Maart 2018 | TIME IS RUNNING OUT FAST

– De Opname –
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
“Hoeveel tijd hebben we nog?”
(Jesus: “De tijd is al op!”)
.
.
(Matth.24:34)“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

De Heer zei in mei 2006 tegen Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Misschien heeft deze uitspraak wel te maken met het feit, dat dan wellicht al met de bouw van de derde Tempel zou zijn begonnen. Dat betekent, dat de valse Profeet dan al bekend zou zijn.
Terwijl de christenen de voortgang van de bouw volgen, komt de Heer plotseling met de Opname! De derde Tempel is dan nog in aanbouw als Jezus de Zijnen komt ophalen. Met dit gegeven zou deze Profetie wel waar kunnen zijn, dat de Heer eerder zal komen. Eerder dan mensen verwachten.

Zie: “Een onzichtbare derde Tempel?”

Broeders en zusters, zie: “Visioen tickets 1900” (Genadetijd bijna voorbij).
Op maandag 28 aug.2017 zei Jezus tegen mij: “Open de reactie, want het is bijna tijd.”

Wat gaat er dan in je om als Jezus dit tegen jou zou zeggen? Wat zou je dan denken? De Opname in maart 2018? Dat kan niet, want hoe zit het dan met de derde Tempel en waar blijft de valse Profeet?

Volgens het visioen van “maart 2018” had de valse Profeet zich uiterlijk voor 23 okt.2017 moeten openbaren, maar toch zeker wel in de laatste week van okt.2017, wat niet is gebeurd.

Wil ik dit alles weten? Dan is er nog maar één mogelijkheid, vasten, totaal vasten!


De maanden verkeerd ingevuld
Broeders en zusters, ik heb de maanden van het visioen van “maart 2018” helaas verkeerd ingevuld.
Op dinsdag 31 okt.2017 in de middag om 14:25 uur heeft Jezus mij laten zien hoe dat ik het visioen had moeten invullen.
Dit was de eerste keer dat ik met vasten dit visioen aan de Heer heb voorgelegd.

Het visioen laat zich namelijk heel gemakkelijk invullen en ook toen ik de maanden apr./mei veranderde in nov./dec. was het niet te zien dat ik een fout gemaakt zou hebben.

Vasten

De lijnen van dit visioen kunnen niet veranderd worden. Het is een vaststaand feit. Maar omdat de tijd niet meer in verhouding staat met de mogelijke Opname in maart 2018, ging ik daarvoor in een streng gebed. Ik was al voor anderhalve dag in een totaal vasten, toen ik in de middag het visioen van maart 2018 wederom aandachtig ging bestuderen.

Met het zien van dit visioen begon ik te bidden: “Heer Abba Vader, wat heb ik verkeerd ingevuld?” En met dat ik dat gezegd had, zag ik plotseling dat de maanden vanaf maart doorgeteld hadden moeten worden en dat wist ik niet.
Het had moeten zijn: (maart) april, mei, juni, juli, “augustus 2018”!
Door het vasten en mijn gebed ga ik ervan uit dat Jezus mij dit zo heeft laten zien.

Zou dit visioen dan nu wel juist zijn ingevuld of is er misschien nog een ander variant?

Jullie zullen begrijpen dat ik niet bijkwam van verbazing toen ik dit zag. Hoe heb ik mij zo kunnen vergissen. Het ziet er dus naar uit dat ik de maanden van het visioen van “maart 2018” wellicht verkeerd heb ingevuld. Ik had het niet kunnen bedenken.

Een geslacht: 70 jaar en 3 maanden?
We zijn gewend een volle tijd van gemiddeld 50, 70 of 100 jaar aan te houden. Maar 70 jaar en 3 maanden? Ja… dat kan ook. Dit betekent dus, dat een geslacht of generatie bij God de Vader niet persé met het ingaan van het 70ste jaar hoeft te eindigen, maar is dus 70 jaar en 3 maanden!

(1948+70 jaar = 2018) Vanaf 14 mei 2018 t/m (23 – 31) aug.2018 is 3 maanden.

Alle lijnen staan scheef
Waarom staan onderaan de twee lijnen, van rechtsboven naar linksonder, naar beneden gericht?
Het gaat hier de twee jaren aan van 2014 en 2015 en van nov./dec. Dat ik de maanden vanaf maart had moeten doortellen is nu wel te begrijpen. De maanden nov./dec. moet dan zijn april/mei. Deze staan naar beneden gericht en geven wellicht de oude tijd aan.

Heeft de maand mei dan misschien iets met 14 mei (1948) te maken? Als dat zo is, dan zou hiermee het aftellen van de laatste generatie al zijn begonnen. De jaren 2014 en 2015 hebben daar dan niets mee van doen. De andere drie lijnen, die van rechtsonder naar linksboven zijn aangegeven, geven een nieuwe tijd aan. In dit geval de Eindtijd, dat in augustus 2018 afloopt.

Vanaf het moment dat ik mij met de Eindtijd heb beziggehouden, zag ik al dat een geslacht of generatie bij God de Vader precies 70 jaar is. Daar twijfelde ik geen moment aan en dan krijg ik van Jezus op 23 maart 2013 een visioen als bevestiging. Maar dan moet je het wel goed invullen en dat heb ik niet gedaan. De fout zat hem dus in de maanden.

Heer Abba Vader, waarom hebt Gij mij niet eerder op deze fout gewezen? Mijn geloofwaardigheid wordt nu wel heel erg op de proef gesteld.”
Alle dagen zat ik ermee. En in de nacht van donderdag op vrijdag 03-11-2017 meende ik gehoord te hebben: “Nu zal er nog meer aandacht aan besteed worden, want velen herkennen de tijd niet.”

Dat de Heer mij niet direct op deze fout heeft gewezen komt waarschijnlijk, omdat maart 2018 een heel belangrijke maand zal zijn, want dan zou de valse Profeet zich kunnen openbaren.

Zie: “Visioen tickets 1900” (Genadetijd bijna voorbij)
In dit verslag schreef ik het volgende:
“Heel vaak heeft Jezus gezegd dat de tijd al op is. De tijd is allang voorbij, enz. enz. Maar het komt niet zo vaak voor dat Jezus gezegd zou hebben dat het bijna tijd is. Dat is heel bijzonder, want nu moet je in feite zelf opletten wat er allemaal in de wereld gebeurt.”

Broeders en zusters, als jullie de maanden niet meer willen geloven, kijk dan naar het jaar!


Een visioen voorzien van datums

Broeders en zusters, ik wil jullie laten meedenken, hoe ik het visioen van “maart 2018” heb gezien en getekend en hoe dat het uiteindelijk ingevuld had moeten worden.

Dit is het visioen wat ik op 23 maart 2013 van de Heer heb ontvangen. Ik zag in het vierkant 6 lijnen, die allemaal scheef staan, met daarin kruisjes en bolletjes (cirkels). Er stonden geen maanden en jaartallen in.

Zo ben ik met het opbouwen van de tijd begonnen. De schuine lijn, bijna verticaal, van rechtsboven naar links beneden heb ik de datum neergezet wanneer ik dit visioen heb ontvangen. Daarna heb ik de jaartallen er ingezet.

Met het zien van dit visioen, wist ik dat de jaren van onder naar boven en van rechts naar links ingevuld moesten worden. Dat komt vanwege de opzet van de lijnen. Wat ik ook zag was, dat de kruisjes de jaartallen voorstellen en de bolletjes (cirkels) zijn de maanden.

Zie de maanden april en mei. Dit is wat ik in eerste instantie zo had ingevuld. Na maart komt april, mei enz. Vanaf 23 maart 2013 had ik deze datum er zo instaan.
Maar later in sept.2015 heb ik dat veranderd in nov./dec. want daarna komt jan./febr./mrt.2018.

Deze hele website heb ik met deze datum van “maart 2018” zo opgebouwd.


