Armageddon Bloedmaan 31 maart 2018

.
“Armageddon Bloedmaan”
(31 Maart had moeten zijn Augustus 2018!)
« Zie visioen! »
.
– De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed
(Joël 2:30-31a)
– De Opname –
TIME IS RUNNING OUT FAST !!!
.
“Hoeveel tijd hebben we nog?”
.
.
Armageddon
Direct na de Opname van alle christenen zal de zon veranderd worden in duisternis (zwart) en de maan in bloed. Het aftellen was begonnen op 14 mei 1948 met het ontstaan van de Staat Israël en eindigd in augustus 2018!
(Matth.24:34) Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.” 
Zie: Een generatie is 70 Jaar! (1948 +70) = 2018.
De Heer zei in mei 2006 tegen Pastor Brani Duyon: “Vertel Mijn kinderen, dat ze gereed en alert moeten zijn, want ik zal spoedig komen. Eerder dan mensen verwachten!”
___
Zie details: “Augustus 2018” – (Countdown)

De laatste drie dagen voor de Opname kun je niet meer weten of het dag of nacht is.


Op 31 mrt.2018 is er geen Bloedmaan maar eerst eind aug.2018
Op zondag (26 augustus 2018) is er een “Volle maan”Op die dag is er geen Bloedmaan.
In de laatste week van aug.2018 wordt namelijk de Opname verwacht. Zie: (Joël 2:31a“De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed…”
Daarom ga ik er vanuit dat dit gebeuren zal plaatsvinden direct na de Opname. (23-31 aug.2018)
.
De laatste Jaarweek is ingegaan op 8 okt.2014 en eindigt 7 jaar later in sept.2021
Oktober 2014
Hemel waarnemen_
wo 1 oktober  21.33 Eerste Kwartier
wo 8 oktober  12.51 Volle Maan, maansverduistering
wo 15 oktober  21.12 Laatste Kwartier
do 23 oktober 23.57 Nieuwe Maan
vr 31 oktober 03.48 Eerste Kwartier, tweede maal
____

Bron: Maanfasen 2014 – Maanfasen 2018

Zie: “Maankalender september 2021 – (Begin 1000-jarig vrederijk)

De laatste Jaarweek zou kunnen eindigen op 7 sept.2021 bij nieuwe maan of op 21 sept.2021 bij volle maan. In beide gevallen is dat drie dagen voor de sabbat.


– Mysterie Bloedmaan –
.
Zeldzaam – Blauwe manen in de 21e eeuw
(Openb.6:12) “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.”
Dit zal eerst een gebeuren zijn nadat de Antichrist zich heeft geopenbaard en… als de Opname al heeft plaatsgevonden.
Op 31 maart 2018 is er geen Bloedmaan zoals het visioen van maart 2018 had moeten veronderstellen, maar is in één maand een tweede volle maan dat in de 21e eeuw maar drie keer zal voorkomen. (31 maart 2018, 2037 en 2094)
Dit zou nog weleens de dag zijn dat de valse Profeet zich zou kunnen openbaren, want de tijd is al op.

Vijf maanden na de openbaring van de valse Profeet zal de Antichrist zich bekend maken. Dat zou volgens het visioen van aug.2018 moeten gebeuren in de maand van de Opname: “Augustus 2018”.

Super Blauwe Bloedmaan
Op 31 januari 2018 was er een zeldzame ‘Super’ Blauwe Bloedmaan te zien geweest. Dat had volgens het visioen moeten plaatsvinden in de maand maart 2018 en wel na de Opname.

Het visioen van aug.2018 had ik de maanden t/m maart 2018 berekend, maar zag pas later dat de maanden doorgeteld hadden moeten worden t/m augustus 2018 en dat was in eerste instantie onmogelijk in te zien. Daar is het visioen veel te ingewikkeld voor. Dat ik de maanden had moeten doortellen zag ik pas na 1,5 dag totaal vasten. Zie details in het visioen van augustus 2018!

Link: 31 maart had moeten zijn augustus 2018.

