Aankomst valse Profeet/Antichrist

« Israël »
– Alert/Breaking News –
« Aankomst valse Profeet/Antichrist »
(De Messias van Israël)

Zondag 26 sept.2021 (Berlijn, Duitsland)

Eindelijk is het dan zover. Op zondag 26 sept.2021 heeft de Messias zich geopenbaard.
Veel ongeloof in de wereld, maar vooral grote vreugde in Israël!

Het grote welkom in Berlijn, Duitsland!

=== Laatst bewerkt: 24-09-2021/ 20:16 uur. ===

De Antichrist2
De Messias van Israël
De Antichrist2
De Messias van Israël
(foto)
(tekst)
(foto)
(tekst)
(foto)
(tekst)
(foto)
(foto)
(tekst)
(foto)
(tekst)
– De Messias van Israël –
De Antichrist

(Christopher?) – Israël

“Info Wikipedia”
– De valse Profeet/Antichrist –

Geboren op 5 februari 1962


(Voorbeeld) Israël – Situatie direct na de bekendmaking

(De Westelijke Muur op zaterdag na Tisha B’av)

De Supermens (Zondag 26 sept.2021)
Vanaf het moment dat de valse Profeet zich op 26 sept.2021 bekend heeft gemaakt, zullen veel mensen en naam- christenen in verwarring raken, want deze man is werkelijk onvoorstelbaar!
Jezus: “Het Beest zal oprijzen onder toejuichingen van de wereld, want hij zal zowel vrede en voorspoed brengen dat niemand ooit iets dergelijks heeft meegemaakt.”
Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)
De Heer heeft de tijd (3,5 jaar) van de valse Profeet nu al aanzienlijk ingekort en wel meer dan drie jaar! (Om precies te zijn: 3 jaar, 1 maand en 10 dagen) Dit heeft te maken met het feit dat anders de hele wereld achter deze Wereldleider zal staan.

Jezus: “Als Ik niet voortijd terugkom, dan zal de Wereld, en zelfs de Mijnen, denken dat Ik dat ben.”  – Zo geweldig en overtuigend zal deze man overkomen.

De valse Profeet brengt leven en geluk!
De ruiters op het rode, zwarte en het vale paard vertegenwoordigen de verschrikkingen van Armageddon. Maar de valse Profeet heeft een geestelijke kracht en zal, in deze chaotische wereld, werkelijk met verbazingwekkende oplossingen komen waar wij mensen nog niet aan hebben gedacht. Zijn ideeën zullen werkelijk briljant zijn. Hij is de absolute Wereldleider!

De valse Profeet zal in de hele wereld vrede brengen en alle problemen waar wij mensen mee zitten zoals het milieu, woningnood, armoede en honger zal hij met gemak oplossen. Hij zal in de geneeskunde alle dodelijke ziekten weten op te lossen en zal ook voor een enorme werkgelegenheid, sociale- en economische vooruitgang zorgen zoals de wereld dat nog niet heeft gekend. Het spreekt vanzelf dat de Joden en de hele wereld in deze man de Messias zullen zien, een ongekende Wereldleider.

Wie is deze valse Profeet?
De valse Profeet op het witte paard wordt door de Joden gezien als de Messias. Deze Messias voldoet aan alle eisen, die de Joden van een Messias verwachten.

Zoals vele christenen nu al weten: De valse Profeet is niet de Antichrist. Hij is voor de vrede en wordt met Jezus vergeleken. Hij zit net als Jezus ook op een wit paard, het symbool van de vrede. Hoewel hij de hele wereld in zijn macht heeft, is hij toch geen Antichrist maar een Wereldleider van de absolute vrede.