“Wat het had moeten zijn”

De lege lijn, onder de lijn van de drie jaartallen, kon ik jarenlang niet invullen omdat ik niet wist wat daarop moest staan. Eerst in sept.2016 zag ik, dat daar de laatste dagen op moesten staan.

– Augustus 2018 –

Broeders en zusters, hadden jullie het beter geweten met wat ik eerst had ingevuld? Het was gewoonweg niet te zien. Te minste, ik zag het niet.
Dat ik de maanden jan./febr./mrt. zo heb neergezet was, omdat ik dacht dat op deze derde lijn de eerste maanden van het jaar 2018 behoren te staan. Maar dat ik de maanden vanaf maart in volgorde moest aangeven kwam niet in mij op.

De maand “maart 2018” had moeten zijn “augustus 2018”!

De tijd van maart 2013 t/m augustus 2018 is niet precies vijf jaar, maar is nu 5 jaar en vijf maanden! De datum van 23 – 31 aug.2018 heb ik aangehouden als de week waarin de Opname zou kunnen plaatsvinden. Dat komt omdat ik het visioen op de 23ste heb ontvangen.

Het is een gevolgtrekking.


De valse Profeet
Omdat de Eindtijd in plaats van maart 2018 nu eerst in augustus 2018 ten einde loopt, moeten de tijden ook allemaal aangepast worden. Maar hoe zit het nu met de leeftijd van de valse Profeet?
Op 5 febr.2018 wordt die 56 jaar oud! De valse Profeet zal in augustus 2018 worden gedood.

Volgens de Joodse jaartelling begint het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022. Maar… zelf kom ik niet verder dan sept.2021!

Het meest verbazingwekkende is het visioen van de vijf fiches 59  

Op de fiches staat 59 en volgens mij gaat dat de leeftijd aan van de Antichrist, want op die leeftijd wordt hij gedood. Dat gebeurt in juni 2021. De Antichrist zou dan 2 jaar en 11 maanden geregeerd hebben. Maar dat kan eigenlijk niet. Want volgens het visioen van Jesaja zal de geest van de Antichrist 3 jaar, 8 maanden en 12 dagen heersen! Als dat inderdaad zo is, dan zou de valse Profeet zich in nov./dec. 2017 moeten openbaren, want anders klopt ook deze tijd niet.

De valse Profeet/Antichrist is geboren op 5 febr.1962

De Rabbijnen en hun Messias
De Rabbijnen zijn er zeker van dat nov./dec.2017 het jaar van de Messias is. Maar volgens mijn berekening zou dat toch eerst in maart 2018 moeten zijn, want na de openbaring van de valse Profeet staat na elke 5 maanden daarna weer een ander paard op. Als de valse Profeet dan in aug.2018 wordt gedood, dan is 5 maanden daarvoor de valse Profeet al opgestaan.

Maar dat hoeft niet persé in maart 2018 te zijn. De valse Profeet zou zich inderdaad eerder kunnen openbaren. Gebeurt dat niet, dan is het niet bepaald ondenkbaar dat het geduld van de Rabbijnen gauw op zal raken. Ze zouden dan al kunnen besluiten dat met de bouw van de derde Tempel kan worden begonnen.

De derde Tempel
Mocht de ruiter (valse Profeet) op het witte paard zich dan inderdaad in nov./dec.2017 openbaren, dan zal die t/m aug.2018 regeren. Daarna zal dan, na het rode paard, om de vijf maanden eerst het zwarte paard en daarna het vale paard zichtbaar worden. De drie paarden van Armageddon.

De openbaring van de valse Profeet is namelijk het sein voor de bouw van de derde Tempel. Vanaf nov./dec. 2017 gezien zou de derde Tempel in ±9 maanden gebouwd kunnen worden. Maar, dan moet daar wel dag en nacht aan gewerkt worden.

Broeders en zusters, als ik een visioen krijg dan vertel ik dat aan iedereen
De jaartallen zijn goed aangegeven. Maar de maand maart had moeten zijn augustus 2018.
Na deze ontdekking heb ik direct christenen ervan op de hoogte gebracht en de situatie uitgelegd.
Volgens mijns inziens gaat dit visioen nog steeds de Opname aan.

Als de invulling van deze maanden weer niet klopt, dan zou het visioen van “augustus 2018” wellicht iets anders moeten voorstellen. Maar wie van u, onder de christenen Gods, denkt dat dit visioen niets met de Opname van doen heeft en… gelooft u dat ook?

Israël de vijgenboom

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Het 70ste jaar van Daniël (14 mei 2018 t/m 13 mei 2019)

Vele christenen zijn het erover eens dat bij God de Vader één generatie 70 jaar is. Het is op allerlei wijze in de Bijbel aangegeven. Op YouTube staan vele alarmerende berichten, door jong en oud opgezet, dat de tijd al bijna op is. (14 mei 1948 +70 jaar = 14 mei 2018)

Maar wat velen niet weten is, dat deze generatie vanaf 14 mei 1948 t/m 2018 dan pas het 70ste jaar ingaat, dat officieel op 13 mei 2019 zal eindigen, want na deze datum zitten we in het 71ste jaar.
Na de geboorte van de Staat Israël moet deze generatie dan ook gezien worden als het 70ste jaar waarin de Opname zal plaatsvinden. Vanaf 14 mei 1948 t/m aug.2018 is dat 70 jaar en 3 maanden.

(Psalm 90:10“De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

Met dit visioen heeft de Heer mij niet alleen het jaar, maar ook de maand van de Opname gegeven. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “augustus 2018” niet hebben gekregen.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Hoeveel tijd hebben we nog?

(DZG// Woensdag 08-11-2017/ 12:04)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Het witte paard van de vrede en de drie paarden van Armageddon.
Bron: http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Jezus, als de Leeuw Gods. The King is Coming!
Bron: http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm

===*===


– De Opname –
TIME IS RUNNING OUT FAST.!!!
We hebben nog maar weinig tijd!
.

Bron: http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm

– Augustus 2018 –
Visioen! “De maand van de Opname”
The Rapture
(Matth.9:37-38) “Toen zei Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zal uitzenden in zijn oogst.”
Dit is mijn gebed onder vasten en bidden. Wie wil Jezus helpen?

“Laat de mensen niet door Armageddon overweldigd worden. Geef het door!”

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, de maanden zijn verkeerd aangegeven.
Zie: “Hoeveel tijd hebben we nog?” ==> Nieuwe situatie == >
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand “maart 2018” had moeten zijn “augustus 2018”!

Jezus, komt snel op de wolken!
“Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!” Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Tijd en moment van de Opname
In dit verslag worden twee bijzonderheden beschreven: Hoeveel tijd hebben we nog en wie zal er allemaal met de Opname bij zijn? Er staat duidelijk in de Bijbel beschreven, dat we onmogelijk de dag en het uur van de Opname kunnen bepalen. Maar, over de maand en het jaar is daarvan niets te vinden. Toch zijn er christenen bij die denken dat het nog wel 50 jaar kan duren. Maar wat al deze christenen zelf niet weten is, dat zij met zo een veronderstelling met de Opname niet erbij zullen zijn. Want Jezus neemt alleen degene op, die daadwerkelijk in de spoedige Opname geloven. En dit is weer het grote onzichtbare gevaar! (Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

(Matth.24:42) “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”

Het jaar en de maand
De valse Profeet kan zich nu ieder ogenblik bekend maken. Het zal dan om iemand gaan, die plotseling van het één op het andere moment, alle aandacht op zich zal weten te vestigen. Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…” (Matth.24:32-34) De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.
70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!
___

Zie grafiek! “Het aftellen van de jaartelling.

De Wereldleider

Jezus, gaf dit bericht door aan vele christenen. “De man die de wereld in een complete ondergang zal storten is geboren!” Geboorte valse Profeet/Antichrist was op 5 februari 1962! Hij zal zijn functie gaan beginnen als hij 53 jaar oud is. (1962+53= 2015). Zijn ideeën zullen duizenden keren beter zijn, dan wat Pim Fortuyn in zijn korte tijd in de politiek heeft gebracht. (1948-2002) Zie internet! Het is jammer dat de Nederlanders niet van zijn kennis en inzichten hebben kunnen genieten. In ieder geval heeft hij door zijn eenvoud heel Nederland en ook velen in de wereld in beweging gebracht.

