de Steekvirus aan.
_ als de angst zich nestelt – De angst dat de Coronavirus heeft gebracht wordt nog erger!
_ grote natuurrampen – (???) Miljoenen lijken op de weg zorgen voor problemen.
_ over de aarde te komen – Dit gaat de Steekvirus aan door de wind bewogen.
_ Deze oordelen – De Coronavirus en de Steekvirus zijn oordelen Gods.
___
Jezus: “Ze zullen één-vierde van de wereldbevolking verwijderen, de meeste van hen is Mijn volk, zodat ze het beest niet zullen zien.” – Met …verwijderen… wordt waarschijnlijk doden gedoeld.

Dit beest, waar de Heer het over heeft, is de valse Profeet! Dat betekent dat de Virus-Oorlog nog voor aug.2021 zal plaatsvinden en deze oorlog is de Coronavirus en de Steekvirus.

(Update 10-06-2020)
Aanvankelijk had ik geschreven dat de Coronavirus niets met de twee oordelen van doen heeft. Maar, dat lijkt er nu wel degelijk op, omdat er namelijk tot twee keer toe een pandemie zal uitbreken. De Corona pandemie is de eerste van de twee en is nog aan de gang. De andere gaat de Steekvirus aan.
De Coronavirus zou één van de twee extra oordelen kunnen zijn, die de Heer aan de zeven Bazuinen heeft toegevoegd. Al tijdens de eerste 3,5 jaar van de laatste Jaarweek zijn vele landen in Lockdown. Deze Coronavirus (Covid-19) zorgt er wel voor, dat de mensen zich onbewust gaan voorbereiden op dat wat er in werkelijkheid op hun af zal komen, de Steekvirus!
___
Vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer nog twee extra oordelen eraan toegevoegd.
Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.
Deze twee Oordelen zouden nog weleens de Corona- en de Steekvirus kunnen zijn.

Tot zover deze Update.


200 t/m 350 miljoen
Binnen 8 weken

Wereldwijd ongeveer 350 miljoen doden

De 2e Grote wind – Steekvirus
(Vanaf 21 mei 2021 t/m 14 juli 2021)
(200 tot 350 miljoen doden)
(Wereldpopulatie ±8 miljard) Vergeleken met vroeger (in 1804 ±1 miljard mensen) is het best mogelijk dat dit aantal (500 miljoen) gemakkelijk gehaald zou kunnen worden. Maar ik ga uit van ±350 miljoen, want aan de hand daarvan heb ik het visioen van de vijf munten gekregen.
___
(Habakuk 3:5) “Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet.”
(Jeremia 25:32) “Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde.”
.
Deze twee verzen gaan de Coronavirus en de Steekvirus aan. De Coronavirus werkt gelijk de pest en gaat van volk tot volk, of van land tot land. Er zijn landen waar helemaal geen besmetting van het Coronavirus aanwezig is. De koortsgloed gaat de Steekvirus aan en brengt de mens een zeer hoge koorts ten dode toe.
Een zware storm gaat de Steekvirus aan. Hieraan is al overduidelijk te zien dat het om twee oordelen Gods gaat, die de mensen bewust moeten maken in wat voor een tijd we leven en dat we nu al in de eindfase van de Eindtijd zijn aangekomen.
.
Als de Tuberculose (TBC) pandemie al als zeer ernstig is beschreven, wat dan als het om de Steekvirus gaat! Het zal vanaf 21 mei of vanaf 9 juni t/m 14 juli 2021 vanuit alle uithoeken van de wereld op de mensen worden losgelaten.
.
(!!!)
(Jeremia 25:33) “En zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeen verzameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.”
Broeders en zusters, hebben jullie enig idee wat hier precies met dit vers wordt bedoeld?
Vele 10-tallen miljoenen mensen zullen door de Steekvirus gedood worden van het ene einde der aarde tot het andere. Er zal geen tijd zijn om te rouwen.
.
Omdat de Steekvirus ongeveer 8 weken zal duren zou het aantal doden kunnen oplopen van ±20 tot 50 miljoen. Maar, het zou ook 10x zoveel kunnen zijn van 200 tot 500 miljoen! (Dit is een voorlopige schatting)

Vanaf alle ziekenhuizen in de wereld zullen, net als met de Coronavirus, ontelbare vrachtwagens af en aan rijden, want buiten heerst de Steekvirus!

