De tweede dood

“De tweede dood”
Magere Hein met de sikkel_ Armageddon
Magere Hein – De ruiter op het vale paard

.

___________________________________________________________
Update (28-12-2018)
Rapture Zone
(Vermoedelijke Opname – maart/april 2022)

___________________________________________________________

.
(De tijden moeten nog worden aangepast)

___

Wat er na de Opname gaat gebeuren
Het gaat hier om de restchristenen, degene die zijn achtergebleven.

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

(Openb.13:15) “En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alleen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”
Dit gedeelte gaat voornamelijk de eerste twee jaar van Armageddon aan. Wat er dan zal gebeuren is werkelijk niet te beschrijven! De restchristenen zullen in de gevangenis gemarteld worden om hun alsnog voor het Brandmerk Teken/Logo (666) te dwingen. Deze tijd van tien dagen onderdrukking kan lang duren. De Heer zegt daarover: “Wees getrouw tot de dood…”  en “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Zie details: “De Biochip is niet het Merkteken!”

De tweede dood wordt op internet nergens duidelijk omschreven, maar betekend het volgende: De tweede dood gaat de mens aan, die zonder het Brandmerk Teken/Logo (666) gedood zal worden. De eerste dood gaat het accepteren van het nr.666 aan. Hier wordt de mens met het nr.666 mee bedoeld. Maar de tweede dood gaat alleen het lichaam aan. Want zonder het nr.666 is met de executie het leven behaald!
De eerste dood is met het nr.666 een natuurlijke dood. Bij deze mensen is het leven met het nr.666 vanzelfsprekend en heel natuurlijk. Maar met de tweede dood wordt je gedwongen te sterven en dat is niet zo natuurlijk meer.

(Openb.13:16-17) “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

(Openb.2:11) De tweede dood nog beter uitgelegd
In de tijd van Armageddon zijn er nu nog maar twee mogelijkheden van leven. In beide gevallen wordt de mens nu gedwongen te kiezen voor de dood. De ene, dat hem het leven zal brengen en de andere voor het nummer, dat hem de eeuwige dood zal brengen.

Wat moet de mens dan nog geloven in de tijd van Armageddon? Iedereen staat onder druk. De valse Profeet is gedood en weer opgestaan? Het gaat erom waar de mens dan nog voor gaat kiezen: Dood of leven. En in beide gevallen heeft dat de dood ten gevolge! De eerste dood is lichamelijk en geestelijk. De tweede dood is alleen lichamelijk.

Er wordt de mens nu twee feiten voorgelegd:
Feit één: Kies je met het Brandmerk Teken/Logo (666) voor de eerste dood, dan heb je het leven t/m mei/juni 2021 of september 2021. En voor velen is deze tijd nog wel veel korter, want daarna staat de dood vast! (Openb.6:15-16) “..en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon…”

Feit twee: Kies je zonder het Brandmerk Teken/Logo (666) voor de tweede dood, dan heb je in eeuwigheid het leven en het Paradijs! (Openb.21:1) “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…”

===*===

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Magere Hein met de sikkel. Bron:
_http://kingworldnews.com/andrew-maguire-death-knell-lbma-massive-short-stops-gold/
===*===