De valse Profeet/Antichrist hebben twee totaal verschillende karakters en gaat één en dezelfde persoon aan. Regeerperiode zal zijn 2x 3,5 jaar, totaal 7 jaar. Alle christenen zullen door de eerste tijd van 3,5 jaar gaan en zullen ook van de geweldige welvaart kunnen meegenieten. Veel christenen kijken al reikhalzend uit naar dat moment! Maar, het hele boek Openbaringen gaat voornamelijk de tweede tijd aan, van weer 3,5 jaar. (Openb.13:4-5) De wereld: “Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen.”

(42 maanden is 3,5 jaar of 1260 dagen).

De valse Profeet zal eerst via de TV zichtbaar worden. Dat zou al in 2015 kunnen beginnen. Hij is al onder ons! Met dit schrijven (april 2015) is de valse Profeet/Antichrist nu 53 jaar oud! Nog even en de welvaart gaat beginnen!

Armageddon is geen Eindtijd meer

Openbaringen was door Johannes geschreven in 95 na Christus en was t/m het jaar 1880 altijd al een gesloten boek geweest. Het is veelal in beeldtaal geschreven met vele symbolen en de christenen konden er niet veel mee. Tot die tijd was het een onbegrepen boek. Maar op het moment dat God de Vader vanaf het jaar 1880 Openbaringen aan de christenen bekend ging maken, begon de tijd van 120 jaar dat naar het begin van de Eindtijd zou leiden.

De Eindtijd is begonnen in de maand oktober van het jaar 2000 en eindigt in maart 2018. De Eindtijd gaat een tijd aan waarin mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen. Maar als de Opname heeft plaatsgevonden, heeft de mens geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook een einde gekomen aan de betekenis Eindtijd.
.
Inzicht
.
Drie keer zeven jaar
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2000 t/m 2007 2007 t/m 2014 2014 t/m 2021
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +3,5= 17,5 jaar)
3,5 jaar vredetijd
3,5 jaar Armageddon
De droom van de farao (Genesis 41:1-57)
In de tijd van Jozef waren er 7 vette en 7 magere jaren. In die tijd was het weer (regen en droogte) de doorslaggevende factor. In deze moderne tijd draait alles om de economie.

De eerste tekenen voor een recessie waren merkbaar eind 2006 begin 2007. Maar toen in okt. 2007 de huizenmarkt in de Verenigde Staten instortte, zat vrijwel direct daarna ook de hele wereld in de economische crisis.

Wie van mijn lezers hebben deze tijden opgemerkt?
Het zijn 3x 7 jaren aan-één-gesloten.
(2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)

Okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
Okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 (7 magere economische jaren)
Okt. 2014 +7 jaar = september 2021 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)

De Countdown van Daniël
Zonder dat de wereld dat ziet, zijn we al vanaf okt. 2014 de laatste 7 jaren ingegaan. Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël, de 70e jaarweek. (Daniël 9 vers 27) En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”

Vrijwel niemand onder de Christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien en toch heeft God de Vader daar een reden voor. Zie daarover (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”  Het beest is de valse Profeet/Antichrist)

De valse Profeet zou zich in nov./dec.2015 kunnen openbaren. Maar, de Opname wordt al verwacht in maart 2018! En dus moet de tijd van 3,5 jaar vanaf eind maart 2018 worden terug berekend.
Dan is de eerste tijd van 3,5 jaar al begonnen in okt.2014 plus 3,5 jaar is mrt.2018. Daar komt dan nog 3,5 jaar Armageddon bij en het is september 2021.

Israël 14 mei 1948+70 jaar = mei 2018

Hoewel de 7 magere jaren pas in mei 2015 zouden eindigen, zijn de laatste 7 jaren (2x 3,5 jaar) al begonnen vanaf okt./nov.2014. Dit zal een tijd worden van een enorme economische groei en welvaart. Jezus, zegt daarover, dat zo’n mooie tijd nog nooit is geweest.

Vanaf oktober 2014 zijn we, van de laatste 7 jaren, al de eerste tijd van 3,5 jaar ingegaan. Voor meer dan twee jaar zal de valse Profeet voor een ongekende wereldwijde vrede zorgen. De wereld zal geestelijk met blindheid worden geslagen!
Maar God de Vader wacht nog steeds op de geboorte van Zijn laatste Zoon, de laatste Benjamin. Daar is in feite het wachten op. Anders was de Opname er allang geweest. Want de tijd (6000 werkjaren) is al voorbij! (4000+2000+1000 jarig vrederijk =7000 jaar) Vgl.(2 Petr.3:8)

De laatste grote Opwekking van Joël. Zie de berekening van al de bekeerlingen en de Zonen Gods. Echter het aantal dat tot levend geloof en bekering komt, loopt met de maand op tot in de miljoenen en naarmate de Eindtijd nadert zelfs tot in de tientallen miljoenen!

De Zonen Gods
.
De berekening is bij benadering. Het aantal Zonen kan nog wel veel hoger of lager liggen.

De geboorte van de laatste Zoon Gods zou kunnen plaatsvinden in de maand maart.

Het volgende is heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen (de Opname) niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Morgenster. Dat is heel bijzonder.
Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten. Want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat in nov.2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… Nov.2009!
En wat dacht u van het Niveau van de Morgenster? Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… Nov.2014! De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed zijn geweest.

Maar nu de Heer mij van de Bruid en de Morgenster de maand heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand maart van de Opname heeft doorgeven. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand bekend. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk! (Matth.24:42-44)

Hebt u de tijd ook opgemerkt?

Vanaf nov.2009 t/m nov.2014 is precies 5 jaar. En vanaf nov.2014 t/m nov.2017 is precies 3 jaar. Het duurt dan nog 5 maanden voordat de Opname zal plaatsvinden. Ook hieraan is duidelijk te zien dat de tijd afloopt.

Maar ziet u ook wat ik zie?
Het niveau van de Morgenster (3de graad) is afgesloten in nov.2014, mèt dat de eerste 3,5 jaar is begonnen. (2x 3,5 jaar) Want de laatste 3,5 jaar is voor Satan! De ‘winter’ (Armageddon) begint pas in de maand maart van het jaar 2018. Net daarvoor zal dan het niveau in de 2de graad (de laatste Zoon van God de Vader) voor altijd en eeuwig worden afgesloten.

Zie: De winter en de sabbat. “De laatste Benjamin

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder

De Keniaan dr. Owuor “Ik herhaal: de Heer heeft tot mij gesproken dat het tijd is en dat de Kerk op ieder moment opgenomen kan worden. DE TIJD IS VOORBIJ. Alle christenen moeten zich gereed maken voor de komst van de Heer.”

Ricardo Cid (Republiek Chili, Santiago)
”Jesus, is coming soon! Hoe kan ik je hiervan overtuigen, het is al zo snel!”

Zie internet! “8 uur in de Hemel” door Ricardo Cid.

Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah.
(Oost-Maleisië) “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”  Zei de Heer Jezus.

_____

Armageddon
The Antichrist1_JPEG
In de Bijbel staat, dat er een Leider zal opstaan met een ongelofelijke kracht en macht
(Openb.13:1-8) “De Antichrist”
.
De geboorte van de Antichrist
De geboorte van deze “supermens” werd via het boek “A gift of profecy” aan de wereld bekend gemaakt: “..een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962 zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.” Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
Maar er is nog een andere datum bekend. Namelijk 3 februari 1962. Zie Internet!
Volgens het visioen gaat de valse Profeet zich openbaren in nov./dec.2015.
_______
Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

Bron foto. De Antichrist: Rene’s Homepage

De valse Profeet/Antichrist zou in Jeruzalem geboren zijn en is later naar Egypte verhuisd. Daar bestudeerde hij in 1987 computers, handel en filoso­fie. Hij werkt nu op de achtergrond in het Midden Oosten. Hij wordt beschreven als een knappe man met onvoorstelbaar veel charis­ma. Eerst zal hij een redder zijn, een “Vredevorst” een “Supermens” een man met alle antwoorden. Maar na de eerste tijd van 3,5 jaar, zal hij veranderen in de Antichrist. Hij werkt nu nog in het geheim. En hoe velen van ons kennen hem misschien al?

