Hoeveel tijd hebben we nog?

– De Opname –
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
“Hoeveel tijd hebben we nog?”
(Jesus: “De tijd is al op!”)
.
.
(Matth.24:34)“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

De Heer zei in mei 2006 tegen Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Misschien heeft deze uitspraak wel te maken met het feit, dat dan wellicht al met de bouw van de derde Tempel zou zijn begonnen. Dat betekent, dat de valse Profeet dan al bekend zou zijn.
Terwijl de christenen de voortgang van de bouw volgen, komt de Heer plotseling met de Opname! De derde Tempel is dan nog in aanbouw als Jezus de Zijnen komt ophalen. Met dit gegeven zou deze Profetie wel waar kunnen zijn, dat de Heer eerder zal komen. Eerder dan mensen verwachten.

Zie: “Een onzichtbare derde Tempel?”

Broeders en zusters, zie: “Visioen tickets 1900” (Genadetijd bijna voorbij).
Op maandag 28 aug.2017 zei Jezus tegen mij: “Open de reactie, want het is bijna tijd.”

Wat gaat er dan in je om als Jezus dit tegen jou zou zeggen? Wat zou je dan denken? De Opname in maart 2018? Dat kan niet, want hoe zit het dan met de derde Tempel en waar blijft de valse Profeet?

Volgens het visioen van “maart 2018” had de valse Profeet zich uiterlijk voor 23 okt.2017 moeten openbaren, maar toch zeker wel in de laatste week van okt.2017, wat niet is gebeurd.

Wil ik dit alles weten? Dan is er nog maar één mogelijkheid, vasten, totaal vasten!


De maanden verkeerd ingevuld
Broeders en zusters, ik heb de maanden van het visioen van “maart 2018” helaas verkeerd ingevuld.
Op dinsdag 31 okt.2017 in de middag om 14:25 uur heeft Jezus mij laten zien hoe dat ik het visioen had moeten invullen.
Dit was de eerste keer dat ik met vasten dit visioen aan de Heer heb voorgelegd.

Het visioen laat zich namelijk heel gemakkelijk invullen en ook toen ik de maanden apr./mei veranderde in nov./dec. was het niet te zien dat ik een fout gemaakt zou hebben.

Vasten

De lijnen van dit visioen kunnen niet veranderd worden. Het is een vaststaand feit. Maar omdat de tijd niet meer in verhouding staat met de mogelijke Opname in maart 2018, ging ik daarvoor in een streng gebed. Ik was al voor anderhalve dag in een totaal vasten, toen ik in de middag het visioen van maart 2018 wederom aandachtig ging bestuderen.

Met het zien van dit visioen begon ik te bidden: “Heer Abba Vader, wat heb ik verkeerd ingevuld?” En met dat ik dat gezegd had, zag ik plotseling dat de maanden vanaf maart doorgeteld hadden moeten worden en dat wist ik niet.
Het had moeten zijn: (maart) april, mei, juni, juli, “augustus 2018”.
Door het vasten en mijn gebed ga ik ervan uit dat Jezus mij dit zo heeft laten zien.

Zou dit visioen dan nu wel juist zijn ingevuld of is er misschien nog een ander variant?

Jullie zullen begrijpen dat ik niet bijkwam van verbazing toen ik dit zag. Hoe heb ik mij zo kunnen vergissen. Het ziet er dus naar uit dat ik de maanden van het visioen van “maart 2018” wellicht verkeerd heb ingevuld. Ik had het niet kunnen bedenken.

Een geslacht: 70 jaar en 3 maanden?
We zijn gewend een volle tijd van gemiddeld 50, 70 of 100 jaar aan te houden. Maar 70 jaar en 3 maanden? Ja… dat kan ook. Dit betekent dus, dat een geslacht of generatie bij God de Vader niet persé met het ingaan van het 70ste jaar hoeft te eindigen, maar is dus 70 jaar en 3 maanden!

(1948+70 jaar = 2018) Vanaf 14 mei 2018 t/m (23 – 31) aug.2018 is 3 maanden.

Alle lijnen staan scheef
Waarom staan onderaan de twee lijnen, van rechtsboven naar linksonder, naar beneden gericht?
Het gaat hier de twee jaren aan van 2014 en 2015 en van nov./dec. Dat ik de maanden vanaf maart had moeten doortellen is nu wel te begrijpen. De maanden nov./dec. moet dan zijn april/mei. Deze staan naar beneden gericht en geven wellicht de oude tijd aan.

