De Opname maart 2018

“Armageddon”
the-rapture1
.
De Opname mrt.2021 t/m 4 febr.2022
__________________
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!

We hebben nog maar weinig tijd!

.
________________________________________________________
Update (21-09-2018)
“Wederkomst Jezus vóór 4 febr.2022!”

________________________________________________________

.
(De tijden moeten nog worden aangepast)

___

Een visioen/profetie
Jaren lang heb ik mij al bezig gehouden met de Opname. Maar dan, in de nacht van zaterdag 23 maart 2013, was het zover. Jezus, gaf mij toen een wel heel bijzonder visioen. Dit visioen heb ik gekregen om 03:07 uur in de nacht en was zo helder dat ik dacht dat ik de ogen open had! Direct stond ik op van verbazing en met dat ik mijn ogen open deed was het beeld verdwenen. Maar wat ik gezien had was al meer dan voldoende: Dit moet de wereld weten!
In mijn slaap probeerde ik al dit visioen te bestuderen. Enkele uren later heb ik precies opgetekend en beschreven wat de Heer mij toen in het visioen heeft laten zien.

(Zie tekening!)

Zes lijnen in een vierkant
Hoe je het ook bekijkt, je moet van onder naar boven en van rechts naar links lezen. Eén lijn kan ik niet plaatsen. Dat is de tweede lijn van bovenaf gezien. Het is een lijn zonder tekst. Wat deze lijn precies moet voorstellen, dat weet ik niet. Alle lijnen in het vierkant staan scheef zowel naar beneden als naar boven. Zelfs de lijn rechts staat bijna verticaal! Ik zag op de lijnen kruisjes en bolletjes. En met dat ik mij daarover verwonderde, zag ik hoe dit beeld ingevuld moest worden. Het was wel eens waar een ogenblik maar toch was elk detail ervan duidelijk te zien.

In het visioen zag ik het geheel in een vierkant en precies zo heb ik het getekend.

Zou ik zoiets hebben kunnen verzinnen? Misschien. Maar ik was in ieder geval niet op het idee gekomen om de jaartallen en de maanden van rechts naar links te schrijven en al helemaal niet de datum (23 maart 2013) op z’n kant, dus naar beneden en onder de lijn, te schrijven. Maar, je moet eerst van rechts naar links en dan ook nog eens alles van onder naar boven de situatie lezen, wil je er wat van kunnen maken. Bovendien staan alle lijnen scheef. De twee lijnen naar beneden, geven een tijd aan dat afloopt. De drie lijnen naar boven geven een nieuwe tijd aan.

Broeders en zusters, als we dit visioen zo zien dan hebben we niet zoveel tijd meer. De Opname wordt verwacht in (23-31) Augustus 2018! Het wachten is nu nog op de Wedergeboorte van de laatste Zoon van God de Vader.

Zie: “De laatste Benjamin”

Waarom heb ik dit visioen gekregen?
Het is de bedoeling van de Heer dat dit visioen in de hele wereld bekend gemaakt zal worden. Behalve dit visioen komen daarmee ook al mijn verslagen over de Eindtijd op de Website te staan. De Heer wil de christenen bewust maken in wat voor een tijd we leven. Daarom is het belangrijk dat de christenen zelfonderzoek doen. Hoe staan zij er geestelijk voor?

(2 Petr.1:10-11) “Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. [11] Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.”

De tijdklok
Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Israël werd op 14 mei 1948 erkend als de Staat van de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen. Dit is waarvan Jezus heeft gesproken: “..en als gij de bladeren ziet uitspruiten, weet dan dat de zomer nabij is, voorwaar dit geslacht zal geenszins voorbij gaan…”  (Matth.24:32-34)
De vermoedelijke Opname zou dan kunnen plaatsvinden, nog vóór de maand mei van het jaar 2018!
Na de geboorte van Jezus, werd Jeruzalem 70 jaar later met de grond gelijk gemaakt.
(14 mei 1948) 70 jaar na de geboorte van de Staat Israël begint Armageddon!
___

« Zie: Countdown!


Tijdschema / De Zonen Gods

Het wachten is nu nog op de laatste Zoon van God de Vader

Het volgende is heel opmerkelijk
De Heer heeft mij met het Eindtijd visioen van de Opname niet alleen het jaar, maar ook de maand gegeven! Net als dat van de Bruid en de Oalim. Dat is heel bijzonder.