De Steekvirus met warm weer het ergst
De meeste doden zullen vallen in landen waar het heel warm kan zijn zoals: India, Bangladesh, Pakistan, China en de daar omliggende landen. Daarna in heel Afrika. Dan in Zuid-Amerika, Australië, Indonesië, enz. enz.

In Europa, Noord-Amerika en Rusland enz. zullen de minste doden vallen. Dat komt omdat daar in de meeste huizen de ramen helemaal afgesloten kunnen worden en in warme of tropische landen zijn het vaak open ramen waar de wind doorheen kan waaien.

Microbom
De Steekvirus is in feite een kleine onzichtbare Microbom en vreet zich ongemerkt in de huid en explodeert en voelt aan alsof de mens door een spijker- schietpistool of een Dart-pijl is getroffen.

De virus injecteert vervolgens zijn eigen gif in de bloedbaan waar het zich daarna heel snel vermenigvuldigd. Dat is te merken vanwege het feit dat de virus, vanaf de wond, in de bloedbaan begint te branden als vuur! Het zal hoge koorts en zware hoofdpijn brengen dat vrijwel direct daarna de dood tot gevolg hebben.

Beschrijving Steekvirus
Het is als Aids, maar dan in het bloed. Aids op de huid kun je afwassen, maar niet de Steekvirus. De Steekvirus kleeft en hecht hecht met de aanraking vrijwel direct aan de huid van de mens en smelt als het ware onmerkbaar door de eerste en tweede graad van de huid heen.

Zodra dan de Steekvirus in aanraking komt met het bloed, explodeert het groeitempo. De temperatuur loopt snel op tot ver boven de 40 graden(!) en zorgt voor ondraaglijke hoofdpijnen met de dood tot gevolg.


Drie duistere dagen

(Vanaf 13 t/m 16 april 2022)

(1 miljard doden)*
(Vanaf 13 t/m 16 april 2022)
Met de Steekvirus ±350 miljoen doden en door de honger nog eens miljoen meer. Vanwege de ernst van de Steekvirus durven vele mensen hun huis niet meer uit te gaan.
Van de ±7,8 miljard, die er op de aarde waren, zullen er dan nog ±7 miljard mensen over zijn.
___
*) Direct na de 1e Opname, op 13 april 2022, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood die hem toebehoren. Al deze mensen zijn thuis en zullen in hun slaap worden gedood.
Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft met de 1e en de 2e Opname de Zijnen opgenomen (±1 miljard) en Satan dat, wat van hem is. Blijft over ±5 miljard.

Zie: Wereldbevolking

(±2,3 miljard doden)
(Vanaf 13 t/m 16 april 2022)
Drie Duistere dagen ±2,3 miljard doden. Al deze mensen leven in de buitenlucht en in open huizen.
Profetie Marie-Julie Jahenny(8 dec.1882)
“De aarde zal worden als een enorme begraafplaats. De lichamen van de goddelozen en rechtvaardigen zullen de grond bedekken. Driekwart van de wereldbevolking zal verdwijnen.”
___
Op het moment dat de drie dagen Duisternis zullen plaatsvinden zal, in een ondeelbaar ogenblik, de 1e Opname plaatsvinden. Dan breekt, in de drie dagen Duisternis, de Horror, dood en verderf los die precies 72 uur zal duren en waarin ongeveer 2,3 miljard mensen zullen worden gedood.
Dan zal aan het einde van de drie dagen Duisternis de 2e Opname plaatsvinden. In precies 72 uur, van de drie dagen Duisternis, zullen van de 7 miljard ongeveer 4,3 miljard mensen niet meer op de aarde leven.
(Satan dood binnen 48(!) uur ±1 miljard mensen. Zijn aanhangers (duivels en demonen) 2,3 miljard is totaal 3,3 miljard doden en de Heer neemt met de Opname ±1 miljard mensen op. Totaal 4,3 miljard)

Op de aarde blijven er dan nog over: ±3,2 miljard mensen.

