Steekvirus verborgen in de wind

Bereidt u voor op de volgende pandemieYouTube (4:47)

« Steekvirus verborgen in de wind »
De volgende pandemie
– Weer een oordeel Gods –
.
Steekvirus van de dood

Een enorme onzichtbare dodelijke invasie


Leeftijd ouderen voortijd ingekort

Best: Korte versie – YouTube (20:15)

___
Full Video – (2:43:19)
___
In de Eindtijd zal wereldwijd het leven van vele ouderen worden ingekort!
Dit gaat al beginnen voor iedereen maar nog meer voor al degene die ±50 jaar en ouder zijn.
Broeders en zusters, zie eerst de video voordat het volgende verkeerd begrepen zou kunnen worden, want we zitten nu al in de eerste 3,5 jaar van de Laatste Jaarweek!

(De Eindtijd) De wet van de valse vrede is genadeloos.

Ouderen en de zwakken
Na het zien van deze video liet de Heer mij het Teken/Logo Brandmerk 666 zien. M.a.w. het gaat hier om het nr.666!
Zie toch en hoor(!) de wijze waarop God de Vader de ouderen en de zwakken wil behoeden voor dit vreselijke nr.666. Want… degene die dan toch voor het Brandmerk 666 kiest, zit gevangen in de Hel voor miljarden van jaren, want je weet namelijk niet wanneer Satan voor rede vatbaar zal zijn.
Jezus: “Eens zal Satan(Lucifer) tot inzicht en bekering komen en dan zal alles weer als vanouds zijn.”
___
Maar… hoeveel miljarden van jaren zou dat dan nog wel kunnen duren? Vandaar dat de Heer eerst de Coronavirus pandemie over de wereld heeft laten gaan dat daarna gevolgd zal worden door de Steekvirus.
De Heer wil de ouderen in bescherming nemen.
Jezus: “Deze oordelen maken deel uit van Mijn genade.”
De Heer laat niemand langer leven dan strikt noodzakelijk is.

Tot zover deze keiharde waarheid. Wie het vatte kan, die vatte het.

Twee keer een pandemie in 2020 en in 2021
Een pandemie wordt wereldwijd van Godswege af op de mens losgelaten. Een plaag gaat een gebied aan in een land, maar… een pandemie gaat de hele wereld aan! Een plaag duurt over het algemeen ongeveer 5 maanden, maar in deze Eindtijd zijn er twee pandemieën achter elkaar! (1x 19 maanden en 1x 8 weken of 5 weken!)
Vanaf ±21 mei of vanaf ±9 juni 2021! Daarna begint de Grote Opwekking.
In beide gevallen zijn deze twee pandemieën een oordeel Gods.

De twee Getuigen hebben hier niets mee van doen.

Vele plagen in 90 dagen tijds
Zodra de valse Profeet op ±11 Jan.2022 wordt gedood, zal drie dagen later de Antichrist opstaan. Vrijwel direct daarna zullen wereldwijd verschillende plagen tegelijkertijd plaatsvinden t/m de 1e Opname op 13 april 2022. Daarna zullen er geen plagen meer komen, want de twee Getuigen(Profeten) zijn dood. Dat moet gebeuren nog vóórdat de 4e Wereldoorlog in mrt./april 2022 gaat beginnen. De 3e Wereldoorlog zal plaatsvinden in maart 2022, maar staan zo dicht bij elkaar dat het als één oorlog wordt gezien.

(De twee getuigen: Dat zijn Mozes en Elia in jute zakken bekleed)

De Steekvirus
Na de Coronavirus komt er nog een andere virus, 1000x erger! Aan het einde van de Eindtijd zal de 2e Grote wind één van de gemeenste virussen brengen die de mensen ooit op aarde hebben meegemaakt: De Grote wind of Steekvirus.
___
Vele mensen, die nog niet met deze Steekvirus in aanraking zijn gekomen, zullen daardoor hun zelfbeheersing en controle over zichzelf verliezen en zich heel erg agressief gaan gedragen. Maar… zodra de mens dan door de Steekvirus wordt getroffen, krimpt deze ineen van de pijn, die de Steekvirus in de bloedaders van de mens doet branden als vuur!

De Steekvirus brengt de mens builen (bulten) op de borst en gezicht met zich mee en vele mensen zullen sterven door een zeer snel oplopende hoge koorts.

Colonne vrachtwagens met coronadoden
Soldaten helpen met in- en uitladen lijkkisten
Onderweg naar de begraafplaatsen
Laatste rustplaats

Militaire vrachtwagens met coronadoden (19 mrt.2020)

Coronavirus – Een oordeel Gods
(Jeremia 25:31) “Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde, want de Here heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord des Heren.”

