END OF DAYS | Genadetijd bijna voorbij

“Genadetijd bijna voorbij”
– Visioen tickets 1900 –

(De laatste vijf maanden)

Het einde is in zicht
Broeders en zusters, de Eindtijd is bijna afgelopen en dan begint Armageddon. De Opname wordt nog steeds verwacht in Augustus 2018. Velen van mijn lezers weten nu dat de tijd van Armageddon niet tot de Eindtijd behoord. De eerste 3,5 jaar van Daniël 9:27 (de valse vrede) behoord nog wel tot de Eindtijd, maar niet de tweede tijd van nog eens 3,5 jaar.

Deze tijd gaat Armageddon aan. Hiermee is dan een einde gekomen van 6000 werkjaren.

Zie nu wat mij op de snelweg is overkomen
Dit gebeurde op maandag 28-08-2017 om precies 11:00 uur in de morgen.
Op dat moment reed ik met de auto.
Jezus: “Open de reactie, want het is bijna tijd.”
Wat vinden jullie hiervan?
Ik schrok toen Jezus dat tegen mij zei. Opdat zelfde moment zag ik de tijd voorbijvliegen.

« Zie: Countdown!

Heel vaak heeft Jezus gezegd dat de tijd al op is. De tijd is allang voorbij. Enz. enz. Maar het komt niet zo vaak voor dat Jezus gezegd zou hebben dat het bijna tijd is. Dat is heel bijzonder, want nu moet je in feite zelf opletten wat er allemaal in de wereld gebeurt.

De reactie ga ik pas openen als de laatste grote Opwekking is begonnen.


– Hurricane Irma en Maria –
Size of Hurricane Maria – Puerto Rico
Category 4-5. Sept. 20, 2017
Satellite image of Hurricane Irma
1:15 p.m. PDT on Sept. 6, 2017
Tracking of Hurricane Maria – Puerto Rico
Maria totally destroyed Puerto Rico
“Visioen vijf tickets 1900”
.
Broeders en zusters; ik heb weer een visioen gekregen in navolging op de “Vijf fiches 59”.
Dat was in de morgen op 28-09-2017 om precies 06:00 uur in de morgen. Ook dit is een visioen dat ik niet zou kunnen bedenken net als met het “fiche 59”.

Zoals gewoonlijk, met het krijgen van een visioen, was ik ook dit keer in een diepe slaap.

Plotseling bevond ik mij op het eiland Puerto Rico

De Heer liet mij zien dat ik juist op dat eiland was en zag wat de twee orkanen Irma, en vooral Maria, met een categorie van 5(!) het eiland hebben aangedaan. Vrijwel het hele eiland is totaal verwoest. Dit alles zag ik in één ogenblik. Alle winkels waren gesloten. Je kon nergens nog wat eten of drinken kopen. Er werd overal geplunderd! De mensen gingen als raven tekeer. Vooral grote warenwinkels moesten het ontgelden. Toen ik dat allemaal zag wilde ik direct van dat eiland af.

Vliegveld Puerto Rico

Het volgend moment stond ik op het vliegveld van Puerto Rico. Er waren vele mensen in de vertrekhal aanwezig. Toen ik bij de Balie aankwam om een ticket te kopen, zag ik dat er vijf tickets waren. Mevrouw, wat kost een ticket? Ze keek mij aan alsof ze verbaasd was dat er toch nog iemand was die een ticket wilde kopen en ze zei: “Een ticket kost 1.900 Euro.” – “Wat?!!” zei ik en was sprakeloos.

Ik kwam niet bij van verbazing waarom de ticket zo onvoorstelbaar duur moest zijn. Ik keek naar de mensen om mij heen en begreep toen pas waarom er niemand bij de Balie stond. De tickets waren zo duur dat niemand een ticket wilde kopen. Ik zou de ticket wel kunnen kopen, maar dan zou ik helemaal geen back-up meer hebben om wat eten of drinken te kopen of om ergens te kunnen slapen. Wat moest ik nu doen? Net als iedereen, liep ik ook verbaasd rond. Op dat moment wist ik mij geen raad hoe ik dan het eiland kon ontvluchten. En toen werd ik wakker.
Dit was een niet te missen visioen.