Omdat ik er absoluut zeker van was dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden heb ik de aanhef (het Pad) aangegeven als: “armageddon-bloedmaan-31-maart-2018”. Maar dat zal eerst gebeuren in aug.2018; de maand van de Opname. Op het moment dat de valse Profeet zich zal openbaren zal ik de ‘Link’ of het Pad wijzigen.

Bloedmaan – Voorbode van onheil
Vele christenen denken dat een Bloedmaan onheil met zich mee zal brengen zoals de 2 Bloedmanen in 2014 en nog eens 2 Bloedmanen in 2015. In (Joël 2:31) wordt geschreven over een bloedkleurige maan. “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.”

De wereld dacht toen, dat er dan iets in het Midden-Oosten zou gaan gebeuren dat met Israël te maken zou kunnen hebben. Iets wat het verloop van de geschiedenis in het Midden-Oosten zou kunnen veranderen en gevolgen heeft voor de hele wereld. Wel, zoals we nu weten zijn er geestelijk gezien geen dramatische bijzonderheden gebeurt.

Er is een Volle maan, een Blauwe maan, een Bloedmaan en een Super-maan.

De Blauwe maan is de naam voor de tweede Volle maan in een bepaalde maand. In een gemiddeld jaar vindt circa 12,368 keer een volle maan plaats. Dat is iets meer dan eens per maand.

In 2014 kwam de Bloedmaan twee keer voor en nog eens twee keer in 2015. Sommige christenen dachten dat ze mogelijk de allerlaatste fase van de Eindtijd zijn ingegaan en daardoor de spoedige Opname van Jezus verwachten. Dat is niet onterecht, want ze weten nu dat de Opname niet in maart 2018 zal plaatsvinden maar eerst eind aug.2018!

De valse Profeet moet zich op 23-31 maart wel openbaren, anders klopt het visioen niet. Want vijf maanden later zal de Opname plaatsvinden. (23-31 aug.2018)

De maand en het jaar van de Opname
Broeders en zusters, aanvankelijk had ik gedacht dat de Opname eind maart 2018 zou plaatsvinden. Maar toen na nov.2017 nog niets van de valse Profeet was vernomen ben ik in een totaal vasten gegaan. De maanden had ik vanaf maart moeten doortellen en dat wist ik niet.
Deze tijd moet in de hele website overal worden gewijzigd.

De maand Maart 2018 had moeten zijn Augustus 2018!

Armageddon Bloedmaan (6e zegel)

Deze Bloedmaan moet eigenlijk geestelijke gezien worden en is iets heel anders en komt ook niet in het kalenderjaar voor van aug.2018. In de tijd van Armageddon zal de hele wereld wankelen, ook de maan. Volle maan kan dan dagen lang te zien zijn en de maan dagenlang bloedrood blijven. Omdat in de tijd van Armageddon de Aarde uit Balance zal raken is ook de datum van de laatste twee Bloedmanen van 2037 en 2094, die vanaf 31 maart 2018 nog zouden komen, onzeker geworden.

De maan zal dagen lang haar glans verliezen

U zult begrijpen dat er dan een enorme angst en paniek zal uitbreken bij de wereldmensen en de rest- christenen, de achterblijvers. Deze Armageddon Bloedmaan zal plaatsvinden eind augustus 2018. De Opname moet dan net daarvoor al hebben plaatsgevonden.

Mysterie Supermaan

In de astronomie is een Supermaan een Volle- of Nieuwe maan waarbij de afstand tot de aarde het kleinst is. De maan is dan heel groot. Maar de maan die dan in de tijd van Armageddon te zien zal zijn, zal de mensen grote angst en schrik aanjagen!

Supermaan

Bloedmaan
(Joël 2:30-32) “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen.”
31“De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.”

32“En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.”

Bloedmaan (Indonesië 16 Juli 2000)

Zie voorbeeld: De Bloedmaan is maar voor een paar uur te zien. Zolang de Aarde en de maan bestaan is het nooit anders geweest. Maar de Armageddon Bloedmaan die in augustus 2018 te zien zal zijn is een Volle maan! Deze maan zal dan 3 tot 5x groter zijn en zal de mensen dwingen over de tijd na te denken. Maar de Bloedmaan zoals is beschreven komt alleen voor in de laatste 3,5 jaar en zal te zien zijn in de eerste week direct na de Opname.