(±3,2 miljard doden)
(Vanaf mei of juni 2021 t/m juni 2025)
Armageddon - De laatste veldslag
(Openb.9:15) “En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.”
Binnen enkele jaren wordt er nog eens een vierde deel van de mensen uitgeroeid (Openb.6:8). Dit ten gevolge van oorlogen, epidemieën en het in verval raken van de maatschappij. Al deze dingen zullen een natuurlijke reactie zijn op de oorlog in het Midden-Oosten.

De wereld is met afschuw vervuld!

Na de slag, in het dal van Armageddon, zal Jezus op de Olijf-berg terugkomen. Met dat dit gebeurd, sterven al de overige mensen, die voor het nr.666 hebben gekozen. Naar verwachting zullen er dan nog ongeveer 100 miljoen mensen op Aarde aanwezig zijn. Maar, dat aantal zou nog wel eens veel minder kunnen zijn. De Amerikaanse schrijver Hal Lindsey en Jesaja(13:12) spreken zelfs van 50 miljoen! Zie boek: Blz.27/28 – De Heer tegemoet.
___
Van de overige ±3 miljard zullen er uiteindelijk maar 40 tot 50 miljoen zijn die Armageddon zullen overleven. Al deze gelukkigen hebben op een of andere manier niet het Laser- Brandcode Teken/Logo (666).
(Dan.12:12-13) “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”
Satan heeft deze kleine groep niet kunnen pakken.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”

Atomair Vuur
De Derde Wereld Oorlog (21 febr.2022) zal een conventionele oorlog zijn zonder Kernbommen. Maar, de vierde Wereld Oorlog (10 apr.2022) zal de wereld in vuur en vlam zetten! Er zullen dan geen overwinnaars zijn. De Derde en de Vierde Wereldoorlog staan zo dicht bij elkaar dat het als één Oorlog gezien zal worden.
Broeders en zusters, dit alles begint nog voordat de 1e Opname op 13 april 2022 zal plaatsvinden.
___
De Eindtijd loopt af op 14 jan.2022

Vele christenen moeten zich nu al voorbereiden met wat Armageddon hun brengen zal, want de wijze en manier waarop de Antichrist zich zal openbaren verwacht niemand!


Binnen de 3 dagen van duisternis

– Twee keer een Opname –

(De 1e Opname – 723 miljoen)
(13 april 2022) De 1e Opname
Zie verdeling: Van de één miljard christenen uit de gemeente Laodicea hooguit maar 3 miljoen Bruiloftsgasten en van de kinderen van 0 t/m 7 jaar 600 miljoen. Dit zijn allemaal kinderen van onschuld en hebben zo wie zo het leven.
Van gelovige ouders, waarvan te minste één van hen de onderwaterdoop heeft meegemaakt, ±20 miljoen kinderen van 7 t/m 12 jaar oud, want al deze kinderen zijn door hun gelovige ouders geheiligd.
Daar komen nog bij de 100 miljoen zwaar gehandicapte mensen en kinderen met het downsyndroom van elke leeftijd. Jezus, heeft dit aantal van 100 miljoen aan mij doorgegeven, want dat wist ik niet.
(3+600+20+100)= Totaal 723 miljoen mensen* die met de 1e Opname mee zullen gaan.
___
*) Onder mensen wordt verstaan, groot en klein en zelfs dat wat in de moederbuik in ontwikkeling is! Totaal ±723 miljoen. Op precies dezelfde wijze gaf de Heer mij het jaar en zelfs de maand door van de laatste Bruid en de laatste Oalim waarmee de Eindtijd nu al bijna is afgelopen.

Zie grafiek: Tijdschema/De Zonen Gods

Zie, een uitspraak van de Heer als het om de 1e Opname gaat.
De Heer heeft het hier over de 3 miljoen Bruiloftsgasten.
Jezus: “Uit alle kerken en gemeenschappen zal het slechts een klein hoopje zijn, dat dan waardig bevonden wordt door de Opname te worden weggevoerd naar het Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

Bron: Louise Buchmann (Zwitserland) “Wat de Heer mij liet zien en horen” (blz.27)

Eindtijd bijna voorbij
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Bron: Pastor Sori Park (Zuid-Korea) Dit betekent, dat er wel degelijk christenen zijn die de tijd van het jaar de maand en zelfs de dag weten te herkennen!