De nieuwe Wereldleider
Hij zal door de hele wereld direct herkend worden. Hij zal bijzonderheden aan de dag brengen waar nog nooit iemand over heeft nagedacht. Zijn gedachten en uitspraken zullen bij de mensen zelfs extreem overkomen. Maar hij is zo slim en doordacht, dat niemand bij machte zou kunnen zijn om hem tegen te spreken. De ene waarheid overtreft de andere en de mensen zullen al heel gauw inzien, dat er beslist geen andere uitweg mogelijk is en de nieuwe Wereldleider is geboren.

Jezus: “Zo iemand heeft nog nooit bestaan.”

De Supermens
De regering van de valse Profeet (59 jaar) gaat nu beginnen vanaf 26 sept.2021. Deze “Supermens” is in het Oosten geboren en zal met gemak de hele wereld kunnen overtuigen, want dit is de Leider die de wereld nog niet heeft gekend!
De valse Profeet/Antichrist zou in Jeruzalem geboren zijn en is later naar Egypte verhuisd. Daar bestudeerde hij in 1987 computers, handel en filosofie. Hij werkt nu op de achtergrond in het Midden Oosten. Hij wordt beschreven als een knappe man met onvoorstelbaar veel charisma. Eerst zal hij een redder zijn, een “Vredevorst” een “Supermens” een man met alle antwoorden. Maar dan, na vijf maanden, na zijn dood, zal de valse Profeet uit de dood opstaan en veranderen in de Antichrist!
Hij werkt nu nog in het geheim en hoe velen van ons kennen hem misschien al?
___
(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het Beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna…”
(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste Beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste Beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

(Het eerste Beest was de valse Profeet dat na zijn dood door Satan(Lucifer) met een ‘Walk-In’ wordt overgenomen.)


“De Wereldleider”
– Valse Profeet/Antichrist –
.

Er zal een Leider opstaan met een ongelofelijke kracht en macht

* * * * *
“Messias van de wereld”

(De Vredevorst/Supermens)

De boog en pijlen van begrip
Vanaf de eerste dag zal hij, op een heel extreme manier, alle aandacht van de hele wereld naar zich toetrekken. Wat deze valse Profeet allemaal zal brengen, zal ieders voorstellingsvermogen te boven gaan. Alle Joden in Israël en daarbuiten zullen uitzinnig zijn van vreugde! Want zij zien in deze valse Profeet namelijk hun lang verwachte Messias.
Door de geestelijke kracht van de valse Profeet zullen alle vijanden van Israël door pijlen van begrip en liefde worden getroffen.

Direct zullen er plannen gemaakt worden voor de bouw van de Derde Tempel, maar de tijd is te kort: De Derde Tempel zal niet worden gebouwd. De bouw duurt te minste één jaar en Armageddon begint al vanaf 5 febr.2022! De valse Profeet zal maar vijf maanden regeren en dan neemt de Antichrist het over!

Het Beest (valse Profeet) op het witte paard
Niemand zal nog enige reden hebben om oorlog te voeren. Er zal wereldwijd een vreemde harmonie zijn dat werkelijk door niemand meer te begrijpen is en dat komt door de valse Profeet, die door de Heer het Beest wordt genoemd.
(Openb.13:1-14) [2] “En het Beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de Draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”
___
Jezus: “Het is waar dat er een tijd van vrede en voorspoed zal aanbreken en gedurende die tijd zal het Beest aan populariteit en respect winnen. Hij zal de problemen van de wereld in het niets doen verdwijnen, maar de vrede zal eindigen in bloedvergieten en de voorspoed zal in het hele land veranderen in grote hongersnood.”

Bron: [PDF] “Mary K. Baxter” (Hoofdstuk 22)

De aller- grootste Opwekking ooit
(Joël 2:28-29)“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.”

De laatste Opwekking ooit zal plaatsvinden in sept.2021. Deze Opwekking zal ongeveer vijf maanden duren.