(Joël 2:30a) “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde…”
Dit gedeelte moet als volgt worden begrepen en gaat de eerste 3,5 jaar aan. Er zullen mooie verschijningen maar ook dramatische gebeurtenissen te zien zijn dat de mensen tot inzicht, geloof en bekering moeten brengen. De mensen zullen dan aan God denken.
_____
Zie enkele voorbeelden!
Costa Rica – Zie video! (1:35) “Regenboogwolk” Angstaanjagend. (18 sept.2015)

YouTube (0:38) “The Scariest Storm Cloud In The World” (27 sept.2010)

(Joël 2:30a) “..wonderen, bloed en vuur en rookzuilen.”
Dit gaat de tijd aan van Armageddon, de laatste 3,5 jaar. Dit is een gebeuren in het heetst van Armageddon, de verschrikking aller- tijden! De ‘Wonderen’ gaan de eerste en de tweede 3,5 jaar aan. In de tijd van Armageddon gaat het ‘Bloed’ de dood aan van alle Heiligen Gods.
(Openb.14:12) “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”
Het ‘Vuur’ gaat de mensen aan die tot het uiterste zullen lijden, dus gekweld zullen worden. De betekenis ‘Rookzuilen’ gaat het geschreeuw aan van de mensen.

(Openb.14:11) “En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.”

Armageddon Bloedmaan

Zo groot als u de maan hier ziet zo zou het kunnen zijn in aug.2018.
(Joël 2:31a) “De zon zal veranderd worden in duisternis [Zwart] en de maan in bloed…”

Het beeld zou eruit kunnen zien zoals bovenstaande foto aangeeft en is wellicht nog groter! Het aangezicht geeft een puur dramatisch beeld. Dit is het begin van de vele oordelen die over de stugge wereldmensen zullen komen teneinde hun tot inzicht te brengen. Maar helaas, de mensen worden juist agressiever. Ze zijn wel bang, maar niet bang genoeg. Het zullen maar enkelen zijn die tot inzicht zullen komen.

(Joël 2:31b) “..voordat de grote en geduchte dag des Heren komt…”
Dit heeft te maken met de terugkomst van Jezus op de Olijfberg. Het eindoordeel gaat twee punten aan.
Het eerste oordeel gaat alleen de wereldmensen aan met het Brandmerk Teken/Logo (666). In de laatste dagen van Armageddon zullen deze wereldmensen de bergen in vluchten met de woorden: “Valt op ons!”  (Hosea 10:8b/ Luc.23:30/ Openb.6:16).

(Openb.6:15-17) “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”

De tweede heeft te maken met het eindoordeel. Ze staan niet in het Boek des Levens en dat is werkelijk verschrikkelijk. Ze worden allemaal afgewezen. Hier gaat het de mensen aan, die zonder het Brandmerk Teken/Logo(666) voortijd gestorven of gedood zijn. De anderen, die de zegel van de dood hebben, gaan direct naar de plaats waar ze met het Brandmerk (666) voor hebben gekozen.

(Joël 2:32) “..dat [een] ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden…”
Dit heeft te maken met het volgende: Degene, die de Naam des Heren aanroepen doen dat vanuit het Dal van Armageddon! Het gaat hier om de tweede dood die ik heel uitvoering in het visioen van augustus 2018 heb beschreven. De Heer zegt tegen de christenen, die in de Naam van Jezus gedood zullen worden, zich geen zorgen te hoeven maken over deze tweede dood.

(Openb.2:10-11) “Wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

Maar de tweede dood is wel een verschrikkelijke. De christenen zullen met hun executie roepen! De Guilliotine zorgt ervoor, dat de demonen met een dood lichaam te maken zullen hebben. Want de mens die in de Naam van Jezus voor deze dood kiest, die heeft het leven! (Matth.16:25) “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.”