(De 2e Opname – 300 miljoen)
(16 april 2022) De 2e Opname
Van de 1,2 miljard uit de grote Opwekking maar 300 miljoen nieuwe bruiloftsgasten. De 1e Opname aan het begin van de drie Duistere dagen en de 2e Opname aan het einde daarvan. De 2e Opname zal tot op de seconde af precies 72 uur later plaatsvinden!
Deze 72 uur of drie dagen gaan de drie Duistere dagen aan.
___
Alles bij elkaar worden opgenomen: (3+300+600+20+100)= Totaal ±1,023 miljoen mensen die met de Opname mee zullen gaan. Dat is iets meer dan één miljard.
Jezus: “Ik neem iets meer dan één miljard mensen op.”
Dit aantal gaf Jezus mij door op zondag 11-06-2017 om 15:43 uur.

Zie details: Opname één miljard – (Niemand wil achterblijven)


Tegelijkertijd met de 1e Opname worden de Duivels uit de hemelse gewesten verbannen

Satan is dan al voor drie maanden op de aarde – Openbaring Antichrist ±14 jan.2022

De Opname niet zoals we ons dat hebben voorgesteld
Binnen drie dagen zal er tot twee keer toe een Opname plaatsvinden!

Jezus, heeft mij dit ingegeven op vrijdag 3 mei 2019 om 16:24 uur.

De 1e en de 2e Opname zal beiden plaatsvinden in het donker
Jezus: “De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.”
De Eindtijd: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Evangelist Choo Thomas (9 febr.2012)

Het teken van Jona
(Matth.12:39-40) Drie dagen lang kleurrijke lichtshow (Aurora’s)
Broeders en zusters, er is dan al drie dagen een lichtshow voordat de 1e Opname zal plaatsvinden.
Jezus: “De hemel zal oplichten* in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden.”
Zie: Alois Irlmaier – (1894-1959) 65 jaar. Drie Dagen Duisternis
___

*) Om verwarring te voorkomen, dit zijn Aurora’s die niet alleen op de Noord- en Zuidpool kunnen worden gezien, maar zullen plaatsvinden over de hele wereld! Dit gebeuren is nog nooit eerder vertoond.

De nacht – (Amos 5:20) Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.”
De dag des Heren. Dit vers gaat de 1e en de 2e Opname aan en betekent, dat de 1e Opname eerst in het begin van deze “drie Duistere dagen” zal plaatsvinden en de 2e Opname pas aan het einde van deze drie Donkere dagen. De Heer heeft het hier over …duisternis… dat daarmee te maken moet hebben.
Mijn vraag: “Heer, waarom duurt het zolang voordat de Opname plaatsvindt?”
Jezus: “Mijn kinderen zijn geestelijk op hun best als ze onder druk gezet worden.”

Dit gaf Jezus mij in op woensdag 04-12-2018 om 11:08 uur.

Kerkgemeenschappen en Gemeenten 20 maanden leeg
De gemeente van Laodicea bloed langzaam dood
In een tijd van 20 maanden zullen er nauwelijks nog diensten worden gehouden, dat komt vanwege de Coronavirus en de Steekvirus. Eerst met de Grote Opwekking zullen de Gemeenten, voor vijf maanden, weer opleven en overvol zijn vanaf aug.2021 t/m de dood van de valse Profeet in jan.2022.
Bij de één miljard christenen die, al voor de Grote Opwekking bij de Heer bekend zijn, komen er met de Grote Opwekking van (Joël 2:28-29) nog eens 1,2 miljard(!) mensen binnen. (Totaal 2,2 miljard). Met dit grote aantal zijn alle gemeenten in de wereld werkelijk overvol, want wat de Coronavirus en de Steekvirus hebben veroorzaakt, stemt de mens tot nadenken.
___
(Joël 2:28-29) “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. [29] Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”
(Matth.22:9-10) “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. [10] En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden.”
Maar… van de één miljard die de Heilige Geest op de kruispunten en de hoeken van de straten heeft binnengehaald, worden er uiteindelijk maar 300 miljoen opgenomen!