Direct heb ik het visioen opgeschreven en bestudeerd.

Het eiland stelt de aarde voor. Ik kon het eiland niet af. Net als alle inwoners van dat eiland zat ik gevangen op een eiland. Na de Opname zijn alle wereldmensen en restchristenen gevangenen op de aarde geworden. Je kunt er niet vanaf.

Vijf fiches 59 en de vijf tickets 1900

Net als met het visioen van de “Vijf fiches 59” werd ik ook nu weer met het getal vijf geconfronteerd. Ik zag dit keer vijf tickets. Waarom geen 6 of meerdere tickets? Dat ik, met zoveel mensen om mij heen, maar vijf tickets zag verbaasde mij het allermeest, want niemand had een ticket gekocht. Zouden er in het vliegtuig nog maar 5 plaatsen zijn? Wat ik verder in het visioen zag was, dat de mensen in de vertrekhal heel heftig met elkaar aan het praten waren.

Dit visioen zie ik als volgt:

De situatie op Puerto Rico gaat het beeld aan van Armageddon. Dat zag ik direct en begreep dat ik mij op dat moment in het “Dal van Armageddon” bevond. Het feit dat werkelijk niemand een ticket heeft gekocht of heeft kunnen kopen betekent, dat de Opname net heeft plaatsgevonden. De vertaling van de vijf tickets betekent dat de ruiter op het zwarte paard zich eerst na vijf maanden zal openbaren.

Maar, hoe wil ik nu de 1900 vertalen? Waarom geen 1000, 1500 of 2000?

Omdat ik mij daar zo mee bezig hield, zag ik dat de 1900 onmogelijk dagen zouden kunnen voorstellen. Dan kom ik namelijk uit op 5 jaar en 2 maanden en dat kan niet, want dan zitten we al in het 1000-jarig vrederijk. Misschien heeft de 1900 wel met een aardbeving van doen? Bijvoorbeeld; een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter die 1000x zo krachtig is als een aardbeving met een kracht van 6. Zo niet, dan moet die 1900 wel een andere betekenis hebben of een aanduiding van iets wat direct na de Opname of eerst vijf maanden later zal plaatsvinden.

De komst van de valse Profeet
De waarheid van het nummer 59, van het visioen “59 jaar (1962-2021)”, duurde ongeveer 6 maanden voordat ik wist wat die 59 precies moest voorstellen.

Maar nu gaat dit mysterie het nummer 1900 aan en we hebben niet zoveel tijd meer! Het visioen laat zien dat precies vijf maanden na de Opname de 1900 beslist wat gaat voorstellen. Maar wat?

Het zwarte paard en de 1900

Wat verbergt de ruiter van het zwarte paard?
Het is zeker dat de 1900 het zwarte paard aangaat, want die komt vijf maanden na de Antichrist. Dat is wat het visioen mij laat zien. Dit is duidelijk een gebeuren in het “Dal van Armageddon”.
Zie de functie van de ruiter op het zwarte paard:
(Openb.6:5-6“En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand.”

6] “En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.”

Dit is de derde ruiter van het zwarte paard met de weegschaal. Hij gaat zijn werk beginnen vanaf aug.2018 t/m het einde. Europa gaat dan de winter tegemoet. Er zal een vreselijke honger komen.

Wellicht heeft die 1900 te maken met een maat tarwe of gerst, wie weet? Het is in ieder geval een gebeuren dat eerst na de Opname zal plaatsvinden.

Broeders en zusters; zodra de laatste maand voor de Opname aanbreekt, hebben we vanaf de 2e Wereldoorlog 73 jaar lang in vrede kunnen leven. Maar schijn bedriegt. Jezus: “De aarde is geen plaats van rust en vrede, maar is een slagveld!”
De gemiddelde Nederlander denkt dat we nu wel uit elke oorlog zullen wegblijven, dankzij de NATO en Amerika. Maar de tijd is al bijna op en Armageddon komt steeds dichtbij!