Dit vers gaat de Coronavirus aan dat vanaf dec.2019 is begonnen en zal eindigen op ±14 juli 2021. De Steekvirus is werkelijk verschrikkelijk en zal na 8 weken op ±14 juli 2021 plotseling stoppen! Door de kracht van de Heilige Geest zal vanaf die dag de Grote Opwekking beginnen.

De 2e Grote wind – Een oordeel Gods
(Jeremia 25:32-33) Zo zegt de Here der heerscharen: “Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde.”
[33] “En zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.”
Vanaf alle ziekenhuizen in de wereld zullen, net als met de Coronavirus, ontelbare vrachtwagens af en aan rijden, want buiten heerst de Steekvirus!
___
De Coronavirus zal ongeveer 19,5 maanden duren. (Vanaf 1 dec.2019 t/m ±14 juli 2021)
De Steekvirus gaat beginnen vanaf ±21 mei 2021 t/m ±14 juli 2021 en duurt 8 weken!

De grote Opwekking gaat beginnen in ±14 juli 2021 en vanaf dat moment stopt de Steekvirus van de een op de andere dag direct!

De valse Profeet zal opstaan op ±14 aug.2021 en zal maar voor vijf maanden Regeren, waarna hij op ±11 jan.2022 zal worden gedood. Dan neemt Satan, na drie dagen, met een Walk-in, het lichaam over en Armageddon is begonnen. De Opname echter zal pas plaatsvinden op 13 april 2022. We zitten dan al voor 90 dagen in het Dal van Armageddon!

Totale tijd Armageddon vanaf ±14 jan.2022 t/m de 1e week van sept.2025: Totaal 42 maanden!


Steekvirus dodelijker dan Covid-19

Sadhu Sundar Selvaraj:
“A new virus, that is more destructive than the current Covid-19, is coming!”
(Een nieuw virus, dodelijker dan het huidige Covid-19, komt eraan!)
Korte versie: YouTube (4:47) Zonder vertaler.
___
(Deze Profetie heeft Selvaraj ontvangen op 10 apr.2020)
Zie: Gedeelte uit de Preek (Vanaf 9:50)

Lange versie: YouTube (35:16) Met vertaler.

God de Vader tot Selvaraj: “Een andere grote wind zal over de hele wereld waaien!”
Sadhu Sundar Selvaraj: En toen de Heer het woord “Wind” had uitgesproken, was het belangrijk voor mij het volgende te weten: “Een andere Grote wind, erger dan de Coronavirus pandemie, zal over de wereld waaien.”
___
De wereld is angstig en al bang geworden vanwege de Coronavirus. Maar het woord van de HEER God de Vader kwam tot mij en zei: “Een andere erger dan Coronavirus komt eraan!”
Sadhu Sundar Selvaraj: “De Coronavirus is nog niets vergeleken met wat er dan nog gaat komen.”  – De Steekvirus!
___
De Coronavirus brengt de longvirus met zich mee, maar de Steekvirus hoge koorts ten dode toe!
(Habakuk 3:5) “Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet.”

Door de komst van de Steekvirus, zullen de mensen het nog moeilijker krijgen en het zal de mensen steken zoals de wereld nog niet heeft meegemaakt.

Steekvirus niet besmettelijk en door de wind bewogen
Wanneer dan de Steekvirus, gelijk een Aziatische Reuzenhoornaar, een persoon steekt, staat het lichaam van binnenuit werkelijk in vuur en vlam! Door de steek voelt de mens zijn hele lichaam als het ware opzwellen en zijn lichaamstemperatuur zal stijgen. Het voelt dan aan alsof het lichaam in brand staat en de hoge koorts zal snel toenemen, meer dan 40 graden!
___
Zodra dan dit vuur (Steekvirus) vanaf de wond in het lichaam wordt waargenomen, komen er allerlei bulten over het lichaam en op het gezicht en vooral op de borst! Dat zullen dan de fysieke symptomen zijn zodra deze Steekvirus de mens steekt.

(Zie afbeelding: Steekvirus in de bloedbaan als voorbeeld)

Geen medicijn of vaccin
De Doktoren en wetenschappers zullen verbijsterd en perplex staan omdat ze niet in staat zullen zijn om hiertegen een medicijn of een Vaccin te kunnen maken. Dit gaat alleen de Coronavirus aan, want de Steekvirus zelf is niet besmettelijk.