Openbaring valse Profeet brengt de wereld in extase
Het nr.59 gaat de leeftijd aan van de valse Profeet/Antichrist
Hij zal niet ouder worden dan 59 jaar
Het fiche met de twee bolletjes erin stellen de valse Profeet en de Antichrist voor in één lichaam!
De valse Profeet/Antichrist is op 5 febr.1962 geboren
.
Zie details: Het begin van de derde Antichrist: 56 jaar (2022-2025) 59 jaar
De eerste Antichrist: Napoleon Bonaparte (1769-1821) Hij is 51 jaar geworden
De tweede Antichrist: Adolf Hitler (1889-1945) Hij is 56 jaar geworden
 

De valse Profeet absolute macht (5 maanden lang)
De valse Profeet (05-02-1962) – (Febr.2022) Totaal 59 jaar, 11 maanden en 26 dagen
Regeerperiode vanaf 26 sept.2021 t/m ±2 febr.2022
Lijn1
De Antichrist absolute macht (3,5 jaar)

De Antichrist (5 febr.2022 t/m 5 sept.2025)


– Berlijn, Duitsland –
.
De valse Profeet
Shocking revelation about the Antichrist headquarters
(Schokkende onthulling over het hoofdkwartier van de Antichrist)
Er zullen drie plaatsen zijn waar hij over de wereld zal heersen!
___
De valse Profeet zal in Berlijn opstaan!
1) Politiek Hoofdkantoor (Berlijn)
2) Een Religie Hoofdkantoor.
3) En een Economisch Hoofdkantoor.

We staan vlak voor gebeurtenissen die de christenen zal doen opschrikken.

Openbaring Antichrist niet in 2016 maar 2022
Alles wees erop dat de valse Profeet zich in het jaar 2016 zou openbaren. Waarschijnlijk moest dit lange uitblijven als een test worden gezien omdat de Eindtijd al bijna is afgelopen. De berekening 2016 zag er in ieder geval heel goed uit, maar we moesten nog 6 jaar wachten!
Vele christenen denken nu (sept.2021) dat eindelijk met de bouw van de derde Tempel kan worden begonnen. Maar… de Derde Tempel zal er niet komen. De tijd is te kort. De bouw van de Derde Tempel duurt naar schatting ongeveer 12 maanden en gezien de tijd, kan dat nooit voor die tijd afgebouwd zijn.
Vanaf sept.2021 hebben we nog maar vijf maanden te gaan en Armageddon gaat beginnen vanaf 5 febr.2022! De 1e Opname zal dan 67 dagen later plaatsvinden op 13 apr.2022 en de 2e Opname op 16 april 2022.
De derde Tempel kan in een tijd van zeven maanden niet worden gebouwd.

Zie: “Een onzichtbare derde Tempel?”

De valse Profeet/Antichrist zichtbaar geworden

De valse Profeet was al geboren op 5 febr.1962 maar zal voor de mens pas zichtbaar worden in sept.2021! Ditzelfde gebeurde ook met Jezus die na Zijn geboorte eerst 30 jaar later door de mensen werd herkend als de Zoon van God de Vader. De engelen hebben de geboorte van Jezus aan de mensen bekend gemaakt (Luk.2:9-11). Maar Satan heeft de geboorte van de valse Profeet niet bekend gemaakt, dat heeft de Heer moeten doen om de mensen voor dit gevaar te waarschuwen!

De wereld in nood en totale chaos
In tijden van nood zullen velen geneigd zijn te luisteren naar iemand (een mooie, sterke, welsprekend en hoogst intelligente man), die met grote wijsheid de vrede hersteld, een oplossing biedt voor de chaos van problemen, en met de Bijbel in de hand alle godsdiensten in een machtige oecumenische beweging onder één hoofd zal brengen. Naar zo iemand heeft de wereld al eeuwenlang naar uitgekeken en verlangd. Zijn optreden in de wereld zal voor de Joden zo aantrekkelijk en aannemelijk zijn, dat zij in hem de lang verwachte Messias zien.