(Matth.22:14) “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”

Jezus: “Ik zal plotseling komen met trompetgeschal en het zoete geluid van het Engelenkoor. De lucht zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik terugkeer. Dan zal de hemel oplichten in een veelheid van kleuren, die nooit voordien door de mens gezien werden. Ik zal zichtbaar zijn* voor elke man, vrouw en kind, van elke leeftijd, en er zal hevige emotie zijn, maar ook grote opwinding.”
___
*) Alleen de christenen die met de Opname erbij zijn, zullen Jezus op de wolken zien en aan het einde van de vijfde Bazuin* zal de 1e Opname van de 2 plaatsvinden.
Alle mensen op de aarde zullen het Goddelijk Hart van Jezus kunnen aanschouwen. Dit zal een gebeuren zijn tijdens de globale Aurora’s die precies 72 uur zal duren. Dit zijn de drie dagen van Jona waar de Heer het over had. (Matth.12:38-40) Er zal dan aan de hemel een groot rood kruis te zien zijn. Het rode kruis stelt het Goddelijk Hart voor.
(Een rood kruis – Dat gaf Jezus mij in op dinsdag 23 april 2019 om 14:34 uur)
___
Visioen: Tegelijkertijd zag Alois Irlmaier door de kleurrijke lichtshow (Aurora’s) heen een groot kruis c.q. Christus aan de hemel staan. Het gaat hier om een groot kruis dat van het ene uitspansel tot het andere, door iedereen op de wereld te zien zal zijn. Aan het einde van deze drie kleurrijke dagen vindt de Opname plaats en dan breekt de Hel los: Armageddon!(De drie Duistere dagen)
___
*) Het moment van de 1e Opname, is tevens ook het moment dat de drie Duistere dagen gaan beginnen. De put van de afgrond wordt geopend!
(Openb.9:1-3) En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. [2] En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. [3] En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.”

Zie verder: (Openb.9:4-10) Deze sprinkhanen zullen de mensen pijnigen; vijf maanden lang!


Een generatie precies 73 jaar en 11 maanden

Israël – De vijgenboom generatie
(Psalm 90:10) “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”
(Matth.24:32) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.” – Israël is deze vijgenboom!

(Countdown) Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden en eindigt in jan.2022. Armageddon begint op het moment dat de valse Profeet in de tweede week van jan.2022 wordt gedood.

De Opname vóór 17 april 2022
De Opname wordt verwacht vóór 17 april 2022!
Dat wijst er nu op dat bij God de Vader een generatie op één maand na, bijna 74 jaar is.
(14 mei 1948 t/m 13 april 2022 is 73 jaar en 11 maanden)
(Matth.24:34) Jezus: “…Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
Vanaf de verzen 35 t/m 51 heeft de Heer het hier alleen nog maar over de Opname. Bereidt u voor!
Een geslacht of generatie is 73 jaar en 11 maanden!

Dit geslacht is berekend vanaf de geboorte van de Staat Israël op 14 mei 1948 t/m de Opname op 13-14 april 2022 en eindigt met de 1e Opname op 13 april 2022. We zitten dan al voor 90 dagen in het Dal van Armageddon!

(!!!) Geen toeval
Toen ik op dinsdagmorgen 6 aug.2019 om 11:00 uur in gebed was, herinnerde de Heer mij eraan even te kijken wanneer ik voor het eerst een verslag op deze website (De Zonen Gods) heb gezet. Dat was op 13 april 2015. Direct moest ik denken aan 13 april 2022, want dat is namelijk de dag, de maand en het jaar van de Opname. Dat is op de kop af precies 7 jaar later. Hoe bestaat het!
___
Broeders en zusters, want juist op deze dag (13 april 2022) zal er tot twee keer toe een lichte aardbeving plaatsvinden dat door iedereen op de hele wereld duidelijk gevoeld zal worden. Daarna zal 24 later met de tweede aardbeving de 1e Opname plaatsvinden en is tegelijkertijd ook het begin van de drie Duistere dagen van pure Horror!
Dan drie dagen later op 16 april 2022 vindt de 2e Opname plaats en op 17 april 2022 is het Pasen.
___
De allesvernietigende aardbeving vindt plaats drie dagen na de 2e Opname op 22 april 2022.