(Tot zover dit gedeelte van Sadhu Sundar Selvaraj)

Weer een nieuwe virus – Een onzichtbare Microbom!

Voorlopig is er voor de Coronavirus nog geen medicijn en ook geen vaccin en op het moment dat ze denken iets gevonden te hebben, komt de volgende pandemie er al weer aan. Dit zal dan de Steekvirus zijn, die gelijk een Reuzenhoornaar komt om te steken. Als dan een Reuzenhoornaar op je hand komt en steekt, dan is dat al verschrikkelijk pijnlijk. Maar de Steekvirus is nog vele malen erger en lijkt wel op een onzichtbare Microbom!

Geen Vaccin
Het kan nog wel een jaar of langer duren voordat een Corona-vaccin kan worden gevonden. Maar… de tijd is daar veel te kort voor! Het aftellen was al begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël. Een generatie of geslacht is bij God de Vader precies 73 jaar en 11 maanden!
Deze generatie loopt af op 13 april 2022.

Begin Armageddon wordt verwacht in de 2e week van jan.2022.

De Grote wind – De Coronavirus heeft al voor een enorme economische schade gezorgd en alle mensen wordt geadviseerd tijdens deze crisis thuis te blijven. Wereldwijd zijn daardoor al meer dan tientallen miljoenen mensen hun baan kwijtgeraakt.


Nieuwe Amerikaanse Dollar

Nieuwe US Dollar voor het jaar 2021 of 2022 moet de economie redden

Mogelijk nieuwe Digitale Dollar verwacht eind 2021
Dit gedeelte is een zeker vermoeden. Enkele maanden nadat de US Dollar is ingestort zal de valse Profeet zich bekend maken, want volgens mijns inzien moet hij zich dan wel openbaren om de Wereldeconomie en daarmee ook de mensen te redden.
___

Met de ineenstorting van de oude Dollar zal er vrijwel zeker een nieuwe digitale Amerikaanse Dollar komen. Maar, het zou ook een nieuwe wereldmunt kunnen zijn. Met de invoering van de nieuwe Dollar zal de Economie snel herstellen. De valse Profeet zal dan de Redder zijn, de Wereldleider waar het Joodse volk al zo lang naar heeft uitgekeken.

De komst van de valse Profeet (het eerste Beest) wordt verwacht in aug.2021. Aan de hand van de visioenen, die de Heer mij heeft gegeven, kom ik uit op deze datum. (Aug.2021)
De valse Profeet is het eerste Beest, de Antichrist het tweede Beest en de EU het derde Beest!
De lidstaten van de Europese Unie (EU) is opgericht in 1957.
___
De Europese Unie wordt als één land beschouwd en dat is het derde Beest!
Zie de massale instroom! Europa wordt zo geestelijk totaal ontwricht. Als een land “vreemde goden” binnenhaalt, dan wordt het van binnenuit gesloopt. Jezus, wordt op deze wijze met geweld Europa uitgegooid en het einde ervan is nog niet in zicht.

(De United Nations (UN) of de Verenigde Naties (VN) behoort niet tot het derde Beest)

Het einde van de US Dollar en de Euro

Broeders en zusters, ik ga er vanuit dat in de laatste vijf maanden van de Eindtijd, de ineenstorting van de US Dollar vrijwel zeker zal plaatsvinden. De Eindtijd is namelijk al bijna afgelopen en in het Dal van Armageddon zal het geld niets meer waard zijn. Bereidt u voor!

Lockdown
Als we niet snel weer gaan werken dan zal de impact op de economie erger worden dan de pandemie zelf. Het grote probleem is, de 1,5 meter afstand houden. Dat moet samen met de mondkapjes zo snel mogelijk worden opgeheven. Zo niet, dan zullen velen hun eigen afstand gaan bepalen.
Met 17,4 miljoen inwoners in Nederland, hebben meer dan één miljoen mensen een verkering en weer anderen (±2 miljoen) zijn zoekende.
(CBS – Bevolkingsteller)
(Foto: Gaat de lockdown 18 maanden duren?)
.
Miljoenen werkloos
Vele kleine en grote bedrijven redden het niet meer en vallen om. Met de Coronavirus glijdt de mens als het ware een helling af, maar met de Steekvirus storten de mensen in een ravijn! Alleen in Amerika zijn al ±36 miljoen mensen werkloos geworden. (Update 12-05-2021)

Door de aanhoudende 1,5 meter quarantaine wordt de economische schade nog groter dan het risico voor de volksgezondheid.