Het visioen van “De vijf fiches” geeft de situatie aan dat de valse Profeet/Antichrist aangaat. Hij is geboren op 5 febr.1962 en zijn einde zal zijn in juni 2021. Hij zal 59 jaar worden.

De valse vrede
De mensen hebben geen weet in wat voor een tijd we eigenlijk leven en wat de valse Profeet met zijn verschijning straks allemaal teweeg zal brengen. Toch heeft God de Vader daar een reden voor. Om dat te voorkomen heeft de Heer de tijd van de valse Profeet zo kort mogelijk gehouden, want deze man zal door de hele wereld op handen worden gedragen!
(Openb.13:3) “..en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna…” 
Dit beest is de valse Profeet.

Over deze valse Profeet zegt Jezus: “Hij zal voor een welvaart zorgen zoals de mens nog niet eerder heeft meegemaakt.”

Op het moment dat de Rabbijnen in Israël de Messias aankondigen, gaan de laatste vijf maanden van de Eindtijd in. Het gaat dan hier om de valse Profeet. Van de ene op de andere dag zal dit gebeuren in de hele wereld bekend worden. Vanaf die dag moeten er vijf maanden bij opgeteld worden en de week van de Opname is bekend. Want elke vijf maanden later is er weer een ander paard.

De grote misleiding
In plaats van 3,5 jaar maar 5 maanden voor de valse Profeet
Op het moment dat de valse Profeet zich gaat openbaren, zullen vele christenen denken dat dan pas de laatste 7 jaren van (Daniël 9:27) zijn ingegaan. Maar, ze weten niet dat de eerste 3,5 jaar van Daniël al in okt.2014 was begonnen, want hij zal maar vijf maanden regeren en dan wordt hij plotseling gedood. We zijn dan nog drie weken verwijderd van de Opname.

De hele wereld zal in rouw zijn, want zo iemand heeft nog nooit bestaan. Maar na drie dagen staat hij weer op uit de dood en vanaf dat moment heeft de wereld te maken met de Antichrist, en dat is Satan!


Visioenen over de Eindtijd en de Opname
.
Broeders en zusters, we staan vlak voor de openbaring van de valse Profeet. Ook ik moet toegeven dat het nu wel heel erg spannend begint te worden, want aan de horizon is daar eigenlijk nog helemaal niets van te zien. Zie: “Stilte voor de Storm”
Deze website van “De Zonen Gods” gaat eigenlijk maar twee bijzonderheden aan: Het belang van de Wedergeboorte uit de geest en de Eindtijd. Alle visioenen gaan de Eindtijd aan. Als ik een visioen krijg, dan vertel ik dat aan iedereen!

Toen ik deze website nog niet had, sprak ik er met vele Pastors, Voorgangers en christenen over. Want het visioen van “Augustus 2018” kan ik niet verzinnen, daar is het veel te ingewikkeld voor.

Een Pastor: “Dit visioen moet zo snel mogelijk op internet!”
Vanaf maart 2015 staat dit alles nu op internet. Alle schrijfwerk heb ik van Jezus gekregen. Het is de Heilige Geest. Bij Jezus is alle info vaak op het allerlaatste moment. Het visioen van “Augustus 2018” heb ik in de nacht op 23 maart 2013 gekregen. Dat is precies 5 jaar en 5 maanden voor de Opname.

De website van “De Zonen Gods” staat dan al voor 3 jaar op internet.


– De Eindtijd bijna voorbij –
Binnen 15 maanden vier paarden!
.
Het witte paard
(De valse vrede)
Het rode paard
(Armageddon)
Het zwarte paard
(Armageddon)
Het vale paard
(Armageddon)
Het witte paard van de valse vrede en de drie paarden van Armageddon
Velen denken dat de vier paarden tegelijkertijd komen aanstromen

Maar tussen elke paard zitten vijf maanden

Na het witte paard elke vijf maanden later weer een ander paard
De eerste ruiter op het witte paard is de valse Profeet vanaf maart 2018 t/m augustus 2018.
(Openb.6:1-2) “En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag Kom! [2] En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.”
Aan het einde van de eerste 3,5 jaar (valse vrede) zal hij maar 5 maanden regeren.