Zie onder: Grootste aardbeving aller tijden!


– Het is bijna tijd! –
.
(1948-2022)
.
» TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


(Visioen) Drie en twee kromme munten
(21 mei 2020/ 03:58) – Update 16 mei 2021.
___
De Grote wind – Een Oordeel Gods
Twee keer een pandemie

(DZG// Zondag 28 juni 2020/ 21:35)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
(Visioen) Vijf munten
(2x Foto) Drie en twee kromme munten, totaal 5 munten
Drie keer gave 50 Cent munt
Bron: _https://free3d.com/nl/3d-model/spain-euro-coin-50-cent-2082.html
Twee keer kromme 50 Cent munt – naast elkaar
Bron: _https://www.magicshop.nl/Webwinkel-Product-32674263/Bended-coin-50-eurocent.html
Twee keer kromme 50 Cent munt – boven elkaar
Bron: _https://www.magicshop.nl/Webwinkel-Product-32674263/Bended-coin-50-eurocent.html
BREAKING NEWSSadhu Sundar Selvaraj (01-01-2018)
Another Virus is Coming & It’s Worst Than The Coronavirus – April 10, 2020
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Gkhw_6iwtok
Europa – De Zwarte Dood (1347-1352)
Bron: _https://www.uu.nl/in-de-media/hoop-en-verbeelding-in-de-tijd-van-de-pest
(Afbeelding) 75 tot 200 miljoen doden
Bron: _https://www.standaard.be/cnt/dmf20160427_02262025
Spaanse griep (1918-1919) 100 miljoen doden
Bron: _https://nos.nl/artikel/2220416-hoe-de-spaanse-griep-100-jaar-geleden-tientallen-miljoenen-levens-eiste.html
Noodhospitaal – Funston, Kansas (US)
Bron: _https://www.walesonline.co.uk/lifestyle/nostalgia/spanish-flu-pandemic-killed-thousands-18024294
Evolutie max.8 miljard
(Grafiek) Evolutie van de wereldbevolking
Bron: _https://www.plaatinfo.nl/begrippen/bevolking.htm
File van ruim 80 ambulances voor een Ziekenhuis
Bron: _https://www.ikast-brandenyt.dk/artikel/29409681-94bf-33b2-a36a-0f2ea166801c/
(Foto) Vanwege de Coronavirus grote toestroom ambulances voor de ingang Ziekenhuis (Rusland)
(Russia April 11, 2020 – REUTERS/Photo: Tatyana Makeyeva)
Ambulances in de rij – Medisch Hulpverleenster wacht in de buitenlucht
Bron: _https://www.cbc.ca/news/world/coronavirus-covid19-canada-world-april28-1.5546206
Bron: St. Petersburg, Russia, Tuesday – (Dmitri Lovetsky/The Associated Press)
De Grote wind – Steekvirus
Colonne vrachtwagens met Coronadoden
Wat in Italië is gebeurd zal dan over de hele Wereld plaatsvinden
(Foto) Bron: _https://strangesounds.org/2020/03/bergamo-military-truck-transport-coffins-corona-victims-italy-cremation.html
Huge Column Of Military Trucks Is Taking The Coffins Of Those Who Died From Corona in Bergamo, Italy, To Other Cities.
(Bergamo, Italy) The military is taking the coffins of those who died from Corona to other cities.
Leger moet lijken coronadoden uit Bergamo vervoeren.
Voorbeeld: Massagraf wat met de Steekvirus zal gebeuren
Cemetery – Mass grave in Barangay Basper, Tacloban City (Indonesië)
Tacloban folks to honor dead people in nameless graves
(Foto) Bron: _https://www.pna.gov.ph/articles/1084612
De mens tart God de Vader
Sodom Last of Days… Gods soon return end of days prophetic signs
SODOM WAS REAL!!! AND IT IS HAPPENING AGAIN!! END OF DAYS IS HERE!! NOW!! “Sodom part 1”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=EgKpLEzZl_w