De wereld lamleggen

De Coronavirus en vooral de Steekvirus zullen de wereld lamleggen. In veel landen zullen alle valuta’s langzaam maar zeker zijn totale waarde verliezen en niets meer waard zijn. Dat komt omdat dan alle geld, uit de schatkist, al gebruikt is om de bevolking het hoofd nog boven water te kunnen houden.

De Amerikaanse Dollar zal waarschijnlijk het eerst onderuitgaan, daarna de Euro. Om de wereldeconomie te redden zal Amerika genoodzaakt zijn een nieuwe sterke Dollar op de markt te brengen: Een “Digitale Dollar!”
In de Grote Opwekking zal de “Nieuwe Dollar” inderdaad tot een ongekende hoogte stijgen en een zeer krachtige munteenheid worden zoals nog nooit is geweest!

(Tot zover mijn vermoeden als het gaat om de US Dollar en de Euro)

Aan de hand van al dit gegeven en van mijn visioenen, is het nu vrijwel zeker:
De Opname zal inderdaad plaatsvinden op 13 en op 16 april 2022.
Vanaf mei 2021 t/m juli 2021 zal de wereld totaal in onbalans zijn. Dat komt vanwege de Steekvirus. Vele christenen zullen inzien dat ze al met Matth.24 van doen hebben. Maar… Armageddon begint pas vanaf ±14 jan.2022. De eerste Opname zal 90 dagen later plaatsvinden op 13 april 2022. De tweede Opname op 16 april 2022!

Zie details: Twee keer een Opname


De Steekvirus
– Killervirus –
Een 5 cm(!) lange KILLER HORNET
(Engeland 14 apr.2020)
– PITBULL KILLER HORNET –
(Vespa Mandarinia)
Engeland op zijn hoede als angst opkomt
Invasie van ’s werelds grootste
KILLER HORNET
.
GIANT KILLER HORNETS
(Zie foto! De Aziatische Reuzenhoornaar) Deze zwart/oranje Pitbull Horzel onder de wespen is, voor de mens, de gevaarlijkste ter wereld en zijn te vinden in heel Oost- en Zuidoost-Azië, in landen zoals in China, Korea, Japan, India en Nepal.
Deze Hornet Pitbull-wespen zijn nu ook al in Engeland waargenomen en… ze zijn echt groot! De gigantische horzel (mannetje) strekt zich uit over ongeveer 3,5 tot 4 centimeter lang. (1,4 tot 1,5 inch)
De Aziatische Reuzenhoornaar-koninginnen zijn nog groter, met lichamen die groter kunnen worden dan 5 centimeter! (2 inch) Deze enorme zwart/oranje wesp heeft een vleugelspanwijdte van maximaal 7,5 cm en het is werkelijk onmogelijk om het niet op te merken.

Door zijn uiterlijk wordt die ook wel “Tijger-Bij” genoemd.

Hornets From Hell
Elk jaar sterven ongeveer 80 mensen door de steek van een Giant Killer Hornet en ±2.000 mensen raakten min of meer ernstig gewond door hun krachtige giftige angel.

De Aziatische horzel is een moordzuchtige horror insect en draagt een gif met zich mee dat rode bloedcellen vernietigt, wat kan leiden tot nierfalen en de dood. Een steek kan een dodelijke reactie (shock) veroorzaken, die kan leiden tot afsluiting van de luchtwegen of hartstilstand.

Het aangezicht van een Horzel Pitbull-wesp
De Gigantische Aziatische Horzel, de grootste insecten soort ter wereld, lijkt wel op een Pitbull met een kop (gezicht) dat eruitziet alsof je er gewoon niet mee kunt redeneren.
Deze insect is verbazingwekkend groot. Lijf en kop bij elkaar ±5 centimeter! (2 inch)
Het aangezicht is werkelijk angstaanjagend, vooral als je aan de zwermen Hornet Pitbull-wespen moet denken. Freaky natuur, deze Gigantische KILLER HORNETS.

(Tot zover deze korte beschrijving)

WAARSCHUWING:
Steekvirus erger dan steek KILLER HORNET!
De Steekvirus is in feite een onzichtbare Microbom dat, als de mens daarmee in aanraking komt, onmerkbaar een doorgang maakt op de plaats waar de Steekvirus het lichaam heeft geraakt. Het kan zijn op de arm of gezicht.
Deze Steekvirus of Microbom is de ergste en gemeenste steek wat de mens zich maar kan voorstellen. Deze steek kan het beste vergeleken worden met een steek van een Gigantische wesp zoals dat van een KILLER HORNET.