De tweede tijde van weer 3,5 jaar (Armageddon) gaan de andere drie ruiters aan.

De tweede ruiter op het rode paard is de Antichrist van augustus 2018 t/m eind juni 2021.

(Openb.6:3-4) “En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom! [4] En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

De derde ruiter op het zwarte paard vanaf jan.2018 t/m eind juni 2021.

(Openb.6:5-6“En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. [6] En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.”

De vierde ruiter op het vale paard vanaf juni 2019 t/m eind juni 2021.
(Openb.6:7-8) “En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! [8] En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.”

Zie details: “Armageddon” (De vier ruiters van de Eindtijd)

Deze ruiter op het vale paard heeft een sikkel in zijn hand. Dat heeft hij nodig om “Het zilveren Koord”, van de meer dan 200 miljoen christenen, bij hun executie te kunnen doorhalen.


De Rabbijnen in Israël verwachten hun Messias in nov./dec.2017

Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist.
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar.
Het fiche met de twee cirkels erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
De valse Profeet/Antichrist is op 05 febr.1962 geboren.
.
Zie de geboorte van de derde Antichrist: “56 jaar (2018-2021) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden.
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden.
.

(Daniël 9:27) “De laatste Jaarweek” (2014-2021)
De valse Profeet heerst al achter de schermen
Hij zal drie jaar, zeven maanden en zevenentwintig dagen heersen. (1260+57= 1317 dagen)
Deze tijd gaat samen de valse Profeet en de Antichrist aan.
De tijd van de valse Profeet en de Antichrist is samen 3 jaar, 7 maanden en 27 dagen.
De valse Profeet regeert voor precies vijf maanden.
De Antichrist regeert 3 jaar 2 maanden en 27 dagen.

(43 maanden +27 dagen) = Totaal 1317 dagen. De Antichrist wordt niet ouder dan 59 jaar.

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, de maanden zijn verkeerd aangegeven.
Zie: “Hoeveel tijd hebben we nog?” ==> Nieuwe situatie == >
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand “maart 2018” had moeten zijn “augustus 2018”!

Als ik vanaf okt.2017 de 1332 dagen erbij optel dan kom ik uit in juni 2021, want de laatste 1332 dagen gaan pas in op het moment dat de valse Profeet de derde Tempel gaat betreden.
Is het mogelijk dat de derde Tempel in vijf maanden gebouwd kan worden? (okt.2017 – mrt.2018)
Mocht dat toch lukken, dan zal de Tempel door de valse Profeet maar voor 3 dagen of een week in gebruik worden genomen. De Rabbijnen zullen al gauw inzien dat deze valse Profeet onmogelijk de Messias kan zijn. Hij zal Israël uitgezet worden en bij aankomt in Europa wordt hij gedood. Het is dan al augustus 2018. In het 1000-jarig vrederijk gaat Jezus voor de vierde Tempel! (Ezechïel 40-42)

Zie: “De bouw van de derde Tempel” (De laatste twee Tempels 3 en 4)

De kracht van de Antichrist

(Daniël 7:25) “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd…”

(2017-2018-2019) = (5778/5779/6001/6002)

We hebben 6000 werkjaren en een 1000-jarig vrederijk.
(4000+2000= 6000+1000= 7000 jaren.)
Vanaf Adam en Eva, jaar 1 t/m 4000 jaar.
Vanaf de geboorte van Jezus met de eerste jaartelling 1 t/m 2000 jaar.

Maar… we leven nu al in het jaar 2017! Jezus: “De tijd is allang voorbij.”

(Genesis 1:1-31) Zie: God de Vader en de eerste 6 dagen.
(Genesis 2:2-3a) “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die…”
(2 Petr.3:8“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.”

Het 1000-jarig vrederijk is de zevende dag.

Waaraan is te zien dat augustus 2018 de maand en het jaar van de Opname is?
Zie visioen van “augustus 2018”.
De vijf fiches als de laatste 5 maanden van de grote Opwekking. “De komst van de valse Profeet”
De lange balk van Jesaja begint in okt.2017. “De laatste Jaarweek van Jesaja en Daniël”
De laatste Bruid was in nov.2009. “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Oalim was in nov.2014. “Het aftellen van de Jaartelling”
De laatste Zoon van God de Vader in augustus 2018. “De laatste Benjamin”

Jezus: “Als de mens digitaal gecontroleerd gaat worden heeft het geen zin meer de mens nog langer te laten leven.”