Bron: (Onbekend)

Een visioen/profetie
Jaren lang heb ik mij al bezig gehouden met de Opname. Maar dan, in de nacht van zaterdag 23 maart 2013, was het zover. Jezus, gaf mij toen een wel heel bijzonder visioen. Dit visioen heb ik gekregen om 03:07 uur in de nacht en was zo helder dat ik dacht dat ik de ogen open had! Maar ik lag in de piek van mijn slaap. Direct stond ik op van verbazing en met dat ik mijn ogen open deed was het beeld verdwenen. Maar wat ik gezien had was al meer dan voldoende; dit moet de wereld weten!
Direct probeerde ik al in de nacht dit visioen te bestuderen en te analyseren. Enkele uren later heb ik precies opgetekend en beschreven wat de Heer mij toen in het visioen heeft laten zien.

(Zie tekening!)

De dag en het uur kunnen we niet bepalen, dat is onmogelijk. Maar als ik dit zo zie, en het gaat de Opname aan, dan is het jaar en de maand duidelijk te herkennen.

Zes lijnen in een vierkant
Hoe je het ook bekijkt, je moet van onder naar boven en van rechts naar links lezen. Eén lijn kan ik niet plaatsen. Dat is de tweede lijn van bovenaf gezien. Het is een lijn zonder tekst. Wat deze lijn precies moet voorstellen, dat weet ik niet. Alle lijnen in het vierkant staan scheef zowel naar beneden als naar boven. Zelfs de lijn rechts staat bijna verticaal! Ik zag op de lijnen kruisjes en bolletjes. En met dat ik mij daarover verwonderde, zag ik hoe dit beeld ingevuld moest worden. Het was wel eens waar een ogenblik maar toch was elk detail ervan duidelijk te zien.

In het visioen zag ik het geheel in een vierkant en precies zo heb ik het getekend.

Hoe verbaasd was ik toen ik zag dat de maanden en de jaren van rechts naar links op de lijnen stonden. Onder de bijna verticale lijn is mrt.2013 op z’n kant geschreven. Het nr.23 heb ik eraan toegevoegd, omdat dat de datum was waarop ik dit visioen heb ontvangen. Alleen op deze lijn is maart 2013 goed geschreven, ware het niet dat het geschrevene scheef onder de lijn is te zien.

Zou ik zoiets hebben kunnen verzinnen? Misschien. Maar ik was in ieder geval niet op het idee gekomen om de jaartallen en de maanden van rechts naar links te schrijven en al helemaal niet de datum (23 maart 2013) op z’n kant, dus naar beneden en onder de lijn, te schrijven. Bovendien staan alle lijnen scheef. De twee lijnen naar beneden, geven een tijd aan dat afloopt. De drie lijnen naar boven geven een nieuwe tijd aan.

Nu de verklaring zelf

De bolletjes geven de maanden aan, de kruisjes de jaren. Vanaf 23 maart 2013 t/m 23 maart 2018 is precies 5 jaar. De eerste lijn geeft drie jaren aan. 2016, 2017 en 2018 als het laatste jaar. In de derde lijn worden drie maanden aangegeven waarvan maart de belangrijkste maand is. Dat zou met de Opname te maken kunnen hebben. Te minste, dat is wat ik denk.

De jaarlijn 2014 en 2015 en de maanden nov./dec.

In de maanden nov./dec. zou er dus iets kunnen gebeuren of plaatsvinden. Maar wat, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een sterk vermoeden. De eerste drie lijnen heb ik van bovenaf naar beneden gelezen en de onderste twee lijnen van onder naar boven. Maar, je moet eerst van rechts naar links en dan ook nog eens alles van onder naar boven de situatie lezen, wil je er wat van kunnen maken.

Het jaar 2014 moet op een of andere manier een belangrijk jaar zijn, want daar begint de jaarlijn ook mee. Het zou een aanloop kunnen zijn naar het jaar 2015. Maar als we van de 3x 7 jaren de laatste 7 jaar bekijken en aan de hand van het visioen vanaf de maand maart 2018 van de Opname 3,5 jaar terug berekenen, dan is die tijd al in okt.2014 begonnen. Vandaar het jaar 2014!

Volgens mijn inzicht zou de valse Profeet/Antichrist uit Europa kunnen komen. Maar uit een ander land is ook mogelijk. Hoe dan ook, hij is geboren op 5 febr.1962 en gaat zijn werk beginnen als hij 53 jaar oud is. En wel in nov./dec.2015!

November, december 2015
Aanvankelijk had ik eerst april/mei 2015 ingevuld. Maar in de maanden april en mei 2015 is er niets bijzonders van geestelijke aard gebeurd zoals ik dat eerst volgens het visioen had aangegeven.

De maanden januari, februari en maart 2018 dat staat vast. Daar kom ik niet aan, want het is een visioen. De jaren 2014 en 2015 staan ook vast, want dat is het vervolg van 2013. Maar ik moet toegeven dat ik de twee bolletjes (april en mei) wellicht verkeerd heb ingevuld. De jaartallen waren niet aangegeven, ook de maanden niet. Dat zag ik pas toen ik het visioen had uitgetekend. Maar de maanden april en mei waren door mij als een gevolgtrekking aangenomen, omdat na maart, april en mei de juiste volgorde is, ook al zou dat twee jaar later zijn.

Vanaf eind mei 2015 ben ik daarvoor in gebed gegaan en de Heer gevraagd hoe dat ik deze twee bolletjes moet zien. En op vrijdagavond 12 juni 2015 zag ik de fout!
De twee bolletjes staan links aan het einde van de lijn. Stonden de twee bolletjes op de rechter helft van de lijn, dan zouden de maanden april en mei juist zijn geweest. Maar de twee bolletjes staan links op het einde(!) van de lijn naar beneden gericht. Dat zou er dus op kunnen duiden dat het hier om de laatste twee maanden gaat van het jaar 2015. (nov./dec.2015)

De twee maandlijnen staan dicht bij elkaar. Dat geeft al aan, dat nov.-dec.-jan.-febr.-maart feitelijk de juiste volgorde zou moeten zijn en niet vanaf maart (april/mei) zoals ik dat eerst had aangegeven.

Nu begrijp ik ook waarom de twee lijnen naar beneden zijn gericht. Het geeft een tijd aan dat op die maand eindigt. De drie lijnen die naar boven zijn gericht geven een nieuwe tijd aan. Meer kan ik er niet van maken. De twee maanden van het visioen zijn nu juist ingevuld.

Maar waarom is er over de valse Profeet nog niets vernomen? Daar is feitelijk maar één verklaring voor. Jezus, probeert de Identiteit van de valse Profeet zolang mogelijk geheim te houden. Zie (Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…”

Waarom heb ik dit visioen gekregen?

Het is de bedoeling van de Heer dat dit visioen in de hele wereld bekend gemaakt zal worden. Behalve dit visioen komen daarmee ook al mijn verslagen over de Eindtijd op de Website te staan. De Heer wil de christenen bewust maken in wat voor een tijd we leven. Daarom is het belangrijk dat de christenen zelfonderzoek doen. Hoe staan zij er geestelijk voor? (2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. [11] Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

Israël wacht nog steeds op hun Messias

En dat moment lijkt nu wel heel dichtbij te komen. Zie getuigenis! Rabbijn Yitzhak Kaduri: “Ik heb de Messias ontmoet” vertelde Kaduri aan zijn volgelingen. “Hij zal binnenkort verschijnen. Veel ontzaglijke evenementen zullen voor Zijn komst plaatsvinden. Bereid je voor, als Hij komt!”