Wordt de mens door de Steekvirus geraakt, dan is het alsof je door een spijker of een Dart-pijl bent getroffen. De reactie die het lichaam teweeg brengt is er een van verdediging. Je slaat automatisch van je af! Maar, door deze snelle reactie is de kans nog groter dat je door meerdere Steekvirussen tegelijkertijd wordt getroffen, die onzichtbaar met de wind meewaaien.

Best mogelijke beschrijving Steekvirus
(Visioen) Sadhu Sundar Selvaraj krijgt van God de Vader de juiste en precieze beschrijving van wat deze Grote wind (Steekvirus) met zich mee zal brengen. De Steekvirus wordt verwacht vanaf ±21 mei 2021.
Deze Steekvirus is nog onbekend en is op YouTube alleen aangegeven als een Profetie.

Sadhu Sundar Selvaraj beschrijft twee keer een pandemie in het jaar 2020 en in 2021!

Werking Steekvirus – Conclusie oorzaak en gevolg
Broeders en zusters, dit is wat Jezus mij heeft laten zien!
Het volgende heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 23 april 2020 om ±19:40 uur.
Deze zeer gevaarlijke Steekvirus (pandemie) is in aantocht en bestaat nog niet en moet daardoor voorlopig maar als volgt worden omschreven:
.
De Steekvirus heeft een smeltfunctie dat onmerkbaar op de huid (weefsel) van het slachtoffer inbrand of insteekt en pas na enkele uren of een dag plotseling een zeer ernstige steek brengt dat zo pijnlijk is, dat het zelfs een shock teweeg kan brengen.
De reactie van het menselijk lichaam op de Steekvirus zal dan direct merkbaar zijn. Er zou een sterke verharding op de injectieplaats kunnen komen en het lijkt wel alsof de Steekvirus in de bloedbaan is gekomen en zich dan heel snel vermenigvuldigt.
___
Zodra de virus in aanraking komt met het bloed, explodeert het groeitempo. Vervolgens begint de temperatuur in het lichaam te stijgen dat zeer snel kan oplopen tot ver boven de 40 graden en er is een toename van een zware hoofdpijn. Hoge koorts en hoofdpijn kunnen een aanval zijn op de hartslag, kortademigheid en zweten en dat zou dan de dood brengen.

(Tot zover de conclusie en wat ik tot nu toe er al allemaal over gelezen en op YouTube heb gehoord)

Sadhu Sundar Selvaraj beschrijft de Steekvirus
De Coronavirus brengt hoge koorts met zich mee, maar het is de Longvirus waaraan de meeste mensen door gebrek aan zuurstof zullen sterven. De Steekvirus brengt vier soorten van gevaren met zich mee die dodelijk zijn.
___
De 1e: De steek moet vergeleken worden, alsof je door een dart-pijl bent getroffen. Het brand onmerkbaar een gat in de huid dat, na enkele uren, plotseling zeer pijnlijk zal zijn.
De 2e: Het virus komt in de bloedbaan en vermenigvuldigd zich zo snel dat het de aderen, waar het bloed doorheen stroomt, van binnenuit prikkelt en steekt alsof je als het ware in brand staat!
De 3e: Zeer hoge koorts zal oplopen tot ver boven de 40 graden, waaraan onvoorstelbaar veel mensen zullen sterven.
De 4e: De Builenpest. Op het gezicht maar vooral op de borst zullen velen bulten komen.

Deze vier kwalen bij elkaar zijn dodelijk.

Dit is voorlopig de beste voorstelling die ik van deze Steekvirus heb kunnen maken. Vele dokters en verplegers hebben plastic broeken en jassen aan, een beschermkap en een luchtdichte Skibril voor het gezicht. Ze moeten wel, want de Coronavirus is onzichtbaar. Als de Steekvirus eraan komt, dan zouden ze deze plastic kleding nog wel eens heel goed kunnen gebruiken.

Een Corona-dode wordt weggehaald
Na de dienst worden de helpers ontsmet
Voorbeeld foto links: Corona– en Steekvirus in één beeld gevangen

(Foto links) De vijf mensen in het zwart met een mondkapje stellen het beeld voor, dat de Coronavirus laat zien. De andere drie mensen in de gele en de zilveren pakken, laten het beeld zien wat de Steekvirus straks brengen zal!

Steekvirus 1000x erger
dan Coronavirus
– Killervirus –
.
De Grote wind
Profetie gegeven aan Sadhu Sundar Selvaraj
Conferentie van 29 maart 2020 – YouTube (34:41)

God de Vader: “Een andere grote wind zal over de hele wereld waaien!”