Jezus: “De tijd is al op!”

70-years

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar

Israël, werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”  (Matth.24:32-34)

De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
(mei 1948 +70 jaar = mei 2018)
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.

(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!

joodse-tijdbalk-2015-2018-2022

De Joodse kalender met de huidige westerse tijd

De Joodse tijdbalk
Het Joodse jaar 5777 is begonnen op 3 okt.2016 en eindigde op 20 sept.2017. We zitten nu in 5778.
Dit overzicht geeft aan, dat de Heer pas in sept.2022 zal terugkomen en dat dan pas het 1000-jarig vrederijk zal beginnen. De wereldtijd is daar gemakkelijk op af te lezen, zo ook op de Joodse kalender. Maar volgens de visioenen die ik van de Heer heb gekregen is dat al in sept.2021!

Volgens de Thora kalender leven we nu (okt.2017) in het jaar 6000!

Het wachten is nu nog op de Wedergeboorte van “De laatste Benjamin”
De Heilige Geest houdt nog voor even de Opname tegen, vanwege deze ene laatste Zoon van God de Vader die nog uit de geest Wederom geboren moet worden.

Zie: “De Weerhouder”

Alles wijst erop dat de tijd al op is
Het kan nu niet anders, dat 2017 inderdaad het jaar van de Messias zal worden. Anders moeten deze drie visioenen opnieuw bekeken worden en de komst van de Messias en het begin van het 1000-jarig vrederijk moet dan op de Thora kalender (5999) en de tijdbalk van Israël (5778) ook allemaal worden gewijzigd.
===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Overzicht foto’s en tekeningen
End of Days. Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=o5wGh7gUYXE
Size of Hurricane Maria – Puerto Rico Category 4-5. Sept. 20, 2017. Bron:
_http://edition.cnn.com/2017/09/19/americas/hurricane-maria-caribbean-islands/index.html
Satellite image of Hurricane Irma 1:15 p.m. PDT on Sept. 6, 2017. Bron:
_Tracking of Hurricane Maria – Puerto Rico
Kaart Puerto Rico en het pad van Maria. Bron:
_https://www.vox.com/science-and-health/2017/9/21/16345176/hurricane-maria-2017-puerto-rico-san-juan-meteorology-wind-rain-power
(Telefoonpalen op de weg) Maria totally destroyed Puerto Rico. Bron:
_http://edition.cnn.com/2017/09/19/americas/hurricane-maria-caribbean-islands/index.html
Het zwarte paard. Bron:
http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
De valse Profeet op het witte paard.
Bron: http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
Het rode paard. Bron:
_http://www.franklinterhorst.nl/De%20ruiter%20op%20het%20rossig%20paard.htm
Het zwarte paard. Bron:
http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-ruiter-op-het-zwarte-paard-wereldwijde-honger.html
Het vale paard. Bron: http://www.rpmnet.nl/actueel/ruiters_apocalyps01.htm
Elke vijf maanden een paard.
Bron: How is Malaysia Flight MH17 Linked to End Time Prophecy
Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=lIWViYSURL8
The Four Horsemen of the Apocalypse. Bron:
_https://www.jw.org/en/publications/magazines/watchtower-no3-2017-may/
We are here. Liberty. (4000+2000+1000= 7000 jaar) Bron:
http://september2015.com/wp-content/uploads/2015/08/4-6000-to-Liberty.jpg
Daniël. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=ot0cPU9MIOQ
Tijdbalk. De westerse en Joodse kalender. Bron:
http://jesussavessooncoming.blogspot.nl/2013/12/the-born-again-christians-will-see.html
Tijdbalk Daniel 70 Years. Bron:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2016/07/jesus-is-coming-very-soon-2482553.html
De laatste Jaarweek van Daniël. Bron: _http://www.toreblogg.info/355739066
===*===