Kijk nu naar het jaar 2009! De laatste Bruid. Aanvankelijk had ik gedacht dat de laatste Bruid in 2012 al was afgesloten, want dat had ik ook zo ingevuld. Maar de Heer gaf mij in, dat dat al in november 2009 was. Nota Bene, de Heer gaf mij ook de maand van dat jaar door… november(!) 2009. En wat dacht u van de laatste Oalim. Dat jaartal 2014 had ik wel goed geschreven. Maar ook nu weer gaf de Heer mij de maand… november(!) 2014. De maand wist ik niet. Het jaar alleen, zou al goed geweest zijn. De laatste Zoon van God de Vader zal dan zijn in augustus 2018.

Nu de Heer mij van de Bruid en de Oalim de maand heeft gegeven begrijp ik ook, waarom de Heer mij de maand augustus van de Opname heeft doorgegeven. Zo ziet u, de Heer maakt ook de maand bekend. Maar de dag en het uur kunnen we niet bepalen. Dat is onmogelijk!
(Matth.24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”

De Heer heeft het alleen over de dag en het uur, niet over een maand of jaar. Anders zou ik het visioen van “Augustus 2018” niet hebben gekregen.

Hebt u de tijd ook opgemerkt?

Vanaf nov.2009 t/m nov.2014 is precies 5 jaar en vanaf nov.2014 t/m nov.2017 is precies 3 jaar. Het duurt dan nog 10 maanden voordat de Opname zal plaatsvinden. Ook hieraan is duidelijk te zien dat de tijd afloopt.

Vanwege de ernst van de tijd heb ik enkele bijzonderheden herhaald.

(2 Petr.1:12) “Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt.”

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

Nog even en dan weten we het
Jezus: “Degene, die wakker zijn en bidden als Ik kom zullen weten wanneer Ik zal komen!”

Pastor Sori Park (Zuid-Korea)

De Eindtijd is begonnen in okt.2000 en eindigt in augustus 2018. De Eindtijd gaat een tijd aan waarin de mensen nog op geheel vrije wijze voor de Heer kunnen kiezen. Maar als de Opname heeft plaatsgevonden, heeft de mens geen vrije wil en keuze meer en is daarmee ook een einde gekomen aan de betekenis Eindtijd.

– Inzicht –
Aan-één-sluitend 3x 7 jaar
7 vette jaren 7 magere jaren 7 jaren vrede/oordeel
2000 t/m 2007 2007 t/m 2014 2014 t/m 2021
De Eindtijd duurt precies 17,5 jaar
(2x 7= 14 +3,5= 17,5 jaar)
3,5 jaar vredetijd
3,5 jaar Armageddon
(2x 7 jaar en 2x 3,5 jaar)
Okt. 2000 +7 jaar = okt. 2007 (7 vette economische jaren wereldwijd)
Okt. 2007 +7 jaar = okt. 2014 (7 magere economische jaren)
Okt. 2014 +7 jaar = sept. 2021 (2x 3,5 jaar. Valse vrede/Armageddon)
De eerste tijd van 3,5 jaar (Okt.2014 t/m aug.2018)

De tweede tijd van 3,5 jaar (Aug.2018 t/m sept.2021)

Drie keer zeven jaar aan-één-gesloten
Maar zonder dat de wereld dit ziet, zijn we al vanaf okt.2014 de laatste 7 jaren ingegaan.
Dit zijn de laatste 7 jaren van Daniël! (Daniël 9:27)
Vrijwel niemand onder de christenen ziet dit. Het is bijna niet te zien.

De tweede en laatste 3,5 jaar (Armageddon) valt niet onder de Eindtijd.

Eigenlijk had de valse Profeet al in okt.2014 bekend moeten zijn. Maar de Heer wil die tijd zo kort mogelijk houden, omdat anders de hele wereld zal denken dat deze valse Profeet de Messias is. Maar als deze valse Messias plotseling wordt gedood schrikt de wereld in ongeloof, waardoor hun geloof op een wrede manier onderdruk gezet zal worden. De moord op de valse Profeet brengt de mens tot nadenken en dan pas zullen de mensen het Brandmerk Teken/Logo (666) gaan onderzoeken.

Zie: “De Biochip is niet het Merkteken!”

De Eindtijd duurt geen 7 jaar maar 17 jaar en 10 maanden
Zie grafiek: 3x 7 jaar! De Eindtijd nog beter omschreven.
Wereldwijd denken bijna 99,9% van de christenen dat de Eindtijd precies 7 jaar is. (2x 3,5 jaar).

De eerste 3,5 jaar (valse vrede) gaat nog wel de Eindtijd aan, maar de tweede 3,5 jaar (Armageddon) valt buiten de Eindtijd van ±17,5 jaar!