Coronaen de Steekvirus
Broeders en zusters, ik ga er vanuit dat de Coronavirus pandemie ongeveer 19 maanden zal gaan duren voordat het zal ophouden te bestaan en dit is wat ik zie: Met alles wat ik al over deze Steekvirus gehoord en gelezen heb is het vrijwel zeker, dat de Steekvirus in de maand mei of in juni 2021 gaat beginnen.

De Coronavirus ging via China de hele wereld over, maar de Steekvirus komt tegelijkertijd uit alle hoeken van de wereld aanwaaien en zal vrijwel direct de hele wereld onder grote druk zetten. Bij de Coronavirus duurde het ongeveer drie maanden voordat de hele wereld daarmee besmet was geraakt maar… bij de Steekvirus is het er in enkele dagen!

Einde Coronaen de Steekvirus

Zodra dan de Grote Opwekking op ±14 juli 2021 gaat beginnen, zal de Corona- en de Steekvirus vrijwel direct ophouden te bestaan en in het niets totaal verdwijnen. Dat kan alleen gebeuren door de kracht van de Heilige Geest, vanwege de Grote Opwekking.


Woestijnzand als onzichtbare Steekvirus

Hoe de Steekvirus in de wereld
dood en verderf zal brengen

Steekvirus in de wind van de dood

Wil God de Vader iets zeggen met deze Corona crisis? Ja! Bereidt u voor, want nog erger dan de Coronavirus komt eraan. De Steekvirus!

De Corona- en de Steekvirus zijn geen plagen maar een oordeel Gods en is NIET het werk van de twee Getuigen, de Profeten Mozes en Elia.

Verborgen in de wind
De Coronavirus is een nieuwe virus en de voorloper met wat er nog komen gaat.

Voor deze Coronavirus zal geen vaccin of medicijn worden gevonden en de Steekvirus zelf is onzichtbaar, niet besmettelijk en verborgen in de wind.

Eindtijd bijna ten einde en dan begint Armageddon

(Openb.14:6-7) “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; [7] en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van Zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”

Twee extra oordelen 8 en 9
Vanwege de ernst van de zonden heeft de Heer aan de zeven Bazuinen daar nog twee extra oordelen eraan toegevoegd.
Dit heeft de Heer mij ingegeven op zaterdag 07-03-2020 om 12:48 uur.
___
De 8e Bazuin is de Coronavirus en de 9e Bazuin is de Steekvirus en zijn gekoppeld aan de zeven Bazuinen en alleen de Steekvirus behoort tot de 4e wee!
Het is vrijwel zeker dat deze twee Oordelen de Corona- en de Steekvirus aangaan.

Dit alles gebeurt nog vóórdat de Grote Opwekking in juli 2021 gaat beginnen.

Van mens tot mens

Deze 1e extra oordeel (8e Bazuin) is… en was al begonnen op 1 dec.2019 en gaat de Coronavirus aan, dat plotseling zal eindigen op ±14 juli 2021. De Coronavirus zal dan van het ene op het andere moment helemaal ophouden te bestaan. Het is een éénmalige oordeel dat als een pandemie over de hele wereld is gekomen. Echter, dat is nog niets vergeleken met wat de 2e extra oordeel de mensen brengen zal, want die is werkelijk verschrikkelijk!

Door de wind bewogen
Deze 2e extra oordeel (9e Bazuin) zal beginnen vanaf ±21 mei 2021 en gaat de Steekvirus aan, dat met de Grote Opwekking plotseling zal eindigen in juli 2021.
Vanaf ±21 mei of vanaf ±9 juni 2021 zal de Steekvirus uit alle hoeken van de aarde op de mensen worden losgelaten! Nog sneller dan de Coronavirus, die van mens tot mens moest komen, zal de Steekvirus uit het niets de mensen overvallen zoals nog niet eerder ooit op aarde is voorgekomen.

Bereidt u voor!


Steekvirus 2021
De Grote wind Een oordeel Gods
(Vanaf 21 mei of 9 juni t/m 14 juli 2021)
.
Twee keer een pandemie
De eerste pandemie stelt niet zoveel voor, maar de tweede zal dood en verderf brengen en zal met een factor van 100 tot 1000(!) toenemen. De Steekvirus is een andere nieuwe virus en is 1000x erger dan de Coronavirus. Verwacht wordt dat tussen de 200 en ±350 miljoen mensen zullen sterven!
Dit vermoeden kwam bij mij binnen op woensdag 15 april 2020 om ±15:00 uur.
Heeft de Heer mij dit ingegeven of heb ik mij misschien vergist?
___
*) Broeders en zusters, deze datum is een vermoeden. Er zijn namelijk 2 datums!