De maandlijn jan./febr./mrt.

Dit zijn de drie laatste maanden van de grote Opwekking. De “Late regen” van Joël (2:23/28). Vanaf oktober 2014 t/m maart 2018 moet dan ook als één tijd van 3,5 jaar worden gezien. De Opname zou in de maand maart 2018 voor Pinksteren kunnen plaatsvinden. De grote Opwekking duurt ongeveer 5 maanden en zou eind okt.2017 kunnen beginnen.

Kinderen1_PNG

De Eindtijd generatie is 70 jaar
Israël, was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon.
(Daniël 9:24) Visioen. De 70 jaarweken van Daniël.
(Psalm 90:10) Een generatie is 70 jaar!
Er zijn vele Bijbelse generaties: 40, 50, 70, 100 en 120 jaar.
.
1897 (Eerste Zionistische Congres) plus 120 jaar = 2017
1917 (Balfour Declaratie/terugkeer Joden) plus 100 jaar = 2017
1947 (VN plan voor Israël) plus 70 jaar = 2017
1967 (Bevrijding Jerusalem) plus 50 jaar = 2017
1977-78 (Israel reached maturity) plus 40 jaar = 2017/18
________
Bron: The 120-Year End-Time Generation. Allen Barber (USA)
Childrens picture: (2017-2018 wat gebeurt er dan? – Appie)

Zie uitleg: Allen Barber in het Nederlands

Alles wijst erop, dat bij God de Vader een generatie precies 70 jaar is. (Matth.24:32-34) “Voorwaar Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiedt.” Veel christenen denken, dat de Opname in het jaar 2017 zal plaatsvinden. Maar het aftellen is in werkelijkheid begonnen op 14 mei 1948. Aan het visioen (tekening) is de tijd van 2018 duidelijk te herkennen. De vermoedelijke Opname wordt dan ook verwacht in maart 2018!

Tijd Armageddon ingekort
God de Vader, heeft de eerste tijd van 3,5 jaar ingekort en zal dit ook doen met de tijd van Armageddon! Hoe dat mogelijk is, kan alleen een ware strateeg bedenken. De Opname zou eigenlijk moeten plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2018. Maar, is met twee maanden vervroegd. Nu zal de Opname plaatsvinden in maart(!) 2018. Als nu de eerste 3,5 jaar wordt terug berekend, dan is de laatste 7 jaar al ingegaan in okt.2014.

Volgens de tijdrekening van 3x 7 jaar, zou het 1000 jarig vrederijk pas kunnen beginnen in mei 2022. Maar, daar de Heer ook de tijd van Armageddon zal inkorten, moet ervan worden uitgegaan, dat het 1000 jarig vrederijk al voor sept.2021 of nog eerder zou kunnen beginnen. Volgens de berekening zou de tijd van Armageddon precies 3 jaar en 6 maanden moeten duren. De Heer zegt duidelijk: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” (Matth.24:22) De uitverkorenen gaan niet de 144.000 aan, maar het Joodse volk.

Internationaal vele niet te tellen waarschuwingen op Internet (YouTube)

Veel christenen sporen de wereldbevolking aan hun hart te bekeren. Op internet zijn deze waarschuwingen van bekering werkelijk al bij duizenden te lezen en wel in vele talen en… al deze sites nemen in aantal toe! Er zijn er zelfs bij die zien dat het bijna tijd is en schrijven met grote kreten, dat de Opname voor de deur staat. En waarachtig, het is nog maar 1 minuut voor 12! Omdat, onder alle christenen Gods, vrijwel niemand het precieze jaar van de Opname weet, is de onrust al duidelijk waarneembaar. Zij herkennen de tijd wel, maar de tijd van de Opname kennen zij niet. Toch is het niet zo heel moeilijk het juiste jaar van de Opname te kunnen bepalen. Aan de volgende gebeurtenissen zal de tijd steeds beter af te lezen zijn.

De tijd van de Opname is niet onzichtbaar
1) De aller- eerste berekening die er van de eindtijd gemaakt kan worden is dat van de wereldtijd. In één week (zeven dagen) is alles door God de Vader opgezet. Er zijn zes werkdagen en er is één rustdag. (2 Petr.3:8) “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.”
(4000+2000+1000 jarig vrederijk =7000 jaar)
Vanaf Adam en Eva (het jaar 0) t/m de geboorte van Jezus is 4000 jaar.
2) De geboortedatum van de valse Profeet/Antichrist is 5 febr.1962!
3) Wanneer zal de valse Profeet zich openbaren? (Openb.13:11-18) Volgens het Visioen “Tijd en moment van de Opname” in nov./dec.2015!
4) De valse vredestijd zal nog 3 jaar duren. Zodra de valse Profeet zich geopenbaard heeft, zal deze eerste tijd van de valse vrede direct herkend worden!
5) Wanneer breekt de Grote Opwekking uit? Deze laatste en grootste gebeurtenis aller- tijden zal door de hele wereld opgemerkt worden. De Opname is dan nog slechts 5 maanden verwijderd!
6) De bouw van de Tempel zal in 2016 een aanvang nemen. Want de Joden herkennen in deze Wereldleider de Messias! In sept./okt.2017 zal de valse Profeet daar zijn intrek nemen. Maar omdat hij niet de Messias is die de Joden voor hebben, zal hij na vijf maanden uit Israël verbannen en weggestuurd worden. Het is dan al eind februari begin maart 2018, drie weken voor de Opname!
7) Wanneer wordt de valse Profeet doodgeschoten? Direct bij terugkomst in Europa wordt de valse Profeet door een scherpschutter opgewacht en doodgeschoten. (Openb.13:12-14).
8) Nadat de valse Profeet is gedood, zal hij na drie dagen (72 uur) opstaan en zal de hele wereld van zijn herrijzenis versteld doen staan! Satan heeft in die tussentijd van 72 uur bezit genomen van het lichaam en wijst direct de moordenaar aan, die de valse Profeet heeft gedood. Omdat deze moordenaar zeer waarschijnlijk een pas bekeerde christen is, zal de Antichrist direct de oorlog verklaren aan alle christenen!

De Opname heeft dan nog niet plaatsgevonden!

9) Biochip anders dan het teken of logo (666) Als je het nr.666 aanhaalt, dan weet iedereen waar je het over hebt. Want dit nummer maakt een einde aan alles!
Overvallen door de Biochip. Vanaf 2016/2017 zal de Biochip zijn intrede maken. Maar er zal onder de mensen een geweldige tegenstand zijn! Want velen zien de Biochip als het nr.666. Daarom zal er tegelijkertijd ook een voorlopig pasje (High Tech “Smart I.D. Card”) worden ingevoerd. Dit is dan uw nieuwe ID Card. (Identiteit).

Drie tot vijf maanden voor de Opname zal de Biochip, dat aan het nr.666 vooraf gaat, dan op alle mensen in de wereld van toepassing zijn. De Biochip moet dan geïnjecteerd worden!

In de Biochip zit een GPS tracking systeem dat al uw wegen 24 uur, 7 dagen in de week nauwkeurig kan volgen. Dit GPS (Biochip) kan niet beïnvloed worden. Bijv. Een magneet of stroom kan de Biochip niet verstoren. In de Biochip zit geen harddisk of een memory stick. De Code die daarin zit, verwijst naar een computer van uw land. De Biochip zorgt alleen voor de koppeling, zoals uw bankpasje. De Biochip is niet het nr.666 wat met het Laser- brandmerk (teken/logo) wel het geval is.

10) Het Laser- brandmerk (toegangscode 666) Het nr.666 zal nergens worden vermeld. Het staat ook niet op het voorlopige pasje (High Tech “Smart I.D. Card”). Het nummer van de duivel zal vervangen worden door een teken of logo. Zie: (Openb.13:18). “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

Het nr.666 alleen al brengt onder de mensen grote schrik met zich mee. Maar het is vrijwel zeker dat het nr.666 door de Antichrist als zodanig niet gebruikt zal worden. Zodra dan de Biochip (als advies) in de linkerhand tussen de wijsvinger en de duim is geïnjecteerd, zal het voorlopige pasje (High Tech “Smart I.D. Card”) dan komen te vervallen. De Pincode hoeft dan niet meer onthouden te worden. Want de Biochip is namelijk uw complete Identificatie en bevat tevens ook uw Pincode!