Heeft de maand mei dan misschien iets met 14 mei (1948) te maken? Als dat zo is, dan zou hiermee het aftellen van de laatste generatie al zijn begonnen. De jaren 2014 en 2015 hebben daar dan niets mee van doen. De andere drie lijnen, die van rechtsonder naar linksboven zijn aangegeven, geven een nieuwe tijd aan. In dit geval de Eindtijd, dat in augustus 2018 afloopt.

Vanaf het moment dat ik mij met de Eindtijd heb beziggehouden, zag ik al dat een geslacht of generatie bij God de Vader precies 70 jaar is. Daar twijfelde ik geen moment aan en dan krijg ik van Jezus op 23 maart 2013 een visioen als bevestiging. Maar dan moet je het wel goed invullen en dat heb ik niet gedaan. De fout zat hem dus in de maanden.

Heer Abba Vader, waarom hebt Gij mij niet eerder op deze fout gewezen? Mijn geloofwaardigheid wordt nu wel heel erg op de proef gesteld.”
Alle dagen zat ik ermee. En in de nacht van donderdag op vrijdag 03-11-2017 meende ik gehoord te hebben: “Nu zal er nog meer aandacht aan besteed worden, want velen herkennen de tijd niet.”

Dat de Heer mij niet direct op deze fout heeft gewezen komt waarschijnlijk, omdat maart 2018 een heel belangrijke maand zal zijn, want dan zou de valse Profeet zich kunnen openbaren.

Zie: “Visioen tickets 1900” (Genadetijd bijna voorbij)
In dit verslag schreef ik het volgende:
“Heel vaak heeft Jezus gezegd dat de tijd al op is. De tijd is allang voorbij, enz. enz. Maar het komt niet zo vaak voor dat Jezus gezegd zou hebben dat het bijna tijd is. Dat is heel bijzonder, want nu moet je in feite zelf opletten wat er allemaal in de wereld gebeurt.”

Broeders en zusters, als jullie de maanden niet meer willen geloven, kijk dan naar het jaar!


Een visioen voorzien van datums

Broeders en zusters, ik wil jullie laten meedenken, hoe ik het visioen van “maart 2018” heb gezien en getekend en hoe dat het uiteindelijk ingevuld had moeten worden.

Dit is het visioen wat ik op 23 maart 2013 van de Heer heb ontvangen. Ik zag in het vierkant 6 lijnen, die allemaal scheef staan, met daarin kruisjes en bolletjes (cirkels). Er stonden geen maanden en jaartallen in.

Zo ben ik met het opbouwen van de tijd begonnen. De schuine lijn, bijna verticaal, van rechtsboven naar links beneden heb ik de datum neergezet wanneer ik dit visioen heb ontvangen. Daarna heb ik de jaartallen er ingezet.

Met het zien van dit visioen, wist ik dat de jaren van onder naar boven en van rechts naar links ingevuld moesten worden. Dat komt vanwege de opzet van de lijnen. Wat ik ook zag was, dat de kruisjes de jaartallen voorstellen en de bolletjes (cirkels) zijn de maanden.

Zie de maanden april en mei. Dit is wat ik in eerste instantie zo had ingevuld. Na maart komt april, mei enz. Vanaf 23 maart 2013 had ik deze datum er zo instaan.
Maar later in sept.2015 heb ik dat veranderd in nov./dec. want daarna komt jan./febr./mrt.2018.

Deze hele website heb ik met deze datum van “maart 2018” zo opgebouwd.


“Wat het had moeten zijn”

De lege lijn, onder de lijn van de drie jaartallen, kon ik jarenlang niet invullen omdat ik niet wist wat daarop moest staan. Eerst in sept.2016 zag ik, dat daar de laatste dagen op moesten staan.

– Augustus 2018 –

Broeders en zusters, hadden jullie het beter geweten met wat ik eerst had ingevuld? Het was gewoonweg niet te zien. Te minste, ik zag het niet.
Dat ik de maanden jan./febr./mrt. zo heb neergezet was, omdat ik dacht dat op deze derde lijn de eerste maanden van het jaar 2018 behoren te staan. Maar dat ik de maanden vanaf maart in volgorde moest aangeven kwam niet in mij op.

De maand “maart 2018” had moeten zijn “augustus 2018”!

De tijd van maart 2013 t/m augustus 2018 is niet precies vijf jaar, maar is nu 5 jaar en vijf maanden! De datum van 23 – 31 aug.2018 heb ik aangehouden als de week waarin de Opname zou kunnen plaatsvinden. Dat komt omdat ik het visioen op de 23ste heb ontvangen.

Het is een gevolgtrekking.