De 1e mogelijkheid zou kunnen zijn vanaf 21 mei 2021 en de 2e vanaf 9 juni t/m ±14 juli 2021.

Bereidt u voor!
Direct moest ik denken aan dat wat de Heer al eerder zei:
Jezus: “Dit is het einde van het tijdperk, dit is het. Je bent woonachtig in de meest ernstige tijd ooit in de geschiedenis van deze aarde.”

Bron: Choo Thomas (9 febr.2012)

De mens nu erger dan toen in Sodom en Gomorra
Jezus: “Het uur van Mijn Wederkomst is dichtbij! Een vreselijke kastijding zal over de aarde komen zoals er voorheen nog nooit is geweest. Mijn engelen die de straf zullen uitvoeren op aarde, staan reeds klaar met een gericht zwaard!”
De Heer heeft het hier over de Coronavirus en de Steekvirus, die nog vóór de Grote Opwekking zullen komen!
___

De zonden van de mens hebben buitensporige proporties aangenomen: Hoogmoed en trots, gebrek aan naastenliefde en onfatsoenlijk gedrag, vooral in de zomer, heeft de wereld overspoeld door ongerechtigheid. Vooral seks, geweld, moord en doodslag is de orde van de dag. De digitale wereld is vol van seks en buitensporig geweld. Dat brengt de mens tot wanhoop en leidt hen naar de Hel.

Armageddon is in zicht
De wetenschappers zijn koortsachtig bezig om voor de Coronavirus een vaccin te kunnen vinden.
Jezus: “Er zal een virus komen waar geen geneesmiddel voor gevonden kan worden.”
Het is vrijwel zeker dat de Heer hiermee de Coronavirus heeft aangesproken. Maar het zou ook de Steekvirus kunnen aangaan. Bereidt u voor!

De Coronavirus en de Steekvirus is een oordeel Gods dat de hele wereld treffen zal.

Armageddon is een woord geworden dat iemands grootste angst voor het einde van de wereld uitdrukt. Maar, met de Coronavirus nu en de Steekvirus straks is daarmee zeker al een begin gemaakt.
De wet van de valse vrede en Armageddon is genadeloos.
Met de valse vrede wordt de Eindtijd afgesloten en dan komt Armageddon!
De valse vrede vanaf aug.2018 t/m jan.2022. (42 maanden)

Armageddon vanaf jan.2022 t/m juni 2025. (42 maanden)

FIGHT THE VIRUS
.
===*===

===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Steekvirus verborgen in de wind