Zoals we nu weten, is de Biochip op zich geestelijk gezien niet gevaarlijk. Want materiaal kun je na de dood of na uw sterven niet meenemen. De Biochip kan zelfs vervangen worden! Maar het Laser- brandmerk de toegangscode 666 mag tot in eeuwigheid niet veranderd of vervangen worden!

De toegangscode 666. (Het zegel van de Dood)

Zodra dan het teken of logo (toegangscode 666) door de Antichrist persoonlijk verplicht gesteld zal worden, dan wordt het pas echt uitkijken geblazen. Want de toegangscode 666 wordt dan ook met een Laser in het etherische lichaam als een tattoo ingekerfd! Alle littekens op het lichaam en het teken/logo (666) dat op het lichaam, rechterhand of voorhoofd, als een tattoo wordt ingekerfd of met een Laser is ingebrand, is ook te zien op het etherische lichaam! En nu pas kan aan de andere kant van het leven dit merkteken duidelijk gezien en herkend worden. Satan ziet dan direct wie van hem is en wie niet.

Waarschuwing voor degene die de spot drijft met het nr.666

Wie het nr.666 als een tattoo in zijn lichaam laat ingraveren en daarmee de spot drijft, die staat er werkelijk heel slecht voor. “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” (Galaten 6:7)

Kerken, gebedshuizen en vrije gemeenten zullen leeglopen

Net voordat Jezus terugkomt, staan de christenen niet meer open voor het Evangelie. Ze willen niet meer, zoals vroeger, horen over zonde en genade, over wet en Evangelie, over berouw en bekering. In plaats daarvan ontstaat een vervanging, een ‘geluk evangelie’. Het gaat om succes, om materiële goederen, dingen die God ons nooit heeft beloofd. De lauwe houding onder de christenen is alom herkenbaar. De boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie en berouw en bekering, wordt door velen niet meer op prijs gesteld. Kerken lopen leeg. De mensen verlangen een prettig evangelie.

(7 Zegels/ 7 Bazuinen/ 7 Schalen) niet in volgorde
Valse vrede (oktober 2014 t/m maart 2018) (3,5 jaar)

De ruiter van het eerste witte paard is al aan het werk! Deze ruiter is niemand anders dan de valse Profeet. Hij zal 3,5 jaar regeren. De eerste zegel. “En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.” (Openb.6:2) Vanaf okt.2014 is het in de wereld al heel erg onrustig. Wat de wereld nu ervaart is de geest van de wereld en is niet het werk van de valse Profeet. (2 Thess.2:6-8) “..het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…”

De laatste drie paarden van Armageddon (rode paard, zwarte paard en het vale paard)
Zie wanneer de oordelen over de mensen zullen komen.

De 1e zegel (witte paard) en de 7e bazuin (Openb.10:1-7) gaan alleen de eerste 3,5 jaar aan. De zes andere zegels, zes bazuinen en de zeven schalen gaan Armageddon aan en moeten om en om en gedeeltelijk in omgekeerde(!) volgorde worden gezien.

Alles is bij benadering bekeken.
Werking van de zeven zegels: __-.1, 7, 2, 6, 3, 4, 5e zegel.
Werking van de zeven bazuinen: _7, 6, 5, 4, 3, 1, 2e bazuin.
Werking van de zeven schalen: —-6, 1, 5, 4, 3, 2, 7e schaal.
Zie uitleg:
(De 1e Zegel [Witte paard] valse Profeet. Nov./dec.2015 t/m maart 2018)
(7e zegel /Een ½ uur stilte in de hemel)
(De valse Profeet is gedood /Maart 2018)
(7e bazuin /3e Wee /Einde 2e graad)
(Drie weken voor de opname! 2e zegel [rode paard] Antichrist /Maart 2018)
(-Opname-)
(mrt./apr.2018)-(6e zegel, 6e bazuin /2e wee, 6e schaal)-(666)
(3e zegel [zwarte paard], 1e schaal, 5e bazuin /1e wee)
(4e zegel [vaal paard], 5e schaal, 4e bazuin)
(3e bazuin, 4e schaal, 1e bazuin)
(5e zegel, 3e schaal, 2e bazuin)

(2e schaal, 7e schaal)

(Openb.16:17) “En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende:” – “Het is geschied”.

_____

De twee Olijfbomen

The two witnesses(Mozes en Elia ±73 jaar oud) in jute zakken bekleed zijn vanaf okt.2014 nu ook al aan het werk. (Openb.11:3-12) Niemand weet nog om wie het gaat. Maar dat kan nu niet lang meer duren. In jute zakken bekleed, zou een kledingstuk kunnen zijn dat de twee Profeten zal kenmerken. Israël, wordt verdedigd door deze twee Profeten. Armageddon? Voorwaar, Jeruzalem blijft ongeschonden! (Zagg.12:2-3) God de Vader: “..over het huis Juda zal Ik Mijn ogen openhouden.”

Armageddon (maart 2018 t/m september 2021) (3,5 jaar)
De valse Profeet is met zijn dood met het eerste witte paard uit het zicht verdwenen en komt niet meer in beeld. De Antichrist van het tweede rossig of rode paard gaat zijn werk beginnen in maart 2018. De ruiter met in zijn hand een weegschaal, het derde zwarte paard vijf maanden later in aug./sept. 2018. Hij zal de wereld, gedurende de tijd van Armageddon, met grote hongersnood slaan.

De ruiter van het vierde paard (een vaal paard) weer vijf maanden later vanaf jan./febr. 2019 t/m het einde. (Openb.6:8) “En ik zag… een vaal paard… en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger…”

De slachting
Van de 7,6 miljard mensen, die er in mei 2018 zullen zijn, worden 2 miljard mensen opgenomen. Van de 5,6 miljard die achter zijn gebleven, wordt door Satan in een tijdsbestek van slechts 48 uur(!) één miljard van de wereldbevolking gedood. Dit gebeurt direct na de Opname!

Dit beeld zag ik in aug.1990. Jezus, heeft de Zijnen opgenomen en Satan dat, wat van hem is. Blijft over 4,6 miljard. Men kan zich dit alles nauwelijks voorstellen. Binnen enkele jaren worden er nog eens ¼ deel (1 miljard) mensen uitgeroeid (Openb.6:8). Dit ten gevolge van oorlogen, epidemieën en het in verval raken van de maatschappij. Al deze dingen zullen een natuurlijke reactie zijn op de oorlog in het Midden-Oosten. De wereld is met afschuw vervuld!

Vanaf maart 2018 eist de Antichrist direct alle aandacht op. En vrijwel tegelijkertijd wordt de 6e zegel geopend. De grote aardbeving! (Openb.16:18). Maar het volk is zo boos dat de Heer er nog een oordeel aan heeft toegevoegd! Eerst zijn het de 7 Zegels, 7 Bazuinen, 7 Schalen en dan een extra oordeel. Het gaat hier waarschijnlijk maar om één oordeel.

