Een rechtvaardige nauwelijks gered

Een rechtvaardige nauwelijks gered
.
.
(1 Petr.4:18)
“En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?”

(Een rechtvaardige is hij, die tot levend geloof is gekomen en zijn bekering met de onderwaterdoop heeft bevestigd! Velen spreken ook in tongen.)

Broeders en zusters,
Zie: Het mysterie van 2 Petr.1:10.!!!
De roep van Petrus aan alle gemeenteleden:
“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”
.
Want, dat is uw enige zekerheid tot behoud!
Zelfs de wijze maagden zijn er nog niet zeker van dat ze met de Opname erbij zullen zijn. Voorwaar!
(Matth.22:8-9)
Vrijwel alle (1e groep) Bruiloftsgasten blijven achter!
.
Er zijn maar twee soorten van een verkiezing mogelijk:
De terugkeer van de Verloren zoon (1e graad – Lukas 15)
De Wedergeboorte uit de geest in de 2e graad!
(Het bad der Wedergeboorte – Titus 3:5)
(De Vuurproef! – Openb.3:18)
.
Jezus: “Ik neem maar een handje vol mensen op.”
Opname één miljard (Niemand wil achterblijven)
.

« Most Important / Lo más Importante »
2 Petr.1.10
(2 Peter 1:10)
A Righteous one
Barely Saved
Vlag Engeland – Vlag Spaans_PNG
« April 2022 »
Nobody wants to stay
behind
Vlag Engeland – Vlag Spaans_PNG
Western Jewish Hebrew
Calendar
(2018−5778−6000)
Vlag EngelandVlag Spaans_PNG
.
Vlag EngelandVlag Spaans_PNG
Burn Mark Sign/Logo
.
Vlag Engeland
.
Vlag EngelandVlag Spaans_PNG