(DZG// Maandag 22-06-2020/ 23:53) – (Update: 12-05-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Vrouw op achtergrond met mondkapje en een blauwe virus
Bron: _https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/an-overview-of-current-coronavirus-countermeasures-in-czech-republic
Prepare: A Worse Than Corona Virus Is Coming
Short excerpt of Sadhu Sundar Selvaraj Prophecy 29 Mar 2020 – YouTube (7:42)
A short excerpt of Sadhu Sundar Selvaraj Prophetic Message 29 Mar 2020:
“A new virus that is more destructive that the current Covid-19 is coming.”
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=kFlv_Fplvm4
(Afbeelding:) Sadhu Sundar Selvaraj
(Foto: Google) Bron: _https://www.google.com/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/kFlv_Fplvm4/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DkFlv_Fplvm4&h=720&w=1280&tbnid=yhL83O05R5-daM&tbnh=168&tbnw=300&usg=AI4_-kQoQBp9nhMymnov_fe_lUQJ4w7Q5w&vet=1&docid=-Oy7vbtPRV68QM
Leven ouderen voortijd ingekort
Sadhu Sundar Selvaraj on the rapture and getting ready – YouTube (20:23)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=LI7rrdRdMYs
(Blok: Zwart/Groene afbeelding) Two Pandemics Are Coming
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=ci2fvKRkrt0
Next Pandemic | Prophecy & Preparation Ep 3 | Sadhu Sundar Selvaraj – YouTube (35:16)
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
Geen medicijn of vaccine
Bron: _https://www.diariodecanoas.com.br/noticias/rio_grande_do_sul/2020/02/03/com-quatro-casos-suspeitos–saude-define-plano-de-contingencia-e-estrategias-ao-coronavirus.html
De nieuwe US Dollar
Bron 1: _http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-News!/Nieuwsbrief%20140%20-%20111129.pdf
Uitleg nieuwe Dollar, niet toegevoegd. Aanvulling van Bron 1:
_http://www.darkroastedblend.com/2013/03/fictional-currency-imaginary-money.html
De Dollar vandaag de dag
Bron: _http://thecrux.com/ron-paul-theres-a-new-threat-to-the-u-s-dollar-now/
Mogelijk nieuwe Digitale Dollar verwacht eind 2021
(United Future World Currency Coin)
Bron: _http://news.coinupdate.com/interview-with-united-future-world-currency-project-coordinator-0430/
Coronavirus: Gaat de lockdown 18 maanden duren?
(Foto) Bron: _https://immo.vlan.be/nl/nieuws/31966/coronavirus-gaat-de-lockdown-18-maanden-duren
What is Next? | Sadhu Sundar Selvaraj | Angel T.V.YouTube (4:57)
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=_nfqGy0gRPc
Sadhu Sundar Selvaraj en de Romeinse soldaat
(Afbeelding) How to Prepare for this Pandemic | Sadhu Sundar Selvaraj | English
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=OwbrChmUm8g
(14 apr.2020) Een politieagent met een 5 cm(!) lange KILLER HORNET
Engeland op zijn hoede voor invasie door Steekwesp.
Bron: _https://www.express.co.uk/news/science/1267343/giant-asian-hornets-uk-can-asian-hornets-kill-you-insects-venom
Pitbull KILLER HORNET – (Vespa Mandarinia)
Giant Hornets Kill Dozens In China: Warm Temps Might Be Cause
Bron: _https://www.kunc.org/post/giant-hornets-kill-dozens-china-warm-temps-might-be-cause#stream/0
(Afbeelding)Killer Hornets From Hell
Deadly Asian Giant Hornets Make Their Way to Europe – YouTube
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=7Zp5G5wa4yA
(Foto Kop rechtsonder op de foto) Hornets From Hell
Bron: _https://quofataferunt.com/viewtopic.php?f=23&t=75463
What is Next? – (Foto in 2 delen opgemaakt)
(1) Result of an Asian Hornet attack
Bron: _https://thetreeexpert.org/2016/03/04/killer-asian-hornets-in-the-uk/
(2) Pitbull KILLER HORNET – (Vespa Mandarinia)
Bron: _https://www.kunc.org/post/giant-hornets-kill-dozens-china-warm-temps-might-be-cause#stream/0
One Dollar – Cash geld wordt digitaal
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=2t5hU3Iai7Y
(Afbeelding) Steekvirus: Groen met punten
Bron: _https://pngtree.com/freebackground/new-corona-virus-blue-abstract-background_1174164.html
Man in beschermpak
(Foto) Covid-19 Pandemic: The Race For a Vaccine
Bron: _https://www.euronews.com/2020/04/07/covid-19-pandemic-the-race-for-a-vaccine-and-cure-for-the-deadliest-viral-outbreak-in-a-ce
Covid-19 Vaccine-2
Een Corona-dode wordt weggehaald
Corona- en Wind-virus in één beeld gevangen
Bron: _https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/covid-19-deaths-in-chinas-wuhan-soar-50-after-toll-revised
(Foto) Na de dienst worden de helpers ontsmet
Bron: _https://www.hurriyet.com.tr/galeri-son-dakika-haberi-coronaovirusunde-kuresel-kriz-cin-ve-abd-karsi-karsiya-geldi-41450816/4
Woestijnzand als onzichtbare Steekvirus
Bron: _https://www.scisnack.com/2016/04/28/how-wind-brings-death-to-west-africa/
Dossier COVID-19 (De wereld in lockdown)
Bron: _https://www.lvmp.nl/covid-19/
Steekvirus Microbom
(Afbeelding: Virus groen)
Bron: _https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/corona-en-kansen-voor-west-maart-2020/
Oranje vlagFIGHT THE VIRUS
Bron: _https://fonkonline.nl/artikelen/creatie/faberexposize-ontwerpt-speciale-vlag-in-strijd-tegen-coronavirus-52121.html
FaberExposize ontwerpt speciale vlag in strijd tegen de Coronavirus
Opslag 500.000 FEMA doodskisten (Georgia US)
Bron: _https://www.lolwot.com/20-bizarre-conspiracy-theories-and-their-origins/5/
The Conspiracy of Fema Camp Coffins
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=Tw6DiqpC4rI
Ongeveer 8 lijken om en om in een doodskist – FEMA Camp Coffins
Bron: _https://arquivoufo.com.br/2017/04/15/o-misterio-dos-caixoes-da-fema-e-cdc/
Opslag 500.000 FEMA doodskisten (Georgia US)
Bron: _https://www.lolwot.com/20-bizarre-conspiracy-theories-and-their-origins/5/
===*===