De tweede en laatste 3,5 jaar van Armageddon valt niet onder de Eindtijd
De Eindtijd heeft te maken met de laatste tijd van ±17,5 jaar waarvan de eerste 3,5 jaar van de valse Profeet is bijgeteld. Dit is de laatste kans dat de mensen in genade nog voor Jezus kunnen kiezen. Deze tijd is in werkelijkheid ingegaan in okt. 2000 en duurt precies 2x 7+ 3,5= 17,5 jaar t/m augustus 2018. Daarna is er geen vrije wil meer, maar zal de mens gedwongen worden te kiezen voor het Teken/Logo (666) of de dood via de Guillotine. M.a.w. De laatste 3,5 jaar van Armageddon heeft niets met de Eindtijd van doen.

De Eindtijd van 17,5 jaar eindigt dan ook tegelijkertijd met de Opname in augustus 2018.

Zie verdeling Eindtijd:
(7 vette jaren +7 magere jaren +3,5 jaar [valse vrede] is totaal 17,5 jaar)
(7 +7 +7 [2x 3,5 jaar] = totaal 21 jaren)

_____

Tijd Armageddon ingekort

God de Vader, heeft de eerste tijd van 3,5 jaar ingekort en zal dit ook doen met de tweede tijd (3,5 jaar) van Armageddon! Hoe dat mogelijk is, kan alleen een ware strateeg bedenken. De Opname zou eigenlijk moeten plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2018. Maar, de Opname zal nu eerst plaatsvinden in augustus(!) 2018. Als nu de eerste 3,5 jaar wordt terug berekend, dan zijn de laatste 7 jaren van (Daniël 9:27) al ingegaan in okt.2014.

Maar, daar de Heer ook de tijd van Armageddon met drie maanden zal inkorten, moet ervan worden uitgegaan, dat het 1000 jarig vrederijk in sept.2021 zal beginnen. Volgens “De laatste Jaarweek” (2014-2021) zal de tijd van Armageddon precies 3 jaar en 3 maanden gaan duren. De Heer zegt duidelijk: “En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”   (Matth.24:22) De uitverkorenen gaan niet de 144.000 messiaanse Joden aan, maar het Joodse volk waaruit Jezus is geboren.

Hoeveel tijd hebben we nog?
Jezus: De tijd is allang verstreken. De tijd is al op! De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

Zie: Maurice Sklar “De weerhouder”

De Keniaan dr. Owuor: “Ik herhaal: de Heer heeft tot mij gesproken dat het tijd is en dat de Kerk op ieder moment opgenomen kan worden. DE TIJD IS VOORBIJ. Alle christenen moeten zich gereed maken voor de komst van de Heer.”

Ricardo Cid (Republiek Chili, Santiago)
”Jesus, is coming soon! Hoe kan ik je hiervan overtuigen, het is al zo snel!”

Zie internet! “8 uur in de Hemel” door Ricardo Cid.

Bij God de Vader is een generatie precies 70 jaar. Het aftellen is begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël voor de Joden. Vanaf dat moment is het aftellen begonnen en eindigt officieel in mei 2018. (1948+70= 2018) Maar de Heer zegt tegen Pastor Brani Duyon dat Hij eerder zal komen. Dat is dus voor de maand mei 2018! Vandaar het visioen van “Aug.2018”.
Zie: Pastor Brani Duyon (mei 2006) Borneo Evangelische Kerk, Kota Belud, Sabah. (Oost-Maleisië)

Jezus: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”

(Matth.9:37-38) “Toen zei Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zal uitzenden in zijn oogst.”
Laat de mensen en uw geliefden niet door Armageddon overweldigd worden.
____
Zie voor meer details:

“De laatste Jaarweek” (2014-2021)


Donkere wolken van de Eindtijd
DW1
Armageddon is in zicht!
.

De Aartsengel Gabriël
Aartsengel Gabriël

Moment van de Opname

Jezus: “De tijd is allang voorbij. De tijd is al op. De lijnen zijn reeds getrokken. Ik weet wie de Mijnen zijn, en wie niet. Echter, geliefden, gij moet u voorbereiden, zodat gij de oproep van de sjofar (hoorn) kunt horen.”

.

Alle teksten zijn uit de Bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


De Opname. Bron: _The Rapture: http://www.bible.org.nz/will-there-be-a-rapture-of-the-church/
Donkere wolken van de Eindtijd. Bron Foto:
_http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/11/landbouwministerie-verklaart-zeer-groot-deel-vs-tot-rampgebied
Aartsengel Gabriël met trompet. Bron: _http://metaphysicalspirit.blogspot.nl/
===*===