Jezus zei reeds: “Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”  (Joh.5:43)

59 jaar
De geboorte van deze “Supermens” gaat alleen de valse Profeet aan en niet die van de Antichrist. De Antichrist zal, met een “walk-in” het lichaam van de valse Profeet overnemen en misbruik maken van al zijn goede bedoelingen en zal daarmee de wereld misleiden en hun met het Teken/Logo (666) in de val lokken. De geest die in febr.2022 het dode lichaam van de valse Profeet zal overnemen is Satan(Lucifer) zelf!

De ruiter van het eerste witte paard is dan plotseling de ruiter van het tweede rode paard geworden en de boog van de liefde is nu veranderd in een zwaard! De “Walk-in” van Satan(Lucifer) in een dood lichaam maakt dat dit lichaam weer levend wordt. Zijn geboorte in een volledig ontwikkeld mensenlichaam begint met de leeftijd van precies 60 jaar!

De tijd ingekort
(De valse vrede) Wat ik zie is, dat de eerste helft (3,5 jaar) van de laatste Jaarweek al met 3 jaar, 1 maand en 10 dagen is ingekort. (Vanaf 23 aug.2018 t/m 2 febr.2022; de dag van zijn dood.)
(Armageddon) De tweede 3,5 jaar wordt met één maand ingekort. Dan zal in juni 2025 een Engel Gods het leger van 200 miljoen man met de dood slaan en is Armageddon in de maand juni 2025 al afgelopen. Maar de Heer zelf komt pas ±3 maanden later op 5 sept.2025.

Aan de hand van “De laatste Jaarweek” (2018-2025) en Matth.24:22 is het einde van Armageddon goed te zien. De terugkomst van Jezus op de Olijfberg is dan 2,5 maand later na de slag van Armageddon en vanaf dat moment gaat het 1000 jarig vrederijk beginnen. Dat zal dan zijn op 5 sept.2025.


Gedachten Joden ondermijnd

(Einde droom) Bliksem in de derde Tempel

De bouw wordt uitgesteld
Kort nadat de Messias zich heeft geopenbaard zullen de Rabbijnen al gauw inzien dat dit beslist niet de man kan zijn, die het Joodse volk en de Rabbijnen verwacht hadden. Het kan wel enige weken duren, voordat ze dat inzien en dat komt, omdat het Joodse volk door het dolle is van blijdschap.

Omdat waarschijnlijk direct met alle voorbereidingen voor de bouw zal worden begonnen, zouden de Rabbijnen bij nader inzien dit project voor onbepaalde tijd kunnen uitstellen.

De Wereldleider
De Messias/valse ProfeetVerbannen uit Israël
De valse Profeet zal na zijn bekendmaking al binnen drie weken door de Joden uit Israël worden verbannen. De ideeën van de Rabbijnen om de valse Profeet het land uit te zetten, zal inslaan als een bliksem en het Joodse volk in grote verwarring brengen. Want na deze misser zijn de Rabbijnen, door de wereldopinie, behoorlijk in verlegenheid gebracht. Hoe hebben ze zich ooit zo kunnen vergissen?
(Joh.5:43) “Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”

Als dan ook nog eens blijkt dat, in zeer korte tijd, deze man (de valse Profeet) daarna de absolute wereldleider wordt, zou er bij de Joden misschien enige twijfel kunnen ontstaan. De Rabbijnen hebben hem niet willen accepteren en nu gaat deze man de wereld in het zonnetje zetten!

Bouw Derde Tempel gaat niet door
Nu de valse Profeet bekend is geworden, zullen de Joden wel heel snel met de bouw van de Derde Tempel willen beginnen. Voordat met de bouw ervan wordt begonnen, zullen de Joden de valse Profeet duidelijk maken dat de Tempel voor hem is bestemd. Maar dan wordt hij plotseling al na drie weken Israël uitgezet! Hij heeft daarna nog enkele maanden en dagen de tijd voordat hij wordt gedood.