(Afbeelding) The Perfect Storm met bliksem
Bron: _http://preparingfortheperfectstorm.com/
Opslag 500.000 FEMA doodskisten (Georgia US)
Bron: _https://www.lolwot.com/20-bizarre-conspiracy-theories-and-their-origins/5/
FEMA | Ace Caring & Sharing NewsDesk
Bron: _https://acenewsdesk.wordpress.com/tag/fema/
The Conspiracy of Fema Camp Coffins
https://www.youtube.com/watch?v=Tw6DiqpC4rI
Ongeveer 8 lijken om en om in een doodskist – FEMA Camp Coffins
Bron: _https://arquivoufo.com.br/2017/04/15/o-misterio-dos-caixoes-da-fema-e-cdc/
FEMA LogoCaixões da FEMA no Brasil
Bron: _https://www.ebrael.com/2012/05/15/caixoes-da-fema-no-brasil/
Steekvirus Microbom
(Afbeelding: Virus groen)
Bron: _https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/corona-en-kansen-voor-west-maart-2020/
The Three Days of Darkness April 2022 – (Donkere wolken en maan)
Foto: _https://i2.wp.com/planetxnews.com/wp-content/uploads/2017/10/three_days_of_darkness.jpg?resize=600%2C305&ssl=1
Bron: _https://planetxnews.com/2017/10/15/planet-x-passage-catholic-prophecy/
De laatste veldslag – Armageddon
Bron: _http://www.vecip.com/?onderwerp=135
Armageddon_ Man with Gas mask – Soldaat met Gasmasker
2017 Third Temple LOCATION FOUND!!!
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
In the 3 days of DarknessTwo Times a Rapture
(The Rapture and the Thief in the Night – Complete Movie)
(Foto) Bron: Two Times a RaptureYouTube (1:16) – (Totaal 52:55)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=4GyT_e01I4s
(Afbeelding) De 1e Opname – Begin van de 3 dagen duisternis
Het moment van de eerste Opname – Op de 1e dag van de duisternis
De Opname van alle kinderen, gehandicapten en de eerste groep Bruiloftsgasten
(Foto) _https://somosdecristo.com.br/wp-content/uploads/2018/07/arrebatamento.jpg
Bron: _https://somosdecristo.com.br/filmes/10-filmes-sobre-o-arrebatamento-da-igreja/
(Afbeelding) De 2e Opname – Aan het einde van de 3 dagen duisternis
(Foto) _https://i2.wp.com/1024project.com/wp-content/uploads/2013/12/original1.jpg?resize=1000%2C675
Bron: _http://1024project.com/2013/12/10/2-thessalonians-213-a-rapture-passage/
Duivels worden uit de hemelse gewesten verbannen en op de aarde geworpen
Bron: _http://www.manfred-gebhard.de/Offenbarungsbuchreise27.htm
3 Days of Darkness – The moon with clouds
(Image) _https://www.youtube.com/playlist?list=PLaGKyjy8dFv4xN_QQZocynFOdTHxL7278
Het teken ven Jona
Aurora Borealis – Vier foto’s in een blok
(Foto) _https://ipfs.io/ipfs/QmbCs2KUUyDKEweSrHh3WDRWeDvriYwxfWAA5gECwMQVXi
Bron: _https://steemkr.com/dsound/@daznez/20181014t051427391z-electrichouse-instrumental-daznez
Few wil be taken
(Foto) _http://www.divinerevelations.info/documents/rapture_ready/Rapture_Ready_Slides/Rapture_Ready_04.JPG
Aurora Borealis boven de bergen en een eiland
(Foto) _https://www.sciencedaily.com/images/2015/10/151007185043_1_900x600.jpg
Bron: _https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151007185043.htm
Bron: _ http://somehelpful.info/Prophecy/Resurrection-rapture.html
Een geslacht of generatie is 73 jaar en 11 maanden!
Een generatie (Man-vrouw en 4 kinderen)
Bron: _http://messianieuws.nl/hoe-messiaanse-gezinnen-zich-door-de-maatschappij-worstelen/
===*===