Het is bijna tijd | Tijdschema maart 2018

“Het is bijna tijd!”

– De Opname 2021/2022 –

.
________________________________________________________
Update (21-09-2018)
“Wederkomst Jezus vóór 4 febr.2022!”

________________________________________________________

.
(De tijden moeten nog worden aangepast)
___
.
De Joodse kalender1

Joodse kalender met de huidige westerse tijd

Dit overzicht geeft aan, dat de Heer in sept.2022 zal terugkomen en dat dan pas het 1000 jarig vrederijk zal beginnen. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021! Hieraan is al duidelijk te zien dat de Joden vrijwel heel precies de tijd weten te onderscheiden, ook al scheelt dat precies 1 jaar!

Zie: “De laatste Jaarweek” (2014-2021)

Israël, de Rabbijnen en de Joden verwachten hun Messias in nov./dec 2017 en in ieder geval nog in het jaar 2017. Maar… dat wordt nu 2018. Want dat kan nu niet meer missen. Dat is dan ook precies de datum die Jezus mij met de 3 visioenen heeft laten zien. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender.

Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”
Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

(Amos 3:7) “Voorzeker, de Heer HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten.”

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen en eindigt officieel in mei 2018. (1948+70= 2018) Maar de Heer zegt tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen. Vandaar het visioen van “Augustus 2018”.
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)

Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

Tijdschema

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

Het volgende is heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen van de Opname niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Oalim. Dat is heel bijzonder.

Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim. Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed geweest zijn.

Maar nu de Heer mij van de Bruid en de Oalim de maand heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand augustus (2018) van de Opname heeft doorgegeven. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand bekend. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk! (Matth.24:36 en 42-44)

Hebt u de tijd ook opgemerkt?
Vanaf nov.2009 t/m nov.2014 is precies 5 jaar en vanaf nov.2014 t/m aug.2018 is precies 3,5 jaar. Het duurt dan nog 10 maanden voordat de Opname zal plaatsvinden. Ook hieraan is duidelijk te zien dat de tijd afloopt.
___

(Jesus: “Time is already up!” )

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Joodse kalender met de huidige westerse tijd.
Bron: http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
===*===