(Openb.13:3) “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond [is de valse Profeet], en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het Beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna…”

De grote Opwekking
Vrijwel direct na de openbaring van de valse Profeet breekt de grote Opwekking uit. Deze grote Opwekking zal ±5 maanden duren en zal eindigen met de dood van de valse Profeet.

Zie de Grote Opwekking: (Joël 2:23/28)

De Biochip geen 666
Direct na de openbaring van de valse Profeet zal een begin gemaakt worden om de Biochip wereldwijd verplicht te stellen. Omdat veel christenen, naamchristenen en wereldmensen denken dat dit al het nr.666 is, zullen ze de Biochip massaal afwijzen! Maar er is geen reden tot enige paniek. De Biochip is een apparaat en materiaal kun je niet meenemen naar de hemel.

Zie: “De Biochip is niet het merkteken”

De valse Profeet – Antichrist
De ruiter van het eerste (witte) paard, het eerste Beest, verdwijnt op ±2 febr.2022 met de dood van de valse Profeet en komt niet meer terug in beeld.
De ruiter van het tweede (rode) paard is in feite de ruiter van het eerste witte paard die uit de dood is opgestaan. Namelijk, het lichaam van de valse Profeet wordt op 5 febr.2021 door Lucifer zelf overgenomen. Deze wordt dan de Antichrist, het tweede Beest, de verwoester allertijden en hij heeft een zwaard!

(Openb.6:4) “En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.”

De valse Profeet wordt na zijn dood de Antichrist
Maar dan plotseling wordt de valse Profeet gedood en de hele wereld zal in rouw zijn en overvallen worden door een intens groot verdriet.
De valse Profeet is geboren op 05 febr.1962 en is nog geen Antichrist. Maar dat verandert al gauw op het moment als hij wordt gedood. Want 72 uur later, op 5 febr.2021, staat de valse Profeet weer op en is op wonderbaarlijke wijze volkomen hersteld en genezen van een dodelijke hoofdwond! Wie heeft zoiets toch kunnen bedenken?
(Openb.13:3-4“En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het Beest [is nu de Antichrist] met verbazing achterna, [4] en zij aanbaden de Draak, omdat hij aan het Beest [dit is weer de valse Profeet] de macht gegeven had, en zij aanbaden het Beest [is de Antichrist] zeggende: “Wie is aan het Beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

(Openb.13:12) “En het oefent al de macht van het eerste Beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste Beest [is de Antichrist] zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

De dood van de valse Profeet en de openbaring van de Antichrist
(Openb.13:1-2) “En ik zag uit de zee [van mensen] een Beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.” [Dit is Satan de Antichrist]
[2] “En het Beest [is de valse Profeet], dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de Draak [is Satan] gaf hem [de valse Profeet] zijn kracht en zijn troon en grote macht.”

De valse Profeet zal, binnen één week, de hele wereld kunnen overtuigen van zijn bedoelingen. Er zal nergens meer oorlog zijn, want deze man is voor de totale vrede! Tegelijkertijd met de Grote Opwekking zal er een welvaart zijn zoals de mens nog niet heeft ervaren.


“Wie is deze Antichrist?”

Details van de Antichrist
Hildegarde van Bingen (1097-1179) kreeg van Godswege het volgende geopenbaard:
Deze mens van de zonde zal geboren worden uit een goddeloze vrouw (een Jodin uit de stam van Dan, volgens Genesis 49:17), die vanaf haar jeugd ingewijd is in de geheime wetenschappen en kunsten van Satan. Zij zal in de woestijn leven, in gezelschap van goddeloze mensen en zich teugelloos aan de ondeugd overgeven, daar zij zich ten gevolge van mededelingen door een “engel” hiertoe gerechtigd waant. En zo zal zij in de gloed van de brandende hartstocht de zoon van het verderf ontvangen, zonder te weten van welke vader. Dan zal zij leren dat ontucht geoorloofd is; zij zal zich uitgeven voor een heilige en ook als zodanig vereerd worden. Maar Lucifer, de oude sluwe slang, zal de smadelijke vrucht van haar schoot met zijn geest vervullen en de zoon van de zonde geheel beheersen.