De valse Profeet
Omdat de Eindtijd in plaats van maart 2018 nu eerst in augustus 2018 ten einde loopt, moeten de tijden ook allemaal aangepast worden. Maar hoe zit het nu met de leeftijd van de valse Profeet?
Op 5 febr.2018 wordt die 56 jaar oud! De valse Profeet zal in augustus 2018 worden gedood.

Volgens de Joodse jaartelling begint het 1000-jarig vrederijk eerst in sept.2022. Maar… zelf kom ik niet verder dan sept.2021!

Het meest verbazingwekkende is het visioen van de vijf fiches 59  

Op de fiches staat 59 en volgens mij gaat dat de leeftijd aan van de Antichrist, want op die leeftijd wordt hij gedood. Dat gebeurt in juni 2021. De Antichrist zou dan 2 jaar en 11 maanden geregeerd hebben. Maar dat kan eigenlijk niet. Want volgens het visioen van Jesaja zal de geest van de Antichrist 3 jaar, 8 maanden en 12 dagen heersen! Als dat inderdaad zo is, dan zou de valse Profeet zich in nov./dec. 2017 moeten openbaren, want anders klopt ook deze tijd niet.

De valse Profeet/Antichrist is geboren op 5 febr.1962

De Rabbijnen en hun Messias
De Rabbijnen zijn er zeker van dat nov./dec.2017 het jaar van de Messias is. Maar volgens mijn berekening zou dat toch eerst in maart 2018 moeten zijn, want na de openbaring van de valse Profeet staat na elke 5 maanden daarna weer een ander paard op. Als de valse Profeet dan in aug.2018 wordt gedood, dan is 5 maanden daarvoor de valse Profeet al opgestaan.

Maar dat hoeft niet persé in maart 2018 te zijn. De valse Profeet zou zich inderdaad eerder kunnen openbaren. Gebeurt dat niet, dan is het niet bepaald ondenkbaar dat het geduld van de Rabbijnen gauw op zal raken. Ze zouden dan al kunnen besluiten dat met de bouw van de derde Tempel kan worden begonnen.

De derde Tempel
Mocht de ruiter (valse Profeet) op het witte paard zich dan inderdaad in nov./dec.2017 openbaren, dan zal die t/m aug.2018 regeren. Daarna zal dan, na het rode paard, om de vijf maanden eerst het zwarte paard en daarna het vale paard zichtbaar worden. De drie paarden van Armageddon.

De openbaring van de valse Profeet is namelijk het sein voor de bouw van de derde Tempel. Vanaf nov./dec. 2017 gezien zou de derde Tempel in ±9 maanden gebouwd kunnen worden. Maar, dan moet daar wel dag en nacht aan gewerkt worden.

Broeders en zusters, als ik een visioen krijg dan vertel ik dat aan iedereen
De jaartallen zijn goed aangegeven. Maar de maand maart had moeten zijn augustus 2018.
Na deze ontdekking heb ik direct christenen ervan op de hoogte gebracht en de situatie uitgelegd.
Volgens mijns inziens gaat dit visioen nog steeds de Opname aan.

Als de invulling van deze maanden weer niet klopt, dan zou het visioen van “augustus 2018” wellicht iets anders moeten voorstellen. Maar wie van u, onder de christenen Gods, denkt dat dit visioen niets met de Opname van doen heeft en… gelooft u dat ook?

Israël de vijgenboom

(Matth.24:32-34) “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”

Het 70ste jaar van Daniël (14 mei 2018 t/m 13 mei 2019)

Vele christenen zijn het erover eens dat bij God de Vader één generatie 70 jaar is. Het is op allerlei wijze in de Bijbel aangegeven. Op YouTube staan vele alarmerende berichten, door jong en oud opgezet, dat de tijd al bijna op is. (14 mei 1948 +70 jaar = 14 mei 2018)

Maar wat velen niet weten is, dat deze generatie vanaf 14 mei 1948 t/m 2018 dan pas het 70ste jaar ingaat, dat officieel op 13 mei 2019 zal eindigen, want na deze datum zitten we in het 71ste jaar.
Na de geboorte van de Staat Israël moet deze generatie dan ook gezien worden als het 70ste jaar waarin de Opname zal plaatsvinden. Vanaf 14 mei 1948 t/m aug.2018 is dat 70 jaar en 3 maanden.

(Psalm 90:10“De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.”

Met dit visioen heeft de Heer mij niet alleen het jaar, maar ook de maand van de Opname gegeven. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft het hier alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “augustus 2018” niet hebben gekregen.

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Hoeveel tijd hebben we nog?

(DZG// Woensdag 08-11-2017/ 12:04)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Het witte paard van de vrede en de drie paarden van Armageddon.
Bron: http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Jezus, als de Leeuw Gods. The King is Coming!
Bron: http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm
===*===