(Openb.12:17) Jezus weet, dat Hij in de laatste 3,5 jaar niets meer kan doen. Het evangelie is gebracht en de mensen hebben Hem niet willen aannemen. Nu is de Antichrist aan de beurt. Door de kracht van de Heilige Geest is er voor het laatst een Opwekking geweest, zoals nog nooit eerder was voorgekomen. Zie: De “Late regen” van Joël (2:23/28)
JPEG_NL_Jezus_Best1
Jezus, heeft werkelijk alles gedaan wat volgens Hem maar mogelijk was. Met de Opname zal de genadetijd van 2000 jaar worden afgesloten. Dan zal er een afschrikwekkend middel worden gebruikt om de achterblijvers te dwingen alsnog voor het nr.666 te kiezen.
Zie wat Jezus daarover tegen Zipora Bitrus zegt: “Je zou niet door de verdrukking kunnen komen. Dat is de reden waarom je met de Opname erbij moet zijn.”
Vele christenen vergissen zich als het om Armageddon gaat. Ze zullen het niet redden. Want de druk om het nr.666 te accepteren is te groot. Zie: (Openb.13:2-7) “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”
_____
Bron. De twee getuigen: http://www.goedbericht.nl/NT/Openbaring/11_getuigen.html
Foto Jezus: www.whatsaiththescripture.com/Prophecy/Wisdom…

Bron: Rapture Revelation to Zipora Bitrus


Visioen Ken Peters (USA)
.
Ken Peters: Toen kwam ik in mijn droom iemand tegen die aan mij vroeg of ik mijn identificatie-merkteken al had. Ik antwoordde: “Wat bedoel je?” Hij zei; dat er een merkteken werd ingevoerd (wat overigens eerst op vrijwillige basis gebeurde) dat binnenkort iedereen verplicht moest hebben om nog te kunnen kopen en verkopen.
Het teken dat deze persoon op zijn hand had, leek op een soort holografische zon, waardoor er allerlei ‘stralen’ uit schenen te komen. In die zon zat een soort teken, het leek op een hand met daarop het merkteken getekend. Deze man was erg blij met zijn teken, want zo hoefden de mensen geen pasjes en creditcards meer te gebruiken.
_______

Met het zien van dit logo (666) is het wel even schrikken. Want dit ziet er wel heel erg serieus uit. Het is zelfs uitdagend! Dit logo gaat heel Noord-Amerika aan.

Zeven keer een duivels teken
Zoals we weten, is de wereld ingedeeld in zeven Continenten.
Antarctica, Afrika, Australië, Azië, Latijns-Amerika, Europa en Noord-Amerika.
Elk Continent heeft dan ook zijn eigen duivelse Code (666). Het is een teken of logo dat berekend moet worden. Want Satan zal nooit met het nr.666 komen. De mensen zouden het nog weleens kunnen afslaan en dat mag niet. Daarom zegt Jezus uitdrukkelijk het nummer (teken of logo) te berekenen. Want dit teken of logo (666) brengt de mens de eeuwige dood!

(Openb.13:18) “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.”

In Europa zou het merkteken (666) al bekend zijn

Zie: Het teken of logo! (Y2K =666) ‘Y’ staat voor “Generatie” de ‘2’ staat voor “Eenheid” (Satan en de mens) en de ‘K’ staat voor “Koninkrijk” maar zou ook de eerste letter van zijn naam kunnen zijn. Van het nr.2 (1 en 2) zou 1 de valse Profeet kunnen zijn en 2 de Antichrist. Maar, de letter K kan verschillende betekenissen hebben. Bijv.: De naam van de valse Profeet, zou de meest logische volgorde kunnen zijn. K zou de eerste letter kunnen zijn van meerdere namen, waar de Antichrist in het vervolg mee aangesproken wenst te worden. De letter ‘K’ kan ook “Koninkrijk” betekenen en is gelijk aan “Eenheid”.

Hoe dan ook, mocht in welke vorm dan ook dit teken of logo verplicht gesteld worden, dat alleen dan op de rechterarm of het voorhoofd, met een “Laser” ingebrand moet worden, dan is dit het gevreesde nr.666 waar de Bijbel (Openb.13:16-18) de mensen zo stellig voor heeft gewaarschuwd. Wie hier geen gehoor aan geeft, die wordt gedood. Nu zal de antichrist weten wie hem daadwerkelijk toebehoren. Want hij zal dit teken of logo (Y2K) bij de wet verplicht stellen!

Zie internet! Dit teken Y2K wordt werkelijk overal voor gebruikt. Maar het acroniem Y.2.K. = (666) is nergens op internet beschreven. Het is dan ook puur toeval dat dit teken Y2K straks het nr.666 zou kunnen voorstellen.
___

Bron: Y2K! http://pixgood.com/y2k-computer.html

Nog even ter verduidelijking: De Biochip is geen merkteken
De Biochip onder de huid dat niet te zien is, is geen merkteken! Een merkteken moet opgemerkt kunnen worden. Zie: (Openb.13:16-18) Het nr.666 zal op een gecamoufleerde wijze in het teken of logo worden verwerkt. Dit is het Laser- brandmerk (toegangscode 666).

Het merkteken (Openb.13:18) is in het Grieks ‘charagma’, dat kras betekent of ets, zegel, ordeteken of merkteken. Het getal 666 is de Griekse uitdrukking Chi Xi Sigma, dat merken betekent, een merkteken gegraveerd of geponst (ingekerfd) voor de herkenning van eigendom.

In Amerika (USA) gaat het om een Logo met een zon en een hand er in en Europa heeft het merkteken Y2K. In Arabië is het teken ook al bekend. Zie internet! De andere vier tekens zouden ook al bekend zijn. Zodra ik dat weet, zal dat direct in dit verslag worden toegevoegd.
Alles wat u ziet en leest is bij benadering bekeken. Het is nog geen vaststaand feit. En dat geldt ook voor de Biochip! Maar wie verstand heeft en over de juiste inzichten beschikt, zal weten dat dit een kern van waarheid is. Materiaal kun je na de dood niet meenemen en het teken moet je kunnen zien! De Biochip onder de huid dat niet te zien is, kan dus ook geen merkteken zijn.

Het teken Y2K wordt door zeer velen al aangemerkt als het teken (666) dat binnenkort voor Europa zal gelden. Voorlopig is er geen andere teken bekend dat aan het nr.666 gekoppeld kan worden. Ditzelfde geldt ook voor het logo van Amerika. Maar gezien de ernst waarmee dit alles wordt gebracht, moet ervan worden uitgegaan dat het niet bepaald ondenkbaar is, dat dit nog weleens het teken of logo (666) zou kunnen zijn waar de mensen straks mee geconfronteerd zullen worden. Het zal door alle mensen direct worden herkend!

De tweede dood

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alleen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”

Dit gedeelte gaat voornamelijk de eerste twee jaar van Armageddon aan. Wat dan zal gebeuren is verschrikkelijk! De christenen zullen in de gevangenis gemarteld worden om hun toch nog voor het teken of logo (666) te dwingen. Deze tijd van tien dagen onderdrukking kan lang duren. De Heer zegt daarover: “Wees getrouw tot de dood…” En degene ”Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

De tweede dood wordt op internet nergens duidelijk omschreven, maar betekend het volgende: De tweede dood gaat de mens aan, die zonder het teken of logo gedood zal worden. De eerste dood gaat het accepteren van het nr.666 aan. Hier wordt de mens met het nr.666 mee bedoeld. Maar de tweede dood gaat alleen het lichaam aan. Want zonder het nr.666 is met de dood het leven behaald.

De eerste dood is met het nr.666 een natuurlijke dood. Bij deze mensen is het leven met het nr.666 vanzelfsprekend en heel natuurlijk. Maar met de tweede dood wordt je gedwongen te sterven en dat is niet zo natuurlijk meer. (Openb.13:16-17) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

(Openb.2:11) De tweede dood nog beter uitgelegd
In de tijd van Armageddon zijn er nu nog maar twee mogelijkheden van leven. In beide gevallen wordt de mens nu gedwongen te kiezen voor de dood. De ene, dat hem het leven zal brengen en de andere voor het nummer, dat hem de eeuwige dood zal brengen.

Wat moet de mens dan nog geloven in de tijd van Armageddon? Iedereen staat onder druk. De valse Profeet is gedood en weer opgestaan? Het gaat erom waar de mens dan nog voor gaat kiezen: Dood of leven. En in beide gevallen heeft dat de dood ten gevolge! De eerste dood is lichamelijk en geestelijk. De tweede dood is alleen lichamelijk.