(Genesis 49:17) “Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterovervalt.”

Birgitta van Zweden (1303-1373)

De Heer Jezus: “Aan het einde van dit tijdperk zal de Antichrist geboren worden. Zoals uit een geestelijke huwelijk kinderen Gods geboren worden, zo wordt de Antichrist geboren uit een vervloekte vrouw, die voor zal wenden dat ze zeer vergeestelijkt is, en een vervloekte man. Uit beiden zal, met Mijn toelating, de duivel zijn werktuig vormen.”

Satan – De meester van de onzuiverheid
Tenslotte nog een klein gedeelte uit het Apocalyptisch geheim van La Salette (19 sept.1846):

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een Joodse non, uit een onechte maagd die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester van de onzuiverheid.

Komst Antichrist voorspeld
Zoals de komst van Jezus Christus door herders en wijzen aan de wereld bekend werd gemaakt, zo kondigden boodschappers (waarzeggers) van het rijk der duisternis de geboorte aan van een “vredevorst”, een “supermens” (die later de Antichrist zal blijken te zijn).

Dit is helaas nauwelijks tot de Media doorgedrongen. Maar Satan zal dit stilzwijgen gebruiken om in de Eindtijd de wereldbevolking ermee te overvallen.

Geboorte Antichrist bekend gemaakt
De geboorte van deze “Supermens” werd via het boek “A gift of prophecy” aan de wereld bekend gemaakt: “…een kind, dat ergens in het Midden Oosten als Jood geboren is op 5 febr.1962, zal een ommekeer teweegbrengen in de wereld.”
Alleen al in de tweede helft van 1965 zag dit boek in Amerika 11 herdrukken, terwijl daarnaast “Reader’s Digest” in een oplage van 25 miljoen exemplaren en in 14 talen er een uittreksel van weergaf. In vele profetieën heeft de Heer bevestigd dat dit kind, dat op 5 febr.1962 geboren was, inderdaad de te verwachten Antichrist is.
De geboorte van de valse Profeet/Antichrist ging gepaard met twee duidelijk voor de mens waarneembare gebeurtenissen. De eerste: Er was een schok door de wereld gezien door seismografen over de hele wereld. De tweede verwijst naar de stand van de planeten, die op die dag zo bijzonder was.

Bron: (Blad Visie “De tijd is nabij” 1967)

De valse Profeet en de Bijbel
In de tijd van Armageddon zal de Antichrist de legers aanvoeren en de oorlog tot een einde brengen, hetgeen zijn opkomst op het politieke vlak gemakkelijk zal maken.
Maar de valse Profeet komt met de Bijbel in de hand, en het zal blijken dat hij een zeer godsdienstig man is die zelfs profeteert! Hij zal de Geschriften kennen en straks verkondigen dat hij de lang verwachte Messias is. Zijn vader, de duivel, hanteerde het Woord bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. De zoon des verderf zal eveneens het “is er geschreven” gebruiken om de Joden te laten zien dat hij de Messias is.

Hildegarde van Bingen (1097-1179) had van Jezus begrepen: “Wanneer deze Antichrist de volwassen leeftijd zal hebben bereikt, zal hij optreden als godsdienstleraar en een nieuwe verkeerde leer preken.”


– Israël en de Messias –
.
Een vergelijkbare situatie eerder plaatsgevonden
Zie nu wat “Breaking Israël Nieuws” op woensdag (17-08-2016) naar buiten bracht:
Breaking News Flash: “Messiah Has Arrived!”  (Not Really)
___
Op zaterdagavond: Een uitzending radiostation uit Jeruzalem onderbrak de reguliere programmering voor een speciale newsflash: “De Messias was aangekomen.”
De opname was een slimme studio creatie en was niet een echte nieuwsbericht.
Op de plaats van de Westelijke Muur op zaterdagavond. Tzvi Tessler, een Radio Kol Chai correspondent, rapporteert over de Hebreeuwse station van de komst van de Messias:

“Het lijkt wel alsof het op elk moment staat te gebeuren.”  Het gebrul van de menigte was op de achtergrond duidelijk hoorbaar.