(Armageddon – Het vuur van de Hel)

De Heren en de Koningen

Jezus, zal 1000 jaar lang op aarde wonen, als mens fysiek in het mensenlichaam en met het etherische lichaam in de Hemelen en daarbuiten en in het Koninkrijk Gods. Alleen de Heilige Geest is dan weg van de aarde. Met Jezus samen, zullen ook de Heren en de Koningen 1000 jaar lang, aan een stuk door, op de Aarde verblijven en leven.

De Heren worden met de Opname automatisch gescheiden van andere christenen, die niet tot het niveau van de Heren behoren. Ze zijn allemaal de waterdoop nagekomen. De Heren zijn christenen die door Jezus geselecteerd zijn. De anderen gaan door naar het koninkrijk der Hemelen. Het niveau van de Heren kan alleen door de Heer worden beoordeeld. De Heren worden door de Heilige Geest in het “Hof van Eden” onderwezen om in het 1000 jarig vrederijk samen met de Koningen de landen te regeren.

De Heren komen voort uit het Hof van Eden maar… De Koningen komen voort uit het Dal van Armageddon die, voor en na de Opname, de complete onderwaterdoop niet hebben ervaren en al voor jaren in een vaststaand geloof hebben gewandeld. Deze hebben geestelijk een onwrikbaar geloof in Jezus. Deze groep bevindt zich samen met alle anderen die niet tot de Koningen behoren, gedurende de tijd van Armageddon, onder het Altaar (Openb.6:9-11). Want de hemel is gesloten, maar ook de Hel is gesloten, er kan niemand meer in.

Zie: “Poort van genade bijna gesloten”

De tijd is al op
Jezus: “Bij de Opname wordt er maar een klein hoopje christenen opgenomen. Het over- overgrote deel van Mijn gemeente, zal door het dal van Armageddon moeten gaan. En dat komt omdat ze niet waardig bevonden waren om opgenomen te worden.”

Hier wordt de Opwekking van Joël niet mee bedoeld. De Heer spreekt hier duidelijk de huidige gemeente aan, zoals dat nu vandaag de dag is. Want immers, met de grote Opwekking brengt de Heilige Geest een grote schare binnen van 1.2 miljard christenen!

Nieuwe bruiloftsgasten
(Matth.22:8-10) “Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.”

Wie zijn dan de slechten en de goeden? Dat zijn de wereldmensen. Sommigen hebben de naam dat ze geloven anderen niet. Maar in de grote Opwekking zijn ze tot inzicht en bekering gekomen.

Apocalyps is de Griekse naam voor de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament. De term wordt tegenwoordig vooral gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de wereld ten onder lijkt te gaan, aangezien in dit Bijbelboek het einde van de beschaving in de wereld wordt beschreven. m.a.w. Armageddon is een woord geworden dat iemands grootste angst voor het einde van de wereld uitdrukt.

===*===

(Foto) Aarde, Bloedmaan en Zwarte Zon
Bron: _http://propheciesoftheendtimes.com/?page_id=2028
Het witte paard van de vrede en de drie paarden van Armageddon – (Postzegel 39 USA)
Bron: _http://kakoluri.com/2011/12/30/as-economic-growth-fails-how-do-we-live-part-i/
Jezus, als de Leeuw Gods – The King is Coming!
Bron: _http://amightywind.com/articles/kingcoming.htm
(1917-2017) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=dCos-cdhhJ0
Supermaan. Bron: _http://praxeology.net/the-great-idaho-lunar-war.htm
Indonesië 16 Juli 2000. Bron: _http://rezykurnando.blogspot.nl/
Supermoon. Bron: 16% Bigger and 30% Brighter.
Bron: _http://www.vsml.nl/wp/een-supermaan-wat-is-dat/
Armageddon Bloedmaan
Bron: _https://thehelplessdancer.wordpress.com/2009/02/25/goodnight-moon-will-kimbrough/
De Opname (Visje) Bron: _https://www.youtube.com/watch?v=JBijLdYXMFw
===*===