Er wordt de mens nu twee feiten voorgelegd
Feit één: Kies je met het teken (666) of logo (666) voor de eerste dood, dan heb je het leven t/m mei/juni 2021 of september 2021. En voor velen is deze tijd nog wel veel korter. Want daarna staat de dood vast! (Openb.6:15-16) “..en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon…”

Feit twee: Kies je zonder het teken of logo voor de tweede dood, dan heb je in eeuwigheid het leven en het Paradijs! (Openb.21:1) “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…”

De tijd is al op
Jezus: “Bij de Opname wordt er maar een klein hoopje christenen opgenomen. Het over- overgrote deel van Mijn gemeente, zal door het dal van Armageddon moeten gaan. En dat komt omdat ze niet waardig bevonden waren om opgenomen te worden.” (Joh.16:13)
Hier wordt de Opwekking van Joël niet mee bedoeld. De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengt de Heilige Geest een grote schare binnen van 1.2 miljard christenen! (Matth.22:8-10) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Wie zijn dan de slechten en de goeden? Dat zijn de wereldmensen. Sommigen hebben de naam dat ze geloven anderen niet. Maar door de grote Opwekking zijn ze tot inzicht en bekering gekomen.

Het grote gebed

In sept./okt.2013 ging ik in een vastengebed. Mijn gebed was toen: “Heer, ik heb meer dan voldoende kennis in overvloed. Maar er zijn zo weinig mensen en christenen die mij willen geloven. Wat moet ik nu toch met zoveel informatie doen?” Toen moest ik plotseling bij mijn Baas komen en hij stelde voor of ik misschien eerder met keuzepensioen wilde gaan. De laatste dag zou dan eind april 2014 zijn. Toen dat geregeld was ging ik direct naar Suriname toe. Zie: Het getuigenis van Karel Hoekendijk!

Maar mijn verblijf daar, heeft mijn verdere toekomst daar nog niet kunnen bevestigen. Als een straat- evangelist ging ik, net als toen in 2005, maar weer de straat op en vertelde de Surinamers in wat voor een tijd we leven. In Paramaribo en daarbuiten heb ik 1000den blaadjes over de Eindtijd uitgedeeld. Toen van de drie maanden (23 juni t/m 20 sept.2014) de laatste drie weken van mijn verblijf in zicht waren, kwam er voor het eerst een kleine verbetering in mijn situatie. Zie daarover: (Deel 1) De laatste Benjamin. De Heer sprak door een christen tot mij.

Maar dat was nog niet voldoende. Want eenmaal terug ik Nederland, dacht ik, dat ik dan maar naar Curaçao zou gaan. De Heer gaf mij toen in de laatste week in een visioen door, dat ik onmiddellijk naar Suriname terug moest gaan. De vliegticket voor Curaçao en Hotel waren al geregeld, maar nog niet betaald. En de volgende dag heb ik de vlucht voor Suriname geboekt en betaald.

Maar, wat zou ik dan in Suriname gaan doen? De eerste drie maanden waren al niet dat wat ik ervan verwacht had. Toen ik dan op 5 dec.2014 weer in Suriname terug was, was dit dan ook mijn eerste gebed: “Heer Abba Vader, wat doe ik hier eigenlijk?”

De volgende dag ging ik naar Groningen toe in het District Saramacca waar eens Johannes King heeft gewoond en voor de Heer heeft gewerkt. Daar kwam ik een goede vriend tegen, die verbaasd was mij te zien. Want hij wist niet beter dan dat ik naar Curaçao zou gaan. Ik vertelde hem wat de bedoeling van de Heer was. Maar er was nog niets daarvan te zien. Toen gebeurde het! En dit was iets wat ik nooit had kunnen bedenken.

Jezus, onze Leidsman
Die zondag ging ik naar een gemeente(kerk) buiten Paramaribo en sprak met de Evangelist over de Eindtijd en hoeveel tijd we eigenlijk nog hebben. Hij was buitengewoon verrast met het horen van zoveel Eindtijd informatie en vertelde mij dat ik dit alles zo snel mogelijk op internet moet zetten! “Want dit is zo belangrijk dat vele anderen er ook van op de hoogte willen zijn.” Jezus, wil namelijk al mijn schrijfwerk op internet hebben staan!

Deze Evangelist heeft zijn werk in het opzetten van websites! Toeval? Direct heb ik hem verslagen toegestuurd, die ook allemaal op de website zullen worden gezet. Het gaat allemaal de Eindtijd aan. Voor de christenen is Matth.24:20 wel het meest belangrijkste wat er maar bestaat! De winter en de sabbat. Want hierin zit het mysterie van Joh.1:12 verborgen! De Wedergeboorte uit de geest.

De Bijbel is een soort code boek en is voor de wereldmensen en christenen op algemene wijze beschreven. De Bijbel is geschreven in de 1ste, 2de en 3de graad van kennis. Maar veel christenen leven in de 1ste graad van hun verdraagzaamheid en kunnen het gewoonweg niet hebben dat er buiten de Bijbel om bijzonderheden worden aangehaald, die niet in de Bijbel staan beschreven. De Heilige Geest kan hun dan ook niets leren. Want het Koninkrijk van God de Vader is alleen voor de aller- kleintjes!
Zie: (Matth.19:14 en Luc.18:15-17). “Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.”

Zie YouTube!
.

Rapture in a Church (0:30)

The Rapture Left Behind Coming of Christ (1:35)

Van al de rapture video’s, heeft deze mij wel het meest aangegrepen! In deze video gaat een vader met zijn kind schommelen en plotseling is de kleine weg! Maar zie vooral het moment, dat de man alleen nog maar ter herinnering de trouwring van zijn vrouw overhoudt!

Are you ready? (1:02)

Deze kerk is werkelijk overvol en dan is de Opname daar.

Very few will Enter Rapture – Learn How To Prepare Yourself

Je moet gereed zijn. (24:57)

11 yr. Old Went to Heaven and Back, and Tells What He Saw!

Deze getuigenis gaat de hele wereld over. (14:48)

Ali – Een Turkse moslim die in zijn droom Jezus ontmoet
Deze Turkse man (Ali) was verslaafd aan de alcohol toen hij in een droom Jezus zag en zijn leven voor altijd werd veranderd. Wanhopig ging hij naar Saoedi-Arabië, omdat alcohol daar verboden was. Toen hij daar echter aankwam, bleek daar toch drank aanwezig te zijn. Hij ging toen op pelgrimsreis naar Mekka, in de hoop om van zijn alcoholverslaving bevrijd te worden en om op het pad van een ware moslim geleid te worden. Tot zijn verrassing ontmoette hij in plaats daarvan Jezus Christus, de Man in het wit.

Nederlands ondertiteld (40:11)

Muslim Journey to Hope – Afshin Javid (Pastor)
Hezbollah strijder bekeert zich en wordt Christen.
Zie getuigenis! (19:59)

Een Hezbollah strijder (Afshin Javid) komt in de gevangenis terecht. Hij leest de Koran en plots wordt hij overmand door een kwade geest. Hij roept de Hemel om hulp en hoort plots een stem dat hij Jezus moet aanroepen. Hij doet dat en is bevrijd, maar dan begint de twijfel. Na twee weken vasten en bidden krijgt hij geen antwoord van Allah; en dan verschijnt Jezus Christus in zijn cel.

===*===
Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Ge­noot­schap (NBG Haarlem 1951)
en door profetieën aangevuld volgens Joh.16:13

Bron Foto: http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/11/landbouwministerie-verklaart-zeer-groot-deel-vs-tot-rampgebied

.
Donkere wolken van de Eindtijd
DW1

Armageddon is in zicht!


.
Bazuin1
De Aartsengel Gabriël

Moment van de Opname!

Jezus: “De tijd is allang verstreken. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Save the Date!

Volgens het visioen
(Tekening)
zou dit het jaar en de maand
van de Opname kunnen zijn

Lijn1
Website sinds mrt.2015/update 02-11-2015
The Netherlands
_____________
.

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


===*===