(Voorbeeld) Israël – Situatie direct na de bekendmaking

(De Westelijke Muur op zaterdag na Tisha B’av)

“Ik weet niet of je me kunt horen, ik kan mezelf nauwelijks nog horen, maar het gebeurt nu!”; vervolgde Tessler opgewonden: “De processie nadert en het zingen van de menigte is oorverdovend. Hier is het, precies 1946 jaar geleden na de verwoesting van de tweede Tempel, het einde van de bittere ballingschap, en de Messias is aankomen in Jeruzalem!”

Tessler: “Wat kan je zeggen? We hebben al zo lang op dit moment gewacht!”
De CEO van Kol Chai: “Een heleboel mensen hoorden de uitzending, en de meeste van hen begrepen wel dat het een opgevoerde drama was. Maar ondanks dat liepen de mensen naar de Oude Stad van Jeruzalem om de Messias te begroeten.”

Voor al degene die de aankondiging hebben gemist, hoeven zich geen zorgen te maken. Er zal op een dag nog zo’n uitzending komen en wel zeer binnenkort!

Maar zoals al is aangegeven:
The Breaking News Flash: Messias arrived is not really. Het is niet echt.
Zie volledig verslag. Bron: “Messiah arrived not really”
.
===*===

Teksten: Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG Haarlem 1951)

en door profetieën aangevuld volgens (Joh.16:13)


Aankomst valse Profeet/Antichrist – (De Messias van Israël)

(DZG// Zondag 26-09-2021/ 23:53) – (Update: 26-09-2021)

Bron: Foto’s, afbeeldingen en tekeningen
Israël, feest bij de Klaagmuur
Bron: _http://www.breakingisraelnews.com/77642/republican-senators-urge-obama-cut-unesco-ties-jerusalem-resolution/#1S4ZM28f6daSoLug.97
De Joodse muur bij avond
Bron: _https://www.israel365news.com/74094/breaking-news-flash-messiah-arrived-not-really/#pEAGVjEeM45fGh1Q.99
De valse Profeet op het witte paard
Bron: _http://www.jw.org/af/publikasies/tydskrifte/w20140115/laat-u-koninkryk-kom/
(666) 666+666+666+6+6+6= 2016
Link foto, niet meer teruggevonden.
Gedachten Joden ondermijnd
Einde droom – Bliksem in de derde Tempel
(Foto) Bron: _https://ontdekgod.nl/wp-content/uploads/2017/02/tempel-donker-bliksem.jpg
Bron: _https://www.ontdekgod.nl/wederkomst/
De Rotskoepel en de derde Tempel (1)
(Foto) _http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2014/08/third-temple-dome-rock.png
Bron: _http://jewishweek.timesofisrael.com/crowdfunding-towards-the-third-temple/
De Rotskoepel en de derde Tempel (2)
(Foto) _https://i.ytimg.com/vi/JKCgW8l2Wfo/maxresdefault.jpg
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=JKCgW8l2Wfo
De Rotskoepel en de derde Tempel naast elkaar
Bron: _http://inbijbelsperspectief.weebly.com/isis-het-horrorscenario-van-het-antichristelijke-wereldrijk.html
De Antichrist
Bron: _http://home.kpnplanet.nl/~henoch06@kpnplanet.nl/antichrist.htm
De Joodse muur bij avond
Bron: _https://www.israel365news.com/74094/breaking-news-flash-messiah-arrived-not-really/#pEAGVjEeM45fGh1Q.99
===*===